Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa elinkeinoelämää, työmarkkinajärjestöjä ja muita eturyhmiä. Komitea antaa lausuntoja EU:n päätösehdotuksista, jotka koskevat esimerkiksi työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa.

Komiteassa on 350 jäsentä, joista yhdeksän on suomalaisia. Jäsenmaan hallitus nimeää edustajansa, mutta työskentely komiteassa on poliittisesti riippumatonta.