EU-ordförandelandet Sverige understryker vikten av säkerhet

Sveriges tredje period som EU-ordförande börjar den 1 januari 2023 då Tjeckien lämnar över ordförandeskapet till Sverige. Prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet kommer att handla om fortsatt militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina och konvergens mellan Ukraina och EU. Det svenska ordförandeskapet fortsätter fram till utgången av juni.

Nyheter 28.12.2022

Hur går EU:s utvidgning till?

I princip kan varje europeiskt land som respekterar principerna om frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och rättsstat ansöka om att bli medlem i EU. Vidare ska länderna gå med på att underteckna grundfördragen och ha förmåga att ta till sig EU-lagarna i sin helhet.

Aktuellt 16.12.2022

EU-domstolen tryggar lagenligheten och EU:s värden

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har sedan den inrättades 1952 haft till uppgift att se till att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av EU:s grundfördrag. Ett krav för att EU ska kunna fungera är att medlemsländernas domstolar kan tillämpa unionens lagstiftning på ett oberoende och objektivt sätt, säger Niilo Jääskinen, Finlands domare vid EU-domstolen.

Nyheter 8.12.2022

Utlysning: Statsunderstöd för Europainformation 2023

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Ansökningstiden börjar den 4 november och pågår till den 2 december 2022.

Nyheter 4.11.2022

Europainformationen på Helsingfors Bokmässa

Helsingfors bokmässa ordnas den 27–30 oktober i Helsingfors mässcentrum. Utrikesministeriets Europainformation ger information om aktuella EU-frågor och bjuder på ett urval avgiftsfria publikationer i sin monter 6k1. Utrikesminister Pekka Haavisto besöker montern lördagen den 29 oktober. I Europainformationens monter ordnas en frågesport med Europatema. Presentkort till en bokaffär lottas ut som pris.

Nyheter 20.10.2022

Statsunderstöd för Europainformation år 2023 kan sökas i november

I november 2022 inleder utrikesministeriet en ansökningsomgång för statsunderstöd för civilsamhällsorganisationers Europainformation. Ansökningstiden är 4.11–2.12.2022. Anvisningarna för hur man ansöker och ansökningsblanketterna publiceras på webbplatsen för utrikesministeriets Europainformation när ansökningsomgången inleds. Europainformationen ordnar ett informationsmöte för civilsamhällesorganisationernas företrädare tisdagen den 8 november 2022. Informationsmötet handlar om ansökningsomgången.

Nyheter 17.10.2022

Gemensam laddare för mobila enheter från och med 2024

Visste du att nya mobiltelefoner, surfplattor och kameror snart kan laddas med en och samma laddare i hela EU? I och med en kommande EU-direktiv ska de flesta små och elektroniska enheter från och med hösten 2024 gå att ladda med samma USB–C-laddare. Lagen gäller även till exempel hörlurar, små högtalare, handkonsoler och läsplattor. Från och med våren 2026 gäller skyldigheten även bärbara datorer.

Nyheter 14.10.2022

EU-medlemskapet kostade Finland 175 euro per invånare i fjol

Pressmeddelande, finansministeriet 13.10.2022:

Nyheter 13.10.2022

Hur förbereder sig EU för den kommande vintern och energipriserna?

I september lade kommissionen fram ett förslag till förordning om energipriser i syfte att sänka elpriserna och minska de negativa effekterna av höga energipriser. Med förslaget vill kommissionen råda bot på det exceptionella läget på energimarknaden som följer av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Finland backar upp förslag till snabba åtgärder på EU-nivå. Den 30 september nådde EU:s energiministrar en politisk överenskommelse om lagstiftningsförslaget.

Nyheter 5.10.2022

Det föreslås att varor som tillverkats genom tvångsarbete ska förbjudas på EU-marknaden

Komissionen föreslår kommissionen en förordning för att tvångsarbete effektivt ska kunna bekämpas. Enligt kommissionen är det inte acceptabelt att det i europeiska butiker säljs varor som tillverkats av arbetstagare under hot eller tvång. Utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnar samråd om EU:s lagstiftning om tvångsarbete den 29 september.

Nyheter 22.9.2022

EU:s utrikesministrar sammanträder till ett informellt Gymnichmöte i Prag

Pressmeddelanden, 29.8.2022: EU-ländernas utrikesministrar sammanträder till ett informellt Gymnichmöte i Prag i Tjeckien den 30–31 augusti. Finland representeras av utrikesminister Pekka Haavisto. På dagordningen står relationerna mellan EU och Afrika och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Utrikesministrarna kommer också att träffa Ukrainas, Moldaviens och Georgiens utrikesministrar.

Nyheter 29.8.2022

Det förändrade säkerhetsläget i Europa huvudtemat för Europaforum i Åbo

Den 24–26 augusti 2022 samlar Europaforum i Åbo påverkare och vanliga finländare för att diskutera Finlands roll i Europa. På programmet står ett mångsidigt utbud av olika diskussioner om det förändrade säkerhetsläget i Europa och om Finlands och EU:s plats i världen. Flera anställda vid utrikesministeriet medverkar i Europaforumets evenemang på många sätt.

Nyheter 19.8.2022

Finland på första plats i EU:s digitaliseringsrankning

Finland har placerat sig på första plats i EU:s rankning av medlemsländernas framsteg inom digitalisering. Europeiska kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) beskriver varje EU-lands digitala kapacitet och utveckling. Finland har redan under flera år placerat sig högt i rankningen.

Nyheter 28.7.2022

Ordförandelandet Tjeckien stödjer Ukraina och främjar energitryggheten i EU

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd övergår från Frankrike till Tjeckien den 1 juli 2022. Detta är Tjeckiens andra gång som ordförandeland. Ordförandeskapet pågår till slutet av året.

Nyheter 4.7.2022

REPowerEU – säker och hållbar energi till ett skäligt pris?

EU-medlemsstater betalar Ryssland stora summor för fossila bränslen, närmare 100 miljarder euro per år. Dessa pengar hjälper Ryssland att fortsätta kriget mot Ukraina. Målet för Europeiska kommissionens REPowerEU-plan är att så snart som möjligt fasa ut beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen. I planen ingår åtgärder för att spara energi, diversifiera energiförsörjningen och att i rask takt ersätta fossila bränslen.

Nyheter 10.6.2022

Europadagen firas den 9 maj – allt viktigare med fred och sammanhållning i Europa

Europadagen firas traditionellt den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen. Det är en dag för europeisk fred och gemenskap. I år uppmärksammas Europadagen i Helsingfors centrumbibliotek Ode och på webben. På programmet står flera aktuella diskussioner om Finlands och Europas framtid och visningar av finalistfilmerna till LUX-publikpriset.

Aktuellt 25.4.2022

Vilken riktning visar EU:s strategiska kompass?

EU:s strategiska kompass kan beskrivas som EU:s förvarsredogörelse, som omfattar ungefär de kommande 5–10 åren. EU-ländernas försvars- och utrikesministrar ställde sig bakom dokumentet för styrning av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete den 21 mars 2022. EU-ländernas ledare godkände dokumentet den 25 mars 2022 i Europeiska rådet. Förhandlingarna om den strategiska kompassen pågick nästan två år och i slutskedet ökade dess betydelse genom Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022.

Månadens fråga 8.4.2022

Anställd vid EU – Europeiska kemikaliemyndigheten

Europeiska unionen har över 40 000 anställda, och drygt tusen av dem är finländare. En av dem arbetar vid Kemikaliemyndigheten ECHA, men bara ett tag till. Vice generaldirektör Jukka Malm var med och inrättade en ny EU-myndighet i Finland. Vi ställde honom några frågor om hur det har känts att arbeta vid den decentraliserade EU-myndigheten och med kemikalielagstiftningen.

Aktuellt 29.3.2022

Hur stöder EU Ukraina?

EU och EU-länderna har skarpt fördömt Rysslands invasion av Ukraina och brott mot den internationella rätten. EU har ökat sitt stöd till Ukraina och skärpt sanktionerna mot Ryssland. EU ger Ukraina ekonomiskt och humanitärt stöd och finansierar nu också för första gången köp av vapen och annat materiel och leveranser till ett land som utsatts för en militär attack.

Aktuellt 9.3.2022

EU:s förbindelser med Ukraina – grundläggande information

Ukraina är ett av EU:s östliga partnerländer. Ukraina och EU har ett associeringsavtal som trädde i kraft 2017 och som innebar att Ukraina och EU stärkte det politiska och ekonomiska samarbetet. EU fördömer kraftfullt den ryska invasionen av Ukraina och stöder Ukraina genom att ge bland annat politiskt, ekonomiskt och humanitärt bistånd.

Nyheter 2.3.2022

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2022

Utrikesministeriet har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer för att sprida information om Europeiska unionen. Denna ansökningsomgång fick 19 organisationer stöd för 22 olika projekt.

Nyheter 21.2.2022

Klimatförändringar och EU:s globala ansvar lyftes fram på utrikesministeriets Europa är vi-diskussionsmöten

Utrikesministeriets Europainformation deltog som arrangör i Europa är vi-turnén hösten 2021. Utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari diskuterade EU:s och Europas framtid i Helsingfors och Lahtis i samband med konferensen om Europas framtid. EU:s ansvar för att bekämpa klimatförändringar var ett av de viktigaste samtalsämnena under båda diskussionerna. Även behörighetsfördelningen i EU väckte debatt.

Aktuellt 16.2.2022

Hur samarbetar EU med länder i Afrika?

Afrikanska länder och EU samarbetar genom flera ramar av vilka de viktigaste är Cotonouavtalet, den gemensamma strategin Afrika-EU och de regionala strategierna. Förbindelserna mellan Afrika och EU sker även via toppmöten som ordnas regelbundet. Stats- och regeringscheferna för EU och Afrikanska unionen (AU) och deras medlemsländer träffas nästa gång på toppmötet som hålls i Bryssel den 17–18 februari.

Aktuellt 16.2.2022

Europeiska unionens riktning: politiska riktningsförändringar är en utmaning för EU:s jämställdhetspolitik

Principen om att främja jämställdhet mellan könen har ingått i Europeiska unionens grundfördrag från första början. I Romfördraget (1957) togs in en snäv föresats om jämställdhet som gällde frågan om lika lön för kvinnor och män.

Aktuellt 21.1.2022

Europeiska unionens riktning: delat ansvar viktigt i asylpolitiken

Flyktingkrisen 2015 hade en stor inverkan på Europeiska unionen. Behovet av en gemensam asylpolitik och betydelsen av internationellt samarbete framhävdes. EU har i dag på olika sätt förberett sig på ankomsten av migranter och asylsökande, men åsikterna går fortfarande isär när det gäller ansvarsfördelningen och dess principer.

Nyheter 11.1.2022