EU-ordförandeskapet övergår från Finland till Kroatien

Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd började den 1 juli och slutar vid utgången av 2019. EU-ordförandeskapet i år har varit Finlands tredje gång som rådsordförande. Kroatien inleder sitt första EU-ordförandeskap den 1 januari 2020.

Nyheter 31.12.2019

Förhandlingar inleds om Europeiska unionens anslutning till Europakonventionen – Finland banade vägen för förhandlingarna

Förhandlingar om Europeiska unionens anslutning till europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) inleds i Strasbourg i mars 2020. Ärendet framskred under Finland EU-ordförandeskap denna höst i och med att Europeiska unionens råd i oktober utfärdade kompletterande förhandlingsdirektiv för kommissionen, som förhandlar på EU:s vägnar, och bekräftade EU:s vilja att återvända till förhandlingsbordet med Europakonventionens parter.

Nyheter 23.12.2019

Vad har stödet från EU:s regionala utvecklingsfond gett för resultat?

Denna artikel ingår i Europainformationens tredelade artikelserie om de europeiska strukturfonderna. I den här andra artikeln presenterar vi projekt som genomförts med hjälp av regionalstödet, och projektens resultat.

Nyheter 9.12.2019

Hur mycket EU-stöd till regionerna får Finland och vart riktas det?

Artikeln ingår i Europainformationens tredelade artikelserie om EU:s regionalstöd. I den här första delen redogör vi för bakgrundsfakta och i de två följande delarna presenterar vi exempel på projekt under innevarande budgetperiod.

Nyheter 1.12.2019

Är du 18 år och vill du tågluffa gratis? DiscoverEU är din chans!

EU fortsätter med projektet DiscoverEU som erbjuder 18-åriga ungdomar en möjlighet att åka gratis med tåg till Europa. I specialfall kan man också resa till exempel med buss, båt eller flyg. I år får minst 20 000 ungdomar chansen att resa till Europa. För att kunna ansöka ska du vara finsk medborgare eller medborgare i ett annat EU-land och född 1.1.2001 –31.12 .2001. De som har fått en resebiljett kan resa i 1-30 dagar under perioden 1.4.2020-31.10 .2020.

Nyheter 7.11.2019

Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2020

Civilsamhällesorganisationer kan nu ansöka om statsunderstöd till Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Ansökningstiden pågår fram till den 5 december 2019.

Aktuellt 1.11.2019

Ny utgåva av EU-basfakta – en pålitlig källa för EU-information

Utrikesministeriets Europainformation gav ut en ny utgåva av EU-basfakta på bokmässan i Helsingfors den 24 oktober. I boken som skrivits av Heli Satuli ingår omfattande basfakta om EU:s verksamhet, men den lyfter också fram aktuella frågor och de hetaste samtalsämnena från klimatförändringen till brexit. Boken ger en inblick i EU:s strukturer och genom talrika intervjuer beskriver den också verksamheten bakom EU-politikens kulisser, Europaparlamentarikernas och tjänstemännens vardag samt till exempel en vanlig arbetsdag för chefsförhandlaren i klimatfrågor.

Nyheter 30.10.2019

Finlands nettoavgift till EU återgick till den normala nivån

Finansministeriet, Pressmeddelande 23.10.2019

Nyheter 23.10.2019

När får Balkan sin lön?

Västra Balkan har länge varit en problematisk fråga inom EU. Krigen i Jugoslavien som pågick från 1990-talet till början av 2000-talet lämnade djupa ärr som än i dag syns i området. EU har benämnt området som omfattar Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, norra Makedonien, Serbien, Montenegro och Kosovo som västra Balkan. Enligt Brendan Humphreys, som är forskare vid Alexanderinstitutet, är problemet att västra Balkan betraktas som ett enhetligt ”Östblock”, trots att länderna i verkligheten är ganska olika. ”I synnerhet kroaterna skulle inte vara glada över att anses höra till detta block”, säger Samuli Sinisalo, projektansvarig vid Kalevi Sorsa-stiftelsen. Kroatien är det enda av länderna i västra Balkan som redan har anslutit sig till EU. Enligt Sinisalo syftar benämningen västra Balkan numera till de länder i regionen som ännu inte är medlemmar i EU.

Nyheter 16.10.2019

Ett gemensamt asylsystem kräver solidarite

I Europeiska unionen förhandlar man nu om hur de asylsökande som räddats från Medelhavet ska fördelas tillfälligt mellan medlemsländerna. EU har emellertid försökt bygga upp ett gemensamt asylsystem i 20 år.

Nyheter 15.10.2019

Facklitteratur slår hål på EU-myter – Europainformationen på Helsingfors bokmässa

Europainformationen deltar i Helsingfors bokmässa den 24 –27 oktober med ett brett utbud faktaorienterat program. Under mässan ordnar vi en diskussion om facklitteratur och EU-kunskap och ger ut en ny utgåva av boken EU-basfakta.

Nyheter 14.10.2019

I ordförandeskapets kulisser: Kati Temones hektiska EU-bubbla

EU-ordförandeskapet leds huvudsakligen från Bryssel och Finlands EU-representation har en ledande roll. Personalstyrkan vid EU-representationen har förstärkts med tiotals personer under ordförandeskapet. En av dem är Kati Temonen.

Nyheter 10.10.2019

I ordförandeskapets kulisser: Arbetsgruppen mot terrorism – samarbete för att motverka internationell terrorism

EU-ordförandeskapet innebär att Finland är ordförande i Europeiska unionens råd. Det betyder också att det är finländska tjänstemän som leder arbetet i rådets arbetsgrupper, som bereder beslutsfattandet. Den här artikeln presenterar arbetsgruppen mot terrorism (internationella aspekter), som hör till utrikesministeriets ansvarsområde.

Nyheter 18.9.2019

Brexit-tips: kom-ihåg-lista för britter bosatta i Finland

Finland och EU har som mål, att förhandlingarna om brexit ska leda till ett avtal som garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Om det avtal som förhandlats fram inte träder i kraft, innebär det att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen i Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Nyheter 13.9.2019

I ordförandeskapskulisserna: kökschef Timo Lepistö

Under Finlands EU-ordförandeskap ordnas sex informella ministermöten i Helsingfors. Av dem återstår ännu två, dvs. finansministrarnas och jordbruksministrarnas möten som hålls i september. Alla möten ordnas i Finlandiahuset. Utöver ministermötena hålls det flera andra ordförandeskapsmöten och seminarier i Finlandiahuset under hösten.

Nyheter 13.9.2019

Brexit-tips: att resa med sällskapsdjur

Finland och EU har som mål att förhandlingarna om brexit ska leda till ett avtal som garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Om det avtal som förhandlats fram inte träder i kraft, innebär det att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen i Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Nyheter 11.9.2019

Brexit-tips: att resa till Storbritannien

Finland och EU har som mål att förhandlingarna om brexit ska leda till ett avtal som garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Om det avtal som förhandlats fram inte träder i kraft, innebär det att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen i Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Nyheter 11.9.2019

Brexit-tips: utbytesstudier i Storbritannien

Vid brexitförhandlingarna strävar Finland och EU efter ett avtal som garanterar Storbritanniens organiserade utträde ur unionen. Om resultatet av förhandlingarna är att avtalet inte träder i kraft, innebär det ett utträde utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen på Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Nyheter 5.9.2019

Brexit-tips: beställningar via näthandel

Vid brexitförhandlingarna strävar Finland och EU efter ett avtal som garanterar Storbritanniens organiserade utträde ur unionen. Om resultatet av förhandlingarna är att avtalet inte träder i kraft, innebär det ett utträde utan avtal. Ett brexit utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen på Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Nyheter 4.9.2019

EU:s utrikesministrar samlas i Helsingfors för att diskutera Mellanöstern med omnejd, hybridhot och det arktiska området

EU-ländernas utrikesministrar håller ett informellt möte (Gymnichmöte) i Helsingfors den 29–30 augusti. De kommer att diskutera bland annat Mellanöstern med omnejd, det arktiska området och hybridhot. Dessutom kommer de att med utrikesministrarna från partnerländerna på västra Balkan diskutera regionalt samarbete.

Nyheter 26.8.2019

Europainformationen deltar i Europaforum Åbo – EU och Afrika på agendan

Utrikesministeriets Europainformation deltar i Europaforum Åbo i slutet av augusti. Europainformationen kommer att lyfta fram relationerna mellan Europeiska unionen och Afrika och Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Nyheter 16.8.2019

I ordförandeskapets kulisser: rättschef Kaija Suvanto

Under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd leder finländska tjänstemän arbetet i de arbetsgrupper som bereder rådets beslut. Här får du läsa om rättschef Kaija Suvantos arbete i arbetsgruppen för folkrätt. Folkrätten reglerar relationerna mellan stater och andra organisationer för internationell rätt.

Nyheter 15.8.2019

I ordförandeskapets kulisser: Joona Suni – en man, en mobil och en kavaj

I den här serien kikar vi in bakom kulisserna till Finlands EU-ordförandeskap och bekantar oss med de personer som jobbar där. Den här gången ger vi ordet till Joona Suni, som är kommunikationsassistent vid Finlands ständiga representation vid EU. Hans uppgift är att lyfta fram det viktiga arbete som utförs under EU-ordförandeskapet.

Aktuellt 1.8.2019

EU-utnämningar – när, var, hur?

Europeiska unionens nya femårsperiod inleddes med EU-val i maj. Efter valet inleddes också valet av nya ledare för EU-institutionerna. Vad händer det just nu i kulisserna? Hur konstituerar sig EU-institutionerna inför den nya mandatperioden?

Nyheter 24.7.2019

Vad för Coreper?

Det roterande EU-ordförandeskapet är betydande med tanke på det interna arbetet. Ordförandelandet leder arbetet i Europeiska unionen råd på alla stadier, från arbetsgrupper till ministermöten. De flesta mötena hålls i Bryssel, men de informella ministermötena och vissa möten på tjänstemannanivå ordnas i ordförandelandet. Den här veckan besöker de ständiga representanterna i Coreper II i Finland. Av de organ som deltar i lagstiftningsarbetet torde de ständiga representanternas kommitté Coreper vara den minst kända.

Nyheter 12.7.2019

Finlands EU-ordförandeskap diskuteras på Suomiareena i Björneborg

Finlands viktigaste evenemang för samhällsdebatt under sommaren, SuomiAreena i Björneborg, arrangeras i år den 15–19 juli. Utrikesministeriets Europainformation är närvarande hela veckan på Suomiareenas medborgartorg i samarbete med Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Finland i Europa rf och Unga europeer rf.

Nyheter 11.7.2019

Europaparlamentets politiska grupper och de europeiska partierna

Denna nyhet publicerades första gången den 6 juli 2018 och uppdaterades efter 2019 EU-valet och den 28 februari 2024.

Nyheter 11.7.2019

Spelplan EU – inledningsceremonin för Finlands EU-ordförandeskap hålls på Medborgartorget

Inledningen av EU-ordförandeskapet firas den 8 juli med en sommarfest som är öppen för alla på Medborgartorget och i Tölöviksparken. Utrikesministeriets Europainformation, statsrådets kansli, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet hälsar alla välkomna och njuta av en sommardag med lättsamt program på Medborgartorget.

Nyheter 5.7.2019

Finlands EU-ordförandeskap 2019

Den 1 juli tog Finland över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Ordförandeskapet pågår till årets slut. Under Finlands ordförandeskap kommer det att hända många betydande saker. Det viktigaste är kanske valet av nya ledare för EU-institutionerna. I Finland syns ordförandeskapet i de informella ministermötena och i olika offentliga evenemang.

Nyheter 20.6.2019

Vad är den nya EU-myndigheten ELA?

Den här veckan, den 13 juni 2019, fattade EU:s medlemsländer beslut om att inrätta Europeiska arbetsmyndigheten (European Labour Authority, ELA). Europeiska unionens råd, som består av EU:s medlemsländer, utsåg Bratislava som hemort för myndigheten, som kommer att inrättas inom en kort tidsram.

Nyheter 18.6.2019

I ordförandeskapets kulisser: EU-ordförandeskapets budskap på fem språk

Europeiska unionen är en internationell organisation och flerspråkighet hör till dess grundläggande principer. Det finns 24 officiella språk i EU.

Nyheter 13.6.2019

Vad betyder flerårig budgetram?

Den fleråriga budgetramen (Multiannual Financial Framework, MFF) är EU:s långtidsbudget. Den fastställs för sju år i taget. Enligt planen ska den följande fleråriga budgetramen, för perioden 2021–2027, fastställas under hösten 2019, medan Finland är ordförande i EU. Kommissionen har föreslagit en budgetram på 1 161 miljarder euro. Vad innehåller den fleråriga budgetramen och vad är Finlands roll i förhandlingarna om den?

Nyheter 12.6.2019

I ordförandeskapets kulisser: Anna Yletyinen skapar förutsättningar för smidiga möten på hög nivå

I den här serien kikar vi in bakom kulisserna till Finlands EU-ordförandeskap och bekantar oss med de personer som jobbar där. Den här gången träffar vi Anna Yletyinen vid statsrådets kansli. Hon är specialsakkunnig vid sekretariatet för EU-ordförandeskapet.

Nyheter 5.6.2019

Vad kommer in under huden? – tatueringsfärger ska övervakas av EU

Var tionde EU-medborgare har en tatuering och mängden antas öka i framtiden. Trots att tatueringar är så vanliga har EU hittills inte reglerat de färger som används vid tatuering. Nu ska det bli en ändring. Kommissionen har bett Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) att reda ut behovet av reglering för att göra tatueringar säkra. ECHA, som ligger invid Gamla kyrkans park i Helsingfors, har nu tagit tag i saken och de första förslagen till begränsningar har redan framförts.

Nyheter 28.5.2019

Hållbar utveckling syns i EU-ordförandeskapets identitet och möten

I mötesarrangemangen under EU-ordförandeskapet följer Finland konsekvent principerna för hållbar utveckling. Finland vill på detta sätt dels fästa uppmärksamhet vid klimatpåverkan, dels förnya arbetssätten. Hållbarhetstänkandet syns också i ordförandeskapets visuella identitet. Identiteten för Finlands föregående EU-ordförandeskap har blivit återvunnen och förnyad inför Finlands EU-ordförandeskap som börjar i juli.

Nyheter 23.5.2019

EU söker nya medarbetare – är du en av dem?

Att begränsa klimatförändringarna, främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning, garantera livsmedelssäkerheten och skydda de mänskliga rättigheterna är några exempel på EU:s ansvarsområden. För skötseln av dessa och andra uppgifter har EU jobb att erbjuda experter på många olika områden. Utöver jurister, ekonomer, informatörer och språkvetare behöver unionen experter på till exempel forskning, yttre förbindelser och byggande.

Nyheter 22.5.2019

Europadagen inleder slutspurten inför EU-valet

Europadagen livar åter upp gator och torg i europeiska städer den 9 maj, årsdagen för Schumandeklarationen. Deklarationen av Frankrikes utrikesminister Robert Schuman anses vara startskottet för dagens Europeiska union. Idén var att förena kol- och stålproduktionen och genom europeisk enhet främja fred och välfärd. Under toppmötet i Milano 1985 kom EU-ländernas stats- och regeringschefer överens om att Europadagen skulle firas den 9 maj.

Nyheter 2.5.2019

EU-valet 2019 – var, när, hur?

Val till Europaparlamentet hölls i maj 2019. Då valdes parlamentsledamöter för den kommande femårsperioden. Parlamentet är det enda EU-organet vars medlemmar väljs genom direkt val. Valet genomförs i varje medlemsstat enligt landets egen vallagstiftning. I Finland infaller valdagen den 26 maj och förhandsröstningen pågår den 15–21 maj i hemlandet och den 15–18 maj utomlands. Vid Europaparlamentsvalet utgör Finland en av valkretsarna, det vill säga hela Finland inklusive Åland är en enda valkrets. Preliminära uppgifter om valresultatet finns på vaalit.fi -webbplats. Valresultatet i hela EU presenteras på valresultat.eu -webbsida.

Nyheter 23.4.2019

I ordförandeskapets kulisser: Terhi Bunders har aldrig en tråkig dag på jobbet

I den här serien kikar vi in bakom kulisserna till Finlands EU-ordförandeskap och bekantar oss med de personer som jobbar där. Nu står Terhi Bunders i tur. Hon samordnar EU-ärenden vid utrikesministeriets Europaavdelning.

Nyheter 8.4.2019

Finlands EU-ordförandeskap 2019: kommunikationschef Anne Sjöholm

Vår nya artikelserie presenterar personer som arbetar för Finlands EU-ordförandeskap. Först ut är Anne Sjöholm som är kommunikationschef för EU-ärenden vid statsrådets kansli. Hon har upplevt Finlands tidigare EU-ordförandeskap i egenskap av journalist. Sjöholm berättar om principerna för ordförandeskapets kommunikation, varav öppenhet kommer först.

Nyheter 22.3.2019

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2019

Utrikesministeriet har beviljat totalt 470 000 euro i statsunderstöd till 15 civilsamhällesorganisationer (CSO) för Europainformation. Utöver detta beviljades 100 000 euro för informationsverksamhet i anslutning till EU-valet.

Nyheter 12.2.2019

Finländare aktiva i den offentliga debatten om EU

I fjol ordnades det runt om i Finland extra många offentliga debatter kring temat EU. Av ett nyligen färdigställt sammandrag framgår det också att Finland deltog aktivt i EU-ländernas gemensamma insats för att främja medborgardialog.

Nyheter 11.2.2019

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft i februari

Pressmeddelanden, 31.1.2019

Nyheter 1.2.2019

Europainformationen på Educa-mässan

Utrikesministeriet deltar i Educa-mässan för utbildningssektorn den 25-26 januari. I utrikesministeriets monter hittar du både Europainformationen och utvecklingskommunikationen. Vi bjuder på information, debatter och publikationer om EU och om global utveckling.

Aktuellt 22.1.2019