Saavutettavuustyökalut

Eurooppa-neuvosto 16.-17.12.2004

EU-maiden valtion- ja hallitusten päämiehet kokoontuivat Brysseliin päättämään mm. Turkin liittymisneuvottelujen aloittamisesta. Asialistalla neuvostossa olivat mm. laajentuminen, terrorismin vastaiset toimet, rahoituskehykset, oikeus- ja sisäasioiden alan uusi huumausainestragia vuosille 2005-2012 ja ulkosuhteet.

Uutinen 27.12.2004

Europeiska rådet 16-17.12.2004

EU-ländernas stats- och regeringschefer sammanträdde i Bryssel för att bland annat besluta om inledandet av Turkiets anslutningsförhandlingar. På rådets dagordning fanns bland annat utvidgningen, åtgärder för bekämpning av terrorism, det finansiella perspektivet, den nya strategin i narkotikafrågor för åren 2005 - 2012 inom området för rättsliga och inrikes frågor samt de yttre förbindelserna.

Nyheter 27.12.2004

Europeiska rådet 16-17.12.2004

EU-ländernas stats- och regeringschefer sammanträder i Bryssel för att besluta bl.a. om inledandet av Turkiets medlemsförhandlingar. Finland representeras av statsminister Matti Vanhanen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Nyheter 17.12.2004

Selkokielellä perustuslaillisesta sopimuksesta

Tohtori Teija Tiilikaisen kirjoittama kirja Perustuslaki EU:lle - Mitä sisältää EU:n perustuslaillinen sopimus? julkaistiin 26.11. Kirjassa on 64 sivua, joihin on puristettu kaikkein olennaisimmat muutokset, joita perustuslaillinen sopimus tuo tullessaan. Tiilikaisen mukaan keskustelu sopimuksen ympärillä on ollut ajoittain kaoottista, ja on syntynyt mielikuva, että sopimuksen vaikutukset olisivat jotenkin vallankumouksellisia. Tämä kirja selventää, kuinka suurista muutoksista todellisuudessa on kysymys ja missä muutoksen painopisteet sijaitsevat.

Uutinen 29.11.2004

Barroson komissio aloitti toimintansa

Euroopan komission puheenjohtaja Josè Manuel Barroson komissio on aloittanut toimintansa 22.11. Kuva: European commission

Uutinen 24.11.2004

Nya kommissionen började sitt arbete

Barroso-kommissionen tillträdde den 22 november. Bild: European commissionAvsikten var att den nya kommissionen skulle inleda sitt arbete den 1 november. Parlamentet var emellertid missnöjt med kommissionens sammansättning, vilket innebar att Barroso blev tvungen att göra ändringar i kommissionens sammansättning.

Nyheter 24.11.2004

Riksdagen och EU:s konstitutionella fördrag

Det konstitutionella fördragets inverkan på de nationella parlamenten och skötseln av EU-ärenden på nationell nivå. Intervju av uskottsrådet Peter Saramo den 19 oktober 2004. Bild: Vesa Lindqvist/Riksdagen1. I vilka ärenden övergår befogenhet från riksdagen till EU då det konstitutionella fördraget träder i kraft?

Nyheter 15.11.2004

Litauen ratificerade grundlagsfördraget

Litauen blev det första landet som ratificerade EU:s grundlagsfördrag. Det litauiska parlamentet godkände ratificeringen den 11 november med rösterna 84-4. Italien hade planer på att bli det första medlemslandet som ratificerade fördraget, men nu hann Litauen först. Även Italien har för avsikt att ratificera fördraget ännu före jul.

Nyheter 15.11.2004

Eduskunta ja EU:n perustuslaillinen sopimus

Perustuslaillisen sopimuksen vaikutus kansallisiin parlamentteihin ja EU-asioiden hoito kansallisella tasolla. Valiokuntaneuvos Peter Saramon haastattelu 19.10. 2004. Kuva: Vesa Lindqvist/Eduskunta1. Missä asioissa päätösvaltaa siirtyy lisää eduskunnalta EU:lle, kun perustuslaillinen sopimus astuu voimaan?

Uutinen 12.11.2004

Liettua vahvisti perustuslaillisen sopimuksen

EU:n perustuslaillisen sopimuksen ehti ratifioimaan ensimmäisenä Liettua. Liettuan parlamentti vahvisti sopimuksen 11.11. äänin 84-4. Italia oli suunnitellut vahvistavansa sopimuksen jäsenmaista ensimmäisenä, nyt Liettua ehti ensin. Italiakin aikoo vahvistaa sopimuksen vielä ennen joulua.

Uutinen 12.11.2004

Euroopan komissio ja perustuslaillinen sopimus

Euroopan komission Suomen edustuston tiedotuspäällikkö Marjatta Hautalan haastattelu tiedotuspäällikkö Marjatta Hautala1. Miten komission ja komission puheenjohtajan tehtävät muuttuvat perustuslaillisen sopimuksen myötä?

Uutinen 12.11.2004

Europeiska kommissionen och det konstitutionella fördraget

Intervju av Marjatta Hautala, informationschef vid Europeiska kommissionens representation i Finland informationschef Marjatta Hautala 1. Hur förändras kommissionens och kommissionens ordförandes uppgifter till följd av det konstitutionella fördraget?

Nyheter 12.11.2004

Eu:s miljömärke

EU-blommans vecka 18 - 24 oktober, ”Ett bra beslut varar” EU-blommans vecka firas i slutet av oktober i nio EU-medlemsstater. Avsikten med kampanjen är att göra märket mera känt, samt framför allt att påminna konsumenterna om att det är lätt att påverka genom de val man gör. Ett köpbeslut som är bra ur miljösynpunkt är även ett hållbart och högklassigt val för köparen. EU-blommans vecka inleds i Finland med evenemang i huvudstadsregionens köpcenter den 16 oktober. I köpcentren och på MTV3:s hemsida kan man delta i en tävling om EU-blomman, där man kan vinna produkter som beviljats märket och bland annat en resa till Rhodos med inkvartering på ett hotell som fått EU-blomman.

Nyheter 9.11.2004

Rekryteringen av EU-assistenter för Finlands EU-ordförandeskap 2006

Rekryteringen av EU-assistenter för Finlands EU-ordförandeskap 2006 har inletts. Finansministeriet genomför i samarbete med de övriga ministerierna ett tvåårigt program för EU-assistenter. Programmet har som mål att stärka ministeriernas personalresurser inför Finlands EU-ordförandeskap hösten 2006. Rekryteringen av assistenter pågår från söndagen den 12 september 2004 till den 8 oktober 2004. Sammanlagt 45 assistenter tas in i programmet, och de placeras vid olika ministerier. Arbetet börjar den 1 mars 2005 och pågår till den 28 februari 2007. Centret för internationellt personutbyte CIMO sköter om den preliminära behandlingen av ansökningarna. Det slutliga urvalet sker vid ministerierna.

Nyheter 9.11.2004

Europaministrarna dryftar medborgarinformationen (Statsrådet/Pressmeddel. 307)

EU-ländernas Europaministrar samlas tisdagen den 5 oktober i Amsterdam för ett inofficiellt möte med medborgarinformation som tema. Ministrarna har för avsikt att dryfta hur man bättre kunde informera medborgarna om EU-frågor. Finland representeras av Europaminister Paula Lehtomäki.

Nyheter 9.11.2004

Barroso otti aikalisän

Komission tuleva puheenjohtaja José Manuel Barroso on puheessaan Euroopan parlamentille ilmoittanut, ettei hän vielä aseta uuden komission kokoonpanoa parlamentin äänestykseen. Barroso toivoo, että tilanteeseen löydetään ratkaisu muutaman viikon sisällä. Barroson puhe parlamentille EU:n sivuilla (englanniksi)EP:n lehdistotiedote nro 1/27.10.2004

Uutinen 27.10.2004

EU:n laajentuminen jatkuu

Komissio suosittaa EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamista Turkin kanssa 6. lokakuuta julkaistussa raportissa. Samassa yhteydessä komissio julkaisi myös raportin Romanian ja Bulgarian edistymisestä jäsenyysvalmisteluissa. Kroatian kanssa jäsenyysneuvottelut aloitetaan ensi vuoden alussa.

Uutinen 20.10.2004

Euroopan parlamentti ja perustuslaillinen sopimus

Euroopan parlamentin tiedotustoimiston päällikkö Renny Jokelinin haastattelu 1.10.2004 perustuslaillisen sopimuksen vaikutuksista Euroopan parlamentin asemaan 1. LainsäädäntövallastaMinkälainen on perustuslaillisessa sopimuksessa määritelty tavallinen lainsäätämisjärjestys?

Uutinen 14.10.2004

Europaparlamentet och det konstitutionella fördraget

Det konstitutionella fördragets inverkan på Europaparlamentets ställning, intervju av Renny Jokelin, chef för Europaparlamentets informationskontor 1.10.2004 1. Om den lagstiftande maktenVad innebär den normala lagstiftningsordning som fastställs i det konstitutionella fördraget?

Nyheter 14.10.2004

YUTP ja EU:n ulkoministeri

Tohtori Teija Tiilikaisen haastattelu EU:n yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja EU:n ulkoministeristä EU:n perustuslaillisessa sopimuksessa Kuva: Euroopan komission Suomen edustustoEuroopan unioni on saamassa perustuslaillisen sopimuksen. EU:n jäsenmaiden päämiesten on tarkoitus allekirjoittaa sopimus 29.10.2004 ja se pyritään saattamaan voimaan 1.11.2006. Uusi sopimus on herättänyt paljon kysymyksiä ja keskustelua sopimuksen sisällöstä. Eurooppa-tiedotus julkaisee sarjan asiantuntijoiden haastatteluja eri näkökulmista perustuslailliseen sopimukseen. Sarjassa käsitellään sopimuksen vaikutuksia EU:n eri elimiin ja politiikkoihin. Sarjan aloittaa tohtori Teija Tiilikaisen haastattelu EU:n ulkopoliittisista asioista.

Uutinen 13.10.2004

GUSP och EU:s utrikesminister

Intervju av Teija Tiilikainen

Nyheter 13.10.2004

Euroopan ympäristömerkki

EU-Kukka -viikko 18. - 24. lokakuuta, "Hyvä päätös kestää" EU-kukka –viikkoa vietetään lokakuun lopussa yhdeksässä EU:n jäsenmaassa. Kampanjan tarkoituksena on tehdä merkkiä tunnetummaksi, sekä ennen kaikkea muistuttaa kuluttajien helposta mahdollisuudesta vaikuttaa valinnoillaan. Ympäristön kannalta hyvä ostopäätös on kestävä ja laadukas valinta myös ostajalle itselleen. Eu-kukka –viikko alkaa Suomessa tapahtumapäivän merkeissä pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa 16.10. Kauppakeskuksissa ja MTV3:n nettisivuilla on mahdollisuus osallistua EU-Kukka-aiheiseen yleisökilpailuun, jossa on palkintona merkin saaneita tuotteita ja mm. matka Rhodokselle EU-kukan saaneeseen hotelliin.

Uutinen 11.10.2004

Eurooppa-ministerit pohtivat kansalaistiedottamista (VN/Tiedote 307/04)

EU-maiden Eurooppa-ministerit kokoontuva tiistaina 5. lokakuuta Amsterdamiin epäviralliseen kokoukseen, jonka aiheena on kansalaistiedottaminen. Ministerien tarkoituksena on pohtia, miten EU-asioista voidaan tiedottaa kansalaisille paremmin. Suomea kokouksessa edustaa Eurooppa-ministeri Paula Lehtomäki.

Uutinen 1.10.2004

Euroopan kielipäivä 26. syyskuuta, monikielisyyden juhlaa

26. syyskuuta vietetään Euroopan kielipäivää. Päivän tarkoitus on kiinnittää huomio kielitaidon tärkeyteen, rohkaista elinikäiseen kielten oppimiseen ja kunnioittaa Euroopan kielten moninaisuutta. Euroopan neuvosto on julistanut syyskuun 26. päivän vuosittaiseksi Euroopan kielipäiväksi vuonna 2001, joka oli Euroopan kielen vuosi. Kielitaidon tärkeys nykymaailmassa on kiistaton. Kielitaito avaa mahdollisuudet opiskella ja työskennellä toisessa maassa, ja se myös auttaa meitä ymmärtämään muiden maiden erityisiä kulttuuripiirteitä. Kielipäivän tarkoituksena on kielitaidon edistäminen ja uusien kielten oppimiseen rohkaiseminen.

Uutinen 28.9.2004

Europeiska språkdagen den 26 september, flerspråkighetens fest

Den 26 september firas Europeiska språkdagen. Avsikten med denna dag är att fästa uppmärksamhet vid språkkunskapernas betydelse, att uppmuntra till livslångt lärande och att respektera den språkliga mångfalden i Europa. Europarådet fastställde den 26 september som årlig europeisk språkdag år 2001, Europeiska språkåret. Språkkunskapernas betydelse i dagens värld kan inte förnekas. Språkkunskaper ger möjligheter till studier och jobb i andra länder och hjälper oss även att förstå andra länders särskilda kulturdrag. Avsikten med språkdagen är att främja språkkunskaper och uppmuntra till inlärning av nya språk.

Nyheter 28.9.2004

Uudenmaan Eurooppa-tiedotuksen avajaispäivä oli yllättävä yleisömenestys

Tyhjentyneisiin hyllyihin kannettiin uutta tiedotusaineistoa perä perään, kun Eurooppa-tiedotuksen Uuttamaata palveleva toimipiste eilen avasi yleisölle jälleen ovensa. Ajankohtaisista asioista EU:n uusi perustuslaillinen sopimus askarrutti monia. Marjo Blomberg esitteli päivän mittaan aineistoja kymmenille kiinnostuneille. Tuhannes kävijä astui sisään eduskunnan uudessa lisärakennuksessa sijaitsevaan pisteeseen tasan viisi tuntia oven avaamisen jälkeen. Vaikka hulppealla ympäristöllä ja Eurooppa-tiedotuksen rinnalla toimivalla eduskunnan kansalaisinfopisteelläkin oli varmasti osansa yleisön kiinnostukseen, uudet toimitilat parantavat ulkoministeriön ja kansalaisten kohtaamismahdollisuuksia myös avajaisten jälkeen.

Uutinen 8.9.2004

Invigningen av nya kundservicekontoret i Nyland en överraskande publiksuccé

Nytt infomaterial fylldes på de tömda hyllorna gång efter annan, då Europainformationens kundservicekontor i Nyland igår på nytt öppnade sina dörrar. Bland de aktuella frågorna bekymrade EU:s nya konstitutionella fördrag många. Marjo Blomberg förevisade under dagens lopp material för tiotals intresserade. Den tusende besökaren steg in i kundservicekontoret i riksdagens nya tillbyggnad exakt fem timmar efter det att dörrarna hade öppnats. Trots att den imponerande omgivningen och riksdagens Infocentrum, som fungerar på samma ställe, säkert hade sin andel i allmänhetens intresse kommer de nya lokalerna att förbättra möjligheterna för kontakter mellan utrikesministeriet och medborgarna även efter invigningen.

Nyheter 8.9.2004

Eurooppa-tiedotuksen Uudenmaan toimipiste muuttaa eduskunnan lisärakennukseen

Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksen asiakaspalvelupiste muuttaa Lasipalatsista eduskunnan lisärakennuksen Kansalaisinfon tiloihin. Eurooppa-tiedotus on yleisölle avoinna 7.9. lähtien Eduskunnan Kansalaisinfon tiloissa, osoitteessa Arkadiankatu 3. Asiakaspalvelupiste on avoinna maanantaista torstaihin klo 10-18 ja perjantaisin klo 10-16.

Uutinen 6.9.2004

EU-medlemskapet satte fart på jämställdhetsarbetet i Polen

Vid ett seminarium i mitten av augusti i Åbo var jämställdhetssituationen i Östersjöländerna föremål för särskilt intresse. I det nordiska forumet i Åbo deltog ett stort antal representanter för både medborgarorganisationer och den offentliga sektorn från det nyblivna EU-landet Polen. Kvinnocenter stöder och ger råd i centrum av Warszawa

Nyheter 31.8.2004

Latvialaiset EU-tietäjät palkintomatkalla

Club the House - Youth for United Europe-järjestön latvialaisille opiskelijoille tarkoitetun EU-tietokilpailun voittanut latvialainen lukiolaisryhmä vieraili ulkoasiainministeriössä. Latvialainen lukiolaisryhmä kauniaislaisten isäntiensä kanssa Gymnasiet Grankulla Samskolanista vieraili keskiviikkona 25.8. ulkoministeriössä. Ryhmä oli palkintomatkalla, jonka he olivat voittaneet latvialaisesta opiskelijoille tarkoitetusta EU-tietokilpailusta, jonka Club the House - Youth for United Europe -järjestö järjesti. Ryhmä oli selvittänyt tiensä 160 joukkueen joukosta ensin välieriin ja sitten finaaliin, joka myös televisioitiin. Terävimpien EU-tietäjien joukkue sai palkinnokseen Suomen Riikan suurlähetystön kustantaman matkan Suomeen. Latvialaisten mukaan kilpailu oli hyvin suosittu Latviassa.

Uutinen 30.8.2004

Puolassa EU-jäsenyys toi puhtia tasa-arvotyöhön

Turussa pohdittiin elokuun puolivälissä järjestetyssä seminaarissa erityisesti Itämeren maiden tasa-arvotilannetta. Puolasta, uudesta EU-maasta, osallistui Turun Pohjoismaiseen foorumiin runsaasti sekä kansalaisjärjestöjen että julkisen sektorin edustajia. Naiskeskus tukee ja neuvoo keskellä Varsovaa

Uutinen 30.8.2004

Lettländska EU-experter på prisresa

En lettländsk gymnasistgrupp tillsammans med sina värdar från Gymnasiet Grankulla Samskolan besökte onsdagen den 25 augusti utrikesministeriet. Gruppen var på en prisresa som de vunnit i en EU-frågesport för lettländska studerande, anordnad av organisationen Club the House - Youth for United Europe. Gruppen hade klarat sig bland 160 lag först till semifinal och sedan vidare till finalen, som även televiserades. Huvudpriset var en resa till Finland, som bekostades av Finlands ambassad i Riga. Enligt gruppen hade tävlingen varit mycket populär i Lettland.

Nyheter 30.8.2004

Barroson komission salkut jaettu

Jose Manuel Durao Barroso esitteli komissaariensa tehtäväjaon odotettua aikaisemmin. Suomalainen komissaari Olli Rehn sai laajentumiskomissaarin salkun ja on yksi viidestä EU:n ulkoasioita hoitavasta komissaarista. Laajentumiskomissaarin tehtävä on poliittisesti näkyvä ja myös vaativa. Romania ja Bulgaria käyvät jo laajentumisneuvotteluja EU:n kanssa, ja tavoitteena on niiden liittyminen unioniin vuonna 2007. Turkki ja Kroatia on hyväksytty hakijamaiksi. Neuvotteluja niiden kanssa ei kuitenkaan ole vielä aloitettu. Turkin jäsenyysneuvottelujen aloittaminen on hyvin ajankohtainen asia, ja asiasta on tarkoitus päättää joulukuun huippukokouksessa. Laajentumiskomissaarille siirretään Länsi-Balkanin asiat nykyiseltä ulkoasiankomissaarilta. Sen sijaan naapuruussuhteet IVY-maihin ja Välimeren maihin siirtyvät uuden ulkoasiankomissaarin vastuulle.

Uutinen 13.8.2004

Euroopan parlamentti aloitti työnsä

Uusi Euroopan parlamentti kokoontui tiistaina 20.7. Strasbourgiin ensimmäiseen täysistuntoonsa. Ensi töikseen europarlamentti valitsi parlamentin puhemieheksi kahden ja puolen vuoden kaudelle espanjalaisen Josep Borrellin. Strasbourgin "hemisykkeli" Kuva: European CommunitiesSosialistien ryhmään kuuluva Borrell sai äänestyksessä 388 ääntä 700:sta. Alustavan sopimuksen mukaan Borrellin kauden jälkeen puhemiehen paikalle tulee saksalainen konservatiivi Hans-Gert Pöttering.

Uutinen 2.8.2004

Europaparlamentet inledde sitt arbete

Det nya Europaparlamentet sammanträdde tisdagen den 20 juli till sin första session i Strasbourg. Som sin första åtgärd valde Europaparlamentet spanjoren Josep Borrell till parlamentets talman för en mandatperiod på två och ett halvt år. Bild: European CommunitiesDet nya Europaparlamentet sammanträdde tisdagen den 20 juli till sin första session i Strasbourg. Som sin första åtgärd valde Europaparlamentet spanjoren Josep Borrell till parlamentets talman för en mandatperiod på två och ett halvt år.

Nyheter 2.8.2004

EU-länderna nådde samförstånd om konstitutionellt fördrag (VN)

Europeiska unionens medlemsländer nådde fredagen den 18 juni samförstånd om EU:s konstitutionella fördrag. Ifall avtalet ratificeras av alla medlemsländer kommer det att ersätta unionens nuvarande grundfördrag. Finlands delegation fick de sista ändringsförslagen på fredagskvällenAvsikten är förutom att det nya avtalet gör de gamla avtalen klarare att göra det lättare för unionen att fungera effektivt i en gemenskap med minst 25 länder.

Nyheter 29.7.2004

EU-diskussionen flyttas till Europainformationens webbsidor

Ett diskussionsforum med EU som tema har öppnats på Europainformationens webbsidor. Europainformationens diskussionsforum är en öppen spalt för ämnen med anknytning till Europeiska unionen, och diskussionsdeltagarna kan komma med sina egna synpunkter, kommentera inlägg och ställa frågor. Samtidigt stängdes diskussionsspalten Mitt Europa (www.mitteuropa.fi) och sidorna återfinns ny mera i arkivform. All diskussion och allt bakgrundsmaterial som förts in på sidorna före utgången av juni finns fortfarande kvar för läsning. Sidorna är öppna även i fortsättningen, men de uppdateras inte längre.

Nyheter 29.7.2004

Röstningsprocenten steg i EU-valet

De finländska väljarnas röstningsaktivitet steg med tio procent jämfört med valen för fem år sedan. Röstningsprocenten för valet till Europaparlamentet år 2004 var 41,1%. De ivrigaste röstarna fanns i Helsingfors valdistrikt, där 52,2% av de röstberättigade deltog. I Norra Karelen förhöll man sig lugnast till valet: där röstade endast 32,7% av de röstberättigade. Mest röster samlade Anneli Jäätteenmäki (c) och Alexander Stubb (saml).

Nyheter 29.7.2004

EU:n neuvosto vahvisti Olli Rehnin nimityksen (VN)

Euroopan unionin neuvosto vahvisti maanantaina 12. heinäkuuta Brysselissä tohtori Olli Rehnin nimityksen Euroopan komission jäseneksi kaudelle 12. heinäkuuta - 31. lokakuuta 2004. Päätös tehtiin EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvostossa. Suomea neuvostossa edustivat ulkoministeri Erkki Tuomioja ja ministeri Paula Lehtomäki.

Uutinen 28.7.2004

EU säpsähti kansan epäluottamuksen määrää

Uutta luottamusta haetaan ylimääräisessä kokouksessa Bryssel, 12. 7. Politiikka stt 173

Uutinen 21.7.2004

EU debate switches to the Europe Information website

A discussion forum on EU topics has been opened on the Europe Information website. The Europe Information discussion forum is an open message board on topics dealing with the European Union; those participating in it are free to discuss their own views, comment on the contributions of others and ask questions. At the same time, the 'My Europe' chat room (www.minuneurooppani.fi) has been closed and the pages converted into archive form. All discussion to date and all the background information entered in the pages up to the end of June can still be read. The pages will continue to be accessible in the future, but they will no longer be updated.

Uutinen 1.7.2004

Alankomaiden EU-puheenjohtajuuskausi alkoi

Alankomaiden EU-puheenjohtajuus alkoi 1.7.

Uutinen 30.6.2004

Äänestysprosentti nousi viime EU-vaaleista

Suomalaisten äänestäjien aktiivisuus vaaliuurnilla kasvoi viiden vuoden takaisten vaalien jälkeen miltei kymmenellä prosentilla. Äänestysprosentti vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa oli kaikkien äänten laskemisen jälkeen 41,1. Innokkaimmat äänestäjät olivat Helsingin vaalipiirissä, jossa 52,2 % äänioikeutetuista kävi valitsemassa ehdokkaansa. Rauhallisimmin vaaleihin suhtauduttiin Pohjois-Karjalassa, jossa äänestämässä kävi 32, 7 % äänioikeutetuista. Eniten ääniä vaaleissa keräsivät Anneli Jäätteenmäki (kesk) ja Alexander Stubb (kok).

Uutinen 23.6.2004

EU countries reach agreement on Constitutional Treaty (VN)

On Friday, 18 June, the Member States of the EU reached agreement on the EU Constitutional Treaty. If the Treaty is ratified by all the Member States, it will replace the Union's current treaties. The last changes to the treaty were presented to the Finnish delegation on Friday eveningApart from clarifying the existing treaties, the purpose of the new treaty is to help the union to operate more efficiently as a community of 25 or more Member States.

Uutinen 21.6.2004

European Council discusses Tampere II Programme and enlargement (VN)

The European Council that convened in Brussels on 18 June dealt with the Commission report on the programme agreed at the Tampere European Council, which covers justice and home affairs issues. According to the report, considerable progress has been made on implementing the area of freedom, security and justice. The European Council took the view that it is high time to begin the next stage of the process and asked the Council and the Commission to make proposals for a new Tampere II Programme.

Uutinen 21.6.2004

Eurooppa-neuvosto keskusteli Tampere II -ohjelmasta ja laajentumisesta

Brysselissä 18. kesäkuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto käsitteli komission raporttia Tampereen Eurooppa-neuvostossa sovitusta ohjelmasta, joka koskee oikeus- ja sisäasioita. Raportin mukaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisessa on edistytty huomattavasti. Eurooppa-neuvosto katsoi, että on aika aloittaa prosessin seuraava vaihe ja pyysi neuvostoa ja komissiota tekemään ehdotuksia uudeksi Tampere II -ohjelmaksi.

Uutinen 18.6.2004

Euroopan parlamentin vaalitulospalvelu Brysselissä

Parlamentin tiedotusosasto välittää tulostietoja parlamentin lehdistökeskuksessa, internetissä ja Europe by Satellite -palvelun kautta. Euroopan parlamentissa Brysselissä on tavattavissa poliittisia johtajia ja analyytikoita tulosten kommentointia varten. Kautensa päättävä puhemies Pat Cox pitää lehdistötilaisuuden. Euroopan parlamentti kokoaa, analysoi ja varmistaa vaalituloksia yhteistyössä EOS Gallupin ja IVUn kanssa ja julkaisee tulokset vaalisivuillaan:

Uutinen 14.6.2004

HVK ja Eurooppa-neuvosto EU:n ulkoministerien asialistalla

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu Luxemburgissa 14. kesäkuuta. Kokouksen yhteydessä pidetään myös hallitustenvälisen konferenssin (HVK) työistunto. Kokouksissa on tarkoitus valmistella 17. ja 18. kesäkuuta Brysselissä pidettävää Eurooppa-neuvostoa ja EU:n päämiesten HVK-istuntoa. Suomesta Luxemburgin kokoukseen osallistuu ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Uutinen 14.6.2004

Eurooppa-neuvosto ja HVK-istunto Brysselissä (VN)

Valtioneuvosto päätti torstaina 10. kesäkuuta Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvostossa ja hallitusten välisen konferenssin (HVK) istunnossa Brysselissä 17. ja 18. kesäkuuta. Kokouksissa Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokouksiin niiden käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita. Eurooppa-neuvostossa on tarkoitus päättää Euroopan komission puheenjohtajaehdokkaasta sekä nimetä neuvoston pääsihteeri/korkea edustaja ja neuvoston apulaispääsihteeri. Muita pääteemoja ovat oikeus- ja sisäasioiden Tampereen ohjelman seuranta ja jatkosta sopiminen, terrorismin vastaisen julistuksen toimeenpanon seuranta, laajentuminen, EU:n tulevien rahoituskehysten jatkokäsittely sekä talous- ja työllisyyskysymykset. Asialistan valmistelusta vastaa yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto, joka vahvistaa lopullisen asialistan kokouksessaan 14. kesäkuuta.

Uutinen 14.6.2004

Ulkoministerit valmistelivat EU:n perustuslaillista sopimusta

Euroopan unionin ulkoministerit valmistelivat maanantaina 14. kesäkuuta Luxemburgissa loppuviikon Eurooppa-neuvostoa ja EU:n valtionpäämiesten hallitustenvälistä konferenssia (HVK). Ministerit hyväksyivät Eurooppa-neuvoston asialistan ja pääsivät yhteisymmärrykseen useasta EU:n perustuslaillisen sopimuksen asiakohdasta. Suomesta kokoukseen osallistui ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Uutinen 14.6.2004

Europeiska rådet och regeringskonferensens session (VN)

Statsrådet beslutade torsdagen den 10 juni om Finlands representation i Europeiska rådet och vid regeringskonferensens (IGC) session i Bryssel den 17-18 juni. Finland representeras av statsminister Matti Vanhanen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötena till den del de behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Nyheter 14.6.2004

Euroopan parlamentin vaalit

Euroopan parlamentin vaalit pidetään 13. kesäkuuta 2004. Eurooppa-tiedotuksen vaalisivuilta löydät sekä tietoa vaaleista ja Euroopan parlamentista että suomalaisten puolueiden keskeisimmät vaaliteemat ja ehdokkaat. Äänestyspaikat ovat Suomessa avoinna sunnuntaina 13.6. kello 9-20.

Uutinen 11.6.2004

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet hålls den 13 juni 2004. På Europainformationens valsidor finner du både information om valet och Europaparlamentet samt de finska partiernas viktigaste valteman och deras kandidater. Du kan även testa dina kunskaper med Europaparlamentets Europaspel och vinna en resa till Strasbourg! Vad är Europaparlamentet?

Nyheter 11.6.2004

EP-vaalit kiinnostavat Latviassa

- Gallupit arvioivat äänestysaktiivisuuden 45 - 65 prosenttiin Latvialaiset valiset Euroopan parlamenttiin yhdeksän edustajaa lauantaina 12.6. Euroopan parlamenttiin pyrkii Latviasta yhteensä 245 ehdokasta, joista 70 on naisia. Poliittisista puolueista 16 on mukana vaaleissa ja kukin niistä on voinut nimetä enintään 18 ehdokasta.

Uutinen 9.6.2004

EU -vaalipaneeli Vaasassa 2.6

Suomen ja EU:n turvallisuuskysymykset kiihdyttivät eniten mieliä pohjalaisten euroehdokkaiden kohdatessa. EU-paneelin järjestelyistä vastasivat yhteistyössä sanomalehti Pohjalainen, Euroopan komission Suomen edustusto, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto ja ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus. Kyseessä oli ensimmäinen Pohjalaisen uuden toimitalon tiloissa järjestetty yleisötilaisuus.

Uutinen 9.6.2004

Valet till Europaparlamentet intresserar folk i Lettland

- galluparna förutspår en röstningsaktivitet på 45 till 65% Lettland väljer nio representanter till Europaparlamentet lördagen den 12 juni. Allt som allt finns det 245 kandidater uppställda från Lettland. Av dem är 70 kvinnor. Av de politiska partierna är 16 med i valet, och varje parti har kunnat utse 18 kandidater.

Nyheter 8.6.2004

Kypros esittäytyi Kokkolassa

Kyproksen vuoro oli esittäytyä 25.5. Kokkolassa Eurooppa-tiedotuksen seminaarisarjassa, jossa uudet EU-maat ovat kevään mittaan tulleet tutummiksi eri kaupungeissa. UM:n apulaisosastopäällikkö Jari Gustafsson pohti mm. pienten yritysten haasteita puhuessaan Kokkolassa.Kokkolassa aiheena oli kauppapolitiikka, ja paikalla oli Kyproksen suurlähettiläs Loria Markides.

Uutinen 3.6.2004

Cypern presenterade sig i Karleby

Det var Cyperns tur att presentera sig den 25 maj under vårens serie med seminarier anordnade av Europainformationen. Biträdande chefen för UM:s handelspolitiska avdelning Jari Gustafsson begrundade bl a de små företagens utmaningar i sitt tal i KarlebyDe nya EU-länderna har under vårens lopp blivit mer bekanta runtom i Finland. I Karleby var temat handelspolitik, och på plats fanns Cyperns ambassadör Loria Markides.

Nyheter 3.6.2004

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 2. kesäkuuta. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 8. kesäkuuta. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on yhteensä 834. Niiden aukioloajat vaihtelevat, mutta jokaisessa kunnassa yleensä ainakin yksi ennakkoäänestyspaikka on avoinna jokaisena ennakkoäänestyspäivänä. Monet ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna myös lauantaina ja sunnuntaina.

Uutinen 1.6.2004

With EU enlargement Finland will apply a transition period for the mobility of labour (MOL)

Finland is applying a two-year transition period to citizens of the new EU Member States entering the labour market. The temporary legislation covering this will enter into force on 1 May, 2004. The transition period will affect eight of the new Member States joining the European Union at the beginning of May (the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Slovenia and Slovakia) with only Cyprus and Malta remaining outside it. According to the law, working in Finland will continue to be subject to a favourable decision. Citizens of EU countries will not, however, need employees' residence permits as prescribed in Finland's new Aliens' Act. For them, the decision will be made by Employment Offices and will be based on the situation of availability of labour force.

Uutinen 14.5.2004

M. Antti Kalliomäki a participé à l’Ecofin (TS, HS, KL)

Le ministre des Finances, M. Antti Kalliomäki, qui a participé à l’Ecofin, mardi 11 mai, estime que le problème de l’UE est que son économie n’est pas contrôlée comme l’économie des Etats-Unis. La situation économique n’est pas la même dans chaque Etat membre, et avec l’élargissement, cette disparité ne fait que se renforcer, selon M. Kalliomäki. Il admet que l’UE fait face à des défis importants. Kauppalehti note que les ministres européens s’inquiètent de la faiblesse des chiffres européens de croissance par rapport aux Etats-Unis et à l’Asie. M. Kalliomäki constate que la Commission est chargée d’évaluer la situation et de faire des propositions en la matière.

Uutinen 14.5.2004

Elections europeennes (HS)

Helsingin Sanomat publie une interview de Mme Tiilikainen, chercheur et directrice du réseau des études européennes de l’université de Helsinki, qui souhaite que les partis prennent position sur les questions européennes pour encourager les Finlandais à s’intéresser aux élections européennes. Au lieu de se concentrer sur des thèmes nationaux, il faudrait se prononcer sur les questions sur lesquelles le Parlement européen devra travailler. Les partis devraient se prononcer sur l’adhésion éventuelle de la Turquie et sur le moyen de financer l’Union dans l’avenir.

Uutinen 14.5.2004

Un référendum sur le traité constitutionnel? (HS)

Le conseiller du Premier ministre, M. Olli Rehn, condamne la décision britannique d’organiser un référendum sur le traité constitutionnel. Dans un billet publié dans Helsingin Sanomat, M. Rehn constate qu’il faudrait rapidement achever les négociations sur le traité constitutionnel. Si le traité ne pouvait pas être ratifié par l’ensemble des Etats membres, les Etats disposés à une coopération plus étroite devraient évaluer s’ils souhaitent se mettre à réaliser les réformes entre eux.

Uutinen 14.5.2004

Mitä tiedät EU:n uusista jäsenmaista? -kilpailun voittajat on arvottu

Kilpailuun saapui neljättäsataa vastausta. Kaikkien osanottajien kesken arvottiin uusien jäsenmaiden Helsingin suurlähetystöjen lahjoittamia palkintoja sekä Eurooppa-tiedotuksen tuotepaketteja. Eurooppa-tiedotus järjesti verkkosivuillaan 1.1.-30.4.2004 välisenä aikana kilpailun, joka käsitteli uusia EU:n jäsenmaita. Kilpailussa oli yksi kysymys kustakin uudesta jäsenmaasta. Kysymykset käsittelivät maiden historiaa ja nykypäivää.

Uutinen 11.5.2004

Vinnarna i tävlingen "Vad vet du om EU:s nya medlemsstater?" har dragits

Sammanlagt inkom över trehundra tävlingssvar. Bland alla deltagare utlottades priser som donerats av de nya medlemsstaternas ambassader i Helsingfors samt Europainformationens produktpaket. Europainformationen anordnade 1.1.-30.4.2004 en tävling om de nya EU-länderna på sina webbsidor. I tävlingen fanns en fråga om varje ny medlemsstat. Frågorna behandlade ländernas historia och nutid.

Nyheter 11.5.2004

Eurooppa-päivää vietetään Suomessa jo kymmenennen kerran

Eurooppa-päivää vietetään perinteisesti 9. toukokuuta. Päivää juhlitaan silloisen Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin 9.5.1950 lukeman julistuksen johdosta, jonka pohjalta nykyinen Euroopan unioni on luotu. Robert Schuman

Uutinen 10.5.2004

Euroopa unionin viides laajentuminen

Vuonna 2004 tapahtuva laajentuminen on EU:n historian viides ja samalla mittavin. Toukokuun 1. päivänä 2004 unioniin liittyi 10 uutta jäsenmaata: Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Unkari ja Viro. Unioni on kasvanut 25 valtion perheeksi, joka jakaa monimuotoisen kulttuurin ja eurooppalaiset arvot. Laajentuneen unionin väkiluku on 450 miljoonaa.

Uutinen 10.5.2004

Europadagen firas redan för tionde gången i Finland

Europadagen firas traditionellt den 9 maj. Dagen firas med anledning av den förklaring som Frankrikes utrikesminister Robert Schuman läste upp den 9 maj 1950 och som anses ha lagt grunden till dagens Europeiska union. Robert Schuman

Nyheter 10.5.2004

Europeiska unionens femte utvidgning

Utvidgningen år 2004 är den femte i EU:s historia och samtidigt den största. Den 1 maj 2004 ansluter sig tio nya medlemsstater till unionen: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Unionen har utvidgats till en familj på 25 stater som delar en mångformig kultur och europeiska värderingar. Den utvidgade unionens befolkningsantal uppgår till 450 miljoner.

Nyheter 10.5.2004

Laajentumisseminaarien sarja alkoi Vaasassa

Pohjanmaan Eurooppa-tiedotus järjesti Vaasassa 15.4 laajentumisseminaarin yhdessä Pohjanmaan Kauppakamarin EIC:n kanssa. Tilaisuus pidettiin Vaasan kaupunginkirjaston Draama-salissa ja paikalle saapui kuutisenkymmentä laajentumisesta kiinnostunutta kansalaista. Puolan suurlähettiläs StebelskiVaasassa järjestetty tilaisuus oli osa seminaarien sarjaa, jotka ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus järjestää kaikissa maakunnissa huhti- ja toukokuun aikana juhlistaakseen laajentumista ja esitelläkseen uusia jäsenmaita. Seminaarit järjestetään yhteistyössä uusien jäsenmaiden suurlähetystöjen ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Uutinen 5.5.2004

Serien med seminarier med anledning av utvidgningen inleddes i Vasa

Österbottens Europainformation anordnade den 15 april ett seminarium om utvidgningen i samarbete med eurorådgivningscentret vid Österbottens handelskammare. Seminariet hölls i Vasa stadsbiblioteks Dramasal och ca sextio intresserade medborgare deltog i tillställningen. Polens ambassadör StebelskiUtvidgningsseminariet i Vasa var det första i en serie som Europainformationen organiserar i landskapen under april och maj för att fira utvidgningen samt för att presentera de nya medlemsländerna. Seminarierna anordnas i samarbete med de nya medlemsländernas ambassader samt lokala aktörer.

Nyheter 22.4.2004

Basis for further preparation of report (VN)

The basis for further preparation of the 2004 Government Report to Parliament on Finnish Security and Defence Policy was discussed at the meeting of the President of the Republic and the Security and Defence Policy Ministerial Committee on Thursday, April 15. The process of creating a rapid-response military force for the EU, begun during the Irish Presidency, was also discussed at the meeting. EU rapid-response capability was first mentioned in the documents of the Helsinki Summit in 1999.

Uutinen 19.4.2004

Yhtiöiden rajat ylittäviä sulautumisia aiotaan helpottaa EU:ssa (OM)

Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle tiedoksi EU:n komission direktiiviehdotuksen, jonka tarkoituksena on helpottaa eri jäsenvaltioissa toimivien yhtiöiden rajat ylittäviä sulautumisia. Direktiivin tarkoituksena on vähentää yhteisössä toimivien yhtiöiden rajat ylittäviin sulautumisiin liittyviä lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia vaikeuksia.

Uutinen 16.4.2004

Inofficiellt Ecofin-råd i Irland 2.-3.4.2004 (FM)

EU:s ekonomi- och finansministrar samt Europeiska centralbankens och medlemsländernas centralbankers generaldirektörer sammanträder på lördagen den 3 april 2004 vid Ecofin-rådets inofficiella möte i Punchestown, Irland. Finansminister Antti Kalliomäki, Finlands banks vice styrelseordförande Matti Louekoski samt understatssekreteraren Martti Hetemäki representerar Finland vid mötet. Den inofficiella eurogruppen sammanträder på fredagkvällen den 2 april. Förutom det aktuella ekonomiska läget diskuterar ministrarna G7-ländernas finansministrars kommande möte och beredningen av IMF:s och Världsbankens vårmöten i Washington, budgetramen samt anslutningen av de nya medlemsländerna till ERM II-valutakurssystemet.

Nyheter 1.4.2004

Nya tjänsteföreskrifter för EU-tjänstemän fr.o.m. den 1 maj 2004 (FM)

Europeiska unionens råd godkände den 22 mars 2004 en förordning om förnyandet av tjänsteföreskrifterna för EU-tjänstemän och övrig personal. Genom förordningen slutförs en fyra år lång beredning där tjänsteföreskrifter som daterar sig från 1960-talet reformerades så att de motsvarar de krav som ställs av organens nutida verksamhet och personalpolitiken. Finland har, tillsammans med en majoritet av medlemsländerna, varit med om att godkänna den nya förordningen.

Nyheter 1.4.2004

Göran Persson: Pas de soutien pour M. Lipponen

Hufvudstadsbladet publie une interview avec le Premier ministre suédois, M. Persson, qui ne promet pas son soutien pour la candidature de M. Lipponen comme successeur de M. Prodi. Il verrait bien un fonctionnaire à la tête de la Commission, plutôt qu’un ancien Premier ministre, comme MM. Prodi et Santer. Pour lui, il ne s’agit pas uniquement d’une question de personnalités, mais plutôt d’une clarté institutionnelle : le Conseil des ministres est un organe pour les Premiers ministres et la Commission doit être composé d’excellents fonctionnaires, selon lui.

Uutinen 31.3.2004

L’euro fort inquiète

"L’euro est beaucoup trop fort face au dollar ", ce genre de commentaire est devenu des plus courants dans la bouche des chefs d’entreprises européens. Devenue bien replète, la monnaie commune est aussi une source de tracas pour les patrons en Finlande, constate M. Eljas Repo, Rédacteur en chef du journal Arvopaperi (Titres et Valeurs) Ces préoccupations sont fondées, car l’euro fort pénalise les entreprises exportatrices qui voient leurs résultats entamés et leur compétitivité mise à mal. Les cours de change, il est vrai, n’expliquent pas la réussite ou l’échec des entreprises dans la concurrence internationale.

Uutinen 31.3.2004

Quelle identité choisir dans l’Europe?

La Finlande est de plusieurs façons un pays européen différent. C'est pourquoi elle peut ajouter quelque chose d'original à la polyphonie des cultures européennes. L'Europe profonde ne coïncide pas avec l'Europe économique. La Finlande n'est pas devenue européenne en s'adhérant à l'Union européenne en 1994. Elle l'est depuis 1155, dès le moment de la première croisade en Finlande.

Uutinen 31.3.2004

Ulkoministeriö myönsi avustuksia kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen ja eurovaaleihin

Ulkoasiainministeriö on myöntänyt valtionavustuksia kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen sekä EU-parlamenttivaalitiedotukseen. Valtionavustuksia haki kaikkiaan 81 järjestöä, joista 47:lle myönnettiin avustus. Käytettävissä olleet summat jaettiin täysimääräisinä Tukea myönnettiin tänä vuonna muun muassa sivistysjärjestöille, nais- ja nuorisoliikkeille sekä venäjän-, somalin- ja vironkielisen EU:ta käsittelevän aineiston tuottamiseen. Lisäksi ensimmäistä kertaa tukea sai myös muutama kyläyhdistys. Avustusta saivat myös pienpuolueet, jotka asettavat ehdokkaita parlamenttivaaleissa, mutta joilla ei ole kansanedustajapaikkoja.

Uutinen 19.3.2004

EU:n ulkoministerit valmistelevat Eurooppa-neuvostoa ja Asem-ulkoministerikokousta

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu Brysselissä maanantaina 22. maaliskuuta. Kokouksen pääaiheita ovat maaliskuun Eurooppa-neuvoston sekä Asem-ulkoministerikokouksen valmistelu. Suomea neuvostossa edustavat ulkoministeri Erkki Tuomioja ja ministeri Paula Lehtomäki. Neuvosto hyväksyy Eurooppa-neuvoston asialistan, joka muodostaa pohjan Eurooppa-neuvostossa hyväksyttäville päätelmille. Eurooppa-neuvosto keskittyy työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamista koskeviin toimiin ja niin sanotun Lissabonin strategian toimeenpanon seurantaan. Puheenjohtaja laatii Eurooppa-neuvostolle myös raportin hallitustenvälisen konferenssin (HVK) neuvottelujen uudelleen käynnistämisen edellytyksistä ja aikataulusta. Lisäksi pohditaan unionin toimia terrorismin vastustamiseksi 19. maaliskuuta kokoontuvan ylimääräisen oikeus- ja sisäasiainneuvoston toimenpide-ehdotusten pohjalta. Keskustelua käydään myös ajankohtaisista ulkosuhdeaiheista.

Uutinen 19.3.2004

EU:s utrikesministrar förbereder Europeiska rådet och Asem-utrikesministermötet

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Bryssel måndagen den 22 mars. Huvudtemat vid rådets möte är förberedelserna inför Europeiska rådet i mars samt Asem-utrikesministermötet. Utrikesminister Erkki Tuomioja och minister Paula Lehtomäki representerar Finland i rådet. Rådet godkänner Europeiska rådets dagordning, som utgör grunden till de slutsatser som skall godkännas vid Europeiska rådet. Europeiska rådet koncentrerar sig på åtgärder för att förbättra sysselsättningen och konkurrenskraften och uppföljningen av genomförandet av den så kallade Lissabonstrategin. Ordföranden utarbetar även en rapport för Europeiska rådet om förutsättningarna och tidtabellen för återinledande av förhandlingarna vid regeringskonferensen. Dessutom dryftas unionens åtgärder för terrorismbekämpning med utgångspunkt i de förslag till åtgärder som presenteras av det extraordinarie rådet för rättsliga och inrikes ärenden som sammanträder den 19 mars. Även aktuella frågor om yttre förbindelser diskuteras.

Nyheter 19.3.2004

Eurooppa-neuvosto Brysselissä 25. ja 26.3. (VN)

Valtioneuvosto päätti torstaina 18. maaliskuuta Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvostossa Brysselissä 25. ja 26. maaliskuuta. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki osallistuu kokoukseen sen käsitellessä talous- ja rahaliittoa koskevia kysymyksiä. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu Eurooppa-neuvostoon sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Uutinen 18.3.2004

Europeiska rådet i Bryssel den 25 och 26 mars (VN)

Statsrådet beslutade torsdagen den 18 mars om Finlands representation vid Europeiska rådet i Bryssel den 25 och 26 mars. Finland representeras av statsminister Matti Vanhanen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Finansminister Antti Kalliomäki deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som gäller den ekonomiska och monetära unionen. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Nyheter 18.3.2004

Uudet jäsenmaat kiinnostavat myös suurten keskusten ulkopuolella

Laajentumiseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan Suomessa usein edelleenkin lähinnäi hyötyjen ja haittojen kannalta ja suurten keskusten näkökulmasta.

Uutinen 5.3.2004

De nya medlemsstaterna intresserar även utanför de stora centralorterna

Frågorna i anslutning till utvidgningen granskas i Finland fortsättningsvis ofta mot bakgrunden av de fördelar och nackdelar den medför och ur de stora centralorternas synvinkel. Ambassadrådet Toomas Kahur från Estlands ambassad och Heidi Kokki och Timo Metsä-Tokila från Euro Info Centre i ÅboVid de seminarier som anordnades av Euro Info Centre i Åbo och Europainformationen i början av februari framgick tydligt att man även på orter utanför de stora tillväxtcentren redan nu har täta kontakter med EU:s nya medlemsstater och att intresset för dem ökar. Utvidgningen skapar nya möjligheter till samarbete och internationalisering inte bara för företag, utan även för kommuner, utbildningssektorn och medborgarorganisationer.

Nyheter 27.2.2004

Finland i Europeiska unionen

Reijo Kemppinen presenterade 6.5. den fjärde upplagan av boken Finland i Europeiska unionen, Grundläggande fakta, som getts ut i samarbete med Edita. Den nu publicerade versionen av Finland i Europeiska unionen, Grundläggande fakta, är den fjärde förnyade upplagan på finska. Av den svenska översättningen utkommer nu den tredje upplagan. Boken används allmänt som en grundläggande lärobok i EU-kunskap i undervisning på olika nivåer.

Nyheter 23.2.2004

Europainformationens verksamhet 2003

Det senaste året var mycket livligt för Europainformationen. Sammanlagt inkom ca 136 000 förfrågningar till kundserviceställena i landskapen, vilket är en ökning med ca 50 000 jämfört med året innan. Europainformationen i Östra Nyland öppnade sina dörrar i Borgå, och i och med det finns det nu ett infoställe i vart och ett av Finlands 20 landskap. Europainformationen grundades 1993 och firade alltså i fjol sitt 10-årsjubileum. Europainformationen i Borgå öppnades 28.5.2003Även antalet besökare på Europainformationens Internetsidor, drygt 102 000 besök, vittnar om Europainformationens livliga verksamhet år 2003.

Nyheter 16.2.2004

Suomen EU-tavoitteet vuodelle 2004 (VN)

EU-ministerivaliokunta keskusteli perjantaina 30. tammikuuta Suomen keskeisimmistä EU-tavoitteista vuodelle 2004. Neuvottelut uudesta perustuslaillisesta sopimuksesta tulisi saada päätökseen kuluvana vuonna. Neuvoston äänestysmenettelyn osalta keskeistä on, että väestö- ja jäsenvaltiokriteerit ovat samansuuruiset. Päätöksenteon yksinkertaistaminen ja tehostaminen edellyttävät myös, etteivät nämä kriteerit nouse liian korkeiksi. Suomi tukee myös määräenemmistöpäätöksenteon käytön laajentamista.

Uutinen 30.1.2004

Finlands EU-mål för år 2004 (VN)

EU-ministerutskottet dryftade fredagen den 30 januari de centrala EU-målen för Finland för år 2004. Förhandlingarna om det nya konstitutionella fördraget borde slutföras under inkommande år. När det gäller rådets omröstningsförfarande är det centrala att befolknings- och medlemsstatskriterierna är lika stora. Förenklingen och effektiveringen av beslutsfattandet förutsätter också, att dessa kriterier inte blir för stränga. Finland stöder också utvidgningen av beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Nyheter 30.1.2004

EU:s utrikesministrar dryftar stadgan för Europaparlamentets ledamöter

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Bryssel den 26 och 27 januari. Från Finland deltar utrikesminister Erkki Tuomioja. Huvudämnen vid rådets möte är stadgan för Europaparlamentets ledamöter och den årliga debatten om effektiveringen av unionens yttre förbindelser.

Nyheter 27.1.2004

Helsinki to get EU Chemicals Agency (VN)

The extraordinary meeting of the European Council that convened in Brussels on December 13 decided on the locations of ten EU agencies, including the Chemicals Agency which will go to Helsinki. The agency will commence operations once the EU regulation on overhauling the chemicals legislation has been enacted. A proposal for this was issued on October 29 and it is expected to take about two years for it to be dealt with in the Council and the European Parliament.

Uutinen 27.1.2004

Finnish firms utilise the rapidly growing markets of the new EU Member States (KTM)

A study published in the publication series of the Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) examines the effects of EU enlargement on the strategies of Finnish firms, especially the repercussions of the tightening location competition, which has recently been much to the fore. These were mapped out by comparing cost and productivity differences, analysing the tax competition and changes on the labour market, and particularly by sending out a questionnaire to Finnish firms about their plans concerning the EU enlargement.

Uutinen 27.1.2004

EU Foreign Ministers examine the Statute for Members of the European Parliament

The EU General Affairs and External Relations Council (GAERC) meets on 26 and 27 January in Brussels. Minister for Foreign Affairs, Erkki Tuomioja, will represent Finland at the meeting. The Council will focus on the statute for Members of the European Parliament and hold an annual discussion on ways to improve the efficiency of the Union's external relations. The Council is expected to adopt its position as regards the statute for Members of the European Parliament on the basis of the compromise proposal put forward by the European Parliament. The aim is to finalise the statute as soon as possible for it to be applicable before the new Parliament begins its work in July 2004.

Uutinen 27.1.2004

Kymmenen kiperää EU:sta -kilpailun voittajat arvottu

Kilpailuun saapui 902 vastausta. Kaikkien osanottajien kesken arvottiin 9. tammikuuta 20 Eurooppa-tiedotukseen liittyvää tavarapalkintoa. Lisäksi kaikki alle 13-vuotiaat kilpailuun osallistuneet saavat Eurooppa-tiedotuksen heijastimen. Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus järjesti syksyllä 2003 verkkosivuillaan koululaisille suunnatun tietokilpailun. Se julkistettiin myös Kustannus Oy Maamerkin toimittamassa Oma-aika 2003/2004 kalenterissa, joka jaettiin viime elokuussa ylä-asteen oppilaille 141 paikkakunnalla.

Uutinen 12.1.2004

Vinnarna i tävlingen "Tio knepiga frågor om EU" har utlottats

Före årets slut inkom 902 svar till tävlingen "Tio knepiga frågor om EU". Bland alla deltagare utlottades den 9 januari 20 priser med EU-anknytning. Dessutom får alla deltagare i åldern 7-12 år reflex. Utrikesministeriets Europainformation anordnade hösten 2003 en frågetävling för skolelever på sina webbsidor. Tävlingen publicerades även i kalendern Oma-aika 2003/2004 som utges av Kustannus Oy Maamerkki och som i augusti delades ut till högstadieelever på 141 orter. Före årets slut inkom 902 svar till tävlingen "Tio knepiga frågor om EU".

Nyheter 12.1.2004

Irlannin EU-puheenjohtajuus alkoi vuoden vaihteessa

Irlanti toimii vuoden 2004 vaihteesta kesäkuun loppuun EU:n ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Italian kausi päättyi uudenvuodenyönä. Irlannin jälkeen vuorossa on Alankomaat, jonka PJ-kausi alkaa 1.7.2004. Vuoden vaihteessa alkoi myös Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi (European Year of Education through Sports, EYES 2004), jonka iskulauseena on "Move your body, stretch your mind!" eli vapaasti suomennettuna "Iloa liikkeellä". Teemavuoden logon on suunnitellut saksalainen mediamuotoilun opiskelija Julia Kotulla, joka voitti syksyllä 2003 aiheeesta järjestetyn suunnittelukilpailun. Irlannin EU-puheenjohtajuussivutEuroopan liikuntakasvatuksen teemavuosisivut

Uutinen 2.1.2004

Seuraa meitä