Saavutettavuustyökalut

Kuva: European Council

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto on jäsenvaltioiden hallitusten ja valtionpäämiesten kokous, joka tunnetaan myös EU:n huippukokouksena. Eurooppa-neuvoston jäseniä ovat siis jokaisen 28 jäsenmaan johtajat.

Suomea Eurooppa-neuvostossa edustaa pääministeri. Pääministeriä voi toisinaan avustaa ministeri, jonka hallinnonalaan kuuluvia asioita huippukokous käsittelee. Tasavallan presidentti voi osallistua sellaisiin kokouksiin, joihin on esitetty laajempi kutsu.

Eurooppa-neuvosto sai alkunsa vuonna 1974, kun EU:n poliittiset johtajat alkoivat kokoontua säännöllisesti. Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan joulukuussa 2009 Eurooppa-neuvostosta tuli EU:n virallinen toimielin.

Eurooppa-neuvoston tehtävänä on antaa yleiset poliittiset suuntaviivat unionin kehitykselle. Eurooppa-neuvosto myös ratkaisee erimielisyyksiä, joita ei muuten ole saatu sovituksi. Lisäksi se määrittää talouspolitiikan sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaviivat. Se on siten EU:n ylin poliittinen elin. Eurooppa-neuvosto sai Lissabonin sopimuksen myötä toimivaltuuksia tehdä oikeudellisesti sitovia päätöksiä.

Valtionpäämiehet kokoontuvat vähintään neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtaja voi näiden lisäksi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Viralliset kokoukset pidetään Brysselissä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

Donald Tusk jatkaa tehtävässään marraskuun 2019 loppuun saakka. Kuva: Euroopan unioni.

Eurooppa-neuvoston toimintaa johtaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja eli ”presidentti”. Eurooppa-neuvosto valitsee määräenemmistöllä itselleen puheenjohtajan kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Kausi voidaan uusia kerran. Vuoden 2014 joulukuussa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana aloitti puolalainen Donald Tusk. Hänet valittiin jatkokaudelle vuonna 2017.

Presidentin tehtäviin kuuluu Eurooppa-neuvoston kokousten puheenjohtajana toimiminen ja sen työskentelyn ohjaaminen. Hän valmistelee kokoukset yhteistyössä komission puheenjohtajan ja yleisten asiain neuvoston kanssa. Yleisten asiain neuvostolla, jota johtaa kulloisenkin puheenjohtajamaan ulkoministeri, on keskeisin rooli Eurooppa-neuvoston kokousten valmisteluissa.

 

Seuraa meitä