Saavutettavuustyökalut

Kuva:

Alueiden komitea

Alueiden komitea on poliittinen elin, joka tarjoaa paikallis- ja alueviranomaisille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin unionissa. Komiteaa kuullaan ennen kuin unionissa tehdään päätöksiä, joilla on alueellinen tai paikallinen ulottuvuus.

Alueiden komiteassa on 353 jäsentä, jotka ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä kuten valtuustojen puheenjohtajia tai kaupunginjohtajia. Alueiden komiteaan kuuluu yhdeksän suomalaisjäsentä. Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Alueiden komitean ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii tällä hetkellä suomalainen Markku Markkula.

Seuraa meitä