Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies ottaa vastaan ja tutkii Euroopan unionin toimielimiä ja laitoksia vastaan tehtyjä kanteluita. Hän on asemassaan itsenäinen ja puolueeton.

EU:n kansalaiset, yritykset ja yhteisöt voivat kannella oikeusasiamiehelle hallinnollisista epäkohdista unionin toimielinten ja laitosten toiminnassa. Oikeusasiamies ei ota tutkiakseen kanteluita kansallisia viranomaisia vastaan.

Euroopan parlamentti valitsi ensimmäisen Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 1995. Valituksi tuli suomalainen Jacob Söderman, joka hoiti tehtävää vuosina 1995-2003.