Luova Eurooppa

Nyheter 1.12.2014

Kaikki kahtena

Nyheter 19.11.2014

Suomen EU-kansanäänestyksestä 20 vuotta

I höst är det 20 år sedan EU-folkomröstningen i Finland. Den rådgivande folkomröstningen om anslutningen till EU hölls den 16 oktober 1994 och den är fortfrande den andra folkomröstningen som ordnats under vår självständighetstid. En aktiv och livlig debatt om Finlans riktning föregick folkomröstningen. Av de som röstade var 56,9% för medlemskapet i EU och 43,1 var mot det. Röstningsprocent var 74.

Nyheter 10.10.2014

TIR

Nyheter 8.10.2014

Europainformationen på Helsingfors Bokmässa

Europainformationen finns på Bokmässan i Helsingfors 23-27 oktober på Helsingfors Mässcentrum. Europainformationens monter har nummer 7e54.

Nyheter 1.10.2014

Suomen EU-kansanäänestyksestä 20 vuotta

I höst är det 20 år sedan EU-folkomröstningen i Finland. Den rådgivande folkomröstningen om anslutningen till EU hölls den 16 oktober 1994 och den är fortfrande den andra folkomröstningen som ordnats under vår självständighetstid. En aktiv och livlig debatt om Finlans riktning föregick folkomröstningen. Av de som röstade var 56,9% för medlemskapet i EU och 43,1 var mot det. Röstningsprocent var 74.

Nyheter 26.9.2014

Suomen EU-kansanäänestyksestä 20 vuotta

I höst är det 20 år sedan EU-folkomröstningen i Finland. Den rådgivande folkomröstningen om anslutningen till EU hölls den 16 oktober 1994 och den är fortfrande den andra folkomröstningen som ordnats under vår självständighetstid. En aktiv och livlig debatt om Finlans riktning föregick folkomröstningen. Av de som röstade var 56,9% för medlemskapet i EU och 43,1 var mot det. Röstningsprocent var 74.

Nyheter 26.9.2014

EU-valet 25.5.2014

Nyheter 5.8.2014

Till EU-matens rötter – Tema Djurens välmående i Åbo

Utrikesministeriets Europainformation och jord- och skogsbruksministeriet samarbetar i år kring en serie diskussionstillfällen under rubriken Till EU-matens rötter. Under våren stod Kuopio och Uleåborg i tur. I höst fortsätter serien med ett tillfälle som ordnas i Åbo måndagen den 15 september. Temat är EU:s jordbrukspolitik och djurens välmående.

Nyheter 21.7.2014

Endast dåliga nyheter

Nyheter 27.6.2014

16.-18.7. I Björneborg: Utrikesministeriet med på SuomiAreena

Utrikesministeriet är med på SuomiAreena i Björneborg med ett mångsidigt program.

Nyheter 26.6.2014

9.5. I Helsingfors: Europainformationen är med på Europadagens huvudevenemang

Europadagen den 9 maj i Helsingifors

Nyheter 8.5.2014

Europadagen firas 9.5.

Nyheter 8.5.2014

12.4. I Rovaniemi: Utrikesminister Tuomioja & Finlands arktiska mål

Utrikesministeriets Europainformation och Arktiska centret ordnar ett öppet seminarium lördagen den 12 april om Finlands arktiska mål. Stället är Barents Café vid Arktikum i Rovaniemi.

Nyheter 9.4.2014

Finland och EU:s yttre förbindelser: Hur är det med Norra Afrika?

Utrikesministeriets Europainformation och NMT-centralen i Egentliga Finland ordnar ett öppet seminarium i Åbo måndagen den 7 april kl. 09.30-13.00 i Statens Ämbetshus, Självständighetsplan 2.

Nyheter 31.3.2014

Mariehamn: Diskussion om EU:s framtid med utrikesminister Erkki Tuomioja

Fredagen den 28 mars kl. 15.45-16.45, Sittkoff Gallerian

Nyheter 27.3.2014

”Folket vet nog…”

Nyheter 20.3.2014

Till EU-matens rötter

Nyheter 20.3.2014

31.3. Tavastehus: Finland, Europa och världen

Europaminister Alexander Stubbs föreläsning Finland, Europa och världen i HAMK Visamäki.

Nyheter 19.3.2014

Montenegro

Nyheter 13.3.2014

Jobb i Bryssel – tio finländska berättelser

Sari LEHKONEN, enhetschef, Stakeholder Relations and Selection Management, Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO)

Nyheter 12.3.2014

EU-medlemskapet lockar – Den senaste nykomlingen är Kroatien

Europainformationen vid utrikesministeriet anordnar ett morgonseminarium den 17 mars kl. 10– 12 i Europasalen, Malmgatan 16, Helsingfors. Temat är anslutning till Europeiska unionen och det senaste EU-medlemslandet Kroatien. Vid seminariet offentliggörs även boken Kroatia on EU:n uusin tulokas (Kroatien är EU:s senaste nykomling) om Kroatien som i juli 2014 varit medlem i unionen i ett år.

Nyheter 5.3.2014

Hela havet stormar

Nyheter 7.2.2014

Europa 2013 -kartan

Nyheter 9.1.2014

Europainformationen önskar en God Jul

År 2014 blir igen ett intressant år ur EU-synvinkel: Europaparlamentsvalet, utformningen av bankunionen, frihandelsavtalet mellan EU och Förenta staterna och inledningen av den nya programperioden är exempel på teman som kommer att synas i Europainformationens verksamhet. Vi återkommer efter trettondagen.

Nyheter 7.1.2014

Europainformationen önskar en God Jul

År 2014 blir igen ett intressant år ur EU-synvinkel: Europaparlamentsvalet, utformningen av bankunionen, frihandelsavtalet mellan EU och Förenta staterna och inledningen av den nya programperioden är exempel på teman som kommer att synas i Europainformationens verksamhet. Vi återkommer efter trettondagen.

Nyheter 2.1.2014