Objektiv EU-information efterlyses också i Kroatien

Leena Halonen, Marja Aspelund och Andrej Plenkovic från Kroatiens utrikesministerium utbytte erfarenheter om EU-medborgarinformationens möjligheter. Foto: Finlands ambassad i Zagreb.

Nyheter 31.12.2010

Irland i kris

Irland har hamnat i en situation där landet behöver nödfinansiering för att klara sig. Denna finansiering har erbjudits av EU och Internationella valutafonden IMF.

Nyheter 22.12.2010

Det finns hopp för Östersjön

Susanna Niinivaara, Kjell Westö, Eeva-Liisa Poutanen, Jouni Lind, Hiski Haukkala, Ilkka Herlin och Anita Mäkinen, författarna till boken Fokus på Östersjön, berättade mer om ämnet vid bokpresentationen. Foto: UM/Eero Kuosmanen

Nyheter 20.12.2010

Stubb vill förnya EU:s utrikespolitik

Från vänster: Europainformationens enhetschef Marja Aspelund, utrikesminister Alexander Stubb, Matti Niemi ordförande for Eurooppanuoret, Tuulia Väliheikki ordförande för FN-förbundet för ungdomar och studerande i Finland och Tomas Wallenius ordförande för FN-förbundet för Finlands Atlantsällskap.Foto: Kuva: Eero Kuosmanen/UM

Nyheter 20.12.2010

Estland övergår till euro 1 januari 2011

Samma bildmotiv, dvs. landets karta och texten ”Eesti”, finns på samtliga mynt. Mynten har designats av den estniska konstnären Lembit Lõhmus och mynten präglas av Finlands myntverk. Foto: ECB

Nyheter 15.12.2010

Utrikesrådet diskuterar Mellanöstern och Afrika

Pressmeddelande 361/2010

Nyheter 10.12.2010

Turbulensen i euroområdet fortsätter

Ekonomikommissionär Olli Rehn, Belgiens finansminister Didier Reynders och kommissionär Algirdas Semeta slår fast beslutet om att hjälpa Irland vid Ekofinmötet den 6 december. Foto: Europeiska unionens råd

Nyheter 10.12.2010

EU:s utrikestjänst inleder verksamheten

Den höga representanten Catherine Ashton besökte en skola i Kina. Foto: Europeiska Kommissionen

Nyheter 8.12.2010

Minfartyget Pohjanmaa skickas till Operation Atalanta

Pressmeddelande 353/2010

Nyheter 3.12.2010

NEW CONTENT

Nyheter 2.12.2010

NEW CONTENT

Nyheter 1.12.2010

Övervakningen av EU-ländernas ekonomi förnyas

Euroländernas överskuldsättning bör förhindras. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 29.11.2010

Rätten att lägga fram EU-medborgarinitiativ börjar snart gälla

Rätten att lägga fram EU-medborgarinitiativ börjar antagligen att gälla i början av 2011, om lagstiftningsprocessen går snabbt. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 29.11.2010

Bättre ekonomisk styrning i Europa

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy presenterade båda sina förslag till intensifierad kontroll av ekonomin i Europa. Foto: Europeiska unionens råd

Nyheter 29.11.2010

Europeiska ungdomar uppmuntras till studier och arbete utomlands

Europeiska ungdomar erbjuds möjligheter till internationalisering så att de lättare kan få jobb. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 29.11.2010

EU och USA intensifierar sitt datanätsamarbete

Herman Van Rompuy, Europeiska unionen, och Barack Obama, USA, träffades äntligen vid ett toppmöte i Lissabon i november 2010. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 26.11.2010

Romernas ställning inom Europeiska unionen är svår

I Europa finns det mest romer procentuellt sett i Bulgarien, Makedonien, Rumänien och Slovakien. Foto: WikiCommons

Nyheter 24.11.2010

Att uppsöka vård i ett annat EU-land

Infoblad 6/2010

Nyheter 23.11.2010

Kommer euron att krascha? frågar man sig i Lilla parlamentet

Pressmeddelande 345/2010

Nyheter 23.11.2010

Utrikesrådet diskuterar Sudan, Mellanöstern och Burma/Myanmar

Pressmeddelande 338/2010

Nyheter 19.11.2010

Statsunderstöd för medborgar-organisationernas Europainformation 2011

Ansökan ska inlämnas senast den 15 december 2010. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 15.11.2010

NEW CONTENT

Nyheter 15.11.2010

Europainformationen på Helsingfors bokmässa

Antalet mässbesökare uppgick till rekordantalet 80 000 personer. Foto: Finlands Mässa

Nyheter 9.11.2010

Finland vill hjälpa Afghanistan att komma på fötter

Afghanerna är vana att vara utsatta för tryck från stormakterna. Foto: Sam Karvonen

Nyheter 2.11.2010

Hörs medborgarnas röst i EU?

Heidi Hautala poängterade frivilligorganisationernas inflytande. Foto: Europainformationen

Nyheter 1.11.2010

Medborgarna får sin röst hörd i EU genom det nya medborgarinitiativet

Oneseat-kampanjen samlar in underskrifter för att sätta stopp för parlamentets flytt mellan Bryssel och Strasbourg. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 25.10.2010

EU:s utrikesråd diskuterar Mellanöstern

Pressmeddelande 313/2010

Nyheter 22.10.2010

Euron populär bland kriminella

EU-myndigheterna lade 2009 beslag på sammanlagt 860 000 förfalskade sedlar. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 21.10.2010

Minister Väyrynen till EU:s utvecklingsministermöte i Bryssel

Pressmeddelande 311/2010

Nyheter 20.10.2010

Stubb: Finland ger EU:s utvidgning sitt starka stöd

EU:s kommissionär med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik Stefan Füle besökte Finland den 18 oktober på inbjudan av utrikesminister Alexander Stubb.

Nyheter 19.10.2010

Varför är Finland i Afghanistan? Infoblad 5b/2010

Infoblad 5b/2010

Nyheter 19.10.2010

Finlands EU-medlemskapsavgifter år 2009 av medelnivå

Den proportionella andelen av finansiering som återbetalas till Finland är störst inom LIFE-programmet, som gäller miljövård, och inom konkurrenskraftssektorn. Foto: Europeiska Kommissionen

Nyheter 14.10.2010

De yttre förbindelserna och ekonomin diskuteras i EU

EU:s utrikespolitik håller på att ömsa skinn, sade utrikesminister Alexander Stubb. Foto: Raino Heinonen/UM

Nyheter 12.10.2010

EU bekämpar aktivt sjöröveri

Operationen Atalanta har i uppdrag att förhindra sjörövarnas räder. Foto: Europeiska unionens råd

Nyheter 8.10.2010

EU:s digitala agenda – hur kan Regionkommittén påverka?

Pressmeddelande 292/2010

Nyheter 6.10.2010

Europaparlamentarikerna påverkar genom nätverk

Parlamentet har också möjlighet att uttrycka sin åsikt i globala eller aktuella frågor genom resolutioner. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 1.10.2010

På Afghanistanevenemangen tar vi en titt bakom slöjan

Afghanistan är temat i Porthania den 30 september. Samtidigt kan man bekanta sig med befolkningens vardag i Afghanistan via Sam Karvonens fotoutställning. Foto: Sam Karvonen

Nyheter 29.9.2010

Europainformationen ger ut kolumnbok om EU-politiken

Pressmeddelande 279/2010

Nyheter 27.9.2010

NEW CONTENT

Nyheter 27.9.2010

Fotoutställning beskriver afghanernas vardag

Pressmeddelande 278/2010

Nyheter 27.9.2010

Utvisningarna av romer huvudfråga vid Europeiska rådets möte

Frankrikes president Nicolas Sarkozy (t.v.) och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy hade olika syn på utvisningarna av romer. Foto: Europeiska unionens råd

Nyheter 23.9.2010

Barroso efterlyste eftervård av finanskrisen

Barroso kräver att den ekonomiska tillväxten ska påskyndas. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 21.9.2010

Ålands demilitarisering skyddas av internationella fördrag

I diskussionerna mellan ministern Stubb och eleverna behandlades Ålands ställning och miljö- och energipolitik. Foto: Europainformationen

Nyheter 16.9.2010

Utrikesminister Stubb deltar i Europeiska rådets möte

Pressmeddelande 263/2010

Nyheter 15.9.2010

Grekland tar emot den andra delposten av sitt lån

Grekland fick den andra delen av lånepaketet på 110 miljarder euro. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 10.9.2010

EU föreslår att nya genmodifierade växter ska godkännas

EU har haft svårigheter att finna en gemensam ståndpunkt om odlingen av genmodifierade växter. Foto: Europeiska Kommissionen

Nyheter 8.9.2010

Föredragsserie om påverkan inom EU inleds

Pressmeddelande 249/2010

Nyheter 6.9.2010

”Varför är Finland i Afghanistan? – diskussionsmöten börjar

Vår verksamhet bygger på tätt samarbete med den afghanska regeringen, lokala myndigheter och lokalbefolkningen. Hazara-ungdomar. Foto: Rauli Virtanen/UM

Nyheter 3.9.2010

EU-medborgarna vill ha tätare samarbete inom finanspolitiken

Europeiska centralbankens råd sammanträdde i Portugal i maj. Foto: ECB

Nyheter 31.8.2010

EU vill ha beskattningsrätt

EU vill beskatta utsläppshandel. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 27.8.2010

EU och livsmedlen diskuterades med glada miner i Mellersta Österbotten

En stor publik hade mött upp för att diskutera rättvis livsmedelsproduktion och den finska livsmedelsproduktionens framtid. Foto: Jouni Ingalsuo, MTK Mellersta Österbotten.

Nyheter 23.8.2010

EU vill förhindra export av elektronikavfall

Merparten av elektronikavfallet från Europeiska unionens medlemsländer hamnar alltjämt i något utvecklingsland. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 19.8.2010

Klarare regler för internationella skilsmässor

Vissa av medlemsländerna kommer nu att tillämpa unionens närmare samarbete i fråga om skilsmässolagstiftningen. Foto: Comma Image Oy, Helsingfors stad.

Nyheter 11.8.2010

EU utvecklar turismen och resenärernas rättigheter

Europa är det populäraste resmålet i världen. Foto: Wikimedia commons

Nyheter 9.8.2010

Talan mot Finland angående genomförandet av EU:s Inspire-direktiv

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 3.8.2010

Europeisk juridik i din egen soffa

Kommissionär Viviane Reding och Belgiens justitieminister Stefaan De Clerck öppnade den europeiska e-juridikportalen i juli 2010. Foto: Europarådet.

Nyheter 3.8.2010

Ecofin-rådet godkände Estlands eurointräde och diskuterade budgetunderskott

Ekonomikommissionär Olli Rehn tror att EU-länderna kommer att godkänna kommissionens förslag om en skärpt budgetdisciplin. Foto: Europeiska unionen

Nyheter 30.7.2010

Island inledde förhandlingar om EU-medlemskap

Islands medlemskapsförhandlingar med Europeiska unionen inleddes 27 juli. Förhandlingarna väntas framskrida i rask takt, eftersom Island med en befolkning på 320 000 invånare är en stabil demokrati och redan hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schengenområdet.

Nyheter 29.7.2010

EU:s utskott för framställningar rättar till missförhållanden

Man kan göra en framställning till EU-parlamentet för att garantera de rättigheter som stadgas i EU:s lagar. Foto: EU-kommissionen.

Nyheter 27.7.2010

ALDE har fått mera makt i EU-parlamentet

EU-parlamentarikerna röstar rätt troget i linje med sina egna grupper. Foto: Wikimedia Commons.

Nyheter 27.7.2010

Europainformationen finns nu också i Second Life

Europainformationens Second Life-kafé står till tjänst med EU-information.

Nyheter 20.7.2010

EU-kommissionen efterlyser synpunkter på pensionernas framtid

Kommissionen vill tillsammans skapa visioner om pensionernas framtid. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 20.7.2010

EU vill få kontroll över kreditvärderingsinstituten

Standard & Poor’s, som är ett av de största värderingsinstituten, kommer att ställas under EU:s tillsyn i framtiden. Foto: Wikimedia Commons.

Nyheter 15.7.2010

Idrott – Europas viktigaste bisak

Motionen har en enorm möjlighet att ge allmänheten en mer positiv bild av EU. Foto: Wikimedia Commons.

Nyheter 9.7.2010

Belgien står inför ett ordförandeskap fullt med utmaningar

Bland annat Yves Leterme och Steven Vanackere ansvarar för ordförandeskapet tills en ny regering bildats.

Nyheter 6.7.2010

Billigare samtal för resenärer inom EU

Mobilsamtalen är allt billigare för resenärer i EU-länder. Foto: Helsingfors stad/Comma Image Oy.

Nyheter 2.7.2010

Fiskeripolitiken behöver förnyas

Fiskeövervakning används bland annat för att se till att fisket är hållbart. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 29.6.2010

EU:s regler om de sociala trygghetssystemen förnyas

EU:s nya förordning om den sociala tryggheten anpassar EU-reglerna så att de bättre svarar mot de ändringar som skett inom arbets- och familjelivet och i medlemsstaternas lagstiftning. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 28.6.2010

Ekonomiska frågor i fokus vid Europeiska rådet

Nästa år kan du betala med euro också i Estland.(foto: Europeiska unionen)

Nyheter 24.6.2010

God vattenkvalitet vid badstränderna i EU

Vattnet vid badstränderna i Finland uppfyller EU:s krav på god kvalitet. Foto: Paul Williams/Helsingfors stads bildbank.

Nyheter 21.6.2010

Majoriteten av ungdomarna är EU-positiva

De unga anser att skolan inte ger tillräcklig information om EU. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 11.6.2010

EU förnyade energimärkningsdirektivet

EU-kommissionären med ansvar för energi Günther Öttinger berättade om det förnyade energimärkningsdirektivet. Foto: Europeiska unionen.

Nyheter 8.6.2010

NEW CONTENT

Nyheter 7.6.2010

EU betonar flygsäkerheten

Europeiska unionen betonar vikten av trafikplanering med tanke på krissituationer. Foto: Europeiska unionen.

Nyheter 1.6.2010

SEPA gör betalningar mellan EU-länderna snabbare

En ny betaltjänstlag trädde i kraft i Finland i början av maj. Foto: Europeiska unionen.

Nyheter 25.5.2010

Morot gav inte resultat, nu måste piskan tas fram

Utrikesminister Alexander Stubb talade om EU:s framtid den 19 maj. Foto: UM/Eero Kuosmanen.

Nyheter 24.5.2010

CE-märkningen har funnits i över 15 år

CE-märkiningen på produkten eller dess förpackning berättar att produkten uppfyller EU-kraven. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 20.5.2010

Expert svarar på frågor om EU:s ekonomi

Pressmeddelande 157/2010

Nyheter 17.5.2010

Greklands turbulenta ekonomi återspeglas i hela euroområdet

Eurogruppen höll ett toppmöte i Bryssel den 7 maj. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 10.5.2010

Greklands ekonomiska situation

Greklands svåra ekonomiska situation har kastat sin skugga över hela euroområdet.  Till eurogruppen hör 16 länder: Grekland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Belgien, Österrike, Portugal, Finland, Irland, Slovakien, Slovenien, Luxemburg, Cypern och Malta Eurogruppen har beslutat att bevilja Grekland lån för att landet, och hela euroområdet, ska klara sig ur situationen. Nu är det viktigt att få marknaden att bevara sitt förtroende för euroområdet och det överenskomna paketet antas vara tillräckligt kraftfullt för att uppnå syftet. 

Nyheter 10.5.2010

Romernas ställning förbättras genom integrering

Romernas deltagande behandlades vid ett toppmöte i april där romerna också presenterade sin kultur. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 10.5.2010

Ett andra liv till stöd för det första

Foto: Europainformationen.

Nyheter 5.5.2010

EU bygger upp ny utrikespolitik

EU:s höga representant Catherine Ashton representerar unionen inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 5.5.2010

Allt fördomsfriare EU-information

Pressmeddelande 142/2010

Nyheter 5.5.2010

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009. Fördraget ska förenkla och förtydliga beslutsfattandet i unionen. Fördraget ändrade institutionernas roller, uppgifter och sammansättningar så att de motsvarar behoven i en utvidgad union.

Nyheter 3.5.2010

Europadagen firas 9 maj

Maria Mileńko från Polen vann Europadagens affischtävling med sin affisch Europeisk cocktail. Temat för tävlingen var I ♥ Europe. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 30.4.2010

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget ska förenkla och förtydliga beslutsfattandet i unionen

Nyheter 27.4.2010

EU-medborgarinformationen i Finland intresserade på Island

Island hoppas kunna ansluta sig till unionen senast 2012. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 23.4.2010

Dags för handling, säger kommissionen

Europeiska kommissionens arbetsprogram bygger på de riktlinjer som dess ordförande José Manuel Barroso lade fram hösten 2009. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 16.4.2010

Vår i Europa 2010 i skolorna

Fram till 12 april har hela 3341 skolor i Europa registrerat sig i kampanjen och av dem var 59 från Finland. Foto: Europeiska komissionen.

Nyheter 15.4.2010

Transport av sällskapsdjur inom EU

Husdjurspass är ett nödvändigt resedokument för husdjuren. Bild: UM/Taru Tammio

Nyheter 14.4.2010

NEW CONTENT

Nyheter 14.4.2010

Transport av sällskapsdjur inom EU

Europaparlamentet godkände den 9 mars en förlängning av undantagstillståndet gällande pass för sällskapsdjur till december 2011. Finland, Sverige, Storbritannien, Irland och Malta har enligt ett tidsbundet undantagstillstånd rätt att fastställa strängare kriterier än övriga EU-länder för sällskapsdjur som får införas till dessa länder. Kriterierna gäller rabies. Dessa länder har rätt att tillämpa tilläggskriterier också i fråga om echinococcos som orsakar bandmask och fästingmedicinering. Efter denna förlängning kommer undantagstillstånden inte att förlängas.

Nyheter 9.4.2010

Transport av sällskapsdjur inom EU

Europaparlamentet godkände den 9 mars en förlängning av undantagstillståndet gällande pass för sällskapsdjur till december 2011. Finland, Sverige, Storbritannien, Irland och Malta har enligt ett tidsbundet undantagstillstånd rätt att fastställa strängare kriterier än övriga EU-länder för sällskapsdjur som får införas till dessa länder. Kriterierna gäller rabies.

Nyheter 7.4.2010

Europeiska rådet drog upp riktlinjer för ekonomin

Europeiska unionens ständige ordförande Herman Van Rompuy (t.h.) var för första gången ordförande för toppmötet i mars 2010. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterade den ekonomiska strategin för 2010-talet. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 30.3.2010

ECHO hjälper på katastrofområden

Komissionären Georgieva besökte jordbävningsområdet i Chile tillsammans med sakkunniga från ECHO och EU Civil Protection. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 26.3.2010

EU:s råd för utrikesfrågor diskuterar Mellanöstern

Pressmeddelande 87/2010

Nyheter 19.3.2010

Kvinnors ställning och likabehandling av kvinnor och män förs fram i EU

Kommissionären för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap Viviane Reding förklarade löneskillnader mellan kvinnor och män i presskonferensen 5.3.2010. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 18.3.2010

Rekryteringsprocessen till EU-tjänster förnyas

EPSO (The European Personnel Selection Office) anordnar uttagningsprovna. Foto: Europainformationen.

Nyheter 15.3.2010

Kommissionen eftersträvar ekonomiska reformer med Europa 2020-strategin

José Manuel Barroso och hans kommission tar sig an Europas ekonomi med sju initiativ. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 15.3.2010

Från Tammerfors till Stockholm, från Amsterdam till Lissabon

Den inre säkerheten är enligt eurobarometerundersökningarna ett av de områden där medborgarna väntar sig ett konkret mervärde av samarbetet inom EU, sade inrikesminister Anne Holmlund i Åbo.

Nyheter 9.3.2010

Goda råd för unga på vägen till Europa och längre bort

Pressmeddelande 74/2010

Nyheter 8.3.2010

Island ett steg närmare unionen

Ändringen av fiskelagstiftningen kommer att vara den svåraste biten under medlemskapsförhandlingarna. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 5.3.2010

EU och du -serie startar i mars

Evenemangen kommer att anordnas i samtliga regioner i Finland under de kommande fem åren. Innehållet i dem kommer att planeras med utgångspunkt i EU-frågor som är viktiga för regionerna och i invånarnas åsikter om EU. Målet är att få till stånd en dialog om hur EU påverkar människors liv.

Nyheter 4.3.2010

Bristande öppenhet oroar

Europeiska ombudsmannens logo. Foto: Europeiska gemenskaperna.

Nyheter 25.2.2010

EU:s kulturhuvudstadsprogram firar 25 år!

Istanbul i Turkiet, som förhandlar om att bli EU-medlem, är en av årets kulturhuvudstäder. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 25.2.2010

….

Nyheter 24.2.2010

Nyland är europeisk entreprenörsregion 2012

Harry Bogomoloff, vice ordförande i Nylands landskapsfullmäktige, tog emot utmärkelsen på Nylands vägnar i Bryssel den 11 februari 2010. Foto: Regionkommittén

Nyheter 23.2.2010

EU har fått en ny logo för ekologiska livsmedel

 ”Europalövet” som valts till EU:s ekologiska logo fick 63 % av de avgivna rösterna. Logon har designats av Dasan Milenkovic, som studerar i Tyskland. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 23.2.2010

Minister Väyrynen till EU:s handelsministermöte i Bryssel

Pressmeddelande 51/2010

Nyheter 19.2.2010

EU:s råd för utrikes frågor diskuterar Haiti och Ukraina

Pressmeddelande 49/2010

Nyheter 19.2.2010

Grekland var den viktigaste frågan på Ekofinmötet

Mötet var det första där Olli Rehn representerade kommissionen i egenskap av kommissionär för ekonomiska och monetära frågor. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 19.2.2010

Greken Diamandouros fortsätter som europeisk ombudsman

P Nikiforos Diamandouros har valts att fortsätta sitt arbete som europeisk ombudsman. Han sköter uppdraget fram till 2014. Ombudsmannens uppgift är att trygga medborgarnas rättigheter i EU. 

Nyheter 15.2.2010

Den nya kommissionen inleder sitt arbete

Europaparlamentet har vid omröstning godkänt den nya kommissionen. Kommissionen tillträdde onsdagen den 10 februari. Kommissionens mandatperiod sträcker sig till den 31 oktober 2014.

Nyheter 12.2.2010

EU firar 112-dagen den 11 februari 2010

112 är hela EU:s gemensamma nödnummer som fungerar överallt i EU. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 11.2.2010

EU och du-evenemang inleds i mars

Pressmeddelande 38/2010

Nyheter 10.2.2010

EU-medborgarna är tillfreds med sin livssituation

Eurobarometern visar att man är mest nöjd i de nordiska länderna. Foto: Europeiska komissionen.

Nyheter 9.2.2010

Ta ställning till det europeiska medborgarinitiativet

Det senaste konkreta exemplet på att unionen vill sträcka ut händerna mot medborgarna är det europeiska medborgarinitiativet som införs med Lissabonfördraget. Foto: Europeiska komissionen

Nyheter 5.2.2010

Rekryteringsprocessen till EU-tjänster förnyas

Foto: Europeiska komissionen.

Nyheter 4.2.2010

Serbien siktar mot Europeiska unionen

Serbiens huvudstad Belgrad med två miljoner invånare ligger där floden Sava utmynnar i Donau. Totalt har Serbien 7,4 miljoner invånare. Foto: Europeiska kommissonen.

Nyheter 26.1.2010

Serbia på svenska

Serbia på svenska

Nyheter 26.1.2010

Utfrågningarna av kandidaterna till kommissionen har börjat

Europaparlamentet frågar ut kandidaterna till EU-kommissionen 11–15 och 18–19 januari. Om parlamentet godkänner kommissionens sammansättning inleder den nya kommissionen sitt arbete i februari. 

Nyheter 25.1.2010

EU:s råd för utrikesfrågor diskuterar Haiti och Jemen

Pressmeddelande 18/2010

Nyheter 22.1.2010

Temaåret 2010

Europeiska unionens tema för 2010 är bekämpning av fattigdom och social utestängning. EU vill genom temaåret utmana alla att bekämpa fattigdom och utestängning.

Nyheter 21.1.2010

Barroso presenterade de nya kommissionärskandidaterna

Portugisen José Manuel Barroso utnämndes för andra gången till ordförande för kommissionen i september 2009. Foto: Europeiska kommissionen.

Nyheter 19.1.2010

EU lindrar nöden i Haiti med över 400 miljoner euro

Europeiska unionens utvecklingsministrar samlades till ett extra möte i rådet för utrikes frågor i Bryssel måndagen den 18 januari med anledning av naturkatastrofen i Haiti. ”Det här är en av historiens största humanitära katastrofer. Skalvet inträffade i ett tätt befolkat område och förödelsen är enorm”, sade utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen, som representerade Finland, om det massiva hjälpbehovet i Haiti. EU ger via kommissionen 30 miljoner euro i nödhjälp för humanitära ändamål, medlemsländerna ger 92 miljoner euro, och dessutom beviljas snabbt bistånd om 100 miljoner euro för andra än humanitära ändamål. Minst 200 miljoner euro utlovas i långsiktigt bistånd.

Nyheter 19.1.2010

Rovaniemi är julgubbens officiella hemstad inom EU

Rovaniemi har beviljats gemenskapsvarumärket The Official Hometown of Santa Claus. Varumärket ger en konkurrensfördel i marknadsföringen, och andra städer inom EU kan till exempel inte påstå sig vara julgubbens hemstad.

Nyheter 7.1.2010

Spanien tar över ordförandeskapet i EU

Den första trion enligt Lissabonfördraget bildas av Spanien, Belgien och Ungern från januari 2010 till juni 2011. Foto: EU-ordförandeskapets webbsidor.

Nyheter 7.1.2010