Kuva: Court of Justice of the European Union

Euroopan unionin tuomioistuin

EU:n tuomioistuimen tehtävänä on valvoa, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenmaissa. Se on riippumaton toimielin.

Tuomioistuin varmistaa myös, että unionin jäsenvaltiot ja toimielimet hoitavat lainmukaiset tehtävänsä. Sillä on toimivalta ratkaista riitoja, joiden asianosaisina ovat jäsenvaltiot, EU:n toimielimet, yritykset ja yksityishenkilöt.

EU-tuomioistuimeen kuuluu kaksi tuomioistuinta: unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Molemmat sijaitsevat Luxemburgissa.

Unionin tuomioistuin käsittelee mm. kansallisten tuomioistuinten tekemät ennakkoratkaisupyynnöt, jäsenvaltiota vastaan nostetut rikkomuskanteet sekä valitukset unionin yleisen tuomioistuimen tuomioista.

Unionin yleinen tuomioistuin käsittelee erityisesti yksityishenkilöiden, yritysten ja jäsenvaltioiden EU:n toimia koskevat kumoamiskanteet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tämä tuomioistuin käsittelee kilpailuoikeuden, valtiontukien, kaupan, maatalouden, asiakirjajulkisuuden ja tavaramerkkien alaan kuuluvia asioita.

EU:n tuomioistuin toimii monikielisesti. Oikeudenkäyntikielenä voi olla mikä tahansa unionin virallinen kieli. Kuva: EU:n tuomioistuin
EU:n tuomioistuin toimii monikielisesti. Oikeudenkäyntikielenä voi olla mikä tahansa unionin virallinen kieli. Kuva: EU:n tuomioistuin

Ennakkoratkaisut vaikuttavat jäsenmaiden lainkäyttöön

Unionin tuomioistuimen tulkintavalta ulottuu jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja viranomaisten lainkäyttöön ennakkoratkaisujen muodossa. Näin tapahtuu silloin, kun ratkaistavana oleva asia liittyy unionin oikeuden tulkintaan.

Unionin perussopimusten yleisluontoisuus on vaikuttanut keskeisesti EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön merkityksen korostumiseen EU-oikeudessa.Tuomioistuin tekee oikeuskäytännössään merkittäviä unionin oikeusjärjestelmää kehittäviä linjavetoja. Monet unionin oikeuden keskeisistä periaatteista, kuten EU-oikeuden ensisijaisuuden periaate, ovat syntyneet EU-tuomioistuimen antamissa ennakkoratkaisuissa.

Tuomareita kaikista jäsenmaista

Unionin tuomioistuimessa toimii yksi tuomari kustakin jäsenvaltiosta. Tuomarit nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella kuudeksi vuodeksi, minkä jälkeen nimitys voidaan uusia.