Bild: Europeiska unionens regionkommitté

Europeiska unionens regionkommitté

Regionkommittén är den politiska församling som ger lokala och regionala myndigheter en röst i Europeiska unionen. Kommittén rådfrågas innan EU fattar beslut med konsekvenser på lokal och regional nivå.

Regionkommittén har 353 ledamöter som är förtroendevalda som utses vid val på regional eller lokal nivå exempelvis fullmäktigeordförande eller stadsdirektörer. Regionkommittén har nio finländska ledamöter. Kommunförbundet fungerar som sekretariat för Finlands delegation i Regionkommittén.