Saavutettavuustyökalut

Överenskommelsen om klimatpaketet delar åsikterna

Decembertoppmötet fattade långtgående beslut, framför allt om klimatpaketet, stimulanspaketet för ekonomin och Lissabonfördraget. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 17.12.2008

Brysselissä neuvoteltu ilmastopaketti jakaa mielipiteitä

Joulukun huippukokouksessa tehtiin kauaskantoisia päätöksiä, erityisesti koskien ilmastopakettia, talouden elvytyspakettia ja Lissabonin sopimusta. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Uutinen 16.12.2008

Tuomio suomalaisessa rikosasiassa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö

Uutinen 1.12.2008

Dom i ett finländskt brottmål

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 1.12.2008

Du som är Europaparlamentskandidat, läs denna bok

"Denna splitternya bok borde slipas sönder i händerna på alla dem som är kandidater i europaparlamentsvalet nästa sommar", konstaterade utrikesminister Alexander Stubb när han publicerade boken EU-basfakta, utgiven av utrikesministeriets Europainformation och skriven av Marko Ruonala, den 27 november i Helsingfors.

Nyheter 28.11.2008

Europarlamenttiehdokas, lue tämä kirja

"Tämän uunituoreen kirjan tulisi kulua myös jokaisen ensi kesänä europarlamenttivaalien ehdokkaana olevan käsissä", totesi ulkoministeri Alexander Stubb julkistaessaan ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen tuottaman ja Marko Ruonalan kirjoittaman EU-perusteoksen torstaina 27. marraskuuta Helsingissä.

Uutinen 27.11.2008

Ulkoministeri Stubb julkisti EU-perusteoksen

Näissä 150 sivussa on kaikki mitä olet koskaan halunnut tietää EU:sta, EU-nörteiksi itseään kutsuvat ulkoministeri Alexander Stubb ja kirjan kirjoittaja Marko Ruonala kuvailevat. (Kuva: UM/Raino Heinonen)

Uutinen 27.11.2008

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation

Ansökan om statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation ska inlämnas senast den 12 december 2008. Foto: Europeiska komission.

Nyheter 24.11.2008

Valtionavustukset Eurooppa-tiedottamiseen haussa

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuodelle 2009 ovat haussa. Hakuaika päättyy 12. joulukuuta 2008. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 24.11.2008

Finland får ha kvar speciellt mycket jordbruksstöd

Mjölkkvotsystemet och fortsatta produktionskopplade stöd var det svåraste förhandlingsfrågorna för Finland i hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Förutom mjölken är nötkött och stärkelsepotatis viktiga produkter för Finland. (Foto: UM/Tero Pajukallio)

Nyheter 24.11.2008

Kainuun rönttönen sai EU:n nimisuojan

Rönttönen on viides suomalainen elintarvike, joka on saanut EU:n nimisuojan. (Kuva: Kainuun Sanomat,Sirkku Rautio)

Uutinen 19.11.2008

Kainuun rönttönen sai EU:n nimisuojan

Pirogen rönttönen är det femte finländska livsmedlet som fått namnskydd i EU. (Foto: Kainuun Sanomat, Sirkku Rautio)

Nyheter 13.11.2008

Kroatiasta EU-jäsen ehkä jo 2011

Det är möjligt att påskynda processen mot ett medlemskap i EU för länderna på västra Balkan under förutsättning att de uppfyller de nödvändiga villkoren. Förhandlingarna med Kroatien har kommit in i slutskedet och landet kan bli EU-medlem 2011. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 11.11.2008

Kroatiasta EU-jäsen ehkä jo 2011

Länsi-Balkanin maiden pääsyä EU:n jäseniksi voidaan nopeuttaa edellyttäen, että ne täyttävät tarvittavat ehdot. Kroatia on jo loppusuoralla, siitä voi tulla EU:n jäsen vuonna 2011. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 11.11.2008

EU:n maatalouspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan

Minister Anttila anser att den mångsidiga jordbruksproduktionen i Finland kan bli lidande på grund av stödreformen. Finland har krävt att vissa stöd bibehålls eller att de fortsättningsvis utbetalas som produktionsrelaterat stöd. (Foto: Europainformationen)

Nyheter 7.11.2008

EU:n maatalouspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan

Ministeri Anttilan mukaan tukiuudistuksen myötä maataloustuotannon monipuolisuus voi kärsiä Suomessa. Suomi on vaatinut eräiden tukien säilyttämistä ennallaan tai maksamista edelleen tuotantoon sidottuna. (Kuva: Eurooppatiedotus)

Uutinen 7.11.2008

Kansalaiset ovat keskustelleet vilkkaasti EU:n ajankohtaisista asioista

"20/20 -ministerit maakunnissa" -keskustelutilaisuuksien sarja on yli puolivälin. Kiertueen toivotaan lisäävän hallituksen ja kansalaisten vuorovaikutusta EU-asioista.

Uutinen 3.11.2008

Kansalaiset ovat keskustelleet vilkkaasti EU:n ajankohtaista asioista

Diskussionsserien ”20/20 – ministrarna i landskapen” har nått mer än halvvägs. Med turnén hoppas man få till stånd en ökad dialog mellan regeringen och medborgarna om EU-frågor.

Nyheter 31.10.2008

Vaikuta EU:n nuorisopolitiikkaan

”Din röst i Europa” är Europeiska kommissionens webbtjänst, där medborgarna kan säga sin åsikt och påverka utformandet av EU:s politik. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 28.10.2008

Vaikuta EU:n nuorisopolitiikkaan

"Sinun äänesi Euroopassa" on Euroopan komission verkkopalvelu, jossa kansalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa EU-politiikan muotoutumiseen. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 28.10.2008

Ilmasto- ja energiaillassa kannustettiin arjen pieniin tekoihin

"Förändringar i luften?" -diskussionsmöten om EU:s klimat- och energipaket ordnas i olika delar av Finland. Seminarierna är öppna för allmänheten. (Bild: Europeiska kommissionen)

Nyheter 17.10.2008

Ilmasto- ja energiaillassa kannustettiin arjen pieniin tekoihin

"Muutosta ilmassa" -keskustelutilaisuudet EU:n ilmasto- ja energiapaketista järjestetään eri puolilla Suomea. Seminaarit ovat kaikille avoimia. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 17.10.2008

Huippukokouksessa sovittiin ilmastotavoitteista ja talouskriisin rauhoittamisen keinoista

Finland driver på en särbehandling av energiintensiv industri för att bevara konkurrenskraften för industrin i EU och för att produktionen inte ska flytta till länder med anspråkslösare klimatmål än EU:s. Ur Finlands synvinkel är skogsindustrin och stålindustrin särskilt viktiga branscher. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 17.10.2008

Huippukokouksessa sovittiin ilmastotavoitteista ja talouskriisin rauhoittamisen keinoista

Suomi ajaa energiaintensiivisen teollisuuden erityiskohtelua EU:n teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja jottei tuotanto siirtyisi maihin, joiden ilmastotavoitteet ovat EU:ta vaatimattomampia. Suomen kannalta erityisen tärkeitä aloja ovat metsäteollisuus ja terästeollisuus. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Uutinen 17.10.2008

Uudet säännöt kuluttajan oikeuksia määrittelemään

Uusi kuluttajansuojadirektiivi yhtenäistäisi EU-maiden kuluttajan oikeudet. Ulkomaisesta verkkokaupasta ostamisen säännöt olisivat samat kuin kotimaassa asioimisen. Vielä selvitetään parantaako vai huonontaako harmonisoiminen suomalaisen kuluttajan oikeuksia. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 15.10.2008

Uudet säännöt kuluttajan oikeuksia määrittelemään

Ett nytt direktiv om konsumentskyddet föreslår enhetliga konsumenträttigheter i EU-länderna. Reglerna för utländsk näthandel skulle vara desamma som vid köp i hemlandet. Det ska ännu utredas om harmoniseringen förbättrar eller försämrar de finländska konsumenternas rättigheter. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 15.10.2008

EU:n välittömät toimenpiteet rahoitusmarkkinoiden epävakaaseen tilanteeseen

Euroopassa ei haluta nähdä samanlaisia pankkien kaatumisia kuin Yhdysvalloissa. Ecofin-neuvosto päätti EU:n välittömistä toimenpiteistä Luxemburgissa. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Uutinen 9.10.2008

EU:n välittömät toimenpiteet rahoitusmarkkinoiden epävakaaseen tilanteeseen

I Europa vill man inte se likadana bankkrascher som i USA. Ekofin-rådet beslutade vid sitt möte i Luxemburg att vidta omedelbara åtgärder. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 9.10.2008

Kansalaiset tutustuivat Eurooppatiedotuksen ja ulkoministeriön toimintaan Merikasarmilla

Ulkoasiainministeriö juhli 90. juhlavuottaan Merikasarmilla järjestetyssä avoimessa kansalaistapahtumassa 28. elokuuta 2008. Eurooppatiedotus esitteli toimintaansa omalla pisteellään, jossa kansalaiset saivat testata EU-tietouttaan pelaamalla verkkopeliä ja vastaamalla Eurooppa-aiheiseen tietovisaan. Jaossa oli myös EU-aiheisia julkaisuja.

Uutinen 7.10.2008

Kansalaiset tutustuivat Eurooppatiedotuksen ja ulkoministeriön toimintaan Merikasarmilla

Utrikesministeriet firade sitt 90-årsjubileum med ett öppet evenemang för allmänheten den 28 augusti 2008 vid Sjöekipaget. Europainformationen presenterade sin verksamhet vid ett eget utställningsbord, där allmänheten fick testa sina kunskaper om EU i ett webbspel och delta i en frågesport med frågor om Europa. Publikationer om EU delades också ut.

Nyheter 7.10.2008

Harhaanjohtavaa markkinointia koskevat säännökset uudistuvat

Konsumenterna kan köpa varor från andra länder och lita på att det enhetliga konsumentskyddet gäller i alla EU-länder. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 1.10.2008

Harhaanjohtavaa markkinointia koskevat säännökset uudistuvat

Kuluttajat voivat ostaa rajojen yli ja luottaa siihen, että yhtäläinen kuluttajansuoja turvaa heitä kaikissa EU-maissa. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 1.10.2008

EuroparlTV – Euroopan parlamentti suorana lähetyksenä

Via EuroparlTV kan man se vad som sker i Europaparlamentet i direktsändning på över 20 språk. (Foto: Europaparlamentet)

Nyheter 25.9.2008

EuroparlTV – Seuraa meppien työskentelyä reaaliajassa

EuroparlTV:n kautta voi seurata Euroopan parlamentin tapahtumia suorana lähetyksenä yli 20 kielellä. (Kuva: Euroopan parlamentti)

Uutinen 25.9.2008

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka sai tunnustusta

EU:s energi- och klimatpaket har fått erkänsla av Internationella energiorganisationen. EU:s åtgärder har inte tidigare granskats som en helhet. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 23.9.2008

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka sai tunnustusta

EU:n energia- ja ilmastopaketti sai Kansainväliseltä energiajärjestöltä tunnustusta. Aikaisemmin EU:n toimia ei ole tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 22.9.2008

EU lähettää 200 tarkkailijaa Georgiaan

EU on sitoutunut Georgian kriisin ratkaisemiseen. Unioni lähettää Georgiaan asiantuntijoita ja taloudellista apua. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Uutinen 18.9.2008

EU lähettää 200 tarkkailijaa Georgiaan

EU har föresatt sig att lösa krisen i Georgien. Unionen sänder experter och ekonomisk hjälp till Georgien. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 18.9.2008

EU-maat yksimielisiä Georgian tilanteesta

Statsminister Matti Vanhanen och Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen på toppmötet i Bryssel 1.9.2008. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 9.9.2008

Pääministeri Matti Vanhanen avasi 20/20 -ministerit maakunnissa -kierroksen Helsingissä

Nato och Ryssland fick känslorna att svalla och orsakade ordväxling bland publiken. (Foto: Europainformationen).

Nyheter 9.9.2008

Pääministeri Matti Vanhanen avasi 20/20 -ministerit maakunnissa -kierroksen Helsingissä

Suomen pitää priorisoida toiveitaan, jotta saamme meille tärkeitä asioita läpi", korosti pääministeri Vanhanen "ministerit maakunnissa - keskustelusarjan" avajaistilaisuudessa. (Kuva: Eurooppatiedotus)

Uutinen 8.9.2008

EU-maat yksimielisiä Georgian tilanteesta

Pääministeri Matti Vanhanen ja Tanskan pääministeri Anders Fogh Rasmussen Brysselin huippukokouksessa 1.9.2008. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Uutinen 5.9.2008

Ympäristömerkinnät useampaan tuotteeseen

Komission uusi toimintasuunnitelma kannustaa tuottajia valmistamaan ja kuluttajia suosimaan ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 2.9.2008

Allt fler miljömärkta produkter

I kommissionens nya handlingsplan uppmuntras producenterna att tillverka mindre miljöbelastande produkter och få konsumenterna att prioritera dessa. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 2.9.2008

Tieliikenteen päästöihin puututaan EU:ssa

Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen nousu pyritään saamaan kuriin EU:ssa. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 28.8.2008

EU ingriper i vägtrafikens utsläpp

Man vill få de ökande växthusgasutsläppen från vägtrafiken under kontroll inom EU. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 27.8.2008

EU reformerar lagstiftningen om upphovsrätt

Lagreformen syftar till att ge musikerna ersättning för sina inspelningar i 95 år i stället för tidigare 50 år. (Foto: Europeiska komissionen).

Nyheter 27.8.2008

EU uudistaa tekijänoikeuslainsäädäntöä

Muusikot saisivat lakimuutoksen jälkeen tallenteistaan korvauksia 95 vuoden ajan aiemman 50 vuoden sijasta. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 27.8.2008

Julistekilpailu nuorille ”Lasten oikeus suojeluun”

Vuoden 2006 "EU ja lapsen oikeudet” -julistekilpailun Suomen karsinnan voitti keuruulainen joukkue 15-18 -vuotiaiden sarjassa. Julisteen sanoma on, että EU-tähdet suojaavat lapsia. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 21.8.2008

Julistekilpailu nuorille ”Lasten oikeus suojeluun”

Finlands uttagning till affischtävlingen år 2006 "EU och barnets rättigheter” vanns i serien 15–18-åringar av ett lag från Keuru. Affischens budskap är att barnen beskyddas av EU-stjärnorna. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 20.8.2008

EU-komissaareja huolestuttaa inflaation kiihtyminen

EU-kommissionärer diskuterade den ekonomiska utvecklingen i Europa under sitt Finlandsbesök

Nyheter 11.8.2008

EU panostaa uusiutuvaan energiaan

EU:n ilmasto- ja energiapaketissa uusiutuville energialähteille asetettiin vähintään 20 % tavoite energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien energiamuotojen lisäämistä koskeva direktiivi (RES) sisältää myös tavoitteen biopolttoaineille: vuonna 2020 liikenteen polttoainekulutuksesta jopa 10 prosenttia tulisi tuottaa biopolttoaineilla. Tavoitteet ovat herättäneet runsaasti keskustelua uusiutuvien energiamuotojen hyödyistä ja haitoista. Etenkin biopolttoaineiden ilmastohyödyt on asetettu kyseenalaiseksi.

Uutinen 11.8.2008

EU-komissaareja huolestuttaa inflaation kiihtyminen

Euroopan talouskehitys EU-komissaarien Suomen vierailun puheenaiheena

Uutinen 11.8.2008

EU öppnade ny ekowebbplats

EU:s märke för ekoodling ger konsumenterna säkerhet om varans ursprung och kvalitet. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 11.8.2008

EU puuttuu tekstiviestien hintoihin

Kommissionär Viviane Reding vill ha rimliga priser på teletjänsterna i alla EU-länder. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 8.8.2008

EU puuttuu tekstiviestien hintoihin

Komissaari Viviane Reding tavoittelee kohtuullista telepalveluiden hinnoittelua kaikissa EU-maissa. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 7.8.2008

EU julkaisi uuden luomusivuston

EU:n luomumerkki tarjoaa kuluttajille varmuuden tuotteen alkuperästä ja laadusta. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 5.8.2008

EU satsar på förnybar energi

I EU:s klimat- och energipaket uppställdes målet att minst 20 procent av all den energi som förbrukas i EU år 2020 ska komma från förnybara energikällor. Direktivet om en ökning av förnybara energiformer (RES) inbegriper också ett mål för biobränslen: År 2020 ska upp till 10 procent av trafikens bränsleförbrukning produceras med biobränsle. Målen har väckt en livlig debatt om för- och nackdelarna med förnybara energiformer. Man har ifrågasatt särskilt biobränslets nytta för klimatet.

Nyheter 5.8.2008

Porissa kuulosteltiin kansalaisten mielipiteitä EU:sta – hintojen nousu ja Lissabonin sopimus puhuttivat eniten

Europainformationen deltog i juli i Finlandsarenan, ett samhälleligt diskussionsevenemang i fyra dagar i Björneborg. I samband med det kartlades också medborgarnas åsikter om Europeiska unionen. Regioninformatörerna besvarade människors frågor om EU och samlade in deras synpunkter på unionen, till exempel den fortsatta behandlingen av Lissabonfördraget.

Nyheter 4.8.2008

Porissa kuulosteltiin kansalaisten mielipiteitä EU:sta – hintojen nousu ja Lissabonin sopimus puhuttivat eniten

Eurooppatiedotus osallistui heinäkuussa SuomiAreenaan, nelipäiväiseen yhteiskunnalliseen keskustelutapahtumaan Porissa. Tapahtuman yhteydessä kartoitettiin kansalaisten mielipiteitä Euroopan unionista. Aluetiedottajat vastasivat ihmisiä askarruttaviin EU:ta koskeviin kysymyksiin sekä keräsivät heidän näkemyksiään EU:sta ja mm. Lissabonin sopimuksen jatkokäsittelystä.

Uutinen 4.8.2008

EU:n tulliliitto täytti 40 vuotta

Det har skett en hel del förändringar vid EU-ländernas gränser på 40 år. (Bild: Europeiska kommission)

Nyheter 1.8.2008

EU:n tulliliitto täytti 40 vuotta

EU-maiden välisillä rajoilla on tapahtunut paljon muutoksia neljänkymmenen vuoden aikana. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 31.7.2008

Bulgariaa ja Romaniaa moitittiin EU:n rahojen haaskaamisesta

Sekä Romania että Bulgaria saivat moitteita riittämättömästä korruption kitkemisestä. Romanian todettiin olevan oikealla tiellä, Bulgariasta arvio oli ankarampi. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 29.7.2008

Bulgariaa ja Romaniaa moitittiin EU:n rahojen haaskaamisesta

Enligt EU:s rapporter Bulgarien och Rumänien har misslyckats med att bekämpa korruptionen. (Foto: Europeiska komission)

Nyheter 29.7.2008

Välimeren unionin perustamishuippukokous pidettiin Pariisissa

Medelhavsunionens syfte är att fördjupa relationerna mellan EU och länderna kring Medelhavet. (Foto: Europeiska Unionens Råd)

Nyheter 24.7.2008

Välimeren unionin perustamishuippukokous pidettiin Pariisissa

Välimeren unioni syventää EU:n ja Välimeren maiden suhteita. (Kuva: Ranskan EU-puheenjohtajuussivut)

Uutinen 24.7.2008

Kiistelty ja kiitelty rahaliitto 10 vuotta

Alla länder i euroområdet lanserar i början av år 2009 ett enhetligt jubileumsmynt med valören 2 euro, för att fira 10-årsjubileet av euron och den ekonomiska och monetära unionen EMU. Myntet har utformats av den grekiska myntmodellören George Stamatopoulos. (Bild: Europeiska komissionen)

Nyheter 14.7.2008

Avoimuutta lobbaukseen

Bakgrunden till registret är det europeiska öppenhetsinitiativet vars syfte är att skapa klarhet i EU:s ansvarsfördelning och informera om användningen av EU-medlen. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 11.7.2008

Avoimuutta lobbaukseen

Rekisterin taustalla on Euroopan avoimuusaloite, jonka tarkoituksena on selkeyttää EU:n vastuunjakoa ja muun muassa jakaa tietoa EU-varojen käytöstä. Kuva: Euroopan komissio

Uutinen 11.7.2008

Kiistelty ja kiitelty rahaliitto 10 vuotta

Kaikki euroalueen maat laskevat liikkeeseen vuoden 2009 alusta ulkoasultaan yhtenäisen kahden euron juhlakolikon talous- ja rahaliitto EMUn perustamisen ja euron 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Kolikon on suunnitellut kreikkalainen kuvanveistäjä George Stamatopoulos. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 10.7.2008

Alueiden väliset tulo- ja työllisyyserot supistuvat

EU:n tuoreen koheesioraportin mukaan kehitysalueet ovat hyötyneet muun muassa rakennusalan voimakkaasta kasvusta. (Kuva: Euroopan komissio)

Uutinen 8.7.2008

Alueiden väliset tulo- ja työllisyyserot supistuvat

Enligt EU:s färska kohesionsrapport har stödområdena bland annat gagnats av byggnadsbranschens kraftiga tillväxt. (Bild: Europeiska kommissionen)

Nyheter 8.7.2008

Hyödyllistä tietoa matkaa Euroopassa suunnitteleville

Också i sommar kommer tusentals finländare att semestra i ett annat EU-land. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 8.7.2008

Hyödyllistä tietoa matkaa Euroopassa suunnitteleville

Tänäkin kesänä tuhannet suomalaiset tekevät lomamatkan toiseen EU-maahan. (Kuva: Euroopan Komissio)

Uutinen 8.7.2008

Suomelle kanne pakolaisasiasta

Valtioneuvoston viestintäyksikkö

Uutinen 7.7.2008

Suomen uimavedet hyvälaatuisia

Euroopan komissio on tyytyväinen Suomen uimarantojen laatuun. Kuva: Helsingin kaupunki/Juhani Seppovaara

Uutinen 3.7.2008

Suomen uimavedet hyvälaatuisia

Europeiska kommissionen är tillfreds med kvaliteten på badvattnet i Finland. Foto: Helsingfors stad/Juhani Seppovaara

Nyheter 2.7.2008

EU:n puheenjohtajuus vaihtui

Det franska ordförandeskapets logo symboliserar landets strävan att främja Europas gemensamma intressen. Logon tar upp alla språk i EU och färgerna i medlemsstaternas flaggor. Logon återspeglar också den starka relationen mellan Frankrike och EU. Foto: ue2008.fr

Nyheter 2.7.2008

EU:n puheenjohtajuus vaihtui

Ranskan puheenjohtajuuden logo symboloi maan pyrkimystä edistää Euroopan yhteistä etua. Logossa tulee esiin kaikki EU:ssa käytetyt kielet ja jäsenvaltioiden lippujen värit. Logo kuvastaa myös Ranskan ja EU:n vahvaa suhdetta. Kuva: ue2008.fr

Uutinen 2.7.2008

Pitkän työpäivän päätteeksi EU-maat pääsivät sopuun uusista työaikasäännöistä

Työministerit kokoustivat Luxemburgissa 9.6.2008. Suomea neuvostossa edustivat työministeri Tarja Cronberg sekä Suomen Coreper I - suurlähettiläs Nina Vaskunlahti. (Lähde: EU:n neuvosto.)

Uutinen 27.6.2008

Eurobarometri: suomalaisten mielipiteet EU:sta ennallaan

Enligt opinionsundersökningen Eurobarometern som publicerades tisdagen den 24 juni 2008 är finländarnas åsikter om EU-medlemskapet och dess fördelar i det närmaste oförändrade. Av de finländska svarandena ansåg 44 % att EU-medlemskapet är en positiv sak, 20 % ansåg det vara en dålig sak och 35 % var neutrala i frågan.

Nyheter 27.6.2008

Eurobarometri: suomalaisten mielipiteet EU:sta ennallaan

Tiistaina 24.6.2008 julkistetun Eurobarometrin kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten käsitykset EU-jäsenyydestä ja sen hyödyistä ovat kutakuinkin ennallaan. Suomalaisista vastaajista 44% piti EU-jäsenyyttä positiivisena asiana, 20% huonona asiana ja 35%:lla oli neutraali suhtautuminen jäsenyyteen.

Uutinen 27.6.2008

Pitkän työpäivän päätteeksi EU-maat pääsivät sopuun uusista työaikasäännöistä

Arbetsministrarnas möte i Luxemburg 9.6.2008. Arbetsminister Tarja Cronberg och Coreper I-ambassadör Nina Vaskunlahti representerade Finland i ministerrådet. (Källa: Europeiska unionens råd.)

Nyheter 25.6.2008

Brysselissä keskusteltiin EU:n tulevaisuudesta

Eurooppa-neuvostoa puhututti Lissabonin sopimus sekä ruoan ja öljyn hinnannousu. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

Uutinen 24.6.2008

Brysselissä keskusteltiin EU:n tulevaisuudesta

Europeiska rådet diskuterade Lissabonfördraget och prisökningen på mat och olja. Foto: Europeiska unionens råd

Nyheter 24.6.2008

EU:ssa kaivataan vahvaa sosiaalista ulottuvuutta

Enligt minister Hyssäläs mening behövs speciellt tvärsektoriella åtgärder för att göra socialpolitiken till en stark sektor inom EU. Foto: UM.

Nyheter 19.6.2008

Euroopan naapuruuspolitiikka

ENP:n avulla tuetaan naapurimaita poliittisesti ja taloudellisesti. Keskeisenä tavoitteena on muun muassa perusihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen EU:n lähialueilla.

Uutinen 18.6.2008

Eduskunta hyväksyi Lissabonin sopimuksen

Medlemsstaternas stats- och regeringschefer undertecknade officiellt Lissabonfördraget den 13 juni 2007, varefter ratificeringen inleddes i medlemsländerna.

Nyheter 18.6.2008

Lissabonin sopimus hyväksyttiin Suomessa ja hylättiin Irlannissa

Jäsenmaiden johtajat allekirjoittivat Lissabonin sopimuksen virallisesti 13.12.2007, jonka jälkeen aloitettiin ratifiointi jäsenmaissa.

Uutinen 18.6.2008

EP-vaalit, Itämeri ja Ahvenanmaan vaikutusmahdollisuudet esillä Maarianhaminassa

Ålands påverkningsmöjligheter i EU diskuterades under Medborgartorget i Mariehamns stadsbibliotek.

Nyheter 16.6.2008

EU:s säkerhetsgarantier har stark politisk och principiell betydelse för Finland

Klausulen om skyldighet till ömsesidigt stöd och bistånd i EU:s Lissabonfördrag, de så kallade säkerhetsgarantierna, förpliktar uttryckligen medlemsstaterna, ansåg utrikesministeriets politiska statssekreterare Teija Tiilikainen då hon den 10 april offentliggjorde sin utredning om säkerhetsgarantierna. Utredningen nämns också i regeringsprogrammet. Säkerhetsgarantierna kan på lång sikt vara en grund för att utveckla unionens försvarssamarbete, men de har inga omedelbara verkningar på EU:s militära samarbetsarrangemang eller på medlemsländernas gemensamma beredskap, ansåg Tiilikainen.

Nyheter 12.6.2008

EU:n turvatakuilla Suomelle vahva poliittinen ja periaatteellinen merkitys

EU:n Lissabonin-sopimukseen sisältyvä lauseke keskinäisen avunannon velvoitteista eli niin sanotut turvatakuut velvoittavat nimenomaan jäsenvaltioita, arvioi ulkoministeriön poliittinen valtiosihteeri Teija Tiilikainen julkistaessaan 10. huhtikuuta asiaa koskeneen selvityksensä, joka on mainittu hallitusohjelmassakin. Turvatakuut saattavat pitkällä tähtäimellä tarjota perusteen unionin puolustusyhteistyön kehittämiselle, mutta niillä ei ole välittömiä vaikutuksia EU:n sotilaallisiin yhteistyöjärjestelmiin tai jäsenmaiden yhteisiin valmiuksiin, Tiilikainen katsoo.

Uutinen 12.6.2008

EU security guarantees a matter of strong significance in policy and in principle

The clause on the obligations of mutual assistance, or security guarantees, contained in the European Union’s Treaty of Lisbon, bind the Member States in particular, State Secretary Teija Tiilikainen of the Ministry for Foreign Affairs said on 10 April at the public launching of her report on the issue, which is also mentioned in the Government Programme. According to Tiilikainen, in the long term security guarantees may provide a base for development of the Union’s defence cooperation, but they have no immediate effects on EU military cooperation systems or on the joint preparedness of the Member States.

Uutinen 12.6.2008

Uusi sivusto yleiseurooppalaiselle hätänumerolle 112

Det gemensamma europeiska larmnumret ersätter inte de lokala larmnumren, utan fungerar vid sidan av dessa. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 12.6.2008

Uusi sivusto yleiseurooppalaiselle hätänumerolle 112

Yleiseurooppalainen hätänumero ei korvaa paikallisia hälytysnumeroita, vaan toimii niiden rinnalla. (Kuva: Euroopan Komissio)

Uutinen 10.6.2008

Euroopan kemikaalivirasto vihittiin virallisesti toimintaan

Kemikaliemyndigheten verkar i arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas hus på Annegatan i Helsingfors. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 5.6.2008

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan väliarviointi

Varsinainen maatalousministerien kokoontumien oli epävirallinen, mutta samanaikaisesti Sloveniassa järjestettiin virallinen EU:n maatalouskomitean kokoontuminen, jossa myös EU:n maatalouskomissaari Mariann Fischer Boel oli läsnä. Puheenjohtajamaata edusti maa- ja metsätalousministeri Iztok Jarc.

Uutinen 5.6.2008

Euroopan kemikaalivirasto vihittiin virallisesti toimintaan

Kemikaalivirasto toimii työeläkevakuutusyhtiö Varman talossa Helsingin Annankadulla. Kuva: Euroopan Komissio

Uutinen 5.6.2008

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan väliarviointi

Jordbruksministermötet i Slovenien var informellt, men samtidigt höll EU:s jordbrukskommitté ett officiellt möte, där även EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fisher Boel var närvarande. Ordförandelandet representerades av jord- och skogsbruksminister Iztok Jarc.

Nyheter 30.5.2008

EU sai valtuudet aloittaa neuvottelut yhteistyösopimuksesta Venäjän kanssa

Utrikesministrarna behandlade även bland annat situationen på Västra Balkan och i Mellanöstern. På bilden samtalar utrikesminister Stubb med ordförandelandet Sloveniens utrikesminister Rupel. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 29.5.2008

Nuoret keskustelivat vilkkaasti pääministerin kanssa EU:sta

Pääministeri Matti Vanhanen keskusteli torstaina nuorten ja median kanssa EU-asioista ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen järjestämässä tilaisuudessa, jossa julkaistiin EU-opetusta tukevaa oppimateriaalia. Paikalla oli 65 lukiolaista, joiden kysymykset pääministerille polveilivat Turkin ihmisoikeustilanteesta Itämeren suojeluun. Moni koululainen ilmoitti tähtäävänsä tulevaisuudessa EU-tehtäviin.

Uutinen 26.5.2008

Euroopan uusi ulkosuhdehallinto on suuri mahdollisuus

EU:n uusi, Lissabonin sopimuksen myötä syntyvä ulkosuhdehallinto on mahdollisuus sekä EU:lle että Suomelle. Ulkosuhdehallinnon tavoitteena on vahvistaa Euroopan roolia kansainvälisessä politiikassa.

Uutinen 23.5.2008

Euroopan uusi ulkosuhdehallinto on suuri mahdollisuus

EU:s nya avdelning för yttre åtgärder, som ska inrättas genom Lissabonfördraget, är en möjlighet både för Europeiska unionen och för Finland. Avsikten med avdelningen är att stärka Europas roll i den internationella politiken.

Nyheter 23.5.2008

Ungdomar i livlig EU-diskussion med statsministern

Statsminister Matti Vanhanen diskuterade EU-frågor med ungdomar och medier då utrikesministeriets Europainformation på torsdagen firade utgivningen av en videoserie avsedd att stödja undervisningen i EU-frågor. På plats var 65 gymnasieelever, och de ställde statsministern frågor som gällde allt från människorättssituationen i Turkiet till skyddet av Östersjön. Många elever sade sig i framtiden sikta på jobb inom EU.

Nyheter 22.5.2008

EU:n perusoikeuskirja ja lapsen oikeudet

Ledamoten av Europaparlamentet Satu Hassi och planeraren av internationella ärenden Maarit Kuikka inledde seminariet som Europainformationen i Birkaland arrangerade på Europadagen.

Nyheter 22.5.2008

EU:n perusoikeuskirja ja lapsen oikeudet

Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi ja kansainvälisten asiain suunnittelija Maarit Kuikka olivat Pirkanmaan Eurooppatiedotuksen Eurooppa-päivän seminaarin alustajat.

Uutinen 20.5.2008

Från kontinentens norra utkant till Europas hjärta

Tjugo studerande och deras lärare vid Lapin ammattiopistos Sodankylä-instituutti fick en inbjudan till ett Euroscolamöte och möjligheten att besöka Europaparlamentet i Strasbourg i Frankrike.

Nyheter 15.5.2008

Maanosan pohjoislaidalta kohti Euroopan sydäntä

Parikymmentä opiskelijaa Lapin ammattiopiston Sodankylä-instituutista yhdessä opettajiensa kanssa saivat kutsun Euroscola-kokoukseen ja pääsivät tutustumaan Euroopan parlamenttiin Strasbourgiin Ranskaan.

Uutinen 15.5.2008

Klimat- och energifrågor intresserade Villmanstrandsborna

EU:s framtida utmaningar diskuterades i Villmanstrand. Foto: Europainformationen.

Nyheter 13.5.2008

Eurooppa-päivän pääjuhlaa vietetään Hämeenlinnassa

Eurooppa-päivää juhlitaan 9. toukokuuta Euroopan yhdentymisen käynnistäneen Schumanin julistuksen kunniaksi. Eurooppatiedotus on mukana päivän tapahtumissa eri puolilla Suomea.

Uutinen 9.5.2008

Tal av utrikesminister Stubb på Europadagen

Utrikesminister Alexander Stubbs tal vid Europadagens huvudevenemang i Verkatehdas i Tavastehus den 9 maj 2008.

Nyheter 9.5.2008

Ulkoministeri Stubb Eurooppa-päivän puheessaan: Suomi ollut aina Euroopassa

Ulkoministeri Alexander Stubbin puhe Eurooppa-päivän päätapahtumassa Hämeenlinnan Verkatehtaalla 9. toukokuuta 2008.

Uutinen 9.5.2008

Eurooppa-päivän pääjuhlaa vietetään Hämeenlinnassa

Europadagen firas den 9 maj till minne av Schumandeklarationen, som startade den europeiska integrationen. Europainformationen medverkar i Europadagsevenemang på olika håll i Finland.

Nyheter 6.5.2008

EU allekirjoitti yhteistyösopimuksen Serbian kanssa

Kommissionär Rehn, utrikesminister Stubb och ambassadör Kosonen var synnerligen nöjda med det samarbetsavtal som undertecknades med Serbien. Foto: Europeiska unionens råd

Nyheter 2.5.2008

Henrik Lax keskittyy Euroopan parlamentissa Itämereen

Henrik Lax sade på Europainformationens informationsmöte i Tammerfors att också hans efternamn förpliktigar honom att dra försorg om Östersjön.

Nyheter 2.5.2008

EU allekirjoitti yhteistyösopimuksen Serbian kanssa

Komissaari Rehn, ulkoministeri Stubb ja suurlähettiläs Kosonen olivat erittäin tyytyväisiä Serbian kanssa allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

Uutinen 30.4.2008

The EU gives Serbia a positive signal ahead of elections

The European Union signed a Stabilization and Association Agreement (SAA) with Serbia on 29 April. “The solution paves the way for Serbia towards membership of the EU and the European family to which the country belongs. In addition, the EU showed that it can take decisions in tight places,” Foreign Minister Alexander Stubb said with satisfaction following the General Affairs and External Relations Council meeting held in Luxembourg.

Uutinen 30.4.2008

EU antoi myönteisen viestin Serbialle vaalien alla

Euroopan unioni allekirjoitti vakaus- ja assosiaatiosopimuksen eli SAA-sopimuksen Serbian kanssa 29. huhtikuuta. "Ratkaisu petaa Serbialle tien kohti EU-jäsenyyttä ja EU-perhettä, johon maa kuuluu. Lisäksi EU osoitti, että se pystyy tekemään päätöksiä tiukassa paikassa", tyytyväinen ulkoministeri Alexander Stubb sanoi Luxemburgissa pidetyn yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kokouksen jälkeen.

Uutinen 30.4.2008

EU gav Serbien positiv signal inför valet

Europeiska unionen undertecknade stabiliserings- och associationsavtalet, eller SAA-avtalet, med Serbien den 29 april. ”Lösningen bäddar för Serbiens anslutning till EU och EU-familjen, dit landet hör. Dessutom visade EU att unionen kan fatta beslut i trängda lägen” sade en belåten utrikesminister Alexander Stubb i Luxemburg efter rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser hade sammanträtt.

Nyheter 30.4.2008

Euroopan kevät 2008 suomalaisissakin kouluissa

Kampanjen Vår i Europa pågår i år den 25 mars till den 30 juni.

Nyheter 24.4.2008

Euroopan kevät 2008 suomalaisissakin kouluissa

Euroopan kevät -kampanja toteutetaan tänä vuonna 25. maaliskuuta - 30. kesäkuuta.

Uutinen 24.4.2008

Komissio kerää palautetta EU:n ruoka-avusta

Framtiden för EU:s program för livsmedelsbistånd behandlas för närvarande. Kommissionen har utarbetat ett frågeformulär som du kan fylla i till och med den 14 maj.

Nyheter 21.4.2008

Ruotsalaiset Eurooppatiedottajat lukiolaisten tentissä

Tvärtemot utvecklingen i Finland, har understödet för EU ökat något i Sverige. Europainformatörerna i Sverige har det alltså något lättare än sina finländska kolleger. För att svenskarna inte ska ha det allt för lätt, fick de en inbjudan till Åbo och gymnasiet Aurajoen lukio.

Nyheter 21.4.2008

Ruotsalaiset Eurooppatiedottajat lukiolaisten tentissä

Toisin kuin meillä Suomessa, Ruotsissa EU:n kannatus on hieman lisääntynyt. Ruotsalaiset Eurooppatiedottajat pääsevät siis vähemmällä kuin suomalaiset kollegansa. Jotta ruotsalaisilla ei olisi liian helppoa, he saivat kutsun Suomen Turkuun ja Aurajoen lukioon.

Uutinen 21.4.2008

EU:n turvatakuilla Suomelle vahva poliittinen ja periaatteellinen merkitys

EU:n Lissabonin-sopimukseen sisältyvä lauseke keskinäisen avunannon velvoitteista eli niin sanotut turvatakuut velvoittavat nimenomaan jäsenvaltioita, arvioi ulkoministeriön poliittinen valtiosihteeri Teija Tiilikainen julkistaessaan 10. huhtikuuta asiaa koskeneen selvityksensä, joka on mainittu hallitusohjelmassakin. Turvatakuut saattavat pitkällä tähtäimellä tarjota perusteen unionin puolustusyhteistyön kehittämiselle, mutta niillä ei ole välittömiä vaikutuksia EU:n sotilaallisiin yhteistyöjärjestelmiin tai jäsenmaiden yhteisiin valmiuksiin, Tiilikainen katsoo.

Uutinen 16.4.2008

Medborgarforum diskuterade medborgarnas och Finlands möjligheter att påverka i EU

Hur ska EU höra medborgarna? Vid ett medborgarforum i Helsingfors konstaterades det att i EU med nästan 500 miljoner invånare är detta en stor utmaning, eftersom det ibland också är svårt för alla i en familj att få sin röst hörd.

Nyheter 14.4.2008

Kansalaisten ja Suomen vaikutusmahdollisuudet EU:ssa puhuttivat

Miten EU kuulisi kansalaista? Lähes 500 miljoonan kansalaisen EU:ssa tämä on suuri haaste, kun se joskus on vaikeaa ihan perheenkin sisällä, pohdittiin kansalaisfoorumissa Helsingissä.

Uutinen 14.4.2008

EU:s säkerhetsgarantier har stark politisk och principiell betydelse för Finland

Klausulen om skyldighet till ömsesidigt stöd och bistånd i EU:s Lissabonfördrag, de så kallade säkerhetsgarantierna, förpliktar uttryckligen medlemsstaterna, ansåg utrikesministeriets politiska statssekreterare Teija Tiilikainen då hon den 10 april offentliggjorde sin utredning om säkerhetsgarantierna. Utredningen nämns också i regeringsprogrammet. Säkerhetsgarantierna kan på lång sikt vara en grund för att utveckla unionens försvarssamarbete, men de har inga omedelbara verkningar på EU:s militära samarbetsarrangemang eller på medlemsländernas gemensamma beredskap, ansåg Tiilikainen.

Nyheter 11.4.2008

Axplock ur Eurobarometrarna

Enligt undersökningar som publicerades i början av året ser 82 % av EU-medborgarna sammanhållning som det grundläggande målet för regionalpolitiken, 96 % anser att miljöskydd är viktigt och 90 % tycker att jordbruket och landsbygden är viktiga för Europas framtid.

Nyheter 11.4.2008

Eurobarometreistä poimittua

Alkuvuodesta julkaistujen tutkimusten mukaan 82 % EU-kansalaisista hyväksyy aluepolitiikan perustavoiteeksi koheesion, 96 % pitää ympäristönsuojelua tärkeänä ja 90 % näkee maatalouden ja maaseutualueet merkittävänä Euroopan tulevaisuudelle.

Uutinen 11.4.2008

EU:n ensimmäinen kuluttajapalkinto Suomeen

Suomen Kuluttajaviraston kampanja ”Galactor and the Code-breakers” on voittanut EU:n kuluttajapalkinnon. Pelin tarkoitus on opettaa nuorille kuluttajille verkkokauppaan liittyviä vastuita ja oikeuksia.

Uutinen 8.4.2008

Schengen-alueen viimeiset sisärajatarkastukset poistuivat

Gränskontrollerna vid flygplatser slopades 30 mars 2008 också i Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjecken och Ungern, vilka blev EU-medlemmar 2004. Nu tillämpar 22 EU-länder Schengenavtalet fullt ut.

Nyheter 4.4.2008

Schengen-alueen viimeiset sisärajatarkastukset poistuivat

Lentokenttien sisärajatarkastukset poistuivat 30.3.2008 myös vuodesta 2004 EU:n jäseninä olleiden Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin, Slovenian, Slovakian, Unkarin ja Maltan osalta. Nyt Schengenin sopimusta soveltaa täysimääräisesti 22 EU:n jäsenmaata.

Uutinen 4.4.2008

EU:n ensimmäinen kuluttajapalkinto Suomeen

Det finländska konsumentverkets kampanj ”Galactor and the Code-breakers” har vunnit EU:s konsumentpris.

Nyheter 4.4.2008

Kesällä Eurooppaan – turvallisen matkan aakkoset

Finländarna reser allt flitigare både i Finland och utomlands. Enligt statistikcentralens uppgifter gjorde finländarna i fjol somras, dvs. under tiden maj-augusti över 1,7 miljoner utlandsresor. De flesta resor gick till grannländerna eller andra länder i Europa.

Nyheter 31.3.2008

EMU:s 10-årsjubileumsmynt valt

Länderna i euroområdet sätter i början av 2009 i omlopp ett två euros jubileumsmynt med anledning av att det förflutit 10 år sedan den ekonomiska och monetära unionen EMU bildades och euron togs i bruk. Myntet har samma utformning i alla länder.

Nyheter 28.3.2008

EMU:n 10-vuotisjuhlaraha valittu

Euroalueen maat laskevat vuoden 2009 alussa liikkeelle ulkoasultaan yhtenäisen kahden euron juhlakolikon talous- ja rahaliitto EMU:n perustamisen ja euron 10-vuotisjuhlan kunniaksi.

Uutinen 26.3.2008

Kesällä Eurooppaan – turvallisen matkan aakkoset

Suomalaiset matkustavat yhä ahkerammin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tilastokeskuksen mukaan suomalaiset tekivät viime kesänä eli touko-elokuussa yli 1,7 miljoonaa matkaa ulkomaille. Suurin osa niistä suuntautui naapurimaihin tai muualle Eurooppaan.

Uutinen 20.3.2008

Diskussion om Lissabonfördraget

Pressmeddelande 91/2008

Nyheter 19.3.2008

Ilmasto- ja energiapaketti sekä talousaiheet esillä EU:n huippukokouksessa

Europeiska rådet anser att de viktigaste lagstiftningsförslagen i klimat- och energipaketet bör godkännas senast i början av år 2009. Genomförandet av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning som förnyades 2005 är den viktigaste uppgiften under perioden 2008–2010.

Nyheter 19.3.2008

Euroopan parlamentti täyttää 50 vuotta

Europaparlamentet firar sitt 50-årsjubileum vid sin plenarsession i Strasbourg onsdagen den 12 mars. Tal hålls av parlamentets talman Hans-Gert Pöttering, premiärministern i rådets ordförandeland Slovenien, Janek Janša, och kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Talmännen i de nationella parlamenten har också inbjudits till festligheterna.

Nyheter 19.3.2008

Ilmasto- ja energiapaketti sekä talousaiheet esillä EU:n huippukokouksessa

Eurooppa-neuvoston mukaan ilmasto- ja energiapaketin keskeiset lainsäädäntöehdotukset tulisi hyväksyä viimeistään ensi vuoden alussa. Vuonna 2005 uudistetun Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian toimeenpano on kauden 2008-2010 tärkein tavoite.

Uutinen 18.3.2008

EU samarbetar för att utveckla Östersjöregionen

EU planerar att utarbeta en egen Östersjöstrategi. För närvarande pågår den första ansökningsomgången inom utvecklingsprogrammet för Östersjöregionen 2007-2013, som EU delvis finansierar.

Nyheter 17.3.2008

EU tekee yhteistyötä Itämeren alueen kehittämiseksi

EU suunnittelee oman Itämeri-strategian laatimista. EU:n osittain rahoittaman Itämeren alueen kehittämisohjelman 2007-2013 ensimmäinen hakukierros on meneillään.

Uutinen 14.3.2008

Euroopan parlamentti täyttää 50 vuotta

Euroopan parlamentti juhlistaa 50-vuotista taivaltaan Strasbourgin täysistunnon yhteydessä keskiviikkona 12.3. Tilaisuudessa puhuvat parlamentin puhemies Hans-Gert Pöttering, neuvoston puheenjohtaja Slovenian pääministeri Janez Janša sekä komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. Paikalle on kutsuttu myös kansallisten parlamenttien puhemiehet.

Uutinen 13.3.2008

Valokuvat kertovat EU-tuella toteutetuista

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ja EU tukivat viime ohjelmakaudella erityisesti vesihuoltoa ja vanhojen historiallisten rakennusten kunnostusta.

Uutinen 13.3.2008

Komissio antoi virallisen päätöksen 141-tuesta

Euroopan yhteisöjen komissio antoi 27.2. Etelä-Suomen kansallisia tukia koskevan päätöksen. Päätös vastaa marraskuun lopulla maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan ja komissaari Mariann Fischer Boelin välillä saavutettua poliittista neuvottelutulosta.

Uutinen 6.3.2008

Officiellt kommissionsbeslut om 141-stödet

Europeiska gemenskapernas kommission gav den 27 februari sitt beslut om Södra Finlands nationella stöd. Beslutet ligger i linje med det politiska förhandlingsresultat som jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila och kommissionär Mariann Fischer Boel nådde i slutet av november.

Nyheter 5.3.2008

EU:s största civila krishanteringsinsats inleds i Kosovo

Rättsstatsinsatsen EULEX stärker rättsstaten i Kosovo.

Nyheter 5.3.2008

Postinjakelu avoimeksi kilpailulle EU:ssa – Suomelle ei suuria muutoksia

Europaparlamentet godkände i slutet av januari kommissionens förslag till direktiv om att öppna postsektorn för konkurrens. Det lagstiftningsförslag som nu godkänts öppnar alla posttjänster för konkurrens inom unionens område senast 2011. De medlemsländer som anslutit sig till EU efter 2004 samt Cypern och Luxemburg fick dock en tilläggstid på två år, de måste öppna sina posttjänster för konkurrens senast 2013.

Nyheter 27.2.2008

EU:s temaår uppmuntrar till interkulturell dialog

Temaåret syftar till att öka medvetenheten om nyttan och nödvändigheten av interkulturell dialog i vardagen för alla EU-medborgare och alla som är bosatta i Europeiska unionen, särskilt bland ungdomar.Målet är också att visa respekt för kulturell mångfald, i enlighet med EU:s gemensamma värderingar.

Nyheter 27.2.2008

Diskussionsserie om Lissabonfördraget

Utrikesministeriets Europainformation arrangerar en serie öppna diskussioner om Lissabonfördraget. Diskussionerna inleds av riksdagsledamöter, Europaparlamentariker och EU-sakkunniga vid statsrådets EU-sekretariat, utrikesministeriet och olika universitet.

Nyheter 22.2.2008

Lissabonin sopimus – mikä muuttuu?

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus järjestää yleisölle avoimen keskustelutilaisuuksien sarjan Lissabonin sopimuksesta. Tilaisuuksien alustajat ovat kansanedustajia, Euroopan parlamentin jäseniä, EU-asiantuntijoita valtioneuvoston EU-sihteeristöstä, ulkoministeriöstä sekä yliopistoista.

Uutinen 22.2.2008

Postinjakelu avoimeksi kilpailulle EU:ssa – Suomelle ei suuria muutoksia

Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuun lopussa komission ehdotuksen direktiiviksi postitoiminnan vapauttamisesta kilpailulle. Nyt hyväksytty lainsäädäntöehdotus avaa kaikki postipalvelut kilpailulle unionin sisällä vuoteen 2011 mennessä. Vuoden 2004 jälkeen EU:iin liittyneet jäsenmaat sekä Kypros ja Luxemburg saivat kuitenkin kahden vuoden lisäajan, niiden pitää avata postipalvelunsa kilpailulle viimeistään vuonna 2013

Uutinen 20.2.2008

Diskussion om EU:s krishantering

Pressmeddelande 57/2008

Nyheter 20.2.2008

EU:n kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi

Teemavuoden tavoitteena on tuoda esiin kulttuurienvälisen vuoropuhelun hyödyllisyyttä ja välttämättömyyttä päivittäisessä elämässä kaikkien EU-kansalaisten ja Euroopan unionin alueella asuvien, erityisesti nuorten, parissa. Tavoitteena on myös kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta, joka perustuu EU:n yhteisiin arvoihin.

Uutinen 12.2.2008

Slovenien tog över ordförandeskapet i EU

Slovenien övertog ordförandeskapet i Europeiska unionen den 1 januari efter Portugals halvår som ordförande. Slovenien är det första av länderna som anslöt sig till unionen år 2004 som ska axla ordförandeskapet.

Nyheter 7.2.2008

Det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA togs i användning

Bankerna har officiellt tagit det första SEPA-betalinstrumentet, SEPA-gireringen, i användning.Under en övergångsperiod som planerats pågå i tre år inför man ett hemmamarknadsområde för betalningsförmedling i 31 länder och nationella betalningsrörelsetjänster ersätts stegvis med nya SEPA-betalinstrument.

Nyheter 6.2.2008

Yhteinen euromaksualue SEPA käynnistyi

Pankeissa otettiin virallisesti käyttöön ensimmäinen SEPA-maksuväline, SEPA-tilisiirto. Kolmevuotiseksi suunnitellun siirtymäkauden aikana otetaan käyttöön 31 maan laajuinen maksuliikenteen kotimarkkina-alue ja kansalliset maksuliikennepalvelut korvataan asteittain uusilla SEPA-maksuvälineillä.

Uutinen 6.2.2008

I gymnasiet i Säkylä studerar man Europa på fullt allvar

Abiturienterna i Säkylän lukio valde en Europakurs för att bättre förstå hur Europeiska unionen fungerar. I slutskedet av kursen började EU bli allt mer intressant, eftersom unionen hela tiden förändras.

Nyheter 5.2.2008

Kommissionen föreslår ett omfattande energi- och klimatpaket

Med paketet försöker EU minska utsläppen av växthusgaser med 20 % fram till 2020 jämfört med utsläppsmängden 1990. Dessutom höjs andelen förnybar energi av den totala energianvändningen i EU med en femtedel.

Nyheter 5.2.2008

Komissio esitteli laajan energia- ja ilmastopaketin

Paketin avulla EU pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 päästöjen määrästä. Lisäksi uusiutuvan energian osuus EU:n kokonaisenergian käytöstä nousee viidennekseen.

Uutinen 1.2.2008

Säkylän lukiossa opiskellaan Eurooppaa tositarkoituksella

Säkylän lukion abit valitsivat Eurooppa-kurssin ymmärtääkseen paremmin, miten Euroopan unioni toimii. Kurssin lopulla EU kiinnosti yhä enemmän, koska se muuttuu koko ajan.

Uutinen 24.1.2008

EU:n vetovastuu siirtyi Slovenialle

Euroopan unionin puheenjohtajuus siirtyi Portugalin puolivuotiskauden päätyttyä 1. tammikuuta Slovenialle. Slovenia on vuonna 2004 unioniin liittyneistä maista ensimmäinen, joka saa puheenjohtajuuden hoitaakseen.

Uutinen 10.1.2008

Cypern och Malta gick över till euron

Euroområdet växte vid årsskiftet med två nya medlemsländer då Cypern och Malta, medlemmar i Europeiska unionen sedan 2004, tog i bruk euromynt och -sedlar.

Nyheter 7.1.2008

Kypros ja Malta siirtyivät euroon

Euroalue kasvoi kahdella uudella jäsenmaalla vuodenvaihteessa, kun vuonna 2004 Euroopan unioniin liittyneet Kypros ja Malta ottivat eurokolikot ja -setelit käyttöön.

Uutinen 7.1.2008

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen 2008_sv

Syftet är att öka kunskaperna om EU i Finland. Foto: Europeiska gemenskaperna

Nyheter 2.1.2008

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen 2008

Avustusten tavoitteena on EU-tietouden lisääminen Suomessa. Kuva: Euroopan komissio

Uutinen 2.1.2008

Seuraa meitä