Europeiska rådet 16-17.12.2004

EU-ländernas stats- och regeringschefer sammanträdde i Bryssel för att bland annat besluta om inledandet av Turkiets anslutningsförhandlingar. På rådets dagordning fanns bland annat utvidgningen, åtgärder för bekämpning av terrorism, det finansiella perspektivet, den nya strategin i narkotikafrågor för åren 2005 - 2012 inom området för rättsliga och inrikes frågor samt de yttre förbindelserna.

Nyheter 27.12.2004

Europeiska rådet 16-17.12.2004

EU-ländernas stats- och regeringschefer sammanträder i Bryssel för att besluta bl.a. om inledandet av Turkiets medlemsförhandlingar. Finland representeras av statsminister Matti Vanhanen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Nyheter 17.12.2004

Nya kommissionen började sitt arbete

Barroso-kommissionen tillträdde den 22 november. Bild: European commissionAvsikten var att den nya kommissionen skulle inleda sitt arbete den 1 november. Parlamentet var emellertid missnöjt med kommissionens sammansättning, vilket innebar att Barroso blev tvungen att göra ändringar i kommissionens sammansättning.

Nyheter 24.11.2004

Riksdagen och EU:s konstitutionella fördrag

Det konstitutionella fördragets inverkan på de nationella parlamenten och skötseln av EU-ärenden på nationell nivå. Intervju av uskottsrådet Peter Saramo den 19 oktober 2004. Bild: Vesa Lindqvist/Riksdagen1. I vilka ärenden övergår befogenhet från riksdagen till EU då det konstitutionella fördraget träder i kraft?

Nyheter 15.11.2004

Litauen ratificerade grundlagsfördraget

Litauen blev det första landet som ratificerade EU:s grundlagsfördrag. Det litauiska parlamentet godkände ratificeringen den 11 november med rösterna 84-4. Italien hade planer på att bli det första medlemslandet som ratificerade fördraget, men nu hann Litauen först. Även Italien har för avsikt att ratificera fördraget ännu före jul.

Nyheter 15.11.2004

Europeiska kommissionen och det konstitutionella fördraget

Intervju av Marjatta Hautala, informationschef vid Europeiska kommissionens representation i Finland informationschef Marjatta Hautala 1. Hur förändras kommissionens och kommissionens ordförandes uppgifter till följd av det konstitutionella fördraget?

Nyheter 12.11.2004

Europaministrarna dryftar medborgarinformationen (Statsrådet/Pressmeddel. 307)

EU-ländernas Europaministrar samlas tisdagen den 5 oktober i Amsterdam för ett inofficiellt möte med medborgarinformation som tema. Ministrarna har för avsikt att dryfta hur man bättre kunde informera medborgarna om EU-frågor. Finland representeras av Europaminister Paula Lehtomäki.

Nyheter 9.11.2004

Eu:s miljömärke

EU-blommans vecka 18 - 24 oktober, ”Ett bra beslut varar” EU-blommans vecka firas i slutet av oktober i nio EU-medlemsstater. Avsikten med kampanjen är att göra märket mera känt, samt framför allt att påminna konsumenterna om att det är lätt att påverka genom de val man gör. Ett köpbeslut som är bra ur miljösynpunkt är även ett hållbart och högklassigt val för köparen. EU-blommans vecka inleds i Finland med evenemang i huvudstadsregionens köpcenter den 16 oktober. I köpcentren och på MTV3:s hemsida kan man delta i en tävling om EU-blomman, där man kan vinna produkter som beviljats märket och bland annat en resa till Rhodos med inkvartering på ett hotell som fått EU-blomman.

Nyheter 9.11.2004

Rekryteringen av EU-assistenter för Finlands EU-ordförandeskap 2006

Rekryteringen av EU-assistenter för Finlands EU-ordförandeskap 2006 har inletts. Finansministeriet genomför i samarbete med de övriga ministerierna ett tvåårigt program för EU-assistenter. Programmet har som mål att stärka ministeriernas personalresurser inför Finlands EU-ordförandeskap hösten 2006. Rekryteringen av assistenter pågår från söndagen den 12 september 2004 till den 8 oktober 2004. Sammanlagt 45 assistenter tas in i programmet, och de placeras vid olika ministerier. Arbetet börjar den 1 mars 2005 och pågår till den 28 februari 2007. Centret för internationellt personutbyte CIMO sköter om den preliminära behandlingen av ansökningarna. Det slutliga urvalet sker vid ministerierna.

Nyheter 9.11.2004

Europaparlamentet och det konstitutionella fördraget

Det konstitutionella fördragets inverkan på Europaparlamentets ställning, intervju av Renny Jokelin, chef för Europaparlamentets informationskontor 1.10.2004 1. Om den lagstiftande maktenVad innebär den normala lagstiftningsordning som fastställs i det konstitutionella fördraget?

Nyheter 14.10.2004

GUSP och EU:s utrikesminister

Intervju av Teija Tiilikainen

Nyheter 13.10.2004

Europeiska språkdagen den 26 september, flerspråkighetens fest

Den 26 september firas Europeiska språkdagen. Avsikten med denna dag är att fästa uppmärksamhet vid språkkunskapernas betydelse, att uppmuntra till livslångt lärande och att respektera den språkliga mångfalden i Europa. Europarådet fastställde den 26 september som årlig europeisk språkdag år 2001, Europeiska språkåret. Språkkunskapernas betydelse i dagens värld kan inte förnekas. Språkkunskaper ger möjligheter till studier och jobb i andra länder och hjälper oss även att förstå andra länders särskilda kulturdrag. Avsikten med språkdagen är att främja språkkunskaper och uppmuntra till inlärning av nya språk.

Nyheter 28.9.2004

Invigningen av nya kundservicekontoret i Nyland en överraskande publiksuccé

Nytt infomaterial fylldes på de tömda hyllorna gång efter annan, då Europainformationens kundservicekontor i Nyland igår på nytt öppnade sina dörrar. Bland de aktuella frågorna bekymrade EU:s nya konstitutionella fördrag många. Marjo Blomberg förevisade under dagens lopp material för tiotals intresserade. Den tusende besökaren steg in i kundservicekontoret i riksdagens nya tillbyggnad exakt fem timmar efter det att dörrarna hade öppnats. Trots att den imponerande omgivningen och riksdagens Infocentrum, som fungerar på samma ställe, säkert hade sin andel i allmänhetens intresse kommer de nya lokalerna att förbättra möjligheterna för kontakter mellan utrikesministeriet och medborgarna även efter invigningen.

Nyheter 8.9.2004

EU-medlemskapet satte fart på jämställdhetsarbetet i Polen

Vid ett seminarium i mitten av augusti i Åbo var jämställdhetssituationen i Östersjöländerna föremål för särskilt intresse. I det nordiska forumet i Åbo deltog ett stort antal representanter för både medborgarorganisationer och den offentliga sektorn från det nyblivna EU-landet Polen. Kvinnocenter stöder och ger råd i centrum av Warszawa

Nyheter 31.8.2004

Lettländska EU-experter på prisresa

En lettländsk gymnasistgrupp tillsammans med sina värdar från Gymnasiet Grankulla Samskolan besökte onsdagen den 25 augusti utrikesministeriet. Gruppen var på en prisresa som de vunnit i en EU-frågesport för lettländska studerande, anordnad av organisationen Club the House - Youth for United Europe. Gruppen hade klarat sig bland 160 lag först till semifinal och sedan vidare till finalen, som även televiserades. Huvudpriset var en resa till Finland, som bekostades av Finlands ambassad i Riga. Enligt gruppen hade tävlingen varit mycket populär i Lettland.

Nyheter 30.8.2004

Europaparlamentet inledde sitt arbete

Det nya Europaparlamentet sammanträdde tisdagen den 20 juli till sin första session i Strasbourg. Som sin första åtgärd valde Europaparlamentet spanjoren Josep Borrell till parlamentets talman för en mandatperiod på två och ett halvt år. Bild: European CommunitiesDet nya Europaparlamentet sammanträdde tisdagen den 20 juli till sin första session i Strasbourg. Som sin första åtgärd valde Europaparlamentet spanjoren Josep Borrell till parlamentets talman för en mandatperiod på två och ett halvt år.

Nyheter 2.8.2004

EU-länderna nådde samförstånd om konstitutionellt fördrag (VN)

Europeiska unionens medlemsländer nådde fredagen den 18 juni samförstånd om EU:s konstitutionella fördrag. Ifall avtalet ratificeras av alla medlemsländer kommer det att ersätta unionens nuvarande grundfördrag. Finlands delegation fick de sista ändringsförslagen på fredagskvällenAvsikten är förutom att det nya avtalet gör de gamla avtalen klarare att göra det lättare för unionen att fungera effektivt i en gemenskap med minst 25 länder.

Nyheter 29.7.2004

EU-diskussionen flyttas till Europainformationens webbsidor

Ett diskussionsforum med EU som tema har öppnats på Europainformationens webbsidor. Europainformationens diskussionsforum är en öppen spalt för ämnen med anknytning till Europeiska unionen, och diskussionsdeltagarna kan komma med sina egna synpunkter, kommentera inlägg och ställa frågor. Samtidigt stängdes diskussionsspalten Mitt Europa (www.mitteuropa.fi) och sidorna återfinns ny mera i arkivform. All diskussion och allt bakgrundsmaterial som förts in på sidorna före utgången av juni finns fortfarande kvar för läsning. Sidorna är öppna även i fortsättningen, men de uppdateras inte längre.

Nyheter 29.7.2004

Röstningsprocenten steg i EU-valet

De finländska väljarnas röstningsaktivitet steg med tio procent jämfört med valen för fem år sedan. Röstningsprocenten för valet till Europaparlamentet år 2004 var 41,1%. De ivrigaste röstarna fanns i Helsingfors valdistrikt, där 52,2% av de röstberättigade deltog. I Norra Karelen förhöll man sig lugnast till valet: där röstade endast 32,7% av de röstberättigade. Mest röster samlade Anneli Jäätteenmäki (c) och Alexander Stubb (saml).

Nyheter 29.7.2004

Europeiska rådet och regeringskonferensens session (VN)

Statsrådet beslutade torsdagen den 10 juni om Finlands representation i Europeiska rådet och vid regeringskonferensens (IGC) session i Bryssel den 17-18 juni. Finland representeras av statsminister Matti Vanhanen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötena till den del de behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Nyheter 14.6.2004

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet hålls den 13 juni 2004. På Europainformationens valsidor finner du både information om valet och Europaparlamentet samt de finska partiernas viktigaste valteman och deras kandidater. Du kan även testa dina kunskaper med Europaparlamentets Europaspel och vinna en resa till Strasbourg! Vad är Europaparlamentet?

Nyheter 11.6.2004

Valet till Europaparlamentet intresserar folk i Lettland

- galluparna förutspår en röstningsaktivitet på 45 till 65% Lettland väljer nio representanter till Europaparlamentet lördagen den 12 juni. Allt som allt finns det 245 kandidater uppställda från Lettland. Av dem är 70 kvinnor. Av de politiska partierna är 16 med i valet, och varje parti har kunnat utse 18 kandidater.

Nyheter 8.6.2004

Cypern presenterade sig i Karleby

Det var Cyperns tur att presentera sig den 25 maj under vårens serie med seminarier anordnade av Europainformationen. Biträdande chefen för UM:s handelspolitiska avdelning Jari Gustafsson begrundade bl a de små företagens utmaningar i sitt tal i KarlebyDe nya EU-länderna har under vårens lopp blivit mer bekanta runtom i Finland. I Karleby var temat handelspolitik, och på plats fanns Cyperns ambassadör Loria Markides.

Nyheter 3.6.2004

Vinnarna i tävlingen "Vad vet du om EU:s nya medlemsstater?" har dragits

Sammanlagt inkom över trehundra tävlingssvar. Bland alla deltagare utlottades priser som donerats av de nya medlemsstaternas ambassader i Helsingfors samt Europainformationens produktpaket. Europainformationen anordnade 1.1.-30.4.2004 en tävling om de nya EU-länderna på sina webbsidor. I tävlingen fanns en fråga om varje ny medlemsstat. Frågorna behandlade ländernas historia och nutid.

Nyheter 11.5.2004

Europadagen firas redan för tionde gången i Finland

Europadagen firas traditionellt den 9 maj. Dagen firas med anledning av den förklaring som Frankrikes utrikesminister Robert Schuman läste upp den 9 maj 1950 och som anses ha lagt grunden till dagens Europeiska union. Robert Schuman

Nyheter 10.5.2004

Europeiska unionens femte utvidgning

Utvidgningen år 2004 är den femte i EU:s historia och samtidigt den största. Den 1 maj 2004 ansluter sig tio nya medlemsstater till unionen: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Unionen har utvidgats till en familj på 25 stater som delar en mångformig kultur och europeiska värderingar. Den utvidgade unionens befolkningsantal uppgår till 450 miljoner.

Nyheter 10.5.2004

Serien med seminarier med anledning av utvidgningen inleddes i Vasa

Österbottens Europainformation anordnade den 15 april ett seminarium om utvidgningen i samarbete med eurorådgivningscentret vid Österbottens handelskammare. Seminariet hölls i Vasa stadsbiblioteks Dramasal och ca sextio intresserade medborgare deltog i tillställningen. Polens ambassadör StebelskiUtvidgningsseminariet i Vasa var det första i en serie som Europainformationen organiserar i landskapen under april och maj för att fira utvidgningen samt för att presentera de nya medlemsländerna. Seminarierna anordnas i samarbete med de nya medlemsländernas ambassader samt lokala aktörer.

Nyheter 22.4.2004

Inofficiellt Ecofin-råd i Irland 2.-3.4.2004 (FM)

EU:s ekonomi- och finansministrar samt Europeiska centralbankens och medlemsländernas centralbankers generaldirektörer sammanträder på lördagen den 3 april 2004 vid Ecofin-rådets inofficiella möte i Punchestown, Irland. Finansminister Antti Kalliomäki, Finlands banks vice styrelseordförande Matti Louekoski samt understatssekreteraren Martti Hetemäki representerar Finland vid mötet. Den inofficiella eurogruppen sammanträder på fredagkvällen den 2 april. Förutom det aktuella ekonomiska läget diskuterar ministrarna G7-ländernas finansministrars kommande möte och beredningen av IMF:s och Världsbankens vårmöten i Washington, budgetramen samt anslutningen av de nya medlemsländerna till ERM II-valutakurssystemet.

Nyheter 1.4.2004

Nya tjänsteföreskrifter för EU-tjänstemän fr.o.m. den 1 maj 2004 (FM)

Europeiska unionens råd godkände den 22 mars 2004 en förordning om förnyandet av tjänsteföreskrifterna för EU-tjänstemän och övrig personal. Genom förordningen slutförs en fyra år lång beredning där tjänsteföreskrifter som daterar sig från 1960-talet reformerades så att de motsvarar de krav som ställs av organens nutida verksamhet och personalpolitiken. Finland har, tillsammans med en majoritet av medlemsländerna, varit med om att godkänna den nya förordningen.

Nyheter 1.4.2004

EU:s utrikesministrar förbereder Europeiska rådet och Asem-utrikesministermötet

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Bryssel måndagen den 22 mars. Huvudtemat vid rådets möte är förberedelserna inför Europeiska rådet i mars samt Asem-utrikesministermötet. Utrikesminister Erkki Tuomioja och minister Paula Lehtomäki representerar Finland i rådet. Rådet godkänner Europeiska rådets dagordning, som utgör grunden till de slutsatser som skall godkännas vid Europeiska rådet. Europeiska rådet koncentrerar sig på åtgärder för att förbättra sysselsättningen och konkurrenskraften och uppföljningen av genomförandet av den så kallade Lissabonstrategin. Ordföranden utarbetar även en rapport för Europeiska rådet om förutsättningarna och tidtabellen för återinledande av förhandlingarna vid regeringskonferensen. Dessutom dryftas unionens åtgärder för terrorismbekämpning med utgångspunkt i de förslag till åtgärder som presenteras av det extraordinarie rådet för rättsliga och inrikes ärenden som sammanträder den 19 mars. Även aktuella frågor om yttre förbindelser diskuteras.

Nyheter 19.3.2004

Europeiska rådet i Bryssel den 25 och 26 mars (VN)

Statsrådet beslutade torsdagen den 18 mars om Finlands representation vid Europeiska rådet i Bryssel den 25 och 26 mars. Finland representeras av statsminister Matti Vanhanen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Finansminister Antti Kalliomäki deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som gäller den ekonomiska och monetära unionen. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Nyheter 18.3.2004

De nya medlemsstaterna intresserar även utanför de stora centralorterna

Frågorna i anslutning till utvidgningen granskas i Finland fortsättningsvis ofta mot bakgrunden av de fördelar och nackdelar den medför och ur de stora centralorternas synvinkel. Ambassadrådet Toomas Kahur från Estlands ambassad och Heidi Kokki och Timo Metsä-Tokila från Euro Info Centre i ÅboVid de seminarier som anordnades av Euro Info Centre i Åbo och Europainformationen i början av februari framgick tydligt att man även på orter utanför de stora tillväxtcentren redan nu har täta kontakter med EU:s nya medlemsstater och att intresset för dem ökar. Utvidgningen skapar nya möjligheter till samarbete och internationalisering inte bara för företag, utan även för kommuner, utbildningssektorn och medborgarorganisationer.

Nyheter 27.2.2004

Finland i Europeiska unionen

Reijo Kemppinen presenterade 6.5. den fjärde upplagan av boken Finland i Europeiska unionen, Grundläggande fakta, som getts ut i samarbete med Edita. Den nu publicerade versionen av Finland i Europeiska unionen, Grundläggande fakta, är den fjärde förnyade upplagan på finska. Av den svenska översättningen utkommer nu den tredje upplagan. Boken används allmänt som en grundläggande lärobok i EU-kunskap i undervisning på olika nivåer.

Nyheter 23.2.2004

Europainformationens verksamhet 2003

Det senaste året var mycket livligt för Europainformationen. Sammanlagt inkom ca 136 000 förfrågningar till kundserviceställena i landskapen, vilket är en ökning med ca 50 000 jämfört med året innan. Europainformationen i Östra Nyland öppnade sina dörrar i Borgå, och i och med det finns det nu ett infoställe i vart och ett av Finlands 20 landskap. Europainformationen grundades 1993 och firade alltså i fjol sitt 10-årsjubileum. Europainformationen i Borgå öppnades 28.5.2003Även antalet besökare på Europainformationens Internetsidor, drygt 102 000 besök, vittnar om Europainformationens livliga verksamhet år 2003.

Nyheter 16.2.2004

Finlands EU-mål för år 2004 (VN)

EU-ministerutskottet dryftade fredagen den 30 januari de centrala EU-målen för Finland för år 2004. Förhandlingarna om det nya konstitutionella fördraget borde slutföras under inkommande år. När det gäller rådets omröstningsförfarande är det centrala att befolknings- och medlemsstatskriterierna är lika stora. Förenklingen och effektiveringen av beslutsfattandet förutsätter också, att dessa kriterier inte blir för stränga. Finland stöder också utvidgningen av beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Nyheter 30.1.2004

EU:s utrikesministrar dryftar stadgan för Europaparlamentets ledamöter

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Bryssel den 26 och 27 januari. Från Finland deltar utrikesminister Erkki Tuomioja. Huvudämnen vid rådets möte är stadgan för Europaparlamentets ledamöter och den årliga debatten om effektiveringen av unionens yttre förbindelser.

Nyheter 27.1.2004

Vinnarna i tävlingen "Tio knepiga frågor om EU" har utlottats

Före årets slut inkom 902 svar till tävlingen "Tio knepiga frågor om EU". Bland alla deltagare utlottades den 9 januari 20 priser med EU-anknytning. Dessutom får alla deltagare i åldern 7-12 år reflex. Utrikesministeriets Europainformation anordnade hösten 2003 en frågetävling för skolelever på sina webbsidor. Tävlingen publicerades även i kalendern Oma-aika 2003/2004 som utges av Kustannus Oy Maamerkki och som i augusti delades ut till högstadieelever på 141 orter. Före årets slut inkom 902 svar till tävlingen "Tio knepiga frågor om EU".

Nyheter 12.1.2004