Saavutettavuustyökalut

EU-tietoa elävämmin – Eurooppatiedotus avasi oman YouTube-kanavan

Eurooppatiedotus on avannut oman YouTube-kanavan. Ensimmäisessä videossamme professori Sixten Korkman kertoo talouskriisin taustoista sekä ajankohtaisesta pankkiunionista. Videoklippi on tarkoitettu hyödynnettäväksi esimerkiksi koulujen taloustiedon ja Eurooppa -kursseilla, mutta siitä on toki hyötyä ja iloa ihan kaikille EU-asioista tietoa etsiville.

Uutinen 19.12.2013

Stort plus för utbildningen, ungdomen och idrotten

Specialsakkunnig Ville Korhonen ansvarar för bland annat utbildningsfrågor vid EU-representationen.

Nyheter 18.12.2013

Pankkiunioni

Uutinen 16.12.2013

Pankkiunioni

Uutinen 16.12.2013

NEW CONTENT

Nyheter 5.12.2013

NEW CONTENT

Nyheter 5.12.2013

Pelkkää plussaa koulutukselle, nuorisolle ja urheilulle

Erityisasiantuntija Ville Korhonen vastaa mm. koulutusasioista EU-edustustossa.

Uutinen 5.12.2013

Euroopan unionin tuomioistuin avoimuuden asialla

Tarja Långström vastaa oikeudellisista kysymyksistä EU-edustustossa.

Uutinen 29.11.2013

Jordbruksstödet till Södra Finland avgjordes med draghjälp från parlamentet

Tapio Kytölä arbetar som specialsakkunnig på jordbrukspolitiken vid EU-representationen.

Nyheter 28.11.2013

Åland in the EU

Åland in the EU

Uutinen 28.11.2013

Viisi viikkoa euroon: Latvia vaihtaa valuuttaa

Raha vaihtuu - mitä pitäisi tietää?

Uutinen 26.11.2013

Viisi viikkoa euroon: Latvia vaihtaa valuuttaa

Raha vaihtuu - mitä pitäisi tietää?

Uutinen 26.11.2013

Viisi viikkoa euroon: Latvia vaihtaa valuuttaa

Raha vaihtuu - mitä pitäisi tietää?

Nyheter 26.11.2013

Jobb i Bryssel – tio finländska berättelser

Nyheter, 18.11.2013/Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Nyheter 22.11.2013

Åland i Europeiska unionen

Denna publikation har som målsättning att redogöra för hur   EU-medlemskapet har påverkat det autonoma Åland.   Landskapet, med sin särställning,  kan inte undantagslöst jämföras med övriga Finland. Denna uppdaterade version  dryftar i korthet de utmaningar och hotbilder som Åland står inför i dag, efter 18 år av medlemskap i den Europeiska unionen.  Den senaste EU-opinionsundersökningen som utförts på Åland ingår även.

Uutinen 22.11.2013

Töissä Brysselissä – 10 suomalaista tarinaa

Töissä Brysselissä – kymmenen suomalaista tarinaa

Töissä Brysselissä 22.11.2013

22.11. Meppikahvit Lahdessa

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus järjestää yleisölle avoimen Meppikahvit-tilaisuuden Lahdessa, pääkirjastossa 22. marraskuuta kello 11 – 12.

Uutinen 21.11.2013

Eurooppatiedotus Educa-messuilla Helsingissä

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus on mukana 24.-25. tammikuuta 2014 Educa-messuilla Messukeskuksessa.

Uutinen 18.11.2013

Säkerhet och försvar – vad kan vi vänta oss i december?

Europeiska rådet kommer vid sitt möte i december att diskutera EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik för första gången på åtta år. Den här frågan har väckt ett stort intresse både i Finland och på annat håll i Europa. På senare år har vi vant oss vid att Europeiska rådet vid sina möten endast dryftat eurons öde. Varför har säkerhets- och försvarsfrågorna nu tagits upp på EU-ledarnas agenda? Vilka målsättningar har ställts upp för diskussionen, och vilka resultat kan vi vänta oss i december?  

Nyheter 11.11.2013

Turvallisuus ja puolustus – mitä joulukuussa on odotettavissa?

Piritta Asunmaa on Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean suurlähettiläs.

Uutinen 8.11.2013

Blir telekommunikationen lokomotivet för den digitala inre marknaden?

Kristiina Pietikäinen arbetar som specialsakkunnig i telekommunikationsfrågor vid EU-representationen.

Nyheter 7.11.2013

Televiestinnästä digitaalisten sisämarkkinoiden veturi?

Kristiina Pietikäinen työskentelee televiestinnän erityisasiantuntijana EU-edustustossa.

Uutinen 4.11.2013

EU:n itäinen kumppanuus – jännitys tiivistyy Vilnan huippukokouksen lähestyessä

Europeiska unionen är samtidshistoriens mest omfattande och framgångsrikaste integrationsprojekt. Dess dragningskraft bevisas av att det alltjämt finns en kö av länder utanför dörren till unionen, som i dag omfattar 28 medlemsländer. Alla länder som visat intresse för integrationen uppfyller emellertid inte tillnärmelsevis ansökningsvillkoren. Programmet för EU:s östra partnerskap försöker för sin del möta detta tryck och under toppmötet i Vilnius i november är det upp till bevis.

Nyheter 1.11.2013

Selkoa EU:sta? – ministeri Jutta Urpilainen Lappeenrannassa 4.11.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Kuva: STT-lehtikuva/valtioneuvoston kanslia

Uutinen 30.10.2013

EU:n itäinen kumppanuus – jännitys tiivistyy Vilnan huippukokouksen lähestyessä

Euroopan unioni on lähihistorian mittavin ja menestyksekkäin yhdentymishanke, jonka vetovoimasta kertoo se, että nyt jo 28 jäsenmaata käsittävän unionin ovella on yhä jonoa. Kaikki integraatiosta kiinnostuneet maat eivät kuitenkaan vielä läheskään täytä hakuehtoja. EU:n itäinen kumppanuus -ohjelma pyrkii osaltaan vastaamaan tähän paineeseen, ja Vilnan huippukokous marraskuussa on näytön paikka.

Uutinen 28.10.2013

Selkoa EU:sta? – ministeri Urpilainen Lappeenrannassa

Selkoa EU:sta? - Avoin keskustelutilaisuus valtioneuvoston EU-selonteosta ja Suomen EU-politiikasta Lappeenrannassa

Uutinen 25.10.2013

EMU:n sosiaalinen ulottuvuus – lentääkö se?

Kommissionen offentliggjorde den 2 oktober efter en lång beredning ett meddelande om EMU:s sociala dimension. Avsikten är att kraftigare lyfta upp den sociala dimensionen i EU:s ekonomisk-politiska diskussion. Meddelandet är ett svar på Europeiska rådets begäran om en granskning av de olika dimensionerna av en fördjupning av EMU.

Nyheter 18.10.2013

EMU:n sosiaalinen ulottuvuus – lentääkö se?

Komissio julkaisi 2.10. pitkään valmistelemansa tiedonannon EMU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta. Sen tarkoitus on nostaa sosiaalinen näkökulma vahvemmin mukaan EU:n talouspoliittiseen keskusteluun. Tiedonanto on vastaus Eurooppa-neuvoston pyyntöön tarkastella EMU:n syventämisen eri ulottuvuuksia.

Uutinen 14.10.2013

EU-kärret, eurogräftan och journalisten

Leena Brandt tillträdde som pressråd vid EU-representationen 1.9.

Nyheter 14.10.2013

EU-kärret, eurogräftan och journalisten (copy)

Leena Brandt tillträdde som pressråd vid EU-representationen 1.9. Eurokrisen, kannstöperiet om utnämningarna till kommissionen, dragkampen mellan institutionerna – här några aktuella frågor på EU-fältet. I Bryssel finns ett halvt dussin ordinarie korrespondenter som rapporterar till finländarna om vad som händer på EU-fronten. Är det tillräckligt många?

Nyheter 11.10.2013

Morgonkaffestund med meppar i Tammerfors

Morgonkaffestund med meppar fredagen den 11 oktober i Tammerfors.

Nyheter 10.10.2013

NEW CONTENT

Uutinen 8.10.2013

NEW CONTENT

Uutinen 8.10.2013

NEW CONTENT

Uutinen 8.10.2013

Arktis kallar – Finland, EU och den arktiska regionen

De nordliga områdena är föremål för ett ökat globalt intresse och genomgår stora förändringar. Även den Europeiska unionen håller på och förtydliga sin arktiska roll.

Nyheter 8.10.2013

Lisää eurooppalaisuutta eurooppalaisiin vaaleihin

Artiklar och kolumner, 1.10.2013 | Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Nyheter 4.10.2013

EU-suo, eurokuokka ja journalisti

Leena Brandt aloitti EU-edustuston lehdistöneuvoksena 1.9.

Uutinen 4.10.2013

11.10. Meppikahvit Tampereella

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus järjestää yleisölle avoimen Meppikahvit-tilaisuuden Tampereella 11. lokakuuta kello 10.15-11.45.

Uutinen 2.10.2013

Evenemangsserien EU och du

Turnén EU och du fortsätter mot Björneborg 15. mars 2013.

Nyheter 1.10.2013

Lisää eurooppalaisuutta eurooppalaisiin vaaleihin

Heli Heinonen vastaa EU-edustustossa suhteista Euroopan parlamenttiin.

Uutinen 1.10.2013

Maratonman från Finland tog ett steg framåt i Luxemburg

Heikki Kanninen, som fått nya arbetsuppgifter, vill bygga upp lagandra i Europeiska unionens tribunal. Foto: Europeiska unionens domstol

Nyheter 30.9.2013

Avvaktan i Bryssel på EU-fronten

Ständig representant Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve

Nyheter 30.9.2013

Evenemanget EU och Du i Mariehamn

Evenemanget EU och Du fredagen den 27 september inbjuder ålänningarna att diskutera Europeiska unionen och hur unionen påverkar det dagliga livet på Åland.

Nyheter 25.9.2013

Maratonmies Suomesta taas askeleen eteenpäin Luxemburgissa

Uudessa tehtävässä aloittanut Heikki Kanninen lähtee luomaan EU:n yleiseen tuomioistuimeen tiimihenkeä. Kuva: Euroopan unionin tuomioistuin

Uutinen 24.9.2013

30.9. Selkoa EU:sta? Tampereella

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus järjestää keskustelútilaisuuden alkukesästä julkaistuun valtioneuvoston EU-selontekoon liittyen maanantaina 30. syyskuuta kello 15-16.15 Tampereen kaupunginkirjasto Metsossa. Tilaisuus on avoin yleisölle.

Uutinen 24.9.2013

Ulkoministeriön ylin johto maakunnissa – Oulu 3.10.

Alivaltiosihteeri Peter Stenlund alustaa aiheesta: "Pohjoismainen brändi - meneekö kaupaksi?" Oulussa, hotelli Lasaretissa, 3. lokakuuta kello 18.00 alkaen.

Uutinen 24.9.2013

Ulkoministeriön ylin johto maakunnissa – Kuopio 30.9.

Valtiosihteeri Pertti Torstila luennoi ajankohtaisista ulkopoliittisista kysymyksistä Kuopion maakuntakirjastossa.

Uutinen 24.9.2013

Odottelua Brysselin EU-rintamilla

Pidempään Brysselissä olleiden kollegoiden mukaan syksy on alkanut poikkeuksellisen rauhallisesti. He muistelevat neuvoston öisiä maratonkokouksia ja kovia vääntöjä, jotka olivat arkipäivää euroalueen kriisin ollessa pahimmillaan. Kriisi on hellittänyt, jopa väistymässä.

Uutinen 23.9.2013

Ta reda på EU! – Öppen diskussion om den nya EU-redogörelsen och Finlands EU-politik i Åbo

Utrikesministeriets Europainformation ordnar en diskussion om den nya EU-redogörelsen som statsrådet gav i juni. Diskussionen som är öppen för allmänheten hålls måndagen den 7 oktober kl. 13.00-14.30 i Åbo stadsbibliotekets Studio. Särskilt miljö-, klimat- och energifrågor kommer att behandlas.

Nyheter 13.9.2013

Selkoa EU:sta? – Ministeri Ville Niinistö Turussa

Selkoa EU:sta? - Avoin keskustelutilaisuus ajankohtaisesta EU-selonteosta ja Suomen EU-politiikasta Turussa

Uutinen 13.9.2013

Ta reda på EU! i Tammerfors

Utrikesministeriets Europainformation arrangerar ett diskussionstillfälle om statsrådets EU-redogörelse som publicerades i början av sommaren. Tillfället ordnas i Tammerfors statsbibliotek Metso måndagen den 30 september klockan 15-16.15. Tillfället är öppet.

Nyheter 13.9.2013

Ulkoministeriö ja Suomen kansainvälisen toiminnan uudet haasteet

Avoin keskustelutilaisuus - Aiheena mm. kestävä kehitys ja Suomen kehityspolitiikka:

Uutinen 10.9.2013

24.-27.10 Eurooppatiedotus mukana Helsingin kirjamessuilla

Eurooppatiedotus on mukana Helsingin kirjamessuilla 24.-27. lokakuuta. Löydät meidät osastolta 7f41.

Uutinen 9.9.2013

4.-6.10. Eurooppatiedotus mukana Turun kirjamessuilla

Eurooppatiedotus on mukana Turun kansainvälisillä kirjamessuilla 4.-6. lokakuuta. Löydät meidät osastolta B18.

Uutinen 9.9.2013

Ta reda på EU! – Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb i Jyväskylä

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb talar om “Finlands EU-politik i en föränderlig värld” torsdagen den 27. september vid Jyväskylä universitet.

Nyheter 9.9.2013

Liikenteen öljyinen noidankehä

Liikennesektorin riippuvuus öljystä on katkaistava  ja liikenteen aiheuttamia päästöjä on vähennettävä. Päämäärän suhteen vallitsee lähes harmoninen tila, mutta keinojen osalta tilanne on toinen. Ratkaisua yritetään löytää eurooppalaisella tasolla liikenteen vaihtoehtoisista polttoaineista, mutta ratkaisu tuskin löytyy yhtä helposti kuin kani taikurin hatusta.

Uutinen 6.9.2013

Förhandlingar kring frihandelsavtal mellan EU och USA

Förhandlingar kring frihandelsavtal mellan EU och USA

Nyheter 6.9.2013

Selkoa EU:sta? – Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb Jyväskylässä

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb puhuu aiheesta ”Suomen EU-politiikka muuttuvassa maailmassa” perjantaina 27. syyskuuta klo 13.15-14 Jyväskylän yliopistossa.

Uutinen 6.9.2013

”Kainuu pelittää ja digittää”

Meneillään olevan europarlamenttikauden aikana Suomea kiertää EU-arjessa tapahtumien sarja. Tapahtumilla halutaan lisätä vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Teemat vaihtelevat, mutta lähtökohtana on aina maakunnille tärkeät EU-asiat ja alueiden asukkaiden ajatukset EU:sta.

Uutinen 29.8.2013

Finn lusten att lära dig – evenemanget

Europainformationen deltar i mässan om livslång inlärning vid Gamla Studenhuset den 4 september klockan 10-17. På evenemanget bjuds information speciellt om möjligheterna i vuxenutbildning. Fritt inträde.

Nyheter 15.8.2013

Innostu oppimaan -tapahtuma

Eurooppatiedotus osallistuu Vanhalla ylioppilastalolla 4.9. klo 10-17 elinikäisen oppimisen messuille. Tapahtumassa on tarjolla tietoa erityisesti aikuiskoulutuksen mahdollisuuksista ja sinne on vapaa pääsy.

Uutinen 15.8.2013

NEW CONTENT

Nyheter 15.8.2013

Serbian talous – kasvutahtoa on, edellytyksiä puuttuu

Serbian talous on vuodesta 2009 lähtien ollut hitaan kasvun polulla. Maa tarvitsee rakenteellisia uudistuksia. Hallitus peräänkuuluttaa nyt myös kansalaisilta ja yrityksiltä uutta aloitteellisuutta. Uusi, kauppaa asteittain helpottava sopimus EU:n kanssa astuu voimaan syyskuun alussa. 

Uutinen 5.8.2013

Selkoa EU:sta? – Avoin keskustelutilaisuus ajankohtaisesta EU-selonteosta ja Suomen EU-politiikasta Vaasassa

Eurooppatiedotus järjestää yleisölle avoimen keskustelutilaisuuden alkukesästä julkaistuun valtioneuvoston EU-poliittiseen selontekoon liittyen torstaina 8. elokuuta klo 15.00-16.30 Vasa Arbetarinstitutin juhlasalissa, Kirkkopuistikko 15.

Uutinen 31.7.2013

Georgien blickar mot väst

Efter Sovjetunionens fall år 1991 bildades flera nya stater. En av dessa är Georgien. Internationellt sett är landet ganska okänt och många kanske känner till Georgien endast på basis av de krig och konflikter som drabbat landet. Många kanske hörde om Georgien för första gången förs i samband med kriget med Ryssland år 2008. Under de senaste sju åren har turismen dock ökat betydelsefullt och Georgien kanske syns till på världskartan för lite fler människor. Landet är känt för både sin vackra natur som sina fina viner. Också geopolitiskt sätt är landet intressant, eftersom det ligger i Kaukasusregionen mellan öst- och västvärlden.

Nyheter 31.7.2013

Kroatia – 28. EU-maa

Kroatian pääkaupunki Zagreb.

Uutinen 30.7.2013

Finlands EU-politik debatterades på SuomiArenan i Björneborg

Finlands EU-politik debatterades på SuomiArenan i Björneborg  

Nyheter 25.7.2013

Europainformationens tema på SuomiArenan i Björneborg är EU-redogörelsen

Europainformationen är med på SuomiArenas Medborgartorg tillsammans med utrikesministeriets allmänhetstjänster och utvecklingskommunikation.

Nyheter 16.7.2013

Debatt i Finland 24/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Uutinen 11.7.2013

EU:n henkilöstösääntöihin vastuullisia muutoksia

Sitkeä talouskriisi on merkinnyt menokuuria julkisissa hallinnoissa ympäri Eurooppaa. Valtion leipä tunnettiin ennen kapeana, mutta sentään pitkänä. Leivän varmuus ei ole enää itsestäänselvyys kansallisten hallintojen järkeistäessä toimintaansa. Muutoksia on luvassa myös Euroopan unionin virkamiesten työehtoihin.

Uutinen 5.7.2013

Debatt i Finland 25-26/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Nyheter 3.7.2013

Liettua EU-puheenjohtajamaaksi 1.7.

Vilna. Kuva: Euroopan komissio

Uutinen 2.7.2013

Liettua EU-puheenjohtajamaaksi 1.7.

Vilna. Kuva: Euroopan komissio

Uutinen 2.7.2013

Det östliga partnerskapet – en brokig skara, vissa vill in i Europeiska unionen

Intensiteten i förberedelserna inför det östliga partnerskapets toppmöte ökar när Litauen inleder sitt EU-ordförandeskap i juli. Toppmötet i Vilnius är den största satsningen under det litauiska ordförandeskapet och förväntningarna är högt ställda. Partnerländernas ambitiösa mål, EU:s inre svårigheter och Rysslands ökande intresse är det sammanhang där förberedelserna genomförs.

Nyheter 1.7.2013

Itäinen kumppanuus – värikäs joukko, osa tyrkyllä Euroopan unioniin

Kierrokset Itäisen kumppanuuden huippukokouksen valmisteluissa kiihtyvät, kun Liettua aloittaa EU-puheenjohtajuutensa heinäkuussa. Vilnan huippukokous on Liettuan puheenjohtajuuskauden suurin ponnistus ja odotukset ovat sen mukaiset. Valmisteluja käydään kumppanimaiden kunnianhimoisten tavoitteiden, EU:n sisäisten vaikeuksien ja Venäjän kasvavan kiinnostuksen kolmiossa.

Uutinen 28.6.2013

Litauens tur att vara EU-ordförande

Vilnius. Bild: Europeiska kommissionen

Nyheter 27.6.2013

EU:n pankkikriisit hallinnassa juhannuksena Luxemburgissa

Varttuneempi ja vähän nuorempikin väki muistaa, että juhannus oli perinteisesti Euroopan unionin päämiesten huippukokousten ajankohta. Suomalaiset saivat säälitellä, että valtiojohtomme joutui uhraamaan parhaat kesäpäivät kulloisenkin puheenjohtajan valitsemassa mukavassa kohteessa.

Uutinen 25.6.2013

Kroatien går med i EU – hur mår landets ekonomi?

Kroatien blir Europeiska unionens tjugoåttonde medlemsstat i början av juli. I Kroatien hoppas man att EU-medlemskapet ska sätta fart på landets ekonomiska utveckling som varit skral under de senaste åren och hjälpa till att genomföra strukturella reformer inom ekonomin. Turistsektorn, som lockar även finländare till Kroatien, ger ekonomin positiv drivkraft.

Nyheter 17.6.2013

Kroatia liittyy EU:hun – miten voi maan talous?

Kroatian tulevalta EU-jäsenyydeltä odotetaan paljon isojen markkinoiden, instituutioiden vahvistamisen ja EU-rahastojen valossa. Kuva: Sobrecroatia.com, Flickr.com, ccby 2.0

Uutinen 14.6.2013

Debatt i Finland 23/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Nyheter 11.6.2013

Åland i EU!

Att arbeta med Ålandsfrågor betyder i praktiken att man arbetar med en rad olika ärenden. Många ärenden finns kvar en längre tid, en del försvinner eftersom de antas som lagstiftning och andra kommer till eftersom kommissionen varje år presenterar nya dokument. Till Ålands prioritetsfrågor hör strävan efter en egen europaparlamentariker och kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv.

Nyheter 7.6.2013

Inbördes beroende på toppnivå

EU-ledarna träffade president Putin vid ett toppmöte i Jekaterinburg den här veckan. På mötets dagordning stod förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland, genomförandet av Rysslands WTO-medlemskap, energifrågor, viseringsfrågor och det civila samhället i Ryssland.

Nyheter 5.6.2013

Euroopan talouskriisi

EU-johtajat sopivat tammikuun lopussa talousliitosta. Neuvotteluihin osallistuivat myös ERVV:n johtaja Klaus Regling, euroryhmän puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Olli Rehn. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

Uutinen 5.6.2013

Keskinäisriippuvuutta huipputasolla

Ensi viikolla EU-johtajat tapaavat presidentti Putinin Jekaterinburgin huippukokouksessa. Uuden perussopimuksen neuvottelut, Venäjän WTO-jäsenyyden toimeenpano, energia, viisumikysymykset ja Venäjän kansalaisyhteiskunta puhututtavat päämiehiä.

Uutinen 31.5.2013

Syyria hallitsi jälleen ulkoministerikokousta

EU:n ulkoministerit kokoontuivat 27. toukokuuta Brysseliin ulkoasiainneuvoston kokoukseen. Myöhään yöhön kestäneen kokouksen pääaihe oli Syyria. Ministerit sopivat maata vastaan asetettujen pakotteiden jatkamisesta lukuun ottamatta asevientikieltoa. Suomesta kokoukseen osallistui ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Uutinen 31.5.2013

Den ekonomiska krisen i Europa

EU-ledarna beslutade i slutet av januari 2012 att inrätta en finanspolitisk union. I förhandlingarna deltog bland annat Klaus Regling, chef för EFSF, Jean-Claude Juncker, ordförande för eurogruppen och Olli Rehn, Europeiska kommissionens vice ordförande. Foto: Europeiska unionens råd

Nyheter 28.5.2013

EU-basfakta

Utgivare: Europainformationen, utrikesministeriet

Nyheter 24.5.2013

Eurooppa-neuvosto 22.5.2013: verot valtiolle ja energian hinta alas

Kyproksen presidentti Nicos Anastasiades, Liettuan presidentti Dalia Grybauskaite, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja pääministeri Jyrki Katainen.

Uutinen 23.5.2013

Kroatia – 28. EU-jäsenvaltio?

Kroatian EU- jäsenyysneuvottelut päättyivät kesäkuussa 2011. EU toimielinten hyväksynnän jälkeen liittymissopimus allekirjoitettiin viime joulukuussa. Maan on määrä liittyä Euroopan unioniin heinäkuussa 2013 kun kaikki unionin jäsenmaat ovat hyväksyneet liittymissopimuksen. Lokakuussa 2012 komissio arvioi niin sanotussa laajentumispaketissaan kuinka Kroatia on suoriutunut Kööpenhaminan- eli jäsenyyskriteerien täytäntöönpanossa.

Uutinen 21.5.2013

Palaako? – Muutakin kuin hermot?

EU:n 2011 käynnistämässä tupakoinnin vastaisessa kamppanjassa pyrittiin kertomaan esimerkiksi kaikesta siitä, mihin tupakoinnin lopettamalla säästyy rahaa.

Uutinen 21.5.2013

Arktis kallar

 

Nyheter 20.5.2013

Arktinen kutsuu

Uutinen 20.5.2013

Arktinen neuvosto näytti EU:lle keltaista valoa

Arktisen neuvoston ulkoministerikokous pidettiin 15.5.2013 Kiirunassa. Kuva: Arktinen neuvosto.

Uutinen 20.5.2013

Keskustelutilaisuus Suomen EU- sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta Turussa

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus järjestää avoimen keskustelutilaisuuden

Uutinen 17.5.2013

Diskussion om Finlands EU- samt utrikes- och säkerhetspolitik i Åbo

Finlands EU- samt utrikes- och säkerhetspolitik – framtidens trender?

Nyheter 17.5.2013

EU:n ihmisoikeuksien erityisedustaja: Ihmisoikeudet ovat universaaleja, eivät kulttuurisidonnaisia

Keskusteluun säätytalolla osallistuivat Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio, Kansainvälisen ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja ja kansanedustaja Astrid Thors ja EU:n ihmisoikeuksien erityisedustaja Stavros Lambrinidis. Keskutelua vetivät ulkoministeriön ihmisoikeussuurlähettiläs Ann-Marie Nyroos ja ihmisoikeuspolitiikan yksikön päällikkö Erik Lundberg.

Uutinen 2.5.2013

EU on kehitysyhteistyön suurvalta

Kuva: Euroopan komissio, ECHO / Cyprien Fabre.

Uutinen 2.5.2013

Diskussionen om Europas framtid

KOM OCH DISKUTERA EUROPAS FRAMTID MED PRESIDENT VAN ROMPUY OCH STATSMINISTER KATAINEN

Nyheter 2.5.2013

Tilaa ajankohtaiskirje

Tilaa ajankohtaiskirje

Uutinen 30.4.2013

Nuoret pohtivat EU:n tulevaisuutta

Ministeri Alexander Stubbin koollekutsuma nuorten ryhmä visioi raportin EU:n tulevaisuuudesta. Kuva: Päivi Mutanen-Pirttilä, VNK

Uutinen 19.4.2013

Beställ vårt nyhetsbrev

Beställ vårt nyhetsbrev

Nyheter 12.4.2013

Tilaa ajankohtaiskirje

Tilaa ajankohtaiskirje

Nyheter 12.4.2013

Mehiläisistä ja hevosenlihasta

Kirsi Heinonen on elintarviketurvallisuuden erityisasiantuntija.

Uutinen 2.4.2013

Mehiläisistä ja hevosenlihasta

Kirsi Heinonen on elintarviketurvallisuuden erityisasiantuntija.

Uutinen 2.4.2013

Siste man släcker ljuset

Behandlingen av EU:s fleråriga budgetram 2014–2020 fortsätter.

Nyheter 27.3.2013

Pääministeri Kataisen EU-teesit: enemmän reilua Eurooppaa

Pääministeri Jyrki Katainen haluaisi Suomen edustavan Euroopan unionissa maltillista, integraatiomyönteistä keskitien linjaa. Hänen mielestään EU-keskustelua hallitsevat liian usein erilaiset äärinäkemykset. EU-linjapuheessaan 26. maaliskuuta pääministeri summasi haluavansa tulevaisuuden Euroopan olevan ennen kaikkea reilu.

Uutinen 27.3.2013

Tilaa ajankohtaiskirje

Tilaa ajankohtaiskirje

Uutinen 25.3.2013

Suomi valmistautuu EU:n 202020-vaateiden täyttämiseen

Energia- ja ilmastopolitiikkaa käsiteltiin EU Arjessa tapahtuman seminaarissa Porissa 15. maaliskuuta.

Uutinen 25.3.2013

Keskustelutilaisuus Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta Jyväskylässä

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus järjestää avoimen keskustelutilaisuuden ”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – suunta tulevaisuudessa?”

Uutinen 22.3.2013

”EU och du” i Björneborg

"EU och du" i Björneborg den 15.3.2013 klo 09.00-16.00

Nyheter 19.3.2013

EU:s och USA:s handelsavtalsförhandlingar: Möjligheterna stora men vägen snårig

Den utredning som utrikesministeriet beställt av ETLA visar att finländska företag väntar sig att effekterna av ett eventuellt handels- och investeringspartnerskapsavtal mellan EU och USA skulle bli gynnsamma för Finland.

Nyheter 18.3.2013

Varför behövs en bankunion

Deltagarna i paneldebatten Varför behövs en bankunion? från höger till vänster: Finansbranschens Centralförbunds chefsekonom Veli-Matti Mattila, avdelningschefen vid finansministeriets finansmarknadsavdelning Pentti Pikkarainen, Finansinspektionens biträdande direktör Jukka Vesala, kabinettschef Olivier Guersent, Näringslivets forskningsinstituts vd Vesa Vihriälä och professor Sixten Korkman från Aalto-universitetet.

Nyheter 18.3.2013

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimusneuvottelut: mahdollisuudet ovat suuret, mutta tiestä ei tule helppo

Ulkoministeriön ETLA:lta tilaama selvitys kertoo, että suomalaisyritykset odottavat EU:n ja Yhdysvaltain mahdollisen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen vaikutusten olevan Suomen kannalta positiivisia.

Uutinen 18.3.2013

EU arjessa -tapahtumat

EU arjessa -kiertue jatkaa huhtikuussa Vaasaan.

Uutinen 18.3.2013

Reilu Eurooppa?

Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen kirja Reilu Eurooppa? – EU-yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa selvittää Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden tiivistyvän yhteistyön nykytilannetta:

Uutinen 15.3.2013

Ja viimeinen sammuttaa valot

Päätöksenteko EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä 2014–2020 jatkuu.

Uutinen 15.3.2013

Miksi pankkiunionia tarvitaan

Miksi pankkiunionia tarvitaan -seminaariin osallistuivat oikealta lukien: Finanssialan keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila, valtiovarainministeriön rahoitusosaston osastopäällikkö Pentti Pikkarainen, Finanssivalvonnan apulaisjohtaja Jukka Vesala, kabinettipäällikkö Olivier Guersent, Elinkeinoelämän tutkimuslaitojen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman.

Uutinen 14.3.2013

Interoperabilitet i cyberrymden

Päivi Antikainen ansvarar vid EU-representationen bland annat för ärenden i anslutning till informationssamhället.

Nyheter 13.3.2013

Interoperabilitet i cyberrymden

För tre år sedan skrev jag en kolumn med rubriken ”Klockan går, Europa”. I den beskrev jag de förväntningar som ställdes på EU:s digitala strategi som då skulle publiceras. Förväntningarna – i alla fall mina – var i komprimerad form: "Vakna upp gamla kontinent, morgonen ljusnar och det råder en febril aktivitet överallt. Nu måste vi göra det som är oundvikligt, det ska göras i dag och inte i morgon, eftersom framtiden kan vara också vår.” Nu frågar du säkert: vaknade den gamla kontinenten upp? Och jag svarar: den är ännu något sömndrucken, men vaken.

Nyheter 12.3.2013

Kun bitit on pieninä muruina maailmalla

Päivi Antikainen vastaa EU-edustustossa muun muassa tietoyhteiskuntaan liittyvistä asioista.

Uutinen 11.3.2013

EU-patentet klart – känner du till det?

Lauri Tenhunen ansvarar vid EU-reprentationen bland annat för horisontella konkurrenskraftsfrågor.

Nyheter 8.3.2013

KUUKAUDEN KYSYMYS

KUUKAUDEN KYSYMYS:

Uutinen 8.3.2013

Europaåret för medborgarna startade

Föreningen Finland i Europa rf:s ordförande Miapetra Kumpula-Natri framhöll i sitt öppningsanförande att EU:s medborgarskap behövs och att det uppskattas.

Nyheter 7.3.2013

NEW CONTENT

Nyheter 7.3.2013

Valtiovarainministerit hyväksyivät pankkien vakavaraisuuspaketin

Euroryhmä ja Ecofin-neuvosto kokoontuivat Brysselissä 4. ja 5. maaliskuuta. Euroryhmän kokouksessa käytiin läpi euroalueen taloustilannetta ja kuultiin Kyproksen uuden valtiovarainministerin katsaus maansa taloustilanteeseen. Tiistain Ecofin-kokoonpanossa ministerit antoivat poliittisen hyväksynnän pankkien vakavaraisuuspaketin uudistukselle. Suomea kokouksissa edusti valtiovarainministeri Jutta Urpilainen.

Uutinen 7.3.2013

Tuomioja: Diskussion behövs i utrikespolitiken, men också koncensus

Man ska kunna diskutera utrikespolitik lika öppet som all annan politik, och det gör man idag, konstaterade utrikesminister Tuomioja vid ett diskussionstillfälle i Tavastehus. ”Själv är jag ändå av den gamla stammen så till vida att jag tycker det är viktigt med så bred koncensus som möjligt i utrikespolitiken.”

Nyheter 6.3.2013

Europaåret för medborgarna startade

Europaåret för medborgarna som EU firar i år invigdes i Finland den 26 februari i Europasalen. Anföranden om medborgarskapet hölls av riksdagsledamot Miapetra Kumpula-Natri, som också är ordförande för föreningen Finland i Europa rf, av Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb, professorn i statsförfattningsrätt Tuomas Ojanen och t.f. chefen för Europeiska kommissionens representation i Finland Sari Artjoki. Under paneldebatten utmanades paneldeltagarna och publiken att ta fram lösningar för ett aktivt EU-medborgarskap.

Nyheter 6.3.2013

EU:n kansalaisen teemavuosi käynnistyi

Eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri korosti avauspuheessaan, että EU:n kansalaisuutta tarvitaan ja sitä arvostetaan.

Uutinen 6.3.2013

EU-patentti valmistui – huomasiko kukaan?

Lauri Tenhunen vastaa EU-edustustossa muun muassa horisontaalisista kilpailukykyasioista.

Uutinen 4.3.2013

Juna liikkuu taas – 4. rautatiepaketti

Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan (TRAN) puheenjohtajan, rautatiemies Brian Simpsonin, sanoja lainatakseni: ”Here we go again”.

Uutinen 4.3.2013

Reilu Eurooppa?

Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen kirja Reilu Eurooppa? – EU-yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa selvittää Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden tiivistyvän yhteistyön nykytilannetta:

Uutinen 21.2.2013

Tåget är i rörelse igen – fjärde järnvägspaketet

För att citera ordföranden för Europaparlamentets utskott för transport och turism, järnvägsmannen Brian Simpson: ”Here we go again”.

Nyheter 21.2.2013

NEW CONTENT

Nyheter 20.2.2013

NEW CONTENT

Nyheter 20.2.2013

NEW CONTENT

Nyheter 20.2.2013

Det kryllar av lobbyister i Bryssel

Det kryllar av folk runt tjänstemännen och beslutsfattarna i Europeiska unionen. I alla fall om man får tro uppgifterna om antalet så kallade lobbyister. Uppskattningsvis finns det 1 500 organisationer som verkar permanent i Bryssel och som har till uppgift att påverka och observera vad som planeras och bereds inom EU. Antalet lobbyister är enligt uppskattning 30 000, betydligt fler än till exempel på Capitol Hill i Washington.

Nyheter 19.2.2013

Brysselin käytävillä käy kuhina

Euroopan unionin virkamiesten ja päättäjien ympärillä käy kova kuhina. Ainakin, jos on uskominen vaikuttamisen ammattilaisista eli niin sanotuista lobbareista annettuja lukuja. Arvion mukaan Brysselissä toimii pysyvästi 1500 organisaatiota, joiden tehtävä on vaikuttaa ja seurata, mitä unionissa suunnitellaan ja valmistellaan. Ammattikunnan kooksi arvioidaan 30 000 henkeä - reilusti enemmän kuin esimerkiksi Washingtonin Capitol-kukkulan lobbareiden lukumäärä.

Uutinen 15.2.2013

Bästa lärare. Det är aktuellt med EU-frågesporten igen!

Anmälningstiden till den riksomfattande EU-tävlingen har börjat. EU-frågesporten är en EU-tävling för eleverna i årskurs nio och den arrangeras fredagen den 3 maj 2013 i alla skolor som anmält intresse. Tävlingen arrangeras av Europainformationen vid utrikesministeriet och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära, FLHS rf.

Nyheter 15.2.2013

Flerårig budgetram, budget – Vad betyder begreppen?

Europaminister Alexander Stubb och statsminister Jyrki Katainen deltog vid Europeiska Rådets möte den 7 februari 2013.

Nyheter 14.2.2013

Opettaja, EU-tietokilpailu tulee taas!

Ilmoittautuminen valtakunnalliseen EU-tietokilpailuun on alkanut. EU-tietokilpailu on suunnattu peruskoulun 9-luokkalaisille ja se pidetään perjantaina 3. toukokuuta kaikissa siihen ilmoittautuneissa kouluissa. Kilpailun järjestävät ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry.

Uutinen 14.2.2013

Opettaja, EU-tietokilpailu tulee taas!

Ilmoittautuminen valtakunnalliseen EU-tietokilpailuun on alkanut. EU-tietokilpailu on suunnattu peruskoulun 9-luokkalaisille ja se pidetään perjantaina 3. toukokuuta kaikissa siihen ilmoittautuneissa kouluissa. Kilpailun järjestävät ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry.

Uutinen 14.2.2013

Monivuotinen rahoituskehys, budjetti, talousarvio – Mitä tämä kaikki tarkoittaa

Eurooppaministeri Alexander Stubb ja pääministeri Jyrki Katainen saapumassa Eurooppa-neuvoston kokoukseen.

Uutinen 14.2.2013

STATSUNDERSTÖD FÖR FRIVILLIGORGANISATIONERS EUROPAINFORMATION 2013

Nu kan frivilligorganisationer ansöka om statsunderstöd för Europainformation, som delas ut av utrikesministeriet 2013. Understödet beviljas förutsatt att riksdagen anvisar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2013.

Nyheter 13.2.2013

VALTIONAVUSTUKSET KANSALAISJÄRJESTÖJEN EUROOPPA-TIEDOTTAMISEEN VUONNA 2013

Ulkoasiainministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2013 valtion talousarviossa tähän varoja.

Nyheter 13.2.2013

STATSUNDERSTÖD FÖR FRIVILLIGORGANISATIONERS EUROPAINFORMATION 2013

Nu kan frivilligorganisationer ansöka om statsunderstöd för Europainformation, som delas ut av utrikesministeriet 2013. Understödet beviljas förutsatt att riksdagen anvisar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2013.

Nyheter 13.2.2013

Huippukokous ei ollut ihan pelkästään taloutta

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 7.-8.2.2013 keskusteltiin monivuotisten rahoituskehysten ohella EU:nkauppa. ja ulkosuhteista.

Uutinen 12.2.2013

KUUKAUDEN KYSYMYS

KUUKAUDEN KYSYMYS:

Uutinen 4.2.2013

Finland stödjer EU:s utvidgning

Europeiska unionens utvidgning är ett viktigt mål för Finlands EU-politik – utvidgningen ligger i Finlands politiska och ekonomiska intressen. Finlands stöd till en fortsatt utvidgning utgående från gemensamt överenskomna principer ingår i regeringsprogrammet.

Nyheter 4.2.2013

EU:n arktisen tietokeskuksen suunnittelu käynnistyi

EU:n arktisen informaatiokeskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Euroopan komission ympäristöpääosasto ja hanketta vetävä Lapin yliopiston Arktinen keskus ovat sopineet asiasta Brysselissä.  

Uutinen 1.2.2013

Sirkus saapuu kaupunkiin

Siinä niitä taas menee. Niin kuin joka maanantai kerran kuukaudessa, Brysselin metrot täyttyvät ihmisistä, jotka suuntaavat perästä vedettävine laukkuineen Midin asemalle noustakseen Strasbourgin junaan. Ei, kyse ei ole Strasbourgin vetovoimaisuudesta citylomakohteena, vaan kyseessä olevat parisen tuhatta ihmistä ovat matkalla Euroopan parlamentin täysistuntoon. Kun ihmismäärään lisää vielä maanteitä pitkin jyräävät, asiakirjakontteja kuljettavat rekat, voisi luulla, että kaupunkiin saapuu isompikin spektaakkeli.

Uutinen 1.2.2013

Planeringen av EU:s arktiska informationscentrum inleddes

Planeringen av ett arktiskt informationscentrum för EU har inletts. Europeiska kommissionens miljögeneraldirektorat och Lapplands universitets Arktiska center, som leder projektet, har kommit överens om saken i Bryssel.

Nyheter 31.1.2013

Planeringen av EU:s arktiska informationscentrum inleddes

Planeringen av ett arktiskt informationscentrum för EU har inletts. Europeiska kommissionens miljögeneraldirektorat och Lapplands universitets Arktiska center, som leder projektet, har kommit överens om saken i Bryssel.

Nyheter 31.1.2013
x

x

x

Uutinen 30.1.2013

Eurogruppen fick ny ordförande

Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem, kommissionens vice ordförande Olli Rehn och finansminister Jutta Urpilainen vid eurogruppens möte. Foto: Europeiska unionens råd.

Nyheter 24.1.2013

Euroryhmä sai uuden puheenjohtajan

Euroryhmän puheenjohtaja Jeroen Dijsselbloem, komission varapuheenjohtaja Olli Rehn ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen keskustelivat euroryhmän kokouksessa. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.

Uutinen 24.1.2013

Suomi tukee EU:n laajentumista

Euroopan unionin laajentuminen on Suomen EU-politiikan keskeinen tavoite -laajentumista pidetään  Suomen polittisten ja taloudellisten etujen mukaisena. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu Suomen tukevan unionin laajentumisen jatkamista yhteisesti sovittujen periaatteiden pohjalta.

Uutinen 23.1.2013

Ett rättvist Europa?

Europainformationen publicerade den 1 oktober boken Reilu Eurooppa? som behandlar EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. Vid det miniseminarium som ordnades i samband med publiceringen fördes en livlig diskussion om hur rättvist Europa är gentemot sina medborgare. Boken ger inget direkt svar på frågan, eftersom boken tar upp allt från papperslösa immigranter till den välmående europeiska medelklassen. Den svenskspråkiga upplagan av boken utkommer i november med titeln Ett rättvist Europa?

Nyheter 21.1.2013

Paikoillanne, valmiina, hep!

EU-edustuston Mertens- ja Antici-virkanaiset Tuuli-Maaria Aalto ja Sari Lehtiranta.

Uutinen 16.1.2013

Marseille och Košice Europas kulturhuvudstäder 2013

Under Marseilles kulturhuvudstadsår ordnas evenemang i Palais Longchamp. Foto: Marseille stad.

Nyheter 15.1.2013

Matkailijan muistilista

Kesälomamatkojen varaaminen on jo täydessä vauhdissa ja tuhannet suomalaiset suunnittelevan lomia lähelle ja kauas. Viime vuosi toi matkailijan muistilistaan muutoksia koskien verkkovierailumaksuja, lasten passeja ja lemmikkieläinten matkustussääntöjä. Kaksi asiaa eivät kuitenkaan muutuneet eli ennen matkaa on aina syytä ottaa matkavakuutus ja perehtyä kohdemaan tilanteeseen. (Päivitetty 15.1.2013)

Uutinen 15.1.2013

Marseille ja Košice Euroopan kulttuuripääkaupunkeja 2013

Palais Longchamp on yksi Marseillen kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumapaikkoja. Kuva: Marseillen kaupunki.

Uutinen 11.1.2013

Irland tar över EU-ordförandeskapet

Irland tar över som EU:s ordförandeland den 1 januari 2013. Irland är ordförandeland under första halvåret 2013, dvs. fram till utgången av juni. Därefter tar Litauen över som ordförandeland.

Nyheter 7.1.2013

Irlannista EU-puheenjohtajamaa

Irlanti aloitti EU-puheenjohtajamaana 1. tammikuuta 2013. Irlanti hoitaa puheenjohtajuutta vuoden 2013 ensimmäisen puolivuotiskauden eli kesäkuun loppuun saakka. Sen jälkeen puheenjohtajuuskapula siirtyy Liettualle.

Uutinen 4.1.2013

Irlannista EU-puheenjohtajamaa

Irlanti aloitti EU-puheenjohtajamaana 1. tammikuuta 2013. Irlanti hoitaa puheenjohtajuutta vuoden 2013 ensimmäisen puolivuotiskauden eli kesäkuun loppuun saakka. Sen jälkeen puheenjohtajuuskapula siirtyy Liettualle.

Uutinen 2.1.2013

Irlannista EU-puheenjohtajamaa

Irlanti aloitti EU-puheenjohtajamaana 1. tammikuuta 2013. Irlanti hoitaa puheenjohtajuutta vuoden 2013 ensimmäisen puolivuotiskauden eli kesäkuun loppuun saakka. Sen jälkeen puheenjohtajuuskapula siirtyy Liettualle.

Uutinen 2.1.2013

Seuraa meitä