Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen tar emot och utreder klagomål mot Europeiska unionens institutioner och organ. Ombudsmannen är en oberoende och opartisk organ.

Unionsmedborgare, företag och organisationer har rätt att anföra klagomål över missförhållanden i unionens institutioner och organ.Ombudsmannen kan inte undersöka klagomål mot regionala eller lokala myndigheter i EU-stater.

Europaparlamentet valde 1995 den första Europeiska ombudsmannen, som var finländaren Jacob Söderman. Han handhade uppgiften mellan åren 1995 och 2003.