Saavutettavuustyökalut

Kuva: Court of Justice of the European Union

Euroopan unionin tuomioistuin

Unionin tuomioistuimen tehtävänä on valvoa, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenmaissa. Se on riippumaton toimielin.

Tuomioistuin varmistaa myös, että unionin jäsenvaltiot ja toimielimet hoitavat lainmukaiset tehtävänsä. Sillä on toimivalta ratkaista riitoja, joiden asianosaisina ovat jäsenvaltiot, EU:n toimielimet, yritykset ja yksityishenkilöt.

EU-tuomioistuin käsittää unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen. Kaikki tuomioistuimet sijaitsevat Luxemburgissa.

Ennakkoratkaisut vaikuttavat jäsenmaiden lainkäyttöön

Unionin tuomioistuimen tulkintavalta ulottuu jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja viranomaisten lainkäyttöön ennakkoratkaisujen muodossa. Näin tapahtuu silloin, kun ratkaistavana oleva asia liittyy unionin oikeuden tulkintaan.

Unionin perussopimusten yleisluontoisuus on vaikuttanut keskeisesti EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön merkityksen korostumiseen EU-oikeudessa. EU-oikeuden etusija kansalliseen lainsäädäntöön nähden on johtanut siihen, että tuomioistuimen voidaan sanoa olleen mukana luomassa EU-oikeutta. Tuomioistuimen ennakkoratkaisutulkinnat ovat siten olleet merkityksellisiä eurooppaoikeuden kehityksessä.

Tuomareita kaikista jäsenmaista

Euroopan unionin tuomioistuimessa toimii yksi tuomari kustakin jäsenvaltiosta. Tuomarit nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella kuudeksi vuodeksi, minkä jälkeen nimitys voidaan uusia. Suomalaisena tuomarina EU:n tuomioistuimessa toimii Allan Rosas, joka valittiin kolmannelle kaudelleen kaudelleen 2015.

Kuva: EU Curie
EU:n tuomioistuimen suomalaistuomari Allan Rosas.
Kuva: Curia EU
Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen suomalaistuomari Heikki Kanninen.

Tuomareiden apuna tuomioistuimessa toimii yksitoista julkisasiamiestä. Niilo Jääskinen toimi ensimmäisenä suomalaisena tehtävässä 2009-2015.

Tuomioistuimen julkisasiamies Niilo Jääskinen.

Tuomioistuin koostuu kolmesta osasta

EU-tuomioistuimen yhteydessä toimii Euroopan unionin yleinen tuomioistuin, jonka suomalaistuomarina toimii Heikki Kanninen. Yleinen tuomioistuin käsittelee ensisijaisesti kansalaisten ja oikeushenkilöiden kanteita, jotka koskevat useimmiten EU:n alaisten elinten tekemiä päätöksiä.

EU:n kolmas tuomioistuin, virkamiestuomioistuin, aloitti toimintansa vuonna 2005. Virkamiestuomioistuin ratkaisee unionin toimielinten ja sen henkilöstön väliset riita-asiat.

Seuraa meitä