Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är ett rådgivande organ som företräder näringslivet, arbetsmarknadsorganisationerna och övriga intressegrupper. Kommittén avger yttranden om förslag till EU-beslut som rör till exempel sysselsättning och socialpolitik.

Kommittén har 350 ledamöter, av vilka nio är finländare. Medlemsländernas regeringar utser representanterna, men arbetet i kommittén är politiskt oavhängigt.