Kuva: Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Riippumaton tilintarkastustuomioistuin valvoo, että EU:n varoja käytetään lainmukaisesti, taloudellisesti, tehokkaasti ja sovittuun tarkoitukseen. Varmistaakseen moitteettoman varainkäytön tilintarkastustuomioistuin tutkii kaikkien EU:n rahavaroja käsittelevien tahojen tilit. EU:n varainkäytöstä annetaan vuosittain tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastustuomioistuimessa on yksi jäsen kustakin jäsenmaasta. Jäsenet nimitetään kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 1977 toimintansa aloittanut tilintarkastustuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa.