Saavutettavuustyökalut

Europeiska rådets ställning stärks i unionen

Europeiska rådet, som består av EU-ländernas stats- och regeringschefer och kommissionens ordförande, sammanträder vanligtvis fyra gånger om året. Foto: Europeiska unionens råd.

Nyheter 22.12.2009

Jouluostosten lomassa kansalaisten juttusilla

Ministerit Gahr Store, Bildt, Stubb ja Sikorski Tuomaan markkinoilla  jouluostosten lomassa. Kuva: Ulkoministeriö

Uutinen 22.12.2009

Julshopping och samtal med folket

Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre och Sveriges utrikesminister Carl Bildt träffade allmänheten på julmarknaden tillsammans med Alexander Stubb och Polens utrikesminister Radosław Sikorski. Foto: Utrikesministeriet.

Nyheter 22.12.2009

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Europainformationen

Nyheter 19.12.2009

Kortit pöydällä Kööpenhaminassa

Ennen lähtöään Euroopan parlamentin edustajaksi Kööpenhaminan ilmastokokoukseen europarlamentaarikko Satu Hassi ehti Tampereen kaupunginkirjasto Metsoon Meppikahveille kertomaan tuoreet kuulumiset EU:n ilmastopoliittisista linjauksista. Kuva: Eurooppatiedotus.

Uutinen 16.12.2009

Eurooppa-neuvoston asema vahvistui unionissa

EU:n jäsenvaltioiden ja niiden hallitusten päämiehistä sekä komission puheenjohtajasta koostuva Eurooppa-neuvosto kokoontuu yleensä neljä kertaa vuodessa. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.

Uutinen 16.12.2009

NEW CONTENT

Nyheter 16.12.2009

NEW CONTENT

Nyheter 16.12.2009

NEW CONTENT

Nyheter 16.12.2009

Unionens nya topposter

EU-ordförandelandet Sverige har haft en intressant utmaning i att förbereda utnämningspaketet i EU utifrån Lissabonfördraget.

Nyheter 15.12.2009

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kasvavat

Komissio vastaanottaa näkemyksiä eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta tammikuuhun 2010 saakka. Tämän jälkeen ehdotus siirtyy parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 14.12.2009

Korten på bordet i Köpenhamn

Innan Satu Hassi reste till klimatmötet i Köpenhamn för att där representera Europaparlamentet hann hon besöka mötet i Tammerfors stadsbibliotek Metso för att berätta färska nyheter om EU:s klimatpolitiska riktlinjer. Foto: Europainformationen.

Nyheter 14.12.2009

Lissabonin sopimus tulee voimaan 1.12.2009

Lissabonin sopimus tulee voimaan 1.12.2009. Kuva: Eurooppatiedotus.

Uutinen 11.12.2009

Medborgarnas möjligheter att påverka ökar

Kommissionen tar emot synpunkter på det europeiska medborgarinitiativet fram till slutet av januari 2010. Därefter överförs förslaget att behandlas av parlamentet och rådet. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 11.12.2009

Siperian junalla Kiotoon ja muita tarinoita ilmastopolitiikasta

Julkistamistilaisuudessa puhuivat muun muassa ministeri Paula Lehtomäki sekä Suomen neuvottelukonkari Ympäristöministeriön Jaakko Ojala. Kuva: Ulkoasiainministeriö.

Uutinen 7.12.2009

Osallistu EU-keskusteluun!

UPI:n seminaarissa pohditaan EU:n ongelmakohtia. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 7.12.2009

Lissabonfördraget träder i kraft den 1 december 2009

Lissabonfördraget träder i kraft den 1 december 2009. Foto: Europainformationen.

Nyheter 1.12.2009

EU:n presidentti ja ulkoministeri on valittu

EU:n uudet johtajat. Kuva: EU:n kuvapankki.

Uutinen 30.11.2009

Med tåg genom Sibirien till Kyoto och andra berättelser om klimatpolitiken

Vid presentationen av boken talade bland annat minister Paula Lehtomäki och Jaakko Ojala från miljöministeriet. Ojala är en Finlands veteraner i klimatförhandlingarna.

Nyheter 30.11.2009

EU:s president och utrikesminister utnämndes

EU:s nya ledare. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 27.11.2009

Avoimuuden puute huolestuttaa

Euroopan oikeusasiamiehen logo. Kuva: Euroopan yhteisöt.

Uutinen 25.11.2009

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation

Ansökan ska inlämnas senast den 15 december 2009. Foto: Europeiska komissionen.

Nyheter 20.11.2009

Luovuus ja innovointi vuoden 2009 teemat

Teemavuoden tavoitteena on korostaa, että luovuus ja innovointi ovat avaintekijöitä yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen kannalta ja että niillä on suuri painoarvo maailmanlaajuisessa kilpailutilanteessa. (Kuva: Euroopan unionin portaali)

Uutinen 19.11.2009

Vaihto-opiskelu tai työharjoittelu ulkomailla tukee nuorten työllistymistä

Sinä voit kertoa mielipiteesi vaihto-opiskelusta ja nuorten liikkuvuudesta vastaamalla komission verkkosivuilta löytyvään kyselyyn. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 19.11.2009

Utbytesstudier eller arbetspraktik utomlands stödjer de ungas sysselsättning

Du kan säga din åsikt om utbytesstudierna och de ungas rörlighet genom att besvara en förfrågan på kommissionens webbplats. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 19.11.2009

Broad discussion on Russia, Finland leads the way

Foreign Minister Alexander Stubb’s opening address kicked off the broad discussion on Russia that took place at the General Affairs and External Relations Council in Brussels on 17 November. The Foreign Minister condensed the three main messages that the European Union should convey to Russia. First, Russia must modernise the country’s economy; second, the EU should support President Dmitry Medvedev’s reform policy; and third, Russia should be made to understand that its friends come from the West. On the whole the Foreign Minister was satisfied with the discussion on Russia.

Uutinen 18.11.2009

Finland inledde bred diskussion om Ryssland

Utrikesminister Alexander Stubbs öppningsanförande drog upp linjerna för en bred debatt om Ryssland i EU:s råd för yttre förbindelser i Bryssel tisdagen den 17 november. Utrikesministern summerade tre huvudsakliga budskap som unionen ska sända till Ryssland. För det första måste den ryska ekonomin moderniseras, för det andra ska EU stödja president Dmitrij Medvedevs reformlinje, och för det tredje är det viktigt att få Ryssland att inse att dess vänner kommer från väst. Stubb var överlag nöjd med utrikesministrarnas Rysslandsdiskussion. Utrikesministerns presskonferens präglades dock av det extra toppmötet på torsdagen, där valet till toppjobben som hela Bryssel pratar om äger rum.

Nyheter 18.11.2009

Venäjästä laaja keskustelu, Suomi avausroolissa

Ulkoministeri Alexander Stubbin avauspuheenvuoro linjasi EU:n ulkosuhdeneuvoston laajaa Venäjä-keskustelua tiistaina 17. marraskuuta Brysselissä. Ulkoministeri pelkisti kolme pääviestiä, joita unionin tulee Venäjän suuntaan lähettää. Ensinnäkin Venäjän talous on modernisoitava, toiseksi EU:n tulee tukea presidentti Dmitri Medvedjevin uudistuslinjaa, ja kolmanneksi Venäjä tulisi saada ymmärtämään, että sen ystävät tulevat lännestä. Stubb oli kaiken kaikkiaan tyytyväinen ulkoministerien Venäjä-keskusteluun. Ulkoministerin lehdistötilaisuutta leimasivat kuitenkin koko Brysseliä parhaillaan puhuttavat johtajavalinnat torstain ylimääräisessä huippukokouksessa.

Uutinen 17.11.2009

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen

Avustusten hakuaika päättyy 15.12.2009. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 13.11.2009

Talouskriisi vaikuttaa pitkälle unionin tulevaisuuteen

Suomalaisten kotitalouksien usko talouteen on kasvamassa. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 13.11.2009

Den ekonomiska krisen har följder långt in i unionens framtid

De finländska konsumenternas tilltro till framtiden har stigit. Foto: Europeiska kommission.

Nyheter 13.11.2009

kokeilu

Martti Salmi

Uutinen 13.11.2009

Lissabonin sopimus etenee

Tšekki oli viimeinen EU-maa, joka ratifioi Lissabonin sopimuksen. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 8.11.2009

Lissabonfördraget avancerar

Tjeckien var det sista EU-land som ratificerade Lissabonfördraget. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 5.11.2009

Suomi hyötyy EU:n uudistuneesta raja-alueyhteistyöstä

EU:n raja-alueyhteistyöohjelmilla on tärkeä merkitys Suomen maakunnille, sillä ne tuovat työpaikkoja itärajan tuntumaan. Kuva: Eurooppatiedotus.

Uutinen 4.11.2009

Unionens nya befattningar vakanta: Vem blir EU:s president?

Europeiska rådet ska välja sin ordförande eller EU:s s.k. president. Beredningen av utnämningen handhas av EU-ordförandelandet Sverige. Foto: Europeiska komissionen.

Nyheter 4.11.2009

Unionin uudet tehtävät avoinna: Kenestä EU:n presidentti?

Eurooppa-neuvosto valitsee puheenjohtajansa eli EU:n presidentin. Nimityksen valmistelu on EU-puheenjohtajamaa Ruotsin käsissä. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 4.11.2009

Finland drar nytta av EU:s förnyade gränsområdessamarbete

EU:s program för gränsområdessamarbetet är viktiga för de finländska landskapen eftersom de skapar arbetsplatser i närheten av östgränsen. Foto: Europainformationen.

Nyheter 3.11.2009

Vaikuttamisen aika EU:n tulevaan alue- ja rakennepolitiikkaan on nyt

EU-rahoituksella toteutetaan muun muassa kansalaisjärjestöjen vetämiä hankkeita. Kuvassa Turunmaan korjausrakentamisyhdistyksen kunnostama vanha arvorakennus. Kuva: Varsinais-Suomen liitto.

Uutinen 3.11.2009

Suomi hyötyy EU:n uudistuneesta raja-alueyhteistyöstä

Suomen ja Venäjän raja-alueilla voidaan käynnistää ensi kesänä uusia EU:n tukemia hankkeita. Rahaa on luvassa, sillä EU ja Venäjä pääsivät vihdoin sopuun raja-alueyhteistyön rahoituksen uudistamisesta.

Uutinen 29.10.2009

Mitä uutta EU:n kartalla

Kroatian jäsenyysneuvottelut ovat loppusuoralla, ja liittymistä EU:hun pidetään mahdollisena vuonna 2012. Kuva: Euroopan komissio

Uutinen 27.10.2009

Nu är rätt tid att påverka EU:s kommande regional- och strukturpolitik

Bland annat frivilligorganisationerna genomför projekt med EU-finansiering. På bilden en gammal värdefull byggnad som restaurerats av Byggnadsvårdsföreningen i Åboland. Foto: Egentliga Finlands förbund.

Nyheter 27.10.2009

Suomen EU-maksut kasvoivat vuonna 2008

EU-jäsenyys maksaa 60 euroa jokaiselle suomalaiselle. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 21.10.2009

Vad nytt på EU:s karta?

Kroatiens medlemskapsförhandlingar har kommit in i slutskedet och det anses möjligt att Kroatien kan bli EU-medlem 2012. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 21.10.2009

EU sai Irlannilta myöntävän vastauksen

Irlannin pääministeri Brian Cowen on tyytyväinen kansanäänestyksen tulokseen. Kuva: Euroopan parlamentti.

Uutinen 16.10.2009

EU vaikuttaa Suomen kauppa- ja kehityspolitiikkaan

Oulussa 2.11. pidettäväss seminaarissa  pohditaan EU:n kaupan ja kehityksen näkymiä ja mahdollisuuksia Suomen kannalta. Kuva: Eurooppatiedotus.

Uutinen 16.10.2009

EU påverkar Finlands handels- och utvecklingspolitik

Nästa seminarium i serien hålls i Uleåborg den 2 november, temat är hur EU påverkar Finlands handels- och utvecklingspolitik. Foto: Europainformationen.

Nyheter 16.10.2009

Finlands EU-avgifter ökade år 2008

EU-medlemskap kostar 60 euro för varje finländare. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 15.10.2009

EU fick ett positivt svar av Irland

Irlands statsminister Brian Cowen är nöjd med resultatet. Foto: Europeiska parlamentet.

Nyheter 12.10.2009

Euroopan kielten päivä Oulussa

Euroopan kielten päivää vietetään vuosittain 26.9. Teemapäivän yhteydessä järjestetään satoja tapahtumia ympäri Eurooppaa, ja tarkoitus on kertoa luovista tavoista oppia vieraita kieliä.

Uutinen 8.10.2009

Vägkost för praktiskt lobbyarbete

Sirpa Pietikäinen är inte intresserad av bjudningar och banketter, hon vill att lobbarna går raskt till saken. Foto: Europainformationen.

Nyheter 30.9.2009

Eväitä käytännön lobbaustyöhön

Sirpa Pietikäinen ei jaksa juosta kemuissa, vaan perää lobbaajilta napakkaa asiaa. Kuva: Eurooppatiedotus.

Uutinen 30.9.2009

EU:n tavoitteena uusi kunnianhimoinen ilmastosopimus

Joulukuussa järjestettävä Kööpenhaminan ilmastokokous on viimeinen etappi uutta ilmastosopimusta koskevissa neuvotteluissa. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 25.9.2009

EU arbetar för ett nytt ambitiöst klimatavtal

Klimatkonferensen i Köpenhamn i december är den sista etappen i förhandlingarna om ett nytt klimatavtal. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 25.9.2009

Barroso fortsätter som kommissionsordförande

Europaparlamentet valde Barroso till kommissionsordförande för en andra period med rösterna i en sluten omröstning 16 sebtember. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 18.9.2009

Barroso jatkaa komission johdossa

Euroopan parlamentti nimitti Barroson komission puheenjohtajaksi toiselle kaudelle salaisessa äänestyksessä 16.9. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 18.9.2009

EURES on välittänyt tietoa ja töitä jo 15 vuotta

EURES on välittänyt tietoa ja töitä jo 15 vuotta

Uutinen 18.9.2009

Foreign Ministers had a good discussion about Afghanistan

On Tuesday, 15 September, EU Foreign Ministers convened in Brussels had a concrete and diverse discussion about the situation in Afghanistan after the elections. Foreign Minister Alexander Stubb was of the opinion that ”one can be satisfied with the elections from the point of view of security, but not so much from the point of view of democracy”. “But the EU will not make a move until the Independent Elections Commission has completed the recount”.

Uutinen 16.9.2009

Utrikesministrarna nöjda med Afghanistandiskussion

EU:s utrikesministrar som hade samlats i Bryssel förde tisdagen den 15 september en konkret och mångsidig diskussion om läget i Afghanistan efter valet. Enligt utrikesminister Alexander Stubb kan man vara ”nöjd med valet ur säkerhetssynvinkel betraktat, men inte ur demokratiperspektiv. Men EU agerar först när valnämnden fått omräkningen färdig.”

Nyheter 16.9.2009

Ulkoministereillä hyvä keskustelu Afganistanista

Brysseliin kokoontuneet EU:n ulkoministerit kävivät tiistaina 15. syyskuuta konkreettisen ja monipuolisen keskustelun Afganistanin tilanteesta vaalien jälkeen. Ulkoministeri Alexander Stubbin mukaan "turvallisuusnäkökulmasta vaaleihin voi olla tyytyväinen, demokratiaperspektiivistä ei niinkään. Mutta EU liikkuu vasta kun vaalilautakunta on saanut uudelleenlaskennan valmiiksi".

Uutinen 15.9.2009

EURES har förmedlat information och arbete i 15 år

Euresrådgivarna ger information om att arbeta och söka jobb i europeiska länder. Foto: Europainformationen

Nyheter 15.9.2009

EU odottaa Irlannin vastausta

Irlantilaiset äänestävät Lissabonin sopimuksesta 2. lokakuuta. Ääntenlasku aloitetaan seuraavana päivänä, jolloin myös tulosten odotetaan selviävän. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 15.9.2009

Barroso presenterade sina nya planer för Europaparlamentet

Europaparlamentet röstar om fortsättningen av komissionens ordförande Barroso den 16 septemper. Han måste stödjas av över hälften av ledamöternar för att bli vald. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 11.9.2009

Barroso esitteli uuden suunnitelmansa Euroopan parlamentille

EU-parlamentti äänestää komission puheenjohtaja Barroson jatkosta 16. syyskuuta. Hänen on saatava yli puolet meppien äänistä tullakseen valituksi. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 11.9.2009

EU väntar på Irlands svar

Irländarna röstar om Lissabonfördraget 2 oktober. Rösterna räknas dagen därpå då resultatet väntas vara klart. Bild: Europeiska kommissionen

Nyheter 10.9.2009

Hehkulamput himmenevät hiljalleen

Energiatehokkuuttaa vaativa EU-direktiivi estää 1.9.2009 alkaen hehkulamppujen valmistuksen. Hehkulamput poistuvat EU:n markkinoilta asteittain ja kuluttajien on korvattava ne esimerkiksi energiansäästölampuilla.

Uutinen 4.9.2009

Merimetson metsästys helpottuu

Komissio aikoo antaa vuoden loppuun mennessä uudet ohjeet siitä, miten rauhoitetun merimetson kantaa saa rajoittaa. Taustalla on ennen kaikkea ammattikalastajien painostus.

Uutinen 31.8.2009

Jakt på skarv underlättas

Kommissionen har för avsikt att inom detta år ge nya anvisningar om hur beståndet av den fridlysta skarven får begränsas. Orsaken är framför allt påtryckningar från yrkesfiskarna.

Nyheter 31.8.2009

Glödlamporna försvinner så småningom

Det EU-direktiv som kräver energieffektivisering sätter hinder för tillverkning av glödlampor från och med 1.9.2009. Glödlamporna försvinner stegvis från EU:s marknad och konsumenterna måste ersätta dem med exempelvis energisparlampor.

Nyheter 28.8.2009

EU:sta halutaan savuton vuoteen 2012 mennessä

Euroopan komissio kehottaa kaikkia EU-maita muuttamaan kolmen vuoden kuluessa lainsäädäntöjään väestön suojelemiseksi tupakansavulta. Samalla uusi tupakkalaki on jo astunut voimaan Suomessa.

Uutinen 27.8.2009

Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi 2011

Euroopan komissio päätti 3.6.2009 ehdottaa vuotta 2011 eurooppalaiseksi vapaaehtoistyön teemavuodeksi. Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksynevät ehdotuksen ensi vuoden alussa.

Uutinen 24.8.2009

Ett rökfritt EU senast 2012

Europeiska kommissionen uppmanar alla EU-länder att inom tre år ändra sin lagstiftning för att skydda sina medborgare från exponering för tobaksrök. Samtidigt har en ny tobakslag trätt i kraft i Finland.

Nyheter 24.8.2009

Euron käyttö yleistyy Ruotsissa

Euron kannatus Ruotsissa on kasvanut mielipidekysymyksissä. Sollentunan kunnassa otetaan euro käyttöön kruunun rinnalla ensi vuoden alusta.

Uutinen 20.8.2009

Yksi laturi kelpaa pian kaikkiin matkapuhelimiin

Merkittävimmät matkapuhelinvalmistajat Euroopassa ovat sitoutuneet tukemaan Euroopan unionin tavoitetta yhteisestä laturistandardista. Sekä kuluttajat että ympäristö hyötyvät päätöksestä.

Uutinen 20.8.2009

Europeiska året för volontärarbete 2011

Europeiska kommissionen föreslog 3.6.2009 att år 2011 utlyses till Europeiska året för volontärarbete. Rådet och Europaparlamentet torde godkänna förslaget i början av nästa år.

Nyheter 19.8.2009

En laddare passar snart till alla mobiltelefoner

De stora mobiltelefontillverkarna i Europa har förbundit sig att stödja Europeiska unionens målsättning om att standardisera laddarna. Både konsumenterna och miljön drar nytta av beslutet.

Nyheter 14.8.2009

Käyrät kurkut tekivät paluun

Euroopan komission uusi asetusmuutos poisti 1. heinäkuuta lähtien useimmat hedelmiä ja kasviksia koskeneet ulkoiset erityisvaatimukset. Niin sanottu kurkkudirektiivi jäi siis historiaan.

Uutinen 13.8.2009

Användningen av euron vinner terräng i Sverige

Gallupundersökningar visar att understödet för euron har ökat i Sverige. I början av nästa år tas euron i användning vid sidan om kronan i Sollentuna kommun.

Nyheter 11.8.2009

Islannin jäsenhakemus ja EU:n Itämeri-strategia myötätuulessa

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontui 27.-28. heinäkuuta Brysselissä. Islannin jäsenhakemus, Itämeri-strategia sekä Somalian, Iranin ja Georgian tilanteet olivat kokouksen pääaiheita.

Uutinen 10.8.2009

Sormenjäljet sisältyvät uuteen passiin

Biometriset passit otettiin käyttöön 29. kesäkuuta kaikissa EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa, Sveitsissä ja Islannissa. EU muutti vuoden 2004 asetustaan passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöistä ja biometriikasta.

Uutinen 6.8.2009

Islands medlemsansökan och EU:s Östersjöstrategi i medvind

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser samlades den 27 och 28 juli i Bryssel. Mötets huvudteman var Islands medlemsansökan, Östersjöstrategin samt läget i Somalia, Iran och Georgien.

Nyheter 6.8.2009

Neljä EU-maata sopi kaasuputkesta Turkin kanssa

Turkki, Unkari, Itävalta, Bulgaria ja Romania sopivat yhdessä Nabucco-kaasuputken rakentamisesta maidensa halki. Putkella tuotaisiin kaasua Kaspianmeren alueelta, muun muassa Azerbaidzhanista.

Uutinen 3.8.2009

Fingeravtryck införs i det nya passet

De biometriska passen togs i bruk den 29 juni i alla EU:s medlemsländer samt Norge, Schweiz och Island. EU ändrade förordningen från 2004 vad gäller säkerhetsfaktorer och biometri för pass och resedokument.

Nyheter 3.8.2009

EU sai valtuudet aloittaa neuvottelut yhteistyösopimuksesta Venäjän kanssa

Ulkoministerit käsittelivät myös muun muassa Länsi-Balkanin ja Lähi-idän tilanteita sekä Georgiaa ja Euroopan naapuruuspolitiikkaa. Kuvassa ulkoministeri Stubb ja puheenjohtajamaa Slovenian ulkoministeri Rupel. Kuva: Euroopan komissio

Uutinen 30.7.2009

Eurooppalainen sairaanhoitokortti edesauttaa vapaata liikkuvuutta

Jos olet lähdössä Eurooppaan esimerkiksi lomamatkalle, opiskelemaan, työkommennukselle tai hakemaan töitä, sinun kannattaa hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin voivat saada kaikki Suomen sairasvakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt.

Uutinen 30.7.2009

Fyra EU-länder tecknade avtal om ett gasrör med Turkiet

Turkiet, Ungern, Österrike, Bulgarien och Rumänien har tillsammans ingått ett avtal om att bygga Nabucco-gasrör genom länderna. Genom röret skulle man leverera gas från området runt Kaspiska havet, bland annat från Azerbajdzjan.

Nyheter 29.7.2009

EU put forward Iceland’s membership application

On 27 July, EU Foreign Ministers approved Iceland's application to be submitted to the European Commission and invited the Commission to submit an opinion on it. The EU General Affairs and External Relations Council (GAERC) decided on the matter after a lively debate. Sweden, which currently holds the EU Presidency, believes that Iceland's membership negotiations with the European Union are likely to be quick-paced. "There's no fast-track for Iceland, but there's obviously a rather shorter track for Iceland because they're already part of the Single Market and the Schengen Area,” Swedish Foreign Minister Carl Bildt said. According to Foreign Minister Alexander Stubb “the first GAERC meeting organised by Sweden went very well and according to expectations. If a country was chosen to hold the EU presidency permanently, if it wasn’t Finland, it would be Sweden.”

Uutinen 29.7.2009

EU kom överens om att föra Islands medlemsansökan vidare

Europeiska unionens utrikesministrar kom den 27 juli överens om att sända Islands ansökan om medlemskap till kommissionen för genomgång. Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser YAUN avgjorde frågan efter en livlig diskussion. Ordförandelandet Sverige tror att Islands förhandlingar kommer att förlöpa snabbt. “Island har inget snabbspår till inträde utlagt framför sig, men vägen är kortare än för andra länder, eftersom landet redan är en del av den inre marknaden och Schengen”, sade ordförandelandets utrikesminister Carl Bildt i en kommentar till Islands förhandlingsutsikter. Utrikesminister Alexander Stubb sade att "Sveriges första YAUN gick utomordentligt, enligt förväntningarna. Om ett land – utöver Finland – kunde utses till bestående ordförande för EU, vore det Sverige.”

Nyheter 29.7.2009

EU sopi Islannin jäsenyyshakemuksen etenemisestä

Euroopan unionin ulkoministerit pääsivät 27. heinäkuuta sopuun Islannin jäsenyyshakemuksen lähettämisestä komissioon lausunnolle. Yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto YAUN päätti asiasta vilkkaan keskustelun jälkeen. Puheenjohtajamaa Ruotsi uskoo Islannin neuvottelujen sujuvan nopeasti. "Islannille ei ole olemassa ohituskaistaa, vaan paremminkin lyhyempi kaista, koska maa on jo osa sisämarkkinoita ja Schengeniä", luonnehti puheenjohtajamaan ulkoministeri Carl Bildt Islannin neuvottelunäkymiä. Ulkoministeri Alexander Stubbin mukaan "Ruotsin ensimmäinen YAUN sujui erinomaisesti, odotusten mukaan. Jos jonkin maan - Suomen lisäksi - voisi valita pysyvästi EU:n puheenjohtajamaaksi, se olisi Ruotsi."

Uutinen 28.7.2009

Det europeiska sjukvårdskortet underlättar den fria rörligheten

Om du ska resa ut i Europa till exempel på semester, arbetskommendering eller för att studera eller söka arbete, lönar det sig att skaffa ett europeiskt sjukvårdskort. Alla som omfattas av sjukförsäkringen i Finland kan få ett europeiskt sjukvårdskort.

Nyheter 27.7.2009

Tukholman ohjelma puhutti ministerikokouksessa

EU-jäsenmaiden oikeus- ja sisäasioita hoitavat ministerit kokoontuivat keskustelemaan Tukholman ohjelmasta vuosille 2010-2014. Tukholman ohjelma määrittelee suunnan EU:n toiminnalle poliisi-, raja- ja tulliyhteistyössä, oikeusasioissa sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja viisumipolitiikassa.

Uutinen 27.7.2009

Stockholmsprogrammet diskuterades vid ministermöte

EU-ländernas ministrar för rättsliga och inrikes frågor har mötts för att diskutera Stockholmsprogrammet för perioden 2010–2014. Stockholmsprogrammet anger ramarna för EU-arbetet när det gäller polis-, gräns- och tullsamarbete, rättsliga frågor, asyl, migration och viseringspolitik.

Nyheter 22.7.2009

Island ansökte om EU-medlemskap

Den islänska regeringens förslag om EU-medlemskap för landet fick majoritetens stöd i parlamentet på torsdagen den 16.7. Europas nordligaste land har nu sällat sig till EU-kandidaternas skara. Anslutningsprocessen blir troligen snabb.

Nyheter 21.7.2009

Islanti haki Euroopan unioniin

Islannin hallituksen esitys EU-jäsenyydestä sai enemmistön hyväksynnän maan parlamentissa torstaina 16.7. Euroopan pohjoisin maa on nyt liittynyt EU-hakijoiden joukkoon. Liittymisprosessista povataan ripeää.

Uutinen 21.7.2009

De krökta gurkornas återkomst

Europakommissionens förordningsändring gjorde att särskilda krav på yttre egenskaper hos flera frukter och grönsaker slopades från och med den första juli. Det så kallade gurkdirektivet förpassades alltså till historien.

Nyheter 20.7.2009

Det nya parlamentets första plenarsession har hållits

Det i juni valda Europaparlamentet samlades för första gången till sin konstituerande plenarsession i franska Strasbourg den 14-16.7. Under sessionen valde europaparlamentarikerna sin ordförande och röstade bland annat om utskottsplatserna.

Nyheter 20.7.2009

Uuden parlamentin ensimmäinen täysistunto on pidetty

Kesäkuun vaaleissa valittu uusi Euroopan parlamentti kokoontui ensimmäiseen järjestäytymisistuntoonsa 14.-16.7. Ranskan Strasbourgissa. Mepit valitsivat istunnossa muun muassa puhemiehensä sekä äänestivät nimityksistä valiokuntiin.

Uutinen 20.7.2009

Ajokortit tulevat määräaikaisiksi uuden direktiivin myötä

EU:n uusi ajokorttidirektiivi tuo muutoksia suomalaisten ajokorttien luokitukseen, voimassaoloaikoihin, ikärajojen porrastuksiin ja turvatasoon. Se vaikuttaa myös ajo-opetukseen ja ajokortin ylläpidosta syntyviin kustannuksiin.

Uutinen 17.7.2009

Makedoniens sol bland Europas stjärnor

Makedonien ansökte om medlemskap i Europeiska unionen i juni 2004 och fick officiell kandidatstatus år 2005. I Makedonien är man entusiastisk inför anslutningen: enligt de senaste mätningarna är 87,5 % av folket för medlemskapet, trots rykten att EU skulle förbjuda hemtillverkning av ost.

Nyheter 16.7.2009

Makedonian aurinko pyrkii Euroopan tähdistöön

Makedonia haki Euroopan unioniin kesäkuussa 2004 ja se hyväksyttiin viralliseksi hakijamaaksi 2005. Makedoniassa innostus liittyä on suuri: viimeisten mittausten mukaan 87,5 % kansalaisista on EU-jäsenyyden kannalla, vaikka maassa on huhuttu EU:n kieltävän juustojen kotivalmistus.

Uutinen 16.7.2009

Albanien och Montenegro knackar på EU:s dörr

På Balkan drar man inte benen efter sig: Slovenien har varit medlem i EU sedan år 2004, Kroatien avancerar i förhandlingarna och Makedonien har också godkänts som kandidatland. Till de senaste nykomlingarna hör Montenegro och Albanien, som lämnade in sina ansökningar i december 2008 och april 2009.

Nyheter 16.7.2009

Albania ja Montenegro kolkuttelevat EU:n ovella

Balkanilla ei aikailla: Slovenia on ollut EU-jäsen vuodesta 2004, Kroatia edistyy neuvotteluissa ja Makedoniakin on hyväksytty ehdokasmaaksi. Viimeisimpiä tulokkaita ovat Montenegro ja Albania, jotka jättivät hakemuksensa joulukuussa 2008 ja huhtikuussa 2009.

Uutinen 16.7.2009

Euroopan parlamentti valmistautuu työhönsä

Kaikki suomalaiset europarlamentaarikot ovat löytäneet puolueryhmänsä ja nämä ovat järjestäytyneet heinäkuun 14.-15. täysistuntoa varten. Nähtäväksi jää pääseekö puolueryhmät yhteisymmärrykseen komission puheenjohtajasta jo heinäkuussa.

Uutinen 15.7.2009

Europaparlamentet gör sig redo inför sitt arbete

Alla finländska europarlamentariker har hittat sig en plats i någon partigrupp och grupperna har nu organiserat sig inför plenarsammanträdet den 14-15 juli. Nu återstår att se om partigrupperna redan i juli kan enas om vem som ska bli ordförande för kommissionen.

Nyheter 15.7.2009

Ett nytt direktiv gör körkortens giltighetstid kortare

EU:s nya körkortsdirektiv medför förändringar beträffande klasserna för finska körkort, kortens giltighetstider, förarnas åldersgränser och kortens säkerhetsnivå samt inverkar på körundervisningen och på kostnaderna för att upprätthålla körkortet.

Nyheter 14.7.2009

Matkapuhelimien käyttö EU:ssa halpeni

Matkapuheluiden soittaminen ja vastaanottaminen, tekstiviestien lähettäminen ja datapalveluiden käyttö halpenivat Euroopan unionen alueella. EU:n uusi asetus verkkovierailusta tulee voimaan heinäkuun alussa.

Uutinen 3.7.2009

Europaparlamentarikerna valda

Röstningen i Europaparlamentsvalen avslutades på söndagen den 7.6.2009. Finland representares i Europaparlementet av ledamöter från sju partier: Samlingspartiet, SDP, Centern, De gröna, SFP, Kristdemokraterna och Sannfinländarna. Röstningsaktiviteten i Finland var 40,3 %.  

Nyheter 1.7.2009

Europarlamentaarikot valittu

Eurooppavaalien äänestys päättyi sunnuntaina 7.6. klo 20. Euroopan parlamentiin Suomesta pääsi ehdokkaita seitsemästä puolueesta: Kokoomus, SDP, Keskusta, Vihreät, Perussuomalaiset, Kristillisdemokraatit ja RKP. Äänestysaktiivisuus oli 40,3 prosenttia.

Uutinen 1.7.2009

EU-puheenjohtajuus siirtyy Ruotsille

Heinäkuun alussa EU:ta luotsaamaan astuu Ruotsi. Puolen vuoden ajan Ruotsi johtaa EU:n työtä ja vastaa keskeisten EU-kysymyksten kehityksestä. Suunnitteilla on yli sata Ruotsissa järjestettävää kokousta, joista yksitoista on ministeritason tapaamisia. Puheenjohtajuuskauden ohjenuorana on avoimuus, tekokkuus ja vuoropuhelu.

Uutinen 1.7.2009

Billigare att använda mobiltelefon inom EU

Det blev billigare att ringa och ta emot mobilsamtal, sända textmeddelanden och använda datatjänster inom Europeiska unionen. EU:s nya förordning om roaming trädde i kraft i början av juli.

Nyheter 30.6.2009

EU-ordförandeskapet går över till Sverige

Sverige tar i början av juli över ordförandeskapet för Europeiska unionen efter Tjeckien. Under ett halvt år leder Sverige EU:s arbete och ansvarar för utvecklingen i centrala EU-frågor. Enligt planerna ska över hundra möten arrangeras i Sverige under ordförandeskapet, varav elva är ministermöten. Öppenhet, effektivitet och dialog är ledorden för ordförandeskapet.

Nyheter 26.6.2009

Eurooppa-neuvosto vahvisti Barroson komission puheenjohtajaehdokkaaksi

Eurooppa-neuvoston 18.-19. kesäkuuta pidetyssä huippukokouksessa päätettiin yksimielisesti esittää José Manuel Barroson uudelleennimitystä sekä sovitiiin Irlannille annettavista Lissabonin sopimukseen liittyvistä takeista. Lisäksi keskusteltiin muun muassa talouspolitiikan paremmasta koordinoinnista ja finanssivalvonnasta.

Uutinen 26.6.2009

Foreign Minister Stubb: Finland fully committed to the EU Security and Defence Policy

Foreign Minister Alexander Stubb underscored Finland’s full commitment to the EU Security and Defence Policy at the event organised under a theme ‘The Aftermath of the EU Summit’ by the Finnish Institute of International Affairs and the European Movement in Finland. By this, Stubb referred to the debate held in the EU summit last week, resulting in provision of so-called Lisbon guarantees to Ireland. The purpose of the guarantees is to assure Ireland that the Lisbon Treaty will not affect the country’s neutrality policy, taxation or abortion legislation. Therefore, in his address, Subb underlined that Finland does not want to belong among the countries that link the discussion about neutrality with the EU security guarantees.

Uutinen 24.6.2009

Ulkoministeri Stubb: Suomi täysin sitoutunut EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan

Ulkoministeri Alexander Stubb korosti Suomen sitoutumista EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan Ulkopoliittisen instituutin (UPI) ja Eurooppalaisen Suomen järjestämässä tilaisuudessa "EU-huippukokouksen jälkilöylyt". Tällä Stubb viittasi viime viikkoisessa EU-huippukokouksessa käytyyn keskusteluun, jossa Irlannille annettiin niin sanotut Lissabonin-takeet. Takeilla vakuutetaan Irlannille, ettei sopimus tule vaikuttamaan maan puolueettomuuspolitiikkaan, verotukseen tai aborttilainsäädäntöön. Stubb alleviivasikin puheenvuorossaan, ettei Suomi halua kuulua maihin, jotka liittävät keskustelun puolueettomuudesta EU:n turvatakeisiin.

Uutinen 24.6.2009

Utrikesminister Stubb: Finland stöder fullständigt EU:s säkerhets- och försvarspolitik

Utrikesminister Alexander Stubb betonade Finlands stöd för EU:s säkerhets- och försvarspolitik vid seminariet "EU-huippukokouksen jälkilöylyt", som analyserade EU-toppmötet förra veckan. Seminariet arrangerades av Utrikespolitiska institutet och Finland i Europa. Stubb syftade på debatten vid EU-toppmötet där Irland fick så kallade garantier för Lissabonfördraget. Irland får garantier för att fördraget inte kommer att påverka landets neutralitetspolitik, beskattning eller abortlagstiftning. Stubb betonade i sitt anförande att Finland inte vill höra till de länder som förknippar neutralitetsdebatten med EU:s säkerhetsgarantier.

Nyheter 24.6.2009

Europeiska rådet nominerade Barroso till kommissionsordförande

Europeiska rådets toppmöte den 18-19 juni förra veckan beslutade enhälligt att föreslå en ny mandatperiod för José Manuel Barroso och enades om garantier för Irland när det gäller Lissabonfördraget. Europeiska rådet diskuterade dessutom bland annat bättre samordning av den ekonomiska politiken och finansiell tillsyn.

Nyheter 24.6.2009

Suomen uimavedet hyvälaatuisia

Komission kesäkuussa antaman uimavesiraportin mukaan lähes kaikki Suomen uimarannat olivat vuonna 2008 EU:n vaatimien säännösten mukaisia. Uimarantojen tila koko EU:n alueella oli myös hyvä ja lähes kaikki rannat täyttivät hygeniavaatimukset.

Uutinen 23.6.2009

Europavalet är över – vad sker härnäst?

Européerna har röstat och valt ledamöter till Europaparlamentet för perioden 2009–2014. Det nya parlamentet inleder sitt arbete 14 juli, men före det ska ledamöterna organisera sig i politiska grupper och utskott.

Nyheter 18.6.2009

Eurooppavaalit ohi – miten tästä eteenpäin?

Eurooppalaiset ovat äänestäneet ja Euroopan parlamentin jäsenet eli mepit vuosille 2009-2014 on valittu. Uusi parlamentti aloittaa työnsä 14. heinäkuuta, mutta ensin parlamentaarikkojen on järjestäydyttävä poliittisiin ryhmiin ja valiokuntiin.

Uutinen 18.6.2009

Badvattnet i Finland håller hög kvalitet

Den rapport om badvattnet som kommissionen lade fram i juni visar att nästan alla badstränder i Finland uppfyllde EU:s normer under år 2008. Likaså var kvaliteten på badplatserna inom hela EU god och nästan alla stränder uppfyllde hygiennormerna.

Nyheter 17.6.2009

EU:n Itämeri-strategialla haetaan uutta otetta EU-yhteistyöhön

Komission 10. kesäkuuta julkaiseman strategian tavoitteena on koordinoida Itämeren alueen eri toimijoiden toimenpiteitä Itämeren ympäristöongelmien ratkaisemisessa ja alueen kehittämisessä. Strategia kattaa Itämeren alueen kahdeksan EU-maata sekä Venäjän. Eurooppa-neuvoston on tarkoitus hyväksyä strategia lokakuussa 2009.

Uutinen 16.6.2009

Nya tag i EU-samarbete genom EU:s Östersjöstrategi

Kommissionen presenterade den 10 juni en strategi vars syfte är att samordna åtgärder som olika aktörer i Östersjöregionen vidtar för att lösa miljöproblem i Östersjön och för att utveckla regionen. Strategin omfattar de åtta EU-länderna i Östersjöregionen och Ryssland. Avsikten är att Europeiska rådet ska anta strategin i oktober 2009.

Nyheter 16.6.2009

Europaparlamentsvalet 2009

Informationspaket

Nyheter 15.6.2009

NEW CONTENT

Nyheter 11.6.2009

Eurooppavaalien ennakkoäänestys päättyi 2.6.

Ennakkoon äänesti 17,3% äänioikeutetuista. Edellisissä vaaleissa vastaava luku oli 16,2%. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 7.6. , jolloin äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.

Uutinen 7.6.2009

Förhandsröstningen i Europaparlamentsvalet avslutades 2.6.

17,3% av de röstberättigade förhandsröstade. I de förra Europaparlamentsvalen var motsvarande tal 16,2%. Den egentliga valdagen är söndagen den 7.6, då röstningslokalerna är öppna kl. 9-20.

Nyheter 3.6.2009

Hur svara i kandidattesten inför EU-valet?

Det är inte lätt att välja sin kandidat i valet till Europaparlamentet. Kandidattesten kan vara till hjälp, men frågorna är ofta besvärliga och bakgrundsinformation saknas. Här nedan behandlas några komplicerade ämnen som det är bra att känna till när man svarar på frågorna i kandidattesten.

Nyheter 2.6.2009

Miten vastaat eurovaalikoneessa?

Ehdokkaan valitseminen Euroopan parlamenttiin ei ole helppoa. Eurovaalikoneet tuovat omanlaisensa helpotuksen pulmaan, mutta koneiden kysymykset ovat usein hankalia ja taustatiedot puuttuvat. Tässä eräitä mutkikkaita aiheita, joista on hyvä tietää kun vaalikoneissa vastaa.

Uutinen 2.6.2009

Det konstitutionella fördragets aktuella läge i medlemsländerna

Europeiska unionens medlemsländer godkände enhälligt det konstitutionella fördraget vid regeringskonferensen i Bryssel den 18 juni 2004. För att det konstitutionella fördraget skall kunna träda i kraft måste alla medlemsländer ratificera, det vill säga godkänna, fördraget enligt bestämmelserna i landets konstitution.

Nyheter 2.6.2009

Perustuslakisopimuksen käsittelytilanne jäsenmaissa tällä hetkellä

EU:n jäsenmaat hyväksyivät yksimielisesti perustuslaillisen sopimuksen hallitusten välisessä konferenssissa Brysselissä l8. kesäkuuta 2004. Jotta perustuslakisopimus tulisi voimaan, on kaikkien jäsenmaiden ratifioitava eli hyväksyttävä se oman valtiosääntönsä vaatimusten mukaisesti.

Uutinen 2.6.2009

Suomen maksut EU:lle jääneet odotettua pienemmiksi

Suomen kansalainen maksoi viime vuonna 32 euroa EU-jäsenyydestään. Summa oli alle puolet alkuperäisestä arviosta. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 29.5.2009

Suomen maksut EU:lle jääneet odotettua pienemmiksi

Finland betalade i fjol 32 euro per invånare för EU-medlemskapet. Det var knappt hälften så mycket som den ursprungliga beräkningen. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 29.5.2009

Suomi saa säilyttää poikkeuksellisen paljon maataloustukia

Suomelle vaikeimpia neuvottelukysymyksiä yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksessa olivat maidon kiintiöjärjestelmä ja tuotantoon sidottujen tukien jatkaminen. Keskeisiä tuotteita maidon lisäksi Suomelle ovat naudanliha ja tärkkelysperuna. (Kuva: UM/Tero Pajukallio)

Uutinen 29.5.2009

Suunnittele luomulogo Euroopan unionille!

Euroopan komissio etsii luonnonmukaisille tuotteille uutta ja pirteää luomulogoa. Tavoitteena on löytää luova ja omaperäinen logo, jossa kuvataan luomuviljelyä ja -tuotantoa erilaisista näkökulmista.

Uutinen 29.5.2009

Vilken nytta har vi av EU?

Finland har varit medlem av Europeiska unionen sedan 1995. Nyttan av EU-medlemskapet har debatterats flitigt och allt emellanåt väcks frågan om det hade varit bättre för Finland att stanna utanför unionen. Under de gångna 15 åren har det skett många förändringar i vårt land och en del av dem har direkt samband med EU-medlemskapet. Här tar vi upp några exempel på EU-medlemskapets fördelar för Finland.

Nyheter 29.5.2009

Mitä hyvää EU:sta?

Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995 lähtien. EU-jäsenyyden hyödyllisyydestä on ollut paljon keskustelua ja ajoittain herää kysymys, olisiko Suomen ollut parempi pysyä unionin ulkopuolella. Viimeisen 15 vuoden aikana maassamme on tapahtunut paljon muutoksia, joista osa on suoraan yhteydessä EU-jäsenyyteen. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten Suomi on hyötynyt Euro-junaan hyppäämisestä.

Uutinen 29.5.2009

Designa en ekologisk logo för Europeiska unionen!

Europeiska kommissionen vill ha en ny och fräsch logo för ekologiska produkter. Avsikten är att hitta en kreativ och originell logo som tar hänsyn till de olika aspekterna av ekologiskt jordbruk och ekologisk produktion.

Nyheter 27.5.2009

Boken EU-basfakta offentliggjordes i närvaro av utrikesminister Stubb

På de här 150 sidorna finns allt som du någonsin velat veta om EU, fastslog utrikesminister Alexander Stubb och bokens författare Marko Ruonala, vilka sade sig vara EU-nördar. (Foto: UM/Raino Heinonen)

Nyheter 25.5.2009

Euroopan meripäivää vietetään jälleen 20.5.

Itämeri, Norjanmeri, Pohjanmeri, Välimeri, Mustameri, Atlantti - merellä on suuri merkitys Euroopan unionin työllisyydelle ja kasvulle. Vuosittain 20.5. vietettävä Euroopan meripäivä käynnistettiin viime vuonna. Teemapäivällä pyritään tuomaan yleisön tietoisuuteen merien tärkeää roolia kansalaisten jokapäiväisessä elämässä. Suomessa ja ympäri Eurooppaa järjestetään tapahtumia liittyen merenkulkuun ja rannikkoelämään.

Uutinen 25.5.2009

Enighet om samarbetets betydelse satte fart på diskussionerna mellan EU och USA

USA:s utrikesminister Hillary Clinton var den första i Barack Obamas administration som besökte Europa. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 19.5.2009

Europeiska havsdagen firas igen 20.5

Östersjön, Norska havet, Nordsjön, Medelhavet, Svarta havet, Atlanten – haven har stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten inom Europeiska unionen. Den årligen återkommande Europeiska havsdagen firas 20 maj och ordnas nu för andra gången. Syftet med dagen är att öka den stora allmänhetens kännedom om havens viktiga roll. Evenemang med anknytning till sjöfart och kustliv arrangeras i Finland och runtom i Europa.

Nyheter 19.5.2009

Parlamenttiryhmillä on vaikutusvaltaa EU:n päätöksissä

Euroopan parlamenttivaalit ovat lähellä ja puolueet kampanjoivat ehdokkaidensa puolesta parhaillaan Suomessakin. Kansallisilla puolueilla ei ole kuitenkaan suoraa vaikuttamismahdollisuutta Euroopan parlamentissa. Parlamentissa päätösten tekoon osallistuvat eri parlamenttiryhmät, joiden kautta suomalaismepitkin pyrkivät jättämään jälkensä Euroopan unionin kehittämiseen. 

Uutinen 19.5.2009

Parlamentsgrupperna har inflytande på Europeiska unionens beslut

Valet till Europaparlamentet närmar sig och partierna driver som bäst kampanjer för sina kandidater också i Finland. De nationella partierna har emellertid inte direkta påverkningsmöjligheter i Europaparlamentet. I parlamentet är det olika parlamentsgrupper som deltar i beslutsfattandet och via dem försöker också de finländska ledamöterna påverka utvecklingen av Europeiska unionen. 

Nyheter 14.5.2009

Parlamenttiryhmillä on vaikutusvaltaa Euroopan unionin päätöksissä

Euroopan parlamenttivaalit ovat lähellä ja puolueet kampanjoivat ehdokkaidensa puolesta parhaillaan Suomessakin. Kansallisilla puolueilla ei ole kuitenkaan suoraa vaikuttamismahdollisuutta Euroopan parlamentissa. Parlamentissa päätösten tekoon osallistuvat eri parlamenttiryhmät, joiden kautta suomalaismepitkin pyrkivät jättämään jälkensä Euroopan unionin kehittämiseen.  

Uutinen 14.5.2009

Parlamentsgrupperna har inflytande på Europeiska unionens beslut

Valet till Europaparlamentet närmar sig och partierna driver som bäst kampanjer för sina kandidater också i Finland. De nationella partierna har emellertid inte direkta påverkningsmöjligheter i Europaparlamentet. I parlamentet är det olika parlamentsgrupper som deltar i beslutsfattandet och via dem försöker också de finländska ledamöterna påverka utvecklingen av Europeiska unionen. 

Nyheter 14.5.2009

Euroopan komissio tarjoaa netissä tietoa vaarallisista kulutustavaroista

RAPEX on Euroopan unionin nopea tietojenvaihtojärjestelmä, jonka avulla Euroopan unionin maat ja komissio vaihtavat keskenään tietoa vaarallisiksi todetuista kulutustavaroista. RAPEX:in tarkoituksena on estää vakavan terveys- tai turvallisuusriskin kuluttajille aiheuttavan tuotteen joutuminen uusille markkina-alueille.

Uutinen 14.5.2009

Eurooppa-päivää juhlitaan jälleen 9. toukokuuta

Schumanin julistukseen perustuvaa Eurooppa-päivää vietetään toukokuussa koko Euroopan unionin alueella. Myös Suomessa lukuisat paikkakunnat juhlistavat eurooppalaisen yhteistyön syntyä järjestämällä erilaisia tapahtumia.

Uutinen 14.5.2009

Kuluttajilla oikeus laadukkaisiin ja turvallisiin elintarvikkeisiin

Euroopan parlamentti haluaa, että Euroopan unionin elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua koskevat standardit ovat maailman korkeimpia. Maaliskuun alussa laaditussa päätöslauselmassaan Euroopan parlamentti on huolissaan siitä, että suurin osa EU:n kuluttajista ei saa riittävää tietoa elintarvikeketjusta.

Uutinen 14.5.2009

Nuori, anna äänesi kuulua!

Euroopan komissio ja MTV Networks International haluavat yhdessä innostaa nuoria äänestämään ensi kesäkuun eurovaaleissa. "Kuuleeko Eurooppa?" -kampanjan tavoitteena on saada nuorten ideat ja huolenaiheet kuuluville ja osoittaa, että heidän mielipiteensä on tärkeä Euroopan unionille.

Uutinen 14.5.2009

Parlamentsgrupperna har inflytande på Europeiska unionens beslut

Valet till Europaparlamentet närmar sig och partierna driver som bäst kampanjer för sina kandidater också i Finland. De nationella partierna har emellertid inte direkta påverkningsmöjligheter i Europaparlamentet. I parlamentet är det olika parlamentsgrupper som deltar i beslutsfattandet och via dem försöker också de finländska ledamöterna påverka utvecklingen av Europeiska unionen. 

Nyheter 13.5.2009

Europeiska kommissionen publicerar information om farliga konsumtionsvaror på webben

Rapex är Europeiska unionens snabba system för informationsutbyte, med vilket EU-länderna och kommissionen utbyter information om produkter som konstaterats vara farliga. Syftet med Rapex är att förhindra att en produkt som medför en allvarlig hälso- eller säkerhetsrisk för konsumenterna kommer ut på nya marknadsområden.

Nyheter 11.5.2009

NEW CONTENT

Nyheter 11.5.2009

NEW CONTENT

Nyheter 11.5.2009

NEW CONTENT

Nyheter 11.5.2009

Europadagen firas igen 9 maj

Europadagen firas i maj i hela Europeiska unionen till minne av Schumandeklarationen. Också i Finland uppmärksammas uppkomsten av den europeiska integrationen med evenemang på många orter.

Nyheter 7.5.2009

Alle puolet eurooppalaisista kiinnostuneita Euroopan parlamentin vaaleista

Verrattuna edellisen vuoden kyselyihin yhä useammat kansalaiset toivovat, että EU keskittyisi ensisijaisesti ratkaisemaan heidän jokapäiväistä elämäänsä koskettavia ongelmia. (Kuva: Eurooppatiedotus)

Uutinen 6.5.2009

Varför rösta i EU-valet?

Pressmeddelande 125/2009

Nyheter 4.5.2009

Mindre än hälften av européerna är intresserade av valet till Europaparlamentet

Jämfört med undersökningarna i fjol önskar allt fler medborgare att EU i första hand ska lägga större vikt vid att lösa problem som är kopplade till vardagslivet. (Foto: Europainformationen)

Nyheter 29.4.2009

Vad har vi för glädje av EU?

Pressmeddelande 120/2009

Nyheter 29.4.2009

Mitä iloa on EU:sta?

Tiedote 120/2009

Uutinen 29.4.2009

Konsumenterna har rätt till förstklassiga och säkra livsmedel

Europaparlamentet vill ha världens högsta standarder på livsmedelssäkerheten och livsmedelskvaliteten inom Europeiska unionen. I den resolution som utarbetades i början av mars oroar sig Europaparlamentet för att merparten av EU:s konsumenter inte får tillräcklig information om livsmedelskedjan.

Nyheter 28.4.2009

Du som är ung, låt din röst höras!

Europeiska kommissionen och MTV Networks International vill tillsammans sporra ungdomarna att rösta i Europavalet i juni. Avsikten med kampanjen ”Hör du mig Europa?” är att låta de ungas idéer och bekymmer höras och visa att deras åsikter är viktiga för Europeiska unionen. 

Nyheter 23.4.2009

Mellanstatliga problem bromsar upp medlemskapsförhandlingarna

Alla länder i Europa som respekterar principerna frihet, demokrati, de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen får ansöka om medlemskap i Europeiska unionen. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 17.4.2009

Regeringens EU-redogörelse: EU-medlemskapet har haft mycket positiva verkningar för Finland

Med redogörelsen vill statsrådet främja debatten om Finlands EU-politik och uppfattningarna om hurdan EU-politik Finland ska bedriva. (Foto: Europainformationen)

Nyheter 15.4.2009

Åbo, Europas kulturhuvudstad 2011, förbereder sig för temaåret

Trots att programmet för kulturhuvudstadsåret i Åbo 2011 ännu inte i sin helhet har avslöjats för allmänheten, betyder det inte att det stora projektet inte skulle framskrida. Temaåret planeras i samarbete med Tallinn, som är Europas andra kulturhuvudstad 2011. Östersjön kommer att vara det bärande temat i samarbetet.

Nyheter 14.4.2009

Turku, Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 valmistautuu teemavuoteen

Vaikka vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki Turun teemavuoden ohjelmaa ei vielä olekaan kokonaisuudessan paljastettu yleisölle, se ei tarkoita sitä, etteikö massiivinen hanke etenisi. Vuotta valmistellaan yhteistyössä Tallinnan kanssa, joka on toinen vuoden 2011 Euroopan kultuuripääkaupunki. Kantavana teeman yhteistyössä tulee olemaan Itämeri.

Uutinen 14.4.2009

EU-länderna fasar ut glödlamporna

Kraven på energieffektivitet kommer att skärpas inom EU ända fram till 2016. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 9.4.2009

Maidenväliset ongelmat jarruttavat jäsenyysneuvotteluja

Euroopan unionin jäsenyyttä voi hakea jokainen Euroopan valtio, joka noudattaa vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 9.4.2009

Ruotsi valmistautuu haasteelliseen EU-puheenjohtajakauteen

Avoimuus, vuoropuhelu, pohjoinen valo. Muun muassa näitä asioita kuvaa Ruotsin EU-puheenjohtajakauden tunnus. (Kuva: Ruotsin valtioneuvoston kanslia)

Uutinen 6.4.2009

Sverige förbereder sig för ett EU-ordförandeskap med stora utmaningar

Öppenhet, dialog, det nordiska ljuset, hör till de ledord som beskriver det svenska EU-ordförandeskapets logotyp. (Foto: Regeringskansliet)

Nyheter 6.4.2009

Kreavitetet och innovation är teman för år 2009

Syftet med temaåret är att framhålla att kreativitet och innovation är nyckelfaktorer för utvecklingen inom ekonomin och samhället och att de har en stor betydelse i den globala konkurrensen. (Foto: Europeiska unionens webbportal)

Nyheter 1.4.2009

Europeiska ombudsmannens nätguide gör det lättare att inge klagomål

Ombudsmannen undersöker administrativa missförhållanden i Europeiska unionen. (Foto: Europeiska gemenskaperna)

Nyheter 30.3.2009

EU:n oikeusasiamiehen verkko-opas helpottaa kanteluiden jättämisessä

Oikeusasiamies tutkii Euroopan unionin hallinnollisia epäkohtia. (Kuva: Euroopan yhteisöt)

Uutinen 30.3.2009

Maakunnat 10 vuotta Euroopan unionissa; Etelä-Karjala

Jäsenyyden alussa puhuttiin aika paljon ruuan hinnasta, ja se on ainakin laskenut, samoin kuin tietysti alkoholin ja oluen hinta Suomalaisten myönteiseen kantaan vaikutti ehkä vielä enemmän Venäjän pelko ja turvallisuuden lisääntyminen.

Uutinen 30.3.2009

Bloggar om vad som händer i Europa

Bloggtävlingen TH!NK ABOUT IT pågår till Europaparlamentsvalet i juni. (Foto: Europeiska Journalistcentret)

Nyheter 25.3.2009

Blogeissa pohditaan Euroopan menoa

TH!NK ABOUT IT -bloggauskilpailu jatkuu kesän Eurooppa-vaaleihin saakka. (Kuva: Euroopan journalismikeskus)

Uutinen 25.3.2009

Eurooppa-neuvosto hyväksyi unionin elvytyspaketin käyttöönoton

EU:n jäsenvaltioiden johtajat luottavat unionin kykyyn selvitä talous- ja rahoitusalan kriisistä. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Uutinen 24.3.2009

Europeiska rådet beslutade att sätta unionens återhämtningspaket i verket

EU-ländernas stats- och regeringschefer litar på unionens förmåga att klara sig ur den ekonomiska och finansiella krisen. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 24.3.2009

EU-maat sopivat ravintolaruoan arvonlisäveron alentamisesta

Ravintolaruoan hinnan odotetaan laskevan useissa Euroopan maissa arvonlisäveron alentamisen myötä. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 20.3.2009

EU-länderna kom överens om att sänka mervärdesskatten på restaurangmat

Priset på restaurangmaten förväntas sjunka i ett flertal europeiska länder genom en sänkning av mervärdesskatten. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 20.3.2009

Mycket arbete återstår för att uppnå jämställdhet i EU

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen sade sig ibland stöta på reaktionen "ska vi prata om jämställdhetsfrågor nu igen?" (Foto: Europaparlamentet)

Nyheter 18.3.2009

Tasa-arvoasioissa on vielä työsarkaa EU:ssa

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen sanoi kohtaavansa joskus reaktion "taasko näistä tasa-arvokysymyksistä pitää puhua?" (Kuva: Euroopan parlamentti)

Uutinen 18.3.2009

Euroopan parlamentin vaalisivu avattu

Vaalit 2009 -verkkosivu antaa 10 hyvää syytä äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa. Sivulla annetaan myös ohjeita äänestämiseen. (Kuva: Euroopan parlamentti)

Uutinen 17.3.2009

Dom i ett ärende gällande bilskatt

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 17.3.2009

Tuomio autoverotusasiassa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö

Uutinen 17.3.2009

Europeisk medborgarkonsultation diskuterar den ekonomiska och sociala framtiden

Den europeiska medborgarkonsultationen arrangeras nu för andra gången. (Foto: ECC)

Nyheter 16.3.2009

EU:n ilmasto- ja energiapaketti

EU har som mål bland annat att öka andelen biobränslen i trafiken till 10 % fram till 2020. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 16.3.2009

EU:n ilmasto- ja energiapaketti

EU:n tavoitteena on muun muassa lisätä biopolttoaineen osuus 10%:iin polttoaineista vuoteen 2020 mennessä. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 16.3.2009

Europeiska unionens personalval förnyas

De som är intresserade av att arbeta vid EU kan nu testa sin lämplighet i förväg med ett exempelprov. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 16.3.2009

Euroopan unionin henkilöstövalinta uudistuu

EU:ssa työskentelystä kiinnostuneet voivat nyt testata soveltuvuuttaan etukäteen mallikokeilla. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 16.3.2009

Sätt fart på den europeiska säkerhetspolitiska debatten

Minister Stubb anser att säkerhetspolitiken diskuteras för lite i Finland, ämnet upplevs fortfarande som svårt. Stubb uppmanade alla att delta i den säkerhetspolitiska debatten. (Foto: YLE)

Nyheter 16.3.2009

Yksimielisyys yhteistyön tärkeydestä siivitti EU:n ja USA:n välisiä keskusteluja

USA:n ulkoministeri Hillary Clinton teki Barack Obaman hallinnon ensimmäisen vierailun Eurooppaan. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Uutinen 13.3.2009

Lisää vauhtia eurooppalaiseen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun

Ministeri Stubbin mielestä turvallisuuspolitiikasta puhutaan Suomessa liian vähän, aihe koetaan edelleen vaikeaksi. Stubb kehotti kaikkia mukaan turvallisuupoliittiseen keskusteluun. (Kuva: YLE)

Uutinen 12.3.2009

Europaparlamentets valsida 2009 öppnad

På webbplatsen Val 2009 beskrivs 10 skäl till att rösta i valet till Europaparlamentet i juni. Där ges också vägledning till hur valet går till. (Foto: Europaparlamentet)

Nyheter 11.3.2009

Vår i Europa kommer till skolorna igen

Kampanjen Vår i Europa 2009 uppmärksammar Europeiska året för kreativitet och innovation. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 4.3.2009

Euroopan kevät saapuu jälleen kouluihin

Vuoden 2009 Euroopan keväässä juhlitaan Euroopan luovuuden ja innovaation vuotta. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 3.3.2009

Unionens medlemsländer enades om att agera samordnat för att stävja den ekonomiska krisen

Finlands mål vid EU:s informella toppmöte var bland annat att arbeta för ett internationellt system för den finansiella tillsynen. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 3.3.2009

Unionin jäsenmaat sopivat yhteistyöstä talouskriisin taltuttamiseksi

Suomen tavoitteena EU:n epävirallisessa huippukokouksessa oli muun muassa edistää finanssivalvonnan kansainvälisestä järjestelmästä sopimista. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Uutinen 3.3.2009

Euroopan lukiolaiset ottivat kantaa EU:n tulevaisuuteen

Avajaistilaisuuden juontokolmikon varma poseeraus. Vasemmalta lukien Kateryna Kondrunina (Ukraina), Robert Torvelainen (Suomi) ja Lacina Koné (Ranska).

Uutinen 3.3.2009

EDA ger den europeiska försvarsförmågan trovärdighet

"Även om Europeiska försvarsbyrån EDA inte är det allra sexigaste temat inom försvarspolitiken lyfter den fram EU som en självständig aktör och för försvarspolitiken i EU-länderna närmare varandra, berättade Utrikespolitiska institutets programchef Hanna Ojanen, en av författarna till boken " EU integrerar försvaret – Europeiska försvarsbyrån" då boken presenterades den 26 februari. Ojanen beskrev försvarsbyrån som en första etapp i EU:s försvarsintegration.

Nyheter 27.2.2009

EDA increasing the credibility of European defence preparedness

“The European Defence Agency EDA may not be the most attractive subject in the field of defence policy, but it does enhance the status of the EU as an independent actor and, thanks to the agency, the defence policies of the Member States are becoming more integrated,” said Hanna Ojanen, Programme Director, The Finnish Institute of International Affairs, and co-writer of the book “The Integrating EU Defence – The European Defence Agency” (in Finnish: “EU:n tiivistyvä puolustus – Euroopan puolustusvirasto”) at the launch of the book on 26 February. Ojanen described the EDA as the initial phase of the EU defence integration.

Uutinen 27.2.2009

Det är en utmaning att få finländarna att rösta i Europavalet

Minister Thors besvarade Kajanabornas frågor vid en diskussion om Europaparlamentsvalet. (Foto: Europainformationen)

Nyheter 27.2.2009

On haaste saada suomalaiset äänestämään Eurooppavaaleissa

Ministeri Thors vastasi kainuulaisten kysymyksiin Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvässä keskustelutilaisuudessa. (Kuva: Eurooppatiedotus)

Uutinen 27.2.2009

EDA tuo uskottavuutta Euroopan puolustuskykyyn

"Vaikka Euroopan puolustusvirasto EDA ei ole kaikkein seksikkäin aihe puolustuspolitiikan alueella, se nostaa EU:ta itsenäisenä toimijana ja viraston myötä EU:n jäsenvaltioiden puolustuspolitiikat lähentyvät", kertoi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Hanna Ojanen, yksi "EU:n tiivistyvä puolustus - Euroopan puolustusvirasto" -kirjan kirjoittajista julkistamistilaisuudessa 26. helmikuuta. Ojanen kuvasi puolustusvirastoa EU:n puolustusintegraation alkuvaiheeksi.

Uutinen 27.2.2009

Boken EU integrerar försvaret – Europeiska försvarsbyrån presenteras direkt på nätet

Försvarsminister Jyri Häkämies introducerar Erkki Aaltos, Sanna Laaksonens, Hanna Ojanens, Olli Ruutus och Teija Tiilikainens bok EU integrerar försvaret – Europeiska försvarsbyrån torsdagen den 26 februari klockan 13.30 på utrikesministeriets informations- och kulturavdelning. Bokpresentationen sänds direkt på utrikesministeriets webbplats, och webbutsändningen kan också ses i efterhand.

Nyheter 25.2.2009

EU:n tiivistyvä puolustus – Euroopan puolustusvirasto -kirjan julkistustilaisuus suorana internetissä

Puolustusministeri Jyri Häkämies julkistaa Erkki Aallon, Sanna Laaksosen, Hanna Ojasen, Olli Ruudun ja Teija Tiilikaisen kirjan EU:n tiivistyvä puolustus – Euroopan puolustusvirasto torstaina 26. helmikuuta kello 13.30 ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosastolla. Tilaisuus välitetään suorana ulkoministeriön verkkosivuilla, ja se on myöhemmin katsottavissa myös tallenteena.

Uutinen 25.2.2009

Kaupungit haluavat vähentää hiilidioksidipäästöjään EU:n tavoitteita enemmän

Kaupunkienvälisen ympäristösopimuksen ovat allekirjoittaneet muun muassa Helsinki, Tampere, Tallinna, Tukholma, Lontoo, Pariisi, Hampuri, Budapest ja kuvassa oleva Lissabon. (Kuva: Eurooppatiedotus)

Uutinen 23.2.2009

Städerna vill minska sina koldioxidutsläpp mer än EU:s mål föreskriver

Miljööverenskommelsen mellan städerna har skrivits under av bland annat Helsingfors, Tammerfors, Tallinn, Stockholm, London, Paris, Hamburg, Budapest och Lissabon som vi ser på bilden. (Foto: Europainformationen)

Nyheter 20.2.2009

Finländska företag för blyga att lobba

Ledamöterna av Europaparlamentet som satt i panelen berättade om sina erfarenheter och gav lobbningsråd åt företagen på plats. (Foto: AmCham Finland)

Nyheter 20.2.2009

Europeiska gymnasister tog ställning till EU:s framtid

Konferenciertrion poserade vant och säkert. Från vänster Kateryna Kondrunina (Ukraina), Robert Torvelainen (Finland) och Lacina Koné (Frankrike).

Nyheter 20.2.2009

Suomalaisyritykset liian ujoja lobbaamaan

Panelisteina toimineet Euroopan parlamentin jäsenet kertoivat kokemuksistaan ja antoivat lobbausohjeita paikalla oleville yrityksille. (Kuva: AmCham Finland)

Uutinen 20.2.2009

Du kan fortfarande fiska i sjön vid sommarstugan utan att anmäla fångsten

De enda fiskarterna i Östersjön, för vilka det enligt förslaget delvis skulle krävas tillstånd vid fritidsfiske, är torsk och ål. (Foto: UM Kari Palsila)

Nyheter 17.2.2009

Kesämökkijärvellä voi kalastaa edelleen ilmoittamatta saalista

Itämeren kalalajeista vain turskan ja ankeriaan virkistyskalastus tulisi ehdotuksen perusteella osittain luvanvaraiseksi. Järvillä kalastuksesta ei tarvitse ilmoittaa. (Kuva: UM Kari Palsila)

Uutinen 12.2.2009

Foreign Minister Stubb’s Ten Theses on Europe

Seminar “Vision for Finland’s EU Policy in the 2010s”

Uutinen 5.2.2009

Minister Väyrynens initiativ fick EU-ländernas stöd

Initiativet till ett transatlantiskt utvecklingspartnerskap syftar till effektivare samarbete mellan EU och USA för att avskaffa fattigdom och främja hållbar utveckling. (Foto: eu2009.cz)

Nyheter 2.2.2009

Ministeri Väyrysen aloite sai EU-maiden tuen

Aloite transatlanttisesta kehityskumppanuudesta tähtää siihen, että EU ja Yhdysvallat tehostaisivat yhteistoimintaansa köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. (Kuva: eu2009cz)

Uutinen 2.2.2009

Utrikesminister Stubbs tio teser om Europa

Utrikesminister Alexander Stubb vid ett seminarium om Finlands EU-politik på 2010-talet i Finlandiahuset i Helsingfors den 2 februari 2009.

Nyheter 2.2.2009

Ulkoministeri Stubbin kymmenen teesiä Euroopasta

"Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla" -seminaari

Uutinen 2.2.2009

Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi 2008

Euroopan unionin teemavuosi 2008 pyrkii lisäämään erityisesti lasten ja nuorten tietoisuutta kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen hyödyllisyydestä. Kuva: Euroopan komissio

Uutinen 2.2.2009

Suomalaiset eniten huolissaan ilmastonmuutoksesta

Erityisesti ilmasto- ja energiakysymyksissä EU:n katsotaan voivan vaikuttaa myönteisesti. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 28.1.2009

Ratkaisuehdotus lastensuojeluasiassa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö

Uutinen 28.1.2009

Finanskrisen snyltgäst vid eurons 10-årsjubileum

Finland började använda euron som kontovaluta i januari 1999. Euron i kontanter togs i användning 2002. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 15.1.2009

Finanssikriisi kuokkavieraana euron 10-vuotisjuhlissa

Suomi siirtyi käyttämään euroa tilivaluuttana tammikuussa 1999. Käteiseurot tulivat käyttöön vuonna 2002. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 15.1.2009

Sveitsi liittyi Schengeniin

Matkustajat voivat ylittää Schengen-maiden väliset rajat ilman tarkastuksia. Tämä koskee maarajoja, lentokenttiä ja satamia. Mukana on kannettava kuitenkin passia tai uusimuotoista kuvallista henkilökorttia. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 9.1.2009

Schweiz anslöt sig till Schengen

Resenärer kan resa över gränserna mellan Schengenländerna utan kontroller. Detta gäller landgränser, flygplatser och hamnar. De som reser inom Schengenområdet ska dock ha med sig pass eller det nya identitetskortet med foto. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 9.1.2009

EU-ordförandeskapet går över till Tjeckiska republiken

"Logon är färigrann och lekfull, precis som Tjekiska republiken också är", förklarade vice-statsminister Alexander Vondra, som även svarar för Tjeckiens EU-frågor, ordförandeskapslogon. De olika färgade märkena beskriver EU-medlemsstaternas flaggors färger (Bild: Tjeckiska republikens officiella hemsida)

Nyheter 7.1.2009

EU-puheenjohtajuus siirtyy Tšekin tasavallalle

"Logo on värikäs ja leikkisä, niinkuin Tšekin tasavalta itsekin", valaisi Tšekin EU-asioista vastaava varapääministeri Alexander Vondra puheenjohtajuuslogoa. Eriväriset merkit kuvastavat EU-jäsenmaiden lippujen värejä. (Kuva: Tšekin tasavallan viralliset sivut)

Uutinen 6.1.2009

Slovakiasta kuudestoista euromaa

Slovakian 1 ja 2 euron kolikoiden kuva-aiheena on kolmen kukkulan päällä oleva kaksoisristi, kuten maan kansallistunnuksessa. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 5.1.2009

Slovakien blir det sextonde eurolandet

På de slovakiska 1- och 2- euromynten visas ett dubbelkors på tre kullar, som i Slovakiens statsvapen. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 5.1.2009

Seuraa meitä