Saavutettavuustyökalut

Alexander Stubbs tre synpunkter på EU:s framtid

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb tror inte att EU utvecklas till en förbundsstat i stil med USA. Däremot tror han att EU kommer att gå mot en större gemenskaplighet.

Nyheter 20.12.2012

Talouskriisin päätösten monet ulottuvuudet

Eurooppa-neuvoston jälkilöylyissä huippukokousta enemmän keskustelua herättivät EU:n talouskriisin aikana tekemien päätösten monenlaiset ulottuvuudet. Huolta kannettiin niin asioiden valmisteluaikataulusta kuin myös toimeenpanosta. Samalla pohdittiin Suomen perustuslain ja EU:n perussopimusten roolia päätöksenteossa. Pykälien ohella esiin nousivat talouskriisin ratkaisuun tähtäävien toimenpiteiden vaikutukset ihmisten elämään ja oikeuksiin.

Uutinen 20.12.2012

Cypern tar över EU-ordförandeskapet

Cypern tar över EU-ordförandeskapet efter Danmark den 1 juli. Det är första gången Cypern är ordförandeland i EU.

Nyheter 20.12.2012

Vuoden viimeinen huippukokous työskenteli sopuisissa tunnelmissa

Vuoden 2012 viimeinen Eurooppa-neuvoston kokous eli EU-huippukokous erosi ainakin yhdessä asiassa tämän vuoden muista huippukokouksista: kriisitunnelma puuttui. Kokous keskittyi talous- ja rahaliiton kehittämiseen tulevaisuudessa.

Uutinen 19.12.2012

EU-puheenjohtajamaa Kypros

EU-puheenjohtajuuskapula siirtyy Tanskalta Kyprokselle 1. heinäkuuta. Kyprokselle EU-puheenjohtajuuskausi on ensimmäinen. Talouskriisin hoitaminen säilyy keskeisenä EU:n asialistalla. Myös rahoituskehysneuvottelut vuosille 2014-20 tulevat työllistämään Kyprosta.

Uutinen 18.12.2012

Kolme pointtia EU:n tulevaisuudesta a`la Alexander Stubb

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb ei usko EU:sta tulevan Yhdysvaltojen kaltaista liittovaltiota. Sen sijaan hän uskoo EU:n kyllä kulkevan kohti tiiviimpää yhteisöllisyyttä.

Uutinen 14.12.2012

EU – Fredsprojekt 2012

EU tar i dag, 10 december, emot Nobels fredspris 2012. Varför har EU förtjänat priset? Vilka frågor bör unionen framöver koncentrera sig på? – De här frågorna besvaras av ministrarna Erkki Tuomioja, Alexander Stubb och Heidi Hautala samt professorerna Pami Aalto och Sixten Korkman i Europainformationens nyutgivna publikation ”EU – Fredsprojekt 2012”.

Nyheter 13.12.2012

EU:n vahvistama terveysvaikutus?

”EU:n vahvistama laihdutusteho” - teksti koristaa isoin kirjaimin linja-autopysäkin seinässä olevaa mainosta, joka lupaa kyseessä olevan valmisteen helpottavan painonhallintaa. Onko kyseessä niin sanottu humpuukituote? - Eurooppatiedotus selvitti millä perustein tuotetta voidaan markkinoida EU:n hyväksymänä, ja kuinka luotettava lähde EU tässä tapauksessa on.

Uutinen 10.12.2012

EU – Rauhanprojekti 2012

EU vastaanottaa tänään, 10. joulukuuta vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinnon. Miksi EU ansaitsee palkinnon? Ja mihin asioihin unionin tulisi jatkossa keskittyä? – Kysymyksiin vastaavat ministerit Erkki Tuomioja, Alexander Stubb ja Heidi Hautala sekä professorit Pami Aalto ja Sixten Korkman Eurooppatiedotuksen tuoreessa julkaisussa ”EU – Rauhanprojekti 2012”.

Uutinen 5.12.2012

Förordning om timmer för att förhindra olaglig avverkning

En EU-förordning om timmer ska börja tillämpas den 3 mars 2013. Genom förordningen vill man stärka timmerleverantörernas ansvar på Europeiska unionens inre marknad. Genomförandet av förordningen styrs på nationell nivå. I Finland ska Landsbygdsverket samordna efterlevnaden av förordningen.

Nyheter 5.12.2012

Luvassa lämpenevää

...mutta se ei ole aina hyvä uutinen. Maapallon keskilämpötila saattaa nousta jopa neljä astetta kuluvan vuosisadan loppuun mennessä. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen sopeutumiseksi tarvitaan siis päättäväisiä toimia. EU on asettanut itselleen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja painottaa kansainvälisen yhteistyön merkitystä.

Uutinen 30.11.2012

Ladattu ase, rippituoli ja joululahjat – kaikuja rahoituskehyshuippukokouksesta

EU-maiden päämiehet oli kutsuttu Brysseliin 22.-23.11. sopimaan unionin rahoituskehyksistä vuosille 2014-2020. Rahoituskehysneuvotteluissa jaetaan ja kerätään merkittävä määrä rahaa – tällä kertaa noin tuhat miljardia - EU:n budjettia varten. Tämä tekee tunnelmasta aina tiheän.

Uutinen 30.11.2012

Puutavara-asetuksella halutaan laiton puu kuriin

EU:n puutavara-asetusta on määrä ryhtyä soveltamaan 3.3.2013 alkaen. Asetuksella pyritään vahvistamaan puuntuottajien vastuuta Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Asetuksen täytäntöönpanoa ohjataan kansallisella tasolla. Suomessa asiaa hoitava viranomainen on Maaseutuvirasto (Mavi).

Uutinen 30.11.2012

Monivuotisten rahoituskehysneuvotteluiden ABC

Monivuotinen rahoituskehys (MRK) määrittelee unionin menokatot seuraavalle budjettijaksolle. Menokattojen avulla päätetään kuinka paljon rahaa unionilla on käytettävänään ja mihin rahat kohdennetaan. Tämän lisäksi neuvotteluissa käydään läpi säännöt joilla unionin menot rahoitetaan jäsenmaiden kesken.

Uutinen 26.11.2012

EU:n rahoituskehysneuvottelut loppusuoralla

Neuvottelut EU:n tulevista rahoituskehyksistä eli EU:n budjetista vuosille 2014–2020 ovat siirtyneet loppuvaiheeseen. Rahoituskehyksistä pyritään sopuun päämiesten kesken Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 22. marraskuuta alkaen.

Uutinen 26.11.2012

ABC om förhandlingarna om den fleråriga budgetramen

Den fleråriga budgetramen fastställer ett tak för EU:s utgifter för nästa budgetperiod. Med hjälp av utgiftstaken beslutar man hur mycket pengar unionen har till förfogande och vad pengarna används till. Vid förhandlingarna går man också igenom de regler som bestämmer hur medlemsländerna ska finansiera utgifterna.

Nyheter 26.11.2012

Mep Terho: ”Tulevissa EU -vaaleissa mausteena on muutos”

Suomalaiset europarlamentaarikot toivovat Euroopan parlamenttiin enemmän läpinäkyvyyttä. Liisa Jaakonsaari (sd, S&D), Petri Sarvamaa (kok, EPP) ja Sampo Terho (ps, EFD) uskovat, että demokraattisempi ja läpinäkyvämpi komissaarien valintatapa lisäisi myös äänestäjien kiinnostusta. Nykyisessä järjestelmässä komission puheenjohtaja ja komissaarit eivät ole kansalaisten valitsemia, mikä osaltaan saattaa pitää äänestysinnon alhaisena. Mahdolliseksi osaratkaisuksi Jaakonsaari ehdottaa mallia, jossa suurimmat ryhmät parlamentissa ilmoittaisivat jo ennen vaaleja ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi.

Uutinen 20.11.2012

EU:n vuotuinen budjetti ja käkikellon korjaamisen taito

Neuvoston ja Euroopan parlamentin väliset neuvottelut vuoden 2013 talousarviosta päättyivät tuloksettomina tiistai-iltana 13.11.2012. Miksi, ja miten tässä näin kävi?

Uutinen 19.11.2012

EU kräver inte att vi måste köpa polsk ”gummipotatis”

EU:s upphandlingsdirektiv förnyas som bäst och avsikten är att det ska träda i kraft nästa år. Direktivet påverkar konkurrensutsättningen i samtliga EU-länder och ändrar också den finländska upphandlingslagen. Det är många som tror att Europeiska unionen kräver att endast priset ska vara avgörande vid konkurrensutsättning av offentliga upphandlingar. Så är det inte nu och i synnerhet inte efter att det nya direktivet trätt i kraft.

Nyheter 15.11.2012

EU ei vaadi ostamaan puolalaisia kumiperunoita

EU:n hankintadirektiiviä uudistetaan parhaillaan. Sen olisi tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana. Direktiivi vaikuttaa kilpailutusasioihin kaikissa EU-maissa ja muuttaa myös suomalaista hankintalakia. Usein luullaan, että Euroopan unioni vaatii julkisten hankintojen kilpailutusta käytävän vain hintaperusteisesti. Näin ei kuitenkaan ole ollut aikaisemminkaan - eikä varsinkaan ole jatkossa uuden direktiivin myötä.

Uutinen 14.11.2012

Jotakin ehkä tietäisin, olinhan siellä minäkin

Suomen kohta 18 vuotta kestäneen Euroopan unionin jäsenyyden aikana on kehittynyt erilaisia kaupunkilegendoja. Sitkein niistä on väite Suomen pyrkimyksestä EU:n mallioppilaaksi.

Uutinen 12.11.2012

Ny budgetförordning gör det enklare att söka EU-finansiering

Europeiska unionens budgetförordning innehåller bestämmelser om EU:s budget. I den finns regler och principer för Europeiska unionens budget vilka påverkar unionens alla utgifter och inkomster. Den största direkta påverkan har budgetförordningen på de verksamhetsområden som står direkt under kommissionen, exempelvis forskningspolitiken.

Nyheter 8.11.2012

Uusi varainhoitoasetus

Euroopan unionin varainhoitoasetus sääntelee EU:n budjettia. Se sisältää Euroopan unionin talousarviota koskevat säännöt ja periaatteet, jotka vaikuttavat kaikkiin unionin menoihin ja tuloihin. Välittömin vaikutus varainhoitoasetuksella on niihin toiminta-aloihin, joita komissio toimeenpanee suoraan, kuten tutkimuspolitiikkaan.

Uutinen 8.11.2012

Resenärens kom-ihåg-lista

Årets livligaste resesäsong har börjat och tusentals finländare reser till när och fjärran. I år har det skett några förändringar i resenärens kom-ihåg-lista. Förändringarna gäller roamingavgifter, barns pass och sällskapsdjur. Två saker förblir ändå lika viktiga: före resan ska man ta en reseförsäkring och bekanta sig med situationen i landet man ska resa till.

Nyheter 8.11.2012

Eurooppalaiset pitävät kehitysapua tärkeänä

Tuoreen tutkimuksen mukaan jopa 85 % Euroopan unionin kansalaisista pitää kehitysapua tärkeänä. Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön on pääosin positiivista jäsenmaasta riippumatta. Yhä useampi eurooppalainen kokee kaupankäynnin tärkeäksi välineeksi kehittyvien maiden ihmisten olojen parantamiseksi.

Uutinen 5.11.2012

Européerna anser att utvecklingsbistånd är viktigt

En färsk undersökning visar att hela 85 procent av invånarna i Europeiska unionen anser att utvecklingsbiståndet är viktigt. Invånarna är överlag positivt inställda till utvecklingssamarbetet oberoende av i vilket medlemsland de bor. Allt fler européer anser att handeln är ett viktigt instrument för att förbättra levnadsvillkoren för människorna i utvecklingsländerna.

Nyheter 2.11.2012

Det nordiska samarbetet fördjupas även inom säkerhetspolitiken

Statsrådet bereder som bäst en ny säkerhets- och försvarspolitisk redogörelse. Den väntas bli färdig i år. Arbetet med redogörelsen följs upp av en parlamentarisk kontaktgrupp som statsrådet tillsatt. Gruppen har i uppgift att ge riksdagsgrupperna rättidig information och främja en sakkunnig och helhetsbetonad diskussion om ämnet.

Nyheter 2.11.2012

Kroatien – den 28:e EU-staten?

Kroatiens förhandlingar om EU-medlemskap avslutades i juni 2011. Efter EU-myndigheterna gett sitt godkännande undertecknades anslutningsavtalet i december 2011. Enligt planen ska landet ansluta sig till EU i juli 2013 när alla medlemsländer har godkänt anslutningsavtalet. I sitt så kallade utvidgningspaket i oktober 2012 bedömde kommissionen hur Kroatien har klarat av att genomföra Köpenhamnskriterierna, det vill säga kriterierna för medlemskap.

Nyheter 2.11.2012

Pohjoismainen yhteistyö syvenee turvallisuuspolitiikassakin

Valtioneuvosto valmistelee parhaillaan uutta turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa. Sen odotetaan valmistuvan vielä tämän vuoden puolella. Selonteon etenemistä seuraa valtioneuvoston asettama parlamentaarinen kontaktiryhmä, jonka tehtävänä on välittää eduskuntapuolueille oikea-aikaista tietoa selonteon valmistelusta ja  edistää asiaan liittyvää asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista keskustelua.

Uutinen 29.10.2012

Keskustelutilaisuus turvallisuuspolitiikasta Turussa

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus järjestää keskustelutilaisuuksien sarjan Suomen turvallisuuspolitiikasta. Tilaisuuksissa pohditaan, mitkä asiat vaikuttavat nyt ja tulevaisuudessa Suomen turvallisuuteen. Turussa keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 25. lokakuuta kello 17.00 - 18.30 Alvariumin Aalto-auditoriossa, Puutarhakatu 8 B.

Uutinen 26.10.2012

Diskussion om säkerhetspolitik i Åbo

Utrikesministeriets Europainformation ordnar en serie öppna diskussioner om Finlands säkerhetspolitik. Diskussionerna handlar om vilka faktorer som påverkar Finlands säkerhet idag och i framtiden. Följande diskussion ordnas i Åbo torsdagen den 25 oktober kl. 17.00–18.30 i Aaltoauditoriet i Alvarium, Trädgårdsgatan 8 B.

Nyheter 23.10.2012

Europeiska revisionsrätten vakar över EU:s ekonomi

Måndagen den 15 oktober firades den internationella klarspråksdagen. Samma dag ordnades i Lahtis en diskussion där allmänheten kunde ställa frågor om den ekonomiska krisen i Europa och om övervakningen av EU:s pengar.

Nyheter 23.10.2012

Lokakuun Eurooppa-neuvosto keskittyi kasvuun

18.-.19.10 pidetyssä EU:n päämiesten huippukokouksessa neuvoteltiin muun muassa Eurooppa 2020 - strategian edistymisestä sekä eurooppalaisen pankkivalvonnan kehittämisestä.

Uutinen 23.10.2012

Sisämarkkinoista vipuvoimaa talouskriisiin?

Euroopan unionin sisämarkkinoiden luomisesta on kulunut tänä vuonna 20 vuotta. Sen kunniaksi on vietetty teemaviikkoa ”Yhdessä uuteen kasvuun”. Sisämarkkinat luotiin helpottamaan ihmisten, tavaroiden kuin palveluiden vapaata liikkumista Euroopassa.

Uutinen 23.10.2012

Euroopan tilintarkastustuomioistuin kirstunvartijana

Maanantaina 15.10. vietettiin kansainvälistä selkeän kielen päivää. Samaisena päivänä Lahdessa oli mahdollisuus keskustella avoimessa yleisötilaisuudessa Euroopan talouskriisistä ja EU-varojen valvonnasta.

Uutinen 18.10.2012

Koheesio – EU:n budjetin tuntematon jättiläinen

Koheesiopolitiikka eli alueiden ja rakenteiden politiikka on EU:n budjetin toinen suuri menolohko seuraavallakin rahoituskaudella 2014-2020. Syyt tähän ovat integraation syveneminen 1980-luvun lopulta alkaen ja EU:n laajentuminen. Koheesiopolitiikan sisältö on kuitenkin vähitellen muuttumassa. Seuraavalla rahoituskaudella painopiste on passiivisen infrarakentamisen sijasta aktiivitoimissa: osaamisessa, innovaatioissa ja yrittämisessä.

Uutinen 16.10.2012

Euroopan unionin laajentuminen jatkuu

Euroopan yhdentyminen alkoi toisen maailmansodan raunioista. Rauhanprojektina Euroopan unioni onkin ollut menestys. EU:lle myönnettiin tänään perjantaina 12.10 Nobelin rauhanpalkinto 2012.

Uutinen 16.10.2012

Parlamenttien osallistuminen EU-päätöksentekoon jakaa mielipiteitä

Suomen ulkopoliittisen instituutin järjestämässä seminaarissa 9. lokakuuta Suomen eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma, Britannian alahuoneen puhemies John Bercow sekä ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen keskustelivat EU-jäsenvaltioiden parlamenttien välisestä yhteistyöstä. Kansallisten parlamenttien kytkeminen tiiviimmin EU-päätöksentekoon jakoi mielipiteitä.

Uutinen 12.10.2012

Lappeenrannan seminaarin päätelmät: Rahaa ja rakkautta rajalle

Mahdollinen viisumivapaus ja kokemukset kanssakäymisestä venäläisten kanssa kirvoittivat yleisön monipuoliseen keskusteluun Lappeenrannassa järjestetyssä Rajaton riemu -seminaarissa. Seminaari oli yksi EU arjessa -päivän tilaisuuksista Etelä-Karjalassa.

Uutinen 10.10.2012

Talouskomissaari Rehn: Täältä tullaan, EMU 2.0!

Talouskomissaari Olli Rehn toivoo eurokriisin hoidossa päättäväisyyttä tuomiopäivän hengen sijaan. Euroopan komission varapuheenjohtaja Rehn esitteli näkemyksiään EU:n talousnäkymistä perjantaina 5.10. Helsingissä Ulkopoliittisen instituutin järjestämässä seminaarissa ”Talous- ja rahaliitosta poliittiseen unioniin: syvenevän integraation askelmerkit”.

Uutinen 10.10.2012

EVM aloittaa toimintansa tänään

Euroopan pysyvän vakausmekanismin hallintoneuvoston ensimmäinen kokous järjestetään tänään maanantaina 8.10.2012 Luxemburgissa. Se tarkoittaa, että Euroopan pysyvä vakausmekanismi (EVM) aloittaa virallisesti toimintansa.

Uutinen 9.10.2012

ESM inledde verksamheten 8 oktober

Europeiska stabilitetsmekanismens förvaltningsråd höll sitt första möte måndagen den 8 oktober 2012 i Luxemburg. Därmed inledde den permanenta Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) officiellt sin verksamhet.

Nyheter 9.10.2012

Kolumni: Kriisinhallintaa ja syvempää EMUa raiteet kolisten

Euroalueen talouskriisiin on pyritty vastaamaan kahdella raiteella: yhtäältä hoitamalla akuuttia ja pitkittynyttä kriisiä siihen tarkoitetuilla välineillä ja toimenpiteillä sekä toisaalta luomalla talous- ja rahaliittoon uutta arkkitehtuuria, jotta vastaavat virheet eivät toistuisi tulevaisuudessa. Visiot kriisinhallinnasta ja EMU:n tulevaisuudesta uhkaavat kuitenkin kolahtaa monessa kohdin yhteen.

Uutinen 5.10.2012

Rajatonta riemua Lappeenrannassa perjantaina:

EU arjessa -kiertue tuo EU-vaikuttajia Lappeenrantaan perjantaina 5.10.

Uutinen 4.10.2012

Arktiset asiat esillä Euroopan unionissa

Arktista aluetta koskevat kysymykset ovat pitkään poreilleet pinnan alla Euroopan unionissa. Tosin talouskriisi sekä arabikevään mullistukset ovat osaltaan lykänneet arktisten kysymysten käsittelyä. Kesällä EU-komissio viimein esitteli pitkään valmistelemansa raportin, jossa luotiin katsaus vuoden 2008 arktisen tiedonannon jälkeen tapahtuneeseen kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin. 

Uutinen 3.10.2012

Reilu Eurooppa?

Uutinen 3.10.2012

Kielitaito on valttia EU:n tuomioistuimessa

EU-tuomioistuimessa ovat käytössä kaikkien kahdenkymmenenseitsemän EU-jäsenmaan viralliset kielet. Oikeudenkäyntikieli vaihtelee vastaajasta riippuen mutta tuomioistuimen yhteinen kieli on ranska. Tuomioistuimen käännösyksikössä kuhinaa riittää: siellä työskentelee yli 900 henkilöä eli lähes puolet koko tuomioistuimen henkilöstömäärästä.

Uutinen 3.10.2012

Språkkunskaper trumf i EU-domstolen

I EU-domstolen används alla Europeiska unionens 27 officiella språk. Rättegångsspråket varierar beroende på den svarandes språk men domstolens gemensamma språk är franska. I domstolens generaldirektorat för översättning är det liv och rörelse – över 900 personer, nästan hälften av domstolens hela personal, jobbar där. 

Nyheter 3.10.2012

Urheilu yhdistää – hyvässä ja pahassa

Missä EU:n neuvoston alaisessa työryhmässä ovat viimeisen vuoden ajan useasti toistuneet termit kuten huumekauppa, rahanpesu, järjestäytynyt rikollisuus, ihmiskauppa, Europol, Interpol ja poliisiyhteistyö? Vastaus on – luonnollisesti – urheilutyöryhmä.

Uutinen 2.10.2012

EU saa ensi kesänä uuden virallisen kielen

Kroatia lähenee EU-jäsenyyttä, jonka on määrä toteutua 1. heinäkuuta 2013. Näin EU saa 28. jäsenmaansa ja 24. virallisen kielen. Maan EU-jäsenyyden myötä eurooppalaisille avautuu uusi näkymä eteläslaavilaiseen kieleen ja rikkaaseen kirjalliseen perinteeseen.

Uutinen 2.10.2012

Tänään juhlitaan Euroopan kielellistä rikkautta

Euroopan komission ja Euroopan neuvoston yhdessä järjestämä Euroopan kielten teemapäivä 26.9. käynnistyy tänä vuonna yhdennentoista kerran. Euroopan kielten päivän tarkoitus on edistää Euroopan monikielisyyttä ja kannustaa ihmisiä tutustumaan vieraisiin kieliin ja kulttuureihin. Kansalaisten kielellinen osaaminen luo mahdollisuuksia ja silottaa kulttuurienvälisiä eroavaisuuksia.

Uutinen 26.9.2012

”Intressant, ordförande Barroso!”

Så kommenterar två finländska EU-parlamentariker, Nils Torvalds och Tarja Cronberg, EU-kommissionens ordförande José Manuel Barrosos linjetal förra veckan när de besökte Europainformationens ”meppkaffe” i Tammerfors.

Nyheter 26.9.2012

CAP – kohti vihreämpää maatalouspolitiikkaa?

Euroopan komission ehdotukset EU:n yhteisestä maatalousohjelmasta rahoituskaudella 2014-2020 ovat parhaillaan Euroopan parlamentin käsiteltävänä. Ympäristöpoliittisten tavoitteiden ajaminen uudessa maatalousohjelmassa on asiantuntijoiden mukaan ensisijaisen tärkeää.

Uutinen 25.9.2012

Mielenkiintoista, puheenjohtaja Barroso!

Näin luonnehtivat molemmat Eurooppatiedotuksen Meppikahveilla Tampereella vierailleet suomalaismepit Tarja Cronberg ja Nils Torvalds  tuoreeltaan vaikutelmiaan EU-komission puheenjohtajan José Manuel Barroson viime viikolla pitämästä linjapuheesta Euroopan unionin tilasta.

Uutinen 18.9.2012

Komissio ehdottaa Euroopan keskuspankille lisää valtuuksia pankkivalvontaan

Euroopan komissio on tänään antamassaan tiedotteessa pyytänyt Eurooppa-neuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyväksymään ehdotukset joilla syvennetään eurooppalaista pankkivalvontaa. Pankkivalvonnan syventäminen on ennakkoehtona sille, että Euroopan vakausmekanismilla (EVM) voitaisiin suoraan pääomittaa eurooppalaisia pankkeja.

Uutinen 17.9.2012

”Skatteåterbäring” via EU:s kultur- och utbildningsprogram

Tiotusentals finländare, allt från unga skolelever till seniorer, har under årens lopp dragit nytta av EU:s program för utbildning, kultur och medborgardeltagande. Framtiden för dessa program klarnar i höst när förhandlingarna om budgeten för EU:s programperiod 2014–2020 förs.

Nyheter 13.9.2012

Kommissionen föreslår att Europeiska centralbanken får utökade befogenheter för banktillsyn

Europeiska kommissionen presenterade på onsdagen ett meddelande där man ber rådet och Europaparlamentet godkänna förslagen om en fördjupad banktillsyn i Europa. En fördjupad banktillsyn är ett förhandsvillkor för att den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) ska kunna kapitalisera europeiska banker direkt.

Nyheter 13.9.2012

Kouvolassa keskusteltiin vilkkaasti turvallisuudesta

Ulkoministeriön keskustelutilaisuuksien sarja Suomen turvallisuuspolitiikasta jatkui 5. syyskuuta Kouvolassa, jossa alustivat ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) ja kansanedustaja Sari Palm (kd). Tilaisuudessa pohdittiin, mitkä asiat vaikuttavat nyt ja tulevaisuudessa Suomen turvallisuuteen.

Uutinen 12.9.2012

Huippukokouksen asialistalla EU:n tulevaisuus

EU-maiden päämiehet kokoontuivat Brysselissä 28.-29.6.2012. Euromaiden huippukokouksessa sovittiin euroalueen pankkivalvontamekanismin perustamisesta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Eurooppa-neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen kasvu- ja työllisyyssopimuksesta, jolla edistetään talouskasvua syventämällä sisämarkkinoita.

Uutinen 12.9.2012

Kulttuurin ja koulutuksen EU-ohjelmista hyvin ”veronpalautusta”

Kymmenettuhannet suomalaiset alakouluikäisistä senioreihin ovat vuosien saatossa hyötyneet EU:n koulutusalan, kulttuurin ja kansalaistoiminnan ohjelmista. Näiden ohjelmien tulevaisuus on tämän syksyn aikana selviämässä, kun EU:n tulevan ohjelmakauden 2014-2020 budjetista käydään neuvotteluja.

Uutinen 12.9.2012

Pågående EU-medborgarinitiativ om bland annat avfallshantering och utbildningsfrågor

EU:s medborgarinitiativ som började gälla i april har aktiverat EU-medborgarna. Hittills har initiativ registrerats om bland annat avfallshantering, forskning, utbildning och åtgärder för att underlätta rörligheten. Det första medborgarinitiativet registrerades i maj. Enligt Europeiska kommissionens uppgifter finns det för närvarande tio registrerade initiativ.

Nyheter 11.9.2012

EU arjessa –päivä Seinäjoella haastoi ruokamaakunnan keskustelemaan EU:n vaikutuksista

Miten EU vaikuttaa arkeemme? Miten EU:ssa voi vaikuttaa? Mitä mahdollisuuksia EU tarjoaa ruokamaakunnalle? Näitä kysymyksiä pohdittiin 31. elokuuta kun EU arjessa –kiertue saapui Seinäjoelle.

Uutinen 10.9.2012

Diskussion om säkerhetspolitik i Kouvola

Diskussionsserien om Finlands säkerhetspolitik, ordnad av utrikesministeriets Europainformation, fortsätter. Nästa tillfälle är på onsdagen i Kouvola.

Nyheter 7.9.2012

EU:n kansalaisaloitteita jo jätehuollosta koulutusasioihin

Huhtikuussa voimaan tullut eurooppalainen kansalaisaloite on saanut EU-kansalaiset liikkeelle. Tähän mennessä rekisteröidyt aloitteet koskevat muun muassa jätehuoltoa, tutkimusta, koulutusta ja liikkuvuuden helpottamista. Ensimmäinen kansalaisaloite rekisteröitiin kuluvan vuoden toukokuussa. Euroopan komission mukaan aloitteita on tällä hetkellä rekisteröitynä kymmenen kappaletta.

Uutinen 7.9.2012

Keskustelutilaisuus turvallisuuspolitiikasta Kouvolassa

Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen keskustelutilaisuuksien sarja Suomen turvallisuuspolitiikasta jatkuu. Seuraava tilaisuus on Kouvolassa keskiviikkona.

Uutinen 5.9.2012

Södra Österbotten tudelat i sitt förhållande till EU

I en undersökning som Taloustutkimus Oy gjort på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland utredde man hur invånarna i Södra Österbotten förhåller sig till Europeiska unionen och vilka faktorer som påverkar deras val då de handlar mat. Antalet personer som förhåller sig positivt respektive negativt till EU fördelar sig synnerligen jämnt. När det gäller valet av livsmedel är främst kvaliteten på produkterna utslagsgivande för sydösterbottningarna.

Nyheter 3.9.2012

Kokemukset Euroopan unionista vaihtelevat Etelä-Pohjanmaalla.

Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimus Oy:llä teettämässä kyselyssä selvitettiin Etelä-Pohjanmaan asukkaiden suhtautumista Euroopan unioniin sekä eteläpohjalaisten ruokaostosten valintaan vaikuttavia tekijöitä. EU:hun suhtautumisessa myönteiset ja kielteiset kannat ovat jakautuneet varsin tasaisesti. Ruokaostoksissaan eteläpohjalaiset tekevät valintansa ensisijaisesti laadun pohjalta.

Uutinen 3.9.2012

EU haluaa lisää luomua

EU:n maatalouspolitiikkaa ollaan uudistamassa vuoden 2013 jälkeen. Uudistuneen yhteisen maatalouspolitiikan tulisi vastata yhä paremmin muun muassa ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Uutinen 29.8.2012

Tarjolla valmennusta EU-virkamieskilpailuissa jatkoon päässeille

Valtioneuvoston EU-osasto tarjoaa syyskuussa valmennusta suomalaisten rekrytoinnin tueksi tämän vuotisen EU-virkamieskilpailun toiseen vaiheeseen päässeille hakijoille. Valmennuksen toteuttaa HAUS kehittämiskeskus.

Uutinen 22.8.2012

Preparandkurs för dem som gått vidare i uttagningsprovet för EU-tjänstemän

Statsrådets avdelning för EU-ärenden erbjuder en preparandkurs för de sökande som tagit sig till andra steget i årets uttagningsprov för EU-tjänstemän. Kursen, som arrangeras i september, genomförs av HAUS kehittämiskeskus.

Nyheter 22.8.2012

EU:ssa halutaan vähentää ruokajätettä

Merkittävä osa elintarvikelainsäädännöstämme on eurooppalaista ja EU:n sisämarkkinat ja erityisesti yhteinen maatalouspolitiikka vaikuttavat ruokakoriemme valikoimaan. EU:n yhteinen elintarvikkeisiin liittyvä tavoite on nyt myös ruoasta syntyvän jätteen vähentäminen.

Uutinen 22.8.2012

Eurooppalainen avaruusnäyttely esittelee avaruustutkimuksen hyötyjä

Kaikissa EU-jäsenmaissa kiertävä, Euroopan komission järjestämä European Space Expo –näyttely esittelee eurooppalaista avaruustutkimusta ja sen vaikutuksia jokapäiväiseen elämäämme. Näyttelyyn voi tutustua Helsingin Kampissa 17.-21. elokuuta kello 10-18.

Uutinen 21.8.2012

Europeisk rymdutställning presenterar nyttan med rymdforskningen

En ambulerande utställning, European Space Expo, som kommer att visas i alla EU-länder, presenterar den europeiska rymdforskningen och hur den påverkar vårt dagliga liv. Europeiska kommissionen står som arrangör för utställningen, som är öppen för allmänheten i Kampen i Helsingfors 17–21 augusti klockan 10–18.

Nyheter 20.8.2012

EU-länderna uppvisar stora skillnader i fråga om avfallshanteringen

I en undersökning som Europeiska kommissionen beställt jämfördes bland annat hur EU:s avfallsdirektiv har genomförts på olika håll i Europa. De bästa resultaten hade uppnåtts i Österrike och Nederländerna. Också Finland klarade sig jämförelsevis bra. På sista plats kom Grekland och Bulgarien, där en ansvarsfull avfallshantering inte har genomförts och den lokala standarden inte följer EU:s avfallslagstiftning.

Nyheter 20.8.2012

Europeiska ombudsmannen är en länk mellan EU-förvaltningen och medborgarna

Europeiska ombudsmannen har till uppgift att undersöka klagomål från EU-medborgarna, företag och organisationer om missförhållanden i Europeiska unionens förvaltning. Därtill ska ombudsmannen övervaka öppenheten och effektiviteten i EU-förvaltningen och att denna är medborgarvänlig. Ombudsmannens verksamhetsplan för perioden 2009–2014 strävar efter att garantera att EU-medborgarna känner till sina grundläggande rättigheter och kan utnyttja dem.

Nyheter 13.8.2012

Euroopan oikeusasiamies on linkki EU-hallinnon ja kansalaisten välillä

EU:n oikeusasiamiehen tehtävänä on tutkia unionin kansalaisten, yritysten ja järjestöjen tekemät kantelut Euroopan unionin hallinnossa ilmenevistä epäkohdista. Sen lisäksi oikeusasiamiehen vastuulla on valvoa EU-hallinnon avoimuutta, tehokkuutta ja kansalaisten huomioimista.

Uutinen 9.8.2012

Romanialaiset ja bulgarialaiset tukevat EU:n osallistumista maidensa uudistuksiin

Romania ja Bulgaria liittyivät Euroopan unioniin vuonna 2007. Erityisesti oikeusjärjestelmän uudistaminen, korruption- sekä etenkin Bulgariassa järjestäytyneen rikollisuuden kitkeminen ovat olleet Euroopan komission asettamia ensisijaisia tavoitteita unionin tuoreimmille jäsenvaltioille.

Uutinen 9.8.2012

Européerna förtröstansfulla i fråga om livsmedelsproduktionen i Europa

En tryggad livsmedelsproduktion är en av de viktigaste framtida utmaningarna i världen. När befolkningen ökar och jordklotets resurser minskar är en livsmedelsproduktion som följer hållbar utveckling allt viktigare också i Europa. Europeiska unionen har lyft upp en ökad livsmedelsmedvetenhet bland EU-medborgarna på sin framtida agenda. En undersökning som publicerades i juli 2012 avslöjar att européerna inte ser livsmedelsproduktionens tillräcklighet inom EU som ett särskilt problem.

Nyheter 8.8.2012

Rumänerna och bulgarerna stödjer EU:s medverkan i reformerna i sina hemländer

Rumänien och Bulgarien gick med i Europeiska unionen 2007. De primära målsättningarna som Europeiska kommissionen ställt upp för dessa två medlemsländer är att reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen och i Bulgarien också särskilt den organiserade brottsligheten.

Nyheter 8.8.2012

Den ekonomiska krisen har skärpt beskattningen i EU-länderna

En höjning av mervärdesskatten skärpte beskattningen i flera EU-länder 2010, visar en rapport som EU-kommissionen offentliggjorde i början av sommaren. Högst är beskattningen i Danmark där den totala skattesatsen var 47,6 procent av bruttonationalprodukten 2010. Lägst var beskattningen i Litauen, där skattesatsen var 27,1 procent av bnp. I Finland var motsvarande tal 42,1.

Nyheter 6.8.2012

Eurooppalaiset luottavaisia maanosansa ruoantuotantoon

Elintarvikkeiden tuotannon turvaaminen tulevaisuudessa on yksi globaalin maailman tärkeimmistä haasteista. Väestömäärän lisääntyessä ja maapallon voimavarojen huvetessa ruoan tuottaminen kestävän kehityksen mukaisesti on yhä tärkeämpää myös Euroopassa. Euroopan unioni on nostanut asialistalleen EU-kansalaisten ruokatietouden lisäämisen tulevaisuudessa. Heinäkuussa 2012 julkaistu tutkimus paljastaa, että eurooppalaiset eivät pidä elintarviketuotannon riittävyyttä EU:ssa erityisenä ongelmana.

Uutinen 3.8.2012

Talouskriisi kiristänyt verotusta EU-maissa

Arvonlisäverojen nousu kiristi verotusta monissa EU-maissa vuonna 2010, kertoo komission alkukesästä julkaisema raportti. Kireintä verotus on Tanskassa, jonka kokonaisveroaste oli 47,6 % bruttokansantuotteesta vuonna 2010. Keveintä verotus taas oli Liettuassa eli 27,1 % BKT:sta. Suomen vastaava luku oli 42,1.

Uutinen 27.7.2012

Eurokriisi ja Espanjan tilanne puhuttivat Porissa

Eurooppatiedotus osallistui yhdessä ulkoasiainministeriön kehitysviestinnän ja kansalaispalveluiden kanssa Porissa järjestettyyn SuomiAreenaan 17.-20. heinäkuuta. Eduskunnan ylimääräinen istunto ja Suomen osallistuminen Espanjan tukipakettiin innoittivat kävijöitä keskustelemaan ja kyselemään. EU-teemat olivatkin tapahtumassa vahvasti mukana.

Uutinen 27.7.2012

Europainformationen på SuomiAreena i Björneborg

Europainformationen deltar i evenemanget SuomiAreena i Björneborg den 18–20 juli. Man hittar oss i utrikesministeriets tält tillsammans med ministeriets allmänhetstjänst och utvecklingsinformation.

Nyheter 23.7.2012

Europainformationen på SuomiAreena i Björneborg

Europainformationen deltar i evenemanget SuomiAreena i Björneborg den 18–20 juli. Man hittar oss i utrikesministeriets tält tillsammans med ministeriets allmänhetstjänst och utvecklingsinformation.

Nyheter 23.7.2012

Time-out för Acta-avtalet

Finland undertecknade handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång, det så kallade Acta-avtalet (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), den 26 januari 2012 tillsammans med Europeiska unionen och 21 andra EU-medlemsstater. Avtalet syftar till att avvärja kränkningar av industriella rättigheter och upphovsrätterna på internationellt plan.

Nyheter 6.7.2012

ACTA

Suomi allekirjoitti väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen eli ACTA-sopimuksen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) 21 muun EU-jäsenvaltion sekä Euroopan unionin kanssa 26.1. 2012.

Uutinen 6.7.2012

Eurooppatiedotus mukana SuomiAreenalla Porissa

Eurooppatiedotus on mukana Porissa järjestettävässä SuomiAreena –tapahtumassa tällä viikolla, 18.-20. heinäkuuta. Eurooppatiedotus löytyy ulkoministeriön teltasta, missä esittäytyvät myös ulkoministeriön kansalaispalvelut ja kehitysviestintä.

Uutinen 29.6.2012

Kenestä Suomen EU-guru?

Montako jäsenmaata EU:ssa on? Mitä ovat EKP ja MEP? Vieläkö matkustaessa tarvitaan sekä passia että hammasharjaa?

Uutinen 29.6.2012

Vem blir Finlands EU-guru?

Hur många medlemsländer har EU? Vad är ECB och en MEP? Behöver man ännu både pass och tandborste när man reser?

Nyheter 29.6.2012

9-luokkalaiset ottavat toisistaan mittaa EU-tiedossa

Lähes 8 000 peruskoulun yhdeksäsluokkalaista osallistuu tänä keväänä toista kertaa järjestettävään, valtakunnalliseen EU-tietokilpailuun. Kilpailu pidetään perjantaina 4. toukokuuta 2012 kaikissa siihen ilmoittautuneissa kouluissa.

Uutinen 29.6.2012

Danmark ordförande i EU

Danmark inledde sin sjunde period som ordförande i EU vid årsskiftet. Det råder ingen brist på utmaningar: euroområdets ekonomiska kris fördjupas ytterligare och för att lösa den krisen krävs ett allt tätare samarbete mellan euroländerna och de övriga EU-länderna. Danmarks avsikt är att vara länken mellan dessa två läger, ”som en bro över mörka vatten”, säger Danmarks EU-minister Nicolai Wammen vid en presskonferens i Bryssel.

Nyheter 29.6.2012

Tanska EU:n puheenjohtajamaana

Tanska aloitti vuodenvaihteessa seitsemännen kautensa unionin puheenjohtajamaana. Haasteita riittää: euroalueen talouskriisi syvenee edelleen ja sen taltuttamiseksi tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä euromaiden ja muiden EU-maiden välillä. Tanskan tavoitteena on toimia linkkinä näiden kahden ryhmän välillä, ”siltana yli synkän virran”, kuten Tanskan EU-ministeri Nicolai Wammen Brysselissä pitämässään lehdistötilaisuudessa totesi.

Uutinen 29.6.2012

Hoten mot Finland är inte militära

Utrikesminister Erkki Tuomioja betonade det vidgade säkerhetsbegreppet när han deltog i Europainformationens diskussioner om Finlands säkerhets- och försvarspolitik. Till exempel klimatförändringen och attacker mot informationsnäten i samhället kan på längre sikt påverka säkerhetspolitiken mer än det som sker i närområdena. Ett inbördes beroende förutsätter samarbete.

Nyheter 29.6.2012

Suomi tukee EU:n jäsenyysneuvottelujen avaamista Montenegron kanssa

Euroopan unionin yleisten asioiden neuvosto pääsi tänään yksimielisyyteen jäsenyysneuvottelujen avaamisesta Montenegron kanssa. Eurooppa-neuvostolta odotetaan päätöksen vahvistamista huippukokouksessaan 28.–29. kesäkuuta 2012 Brysselissä.

Uutinen 29.6.2012

NEW CONTENT

Uutinen 28.6.2012

EU:n rahoituskehys – mistä uutta kasvua Euroopan taloudelle?

Euroopan komissio, neuvosto ja parlamentti neuvottelevat parhaillaan EU:n pitkän aikavälin budjetista vuosille 2014–2020. Jäsenmaiden päämiehistä muodostuva Eurooppa-neuvosto jatkaa huippukokouksessaan 28.–29. kesäkuuta 2012 rahoituskehysneuvottelujta komission neuvottelupaketin pohjalta.

Uutinen 21.6.2012

Suomeen kohdistuvat uhat eivät ole sotilaallisia

Ulkoministeri Erkki Tuomioja painotti laajaa turvallisuuskäsitettä osallistuessaan Eurooppatiedotuksen keskusteluihin Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja yhteiskunnan tietoverkkoihin kohdistuvat hyökkäykset voivat pidemmällä aikavälillä vaikuttaa turvallisuuspolitiikkaan enemmän kuin lähialueen asiat. Keskinäinen riippuvuus edellyttää yhteistyötä.

Uutinen 21.6.2012

Finlands säkerhetspolitik – trender i framtiden?

Utrikesministeriets Europainformation inleder i mitten av juni en serie diskussioner om Finlands säkerhetspolitik. De första diskussionerna kring temat ”Finlands säkerhetspolitik – trender i framtiden?” -hålls i Tammerfors den 13 juni och i Helsingfors den 14 juni under ledning av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Nyheter 20.6.2012

Suomen turvallisuuspolitiikka – suunta tulevaisuudessa?

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus käynnistää kesäkuun puolivälissä keskustelutilaisuuksien sarjan Suomen turvallisuuspolitiikasta. Ensimmäiset ”Suomen turvallisuuspolitiikka – suunta tulevaisuudessa?” -tilaisuudet pidetään Tampereella 13. ja Helsingissä 14. kesäkuuta ulkoministeri Erkki Tuomiojan johdolla.

Uutinen 18.6.2012

Meppi Sirpa Pietikäinen vaatii tiukempia pelisääntöjä kaivosteollisuudelle

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen vieraili viime viikolla Eurooppatiedotuksen Meppikahveilla Joensuussa ottamassa kantaa muun muassa paljon keskustelua herättäneisiin Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmiin.

Uutinen 18.6.2012

Luottamuspulan vaivaama Eurooppaa odottaa Kreikan ja Ranskan vaaliviikonloppua

EU:n finanssisektoria koskevaa sääntelyä on kriisin myötä lisätty, mutta sen ohella tarvitaan ennen kaikkea luottamusta lisääviä toimia ja lisää avoimuutta. Ranskassa odotetaan sunnuntaina parlamenttivaalien tulosta ja mihin suuntaan maan EU-politiikka uuden presidentin myötä lähtee. Saksassa käydään keskustelua eurokriisin ratkaisumalleista. Onko suuntana tiivistyvä EU ja tiivistyvä päätöksenteko vai palataanko johonkin vanhaan?

Uutinen 14.6.2012

Utsiktsplats inom Europeiska utrikestjänsten

I april flyttade Europeiska utrikestjänsten in i en glasbyggnad i EU-kvarteret som Brysselbesökarna känner som "Triangeln". Nu arbetar de 1 425 tjänstemännen vid utrikestjänsten – eller vid EU:s avdelning för yttre åtgärder, som tjänsten officiellt heter – för första gången under ett och samma tak. En av dem är Sanna Silventoinen från Europainformationen, som arbetar i utrikestjänsten under våren och sommaren 2012.

Nyheter 14.6.2012

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen kräver skärpta spelregler för gruvindustrin

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen var gäst vid en diskussion som Europainformationen ordnade i Joensuu förra veckan. Hon tog ställning till bland annat de mycket omtalade miljöproblemen vid Talvivaaragruvan.

Nyheter 14.6.2012

Muuttuuko Ranskan EU-linja?

Euroopassa odotetaan mielenkiinnolla sitä, miten Ranskan uusi presidentti Francois Hollande tarttuu eurokriisin hoitoon. Vaalikampanjansa aikana sosialistien Hollande kritisoi tiukkaa talouskuria ja vaati sen tilalle kasvua tukevaa talouspolitiikkaa.

Uutinen 11.6.2012

Näköalapaikka EU:n ulkosuhdehallinnossa

EU:n ulkosuhdehallinto (EUH) sai huhtikuussa kodikseen EU-korttelin lasirakennuksen, jota kutsutaan Brysselin-kävijöiden keskuudessa totutusti ”Triangeliksi". Saman katon alla on ensimmäistä kertaa tilat kaikille 1425:lle ulkosuhdehallinnon virkamiehelle. Myös Eurooppatiedotuksen Sanna Silventoinen työskentelee siellä kevään ja kesän ajan.

Uutinen 8.6.2012

Kuuluuko Euroopan ääni?

Lissabonin sopimuksen myötä EU:n piti muuttua ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan entistä vahvemmaksi maailmanlaajuiseksi vaikuttajaksi. Se Kissingerin kaipaama kuuluisa puhelinnumerokin löytyi lopulta, kun sopimuksessa EU:lle luotiin oma ulkoministeri yhdistämällä ulkosuhdekomissaarin, ulkopoliittisen korkean edustajan ja kiertävän puheenjohtajan tehtävät.  

Uutinen 8.6.2012

Landets bästa EU-kännare finns i Parola, Esbo och Lahtis

Omkring 7 800 elever på grundskolans nionde klass deltog i en nationell frågesport om EU den 4 maj 2012. Till vinnare utkorades Inka Aitola från Parolan yhteiskoulu i Egentliga Tavastland. Tvåa i tävlingen kom esbobon Annika Antikainen från Olarin koulu i Nyland och trea blev Kimi Uosukainen från Lahden Yhteiskoulu i Päijänne-Tavastland.

Nyheter 7.6.2012

Rent vatten i de flesta semesterdestinationerna i EU

Goda nyheter om du planerar en strandsemester i Europa i sommar — Europeiska unionens badvatten är numera i gott skick. Till och med 92 % av badvattnen uppfyller nu minimikraven för vattenkvalitet enligt badvattendirektivet.

Nyheter 7.6.2012

Useimpien eurooppalaisten lomakohteiden uimavedet puhtaita

Eurooppalaista rantalomaa suunnittelevalle on mukava uutinen, että Euroopan unionin uimavedet ovat nykyisin hyvässä kunnossa. Peräti 92 prosenttia uimavesistä täyttää uimavesidirektiivissä säädetyt veden laatua koskevat vähimmäisvaatimukset.

Uutinen 5.6.2012

Greklands ekonomiska kris får allt mörkare nyanser

Det svåra ekonomiska och politiska läget i Grekland oroar EU:s medlemsländer. Europeiska unionens och medlemsländernas ledare anser att läget är synnerligen oroväckande inte bara ekonomiskt utan också med tanke på den politiska stabiliteten. När EU-ländernas finansministrar i början av förra veckan samlades till möte hoppades de att Grekland snabbt får en funktionsduglig regering. Att Grekland lämnar euron ansågs inte vara ett önskvärt alternativ.

Nyheter 29.5.2012

Matkalla maailmankansalaisiksi

Kysymys: mikä EU-rahoitusohjelma? Viiden pisteen vihje: se on tarjonnut apurahan yhteensä yli 2,5 miljoonalle eurooppalaiselle. Kolmen pisteen vihje: se juhlii tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan. Kahden pisteen vihje: se on tunnetuin EU-ohjelma. Yhden pisteen vihje: sen nimi tulee sanoista European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Vastaus on ERASMUS. Mikä sattuma, että hankalasta nimestä muodostui tarttuva lyhenne!

Uutinen 28.5.2012

Parhaat EU-tietäjät löytyivät Parolasta, Espoosta ja Lahdesta

Noin 7 800 peruskoulun yhdeksäsluokkalaista osallistui valtakunnalliseen EU-tietokilpailuun 4. toukokuuta 2012. Voittajaksi selviytyi Inka Aitola Parolan yhteiskoulusta Kanta-Hämeestä. Toiseksi kilpailussa tuli espoolainen Annika Antikainen Olarin koulusta Uudeltamaalta ja kolmanneksi Kimi Uosukainen Lahden yhteiskoulusta Päijät-Hämeestä. 

Uutinen 28.5.2012

EU:s gemensamma gränssäkerhet – en komplicerad fråga

”Europeiska unionen var inte särskilt bra förberedd på händelserna under den arabiska våren 2011. Gränsförvaltningsbyrån Frontex var i det närmasten den enda instans som kunde göra någonting.” Det sade Frontex generaldirektör Ilkka Laitinen vid Europaparlamentets frukostmöte.

Nyheter 21.5.2012

Professor Hiski Haukkalas europeiska meny: ”Svårsmält”

Hiski Haukkala, professor i internationell politik vid Tammerfors universitet, bjöd på en intressant, om än något besk europeisk meny med vinrekommendation vid ett evenemang för allmänheten på Europadagen. Enligt Haukkala kommer alla nuvarande europeiska menyvarianter med en kvalitetsgaranti: alla lösningar har en bitter eftersmak och är garanterat dyra!

Nyheter 21.5.2012

Kreikan talouskriisi saa yhä tummempia sävyjä

Kreikan vaikea taloudellinen ja poliittinen tilanne huolestuttaa EU-jäsenmaita. Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden johtajat pitävät nykytilannetta erittäin huolestuttavana paitsi taloudellisessa mielessä myös poliittisen vakauden kannalta. EU-maiden valtiovarainministerien kokouksessa alkuviikosta toivottiin Kreikan nopeasti saavan toimintakykyisen hallituksen. Kreikan eroa eurosta ei pidetty toivottavana vaihtoehtoina.

Uutinen 21.5.2012

Hiski Haukkalan Eurooppa-menu: ”Katkera kalkki”

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala tarjoili Eurooppa-päivän avoimessa yleisötilaisuudessa mielenkiintoisen, joskin hieman kitkerän eurooppalaismenun viinisuosituksineen.

Uutinen 21.5.2012

EU:n yhteinen rajaturvallisuus – monimutkainen kysymys

”Euroopan unioni ei ollut kovin hyvin valmistautunut Arabikevään 2011 tapahtumiin. Rajaturvallisuusvirasto Frontex pystyi lähes ainoana kuitenkin tekemään jotakin.” Tätä mieltä oli Frontexin pääjohtaja Ilkka Laitinen Euroopan parlamentin Pressikahveilla.

Uutinen 9.5.2012

9.5. vietetään Eurooppa-päivää

Kaikissa EU-jäsenvaltioissa vietetään 9. toukokuuta Eurooppa-päivää. Eurooppa-päivän vietto juontaa juurensa vuoteen 1950. Silloin - 9. toukokuuta - Ranskan ulkoministeri Robert Schuman lausui Euroopan yhdentymisen syntysanat.

Uutinen 9.5.2012

Förbered dig inför resan!

Ju bättre du som resenär förbereder dig på förhand, desto färre otrevliga överraskningar råkar du ut för. Utrikesministeriet och organisationen Konsumenteuropa erbjuder tjänster för ökad resesäkerhet.

Nyheter 8.5.2012

Europadagen firas 9 maj

Europadagen firas den 9 maj i alla EU:s medlemssstater. Firandet av Europadagen går tillbaka på en händelse år 1950. Det var då som den franske utrikesministern Robert Schuman den 9 maj presenterade sin plan för en integration av Europa.

Nyheter 8.5.2012

Niondeklassister tävlar i EU-kunskap

Nästan 8 000 elever på grundskolans nionde klass deltar i en riksomfattande tävling i EU-kunskap, som i vår arrangeras för andra gången. Tävlingen ordnas fredagen den 4 maj i alla skolor som anmält sig till den.

Nyheter 30.4.2012

Kommer reaktioner från allmänheten att fälla Acta-avtalet?

De finländska Europaparlamentarikerna framförde sin syn på det mycket omdiskuterade Acta-avtalet vid en diskussion på Europaparlamentets informationsbyrå i Finland. Foto: Anna Romo/Europainformationen

Nyheter 25.4.2012

Kansalaispalaute kaatamassa ACTA-sopimuksen?

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston pressikahveilla suomalaismepit kertoivat näkemyksiään paljon keskustelua herättäneestä Acta-sopimuksesta. Kuva: Anna Romo/Eurooppatiedotus

Uutinen 25.4.2012

Euroopan tulevaisuus — kasvuun digitaalisilla sisämarkkinoilla

Euroopan unionin sisämarkkinoilla toimivien yritysten ulottuvilla on lähes 500 miljoonaa kuluttajaa. Digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivat yritykset kohtaavat kuitenkin useita esteitä. Kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden kannalta Suomelle on tärkeää, että EU:ssa on toimivat digitaaliset sisämarkkinat.

Uutinen 25.4.2012

Europas framtid — tillväxt med hjälp av den digitala inre marknaden

Företag som verkar på Europeiska unionens inre marknad har möjlighet att nå nästan 500 miljoner konsumenter. Men företagen som verkar på den digitala inre marknaden stöter ofta på olika hinder. Med tanke på konkurrenskraften, tillväxten och sysselsättningen är det viktigt för Finland att EU har en fungerande digital inre marknad.

Nyheter 23.4.2012

Kuoleman jälkeinen elämä Euroopan unionissa

Kun maallinen vaellus päättyy, siihen ei päde enää Karman laki vaan EU:n oma perintö- ja testamenttiasetus!

Uutinen 23.4.2012

NEW CONTENT

Uutinen 20.4.2012

EU-rahoituksen opas 2011-2013

Tämä rahoitusopas sisältää perustiedot EU:n rakennerahastoista ja keskeisistä rahoitusohjelmista.

Uutinen 18.4.2012

Uttagningsprov för EU-karriär

Det enda sättet att få en fast EU-tjänst är att delta i ett uttagningsprov som ordnas av Europeiska rekryteringsbyrån EPSO (The European Personnel Selection Office). Ansökningsprocessen förnyades för två år sedan och den blev snabbare och kortare. Numera ordnas uttagningsprov varje år.

Nyheter 16.4.2012

Haku EU-uralle

Uutinen 16.4.2012

Temaåret för aktivt åldrande

I år firas Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. I Finland samordnas temaåret av Arbetshälsoinstitutet.

Nyheter 16.4.2012

Ekonomiska termer

I och med den utdragna ekonomiska krisen i Europa har ekonomin blivit ett allmänt samtalsämne. Men vad betyder till exempel euroobligationer och finansiella stabiliseringsfaciliteter? Här får du förklaringar på de vanligast förekommande ekonomiska termerna.

Nyheter 16.4.2012

Taloustermit tutuiksi

Euroopan talouskriisin pitkittyessä taloudesta on tullut arkinen puheenaihe, jossa vilahtelevat niin eurobondit kuin rahoitusvakausvälineet. Tästä listasta löydät yleisimmin esiintyvät taloustermit selityksineen.

Uutinen 16.4.2012

Uttagningsprov för EU-karriär på gång

Det enda sättet att få en fast EU-tjänst är att delta i ett uttagningsprov som ordnas av Europeiska rekryteringsbyrån EPSO (The European Personnel Selection Office). Ansökningsprocessen förnyades för två år sedan och den blev snabbare och kortare. Numera ordnas uttagningsprov varje år.

Nyheter 12.4.2012

Europainformationen förnyar sin webbplats – konkurrensutsättning på gång

Europainformationen förnyar inte bara sin organisation, utan också sin webbplats. En annons om upphandlingen gällande förnyelsen av webbplatsen har publicerats på HILMA, portalen för offentlig upphandling.

Nyheter 4.4.2012

Eurooppatiedotuksen verkkosivu-uudistusta koskeva kilpailutus käynnissä

Eurooppatiedotus uudistaa organisaationsa ohella myös verkkosivunsa. Verkkosivu-uudistusta koskeva hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen portaalissa HILMAssa.

Uutinen 4.4.2012

Man kan växla mark till euro till och med slutet av februari

I början av år 2002 tog Finland i bruk euron som valuta. Euro blev Finlands enda officiella valuta den 28 februari 2002 då den parallella användningen av mark och euro tog slut.

Nyheter 23.3.2012

Suomen EY-jäsenyyshakemuksesta 20 vuotta

Keskustelu Suomen EY-jäsenyydestä sai uutta vauhtia talvella 1991–1992 Neuvostoliiton hajottua: Suomelle avautuivat uudet mahdollisuudet yhteistyöhön muun Euroopan kanssa.

Uutinen 23.3.2012

20 år sedan Finland ansökte om medlemskap i EG

Diskussionen om Finlands EG-medlemskap fick ny fart vintern 1991–1992 efter Sovjetunionens upplösning: nya möjligheter till samarbete med det övriga Europa öppnades för Finland.

Nyheter 22.3.2012

Europas framtid: är den värsta krisen över?

Statsrådets kansli, Europainformationen vid utrikesministeriet och Helsingfors universitet ordnade en diskussion om Europas framtid tisdagen den 13 mars 2012 i Helsingfors universitet.

Nyheter 22.3.2012

Norra Karelen tävlar med Irland om EU-stöden

Riksdagens stora utskott sammankom i Joensuu för att samla bakgrundsfakta för förhandlingarna om budgetramarna. Medlemmarna i stora utskottet Lenita Toivakka, Kimmo Tiilikainen, Riitta Myller, Pietari Jääskeläinen, Sirkka-Liisa Anttila, vice ordförande Antti Kaikkonen och ordförande Miapetra Kumpula-Natri lyssnade uppmärksamt på de förslag som gavs i östra Finland. Foto: Anna Romo

Nyheter 22.3.2012

Kisojen kautta EU-uralle

EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO avaa maaliskuussa jälleen vuosittaisen virkamieskilpailunsa. EUE:n tämän viikon kolumnissa Henrik Ruso kertoo valintamenettelyn luonteesta sekä suomalaisten tähänastisesta kisamenestyksestä.

Uutinen 21.3.2012

Europainformationens verksamhet förnyas i början av 2013

Verksamheten vid utrikesministeriets Europainformation förnyas i början av 2013. EU-informationen till allmänheten koncentreras till utrikesministeriet i Helsingfors. De regionala informationspunkterna, med undantag för den i Rovaniemi, upphör med verksamheten före utgången av 2012. Syftet med reformen är att utveckla EU-informationen till allmänheten så att den bättre motsvarar efterfrågan och samtidigt är kostnadseffektiv.

Nyheter 20.3.2012

Euroopan tulevaisuus: pahin kriisi hellittää?

Valtioneuvoston kanslia, ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus ja Helsingin yliopisto järjestivät keskustelutilaisuuden Euroopan tulevaisuudesta tiistaina 13.3.2012 Helsingin yliopistossa.

Uutinen 16.3.2012

Suomen ja Viron pääministerit kannattavat vahvaa unionia

Pääministeri Jyrki Katainen ja Viron pääministeri Andrus Ansip keskustelivat 12. joulukuuta Turussa Euroopan ja erityisesti Itämeren alueen tulevaisuudesta. Kyseessä oli valtioneuvoston kanslian, Eurooppatiedotuksen ja Turun yliopiston yhteistyössä järjestämä keskustelutilaisuus Euroopan tulevaisuudesta.

Uutinen 15.3.2012

Eurooppatiedotuksen toiminta uudistuu vuoden 2013 alussa

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotuksen toiminta uudistuu vuoden 2013 alussa. EU-kansalaisviestintä keskitetään ulkoasiainministeriöön Helsinkiin, ja maakunnalliset toimipisteet Rovaniemeä lukuun ottamatta lopettavat toimintansa vuoden 2012 loppuun mennessä. Uudistuksen tavoitteena on kehittää EU-kansalaisviestintää siten, että se vastaa entistä paremmin kansalaisten kysyntää ja on kustannustehokasta.

Uutinen 15.3.2012

Patenttiratkaisun paikka

Ajatus EU-patentista on EU:ta vanhempi. Hankkeen historia ulottuu ainakin vuoteen 1949, ja asia on ollut eri muodoissa vireillä vuosikymmeniä.

Uutinen 13.3.2012

Europas framtid diskuteras i Helsingfors

Europeiska unionen har genom tiderna utvecklats genom kriser – åt vilket håll är vi nu på väg?  Statsminister Jyrki Katainen och Europeiska centralbankens före detta generaldirektör Jean-Claude Trichet diskuterar Europas framtid tisdagen den 13.3.2012 kl. 12.45–15.00 i Helsingfors universitets solennitetssal, Alexandersgatan 5.

Nyheter 13.3.2012

Anställd vid EU:s utrikestjänst

Den europeiska utrikestjänsten har varit verksam i ett år. Den inrättades genom Lissabonfördraget för att verkställa Europeiska unionens utrikespolitik. Syftet är att effektivisera unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Nyheter 13.3.2012

Pohjois-Karjala kisaa EU-tuista Irlannin kanssa

Eduskunnan suuri valiokunta kokoontui keräämään taustatietoa rahoituskehysneuvotteluihin Joensuussa. Suuren valiokunnan jäsenet Lenita Toivakka, Kimmo Tiilikainen, Riitta Myller, Pietari Jääskeläinen, Sirkka-Liisa Anttila, varapuheenjohtaja Antti Kaikkonen ja puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri kuuntelivat tarkkaavaisina itäsuomalaisten esityksiä. Kuva: Anna Romo

Uutinen 8.3.2012

Helsingissä keskustellaan Euroopan tulevaisuudesta

Euroopan unioni on perinteisesti kehittynyt kriisien kautta, mutta mihin suuntaan unioni kehittyy seuraavaksi? Pääministeri Jyrki Katainen sekä Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja Jean-Claude Trichet keskustelevat Euroopan tulevaisuudesta tiistaina 13.3.2012 Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa (Aleksanterinkatu 5) kello 12.45–15.00.

Uutinen 8.3.2012

Eurooppa-neuvosto myönsi Serbialle ehdokasmaa-aseman

Serbialle myönnettiin ehdokasmaa-asema Eurooppa-neuvoston kokouksessa 1. maaliskuuta 2012. Kuvassa Serbian presidentti Boris Tadic ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

Uutinen 8.3.2012

Töissä Euroopan ulkosuhdehallinnossa

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on toiminut reilun vuoden. Se perustettiin Lissabonin sopimuksella hoitamaan Euroopan unionin ulkopolitiikan täytäntöönpanoa. Tavoitteena on tehostaa unionin yhteistä ulko-ja turvallisuuspolitiikkaa

Töissä Brysselissä 6.3.2012

Europeiska rådet beviljade Serbien status som kandidatland

Serbien beviljades status som kandidatland vid Europeiska rådets möte 1 mars 2012. På bilden Serbiens president Boris Tadic och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy. Foto: Europeiska unionens råd

Nyheter 6.3.2012

EU:n ulkosuhdehallinto

Lissabonin sopimuksen (1.12.2009) myötä Euroopan unionille ryhdyttiin rakentamaan ulkosuhdehallintoa. Sen tulee tehostaa ja johdonmukaistaa EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) perustettiin 1.12.2010, jolloin varsinainen työ uuden organisaation luomiseksi alkoi. Toimintakykyinen ulkosuhdehallinto on ollut vuoden 2011 alusta lähtien. Organisaation kehittäminen täyteen toimintavalmiuteensa kestänee vielä joitakin vuosia. 

Uutinen 6.3.2012

Den ekonomiska krisen – vem betalar fiolerna?

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen understöder den omdebatterade transaktionsskatten. Hon anser att den är ett sätt att få finansmarknaden att delta i kostnaderna för den ekonomiska krisen.

Nyheter 29.2.2012

Grekland ett fortlöpande bekymmer i Europaparlamentets korridorer

Enligt planerna ska EU under det danska ordförandeskapet i år fokusera på att skapa tillväxt och nya arbetsplatser och planera för budgetperioden 2014–2020. Men det verkar som om skuldkrisen i euroområdet och speciellt läget i Grekland kommer att dominera EU:s agenda ännu länge framöver. Enbart under detta år förfaller obligationer för 800 miljarder euro till betalning i euroländerna, och detta påverkar många beslut. Utgående från dessa tankar anlade Europaparlamentarikerna Carl Haglund och Sari Essayah synpunkter på EU-året 2012 i Åbo.

Nyheter 29.2.2012

Kuka maksaa talouskriisin viulut?

Mep Sirpa Pietikäinen kannattaa kiisteltyä rahamarkkinaveroa. Hänen mukaansa se on yksi keino saada myös finanssimarkkinat osallistumaan kriisin maksutalkoisiin.

Uutinen 28.2.2012

EU:sta tiiviimpi unioni – vaikka väkisin

Professori Pami Aalto on Jean Monnet -oppituolin haltija Tampereen yliopistossa. Kuva: Tampereen yliopisto, Teemu Launis

Uutinen 28.2.2012

EU-budjetista väännetään kriisin keskellä

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb ja budjettikomissaari Janusz Lewandowski keskustelivat myös viime heinäkuussa Brysselissä. Kuva: Euroopan komissio

Uutinen 20.2.2012

EU-budgeten förhandlas fram mitt under krisen

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb och budgetkommissionären Janusz Lewandowski sammanstrålade i Bryssel i juli ifjol. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 20.2.2012

Kreikka kestohuolena Euroopan parlamentin käytävillä

Tanskan puheenjohtajuuden myötä EU:n oli tänä vuonna tarkoitus keskittyä kasvun luomiseen, työllisyyden lisäämiseen ja budjettikauden 2014-2020 suunnitteluun. Näyttää kuitenkin, että euroalueen velkakriisi ja erityisesti Kreikan tilanne dominoivat EU:n asialistaa vielä pitkään. Yksistään tämän vuoden aikana euromaissa erääntyy 800 miljardin arvosta joukkovelkakirjolainoja. Tämä vaikuttaa moniin päätöksiin. Näissä mietteissä availivat mepit Carl Haglund ja Sari Essayah näkymiä alkaneeseen EU-vuoteen Turussa.

Uutinen 17.2.2012

Regeringarna beslutar om den ekonomiska politiken

Hannele Kerola, konsultativ tjänsteman vid finansministeriet. Foto: Päivi Toivanen

Nyheter 16.2.2012

Hallitukset päättävät talouspolitiikasta2

Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Hannele Kerola. Kuva: Päivi Toivanen

Uutinen 10.2.2012

Aluetiedottajan matkassa kansanäänestyksestä talouskriisiin

Kymenlaakson Eurooppatiedotuksen pitkäaikainen aluetiedottaja Leena Halonen jää eläkkeelle. Leenalla on valtaisa kokemus EU-tiedottamisesta, aina EU-kansanäänestysajoista nykyiseen talouskriisiin. Eurooppatiedotuksen verkkotoimitus kyseli Leenalta kokemuksista vuosien varrelta hänen viimeisenä työpäivänään Kymenlaakson Eurooppatiedotuksessa, Kouvolassa.

Uutinen 10.2.2012

EU:n koulutusohjelmat uudistuvat

EU tukee erilaisia hankkeita, jotka edistävät Euroopan unionin jäsenmaiden välistä yhteistyötä. Tukea voi hakea esimerkiksi EU:n nuorisotoimintaohjelmasta, EU:n kulttuuriohjelmasta, Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta sekä Elinikäisen oppimisen ohjelmasta.

Uutinen 7.2.2012

EU:s utrikestjänst

I och med Lissabonfördraget (1.12.2009) började man bygga upp en utrikestjänst för Europeiska unionen som ska göra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik mer effektiv och samstämmig. Den europeiska utrikestjänsten (European External Action Services, EEAS) inrättades 1.12.2010, då det egentliga arbetet för att bygga upp den nya organisationen inleddes. Utrikestjänsten har fungerat sedan början av 2011, men det tar antagligen ännu några år innan den är fullt utbyggd.

Nyheter 6.2.2012

Arabikevät esillä Saharov-seminaarissa

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto järjesti Helsingissä seminaarin arabikeväästä ja Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta. Unionin aktiivisuus ihmisoikeuskysymyksissä sai kiitosta, mutta kehitettävääkin löytyi.

Uutinen 1.2.2012

Uudet säännöt EU:n ja euron pelastusrenkaina

Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Eikka Kososen mukaan EU on tällä hetkellä paitsi taloudellisessa myös poliittisessa kriisissä, joka on sen koko historian pahin. Vakavan talouskriisin lisäksi unionilla on myös paljon muita haasteita ratkottavanaan, kuten unionin suhteellisen painoarvon heikkeneminen globalisaation myötä, väestön ikääntyminen, ilmastokysymykset ja kansainväliset kriisit. Kosonen luennoi Tampereella osana EU:n talouskriisiä käsittelevää avointa luentosarjaa.

Uutinen 1.2.2012

EU:s utrikestjänst – en tjänare, många husbönder

Den europeiska utrikestjänsten (EEAS) som inrättades för ett år sedan väckte intresse då en grupp internationella experter träffades till en öppen diskussion om den rätt nya organisationens situation och framtid.  

Nyheter 31.1.2012

Markkoja voi vaihtaa euroiksi vielä helmikuun loppuun saakka

Suomi otti euron käyttöön vuoden 2002 alussa. Markkojen ja eurojen yhteiskäytön aika päättyi 28. helmikuuta 2002 ja eurosta tuli ainoa virallinen raha.

Uutinen 31.1.2012

Hallitukset päättävät talouspolitiikasta

Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Hannele Kerola. Kuva: Päivi Toivanen

Uutinen 31.1.2012

EUH – yksi palvelija, monta isäntää

Vuosi sitten perustettu Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) herätti kiinnostusta, kun kansainvälinen joukko asiantuntijoita piti avoimen keskustelutilaisuuden uudehkon organisaation tilasta ja tulevaisuudesta.

Uutinen 30.1.2012

EU luomassa romanistrategiaa

Euroopan unionille on tekeillä oma romanistrategia. Romaniasiat ovat olleet EU:ssa esillä pitkään. Euroopan komission kehotuksesta EU:n jäsenvaltioiden tuli luoda oma kansallinen romanistrategia vuoden 2011 loppuun mennessä. Määräaikaan mennessä 17 maata sai tehtävän valmiiksi. Kansallisten strategioiden perustalta valmistellaan nyt koko EU:n yhteistä romanistrategiaa.

Uutinen 26.1.2012

Nya regler räddningsplanka för EU och euron

Enligt Eikka Kosonen, chef för Europeiska kommissionens representation i Finland, har EU drabbats inte bara av en ekonomisk kris utan också av en politisk kris, som är den värsta i unionens historia. Unionen måste inte bara råda bot på en allvarlig ekonomisk kris utan har också andra utmaningar att lösa, såsom att unionens relativa tyngd minskar i och med globaliseringen, att befolkningen åldras samt klimatfrågor och internationella kriser. Kosonen höll en föreläsning i Tammerfors som ingår i en öppen föreläsningsserie om EU:s ekonomiska kris.

Nyheter 26.1.2012

Åbos år som kulturhuvudstad slut ­– Guimarães och Maribor tar vid

”Åbo har utvecklats till en betydande europeisk kulturstad. Det är enormt viktigt att vi också i framtiden satsar på kultur i Åbo, i Finland och i hela Europa”, konstaterade ordföranden för Stiftelsen Åbo 2011 Christoffer Taxell.

Nyheter 26.1.2012

Muuttiko vuosi 2011 suomalaisten EU-asenteita?

Suomen liittyessä Euroopan unioniin jäsenyyttä kannatti noin 57 prosenttia kansalaisista. Sittemmin tuki EU-jäsenyydelle on pysynyt pienistä vaihteluista huolimatta melko tasaisena. Viime vuonna Suomessa käytiin ehkä aktiivisinta julkista EU-keskustelua sitten 1990-luvun puolivälin. Suomalaisten EU-kriittisyyden väitetään nyt kasvaneen. Löytyykö tälle väitteelle pohjaa viimeaikaisista tutkimuksista?

Uutinen 26.1.2012

Selviääkö euro sittenkin?

Euroopalla on takanaan myrskyisä vuosi. Rahoitusmarkkinoiden kestävyyttä koettelevaan kriisiin etsitään edelleen ratkaisuja. Euroopan talous on vaipumassa taantumaan mittavista elvytystoimista huolimatta. Poliittinen vastakkainasettelu eteläisen ja pohjoisen Euroopan ja valtioiden sisällä maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä on voimistunut. Talouskriisi uhkaa unionin vakautta. Miten tästä eteenpäin?                   

Uutinen 26.1.2012

Ikääntyminen on mahdollisuus – ei ongelma

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimon asiantuntija Mauri Uusilehto. Kuva: Hanna Päivärinta

Uutinen 26.1.2012

Förändrades finländarnas inställning till EU år 2011?

När Finland gick med i Europeiska unionen stödde cirka 57 procent av finländarna medlemskapet. Därefter har stödet för EU-medlemskapet i stort sett varit rätt oförändrat. Sedan mitten av 1990-talet var den offentliga diskussionen om EU kanske allra aktivast i Finland ifjol. Det påstås att finländarnas kritiska inställning till EU har ökat. Finns det fog för detta påstående i de undersökningar som gjorts på sistone?

Nyheter 26.1.2012

Vaasassa keskustellaan Euroopan tulevaisuudesta

Euroopan unioni on perinteisesti kehittynyt kriisien kautta, mutta mihin suuntaan unioni kehittyy seuraavaksi? Unionia koettelevat haasteet vaativat avointa ja eri näkökulmia kokoavaa keskustelua.

Uutinen 17.1.2012

Kommer euron ändå att klara krisen?

Europa har ett stormigt år bakom sig. Fortfarande söks det lösningar på den kris som prövat finansmarknadens hållbarhet. Trots omfattande stimulansåtgärder är ekonomin i Europa på väg in i en recession. Det politiska motsatsförhållandet mellan södra och norra Europa och mellan invandrare och infödda inom staterna har förstärkts. Den ekonomiska krisen hotar EU:s stabilitet. Vad kommer att ske nu?                         

Nyheter 16.1.2012

EU:n teemavuosi 2012

Tänä vuonna vietetään EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. Suomessa tapahtumia koordinoi Työterveyslaitos.

Uutinen 11.1.2012

NEW CONTENT

Uutinen 10.1.2012

Tanskan tavoitteena tehokkaampi, vihreämpi ja turvallisempi Eurooppa

Seitsemättä kertaa unionin puheenjohtajamaana aloittava Tanska on kovan paikan edessä: euroalueen talouskriisi syvenee edelleen ja sen taltuttamiseksi tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä euromaiden ja muiden EU-maiden välillä. Tanskan tavoitteena on toimia linkkinä näiden kahden ryhmän välillä, ”siltana yli synkän virran”, kuten Tanskan EU-ministeri Nicolai Wammen Brysselissä pitämässään lehdistötilaisuudessa totesi.

Uutinen 3.1.2012

Ett effektivare, grönare och säkrare Europa under Danmarks ordförandeskap

Danmark, som snart för sjunde gången ska vara ordförandeland i EU, står inför stora utmaningar: euroområdets ekonomiska kris fördjupas ytterligare och för att lösa den krisen krävs ett allt tätare samarbete mellan euroländerna och de övriga EU-länderna. Danmarks avsikt är att vara länken mellan dessa två läger, ”som en bro över mörka vatten”, säger Danmarks EU-minister Nicolai Wammen vid en presskonferens i Bryssel.

Nyheter 2.1.2012

Seuraa meitä