Kuva:

Alueiden komitea

Alueiden komitea on poliittinen elin, joka tarjoaa paikallis- ja alueviranomaisille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin unionissa. Komiteaa kuullaan ennen kuin unionissa tehdään päätöksiä, joilla on alueellinen tai paikallinen ulottuvuus.

Alueiden komiteassa on 350 jäsentä, jotka ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä kuten valtuustojen puheenjohtajia tai kaupunginjohtajia. Alueiden komiteaan kuuluu yhdeksän suomalaisjäsentä. Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.