Saavutettavuustyökalut

Turun vuosi Euroopan kulttuuripääkaupunkina päättyy – Guimarães ja Maribor jatkavat

– Turku on noussut merkittäväksi eurooppalaiseksi kulttuurikaupungiksi ja on äärimmäisen tärkeää, että kulttuuriin panostetaan tulevaisuudessakin sekä Turussa että koko Suomessa ja Euroopassa, toteaa Turku 2011 -säätiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Taxell.

Uutinen 27.12.2011

Den arabiska våren diskuterades på Sacharovseminarium

Europaparlamentets informationskontor i Finland ordnade ett seminarium i Helsingfors om arabvåren och Europeiska unionens människorättspolitik. Unionens aktivitet i människorättsfrågor fick beröm, men det finns plats för förbättringar.

Nyheter 20.12.2011

En finanspolitisk union bildas

De europeiska stats- och regeringscheferna förhandlade den 8 och 9 december vid Europeiska rådets toppmöte i Bryssel om åtgärder som behöver vidtas för att avvärja den ekonomiska och finansiella krisen i Europa. Resultatet av diskussionerna blev att man beslutade att inrätta en finanspolitisk union, som ska skärpa EU-ländernas ekonomiska disciplin och stärka krismekanismerna.

Nyheter 20.12.2011

EU:n maatalouspolitiikka muutoksessa

Euroopan unionin eri jäsenmaissa olosuhteet maatalouden harjoittamiseen eroavat suuresti. Luonnonolot, tuotannon tekninen aste, tilarakenne, demografia sekä maatalouden osuus kansantaloudessa vaihtelevat maittain.

Uutinen 16.12.2011

Matkailijan muistilista

Passi on varmin matkustusasiakirja. Kuva: Eurooppatiedotus.

Uutinen 16.12.2011

Talouspoliittinen liitto syntyy

Euroopan valtionjohtajat neuvottelivat 8. ja 9. joulukuuta Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa Brysselissä tarvittavista toimista Euroopan talous- ja finanssikriisin torjumiseksi. Keskusteluiden tuloksena päätettiin muodostaa talouspoliittinen liitto, joka tiukentaa EU-maiden talouskuria ja vahvistaa kriisimekanismeja.

Uutinen 12.12.2011

Placerarna förbereder sig för att euron kraschar

Den ekonomiska krisen i Europa fördjupas dag för dag. På grund av krisen har placerarna börjat förbereda sig för att euron kraschar. – Jag ser ingen annan lösning på situationen än ett kraftigt ingripande från Europeiska centralbankens sida, säger Vesa Puttonen, som är professor i finansiering.

Nyheter 9.12.2011

Diskussion om Europas framtid den 12 december i Åbo

OBS ! Diskussionstillfället är fullbokat, anmälningar mottas inte mera. Diskussionen bandas in och sänds direkt på adressen www.vnk.fi/euroopantulevaisuus, där den också sparas och kan ses senare.

Nyheter 7.12.2011

Turussa keskustellaan Euroopan tulevaisuudesta 12. joulukuuta

HUOM! Tilaisuus on täynnä eikä siihen enää oteta ilmoittautumisia. 

Uutinen 7.12.2011

Sijoittajat valmistautuvat euron kaatumiseen

Euroopan talouskriisi syvenee päivä päivältä. Kriisin pelästyttämät sijoittajat ovat alkaneet valmistautua euron kaatumiseen. – En näe tilanteeseen muuta ratkaisua kuin Euroopan keskuspankin voimakkaan väliintulon, toteaa rahoituksen professori Vesa Puttonen.

Uutinen 7.12.2011

Rikkidirektiivi jakaa mielipiteitä

EU:n rikkidirektiivi puhuttaa paitsi Suomessa myös muissa jäsenvaltioissa. Rikkidirektiivin uudistamisessa on kyse alusten polttoaineiden rikkipitoisuuden sallituista enimmäismääristä. Uudistuksen tarkoituksena on, että vuodesta 2015 alkaen alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 prosenttia niin sanotuilla rikkipäästöjen kontrollialueilla (SECA). Tällä hetkellä raja on yksi prosenttia.

Uutinen 2.12.2011

Jäsenmaiden pysyttävä eurossa

– Ei kannata puhua vain euron kriisistä, joutuihan Unkari marraskuun puolivälissä kääntymään IMF:n puoleen ja aiemmin saman teki Latvia – molemmat ovat EU-maita, mutteivät vielä euromaita, toteaa kansanedustaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri.

Uutinen 1.12.2011

Medlemsländerna bör inte lämna euron

– Det finns ingen orsak att tala enbart om att vi har en eurokris. Ungern måste i mitten av november vända sig till IMF, på samma sätt som Lettland gjort tidigare. Båda är EU-länder, men ännu inte euroländer, säger riksdagsledamoten Miapetra Kumpula-Natri, som är ordförande för stora utskottet.

Nyheter 29.11.2011

Missä mennään talouskriisissä?

Valtionvarainministeriön Martti Salmi keräsi täyden tuvan luennoidessaan aiheesta ’Kreikka, Italia ja vivutukset - mitä uutta eurokriisistä?’. Salmi toimii VM:n kansainvälisten ja EU-asioiden sihteeristön apulaispäällikkönä ja on tässä tehtävässä ollut valmistelemassa Suomen tekemiä linjauksia EU:n talouskysymyksiin.

Uutinen 28.11.2011

Vad innebär den ekonomiska krisen?

Martti Salmi från finansministeriet drog fullt hus då han föreläste under rubriken ”Italien, Grekland och hävstångseffekten – vad nytt om eurokrisen?”. Salmi har som biträdande chef för finansministeriets sekretariat för internationella ärenden deltagit i beredningen av Finlands ekonomiska riktlinjer i EU.

Nyheter 28.11.2011

Ulkoasiainministeriö uudistaa EU-kansalaisviestintää

Ulkoasiainministeriö uudistaa EU-kansalaisviestintää

Uutinen 22.11.2011

Utrikesministeriet förnyar EU-informationen till allmänheten

Utrikesministeriet förnyar EU-informationen till allmänheten

Nyheter 22.11.2011

Valtaosa kymenlaaksolaisista suosii henkilöautoa julkisen liikenteen sijaan

Kymenlaaksolaisista vain 23 prosenttia käyttää liikkumiseen mieluummin julkista liikennettä, kun taas 66 prosenttia suosii henkilöautoa. Silti liikenteen kehittämisen kannalta tärkeimpänä asiana pidetään panostamista julkiseen liikenteeseen. Uusien autojen päästörajoja oltaisiin valmiita entisestään tiukentamaan ja lähes kolmasosa vastaajista olisi valmis hankkimaan maakaasu- tai sähköauton mikäli ajomatka yhdellä latauksella olisi riittävän pitkä ja kustannukset samaa luokkaa kuin bensa- ja dieselautoissa.

Uutinen 21.11.2011

Euroopan tulevaisuudesta keskustellaan Tampereella 7.11.

Valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriön Eurooppatiedotus ja Tampereen yliopisto järjestävät keskustelutilaisuuden Euroopan tulevaisuudesta maanantaina 7.11.2011 Tampereen yliopiston juhlasalissa kello 11.00 - 12.30.

Uutinen 9.11.2011

Kommissionen föreslår en gemensam europeisk köplag

Europeiska kommissionen har presenterat sitt förslag till en förordning om en gemensam europeisk köplag. Om köplagen införs skulle den vid sidan av den nationella lagstiftningen skapa ett alternativt system där säljare och köpare vid gränsöverskridande handel kan komma överens om att den europeiska köplagen tillämpas i stället för nationell lagstiftning. Förslaget till förordning kan i vissa fall försvaga det finländska konsumentskyddet.

Nyheter 4.11.2011

Komissiolta ehdotus yhteiseksi eurooppalaiseksi kauppalaiksi

Euroopan komissio on esitellyt asetusehdotuksensa yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista. Toteutuessaan kauppalaki loisi kansallisen lainsäädännön rinnalle vaihtoehtoisen järjestelmän, jossa rajat ylittävää kauppaa tehtäessä myyjä ja ostaja voisivat sopia käytettävän eurooppalaista kauppalakia kuluttajan kansallisen lainsäädännön asemesta. Asetusehdotus saattaisi joissain tapauksissa heikentää suomalaisen kuluttajan turvaa.

Uutinen 3.11.2011

EU:n superviikon tuloksena Kreikalle velkahelpotus

EU-maiden päämiehet kokoontuivat kahteen otteeseen Brysselissä lokakuun lopulla. 23.lokakuuta Eurooppa-neuvoston asialistalla oli euroalueen talouden ohjauksen ja hallinnan parantaminen. Tuolloin päämiehet korostivat jäsenmaiden rakenneuudistukseen ja julkisen talouden tasapainottamiseen liittyvien jo sovittujen toimien ensisijaisuutta.

Uutinen 2.11.2011

Europas framtid diskuteras i Tammerfors

Statsrådets kansli, Europainformationen vid utrikesministeriet och Tammerfors universitet arrangerar en diskussion om Europas framtid måndagen den 7 november 2011 i Tammerfors universitets festsal kl. 11.00–12.30. Diskussionen ingår i den serie med seminarier som arrangeras på olika håll i landet, och som inleddes i Helsingfors i början av september.

Nyheter 31.10.2011

Skuldlättnader för Grekland resultatet av EU:s supervecka

EU-ländernas stats- och regeringschefer sammanträdde två gånger i Bryssel i slutet av oktober. En förbättring av styrningen och kontrollen av euroområdets ekonomi stod på dagordningen för Europeiska rådet den 23 oktober. Då betonade stats- och regeringscheferna att man bör ge redan överenskomna åtgärder för att stödja medlemsländernas strukturreformer och balansera de offentliga finanserna högsta prioritet.

Nyheter 28.10.2011

Kroatiens förestående EU-medlemskap stöds av en majoritet

Kroatiens förhandlingar om EU-medlemskap avslutades i juni. Ännu i år väntas Europaparlamentets ståndpunkt och likaså väntas undertecknandet av anslutningsfördraget ske före årsskiftet. Därefter ska anslutningsfördraget ratificeras i medlemsstaterna, vilket i Finland sker i riksdagen.

Nyheter 28.10.2011

Kroatiassa lähestyvällä EU-jäsenyydellä enemmistön tuki

Kroatian EU-jäsenyysneuvottelut saatiin päätökseen viime kesäkuussa. Vielä tämän vuoden puolella odotetaan Euroopan parlamentin kantaa ja liittymissopimuksen allekirjoittamista. Sen jälkeen jäsenvaltioissa alkaa Kroatian liittymissopimuksen ratifioiminen, joka Suomessa menee eduskuntaan.

Uutinen 28.10.2011

Suomen jäsenmaksut laskivat vuonna 2010

Komission julkaisemien tietojen mukaan Suomen nettomaksuosuus vuonna 2010 oli 300,2 miljoonaa euroa. Suomen väkiluvulla jaettuna nettomaksuja kertyi 57 euroa asukasta kohden. Nettomaksu oli 244,1 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2009, jolloin se oli 544,2 miljoonaa euroa. Suomen bruttokansantulosta nettomaksuosuus on 0,16 %.

Uutinen 25.10.2011

EU:n koheesiopolitiikkaa tehostetaan

Euroopan komissio hyväksyi 6. lokakuuta ehdotuksen koheesiopolitiikkaa eli alue- ja rakennepolitiikkaa käsittelevästä lainsäädäntöpaketista. Paketissa määritellään koheesiopolitiikan linjauksia vuosille 2014-2020. Ehdotusten taustalla on EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian eli ns. Eurooppa 2020 –strategian tavoitteiden tukeminen.

Uutinen 25.10.2011

Finlands medlemsavgifter sjönk år 2010

Enligt de uppgifter som kommissionen offentliggjort var Finlands nettobetalningsandel 300,2 miljoner euro år 2010. Det betyder att nettobetalningarna var 57 euro per invånare. Nettobetalningen var 244,1 miljoner euro mindre än år 2009, då den var 544,2 miljoner euro. Nettobetalningsandelen är 0,16 procent av Finlands bruttonationalinkomst.

Nyheter 21.10.2011

Europeiska kommissionens utvidgningsrapport 2011

Europeiska kommissionens färska utvidgningsstrategi innehåller en rapport om de framsteg som länder som vill bli EU-medlemmar har gjort. Enligt rapporten är bland annat Serbien och Montenegro ett steg närmare Europeiska unionen.

Nyheter 20.10.2011

Euroopan komission laajentumiskatsaus 2011

Euroopan komission tuore laajentumisstrategia sisältää katsauksen unionin jäseniksi haluavien maiden edistymisestä EU-jäsenyystiellä. Katsauksen mukaan muun muassa Serbia ja Montenegro ovat askeleen lähempänä Euroopan unionia.

Uutinen 20.10.2011

Kroatiens väg till Europeiska unionen

Kroatien blir Europeiska unionens 28:e medlemsstat i början av juli 2013. Medlemskapsförhandlingarna avslutades under ledning av ordförandelandet Ungern i slutet av juni och det egentliga anslutningsfördraget undertecknas antagligen i december.

Nyheter 19.10.2011

Europeiska medborgaråret 2013

Över hälften av EU-medborgarna känner inte till de rättigheter som EU-medborgarskapet medför och vilken medborgarnas ställning är. Därför har Europeiska kommissionen beslutat att utlysa 2013 till Europeiska medborgaråret.

Nyheter 14.10.2011

Ålands demilitarisering och neutralisering

Den gemensamma europeiska säkerhetspolitiken utvecklas och leder också för Ålands del till nya frågor och överväganden; hur står sig Ålandskonventionen i Östersjön och i Europa i det fördjupade samarbetet? Fungerar de skyddsmekanismer som Ålandslösningen innebär så att den även i fortsättningen kan tjäna som exempel på stabil konfliktlösning som den gjorde för 90 år sedan?

Nyheter 14.10.2011

”Vi står inför de största utmaningarna någonsin i EU:s historia”

Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso höll sitt linjetal om tillståndet i Europeiska unionen den 28 september. I sitt tal till Europaparlamentet utvärderade Barroso ärligt orsakerna till krisen. Han menar att det inte enbart är frågan om en ekonomisk kris, utan också om en social kris och en förtroendekris gällande EU:s beslutsfattare.

Nyheter 12.10.2011

EU:s sammanhållningspolitik effektiviseras

Europeiska kommissionen antog 6 oktober ett förslag till lagpaket om sammanhållningspolitiken, dvs. regional- och strukturpolitiken. I paketet utformas riktlinjerna för sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020. Genom förslagen vill man rikta in sig på målen i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, den så kallade Europa 2020-strategin.

Nyheter 12.10.2011

EU:n visio: vuonna 2050 kaupunkiliikenteessä ei käytetä tavanomaisia polttoaineita

Euroopan unionin perusvapauksiin kuuluu olennaisesti liikkumisen vapaus, niin ihmisten kuin tavaroiden. Molempiin tarvitaan erilaisia välineitä ja Euroopan komissio korostaakin liikenteen vahvaa merkitystä Euroopan sisämarkkinoille. EU:n liikenne 2050 –ohjelma antaa suuntaa tulevaisuuden eurooppalaisille liikenneratkaisuille. Uusilla ratkaisuilla olisi tarkoitus vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Uutinen 10.10.2011

”Euroopan unioni on historiansa suurimman haasteen edessä”

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso piti linjapuheen Euroopan unionin tilasta 28. syyskuuta. Euroopan parlamentille suunnatussa puheessaan Barroso arvioi rehellisesti kriisin syitä. Hänen mukaansa ei ole kysymys vain talouskriisistä, vaan myös sosiaalisesta kriisistä sekä luottamuskriisistä suhteessa EU:n päättäjiin.

Uutinen 5.10.2011

Det nordiska samarbetets betydelse diskuterades i Vasa

I samband med de nordiska samarbetsministrarnas möte i Vasa den 8.9 ordnades en paneldiskussion “Ung i Norden”. Diskussionen med ministrarna ingick i en evenemangsserie som sekretariatet för nordiskt samarbete vid utrikesministeriet och Europainformationen arrangerar. Målsättningen är att öka kunskapen om det nordiska samarbetet och dess möjligheter under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2011.

Nyheter 21.9.2011

Vaasassa pohdittiin pohjoismaisen yhteistyön merkitystä

Pohjoismaisen yhteistyön ministerien tapaamisen yhteydessä 8.9 Vaasassa järjestettiin paneelikeskustelu ”Mahdollisuuksien Pohjoismaat”. Keskustelu oli osa ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön ja Eurooppatiedotuksen järjestämää tapahtumakiertuetta. Tavoitteena on lisätä tietoa pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sen mahdollisuuksista Suomen hoitaessa Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuutta vuonna 2011.

Uutinen 21.9.2011

Väki Euroopan unionissa vanhenee nopeaa tahtia

Väestön ikääntyminen tuottaa monia haasteita myös Suomelle. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 20.9.2011

EU arjessa –tapahtuma herätti ajatuksia monikulttuurisuudesta Oulussa

Kaikki Suomen maakunnat kiertävä EU arjessa -tapahtuma saapui Ouluun perjantaina 2. syyskuuta. Päivän kestävän tapahtuman ohjelma koostui oppilaitosvierailuista, kulttuurikirjastosta, ”Me oululaiset”-tapahtumasta, kaikille avoimesta keskustelutilaisuudesta sekä toritapahtumasta Oulun Kauppatorilla. Tapahtuma järjestettiin Oulun Päivien yhteydessä.

Uutinen 16.9.2011

Evenemanget EU och du väckte tankar om mångkulturalism i Uleåborg

Evenemangsserien EU och du, som besöker alla landskap i Finland, anlände till Uleåborg fredagen den 2 september. Programmet som pågick hela dagen bestod av besök i skolor, ett kulturbibliotek, evenemanget ”Vi uleåborgare”, en diskussion öppen för allmänheten och ett evenemang på stadens salutorg. Evenemanget arrangerades i samband med Uleåborgsdagarna.

Nyheter 16.9.2011

Vaasassa pohdittiin pohjoismaisen yhteistyön merkitystä

Pohjoismaisen yhteistyön ministerien tapaamisen yhteydessä 8.9 Vaasassa järjestettiin paneelikeskustelu ”Mahdollisuuksien Pohjoismaat”. Keskustelu oliosa ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön ja Eurooppatiedotuksen järjestämää tapahtumakiertuetta. Tavoitteena on lisätä tietoa pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sen mahdollisuuksista Suomen hoitaessa Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuutta vuonna 2011.

Nyheter 16.9.2011

EU-delegationerna ersätter inte Finlands beskickningar ute i världen

Genom Lissabonfördraget inrättades en utrikestjänst för Europeiska unionen (Europeiska utrikestjänsten, European External Action Services, EEAS) som i samarbete med medlemsstaterna sköter EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Utrikestjänsten inrättades ett år efter Lissabonfördragets ikraftträdande, dvs. den 1 december 2010.

Nyheter 7.9.2011

EU ryhtyy toimiin Itämeren lohikantojen turvaamiseksi

Euroopan unioni on kieltänyt lohen ajoverkkokalastuksen Itämeren alueella vuodesta 2008 alkaen. Luonnonlohikantojen turvaamiseksi komissio on myös antanut asetusehdotuksen Itämeren lohikannan kestävästä hoidosta. Ehdotusta käsitellään vielä Euroopan parlamentissa ja Euroopan unionin neuvostossa.

Uutinen 6.9.2011

Euroopan rikas kielikartta

Eurooppa on kielellisesti rikas ja monimuotoinen maanosa. Laajentuvassa Euroopan unionissa on jouduttu miettimään paljon myös kielikysymyksiä.

Uutinen 5.9.2011

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013

EU-kansalaisuuden mukanaan tuomat oikeudet ja kansalaisten asema on vielä yli puolelle unionin kansalaisista tuntematon asia. Siksi Euroopan komissio on päättänyt nimetä vuoden 2013 Euroopan unionin kansalaisten teemavuodeksi.

Uutinen 31.8.2011

Lasten oikeudet paremmin esiin Euroopan unionissa

Euroopan unioni haluaa parantaa lasten suojelua ja oikeuksia uusin konkreettisin toimin. Euroopan komissio hyväksyi helmikuussa 2011 lapsen oikeuksia koskevan toimintasuunnitelman, joka sisältää 11 eri toimenpidettä lasten oikeuksien edistämiseksi.                                  

Uutinen 26.8.2011

Uusi direktiivi selkeyttää EU-kansalaisen oikeuksia saada hoitoa ulkomailla

EU-kansalaisilla on mahdollisuus hakeutua sairaanhoitoon myös muihin jäsenmaihin. Hoidon järjestelyt ja korvauskäytännöt vaihtelevat tapauksesta riippuen. Helmikuussa hyväksytty direktiivi potilaiden oikeuksista rajatylittävässä terveydenhuollossa selventää oikeuksia hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan.

Uutinen 24.8.2011

Elämää EU-instituutioiden katveessa

Etelä-Savon Eurooppatiedotus tarjosi elokuun alussa mikkeliläisille mahdollisuuden lähteä nojatuolimatkalle Brysseliin kirjailija-kolumnisti Merja Rehnin opastuksella. Jo 11 vuotta Brysselissä perheineen asunut Rehn avasi  illan aikana elämäänsä EU-instituutioiden katveessa. Kirjaston Mikkeli-sali täyttyi innokkaista kuulijoista. Kevyemmän EU-kerronnan ohessa lomaansa Puulaveden rannoilla viettävä Rehn kantoi huolta suomalaisen EU-viestinnän tulevaisuudesta ja EU-keskustelun tasosta.

Uutinen 19.8.2011

Kroatian tie Euroopan unioniin

Kroatiasta on tulossa Euroopan unionin 28. jäsenvaltio heinäkuun alussa 2013. Jäsenyysneuvottelut saatiin päätökseen puheenjohtajamaa Unkarin toimesta kesäkuun lopussa ja varsinainen liittymissopimus allekirjoitettaneen joulukuussa.

Uutinen 16.8.2011

EU-edustustot eivät korvaa Suomen lähetystöjä maailmalla

Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unionille alettiin rakentaa ulkosuhdehallintoa (EUH), joka yhteistyössä jäsenmaiden kanssa hoitaa EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. EUH perustettiin vuosi Lissabonin sopimuksen voimaantulosta eli 1.12.2010. Lissabonin sopimuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on yhtenäistää EU:n ulkopolitiikka ja vahvistaa näin unionia globaalina toimijana. Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisesta huolimatta päätökset yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvista kysymyksistä tehdään edelleen yksimielisesti. Lissabonin sopimus ei siis ole merkinnyt kansallisten ulkoasianhallintojen tai niiden edustustoverkkojen - Suomi mukaan lukien - merkityksen vähenemistä.

Uutinen 4.8.2011

Turun ja Tallinnan kulttuuripääkaupunkivuosi ehtinyt puoliväliin

Turku ja Tallinna ovat tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunkeja. Alkuvuoden näyttävien avajaisten jälkeen vuoden muut huipputapahtumat ja kohokohdat ajoittuvat kesään. Turussa kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumien odotetaan houkuttelevan arviolta yli miljoona kävijää loppuvuoden aikana.

Uutinen 4.8.2011

Puola johtaa Euroopan unionia

Euroopan neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Puolalle 1. heinäkuuta. Kuvassa Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek, Puolan pääministeri Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy, Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 3.8.2011

Ett eget EU-program för idrotten 2014

Avsikten med EU:s idrottsprogram är att stödja europeiska samarbets- och utbildningsprojekt och nätverk. Foto: Europaparlamentet

Nyheter 3.8.2011

EU strategi för Donau regionen

Johannes Hahn, kommissionären ansvarig för EU:s regionalpolitik, har tillsammans med ordförandelandet Ungerns utrikesminister Janos Martonyi lagt fram vilka länder ansvarar för Donau regionens strategis ansvarsområden. 

Nyheter 3.8.2011

Åbos och Tallinns kulturhuvudstadsår har hunnit halvvägs

Åbo och Tallin är det här året Europas kulturhuvudstäder. Efter de imponerande öppningsceremonierna i början av året infaller de övriga toppevenemangen och huvudpunkterna till sommaren. I Åbo förväntas kulturhuvudstadsårets evenemang locka över en miljon besökare under resten av året.

Nyheter 28.7.2011

EU-rahalla kokemuksia uusiutuvasta energiasta

Harakan luontokeskuksessa on meneillään uusiutuvan energian käyttöön liittyvä EU-hanke. Hiilineutraali Harakka -hankkeen avulla kerätään tietoa ja kokemuksia uusiutuvan energian käytöstä ja energiatehokkuudesta, sekä jaetaan tietoa näistä mahdollisuuksista. Luontokeskuksen kävijät voivat ottaa sovelluksista mallia esimerkiksi kesämökin energiaratkaisuihin.

Uutinen 18.7.2011

Europeiska unionens medlemsstater

Europeiska unionens medlemsstater

Nyheter 18.7.2011

EU:n uimarannat turvallisia

Vilkkaita uimarantoja koskee EU:n uimavesidirektiivi, jonka tarkoitus on tiedottaa kansalaisille vesien laadun mahdollisesta heikkenemisestä. Kuva: Visit Finland.

Uutinen 14.7.2011

Kohti yhteistä turvapaikkajärjestelmää

 EU-maat asettivat yhteisen turvapaikkapolitiikan luomisen tavoitteeksi jo vuonna 1999 Tampereen huippukokouksessa. Turvapaikkamenettelyille on sittemmin sovittu tiettyjä vähimmäisvaatimuksia, mutta turvapaikanhakijoiden kohtelussa on edelleen suuria eroja jäsenmaiden välillä. Tavoitteena on yhteisen turvapaikkajärjestelmän käyttöönottaminen vuonna 2012. 

Uutinen 12.7.2011

Ålands demilitarisering

Ålands demilitarisering väcker frågor och diskussion i och med de nya utmaningar som europapolitiken för med sig. Detta behandlades i ett seminarium som ordnades i september 2010 i Mariehamn i samarbete mellan Finlands utrikesministerium och Ålands Landskapsregering. Vid seminariet medverkade Utrikesminister Alexander Stubb, Ålands landtråd Viveka Eriksson, lagtingets talman Roger Nordlund samt i panelen Anders Gardberg från Försvarshögskolan, Susanne Eriksson från Ålands Lagting, Sia Spilipoulou Åkermark från Ålands fredsinstitut samt Teija Tiilikainen från Helsingfors Universitet.

Nyheter 5.7.2011

Unionin uudet huippuvirat

EU-puheenjohtajamaa Ruotsi on ollut mielenkiintoisen haasteen edessä valmistellessaan EU:n nimityspakettia Lissabonin sopimuksen pohjalta.

Uutinen 4.7.2011

Youth in Action

Kiinnostaako vapaaehtoistyö merikilpikonnasairaalassa Kreikassa, samanhenkisten nuorten ryhmätapaaminen tai vaikkapa rock-konsertin järjestäminen paikkakunnallasi? Youth in Action tarjoaa nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöön, hankkia kansainvälisiä kokemuksia ja tutustua muihin nuoriin Suomessa ja muualla Euroopassa.

Uutinen 30.6.2011

Ulkopolitiikka 2020 kiinnosti Turussa

Ulkoasiainministeriö julkaisi vuoden viime vuoden lopulla Ulkopolitiikka 2020 –tulevaisuuskatsauksen. Turussa keskusteltiin sen pohjalta Suomen haasteista lähivuosina Euroopassa ja maailmassa Eurooppatiedotuksen kesäkuisessa tilaisuudessa. Niin euro ja talouskriisi, nuorisotyöttömyys EU:ssa, liittovaltiokehitys, kuin Venäjä ja Palestiinakin puhuttivat turkulaisyleisöä.

Uutinen 17.6.2011

Matkalla Eurooppaan? Lähtijän muistilista

Passi on varmin matkustusasiakirja. Kuva: Eurooppatiedotus.

Uutinen 17.6.2011

Europeiska unionens centrum för arktisk information till Rovaniemi?

Europeiska unionen utarbetar som bäst ett arktiskt handlingsprogram. Samtidigt funderar man på om unionen ska inrätta ett centrum för arktisk information. Rovaniemi är en stark kandidat som placeringsort för centrumet. Mer information får vi antagligen i juni när Europeiska kommissionens mellantidsrapport väntas bli färdig.

Nyheter 10.6.2011

Ett område i Finland bland de tjugo rikaste i Europeiska Unionen

Eurostat har publicerat de tjugo rikaste och tjugo fattigaste områdena i Europeiska Unionen baserat på fakta från år 2008. Bland de tjugo rikaste områdena fanns ett från Finland, nämligen Åland.

Nyheter 10.6.2011

Turkin EY-jäsenyyden haasteet Kypros ja ihmisoikeudet

Turkin EU-jäsenyysneuvottelut ovat polkeneet paikallaan jo vuoden. Uusia askeleita on luvassa mahdollisesti vasta kesäkuussa pidettävien parlamenttivaalien jälkeen.

Uutinen 3.6.2011

EU-tietokilpailun parhaat palkittiin Helsingissä

Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen EU-aiheinen tietokilpailu yhdeksäsluokkalaisille. Kilpailu järjestettiin Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) ja Eurooppatiedotuksen yhteistyönä. Kolme parasta koululaista palkittiin 30.05. Pikkuparlamentin kansalaisinfossa Helsingissä.

Uutinen 31.5.2011

EU:n talous

EU-maiden johtajat kokoontuivat EU-huippukokoukseen Brysseliin jälleen 24.-25.3. Talousasiat olivat yksi kokouksen pääteemoista. Hallitusten päämiehet pääsivät yhteisymmärrykseen talouden kokonaispaketista.

Uutinen 25.5.2011

Peruskoulun historianopetus

Muutama vuosi sitten eräs tuttavani istutti minut alas ja leväytti peruskoulun historiaopukset eteeni. Aikajanattomilla, irrallisilla tapahtumaotannoilla historiasta ei hänen mukaansa saanut tolkkua. Sen sijaan, että koululaisille olisi opetettu järjestelmällisesti menneisyyden tärkeistä tapahtumista, opetus keskittyi tiedon etsimisen opettamiseen. Lisäksi oppilaat joutuivat pohtimaan menneisyyden tapahtumia joskus hyvinkin henkilökohtaisella tasolla. Peruskouluhistoria poikkesi täysin siitä opetuksesta, jonka tuttavani oli itse saanut nuoruudessaan. Hän ei pitänyt suomalaisen historianopetuksen kehityksestä.

Uutinen 24.5.2011

EU-perusteos tarjoaa selkeää tietoa – myös talouskriisistä

Eurooppatiedotuksen EU-perusteoksen uusittu painos julkistettiin Helsingissä keskiviikkona 27. huhtikuuta. Kirja julkistettiin keskustelutilaisuuden ”Euromaiden kriisi: kestääkö EU – entä Suomi? ” yhteydessä Helsingin yliopiston Porthaniassa.

Uutinen 11.5.2011

Euroopan komissio antoi talousarvioesityksensä vuodelle 2012

Komissio hyväksyi keskiviikkona 20.4.2011 talousarvioesityksen vuodelle 2012. Talousarvioesitys vastaa 500 miljoonan EU-kansalaisen tarpeisiin tiukan talouden aikana. Budjettikomissaari Janusz Lewandowskin mukaan leikkaukset ovat tarpeen, jotta EU voisi täyttää velvollisuutensa veronmaksajia kohtaan. ”Säästöjä tehtäessä toimintaa on arvioitava perusteellisesti ja samalla on selvitettävä, saako koko Eurooppa todellista hyötyä toimistamme”, Lewandowski toteaa komission lehdistötiedotteessa. Myös jäsenvaltioissa toteutetaan tällä hetkellä tiukkoja säästötoimia.

Uutinen 11.5.2011

Euroopan unionin arktinen tiedotuskeskus Rovaniemelle?

Euroopan unioni valmistelee arktista toimintaohjelmaansa. Pohdinnassa on myös se, tulisiko unionille perustaa arktinen tiedotuskeskus. Rovaniemi on noussut vahvaksi ehdokkaaksi keskuksen sijoituspaikaksi. Lisätietoa saataneen kesäkuussa, jolloin odotetaan Euroopan komission väliaikakatsauksen valmistuvan.

Uutinen 18.4.2011

Foreign Minister Stubb: An important week with regard to Libya

Foreign Minister Alexander Stubb attended the EU Foreign Ministers’ Meeting on Tuesday, where the situation in Libya rose to be the most followed topic. “Gaddafi must understand that he is not part of the solution, but that he must go,” Foreign Minister Stubb said, condensing the acute political situation. “A difficult international operation is in progress, which is quite different to that in Tunisia or Egypt, where the leaders themselves relinquished power rather quickly,” the Foreign Minister continued.

Uutinen 13.4.2011

Utrikesminister Stubb: En viktig vecka med tanke på Libyen

Utrikesminister Alexander Stubb deltog på tisdagen i EU-utrikesministrarnas möte, där situationen i Libyen var det tema som bevakades mest. "Gaddafi måste förstå att han inte är en del av lösningen, utan han måste gå", sammanfattade utrikesminister Stubb det akuta politiska läget. "En svår internationell operation är på gång. Den är alldeles olik den i Tunisien eller Egypten, där ledarna själva avgick snabbt", bedömde utrikesministern.

Nyheter 13.4.2011

Ulkoministeri Stubb: Tärkeä viikko Libyan kannalta

Ulkoministeri Alexander Stubb osallistui tiistaina EU:n ulkoministerikokoukseen, jonka seuratuimmaksi aiheeksi nousi Libyan tilanne. ”Gaddafin on ymmärrettävä, että hän ei ole osa ratkaisua, vaan hänen on lähdettävä”, kiteytti ulkoministeri Stubb akuuttia poliittista tilannetta. ”Meneillään on vaikea kansainvälinen operaatio, joka on aivan erilainen kuin Tunisiassa tai Egyptissä, joiden johtajat luopuivat itse vallasta nopeasti”, arvioi ulkoministeri.

Uutinen 13.4.2011

Peruseurooppalainen Luxemburg

Luxemburg oli vuoden 2004 EU-laajentumiseen saakka unionin pienin jäsenmaa. Läntisessä Keski-Euroopassa ”Euroopan sydämessä” sijaitsevalla suurherttuakunnalla on historiallisesti tiiviit siteet sekä germaaniseen että frankofoniseen kulttuurialueeseen. Luxemburgilaiset tunnistaakin yleensä siitä, että heillä on ranskalainen etunimi ja saksalainen sukunimi. 

Uutinen 6.4.2011

ERVV ja EVM – EU:n talous askarruttaa

EU:n talousasiat kiinnostavat kansalaisia tällä hetkellä ennen näkemättömällä tavalla ja voidaan olettaa, että EU nousee aikaisempaa enemmän esille myös vaaliteemana tämän kevään eduskuntavaaleissa. Tietoa EU:n talouden kriisijärjestelmistä ja niiden vaikutuksista Suomeen on tarjolla Eurooppatiedotuksen tilaisuuksissa, joista ensimmäinen pidettiin tiistaina 29.3. Helsingissä.

Uutinen 30.3.2011

Irlanti kriisissä

Irlanti on nyt ajautunut tilanteeseen, jossa se tarvitsee selviytyäkseen hätärahoitusta. Tätä ovat tarjonneet Europan unioni ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.

Uutinen 29.3.2011

Eurooppa-neuvosto sopi talouden vakauttamisesta

Eurooppa-neuvosto kokoontui Brysselissä 24.-25. maaliskuuta. Kokouksessa sovittiin talouden kokonaispaketista sekä tuettiin YK:n toimia Libyan kriisin ratkaisemiseksi.

Uutinen 28.3.2011

Talous vaatii EU:lta päätöksiä

Talous vaatii EU:lta päätöksiä

Uutinen 28.3.2011

Peruseurooppalainen Luxemburg

Peruseurooppalainen Luxemburg

Uutinen 28.3.2011

EU:n kalastuspolitiikan uudistus käynnissä

Monien muiden politiikkalohkojen tapaan myös kalastuspolitiikka on EU:ssa parhaillaan uudistuksen alla. Nykyinen kalastuspolitiikkaa koskeva asetus on voimassa vuoden 2012 loppuun. Yhteisen kalastuspolitiikan eli YKP:n uudistuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2013 alusta.

Uutinen 23.3.2011

MIKSI SIIRRÄMME KELLOA KESÄ- JA TALVIAIKAAN?

Kesäajan käyttöönottoa on kokeiltu jo viime vuosisadan alkupuolella ensimmäisen kerran. Saksa ja Iso-Britannia ottivat kesäajan käyttöön jo 1916.  1970-luvulla kesäaikaa alettiin käyttää muuallakin. Suomi kokeili ensimmäisen kerran kesäaikaan siirtymistä  jo 1942. Kellojen siirtelystä eivät kaikki pitäneet ja asiaa vastustettiin muun muassa maaseudulla viljelijöiden parissa. Kesäaikaan siirtyminen vakiintui Suomessa kuitenkin 1981, lähes viimeisenä Euroopassa. Käytännön mukaisesti kesäaikaan siirrytään maaliskuun viimeisenä sunnuntaina aamuyöllä ja talviaikaan lokakuun viimeisenä sunnuntaina. Siirtyminen tapahtuu kaikissa EU-maissa samalla kellonlyömällä eli klo 03.00. Kesäaikaa ei sovelleta kuitenkaan Euroopan unionin merentakaisilla alueilla.

Uutinen 22.3.2011

Karriär inom EU (infoblad 1b/2011)

Rekryteringsprocessen till EU-tjänster förnyades år 2010.

Nyheter 21.3.2011

Foreign Minister Stubb on Libya: EU recognises states only

In the informal meeting of EU Foreign Ministers on Thursday, 10 March, the issue of recognising the opposition council of Libya became the centre of attention. According to Foreign Minister Alexander Stubb “Finland and the 25 other EU Member States were of the opinion that only states can be granted recognition”. The Foreign Ministers meeting was laying foundations for Friday’s extraordinary European Council Summit on Libya, where the heads of state aim to issue a strong declaration on the situation in Libya. According to Stubb, the message the EU as a whole wants to send now is that “Muammar Gaddafi must go, and he must go soon”.

Uutinen 11.3.2011

Ulkoministeri Stubb Libyasta: EU ei tunnusta kuin valtioita

Kysymys Libyan kapinallisneuvoston tunnustamisesta nousi etualalle EU:n ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa torstaina 10. maaliskuuta. Ulkoministeri Alexander Stubbin mukaan ”Suomi ja 25 muuta EU-maata olivat sitä mieltä, että vain valtioita voi tunnustaa”. Ulkoministerikokous pohjusti EU:n huomista ylimääräistä Libya-huippukokousta, jossa valtionpäät tähtäävät yhteiseen voimakkaaseen julistukseen Libyan tilanteesta. Stubbin mukaan koko EU:n selkeä viesti oli nyt, että ”Muammar Gaddafin on mentävä, ja mentävä pian”.

Uutinen 11.3.2011

Utrikesminister Stubb om Libyen: EU erkänner bara stater

Frågan om erkännande av Libyens oppositionsråd blev en central fråga vid EU-utrikesministrarnas inofficiella möte på torsdagen den 10 mars. Enligt utrikesminister Alexander Stubb anser "Finland och 25 andra EU-länder att endast länder kan erkännas". Utrikesministermötet beredde EU:s extra toppmöte om Libyen som äger rum i morgon. Vid toppmötet strävar statscheferna efter att avge en gemensam stark förklaring om situationen i Libyen. Enligt Stubb är hela EU:s tydliga budskap nu att "Muammar Gaddafi måste gå - och han måste gå snart".

Nyheter 11.3.2011

OLAF – EU:n ase petoksia ja rötöksiä vastaan

Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen ja EU-kansalaisten verovarojen asianmukainen käyttö on yksi EU:n toimielinten tärkeimmistä tehtävistä. Näitä taloudellisia etuja turvaamaan perustettiin vuonna 1999 Euroopan Petostentorjuntavirasto – OLAF. Virasto koordinoi ja tukee EU-jäsenmaiden toimintaa petosten torjunnassa sekä vastaa siitä, että 500 miljoonan asukkaan sisämarkkinoilla käydään rehtiä kauppaa.

Uutinen 9.3.2011

Yleiseurooppalainen 112 juhlii 20-vuotispäiväänsä

Perjantaina 11. helmikuuta vietetään valtakunnallista ja eurooppalaista hätänumeropäivää. Suomesta poiketen monissa EU-maissa on käytössä myös muita hätänumeroja, mutta matkailijalle riittää kun muistaa hätänumeron 112. Yleiseurooppalainen hätänumero 112 otettiin käyttöön vuonna 1991 Euroopan parlamentin aloitteesta.

Uutinen 15.2.2011

The European Grouping of Territorial Cooperation makes it easier with cross-border cooperation

The European Grouping of Territorial Cooperations (EGTC) charter was created in 2006 to give a legal framework for minimizing administration in cross-border projects. Today 16 cross-border regions have started EGTC-groups involving more than 320 public authorities in all of Europe.

Uutinen 9.2.2011

De europeiska grupperingarna för territoriellt samarbetes förenklar gränsöverstridande samarbete

De europeiska grupperingarna för territoriellt samarbetes (EGTS) stadga antogs 2006 för att skapa ett rättsligt ramverk avsett att minimera administration i samband med gränsöverstridande projekt. Idag har 16 gränsöverstridande regioner inrättat EGTS-grupperingar som omfattar över 320 offentliga myndigheter i hela Europa.

Nyheter 9.2.2011

Eurooppalainen alueellinen yhteistyön yhtymä helpottaa rajanylittävää yhteistyötä

Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) oikeudellinen asiakirja luotiin 2006. Sen tarkoituksena oli saada oikeudellinen kehys hallinnon vähentämiseksi rajanylittävässä yhteistyössä. Tänä päivänä 16 rajanylittävää aluetta on perustanut EAYY-yhtymiä, jotka koostuvat yli 320 julkisesta viranomaisesta koko Euroopassa.

Uutinen 9.2.2011

EU starkare än tidigare?

Pressmeddelande 37/2011

Nyheter 9.2.2011

EU entistä vahvemmaksi?

Tiedote 37/2011

Uutinen 9.2.2011

Kohti urheilun omaa EU-ohjelmaa 2014

EU:n urheiluohjelman tarkoituksena on tukea eurooppalaisia yhteistyö- ja koulutushankkeita sekä verkostoja. Kuva: Euroopan parlamentti

Uutinen 4.2.2011

Finland deltar i beredskapsturen för snabbinsatsstyrkor

Plutonchefen får instruktioner från utbildaren. Foto: försvarsmakten

Nyheter 28.1.2011

Suomi osallistuu taistelujoukkojen päivystysvuoroon

Joukkueenjohtaja saa neuvoja kouluttajalta. Kuva: Puolustusvoimat

Uutinen 28.1.2011

Ungern tog över ordförandeskapet i EU

Belgiens statsminister Yves Leterme avstår ordförandeskap till Ungariens statsminister Viktor Orbán. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 26.1.2011

Unkari siirtyi EU:n johtoon

Belgian pääministeri Yves Leterme luovutti EU-neuvoston puheenjohtajuuden Unkarin pääministeri Viktor Orbánille. Kuva: Euroopan komissio

Uutinen 26.1.2011

Estland övergick till euro

Samma bildmotiv, dvs. landets karta och texten ”Eesti”, finns på samtliga mynt. Mynten har designats av den estniska konstnären Lembit Lõhmus och mynten präglas av Finlands myntverk. Foto: ECB

Nyheter 26.1.2011

Viro siirtyi euroon

Kaikissa kolikoissa toistuu sama kuva-aihe eli maan kartta ja teksti ”Eesti”. Kolikot on suunnitellut virolainen taiteilija Lembit Lõhmus ja kolikot painaa Suomen Rahapaja. Kuva: EKP

Uutinen 26.1.2011

Tiilikainen: Vi måste ta lärdom av krisen

Vissa ekonomer tror att den monetära unionen faller sönder redan inom några år. Enligt direktören för Utrikespolitiska institutet Teija Tiilikainen ska man dock ta lärdom av krisen. Gemensamma regler, ett sanktionsförfarande, ett starkare engagemang från medlemsstaternas sida och utöver allt detta en bättre planering av politiken - detta är medicinen för framtiden. Tunga politiska beslut kräver tyvärr en kris, sammanfattade Tiilikainen.

Nyheter 21.1.2011

Tiilikainen: Kriisistä on otettava opiksi

Jotkut ekonomistit uskovat, että rahaliitto hajoaa jo muutaman vuoden sisällä. Ulkopoliittisen instituutin johtajan Teija Tiilikaisen mukaan kriisistä on kuitenkin otettava opiksi. Yhteiset säännöt, rangaistusmenettely, parempi jäsenvaltioiden sitouttaminen ja kaiken päällä nykyistä parempi politiikkasuunnittelu - siinä lääkkeitä tulevaisuutta varten. Raskaat poliittiset päätökset edellyttävät valitettavasti kriisiä, Tiilikainen kiteytti.

Uutinen 21.1.2011

Eurooppalainen tiedeyhteistyö on Suomelle tärkeää

Dosentti Kimmo Elo ja EU-tiedeasiantuntija Rami Nissilä pohtivat EU:n tiedepolitiikan ja suomalaisen Eurooppa-tutkimuksen näkymiä. Kuva: Eurooppatiedotus

Uutinen 20.1.2011

Objektiivista EU-tietoa kaivataan Kroatiassakin

Leena Halonen, Marja Aspelund ja Kroatian ulkoministeriön Andrej Plenkovic vaihtoivat kokemuksia EU-kansalaistiedotuksen mahdollisuuksista. Kuva: Suomen suurlähetystö Zagrebissa.

Uutinen 20.1.2011

Turusta vuoden kulttuuripääkaupunki

Komissaari Vassillioun mukaan EU:ssa ei ole kyse vai sisämarkkinoista, vaan tarkoituksena on myös edistää eurooppalaista kulttuuria ja identiteettiä.  Kuva: Turku 2011

Uutinen 20.1.2011

Unkari siirtyi EU:n johtoon

Belgian pääministeri Yves Leterme luovutti juhlallisesti puheenjohtajuuden Unkarin pääministeri Viktor Orbánille. Kuva: Euroopan komissio

Uutinen 19.1.2011

Estland övergick till euro

Eurostartpåsen var en populär julklapp. Foto: Wikicommons

Nyheter 4.1.2011

Viro siirtyi euroon

Eurostarttipussi oli suosittu joululahja Virossa. Kuva: Wikicommons

Uutinen 4.1.2011

Seuraa meitä