Europeiska rådets ställning stärks i unionen

Europeiska rådet, som består av EU-ländernas stats- och regeringschefer och kommissionens ordförande, sammanträder vanligtvis fyra gånger om året. Foto: Europeiska unionens råd.

Nyheter 22.12.2009

Julshopping och samtal med folket

Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre och Sveriges utrikesminister Carl Bildt träffade allmänheten på julmarknaden tillsammans med Alexander Stubb och Polens utrikesminister Radosław Sikorski. Foto: Utrikesministeriet.

Nyheter 22.12.2009

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Europainformationen

Nyheter 19.12.2009

NEW CONTENT

Nyheter 16.12.2009

NEW CONTENT

Nyheter 16.12.2009

NEW CONTENT

Nyheter 16.12.2009

Unionens nya topposter

EU-ordförandelandet Sverige har haft en intressant utmaning i att förbereda utnämningspaketet i EU utifrån Lissabonfördraget.

Nyheter 15.12.2009

Korten på bordet i Köpenhamn

Innan Satu Hassi reste till klimatmötet i Köpenhamn för att där representera Europaparlamentet hann hon besöka mötet i Tammerfors stadsbibliotek Metso för att berätta färska nyheter om EU:s klimatpolitiska riktlinjer. Foto: Europainformationen.

Nyheter 14.12.2009

Medborgarnas möjligheter att påverka ökar

Kommissionen tar emot synpunkter på det europeiska medborgarinitiativet fram till slutet av januari 2010. Därefter överförs förslaget att behandlas av parlamentet och rådet. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 11.12.2009

Delta i EU-debatt!

Nyheter 1.12.2009

Lissabonfördraget träder i kraft den 1 december 2009

Lissabonfördraget träder i kraft den 1 december 2009. Foto: Europainformationen.

Nyheter 1.12.2009

Med tåg genom Sibirien till Kyoto och andra berättelser om klimatpolitiken

Vid presentationen av boken talade bland annat minister Paula Lehtomäki och Jaakko Ojala från miljöministeriet. Ojala är en Finlands veteraner i klimatförhandlingarna.

Nyheter 30.11.2009

EU:s president och utrikesminister utnämndes

EU:s nya ledare. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 27.11.2009

Lissabonfördraget träder i kraft den 1 december 2009

Pressmeddelande 306/2009

Nyheter 26.11.2009

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation

Ansökan ska inlämnas senast den 15 december 2009. Foto: Europeiska komissionen.

Nyheter 20.11.2009

Utbytesstudier eller arbetspraktik utomlands stödjer de ungas sysselsättning

Du kan säga din åsikt om utbytesstudierna och de ungas rörlighet genom att besvara en förfrågan på kommissionens webbplats. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 19.11.2009

Finland inledde bred diskussion om Ryssland

Utrikesminister Alexander Stubbs öppningsanförande drog upp linjerna för en bred debatt om Ryssland i EU:s råd för yttre förbindelser i Bryssel tisdagen den 17 november. Utrikesministern summerade tre huvudsakliga budskap som unionen ska sända till Ryssland. För det första måste den ryska ekonomin moderniseras, för det andra ska EU stödja president Dmitrij Medvedevs reformlinje, och för det tredje är det viktigt att få Ryssland att inse att dess vänner kommer från väst. Stubb var överlag nöjd med utrikesministrarnas Rysslandsdiskussion. Utrikesministerns presskonferens präglades dock av det extra toppmötet på torsdagen, där valet till toppjobben som hela Bryssel pratar om äger rum.

Nyheter 18.11.2009

Den ekonomiska krisen har följder långt in i unionens framtid

De finländska konsumenternas tilltro till framtiden har stigit. Foto: Europeiska kommission.

Nyheter 13.11.2009

Lissabonfördraget avancerar

Tjeckien var det sista EU-land som ratificerade Lissabonfördraget. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 5.11.2009

Unionens nya befattningar vakanta: Vem blir EU:s president?

Europeiska rådet ska välja sin ordförande eller EU:s s.k. president. Beredningen av utnämningen handhas av EU-ordförandelandet Sverige. Foto: Europeiska komissionen.

Nyheter 4.11.2009

Finland drar nytta av EU:s förnyade gränsområdessamarbete

EU:s program för gränsområdessamarbetet är viktiga för de finländska landskapen eftersom de skapar arbetsplatser i närheten av östgränsen. Foto: Europainformationen.

Nyheter 3.11.2009

Nu är rätt tid att påverka EU:s kommande regional- och strukturpolitik

Bland annat frivilligorganisationerna genomför projekt med EU-finansiering. På bilden en gammal värdefull byggnad som restaurerats av Byggnadsvårdsföreningen i Åboland. Foto: Egentliga Finlands förbund.

Nyheter 27.10.2009

Vad nytt på EU:s karta?

Kroatiens medlemskapsförhandlingar har kommit in i slutskedet och det anses möjligt att Kroatien kan bli EU-medlem 2012. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 21.10.2009

EU påverkar Finlands handels- och utvecklingspolitik

Nästa seminarium i serien hålls i Uleåborg den 2 november, temat är hur EU påverkar Finlands handels- och utvecklingspolitik. Foto: Europainformationen.

Nyheter 16.10.2009

Finlands EU-avgifter ökade år 2008

EU-medlemskap kostar 60 euro för varje finländare. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 15.10.2009

EU fick ett positivt svar av Irland

Irlands statsminister Brian Cowen är nöjd med resultatet. Foto: Europeiska parlamentet.

Nyheter 12.10.2009

Dom i ett ärende gällande rening av avloppsvatten

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 5.10.2009

Vägkost för praktiskt lobbyarbete

Sirpa Pietikäinen är inte intresserad av bjudningar och banketter, hon vill att lobbarna går raskt till saken. Foto: Europainformationen.

Nyheter 30.9.2009

EU arbetar för ett nytt ambitiöst klimatavtal

Klimatkonferensen i Köpenhamn i december är den sista etappen i förhandlingarna om ett nytt klimatavtal. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 25.9.2009

Barroso fortsätter som kommissionsordförande

Europaparlamentet valde Barroso till kommissionsordförande för en andra period med rösterna i en sluten omröstning 16 sebtember. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 18.9.2009

Utrikesministrarna nöjda med Afghanistandiskussion

EU:s utrikesministrar som hade samlats i Bryssel förde tisdagen den 15 september en konkret och mångsidig diskussion om läget i Afghanistan efter valet. Enligt utrikesminister Alexander Stubb kan man vara ”nöjd med valet ur säkerhetssynvinkel betraktat, men inte ur demokratiperspektiv. Men EU agerar först när valnämnden fått omräkningen färdig.”

Nyheter 16.9.2009

EU angriper Östersjöregionens problem med ny strategi

Pressmeddelande 236/2009

Nyheter 15.9.2009

EURES har förmedlat information och arbete i 15 år

Euresrådgivarna ger information om att arbeta och söka jobb i europeiska länder. Foto: Europainformationen

Nyheter 15.9.2009

Minister Thors deltar i ett möte för Europaministrarna i Stockholm

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 14.9.2009

Europeiska unionens råd diskuterar Afghanistan och Iran

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 11.9.2009

Barroso presenterade sina nya planer för Europaparlamentet

Europaparlamentet röstar om fortsättningen av komissionens ordförande Barroso den 16 septemper. Han måste stödjas av över hälften av ledamöternar för att bli vald. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 11.9.2009

EU väntar på Irlands svar

Irländarna röstar om Lissabonfördraget 2 oktober. Rösterna räknas dagen därpå då resultatet väntas vara klart. Bild: Europeiska kommissionen

Nyheter 10.9.2009

Förslag till avgörande i ett mål som gäller investeringsskyddsavtal

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 9.9.2009

Hur stöder EU och Finland samhällsaktivitet?

Pressmeddelande 227/2009

Nyheter 9.9.2009

Jakt på skarv underlättas

Kommissionen har för avsikt att inom detta år ge nya anvisningar om hur beståndet av den fridlysta skarven får begränsas. Orsaken är framför allt påtryckningar från yrkesfiskarna.

Nyheter 31.8.2009

Glödlamporna försvinner så småningom

Det EU-direktiv som kräver energieffektivisering sätter hinder för tillverkning av glödlampor från och med 1.9.2009. Glödlamporna försvinner stegvis från EU:s marknad och konsumenterna måste ersätta dem med exempelvis energisparlampor.

Nyheter 28.8.2009

Ett rökfritt EU senast 2012

Europeiska kommissionen uppmanar alla EU-länder att inom tre år ändra sin lagstiftning för att skydda sina medborgare från exponering för tobaksrök. Samtidigt har en ny tobakslag trätt i kraft i Finland.

Nyheter 24.8.2009

Europeiska året för volontärarbete 2011

Europeiska kommissionen föreslog 3.6.2009 att år 2011 utlyses till Europeiska året för volontärarbete. Rådet och Europaparlamentet torde godkänna förslaget i början av nästa år.

Nyheter 19.8.2009

En laddare passar snart till alla mobiltelefoner

De stora mobiltelefontillverkarna i Europa har förbundit sig att stödja Europeiska unionens målsättning om att standardisera laddarna. Både konsumenterna och miljön drar nytta av beslutet.

Nyheter 14.8.2009

Användningen av euron vinner terräng i Sverige

Gallupundersökningar visar att understödet för euron har ökat i Sverige. I början av nästa år tas euron i användning vid sidan om kronan i Sollentuna kommun.

Nyheter 11.8.2009

Islands medlemsansökan och EU:s Östersjöstrategi i medvind

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser samlades den 27 och 28 juli i Bryssel. Mötets huvudteman var Islands medlemsansökan, Östersjöstrategin samt läget i Somalia, Iran och Georgien.

Nyheter 6.8.2009

Fingeravtryck införs i det nya passet

De biometriska passen togs i bruk den 29 juni i alla EU:s medlemsländer samt Norge, Schweiz och Island. EU ändrade förordningen från 2004 vad gäller säkerhetsfaktorer och biometri för pass och resedokument.

Nyheter 3.8.2009

Fyra EU-länder tecknade avtal om ett gasrör med Turkiet

Turkiet, Ungern, Österrike, Bulgarien och Rumänien har tillsammans ingått ett avtal om att bygga Nabucco-gasrör genom länderna. Genom röret skulle man leverera gas från området runt Kaspiska havet, bland annat från Azerbajdzjan.

Nyheter 29.7.2009

EU kom överens om att föra Islands medlemsansökan vidare

Europeiska unionens utrikesministrar kom den 27 juli överens om att sända Islands ansökan om medlemskap till kommissionen för genomgång. Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser YAUN avgjorde frågan efter en livlig diskussion. Ordförandelandet Sverige tror att Islands förhandlingar kommer att förlöpa snabbt. “Island har inget snabbspår till inträde utlagt framför sig, men vägen är kortare än för andra länder, eftersom landet redan är en del av den inre marknaden och Schengen”, sade ordförandelandets utrikesminister Carl Bildt i en kommentar till Islands förhandlingsutsikter. Utrikesminister Alexander Stubb sade att "Sveriges första YAUN gick utomordentligt, enligt förväntningarna. Om ett land – utöver Finland – kunde utses till bestående ordförande för EU, vore det Sverige.”

Nyheter 29.7.2009

Det europeiska sjukvårdskortet underlättar den fria rörligheten

Om du ska resa ut i Europa till exempel på semester, arbetskommendering eller för att studera eller söka arbete, lönar det sig att skaffa ett europeiskt sjukvårdskort. Alla som omfattas av sjukförsäkringen i Finland kan få ett europeiskt sjukvårdskort.

Nyheter 27.7.2009

EU:s råd diskuterar Östersjöstrategin samt Somalia, Iran och Georgien

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 24.7.2009

Stockholmsprogrammet diskuterades vid ministermöte

EU-ländernas ministrar för rättsliga och inrikes frågor har mötts för att diskutera Stockholmsprogrammet för perioden 2010–2014. Stockholmsprogrammet anger ramarna för EU-arbetet när det gäller polis-, gräns- och tullsamarbete, rättsliga frågor, asyl, migration och viseringspolitik.

Nyheter 22.7.2009

Island ansökte om EU-medlemskap

Den islänska regeringens förslag om EU-medlemskap för landet fick majoritetens stöd i parlamentet på torsdagen den 16.7. Europas nordligaste land har nu sällat sig till EU-kandidaternas skara. Anslutningsprocessen blir troligen snabb.

Nyheter 21.7.2009

De krökta gurkornas återkomst

Europakommissionens förordningsändring gjorde att särskilda krav på yttre egenskaper hos flera frukter och grönsaker slopades från och med den första juli. Det så kallade gurkdirektivet förpassades alltså till historien.

Nyheter 20.7.2009

Det nya parlamentets första plenarsession har hållits

Det i juni valda Europaparlamentet samlades för första gången till sin konstituerande plenarsession i franska Strasbourg den 14-16.7. Under sessionen valde europaparlamentarikerna sin ordförande och röstade bland annat om utskottsplatserna.

Nyheter 20.7.2009

Makedoniens sol bland Europas stjärnor

Makedonien ansökte om medlemskap i Europeiska unionen i juni 2004 och fick officiell kandidatstatus år 2005. I Makedonien är man entusiastisk inför anslutningen: enligt de senaste mätningarna är 87,5 % av folket för medlemskapet, trots rykten att EU skulle förbjuda hemtillverkning av ost.

Nyheter 16.7.2009

Albanien och Montenegro knackar på EU:s dörr

På Balkan drar man inte benen efter sig: Slovenien har varit medlem i EU sedan år 2004, Kroatien avancerar i förhandlingarna och Makedonien har också godkänts som kandidatland. Till de senaste nykomlingarna hör Montenegro och Albanien, som lämnade in sina ansökningar i december 2008 och april 2009.

Nyheter 16.7.2009

Europaparlamentet gör sig redo inför sitt arbete

Alla finländska europarlamentariker har hittat sig en plats i någon partigrupp och grupperna har nu organiserat sig inför plenarsammanträdet den 14-15 juli. Nu återstår att se om partigrupperna redan i juli kan enas om vem som ska bli ordförande för kommissionen.

Nyheter 15.7.2009

Ett nytt direktiv gör körkortens giltighetstid kortare

EU:s nya körkortsdirektiv medför förändringar beträffande klasserna för finska körkort, kortens giltighetstider, förarnas åldersgränser och kortens säkerhetsnivå samt inverkar på körundervisningen och på kostnaderna för att upprätthålla körkortet.

Nyheter 14.7.2009

Europaparlamentarikerna valda

Röstningen i Europaparlamentsvalen avslutades på söndagen den 7.6.2009. Finland representares i Europaparlementet av ledamöter från sju partier: Samlingspartiet, SDP, Centern, De gröna, SFP, Kristdemokraterna och Sannfinländarna. Röstningsaktiviteten i Finland var 40,3 %.  

Nyheter 1.7.2009

Billigare att använda mobiltelefon inom EU

Det blev billigare att ringa och ta emot mobilsamtal, sända textmeddelanden och använda datatjänster inom Europeiska unionen. EU:s nya förordning om roaming trädde i kraft i början av juli.

Nyheter 30.6.2009

EU-ordförandeskapet går över till Sverige

Sverige tar i början av juli över ordförandeskapet för Europeiska unionen efter Tjeckien. Under ett halvt år leder Sverige EU:s arbete och ansvarar för utvecklingen i centrala EU-frågor. Enligt planerna ska över hundra möten arrangeras i Sverige under ordförandeskapet, varav elva är ministermöten. Öppenhet, effektivitet och dialog är ledorden för ordförandeskapet.

Nyheter 26.6.2009

Utrikesminister Stubb: Finland stöder fullständigt EU:s säkerhets- och försvarspolitik

Utrikesminister Alexander Stubb betonade Finlands stöd för EU:s säkerhets- och försvarspolitik vid seminariet "EU-huippukokouksen jälkilöylyt", som analyserade EU-toppmötet förra veckan. Seminariet arrangerades av Utrikespolitiska institutet och Finland i Europa. Stubb syftade på debatten vid EU-toppmötet där Irland fick så kallade garantier för Lissabonfördraget. Irland får garantier för att fördraget inte kommer att påverka landets neutralitetspolitik, beskattning eller abortlagstiftning. Stubb betonade i sitt anförande att Finland inte vill höra till de länder som förknippar neutralitetsdebatten med EU:s säkerhetsgarantier.

Nyheter 24.6.2009

Europeiska rådet nominerade Barroso till kommissionsordförande

Europeiska rådets toppmöte den 18-19 juni förra veckan beslutade enhälligt att föreslå en ny mandatperiod för José Manuel Barroso och enades om garantier för Irland när det gäller Lissabonfördraget. Europeiska rådet diskuterade dessutom bland annat bättre samordning av den ekonomiska politiken och finansiell tillsyn.

Nyheter 24.6.2009

Europavalet är över – vad sker härnäst?

Européerna har röstat och valt ledamöter till Europaparlamentet för perioden 2009–2014. Det nya parlamentet inleder sitt arbete 14 juli, men före det ska ledamöterna organisera sig i politiska grupper och utskott.

Nyheter 18.6.2009

Badvattnet i Finland håller hög kvalitet

Den rapport om badvattnet som kommissionen lade fram i juni visar att nästan alla badstränder i Finland uppfyllde EU:s normer under år 2008. Likaså var kvaliteten på badplatserna inom hela EU god och nästan alla stränder uppfyllde hygiennormerna.

Nyheter 17.6.2009

Nya tag i EU-samarbete genom EU:s Östersjöstrategi

Kommissionen presenterade den 10 juni en strategi vars syfte är att samordna åtgärder som olika aktörer i Östersjöregionen vidtar för att lösa miljöproblem i Östersjön och för att utveckla regionen. Strategin omfattar de åtta EU-länderna i Östersjöregionen och Ryssland. Avsikten är att Europeiska rådet ska anta strategin i oktober 2009.

Nyheter 16.6.2009

Europaparlamentsvalet 2009

Informationspaket

Nyheter 15.6.2009

NEW CONTENT

Nyheter 11.6.2009

Förhandsröstningen i Europaparlamentsvalet avslutades 2.6.

17,3% av de röstberättigade förhandsröstade. I de förra Europaparlamentsvalen var motsvarande tal 16,2%. Den egentliga valdagen är söndagen den 7.6, då röstningslokalerna är öppna kl. 9-20.

Nyheter 3.6.2009

Hur svara i kandidattesten inför EU-valet?

Det är inte lätt att välja sin kandidat i valet till Europaparlamentet. Kandidattesten kan vara till hjälp, men frågorna är ofta besvärliga och bakgrundsinformation saknas. Här nedan behandlas några komplicerade ämnen som det är bra att känna till när man svarar på frågorna i kandidattesten.

Nyheter 2.6.2009

Det konstitutionella fördragets aktuella läge i medlemsländerna

Europeiska unionens medlemsländer godkände enhälligt det konstitutionella fördraget vid regeringskonferensen i Bryssel den 18 juni 2004. För att det konstitutionella fördraget skall kunna träda i kraft måste alla medlemsländer ratificera, det vill säga godkänna, fördraget enligt bestämmelserna i landets konstitution.

Nyheter 2.6.2009

Suomen maksut EU:lle jääneet odotettua pienemmiksi

Finland betalade i fjol 32 euro per invånare för EU-medlemskapet. Det var knappt hälften så mycket som den ursprungliga beräkningen. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 29.5.2009

Vilken nytta har vi av EU?

Finland har varit medlem av Europeiska unionen sedan 1995. Nyttan av EU-medlemskapet har debatterats flitigt och allt emellanåt väcks frågan om det hade varit bättre för Finland att stanna utanför unionen. Under de gångna 15 åren har det skett många förändringar i vårt land och en del av dem har direkt samband med EU-medlemskapet. Här tar vi upp några exempel på EU-medlemskapets fördelar för Finland.

Nyheter 29.5.2009

Designa en ekologisk logo för Europeiska unionen!

Europeiska kommissionen vill ha en ny och fräsch logo för ekologiska produkter. Avsikten är att hitta en kreativ och originell logo som tar hänsyn till de olika aspekterna av ekologiskt jordbruk och ekologisk produktion.

Nyheter 27.5.2009

Boken EU-basfakta offentliggjordes i närvaro av utrikesminister Stubb

På de här 150 sidorna finns allt som du någonsin velat veta om EU, fastslog utrikesminister Alexander Stubb och bokens författare Marko Ruonala, vilka sade sig vara EU-nördar. (Foto: UM/Raino Heinonen)

Nyheter 25.5.2009

Enighet om samarbetets betydelse satte fart på diskussionerna mellan EU och USA

USA:s utrikesminister Hillary Clinton var den första i Barack Obamas administration som besökte Europa. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 19.5.2009

Europeiska havsdagen firas igen 20.5

Östersjön, Norska havet, Nordsjön, Medelhavet, Svarta havet, Atlanten – haven har stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten inom Europeiska unionen. Den årligen återkommande Europeiska havsdagen firas 20 maj och ordnas nu för andra gången. Syftet med dagen är att öka den stora allmänhetens kännedom om havens viktiga roll. Evenemang med anknytning till sjöfart och kustliv arrangeras i Finland och runtom i Europa.

Nyheter 19.5.2009

Parlamentsgrupperna har inflytande på Europeiska unionens beslut

Valet till Europaparlamentet närmar sig och partierna driver som bäst kampanjer för sina kandidater också i Finland. De nationella partierna har emellertid inte direkta påverkningsmöjligheter i Europaparlamentet. I parlamentet är det olika parlamentsgrupper som deltar i beslutsfattandet och via dem försöker också de finländska ledamöterna påverka utvecklingen av Europeiska unionen. 

Nyheter 14.5.2009

Parlamentsgrupperna har inflytande på Europeiska unionens beslut

Valet till Europaparlamentet närmar sig och partierna driver som bäst kampanjer för sina kandidater också i Finland. De nationella partierna har emellertid inte direkta påverkningsmöjligheter i Europaparlamentet. I parlamentet är det olika parlamentsgrupper som deltar i beslutsfattandet och via dem försöker också de finländska ledamöterna påverka utvecklingen av Europeiska unionen. 

Nyheter 14.5.2009

Parlamentsgrupperna har inflytande på Europeiska unionens beslut

Valet till Europaparlamentet närmar sig och partierna driver som bäst kampanjer för sina kandidater också i Finland. De nationella partierna har emellertid inte direkta påverkningsmöjligheter i Europaparlamentet. I parlamentet är det olika parlamentsgrupper som deltar i beslutsfattandet och via dem försöker också de finländska ledamöterna påverka utvecklingen av Europeiska unionen. 

Nyheter 13.5.2009

Europeiska kommissionen publicerar information om farliga konsumtionsvaror på webben

Rapex är Europeiska unionens snabba system för informationsutbyte, med vilket EU-länderna och kommissionen utbyter information om produkter som konstaterats vara farliga. Syftet med Rapex är att förhindra att en produkt som medför en allvarlig hälso- eller säkerhetsrisk för konsumenterna kommer ut på nya marknadsområden.

Nyheter 11.5.2009

NEW CONTENT

Nyheter 11.5.2009

NEW CONTENT

Nyheter 11.5.2009

NEW CONTENT

Nyheter 11.5.2009

Europadagen firas igen 9 maj

Europadagen firas i maj i hela Europeiska unionen till minne av Schumandeklarationen. Också i Finland uppmärksammas uppkomsten av den europeiska integrationen med evenemang på många orter.

Nyheter 7.5.2009

Varför rösta i EU-valet?

Pressmeddelande 125/2009

Nyheter 4.5.2009

Mindre än hälften av européerna är intresserade av valet till Europaparlamentet

Jämfört med undersökningarna i fjol önskar allt fler medborgare att EU i första hand ska lägga större vikt vid att lösa problem som är kopplade till vardagslivet. (Foto: Europainformationen)

Nyheter 29.4.2009

Vad har vi för glädje av EU?

Pressmeddelande 120/2009

Nyheter 29.4.2009

Konsumenterna har rätt till förstklassiga och säkra livsmedel

Europaparlamentet vill ha världens högsta standarder på livsmedelssäkerheten och livsmedelskvaliteten inom Europeiska unionen. I den resolution som utarbetades i början av mars oroar sig Europaparlamentet för att merparten av EU:s konsumenter inte får tillräcklig information om livsmedelskedjan.

Nyheter 28.4.2009

EU:s råd diskuterar Mellanöstern och förbindelser med USA

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 24.4.2009

Du som är ung, låt din röst höras!

Europeiska kommissionen och MTV Networks International vill tillsammans sporra ungdomarna att rösta i Europavalet i juni. Avsikten med kampanjen ”Hör du mig Europa?” är att låta de ungas idéer och bekymmer höras och visa att deras åsikter är viktiga för Europeiska unionen. 

Nyheter 23.4.2009

Mellanstatliga problem bromsar upp medlemskapsförhandlingarna

Alla länder i Europa som respekterar principerna frihet, demokrati, de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen får ansöka om medlemskap i Europeiska unionen. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 17.4.2009

Regeringens EU-redogörelse: EU-medlemskapet har haft mycket positiva verkningar för Finland

Med redogörelsen vill statsrådet främja debatten om Finlands EU-politik och uppfattningarna om hurdan EU-politik Finland ska bedriva. (Foto: Europainformationen)

Nyheter 15.4.2009

Åbo, Europas kulturhuvudstad 2011, förbereder sig för temaåret

Trots att programmet för kulturhuvudstadsåret i Åbo 2011 ännu inte i sin helhet har avslöjats för allmänheten, betyder det inte att det stora projektet inte skulle framskrida. Temaåret planeras i samarbete med Tallinn, som är Europas andra kulturhuvudstad 2011. Östersjön kommer att vara det bärande temat i samarbetet.

Nyheter 14.4.2009

EU-länderna fasar ut glödlamporna

Kraven på energieffektivitet kommer att skärpas inom EU ända fram till 2016. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 9.4.2009

Sverige förbereder sig för ett EU-ordförandeskap med stora utmaningar

Öppenhet, dialog, det nordiska ljuset, hör till de ledord som beskriver det svenska EU-ordförandeskapets logotyp. (Foto: Regeringskansliet)

Nyheter 6.4.2009

Kreavitetet och innovation är teman för år 2009

Syftet med temaåret är att framhålla att kreativitet och innovation är nyckelfaktorer för utvecklingen inom ekonomin och samhället och att de har en stor betydelse i den globala konkurrensen. (Foto: Europeiska unionens webbportal)

Nyheter 1.4.2009

Europeiska ombudsmannens nätguide gör det lättare att inge klagomål

Ombudsmannen undersöker administrativa missförhållanden i Europeiska unionen. (Foto: Europeiska gemenskaperna)

Nyheter 30.3.2009

Bloggar om vad som händer i Europa

Bloggtävlingen TH!NK ABOUT IT pågår till Europaparlamentsvalet i juni. (Foto: Europeiska Journalistcentret)

Nyheter 25.3.2009

Europeiska rådet beslutade att sätta unionens återhämtningspaket i verket

EU-ländernas stats- och regeringschefer litar på unionens förmåga att klara sig ur den ekonomiska och finansiella krisen. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 24.3.2009

EU-länderna kom överens om att sänka mervärdesskatten på restaurangmat

Priset på restaurangmaten förväntas sjunka i ett flertal europeiska länder genom en sänkning av mervärdesskatten. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 20.3.2009

Mycket arbete återstår för att uppnå jämställdhet i EU

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen sade sig ibland stöta på reaktionen "ska vi prata om jämställdhetsfrågor nu igen?" (Foto: Europaparlamentet)

Nyheter 18.3.2009

Dom i ett ärende gällande bilskatt

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 17.3.2009

Europeisk medborgarkonsultation diskuterar den ekonomiska och sociala framtiden

Den europeiska medborgarkonsultationen arrangeras nu för andra gången. (Foto: ECC)

Nyheter 16.3.2009

EU:n ilmasto- ja energiapaketti

EU har som mål bland annat att öka andelen biobränslen i trafiken till 10 % fram till 2020. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 16.3.2009

Europeiska unionens personalval förnyas

De som är intresserade av att arbeta vid EU kan nu testa sin lämplighet i förväg med ett exempelprov. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 16.3.2009

Sätt fart på den europeiska säkerhetspolitiska debatten

Minister Stubb anser att säkerhetspolitiken diskuteras för lite i Finland, ämnet upplevs fortfarande som svårt. Stubb uppmanade alla att delta i den säkerhetspolitiska debatten. (Foto: YLE)

Nyheter 16.3.2009

Europaparlamentets valsida 2009 öppnad

På webbplatsen Val 2009 beskrivs 10 skäl till att rösta i valet till Europaparlamentet i juni. Där ges också vägledning till hur valet går till. (Foto: Europaparlamentet)

Nyheter 11.3.2009

Vår i Europa kommer till skolorna igen

Kampanjen Vår i Europa 2009 uppmärksammar Europeiska året för kreativitet och innovation. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 4.3.2009

Unionens medlemsländer enades om att agera samordnat för att stävja den ekonomiska krisen

Finlands mål vid EU:s informella toppmöte var bland annat att arbeta för ett internationellt system för den finansiella tillsynen. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 3.3.2009

EDA ger den europeiska försvarsförmågan trovärdighet

"Även om Europeiska försvarsbyrån EDA inte är det allra sexigaste temat inom försvarspolitiken lyfter den fram EU som en självständig aktör och för försvarspolitiken i EU-länderna närmare varandra, berättade Utrikespolitiska institutets programchef Hanna Ojanen, en av författarna till boken " EU integrerar försvaret – Europeiska försvarsbyrån" då boken presenterades den 26 februari. Ojanen beskrev försvarsbyrån som en första etapp i EU:s försvarsintegration.

Nyheter 27.2.2009

Det är en utmaning att få finländarna att rösta i Europavalet

Minister Thors besvarade Kajanabornas frågor vid en diskussion om Europaparlamentsvalet. (Foto: Europainformationen)

Nyheter 27.2.2009

Boken EU integrerar försvaret – Europeiska försvarsbyrån presenteras direkt på nätet

Försvarsminister Jyri Häkämies introducerar Erkki Aaltos, Sanna Laaksonens, Hanna Ojanens, Olli Ruutus och Teija Tiilikainens bok EU integrerar försvaret – Europeiska försvarsbyrån torsdagen den 26 februari klockan 13.30 på utrikesministeriets informations- och kulturavdelning. Bokpresentationen sänds direkt på utrikesministeriets webbplats, och webbutsändningen kan också ses i efterhand.

Nyheter 25.2.2009

Städerna vill minska sina koldioxidutsläpp mer än EU:s mål föreskriver

Miljööverenskommelsen mellan städerna har skrivits under av bland annat Helsingfors, Tammerfors, Tallinn, Stockholm, London, Paris, Hamburg, Budapest och Lissabon som vi ser på bilden. (Foto: Europainformationen)

Nyheter 20.2.2009

Finländska företag för blyga att lobba

Ledamöterna av Europaparlamentet som satt i panelen berättade om sina erfarenheter och gav lobbningsråd åt företagen på plats. (Foto: AmCham Finland)

Nyheter 20.2.2009

Europeiska gymnasister tog ställning till EU:s framtid

Konferenciertrion poserade vant och säkert. Från vänster Kateryna Kondrunina (Ukraina), Robert Torvelainen (Finland) och Lacina Koné (Frankrike).

Nyheter 20.2.2009

Du kan fortfarande fiska i sjön vid sommarstugan utan att anmäla fångsten

De enda fiskarterna i Östersjön, för vilka det enligt förslaget delvis skulle krävas tillstånd vid fritidsfiske, är torsk och ål. (Foto: UM Kari Palsila)

Nyheter 17.2.2009

Information till unga om studier och arbete utomlands

Pressmeddelande 49/2009

Nyheter 16.2.2009

Förslag till avgörande i en tullfråga som gäller försvarsmateriel

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 9.2.2009

Dom i ett verkställighetsärende gällande skyddsgrundsdirektivet

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 4.2.2009

Minister Väyrynens initiativ fick EU-ländernas stöd

Initiativet till ett transatlantiskt utvecklingspartnerskap syftar till effektivare samarbete mellan EU och USA för att avskaffa fattigdom och främja hållbar utveckling. (Foto: eu2009.cz)

Nyheter 2.2.2009

Utrikesminister Stubbs tio teser om Europa

Utrikesminister Alexander Stubb vid ett seminarium om Finlands EU-politik på 2010-talet i Finlandiahuset i Helsingfors den 2 februari 2009.

Nyheter 2.2.2009

Förslag till avgörande i ett barnskyddsärende

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 29.1.2009

Situationen i Mellanöstern huvudtema för EU:s råd

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 23.1.2009

Finanskrisen snyltgäst vid eurons 10-årsjubileum

Finland började använda euron som kontovaluta i januari 1999. Euron i kontanter togs i användning 2002. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 15.1.2009

Schweiz anslöt sig till Schengen

Resenärer kan resa över gränserna mellan Schengenländerna utan kontroller. Detta gäller landgränser, flygplatser och hamnar. De som reser inom Schengenområdet ska dock ha med sig pass eller det nya identitetskortet med foto. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 9.1.2009

EU-ordförandeskapet går över till Tjeckiska republiken

"Logon är färigrann och lekfull, precis som Tjekiska republiken också är", förklarade vice-statsminister Alexander Vondra, som även svarar för Tjeckiens EU-frågor, ordförandeskapslogon. De olika färgade märkena beskriver EU-medlemsstaternas flaggors färger (Bild: Tjeckiska republikens officiella hemsida)

Nyheter 7.1.2009

Slovakien blir det sextonde eurolandet

På de slovakiska 1- och 2- euromynten visas ett dubbelkors på tre kullar, som i Slovakiens statsvapen. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 5.1.2009