Månadens fråga: Vad är att vänta inom migrations- och asylpolitiken under Finlands EU-ordförandeskap, migrationsdirektör Tuomo Kurri?

Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd börjar i juli 2019. Finlands två tidigare ordförandeskap 1999 och 2006 har visserligen gett oss erfarenhet, men världen ser i dag helt annorlunda ut också när det gäller beredningen av migrationsärenden. Orsaken till det här är särskilt de senaste årens europeiska migrationskris.

Aktuellt 4.12.2018

Konsumenteuropa ger råd och medlar

Konsumenteuropa (ECC) ger konsumenter råd i gränsöverskridande frågor och medlar med andra EU-länders konsumenteuropa vid tvister med ett utländskt företag. Bland annat frågor som rör e-handel och rättigheter som passagerare på EU:s inre marknad ingår i det dagliga arbetet vid Konsumenteuropa.

Nyheter 3.12.2018

Storbritanniens utträde ur EU fick grönt ljus av Europeiska rådet

Statsrådets kommunikationsavdelning 26.11.2018 13.53

Nyheter 27.11.2018

Böjda gurkor och konsumentskydd. Vad och hur reglerar EU egentligen?

Vi har alla hört historien om direktivet som förbjuder böjda gurkor som ett exempel på EU:s huvudlösa reglering.

Nyheter 20.11.2018

Arbeta i Bryssel: Påverkansarbete i EU motiverar världsförbättraren

Intervjun publicerades först på webbplatsen för Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen den 2 november 2018.

Arbeta i Bryssel 20.11.2018

Spitzenkandidat – vad är det?

På sista tiden har det för många finländare nya tyska ordet Spitzenkandidat dykt upp i medierna. På svenska översätts ordet oftast till toppkandidat och med det avses ett europeiskt partis kandidat till befattningen som kommissionens ordförande. Utnämningen av toppkandidater är ytterligare ett steg för att stärka parlamentets makt och den parlamentariska dimensionen i Europeiska unionen.

Nyheter 5.11.2018

Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2019

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers Europainformation. Bidragen beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2019.

Nyheter 3.11.2018

Asem-mötet främjade samarbetet mellan länder i Europa och Asien

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.10.2018. Publicerad på svenska 22.10.2018

Nyheter 23.10.2018

Europainformationen på Helsingfors bokmässa 25–28.10.2018

Europainformationen är med på Helsingfors bokmässa från torsdag till söndag. Välkommen att diskutera aktuella EU-frågor, till exempel Finlands EU-ordförandeskap nästa år, och plocka med dig avgiftsfria publikationer. Kom och hämta ditt eget exemplar av den uppdaterade broschyren EU i korthet!

Nyheter 23.10.2018

Finansministeriet: Finlands nettobidrag till EU minskade ytterligare i fjol

Enligt statistik från EU-kommissionen var Finlands nettobidragsandel till EU 275 miljoner euro i fjol. Nettobidraget minskade ytterligare jämfört med året innan, då det uppgick till 294 miljoner euro.

Nyheter 12.10.2018

Förbjuds memerna och försvinner nyhetslänkarna? Vad innebär det nya upphovsrättsdirektivet?

Europaparlamentet antog sin omarbetade position om det nya direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden den 12 september. Ämnet har väckt livlig debatt med inlägg både för och emot. Konstnärer, beslutsfattare och aktivister har tagit ställning till förslaget. Vad går upphovsrättsdirektivet egentligen ut på och vad händer näst?

Nyheter 26.9.2018

Brexit och Finlands EU-ordförandeskap överst på ambassadörens bord

Finlands EU-ambassadör Marja Rislakki förbereder sig på en bråd höst i Bryssel – och nästa år blir om möjligt ännu mer hektiskt. Finland tar över ordförandeskapet i EU i juli 2019. Med redan från och med januari arbetar vi i en så kallad trio med de länder som är ordförande före och efter Finland, det vill säga Rumänien och Kroatien.

Nyheter 11.9.2018

Finländsk ambassadör utsedd till ordförande för EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik

EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini har den 3 september 2018 utnämnt ambassadör Sofie From-Emmesberger till permanent ordförande för EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik.

Nyheter 6.9.2018

Arbeta i Bryssel: Päivi Wood – ett kreativt kaos och mångkulturell vardag

Det sjudande, lättsamma och kaotiska Bryssel svepte med sig Päivi Wood för åtta år sedan. Nu arbetar hon som expert vid Europeiska kommissionen. Flera år tjänstgjorde hon vid Finlands ständiga representation vid EU, men sedan flyttade hon över till kommissionens generaldirektorat för transport. Snart är det åter dags att gå vidare då Päivi med familj återvänder till Finland. ”Jag kommer att sakna Bryssels kreativa kaos.”

Arbeta i Bryssel 13.8.2018

Europainformationen deltar i Europaforum Åbo

Europaforum Åbo äger rum på flera olika ställen i Åbo centrum från torsdagen den 30 augusti till lördagen den 1 september. Evenemanget erbjuder finländska påverkare och vanliga medborgare ett öppet forum för diskussion om Finlands roll i Europa och EU. Europaforum Åbo ordnas nu för första gången, och avsikten är att evenemanget i framtiden varje höst ska inleda den politiska och ekonomiska diskussionen i Finland.

Nyheter 6.8.2018

Europaparlamentets politiska grupper och de europeiska partierna

Europaparlamentet är det enda EU-organet dit medborgarna väljer sina representanter genom direkt val. Nu håller kampanjerna på att sätta igång runtom i Europa inför vårens val till Europaparlamentet. Fastän det är nationella partier som ställer upp kandidater i medlemsländerna, arbetar de som blir invalda i parlamentet i parlamentets egna politiska grupper.

Nyheter 6.7.2018

Periferi eller centrum? finns nu som gratis e-bok!

Längtar du efter sommarläsning om EU? Boken Periferi eller centrum? Förändring och kontinuitet i Finlands EU-politik, som redigerats av Tapio Raunio och Juho Saari, finns nu som gratis e-bok i Elisa Kirja. E-boken finns både på finska och på svenska.

Nyheter 5.7.2018

Europeiska rådet diskuterade migrations-, säkerhets- och ekonomifrågor

Statsrådets kommunikationsavdelning 29.6.2018

Nyheter 3.7.2018

Mer EU-finansiering till säkerhet och studentutbyte

Europeiska kommissionen lämnade i maj sitt förslag till nästa fleråriga budgetram. I början av juni ordnade Europaparlamentets informationskontor i Finland ett seminarium om detta aktuella ämne. Seminariets huvudtalare var kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

Nyheter 26.6.2018

Österrike framhåller säkerhetsfrågor under sitt tredje EU-ordförandeskap

Österrike anslöt sig till Europeiska unionen samtidigt som Finland och Sverige, i början av 1995. I juli 2018 inleder landet sin tredje period som EU-ordförande. Österrike har tidigare varit ordförande under andra halvan av 1998 och första halvan av 2006.

Nyheter 26.6.2018

Ett år kvar till EU-valet – vad förändras?

Följande val till Europaparlamentet hålls om mindre än ett år. Storbritanniens utträde ur EU medför förändringar i valet.

Nyheter 11.6.2018

EU:s utvecklingsprogram för offentlig förvaltning Twinning fyller 20 år

EU-programmet Twinning stöder utvecklingen av fungerande offentlig förvaltning. Genom Twinning-projekt hjälper EU:s medlemsländer varandra eller målländerna för EU:s grannskapspolitik, att utveckla den offentliga förvaltningen och lagstiftningen eller att stärka den ekonomiska och samhälleliga stabiliteten.

Nyheter 5.6.2018

Chat fiction-serie utmanar unga att fundera på sin relation till EU

Kommer förhållandet mellan följa-reglerna-Finland och ta-allt-på-allvar-EU att hålla? Deras relation testas i en chat fiction-serie i tre delar som skrivits och producerats av studerande vid Åbo yrkeshögskola. I serien hamnar Finland och andra länder på en frestelsernas ö där Finlands och EU:s relation sätts på prov. Den humoristiska serien har uppstått i samarbete mellan Europainformationen och en kurs i kommunikationslära vid Åbo yrkeshögskola.

Nyheter 30.5.2018

EU:s direktiv om konsulärt skydd har trätt i kraft – vad ändras?

Som EU-medborgares har du rätt att få hjälp av ett annat EU-lands ambassad eller konsulat när du reser utanför EU, i det fall att ditt eget land inte har en ambassad eller konsulat i landet. Ändringarna i vår finländska lag om konsulära tjänster, som EU-direktivet förutsätter, trädde i kraft den 1 maj 2018. Nu är det tydligare hurudant konsulärt skydd EU-medborgare ska erbjudas i tredjeländer.

Nyheter 23.5.2018

EU-länderna ger sitt starka stöd till det europeiska perspektivet för västra Balkan

Statsrådets kommunikationsavdelning  17.5.2018

Nyheter 18.5.2018

Europadagen firas runtom i Finland den 9 maj

Europadagen firas varje år den 9 maj. Det är en dag för europeisk fred och gemenskap. Det är också årsdagen för den så kallade Schumandeklarationen. År 1950 höll Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman ett tal där han föreslog ett nytt politisk samarbete i Europa som skulle göra krig mellan de europeiska nationerna omöjligt.

Nyheter 8.5.2018

Det europeiska medborgarinitiativet – en direkt kanal för påverkan i EU:s politik

Möjligheten att väcka och underteckna medborgarinitiativ är redan för många finländare ett bekant sätt att påverka politiska beslut. Det är dock färre som vet att man också i Europeiska unionen kan starta ett medborgarinitiativ. Trots att både det finländska och europeiska medborgarinitiativet trädde i kraft 2012 har det senare förblivit ett mer främmande påverkningsalternativ för finländarna. Vad är således ett europeiskt medborgarinitiativ och hur skiljer det sig från sin finländska motsvarighet?

Nyheter 30.4.2018

Finlands tredje period som EU-ordförande infaller i ett brytningsskede

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan medlemsstaterna var sjätte månad. Finland är ordförande i rådet från den 1 juli till den 31 december 2019. Finland övertar ordförandeskapet efter Rumänien.

Nyheter 25.4.2018

Europainformationen får ny profil

Utrikesministeriets Europainformation får en ny visuell identitet. Den förmedlar bilden av en organisation som i aktiv interaktion med allmänheten främjar kommunikation och debatt om EU-relaterade ämnen.

Nyheter 7.3.2018

Reformen av EU:s asylsystem går vidare

Arbetet med att reformera Europeiska unionens asylsystem fortskrider. De sju förslag som kommissionen gav sommaren 2016 har behandlats och flera av dem har kommit långt. Nu är förväntningarna höga på att reformen ska bli klar under sommaren.

Nyheter 22.2.2018

Vi pratar om EU!

Statsminister Juha Sipilä inledde diskussion om EU i Uleåborg i slutet av februari.

Nyheter 21.2.2018

EU-ministerutskottet drog upp riktlinjer för Finlands EU-ordförandeskapsperiod

Statsrådets kommunikationsavdelning  2.2.2018

Nyheter 2.2.2018

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2018

Utrikesministeriet har beviljat totalt 370 000 euro i statsunderstöd till 15 civilsamhällesorganisationer (CSO) för Europainformation. 18 projekt har fått bidrag.

Nyheter 31.1.2018

Utrikesministeriet med på utbildningsevenemanget Educa

Pressmeddelanden, 24.1.2018

Nyheter 24.1.2018

Europass-systemet uppdateras

Under de gångna tolv åren har EU-medborgarna skapat 100 miljoner standardiserade Europass-CV på webben. Nu uppdateras systemet.

Nyheter 12.1.2018