Bild: European Commission/EIB/Christopher Courtois

Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut, som inrättades genom Romfördraget 1958. Europeiska unionens alla medlemsländer är aktieägare i investeringsbanken som drivs utan vinstsyfte.

Europeiska investeringsbanken beviljar lån till projekt som den anser vara nyttiga, såsom byggande av infrastruktur, särskilt i mindre gynnade regionerantingen i eller utanför Europa.Europeiska investeringsfonden som verkar i samband med investeringsbanken beviljar lån också till små och medelstora företag.

Europeiska investeringsbanken utnyttjar inte EU:s budgetmedel, utan finansieras genom lån på den internationella finansmarknaden.

Investeringsbanken har sitt säte i Luxemburg.