Europeiska rådet och IGC-sessionen i Bryssel

EU:s och de anslutande medlemsstaternas stats- och regeringschefer samlas i Bryssel den 12 och 13 december med anledning av Europeiska rådet och regeringskonferensens session. Avsikten är att i IGC slutföra de i oktober inledda förhandlingarna i fråga om innehållet i det kommande konstitutionella fördraget för EU. Europeiska rådets huvudteman är ekonomisk tillväxt och sysselsättning, utvidgningen samt migrations- och asylpolitiken.

Nyheter 11.12.2003

Vart är du på väg EU? -medborgarforumet

Utrikesministeriets Europainformation anordnat en serie diskussioner om Europeiska unionens kommande konstitutionella fördrag. Tillställningarna var öppna för allmänheten. Diskussionsserien inleddes den 10 september i Lahtis. Det sista forumet hölls måndagen den 24 november i Vasa. Folkomröstningen, riksdagens inställning till EU:s konstitutionella fördrag och medborgarnas rättigheter intresserade vid de diskussionstillfällen i hela landet.

Nyheter 2.12.2003

Mitt Europa-diskussionssidorna fyller två år (VN)

De sidor för EU-medborgardiskussioner som statsrådets kansli och utrikesministeriet upprätthåller på Internet fyller två år den 26 oktober. På Mitt Europa-sidorna har under den här tiden bl.a. diskuterats utvidgningen av EU, den europeiska säkerhetspolitiken och framtidskonventets utkast till konstitution. Under två års tid har ca 50 000 besök och ca 800 skrivna meddelanden på sidorna registrerats.

Nyheter 24.10.2003

Varthän, EU?

Utrikesministeriets Europainformation anordnar en serie diskussioner om Europeiska unionens kommande konstitutionella fördrag. Dessa tillfällen är öppna för allmänheten. Här finns också länkar till konventets utkast till konstitution. Serien bestående av 21 diskussioner som anordnas av Europainformationen inleddes i Lahtis den 10 september. Efter inledningsanförandena har publiken möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen.

Nyheter 26.9.2003

De estniska kvinnorna väntar sig stöd från EU i arbetet för jämlikhet

”Av EU- medlemskapet förväntar vi oss förutom bättre förutsättningar att verka framför allt stöd i arbetet för jämlikhet”, konstaterade Astrid Hindriks och Kersti Pornov från Pärnu. Föreningen Kodanikujulgus samlar i Pärnus omgivningar ihop representanter från kvinno-organisationer. Kodanikujulgus, på svenska civilt mod, fungerar som ett forum mellan olika aktörer för att förbättra kvinnors, barns och åldringars ställning i Pärnu med omgivning. Dessutom uppmuntrar föreningen kvinnor att delta aktivt i det samhälleliga beslutsfattandet och politiken.

Nyheter 23.9.2003

Vart är du på väg, EU? Medborgarforum om EU:s nya konstitutionella fördrag

Utrikesministeriets Europainformation ordnar en serie diskussionstillfällen om Europeiska unionens kommande konstitutionella fördrag. Dessa tillfällen är öppna för allmänheten. Det första diskussionstillfället hålls i Lahtis onsdagen den 10 september. På Europeiska rådets möte i Thessaloniki i juni 2003 beslöts att det förslag, som framtidskonventet lade fram till ett nytt konstitutionellt fördrag för EU, är en bra grund för att inleda regeringskonferensen. EU:s ordförandeland Italien har kalllat till en öppningssession för konferensen i Rom den 4 oktober 2003.

Nyheter 12.9.2003

Förbud att använda tjära som impregneringsmedel

Europeiska unionen ämnar förbjuda användningen av tjära som impregneringsmedel. Förbudet förbryllar finländarna som traditionellt har använt tjära som bl.a. träskydd. EU har motiverat förbudet med att tjära hör till de skadliga träskyddsmedlen. EU:s biociddirektiv (98/8/EG) reglerar användningen av tjära som impregneringsmedel. Tjära är ett s.k. biocidpreparat, som innehåller giftiga PAH-föreningar. Målet med biociddirektivet är att försäkra att biociderna är undersökta och garanterat säkra för miljö och hälsa. Tjära kan därför inte ges en annan utgångspunkt än de andra biocidpreparaten.

Nyheter 23.7.2003

Europainformationen i Kajana i er tjänst!

Europainformationen i Kajana öppnades den 5 april år 1994 och sedan dess har den fungerat aktivt.

Nyheter 23.7.2003

Legender om EU-direktiv

Det har på senaste tiden funnits många grundlösa skriverier i tidningarna om EU:s planer på att förbjuda grillning. Bild: Europeiska kommissionens representation i FinlandKommissionens finska huvudinformatör Reijo Kemppinen försäkrar att kommissionen inte har några planer på att förbjuda grillning eller grillad mat, som båda hör starkt ihop med den Finska sommaren. Kemppinen tror att många finländare har vid grillen svurit över EU -paragraferna men han har inte själv heller givit upp de finländska vanorna, trots att han redan länge har bott i Bryssel. Grillen värms även i Kemppinens trädgård.

Nyheter 23.7.2003

EU:s miljö- och energiministrar möts i Italien (YM)

EU:s miljö- och energiministrar har ett inofficiellt möte i Montecatini i Italien 18-20.7.2003. Italien har inbjudit ministrarna från de nuvarande medlemsländerna, tio länder som undertecknat anslutningsavtalet, kandidatländerna Bulgarien, Rumänien och Turkiet samt EES-landet Norge. Från Finland deltar miljöminister Jan-Erik Enestam och handels- och industriminister Mauri Pekkarinen i ministermötet.

Nyheter 22.7.2003

Europainformationen besökte sommarmarknaden i Eckerö

Euron och Ålands ställning i EU intresserade på sommarmarknaden i Eckerö. En stor del av besökarna var turister från antingen Sverige eller Finland. Svenskarna var speciellt intresserade av euron och frågade bland annat om den nya valutan har höjt på priserna. Turisterna från fastlandet var förvånade när de fick höra att Åland hör till den Europeiska unionen precis som Finland. Utvidgningen intresserade också, och kommissionens pyttesmå böcker med de grundläggande rättigheterna gick åt som smör i solen. Europainformationen på Åland deltog i sommarmarknaden på Eckerö onsdagen den 25 juni. Intresset var överraskande stort, under dagens lopp hade Europainformationen c. 200 besökare. Ballongerna som delades ut till barn tog slut långt för marknaden och samma gällde några publikationer. Regioninformatör Anne Mäkelä delar ut broschyrer om utvidgningenBjörn Ekblom, Finlands före detta ambassadör i Syd-Afrika, Genève och Turkiet, nuförtiden bosatt i Eckerö, kom också och hälsade på. Många förundrade sig över Europainformationens närvaro. Bordet med gratismaterial skilde sig avsevärt från grönsaks- fisk- och hantverksförsäljarna. Anne Mäkelä, regioninformatör för Åland var positivt överraskad av mängden besökare och hon funderar redan på att komma på marknad på nytt. Ålands Europainformation ligger i ämbetshuset i Mariehamn och det är inte så lätt att hitta dit därför är det viktigt att komma ut bland människorna.

Nyheter 14.7.2003

Europainformationens jubileumsutställning

Den 2. juni 2003 firade Europainformationen sin 10-års dag. I samband med födelsedagsfesten fick gästerna bekanta sig med en utställning om Europainformationens verksamhet alltifrån dess födelse 1.3.1993 fram till denna dag.

Nyheter 2.7.2003

Öppet hus på utrikesministeriet

Nylands Europainformation i Glaspalatset firar sitt 10 - års jubileum på Helsingforsdagen den 12.6.2003 klockan 10 - 19. Kaffeservering för allmänheten klockan 12 - 15. Har du kvistiga frågor om EU? Enhetschef Sakari Vuorensola, enheten för allmänna EU-rättsliga frågor, är på plats och svarar på frågor klockan 16 - 18. Helsingforsdagen i Utrikesministeriet

Nyheter 10.6.2003

Euron skiljer och förenar EU-informatörer

Den kommande EMU-omröstningen har lyft fram Finlands erfarenheter om övergången till euro samt väckt intresse och diskussion i Sverige. EU-informatörerna från Sveriges tio landskap besökte Åbo och Helsingfors 19. – 21.5 i anknytning till ett euroseminarium arrangerat av Europainformationen. Europainformationens regionservice är med i Info-Point-Europe – nätverket, som understöds av kommissionen. I Sverige finns det för tillfället sju EU-medborgartjänster som hör till IPE-nätverket.

Nyheter 3.6.2003

Europainformationens 20:e kundservicekontor öppnas i Borgå

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki öppnar utrikesministeriets Europainformations 20:e kundservicekontor i Borgå stadsbibliotek den 28 maj. I och med att kontoret för Östra Nyland öppnas täcker Europainformationens nätverk, som hittills omfattat 19 landskap, nu landets alla landskap. Östra Nyland fick landskapsrättigheter 2001. Hittills har det hört under Europainformationens kontor i Glaspalatset i Helsingfors.

Nyheter 23.5.2003

EU:s kommande ansikte – föreläsning i huvudbiblioteket.

Glaspalatsets Europainformation arrangerade måndagen den 12 maj en föreläsning i huvudbiblioteket i Böle. Föreläsningen gick under namnet Den Europeiska unionens kommande ansikte och den ordnades i samband med utställningen "Fakta och fiktion om EU:s kandidatländer". Pirkko Hämäläinen, enhetschef för Europainformationen, Teija Tiilikainen, statsministerns representant i EU:s framtidskonvent samt Peter Ekholm, projektledare för Sitras Europa 2020 -projekt föreläste. Tillställningen lockade drygt 30 åhörare till bibliotekets föreläsningssal. Pirkko Hämäläinen inledde evenemanget med att berätta om Europainformationens bakgrund. "Europainformationen grundades som projekt när vi höll på att förbereda oss för EU-medlemskap". För tillfället finns det 19 informationsbyråer, och i slutet av månaden öppnas den 20:e byrån i Borgå. Uppgifterna har förblivit de samma som när byråerna grundades. Målet är att informera medborgarna om EU och Europa, och byråerna är tillgängliga för vem som helst. Oftast finns de inhysta i ett bibliotek. Europainformationen har även en telefonservice, i fall den regionala informatören inte är på plats.

Nyheter 13.5.2003

Utrikesministeriets Europainformation har verkat i tio år

Utrikesministeriets Europainformation firar i maj–juni sina tio verksamhetsår. Informationen till medborgarna inleddes i mars 1993 och det första kontoret öppnades i Helsingfors i början av juni under namnet Europainformationens medborgartjänst. I februari samma år hade Finland inlett de egentliga EU-medlemsförhandlingarna med dåvarande EG.

Nyheter 5.5.2003

Europeiska rådets inofficiella möte i Aten (VNK)

Statsrådet beslutade den 10 april om Finlands representation i Europeiska rådets inofficiella möte i Aten den 16 april. Finland representeras av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Nyheter 10.4.2003

Jari Luoto blir biträdande chef för EU-sekretariatet (VNK)

Statsrådet utnämnde torsdagen den 10 april Jari Luoto, magister i samhällsvetenskap, till tjänsten som biträdande chef för statsrådets EU-sekretariat. Luoto träder i tjänst den 1 maj. Tjänsten besätts för fem år. Den nuvarande biträdande chefen för sekretariatet, understatssekreteraren för EU-ärenden Antti Peltomäki, blir chef för sekretariatet. EU-sekretariatet finns vid statsrådets kansli.

Nyheter 10.4.2003

Arbetsplatser inom EU

På statsrådets webbplats har webbsidorna "EU-arbetsplatser" öppnats fredagen den 14 februari På statsrådets webbplats, under adressen www.statsradet.fi/eu-arbetsplatser, har webbsidorna "EU-arbetsplatser" öppnats fredagen den 14 februari.

Nyheter 26.3.2003

Europeiska rådet i Bryssel (VNK)

Statsrådet beslutade torsdagen den 13 mars om Finlands representation i Europeiska rådet i Bryssel den 21 mars.

Nyheter 14.3.2003

Nu lanseras eEurope Awards

På initiativ av kommssionär Erkki Liikanen har man lanserat eEurope Initiative och som en del av det anordnas det varje år en tävling. Denna går ut på att hitta ett område där man effektivt utnyttjat IT inom den offentliga eller privata sektorn. Priset detta år kommer att tilldelas någon som kunnat utnyttja den nya teknologin inom hälsobranschen. eEurope Awards

Nyheter 6.3.2003

EU:s råd behandlar situationen i Irak och Mellanöstern (VNK)

EU:s råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer sammanträder i Bryssel måndagen den 24 februari. Finland representeras vid mötet av utrikesminister Erkki Tuomioja. Rådet granskar situationen i Irak och Mellanöstern efter det extra Europeiska rådet i Bryssel. Irak förutsätts obetingat verkställa FN:s säkerhetsråds resolutioner. Beträffande fredsprocessen i Mellanöstern stöder EU fortsättningsvis att den av kvartetten - EU, Förenta staterna, Ryssland och FN - uppgjorda vägkartan godkänns och snabbt verkställs.

Nyheter 21.2.2003

Europeiska rådets extra sammanträde dryftade situationen i Irak (VNK)

Europeiska rådets extra sammanträde i Bryssel måndagen den 17 februari dryftade den aktuella situationen i Irak. Europeiska unionens medlemsländers statsöverhuvud träffade vid början av mötet också FN:s generalsekreterare Kofi Annan. Europeiska rådet uttalade sitt stöd för FN:s och säkerhetsrådets verksamhet.

Nyheter 19.2.2003

Uppdaterad upplaga av kronologin över den europeiska integrationen

Utrikesministeriets Europainformation ger ut en uppdaterad upplaga av broschyren En kronologi över den europeiska integrationen på svenska och finska. Den första upplagan av broschyren gavs ut 1994. Den andra upplagan är från 1999 och den tar upp det som skett inom integrationen fram till maj 1999.

Nyheter 14.2.2003

Webbsidorna EU-arbetsplatser har öppnats

På statsrådets webbplats har webbsidorna "EU-arbetsplatser" öppnats fredagen den 14 februari. På statsrådets webbplats, under adressen www.statsradet.fi/eu-arbetsplatser, har webbsidorna "EU-arbetsplatser" öppnats fredagen den 14 februari.

Nyheter 14.2.2003

Extra sammanträde för Europeiska rådet i Bryssel 17.2.2003 (VNK)

Statsrådet beslöt torsdagen den 13 februari om Finlands representation vid Europeiska rådets extra sammanträde i Bryssel den 17 februari. Finland företräds vid mötet av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet vid behandlingen av ärenden som faller inom området för hennes befogenheter.

Nyheter 13.2.2003

Nicefördraget trädde i kraft

Nicefördraget som godkänts av EU för drygt två år sedan trädde i kraft den 1 februari 2003. Alla EUs 15 medlemsländer har nu ratifierat Nicefördraget.

Nyheter 13.2.2003

Lagen om dubbelt medborgarskap godkändes

Riksdagen godkände den nya lagen om medborgarskap den 24 januari. På inrikesministeriet tror man att lagen träder i kraft tidigast i början av maj, men troligtvis först på sommaren. Anmälningar om att få tillbaka sitt finländska medborgarskap kan börja tas emot först då lagen trätt i kraft. Förordningen samt förfaringssättet och blanketterna torde bli klara till hösten. UtlänningsverketInrikesministerietUtrikesministeriet

Nyheter 10.2.2003

Antti Peltomäki blir chef för EU-sekretariatet (VNK)

Statsrådet utnämnde torsdagen den 30 januari biträdande chefen för EU-sekretariatet, juris kandidat Antti Peltomäki till chef för statsrådets EU-sekretariat. Peltomäki tillträder tjänsten den 1 maj. Tjänsten tillsätts för en tidsperiod på fem år. Sekretariatets nuvarande chef, statssekreteraren för EU-ärenden Alec Aalto, blir ambassadör i Rom.

Nyheter 3.2.2003

EU:s råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer diskuterar versamhetsprogrammet för år 2003 (VNK)

Europeiska unionens råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer sammanträder den 27-28 januari i Bryssel. Vid mötet representeras Finland av utrikesminister Erkki Tuomioja. När det gäller utrikesrelationer diskuterar rådet EU:s tyngdpunkterna för hur stoppa konflikter. Vid Europeiska rådet i Göteborg antogs ett program om hur stoppa konflikter och rådet fick i uppdrag att i början av varje ordförandeperiod observera i stor skala vilka möjliga konflikter som kunde hota. Som grund för diskussionen är en lägesrapport som uppgjorts av rådssekretariatet. Rådet prioriterar uppföljningsmålen.

Nyheter 24.1.2003

Estlands premiärminister Kallas till Finland (VNK)

Estlands premiärminister Siim Kallas och fru Kristi Kallas besöker Finland den 22 och 23 januari på inbjudan av statsminister Paavo Lipponen och fru Päivi Lipponen. I diskussionerna mellan statsministern och premiärministern den 22 januari behandlas Europeiska unionens utvidgning och framtid, den nordliga dimensionen, ländernas bilaterala relationer samt aktuella internationella frågor.

Nyheter 16.1.2003