Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuodelle 2022 myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 445 000 euroa valtionavustusta kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Tukea saaneita järjestöjä oli tällä hakukierroksella 19 ja tuettuja hankkeita 22.

Uutinen 21.2.2022

Ulkoministeriön Eurooppa olemme me -tapahtumissa esille nousivat ilmastonmuutos ja EU:n globaali vastuu

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus osallistui järjestäjänä Eurooppa olemme me  -kiertueelle syksyllä 2021. Ulkoministeri Pekka Haavisto ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari keskustelivat EU:n ja Euroopan tulevaisuudesta Helsingissä ja Lahdessa osana Euroopan tulevaisuuskonferenssia. EU:n vastuu ilmastonmuutoksen torjunnassa nousi keskeiseksi puheenaiheeksi kummassakin tilaisuudessa. Myös EU:n toimivallan jako puhututti.

Ajankohtaista 16.2.2022

Miten Afrikan maat ja EU tekevät yhteistyötä?

Afrikan maat ja Euroopan unioni tekevät yhteistyötä monin eri tavoin, tärkeimpiä yhteistyön muotoja ovat olleet Cotonoun sopimus, yhteinen Afrikka-EU -strategia ja alueelliset strategiat. Vuoropuhelua käydään myös EU:n ja Afrikan välisissä huippukokouksissa, joita järjestetään säännöllisesti. EU:n ja Afrikan unionin (AU) sekä niiden jäsenmaiden johtajat tapaavat seuraavaksi huippukokouksessa Brysselissä 17.–18. helmikuuta.

Uutinen 15.2.2022

Euroopan unionin suunta: poliittiset suunnanmuutokset haastavat EU:n tasa-arvopolitiikkaa

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on mainittu Euroopan unionin perussopimuksissa alusta alkaen. Rooman sopimukseen (1957) kirjattiin maininta tasa-arvosta, joka kattoi kapeasti ymmärretyn naisten ja miesten samapalkkaisuuden.

Ajankohtaista 20.1.2022

Euroopan unionin suunta: jäsenmaiden yhteisvastuu korostuu turvapaikka-asioissa

Vuoden 2015 pakolaiskriisillä oli suuri vaikutus Euroopan unioniin. Yhteisen turvapaikkapolitiikan tarve ja kansainvälisen yhteistyön tärkeys korostuivat. EU on nykyään selvästi eri tavalla varautunut siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden saapumiseen, mutta erimielisyyksiä EU-maiden vastuunjaosta ja sen periaatteista on yhä.

Euroopan unionin suunta 11.1.2022

Ranska aloittaa EU-puheenjohtajana – tavoitteena vahvempi Eurooppa

EU-puheenjohtajuus siirtyy Slovenialta Ranskalle 1.1.2022. Ranska toimii EU-puheenjohtajana peräti 13. kertaa. Ranskan puheenjohtajuus jatkuu kesäkuun loppuun asti.

Uutinen 28.12.2021

Ministerit keskustelevat globaalisti vahvemmasta EU:sta ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista Eurooppa olemme me –kiertueella

Ulkoministeri Haavisto ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari keskustelevat Euroopan tulevaisuudesta omissa yleisötilaisuuksissaan marraskuussa. Ulkoministeri Pekka Haaviston pohtii EU:n globaalia roolia 9. marraskuuta Helsingin Tiedekulmassa. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari keskustelee kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista 16. marraskuuta Lahden pääkirjastolla. Kummassakin tilaisuudessa halutaan kuulla kansalaisten ajatuksia ja toiveita Euroopan tulevaisuudesta.

Ajankohtaista 8.11.2021