Saavutettavuustyökalut

335 000 euroa jaossa kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen on haettavissa vuodelle 2004 valtionavustuksia 235 000 euroa. Lisäksi haettavana on 100 000 euroa kohdennettavaksi Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvän tietouden lisäämiseen. Haku päättyy 31.1.2004 klo 16.15. Ulkoasiainministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2004 on varattu valtionavustuksiin kansalaisjärjestöjen Euroooppa-tiedotukseen 605.000 euroa. Määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 219 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa. Haettavaksi jää:

Uutinen 18.12.2003

Quo Vadis EU? – series of public discussion forums concerning EU´s forthcoming Conventional Treaty

Europe Information of the Ministry for Foreign Affairs arranged during autumn 2003 series of discussions open to public concerning EU`s forthcoming constitutional treaty. The first "Quo Vadis EU?" event took place on 10th of September in Lahti and the last one on 24th of November in Vaasa. At the whole Europe Information arranged 21 forums all over the country. In every Province there was at least one event.

Uutinen 16.12.2003

Eurooppalainen sairaanhoitokortti käyttöön Suomessa ensi kesäkuun alusta

Suomessa otetaan 1.6.2004 käyttöön eurooppalainen sairaanhoitokortti, jonka avulla on mahdollista saada välttämätön sairaanhoito oleskeltaessa tilapäisesti toisessa EU-jäsenvaltiossa. Asiaa valmisteleva työryhmä luovutti 15.12. muistionsa sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä, joka valmistelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttöönottoa, on laatinut suunnitelman sairaanhoitokortin toteutuksesta Suomessa, sen kustannuksista sekä korttiin liittyvistä lainsäädännöllisistä muutoksista.

Uutinen 15.12.2003

Ei tulosta Brysselissä – HVK jatkuu vuonna 2004 – Suomi sai kemikaaliviraston

EU:n hallitustenvälisessä konferenssissa ei päästy lopputulokseen Brysselissä 13. joulukuuta. EU:n valtion- tai hallitusten sekä tulevien jäsenmaiden päämiehet tavoittelivat yhteisymmärrystä unionin perustuslaillisesta sopimuksesta. Kokouksessa päästiin kuitenkin lauantaina iltapäivällä sopuun kymmenen EU:n viraston sijoituspaikasta. Suomeen sijoitetaan EU:n kemikaalivirasto, joka on kooltaan samansuuruinen kuin Suomen alunperin tavoittelema elintarviketurvallisuusvirasto. Tämä virasto sijoitetaan osana kokonaisratkaisua Italian Parmaan. VNK:n tiedote 13.12. HVK:staHVK-istunnon lopputiedotustilaisuus nauhana

Uutinen 15.12.2003

Eduskunnan nuorille suunnatussa Edusnet -palvelussa myös EU-tietoa

Eduskunta on avannut koulujen opetuskäyttöön suunnitellun verkkopalvelun. Edusnetissä on tietoa eduskunnan toiminnasta, parlamentarismista ja politiikasta. Sivuilla on myös tietoa eduskunnan roolista EU-asioiden käsittelyssä. Edusnetistä löytyy myös videoita, valokuvia, tietovisa ja muistipeli sekä ääni- ja budjettilaskuri. Videoiden kautta pääsee esimerkiksi seuraamaan eduskunnan kyselytuntia tai EU:n parlamentin istuntoa.

Uutinen 11.12.2003

Eurooppa-neuvosto ja HVK Brysselissä

EU:n ja siihen liittyvien maiden valtion- tai hallitusten päämiehet kokoontuvat 12.-13.12. Brysseliin Eurooppa-neuvostoon ja hallitustenvälisen konferenssin istuntoon. HVK:ssa on tarkoitus viedä päätökseen lokakuussa aloitetut neuvottelut EU:n perustuslaillisen sopimuksen sisällöstä. Eurooppa-neuvoston pääteemoja ovat talouden kasvu ja työllisyys, laajentuminen sekä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka. Asialistan valmistelusta vastaa EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto, joka vahvistaa lopullisen asialistan kokouksessaan 8.-9.12. Suomea Eurooppa-neuvostossa ja HVK-istunnossa edustaa pääministeri Matti Vanhanen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. VNK:n 4.12. tiedote Eurooppa-neuvostosta ja HVK-istunnostaSuomen kantoja käsiteltäviin asioihinVNK:n HVK-sivuEurooppa-neuvosto 12.-13.2003

Uutinen 11.12.2003

Europeiska rådet och IGC-sessionen i Bryssel

EU:s och de anslutande medlemsstaternas stats- och regeringschefer samlas i Bryssel den 12 och 13 december med anledning av Europeiska rådet och regeringskonferensens session. Avsikten är att i IGC slutföra de i oktober inledda förhandlingarna i fråga om innehållet i det kommande konstitutionella fördraget för EU. Europeiska rådets huvudteman är ekonomisk tillväxt och sysselsättning, utvidgningen samt migrations- och asylpolitiken.

Nyheter 11.12.2003

Minun Eurooppani -keskustelusivut täyttivät kaksi vuotta (VN)

Valtioneuvoston kanslian ja ulkoasiainministeriön internetissä ylläpitämät EU-kansalaiskeskustelusivut täyttivät kaksi vuotta 26. lokakuuta. Minun Eurooppani -sivuilla on tänä aikana keskusteltu mm. EU:n laajentumisesta, Euroopan turvallisuuspolitiikasta ja tulevaisuuskonventin ehdotuksesta perustuslailliseksi sopimukseksi. Kahden vuoden aikana sivuilla on ollut noin 50 000 käyntiä ja viestejä on kirjoitettu noin 800.

Uutinen 3.12.2003

Ulkoministeri Tuomioja sai Ranskalta ymmärrystä turvatakuuehdotukselleen

Ulkoministeri Erkki Tuomioja tapasi 2.12. Ranskan ulkoministerin Dominique de Villepinin keskustellen hallitustenvälisen konferenssin tämänhetkisestä tilanteesta. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan Ranska ymmärtää ne syyt, joiden perusteella Suomi, Ruotsi ja Irlanti tekivät Napolissa oman ehdotuksensa Euroopan puolustusyhteistyön turvatakuupykälästä.

Uutinen 3.12.2003

Minne menet EU? -kansalaisfoorumeissa yli 2000 kuulijaa

Ulkoasianministeriön Eurooppa-tiedotus järjesti syksyn aikana eri paikkakunnilla 21 yleisölle avointa keskustelutilaisuutta Euroopan unionin tulevasta perustuslaillisesta sopimuksesta. Foorumien sarja alkoi Lahdessa 10.9. ja päättyi Vaasassa 24.11. pidettyyn tilaisuuteen. Kansanäänestys, eduskunnan suhde EU:n perustuslailliseen sopimukseen ja kansalaisten oikeudet kiinnostivat yleisöä keskustelutilaisuuksissa ympäri maan. Niihin osallistui yhteensä noin 2100 henkilöä.

Uutinen 3.12.2003

Vart är du på väg EU? -medborgarforumet

Utrikesministeriets Europainformation anordnat en serie diskussioner om Europeiska unionens kommande konstitutionella fördrag. Tillställningarna var öppna för allmänheten. Diskussionsserien inleddes den 10 september i Lahtis. Det sista forumet hölls måndagen den 24 november i Vasa. Folkomröstningen, riksdagens inställning till EU:s konstitutionella fördrag och medborgarnas rättigheter intresserade vid de diskussionstillfällen i hela landet.

Nyheter 2.12.2003

The Two-year Anniversary of the Minun Eurooppani (My Europe) Internet Discussion Pages (VN)

The Internet pages for discussion on the future of the European Union, maintained by the Prime Minister"s Office and the Ministry for Foreign Affairs, will celebrate their two-year anniversary on 26 October. During the past two years, discussions have centred on the EU enlargement, European security policy and the European Convention"s proposal on the Constitutional Treaty for the European Union. The Internet pages have been visited for some 50 000 times and the number of messages exceeds 800.

Uutinen 29.10.2003

European Council in Brussels on 16 and 17 October 2003 (VN)

The European Council discussed the IGC and European economy The main themes of the Brussels European Council, that took place on 16 and 17 October, were the Intergovernmental Conference (IGC) and ways to relaunch the European economy. The meeting also discussed immigration and key external relations issues.

Uutinen 29.10.2003

Conseil Affaires Generales – Déclaration de M. Tuomioja (HS KS)

Le Ministre finlandais des Affaires étrangères a déclaré, hier, à Bruxelles, qu’il semblait probable qu’un consensus soit atteint en ce qui concerne les modifications de la présidence tournante. Il critique néanmoins le résultat obtenu qui " compliquerait le système actuel ". Il a aussi rappelé que la question de la présidence tournante n’était qu’un aspect de la CIG et que " rien n’ était décidé tant que tout n’était pas décidé ".

Uutinen 29.10.2003

Défense – Déclarations de M. Vanhanen (Kaleva)

Kaleva rapporte que le premier ministre Matti Vanhanen (Parti du centre) souligne que l’existence d’un sentiment de solidarité et de cohésion mutuelle au sein de l’UE et entre les États membres au niveau politique revêt une très grande importance pour la sécurité. Selon M. Vanhanen et le gouvernement finlandais le projet d’instaurer une coopération structurée risquerait de diviser la gestion de crises, les États membres de l’UE et même l’ensemble de l’Union européenne en deux ".

Uutinen 29.10.2003

Mitt Europa-diskussionssidorna fyller två år (VN)

De sidor för EU-medborgardiskussioner som statsrådets kansli och utrikesministeriet upprätthåller på Internet fyller två år den 26 oktober. På Mitt Europa-sidorna har under den här tiden bl.a. diskuterats utvidgningen av EU, den europeiska säkerhetspolitiken och framtidskonventets utkast till konstitution. Under två års tid har ca 50 000 besök och ca 800 skrivna meddelanden på sidorna registrerats.

Nyheter 24.10.2003

141-ratkaisu säilyttää kansallisen tuen tason (MMM)

Kokonaisuutena tarkastellen voidaan sanoa, että Etelä-Suomen vakavien vaikeuksien tuen taso säilyy jotakuinkin ennallaan. Näin luonnehtii maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja maanantai-iltana Luxemburgissa Euroopan komission kanssa saavutettua yhteisymmärrystä 141-tuesta. Samassa yhteydessä sovittiin kansallisten kasvinviljelytukien jatkosta.

Uutinen 14.10.2003

Minne menet EU? Kansalaisfoorumi tulevasta perustuslaillisesta sopimuksesta

Eurooppa-tiedotus järjestää yleisölle avoimen keskustelutilaisuuksien sarjan EU:n tulevasta perustuslaillisesta sopimuksesta. Tässä lista tulevista tilaisuuksista sekä linkit sopimukseen. Kesäkuussa 2003 kokoontunut Thessalonikin Eurooppa-neuvosto päätti, että tulevaisuuskonventin laatiman ehdotus EU:n perustuslailliseksi sopimukseksi on hyvä pohja hallitusten välisen konferenssin aloittamiselle. EU:n puheenjohtajavaltio Italia on kutsunut konferenssin avajaisistunnon koolle Roomaan 4. lokakuuta 2003.

Uutinen 26.9.2003

Varthän, EU?

Utrikesministeriets Europainformation anordnar en serie diskussioner om Europeiska unionens kommande konstitutionella fördrag. Dessa tillfällen är öppna för allmänheten. Här finns också länkar till konventets utkast till konstitution. Serien bestående av 21 diskussioner som anordnas av Europainformationen inleddes i Lahtis den 10 september. Efter inledningsanförandena har publiken möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen.

Nyheter 26.9.2003

Viron naiset odottavat EU:lta tukea tasa-arvotyöhön

”Kersti Pornov ja Astrid Hindriks toivovat Viron EU-jäsenyyden lisäävän naisten ja miesten välistä tasa-arvoa”. Kodanikujulgus –yhdistys kokoaa Pärnun ympäristössä yhteen naisjärjestöjen edustajia. Kodanikujulgus, suomeksi siviilirohkeus, toimii foorumina eri toimijoiden välillä naisten, lasten ja vanhusten aseman parantamiseksi Pärnun seudulla. Lisäksi yhdistus rohkaisee naisia osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja politiikkaan.

Uutinen 23.9.2003

De estniska kvinnorna väntar sig stöd från EU i arbetet för jämlikhet

”Av EU- medlemskapet förväntar vi oss förutom bättre förutsättningar att verka framför allt stöd i arbetet för jämlikhet”, konstaterade Astrid Hindriks och Kersti Pornov från Pärnu. Föreningen Kodanikujulgus samlar i Pärnus omgivningar ihop representanter från kvinno-organisationer. Kodanikujulgus, på svenska civilt mod, fungerar som ett forum mellan olika aktörer för att förbättra kvinnors, barns och åldringars ställning i Pärnu med omgivning. Dessutom uppmuntrar föreningen kvinnor att delta aktivt i det samhälleliga beslutsfattandet och politiken.

Nyheter 23.9.2003

Minne menet EU? Kansalaisfoorumi tulevasta perustuslaillisesta sopimuksesta

Eurooppa-tiedotus järjestää yleisölle avoimen keskustelutilaisuuksien sarjan EU:n tulevasta perustuslaillisesta sopimuksesta. Ensimmäinen tilaisuus pidetään Lahdessa 10.9. klo 19-21. Kesäkuussa 2003 kokoontunut Thessalonikin Eurooppa-neuvosto päätti, että tulevaisuuskonventin laatiman ehdotus EU:n perustuslailliseksi sopimukseksi on hyvä pohja hallitusten välisen konferenssin aloittamiselle. EU:n puheenjohtajavaltio Italia on kutsunut konferenssin avajaisistunnon koolle Roomaan 4. lokakuuta 2003.

Uutinen 12.9.2003

Vart är du på väg, EU? Medborgarforum om EU:s nya konstitutionella fördrag

Utrikesministeriets Europainformation ordnar en serie diskussionstillfällen om Europeiska unionens kommande konstitutionella fördrag. Dessa tillfällen är öppna för allmänheten. Det första diskussionstillfället hålls i Lahtis onsdagen den 10 september. På Europeiska rådets möte i Thessaloniki i juni 2003 beslöts att det förslag, som framtidskonventet lade fram till ett nytt konstitutionellt fördrag för EU, är en bra grund för att inleda regeringskonferensen. EU:s ordförandeland Italien har kalllat till en öppningssession för konferensen i Rom den 4 oktober 2003.

Nyheter 12.9.2003

Maatalous- ja kalastusneuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen hygienialainsäädännön uudistamisesta (MMM)

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä 22.7.2003. Neuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen hygienialainsäädännön uudistamista koskevan paketin vielä avoinna olleista osista. Neuvosto keskusteli myös alustavasti muuntogeenisten, luonnonmukaisten ja tavanomaisten kasvien rinnakkaiseloa koskevista suuntaviivoista, jotka komissio hyväksynee 23.7.2003. Lisäksi neuvoston asialistalla oli kalastusasioita sekä keskustelu Cancúnin WTO-ministerikokouksen maataloutta koskevista kysymyksistä. Neuvoston A-listalla hyväksyttiin mm. muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksymistä sekä merkintää ja jäljitettävyyttä koskevat asetusehdotukset sekä rehujen lisäaineita koskeva asetus. Suomen kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja.

Uutinen 23.7.2003

Legendaa EU-direktiiveistä

Hiljattain tiedotusvälineissä esillä olleet kirjoitukset EU:n kaavailemasta grillauskiellosta ovat perättömiä. Kuva: Euroopan komission Suomen edustusto Komission suomalainen päätiedottaja Reijo Kemppinen vakuuttaa, ettei komissiolla ole aikomusta kieltää Suomenkin kesään olennaisesti kuuluvaa grillaamista tai grilliruokien syömistä. Kemppinen arvelee monen grilliensä ääressä touhunneen suomalaisen mananneen EU:n pykälänikkareita. Kemppinen ei ole itsekään luopunut perisuomalaisista tavoista, vaikka hän on jo pitkään asunut Brysselissä. Grilli lämpiää myös Kemppisen puutarhassa.

Uutinen 23.7.2003

Förbud att använda tjära som impregneringsmedel

Europeiska unionen ämnar förbjuda användningen av tjära som impregneringsmedel. Förbudet förbryllar finländarna som traditionellt har använt tjära som bl.a. träskydd. EU har motiverat förbudet med att tjära hör till de skadliga träskyddsmedlen. EU:s biociddirektiv (98/8/EG) reglerar användningen av tjära som impregneringsmedel. Tjära är ett s.k. biocidpreparat, som innehåller giftiga PAH-föreningar. Målet med biociddirektivet är att försäkra att biociderna är undersökta och garanterat säkra för miljö och hälsa. Tjära kan därför inte ges en annan utgångspunkt än de andra biocidpreparaten.

Nyheter 23.7.2003

Europainformationen i Kajana i er tjänst!

Europainformationen i Kajana öppnades den 5 april år 1994 och sedan dess har den fungerat aktivt.

Nyheter 23.7.2003

Legender om EU-direktiv

Det har på senaste tiden funnits många grundlösa skriverier i tidningarna om EU:s planer på att förbjuda grillning. Bild: Europeiska kommissionens representation i FinlandKommissionens finska huvudinformatör Reijo Kemppinen försäkrar att kommissionen inte har några planer på att förbjuda grillning eller grillad mat, som båda hör starkt ihop med den Finska sommaren. Kemppinen tror att många finländare har vid grillen svurit över EU -paragraferna men han har inte själv heller givit upp de finländska vanorna, trots att han redan länge har bott i Bryssel. Grillen värms även i Kemppinens trädgård.

Nyheter 23.7.2003

EU:n ympäristö- ja energiaministerit kokoontuivat lämpimässä Italiassa (YM)

EU:n energia- ja ympäristöministerit kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhteiseen kokoukseen Italian kutsumana. Kokouksessa hahmotettiin eurooppalaista tapaa sovittaa yhteen energia- ja ympäristöpolitiikka Käsiteltävänä oli kolme teemaa: energia, teknologia ja ympäristön haasteet, energiamarkkinoiden vapauttaminen ja ympäristö sekä ilmastosopimuksen tulevaisuus ja mahdollisuus vähähiilisen talouden luomiseen.

Uutinen 22.7.2003

EU:s miljö- och energiministrar möts i Italien (YM)

EU:s miljö- och energiministrar har ett inofficiellt möte i Montecatini i Italien 18-20.7.2003. Italien har inbjudit ministrarna från de nuvarande medlemsländerna, tio länder som undertecknat anslutningsavtalet, kandidatländerna Bulgarien, Rumänien och Turkiet samt EES-landet Norge. Från Finland deltar miljöminister Jan-Erik Enestam och handels- och industriminister Mauri Pekkarinen i ministermötet.

Nyheter 22.7.2003

Eräiden väriaineiden käyttö tekstiileissä ja nahkatuotteissa kielletään (STM)

Valtioneuvosto on antanut 10.7.2003 asetuksen, jolla kielletään tiettyjen atsovärien myynti ja käyttö tekstiili- ja nahkatuotteissa.

Uutinen 17.7.2003

Eurooppa-tiedotus kävi Eckerön kesämarkkinoilla

Euro ja Ahvenanmaan asema EU:ssa kiinnostivat Eckerön kesämarkkinoilla. Kävijöitä oli päivän aikana noin 200, josta suuri osa oli turisteja joko Suomesta tai Ruotsista. Ruotsalaiset kysyivät erityisesti euroon liittyviä asioita kuten miten euro on vaikuttanut hintoihin. Moni mannersuomalainen taas oli yllättynyt kuullessaan että Ahvenanmaa kuuluu Euroopan unioniin siinä missä Suomikin. Myös laajentuminen kiinnosti kävijöitä ja komission teettämät pikkuruiset perusoikeus-kirjat menivät kuin kuumille kiville. Ahvenanmaan Eurooppa-tiedotus osallistui perinteisiin Eckerön kesämarkkinoihin keskiviikkona 25.6. Yleisön kiinnostus yllätti, lapsille jaettavat ilmapallot loppuivat kesken, kuten myös muutamat julkaisut.

Uutinen 14.7.2003

Europainformationen besökte sommarmarknaden i Eckerö

Euron och Ålands ställning i EU intresserade på sommarmarknaden i Eckerö. En stor del av besökarna var turister från antingen Sverige eller Finland. Svenskarna var speciellt intresserade av euron och frågade bland annat om den nya valutan har höjt på priserna. Turisterna från fastlandet var förvånade när de fick höra att Åland hör till den Europeiska unionen precis som Finland. Utvidgningen intresserade också, och kommissionens pyttesmå böcker med de grundläggande rättigheterna gick åt som smör i solen. Europainformationen på Åland deltog i sommarmarknaden på Eckerö onsdagen den 25 juni. Intresset var överraskande stort, under dagens lopp hade Europainformationen c. 200 besökare. Ballongerna som delades ut till barn tog slut långt för marknaden och samma gällde några publikationer. Regioninformatör Anne Mäkelä delar ut broschyrer om utvidgningenBjörn Ekblom, Finlands före detta ambassadör i Syd-Afrika, Genève och Turkiet, nuförtiden bosatt i Eckerö, kom också och hälsade på. Många förundrade sig över Europainformationens närvaro. Bordet med gratismaterial skilde sig avsevärt från grönsaks- fisk- och hantverksförsäljarna. Anne Mäkelä, regioninformatör för Åland var positivt överraskad av mängden besökare och hon funderar redan på att komma på marknad på nytt. Ålands Europainformation ligger i ämbetshuset i Mariehamn och det är inte så lätt att hitta dit därför är det viktigt att komma ut bland människorna.

Nyheter 14.7.2003

Eurooppa-tiedotuksen 10-vuotisnäyttely

Eurooppa-tiedotus juhli 10-vuotispäiväänsä 2.6.2003. Syntymäpäivien yhteydessä vieraat saivat tutustua näyttelyyn, johon oli koottu materiaalia Eurooppa-tiedotuksen synnystä 1.3.1993 aina tähän päivään saakka.

Uutinen 2.7.2003

Europainformationens jubileumsutställning

Den 2. juni 2003 firade Europainformationen sin 10-års dag. I samband med födelsedagsfesten fick gästerna bekanta sig med en utställning om Europainformationens verksamhet alltifrån dess födelse 1.3.1993 fram till denna dag.

Nyheter 2.7.2003

Ulkoasiainministeriössä avoimet ovet

Uudenmaan Eurooppa-tiedotus juhlii 10-vuotistaivaltaan kahvitarjoilun merkeissä Helsinki-päivänä 12.6.2003 klo 12 - 15. Lasipalatsissa on avoimet ovet klo 10 - 19 Onko sinulla kimurantteja kysymyksiä EU:sta? Sakari Vuorensola, ulkoasiainministeriön yleisen EU-oikeuden yksikön päällikkö on paikalla vastaamassa kysymyksiin klo 16 - 18. Helsinki-päivä ulkoasiainministeriössä

Uutinen 10.6.2003

Öppet hus på utrikesministeriet

Nylands Europainformation i Glaspalatset firar sitt 10 - års jubileum på Helsingforsdagen den 12.6.2003 klockan 10 - 19. Kaffeservering för allmänheten klockan 12 - 15. Har du kvistiga frågor om EU? Enhetschef Sakari Vuorensola, enheten för allmänna EU-rättsliga frågor, är på plats och svarar på frågor klockan 16 - 18. Helsingforsdagen i Utrikesministeriet

Nyheter 10.6.2003

Euro erottaa ja yhdistää EU-tiedottajia

Suomen kokemukset hyödyksi Ruotsissa

Uutinen 6.6.2003

Euron skiljer och förenar EU-informatörer

Den kommande EMU-omröstningen har lyft fram Finlands erfarenheter om övergången till euro samt väckt intresse och diskussion i Sverige. EU-informatörerna från Sveriges tio landskap besökte Åbo och Helsingfors 19. – 21.5 i anknytning till ett euroseminarium arrangerat av Europainformationen. Europainformationens regionservice är med i Info-Point-Europe – nätverket, som understöds av kommissionen. I Sverige finns det för tillfället sju EU-medborgartjänster som hör till IPE-nätverket.

Nyheter 3.6.2003

Eurooppa-tiedotuksen 20. asiakaspalvelu avataan Porvoossa

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki avaa 28. toukokuuta ulkoasiainministeriön 20:nnen Eurooppa-tiedotuksen asiakaspalvelun Porvoon kaupunginkirjastoon. Itä-Uudenmaan toimipisteen avaamisen myötä tähän saakka 19 maakunnassa toiminut Eurooppa-tiedotuksen verkko kattaa kaikki maakunnat. Itä-Uusimaa sai maakuntaoikeudet vuonna 2001. Tähän asti se on kuulunut Lasipalatsin Eurooppa-tiedotuksen toimialueeseen. Eurooppa-tiedotuksen Itä-Uudenmaan aluetiedottajana aloittaa VM Christina Lehtinen. Itä-Uudenmaan Liljendalista kotoisin oleva Lehtinen on aiemmin työskennellyt runsaat kaksi vuotta Lasipalatsin asiakaspalvelun EU-neuvojana.

Uutinen 23.5.2003

Europainformationens 20:e kundservicekontor öppnas i Borgå

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki öppnar utrikesministeriets Europainformations 20:e kundservicekontor i Borgå stadsbibliotek den 28 maj. I och med att kontoret för Östra Nyland öppnas täcker Europainformationens nätverk, som hittills omfattat 19 landskap, nu landets alla landskap. Östra Nyland fick landskapsrättigheter 2001. Hittills har det hört under Europainformationens kontor i Glaspalatset i Helsingfors.

Nyheter 23.5.2003

Euroopan unionin tulevat kasvot -luento pääkirjastossa

Lasipalatsin Eurooppa-tiedotus järjesti maanantaina 12.5.2003 Pasilan pääkirjastossa yleisötilaisuuden aiheesta Euroopan unionin tulevat kasvot. Tilaisuus järjestettiin "Faktaa & fiktiota EU:n hakijamaista" -näyttelyn yhteydessä. Puhujina olivat Eurooppa-tiedotuksen yksikön päällikkö Pirkko Hämäläinen, pääministerin edustaja Euroopan tulevaisuuskonventissa Teija Tiilikainen sekä Peter Ekholm, Sitran Eurooppa 2020 -projektin johtaja. Tapahtuma houkutteli kirjaston luentosaliin reilut kolmekymmentä kuulijaa. Pirkko Hämäläinen aloitti tilaisuuden kertomalla Eurooppa-tiedotuksen taustasta. " Eurooppa-tiedotus perustettiin projektiksi kun oltiin valmistautumassa EU-jäsenyyteen". Tällä hetkellä toimipisteitä on 19 ja kuun lopulla avataan 20. toimipiste Porvooseen. Tehtävät ovat pysyneet samoina kuin toimipisteitä perustettaessa. Tavoitteena on antaa tietoa kansalaisille, ja toimipisteet ovatkin kaikkien ulottuvilla, yleensä kirjastojen yhteydessä. Eurooppa-tiedotuksella on myös toimiva puhelinpalvelu, jos alueellinen tiedottaja ei ole paikalla.

Uutinen 13.5.2003

EU:s kommande ansikte – föreläsning i huvudbiblioteket.

Glaspalatsets Europainformation arrangerade måndagen den 12 maj en föreläsning i huvudbiblioteket i Böle. Föreläsningen gick under namnet Den Europeiska unionens kommande ansikte och den ordnades i samband med utställningen "Fakta och fiktion om EU:s kandidatländer". Pirkko Hämäläinen, enhetschef för Europainformationen, Teija Tiilikainen, statsministerns representant i EU:s framtidskonvent samt Peter Ekholm, projektledare för Sitras Europa 2020 -projekt föreläste. Tillställningen lockade drygt 30 åhörare till bibliotekets föreläsningssal. Pirkko Hämäläinen inledde evenemanget med att berätta om Europainformationens bakgrund. "Europainformationen grundades som projekt när vi höll på att förbereda oss för EU-medlemskap". För tillfället finns det 19 informationsbyråer, och i slutet av månaden öppnas den 20:e byrån i Borgå. Uppgifterna har förblivit de samma som när byråerna grundades. Målet är att informera medborgarna om EU och Europa, och byråerna är tillgängliga för vem som helst. Oftast finns de inhysta i ett bibliotek. Europainformationen har även en telefonservice, i fall den regionala informatören inte är på plats.

Nyheter 13.5.2003

"Suomen paikka maailmassa" julkistettiin

Ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksen uusin julkaisu, "Suomen paikka maailmassa? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka", julkistettiin 8.5.2003. Teoksen toimituskunta tiesi olevansa tärkeän aiheen äärellä, mutta kun artikkelit alkutalvesta valmistuivat, Irakin-kriisin laukaisema yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva keskustelu asetti kirjan odottamattoman ajankohtaiseen valoon. Seitsemän kirjoittajan artikkelikokoelma käsittelee Euroopan Unionin ulkosuhteiden kokonaisuutta eri puolilta: rakenteita, kehitystä ja tulevaisuuden vaihtoehtoja. Mitä tarkoitetaan yhteisellä ulko- ja turvallisuuspolitiikalla, mitkä ovat sen perusperiaatteet ja miten se kytkeytyy EU:n ulkosuhteiden hoidon kokonaisuuteen? Millaiseksi unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikka on Irakin jälkeen muotoutumassa, millaisia eri kehitysnäkymiä siihen voidaan löytää ja mitä tulevat muutokset merkitsevät Suomen kannalta? Miten unionin laajentuminen ja Suomen puolustusvalmius liittyvät siihen?

Uutinen 12.5.2003

Yrityssenssit Joensuussa

Pohjois-Karjalan Eurooppa-tiedotus tapasi yrittäjiä ja yhteistyökumppaneita Yrityssenssit –tapahtumassa Joensuussa perjantaina 25.4. Yrityssenssien ideana oli tuoda maakunnan kehittämis – ja neuvontaorganisaatiot saman katon alle ja tarjota näin uusille ja vanhoille yrittäjille mahdollisuus hankkia toiminnalle tarpeellista tietoa helposti samojen seinien sisältä. Mukana oli noin 30 näytteilleasettajaa oppilaitoksista pankkeihin ja vakuutuslaitoksiin.

Uutinen 6.5.2003

Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus toiminut 10 vuotta

Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus juhlii touko-kesäkuussa kymmenvuotista toimintaansa. Kansalaistiedottaminen alkoi maaliskuussa 1993, ja ensimmäinen toimipiste avattiin Helsinkiin kesäkuun alussa Eurooppa-tiedotuksen kansalaispalvelun nimellä. Saman vuoden helmikuussa olivat alkaneet Suomen varsinaiset EU-jäsenyysneuvottelut silloisen EY:n kanssa.

Uutinen 5.5.2003

Utrikesministeriets Europainformation har verkat i tio år

Utrikesministeriets Europainformation firar i maj–juni sina tio verksamhetsår. Informationen till medborgarna inleddes i mars 1993 och det första kontoret öppnades i Helsingfors i början av juni under namnet Europainformationens medborgartjänst. I februari samma år hade Finland inlett de egentliga EU-medlemsförhandlingarna med dåvarande EG.

Nyheter 5.5.2003

Toinen kansallinen nuorisokonventti Helsingissä 8. – 9.5.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry sekä Eurooppalaisen Suomen Nuoret ry järjestävät Suomen toisen kansallisen nuorisokonventin Helsingissä 8.-9.5. Tarkoituksena on jatkaa ja syventää ensimmäisen nuorisokonventin 21.-22.11.2002 aloittamaa keskustelua EU:n tulevaisuudesta. Päätapahtuman lisäksi järjestetään kaksi avointa aluekonventtia; 24.4. Helsingissä aiheena sosiaalinen Eurooppa ja 26.4. Kokkolassa aiheena EU nyt ja tulevaisuudessa. Ulkoasiainministeriö tukee kansallisen nuorisokonventin järjestämistä.

Uutinen 17.4.2003

Epävirallinen Eurooppa-neuvosto Ateenassa (VNK)

Valtioneuvosto päätti torstaina 10. huhtikuuta Suomen edustautumisesta Ateenan epävirallisessa Eurooppa-neuvostossa 16. huhtikuuta. Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Uutinen 10.4.2003

Jari Luoto EU-sihteeristön apulaispäälliköksi (VNK)

Valtioneuvosto nimitti torstaina 10. huhtikuuta valtioneuvoston EU-sihteeristön apulaispäällikön virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Jari Luodon. Luoto ryhtyy hoitamaan virkaa 1. toukokuuta. Virka täytettiin viiden vuoden määräajaksi. Sihteeristön nykyinen apulaispäällikkö, EU-asioiden alivaltiosihteeri Antti Peltomäki siirtyy sihteeristön päälliköksi. EU-sihteeristö sijaitsee valtioneuvoston kansliassa.

Uutinen 10.4.2003

Europeiska rådets inofficiella möte i Aten (VNK)

Statsrådet beslutade den 10 april om Finlands representation i Europeiska rådets inofficiella möte i Aten den 16 april. Finland representeras av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Nyheter 10.4.2003

Jari Luoto blir biträdande chef för EU-sekretariatet (VNK)

Statsrådet utnämnde torsdagen den 10 april Jari Luoto, magister i samhällsvetenskap, till tjänsten som biträdande chef för statsrådets EU-sekretariat. Luoto träder i tjänst den 1 maj. Tjänsten besätts för fem år. Den nuvarande biträdande chefen för sekretariatet, understatssekreteraren för EU-ärenden Antti Peltomäki, blir chef för sekretariatet. EU-sekretariatet finns vid statsrådets kansli.

Nyheter 10.4.2003

EU-työpaikat

Valtioneuvoston internetsivuille on perjantaina 14. helmikuuta avattu EU-työpaikat-sivut osoitteeseen

Uutinen 26.3.2003

Arbetsplatser inom EU

På statsrådets webbplats har webbsidorna "EU-arbetsplatser" öppnats fredagen den 14 februari På statsrådets webbplats, under adressen www.statsradet.fi/eu-arbetsplatser, har webbsidorna "EU-arbetsplatser" öppnats fredagen den 14 februari.

Nyheter 26.3.2003

EU-esitys tehostaa yritysten pääsyä julkisille markkinoille (KTM)

Julkisten hankintojen direktiivejä uudistetaan: Tavoitteena tehostaa yritysten pääsyä julkisille markkinoille EU:n ministerineuvosto on 20.3.2003 vahvistanut yhteisen kantansa julkisten hankintojen direktiiviuudistuksesta. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa hankintojen kilpailuttamista ja yritysten tasapuolista pääsyä julkisille markkinoille. Uudistus selkeyttää kilpailuttamisen menettelytapoja ja muuttaa säännöksiä joustavammiksi.

Uutinen 25.3.2003

Eurooppa-neuvosto keskusteli Lissabonin strategiasta ja Irakin tilanteesta (VNK)

Brysselissä 20. ja 21. maaliskuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto keskusteli Lissabonin strategiasta, joka käsittelee Euroopan unionin talous-, sosiaali- ja ympäristöasioiden tilannetta. Strategian tavoitteena on tehdä EU:sta maailman kilpailukykyisin talous vuoteen 2010 mennessä. Myös Irakin tilanne oli esillä Eurooppa-neuvostossa.

Uutinen 21.3.2003

Eurooppa-neuvosto Brysselissä (VNK)

Valtioneuvosto päätti torstaina 13. maaliskuuta Suomen edustautumisesta Brysselin Eurooppa-neuvostossa 21. maaliskuuta. Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Valtiovarainministeri Sauli Niinistö osallistuu kokoukseen sen käsitellessä talous- ja rahaliittoa koskevia kysymyksiä. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita. Kokouksen pääteema on keväällä 2000 pidetyn Lissabonin Eurooppa-neuvoston seuranta.

Uutinen 14.3.2003

Europeiska rådet i Bryssel (VNK)

Statsrådet beslutade torsdagen den 13 mars om Finlands representation i Europeiska rådet i Bryssel den 21 mars.

Nyheter 14.3.2003

Nu lanseras eEurope Awards

På initiativ av kommssionär Erkki Liikanen har man lanserat eEurope Initiative och som en del av det anordnas det varje år en tävling. Denna går ut på att hitta ett område där man effektivt utnyttjat IT inom den offentliga eller privata sektorn. Priset detta år kommer att tilldelas någon som kunnat utnyttja den nya teknologin inom hälsobranschen. eEurope Awards

Nyheter 6.3.2003

Tietoyhteiskunnan tuomista hyödyistä järjestetään kilpailuja

Komissaari Erkki Liikasen aloitteesta käynnistetään eEurope Initiative. Sen yhtenä osana ovat vuosittain järjestettävät kilpailut vuosien 2003 ja 2005 välillä. Jokaisen kilpailun ideana on palkita jo olemassa olevia tietoyhteiskunnan ratkaisuja. Tämänvuotinen eAward-palkinto jaetaan tietotekniikan hyödyntämisestä terveyssektorilla. eEurope Awards

Uutinen 5.3.2003

YAUN käsittelee Irakin ja Lähi-idän tilannetta (VNK)

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu Brysselissä maanantaina 24. helmikuuta. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Erkki Tuomioja. Neuvosto tarkastelee Irakin ja Lähi-idän tilannetta Brysselin ylimääräisen Eurooppa-neuvoston jälkeen. Irakilta edellytetään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien tinkimätöntä täytäntöönpanoa. Lähi-idän rauhanprosessissa EU kannattaa edelleen kvartetin - EU:n, Yhdysvaltojen, Venäjän ja YK:n - laatiman tiekartan hyväksymistä ja pikaista toimeenpanoa.

Uutinen 21.2.2003

EU:s råd behandlar situationen i Irak och Mellanöstern (VNK)

EU:s råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer sammanträder i Bryssel måndagen den 24 februari. Finland representeras vid mötet av utrikesminister Erkki Tuomioja. Rådet granskar situationen i Irak och Mellanöstern efter det extra Europeiska rådet i Bryssel. Irak förutsätts obetingat verkställa FN:s säkerhetsråds resolutioner. Beträffande fredsprocessen i Mellanöstern stöder EU fortsättningsvis att den av kvartetten - EU, Förenta staterna, Ryssland och FN - uppgjorda vägkartan godkänns och snabbt verkställs.

Nyheter 21.2.2003

Eurooppa-neuvosto keskusteli Irakin tilanteesta (VNK)

Brysselissä maanantaina 17. helmikuuta kokoontunut ylimääräinen Eurooppa-neuvosto keskusteli Irakin ajankohtaisesta tilanteesta. Euroopan unionin jäsenmaiden päämiehet tapasivat kokouksen aluksi myös YK:n pääsihteerin Kofi Annanin. Eurooppa-neuvosto toi esille tukensa YK:n ja sen turvallisuusneuvoston toiminnalle.

Uutinen 19.2.2003

Europeiska rådets extra sammanträde dryftade situationen i Irak (VNK)

Europeiska rådets extra sammanträde i Bryssel måndagen den 17 februari dryftade den aktuella situationen i Irak. Europeiska unionens medlemsländers statsöverhuvud träffade vid början av mötet också FN:s generalsekreterare Kofi Annan. Europeiska rådet uttalade sitt stöd för FN:s och säkerhetsrådets verksamhet.

Nyheter 19.2.2003

EU-työpaikat-sivut avattu

Valtioneuvoston internetsivuille on perjantaina 14. helmikuuta avattu EU-työpaikat-sivut Valtioneuvoston internetsivuille on perjantaina 14. helmikuuta avattu EU-työpaikat-sivut osoitteeseen

Uutinen 14.2.2003

Uppdaterad upplaga av kronologin över den europeiska integrationen

Utrikesministeriets Europainformation ger ut en uppdaterad upplaga av broschyren En kronologi över den europeiska integrationen på svenska och finska. Den första upplagan av broschyren gavs ut 1994. Den andra upplagan är från 1999 och den tar upp det som skett inom integrationen fram till maj 1999.

Nyheter 14.2.2003

Webbsidorna EU-arbetsplatser har öppnats

På statsrådets webbplats har webbsidorna "EU-arbetsplatser" öppnats fredagen den 14 februari. På statsrådets webbplats, under adressen www.statsradet.fi/eu-arbetsplatser, har webbsidorna "EU-arbetsplatser" öppnats fredagen den 14 februari.

Nyheter 14.2.2003

Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto Brysselissä 17.2.2003 (VNK)

Valtioneuvosto päätti torstaina 13.2. Suomen edustautumisesta Brysselin ylimääräisessä Eurooppa-neuvostossa. Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Uutinen 13.2.2003

Nizzan sopimus astui voimaan

Euroopan unionin runsaat kaksi vuotta sitten hyväksymä Nizzan sopimus astui voimaan 1.2.2003. Kaikki 15 nykyistä jäsenmaata ovat nyt ratifioineet Nizzan sopimuksen, Irlanti viimeisenä. Mitä sisältää Nizzan sopimus?

Uutinen 13.2.2003

Extra sammanträde för Europeiska rådet i Bryssel 17.2.2003 (VNK)

Statsrådet beslöt torsdagen den 13 februari om Finlands representation vid Europeiska rådets extra sammanträde i Bryssel den 17 februari. Finland företräds vid mötet av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet vid behandlingen av ärenden som faller inom området för hennes befogenheter.

Nyheter 13.2.2003

Nicefördraget trädde i kraft

Nicefördraget som godkänts av EU för drygt två år sedan trädde i kraft den 1 februari 2003. Alla EUs 15 medlemsländer har nu ratifierat Nicefördraget.

Nyheter 13.2.2003

Uusi kansalaisuuslaki hyväksyttiin

Eduskunta hyväksyi uuden kansalaisuuslain perjantaina 24.tammikuuta. Lain voimaantuloaika päätetään, kun presidentti vahvistaa lain. Sisäasiainministeriö arvioi, että laki tulee voimaan aikaisintaan toukokuun alussa mutta todennäköisemmin vasta kesällä. Ilmoituksia kansalaisuuden takaisin saamisesta voi lähettää vasta lain voimaantulon jälkeen, sitten kun lain soveltamista käsittelevä asetus ja menettelytapaohjeet on annettu ja ilmoituskaavakkeet ovat valmistuneet. Ne saataneen valmiiksi syksyyn mennessä.

Uutinen 10.2.2003

Lagen om dubbelt medborgarskap godkändes

Riksdagen godkände den nya lagen om medborgarskap den 24 januari. På inrikesministeriet tror man att lagen träder i kraft tidigast i början av maj, men troligtvis först på sommaren. Anmälningar om att få tillbaka sitt finländska medborgarskap kan börja tas emot först då lagen trätt i kraft. Förordningen samt förfaringssättet och blanketterna torde bli klara till hösten. UtlänningsverketInrikesministerietUtrikesministeriet

Nyheter 10.2.2003

Antti Peltomäki EU-sihteeristön päälliköksi (VNK)

Valtioneuvosto nimitti torstaina 30. tammikuuta valtioneuvoston EU-sihteeristön päällikön virkaan EU-sihteeristön apulaispäällikön, oikeustieteen kandidaatti Antti Peltomäen. Peltomäki ryhtyy hoitamaan virkaa 1. toukokuuta. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi. Sihteeristön nykyinen päällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Alec Aalto siirtyy suurlähettilääksi Roomaan.

Uutinen 3.2.2003

Antti Peltomäki blir chef för EU-sekretariatet (VNK)

Statsrådet utnämnde torsdagen den 30 januari biträdande chefen för EU-sekretariatet, juris kandidat Antti Peltomäki till chef för statsrådets EU-sekretariat. Peltomäki tillträder tjänsten den 1 maj. Tjänsten tillsätts för en tidsperiod på fem år. Sekretariatets nuvarande chef, statssekreteraren för EU-ärenden Alec Aalto, blir ambassadör i Rom.

Nyheter 3.2.2003

Euroopan yhdentymisen kronologia -kirjasesta ajantasaistettu painos

Ulkoministeriön Eurooppa-tiedotus julkaisee ajantasaistetun painoksen Euroopan yhdentymisen kronologia -kirjasesta suomeksi ja ruotsiksi. Kirjanen ilmestyi ensimmäisen kerran jo vuonna 1994. Edellinen painos on vuodelta 1999, ja siinä tapahtumia oli kirjattu toukokuulle 1999 saakka.

Uutinen 27.1.2003

YAUN keskustelee vuoden 2003 toimintaohjelmasta (VN-tiedote)

Euroopan unionin yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto (YAUN) kokoontuu 27. ja 28. tammikuuta Brysselissä. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Erkki Tuomioja. Ulkosuhdeaiheissa neuvosto keskustelee EU:n painopisteistä konfliktineston alalla. Göteborgin Eurooppa-neuvostossa hyväksyttiin konfliktinesto-ohjelma ja annettiin neuvostolle tehtäväksi tarkastella kunkin puheenjohtajakauden alkaessa laajamittaisesti mahdollisesti uhkaavia konflikteja. Keskustelun pohjana on neuvoston sihteeristön laatima tilannekartoitus. Neuvosto priorisoi seurantakohteet.

Uutinen 24.1.2003

EU:s råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer diskuterar versamhetsprogrammet för år 2003 (VNK)

Europeiska unionens råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer sammanträder den 27-28 januari i Bryssel. Vid mötet representeras Finland av utrikesminister Erkki Tuomioja. När det gäller utrikesrelationer diskuterar rådet EU:s tyngdpunkterna för hur stoppa konflikter. Vid Europeiska rådet i Göteborg antogs ett program om hur stoppa konflikter och rådet fick i uppdrag att i början av varje ordförandeperiod observera i stor skala vilka möjliga konflikter som kunde hota. Som grund för diskussionen är en lägesrapport som uppgjorts av rådssekretariatet. Rådet prioriterar uppföljningsmålen.

Nyheter 24.1.2003

Viron pääministeri Kallas Suomeen (VNK)

Viron pääministeri Siim Kallas ja rouva Kristi Kallas vierailevat Suomessa 22. ja 23. tammikuuta pääministeri Paavo Lipposen ja rouva Päivi Lipposen kutsusta. Pääministerien välisissä keskusteluissa 22. tammikuuta käsitellään Euroopan unionin laajentumista ja tulevaisuutta, pohjoista ulottuvuutta, maiden kahdenvälisiä suhteita sekä ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä.

Uutinen 16.1.2003

Pääministeri Paavo Lipponen MTS:n seminaarissa (VNK)

Pääministeri Paavo Lipposen 16.1.2003 pitämä puhe MTS:n seminaarissa Suomi ja Euroopan turvallisuusrakenteet julkaistaan tässä kokonaisuudessaan. Vuoden 2003 alkaessa ovat niin kansainvälisen talouden kuin politiikankin näkymät varsin haasteelliset. Kansainvälisessä taloudessa kipeästi kaivattua uutta kasvusysäystä ei toistaiseksi ole saatu aikaan. Yritysten investoinnit eivät ole lähteneet liikkeelle, ja pörssejä hallitsee alavireinen tunnelma.

Uutinen 16.1.2003

Estlands premiärminister Kallas till Finland (VNK)

Estlands premiärminister Siim Kallas och fru Kristi Kallas besöker Finland den 22 och 23 januari på inbjudan av statsminister Paavo Lipponen och fru Päivi Lipponen. I diskussionerna mellan statsministern och premiärministern den 22 januari behandlas Europeiska unionens utvidgning och framtid, den nordliga dimensionen, ländernas bilaterala relationer samt aktuella internationella frågor.

Nyheter 16.1.2003

Seuraa meitä