Utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete inleddes

Statsrådets kommunikationsavdelning

Nyheter 20.12.2013

Stort plus för utbildningen, ungdomen och idrotten

Specialsakkunnig Ville Korhonen ansvarar för bland annat utbildningsfrågor vid EU-representationen.

Nyheter 18.12.2013

Jobb i Bryssel – tio finländska berättelser: ”Sök modigt nya utmaningar”

Jobb i Bryssel – tio finländska berättelser

Nyheter 12.12.2013

EU och Du i Jyväskylä

Nyheter 5.12.2013

NEW CONTENT

Nyheter 5.12.2013

NEW CONTENT

Nyheter 5.12.2013

Lettland byter valuta

Nyheter 2.12.2013

Jordbruksstödet till Södra Finland avgjordes med draghjälp från parlamentet

Tapio Kytölä arbetar som specialsakkunnig på jordbrukspolitiken vid EU-representationen.

Nyheter 28.11.2013

Viisi viikkoa euroon: Latvia vaihtaa valuuttaa

Raha vaihtuu - mitä pitäisi tietää?

Nyheter 26.11.2013

Jobb i Bryssel – tio finländska berättelser

Nyheter, 18.11.2013/Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Nyheter 22.11.2013

Säkerhet och försvar – vad kan vi vänta oss i december?

Europeiska rådet kommer vid sitt möte i december att diskutera EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik för första gången på åtta år. Den här frågan har väckt ett stort intresse både i Finland och på annat håll i Europa. På senare år har vi vant oss vid att Europeiska rådet vid sina möten endast dryftat eurons öde. Varför har säkerhets- och försvarsfrågorna nu tagits upp på EU-ledarnas agenda? Vilka målsättningar har ställts upp för diskussionen, och vilka resultat kan vi vänta oss i december?  

Nyheter 11.11.2013

Blir telekommunikationen lokomotivet för den digitala inre marknaden?

Kristiina Pietikäinen arbetar som specialsakkunnig i telekommunikationsfrågor vid EU-representationen.

Nyheter 7.11.2013

EU:n itäinen kumppanuus – jännitys tiivistyy Vilnan huippukokouksen lähestyessä

Europeiska unionen är samtidshistoriens mest omfattande och framgångsrikaste integrationsprojekt. Dess dragningskraft bevisas av att det alltjämt finns en kö av länder utanför dörren till unionen, som i dag omfattar 28 medlemsländer. Alla länder som visat intresse för integrationen uppfyller emellertid inte tillnärmelsevis ansökningsvillkoren. Programmet för EU:s östra partnerskap försöker för sin del möta detta tryck och under toppmötet i Vilnius i november är det upp till bevis.

Nyheter 1.11.2013

EMU:n sosiaalinen ulottuvuus – lentääkö se?

Kommissionen offentliggjorde den 2 oktober efter en lång beredning ett meddelande om EMU:s sociala dimension. Avsikten är att kraftigare lyfta upp den sociala dimensionen i EU:s ekonomisk-politiska diskussion. Meddelandet är ett svar på Europeiska rådets begäran om en granskning av de olika dimensionerna av en fördjupning av EMU.

Nyheter 18.10.2013

EU-kärret, eurogräftan och journalisten

Leena Brandt tillträdde som pressråd vid EU-representationen 1.9.

Nyheter 14.10.2013

EU-kärret, eurogräftan och journalisten

Leena Brandt

Nyheter 11.10.2013

EU-kärret, eurogräftan och journalisten (copy)

Leena Brandt tillträdde som pressråd vid EU-representationen 1.9. Eurokrisen, kannstöperiet om utnämningarna till kommissionen, dragkampen mellan institutionerna – här några aktuella frågor på EU-fältet. I Bryssel finns ett halvt dussin ordinarie korrespondenter som rapporterar till finländarna om vad som händer på EU-fronten. Är det tillräckligt många?

Nyheter 11.10.2013

Morgonkaffestund med meppar i Tammerfors

Morgonkaffestund med meppar fredagen den 11 oktober i Tammerfors.

Nyheter 10.10.2013

Arktis kallar – Finland, EU och den arktiska regionen

De nordliga områdena är föremål för ett ökat globalt intresse och genomgår stora förändringar. Även den Europeiska unionen håller på och förtydliga sin arktiska roll.

Nyheter 8.10.2013

Lisää eurooppalaisuutta eurooppalaisiin vaaleihin

Artiklar och kolumner, 1.10.2013 | Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Nyheter 4.10.2013

Ta reda på EU! – Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb i Joensuu

OBS! Tillställningen har inställts p.g.a. sjukdom!

Nyheter 2.10.2013

Evenemangsserien EU och du

Turnén EU och du fortsätter mot Björneborg 15. mars 2013.

Nyheter 1.10.2013

Maratonman från Finland tog ett steg framåt i Luxemburg

Heikki Kanninen, som fått nya arbetsuppgifter, vill bygga upp lagandra i Europeiska unionens tribunal. Foto: Europeiska unionens domstol

Nyheter 30.9.2013

Avvaktan i Bryssel på EU-fronten

Ständig representant Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve

Nyheter 30.9.2013

Evenemanget EU och Du i Mariehamn

Evenemanget EU och Du fredagen den 27 september inbjuder ålänningarna att diskutera Europeiska unionen och hur unionen påverkar det dagliga livet på Åland.

Nyheter 25.9.2013

Ta reda på EU! – Öppen diskussion om den nya EU-redogörelsen och Finlands EU-politik i Åbo

Utrikesministeriets Europainformation ordnar en diskussion om den nya EU-redogörelsen som statsrådet gav i juni. Diskussionen som är öppen för allmänheten hålls måndagen den 7 oktober kl. 13.00-14.30 i Åbo stadsbibliotekets Studio. Särskilt miljö-, klimat- och energifrågor kommer att behandlas.

Nyheter 13.9.2013

Ta reda på EU! i Tammerfors

Utrikesministeriets Europainformation arrangerar ett diskussionstillfälle om statsrådets EU-redogörelse som publicerades i början av sommaren. Tillfället ordnas i Tammerfors statsbibliotek Metso måndagen den 30 september klockan 15-16.15. Tillfället är öppet.

Nyheter 13.9.2013

Ta reda på EU! – Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb i Jyväskylä

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb talar om “Finlands EU-politik i en föränderlig värld” torsdagen den 27. september vid Jyväskylä universitet.

Nyheter 9.9.2013

Förhandlingar kring frihandelsavtal mellan EU och USA

Förhandlingar kring frihandelsavtal mellan EU och USA

Nyheter 6.9.2013

Finn lusten att lära dig – evenemanget

Europainformationen deltar i mässan om livslång inlärning vid Gamla Studenhuset den 4 september klockan 10-17. På evenemanget bjuds information speciellt om möjligheterna i vuxenutbildning. Fritt inträde.

Nyheter 15.8.2013

NEW CONTENT

Nyheter 15.8.2013

Georgien blickar mot väst

Efter Sovjetunionens fall år 1991 bildades flera nya stater. En av dessa är Georgien. Internationellt sett är landet ganska okänt och många kanske känner till Georgien endast på basis av de krig och konflikter som drabbat landet. Många kanske hörde om Georgien för första gången förs i samband med kriget med Ryssland år 2008. Under de senaste sju åren har turismen dock ökat betydelsefullt och Georgien kanske syns till på världskartan för lite fler människor. Landet är känt för både sin vackra natur som sina fina viner. Också geopolitiskt sätt är landet intressant, eftersom det ligger i Kaukasusregionen mellan öst- och västvärlden.

Nyheter 31.7.2013

Finlands EU-politik debatterades på SuomiArenan i Björneborg

Finlands EU-politik debatterades på SuomiArenan i Björneborg  

Nyheter 25.7.2013

Europainformationens tema på SuomiArenan i Björneborg är EU-redogörelsen

Europainformationen är med på SuomiArenas Medborgartorg tillsammans med utrikesministeriets allmänhetstjänster och utvecklingskommunikation.

Nyheter 16.7.2013

Debatt i Finland 25-26/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Nyheter 3.7.2013

Resenärens kom-ihåg-lista

 

Nyheter 2.7.2013

Det östliga partnerskapet – en brokig skara, vissa vill in i Europeiska unionen

Intensiteten i förberedelserna inför det östliga partnerskapets toppmöte ökar när Litauen inleder sitt EU-ordförandeskap i juli. Toppmötet i Vilnius är den största satsningen under det litauiska ordförandeskapet och förväntningarna är högt ställda. Partnerländernas ambitiösa mål, EU:s inre svårigheter och Rysslands ökande intresse är det sammanhang där förberedelserna genomförs.

Nyheter 1.7.2013

Litauens tur att vara EU-ordförande

Vilnius. Bild: Europeiska kommissionen

Nyheter 27.6.2013

Hantering av EU:s bankkriser under midsommaren i Luxemburg

De äldre av oss, och kanhända också yngre personer kommer ihåg att Europeiska unionens stats- och regeringschefer förr möttes till toppmöte under midsommaren. Finländarna tyckte synd om vår statsledning som måste offra de bästa sommardagarna på den ort som det i tur stående EU-ordförandelandet hade valt för mötet.

Nyheter 25.6.2013

Kroatien går med i EU – hur mår landets ekonomi?

Kroatien blir Europeiska unionens tjugoåttonde medlemsstat i början av juli. I Kroatien hoppas man att EU-medlemskapet ska sätta fart på landets ekonomiska utveckling som varit skral under de senaste åren och hjälpa till att genomföra strukturella reformer inom ekonomin. Turistsektorn, som lockar även finländare till Kroatien, ger ekonomin positiv drivkraft.

Nyheter 17.6.2013

Debatt i Finland 23/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Nyheter 11.6.2013

Åland i EU!

Att arbeta med Ålandsfrågor betyder i praktiken att man arbetar med en rad olika ärenden. Många ärenden finns kvar en längre tid, en del försvinner eftersom de antas som lagstiftning och andra kommer till eftersom kommissionen varje år presenterar nya dokument. Till Ålands prioritetsfrågor hör strävan efter en egen europaparlamentariker och kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv.

Nyheter 7.6.2013

Inbördes beroende på toppnivå

EU-ledarna träffade president Putin vid ett toppmöte i Jekaterinburg den här veckan. På mötets dagordning stod förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland, genomförandet av Rysslands WTO-medlemskap, energifrågor, viseringsfrågor och det civila samhället i Ryssland.

Nyheter 5.6.2013

Finlands EU-representation är som statsförvaltningen i miniatyr

Hela Coreper II samlat till möte..

Nyheter 31.5.2013

Kroatien – det tjugoåttonde EU-landet

Kroatiens huvudstad Zagreb.

Nyheter 31.5.2013

Den ekonomiska krisen i Europa

EU-ledarna beslutade i slutet av januari 2012 att inrätta en finanspolitisk union. I förhandlingarna deltog bland annat Klaus Regling, chef för EFSF, Jean-Claude Juncker, ordförande för eurogruppen och Olli Rehn, Europeiska kommissionens vice ordförande. Foto: Europeiska unionens råd

Nyheter 28.5.2013

EU-basfakta

Utgivare: Europainformationen, utrikesministeriet

Nyheter 24.5.2013

Fokus på Östersjön

Nyheter 24.5.2013

Arktis kallar

 

Nyheter 20.5.2013

EU:s medborgarinitiativ (infoblad 02b/2012)

Infoblad 02b/2012

Nyheter 20.5.2013

EU -Fredsprojekt 2012

 

Nyheter 20.5.2013

Diskussion om Finlands EU- samt utrikes- och säkerhetspolitik i Åbo

Finlands EU- samt utrikes- och säkerhetspolitik – framtidens trender?

Nyheter 17.5.2013

Vill du bli EU-tjänsteman? (Infoblad 1/2013)

Infoblad 1/2013

Nyheter 3.5.2013

Diskussionen om Europas framtid

KOM OCH DISKUTERA EUROPAS FRAMTID MED PRESIDENT VAN ROMPUY OCH STATSMINISTER KATAINEN

Nyheter 2.5.2013

Beställ vårt nyhetsbrev

Beställ vårt nyhetsbrev

Nyheter 12.4.2013

Tilaa ajankohtaiskirje

Tilaa ajankohtaiskirje

Nyheter 12.4.2013

Siste man släcker ljuset

Behandlingen av EU:s fleråriga budgetram 2014–2020 fortsätter.

Nyheter 27.3.2013

”EU och du” i Björneborg

"EU och du" i Björneborg den 15.3.2013 klo 09.00-16.00

Nyheter 19.3.2013

EU:s och USA:s handelsavtalsförhandlingar: Möjligheterna stora men vägen snårig

Den utredning som utrikesministeriet beställt av ETLA visar att finländska företag väntar sig att effekterna av ett eventuellt handels- och investeringspartnerskapsavtal mellan EU och USA skulle bli gynnsamma för Finland.

Nyheter 18.3.2013

Varför behövs en bankunion

Deltagarna i paneldebatten Varför behövs en bankunion? från höger till vänster: Finansbranschens Centralförbunds chefsekonom Veli-Matti Mattila, avdelningschefen vid finansministeriets finansmarknadsavdelning Pentti Pikkarainen, Finansinspektionens biträdande direktör Jukka Vesala, kabinettschef Olivier Guersent, Näringslivets forskningsinstituts vd Vesa Vihriälä och professor Sixten Korkman från Aalto-universitetet.

Nyheter 18.3.2013

Interoperabilitet i cyberrymden

Päivi Antikainen ansvarar vid EU-representationen bland annat för ärenden i anslutning till informationssamhället.

Nyheter 13.3.2013

Interoperabilitet i cyberrymden

För tre år sedan skrev jag en kolumn med rubriken ”Klockan går, Europa”. I den beskrev jag de förväntningar som ställdes på EU:s digitala strategi som då skulle publiceras. Förväntningarna – i alla fall mina – var i komprimerad form: "Vakna upp gamla kontinent, morgonen ljusnar och det råder en febril aktivitet överallt. Nu måste vi göra det som är oundvikligt, det ska göras i dag och inte i morgon, eftersom framtiden kan vara också vår.” Nu frågar du säkert: vaknade den gamla kontinenten upp? Och jag svarar: den är ännu något sömndrucken, men vaken.

Nyheter 12.3.2013

Boken Det nya sociala Europa utkom

Pressmeddelande 21/2013

Nyheter 11.3.2013

EU-patentet klart – känner du till det?

Lauri Tenhunen ansvarar vid EU-reprentationen bland annat för horisontella konkurrenskraftsfrågor.

Nyheter 8.3.2013

Europaåret för medborgarna startade

Föreningen Finland i Europa rf:s ordförande Miapetra Kumpula-Natri framhöll i sitt öppningsanförande att EU:s medborgarskap behövs och att det uppskattas.

Nyheter 7.3.2013

NEW CONTENT

Nyheter 7.3.2013

Tuomioja: Diskussion behövs i utrikespolitiken, men också koncensus

Man ska kunna diskutera utrikespolitik lika öppet som all annan politik, och det gör man idag, konstaterade utrikesminister Tuomioja vid ett diskussionstillfälle i Tavastehus. ”Själv är jag ändå av den gamla stammen så till vida att jag tycker det är viktigt med så bred koncensus som möjligt i utrikespolitiken.”

Nyheter 6.3.2013

Europaåret för medborgarna startade

Europaåret för medborgarna som EU firar i år invigdes i Finland den 26 februari i Europasalen. Anföranden om medborgarskapet hölls av riksdagsledamot Miapetra Kumpula-Natri, som också är ordförande för föreningen Finland i Europa rf, av Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb, professorn i statsförfattningsrätt Tuomas Ojanen och t.f. chefen för Europeiska kommissionens representation i Finland Sari Artjoki. Under paneldebatten utmanades paneldeltagarna och publiken att ta fram lösningar för ett aktivt EU-medborgarskap.

Nyheter 6.3.2013

Tåget är i rörelse igen – fjärde järnvägspaketet

För att citera ordföranden för Europaparlamentets utskott för transport och turism, järnvägsmannen Brian Simpson: ”Here we go again”.

Nyheter 21.2.2013

NEW CONTENT

Nyheter 20.2.2013

NEW CONTENT

Nyheter 20.2.2013

NEW CONTENT

Nyheter 20.2.2013

Det kryllar av lobbyister i Bryssel

Det kryllar av folk runt tjänstemännen och beslutsfattarna i Europeiska unionen. I alla fall om man får tro uppgifterna om antalet så kallade lobbyister. Uppskattningsvis finns det 1 500 organisationer som verkar permanent i Bryssel och som har till uppgift att påverka och observera vad som planeras och bereds inom EU. Antalet lobbyister är enligt uppskattning 30 000, betydligt fler än till exempel på Capitol Hill i Washington.

Nyheter 19.2.2013

Bästa lärare. Det är aktuellt med EU-frågesporten igen!

Anmälningstiden till den riksomfattande EU-tävlingen har börjat. EU-frågesporten är en EU-tävling för eleverna i årskurs nio och den arrangeras fredagen den 3 maj 2013 i alla skolor som anmält intresse. Tävlingen arrangeras av Europainformationen vid utrikesministeriet och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära, FLHS rf.

Nyheter 15.2.2013

Flerårig budgetram, budget – Vad betyder begreppen?

Europaminister Alexander Stubb och statsminister Jyrki Katainen deltog vid Europeiska Rådets möte den 7 februari 2013.

Nyheter 14.2.2013

STATSUNDERSTÖD FÖR FRIVILLIGORGANISATIONERS EUROPAINFORMATION 2013

Nu kan frivilligorganisationer ansöka om statsunderstöd för Europainformation, som delas ut av utrikesministeriet 2013. Understödet beviljas förutsatt att riksdagen anvisar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2013.

Nyheter 13.2.2013

VALTIONAVUSTUKSET KANSALAISJÄRJESTÖJEN EUROOPPA-TIEDOTTAMISEEN VUONNA 2013

Ulkoasiainministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2013 valtion talousarviossa tähän varoja.

Nyheter 13.2.2013

STATSUNDERSTÖD FÖR FRIVILLIGORGANISATIONERS EUROPAINFORMATION 2013

Nu kan frivilligorganisationer ansöka om statsunderstöd för Europainformation, som delas ut av utrikesministeriet 2013. Understödet beviljas förutsatt att riksdagen anvisar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2013.

Nyheter 13.2.2013

Finland stödjer EU:s utvidgning

Europeiska unionens utvidgning är ett viktigt mål för Finlands EU-politik – utvidgningen ligger i Finlands politiska och ekonomiska intressen. Finlands stöd till en fortsatt utvidgning utgående från gemensamt överenskomna principer ingår i regeringsprogrammet.

Nyheter 4.2.2013

Planeringen av EU:s arktiska informationscentrum inleddes

Planeringen av ett arktiskt informationscentrum för EU har inletts. Europeiska kommissionens miljögeneraldirektorat och Lapplands universitets Arktiska center, som leder projektet, har kommit överens om saken i Bryssel.

Nyheter 31.1.2013

Planeringen av EU:s arktiska informationscentrum inleddes

Planeringen av ett arktiskt informationscentrum för EU har inletts. Europeiska kommissionens miljögeneraldirektorat och Lapplands universitets Arktiska center, som leder projektet, har kommit överens om saken i Bryssel.

Nyheter 31.1.2013

Eurogruppen fick ny ordförande

Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem, kommissionens vice ordförande Olli Rehn och finansminister Jutta Urpilainen vid eurogruppens möte. Foto: Europeiska unionens råd.

Nyheter 24.1.2013

Ett rättvist Europa?

Europainformationen publicerade den 1 oktober boken Reilu Eurooppa? som behandlar EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. Vid det miniseminarium som ordnades i samband med publiceringen fördes en livlig diskussion om hur rättvist Europa är gentemot sina medborgare. Boken ger inget direkt svar på frågan, eftersom boken tar upp allt från papperslösa immigranter till den välmående europeiska medelklassen. Den svenskspråkiga upplagan av boken utkommer i november med titeln Ett rättvist Europa?

Nyheter 21.1.2013

Marseille och Košice Europas kulturhuvudstäder 2013

Under Marseilles kulturhuvudstadsår ordnas evenemang i Palais Longchamp. Foto: Marseille stad.

Nyheter 15.1.2013

Irland tar över EU-ordförandeskapet

Irland tar över som EU:s ordförandeland den 1 januari 2013. Irland är ordförandeland under första halvåret 2013, dvs. fram till utgången av juni. Därefter tar Litauen över som ordförandeland.

Nyheter 7.1.2013

Europaåret för medborgarna

 

Nyheter 7.1.2013