EU:s utrikesministrar samlas till extra möte om Gaza

Pressmeddelande 475/2008

Nyheter 30.12.2008

Förslag till avgörande i ett ärende som gäller källskatt på utdelning

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 17.12.2008

Överenskommelsen om klimatpaketet delar åsikterna

Decembertoppmötet fattade långtgående beslut, framför allt om klimatpaketet, stimulanspaketet för ekonomin och Lissabonfördraget. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 17.12.2008

Kommissionär Louis Michel besöker Finland

Pressmeddelande 456/2008

Nyheter 8.12.2008

Dom i ett finländskt brottmål

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 1.12.2008

Du som är Europaparlamentskandidat, läs denna bok

"Denna splitternya bok borde slipas sönder i händerna på alla dem som är kandidater i europaparlamentsvalet nästa sommar", konstaterade utrikesminister Alexander Stubb när han publicerade boken EU-basfakta, utgiven av utrikesministeriets Europainformation och skriven av Marko Ruonala, den 27 november i Helsingfors.

Nyheter 28.11.2008

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation

Ansökan om statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation ska inlämnas senast den 12 december 2008. Foto: Europeiska komission.

Nyheter 24.11.2008

Finland får ha kvar speciellt mycket jordbruksstöd

Mjölkkvotsystemet och fortsatta produktionskopplade stöd var det svåraste förhandlingsfrågorna för Finland i hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Förutom mjölken är nötkött och stärkelsepotatis viktiga produkter för Finland. (Foto: UM/Tero Pajukallio)

Nyheter 24.11.2008

Kainuun rönttönen sai EU:n nimisuojan

Pirogen rönttönen är det femte finländska livsmedlet som fått namnskydd i EU. (Foto: Kainuun Sanomat, Sirkku Rautio)

Nyheter 13.11.2008

Kroatiasta EU-jäsen ehkä jo 2011

Det är möjligt att påskynda processen mot ett medlemskap i EU för länderna på västra Balkan under förutsättning att de uppfyller de nödvändiga villkoren. Förhandlingarna med Kroatien har kommit in i slutskedet och landet kan bli EU-medlem 2011. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 11.11.2008

EU:n maatalouspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan

Minister Anttila anser att den mångsidiga jordbruksproduktionen i Finland kan bli lidande på grund av stödreformen. Finland har krävt att vissa stöd bibehålls eller att de fortsättningsvis utbetalas som produktionsrelaterat stöd. (Foto: Europainformationen)

Nyheter 7.11.2008

Kansalaiset ovat keskustelleet vilkkaasti EU:n ajankohtaista asioista

Diskussionsserien ”20/20 – ministrarna i landskapen” har nått mer än halvvägs. Med turnén hoppas man få till stånd en ökad dialog mellan regeringen och medborgarna om EU-frågor.

Nyheter 31.10.2008

Reformer inom EU:s jordbrukspolitik diskuteras i Helsingfors

Pressmeddelande 410/2008

Nyheter 30.10.2008

Vaikuta EU:n nuorisopolitiikkaan

”Din röst i Europa” är Europeiska kommissionens webbtjänst, där medborgarna kan säga sin åsikt och påverka utformandet av EU:s politik. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 28.10.2008

Ilmasto- ja energiaillassa kannustettiin arjen pieniin tekoihin

"Förändringar i luften?" -diskussionsmöten om EU:s klimat- och energipaket ordnas i olika delar av Finland. Seminarierna är öppna för allmänheten. (Bild: Europeiska kommissionen)

Nyheter 17.10.2008

Huippukokouksessa sovittiin ilmastotavoitteista ja talouskriisin rauhoittamisen keinoista

Finland driver på en särbehandling av energiintensiv industri för att bevara konkurrenskraften för industrin i EU och för att produktionen inte ska flytta till länder med anspråkslösare klimatmål än EU:s. Ur Finlands synvinkel är skogsindustrin och stålindustrin särskilt viktiga branscher. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 17.10.2008

Uudet säännöt kuluttajan oikeuksia määrittelemään

Ett nytt direktiv om konsumentskyddet föreslår enhetliga konsumenträttigheter i EU-länderna. Reglerna för utländsk näthandel skulle vara desamma som vid köp i hemlandet. Det ska ännu utredas om harmoniseringen förbättrar eller försämrar de finländska konsumenternas rättigheter. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 15.10.2008

EU:n välittömät toimenpiteet rahoitusmarkkinoiden epävakaaseen tilanteeseen

I Europa vill man inte se likadana bankkrascher som i USA. Ekofin-rådet beslutade vid sitt möte i Luxemburg att vidta omedelbara åtgärder. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 9.10.2008

Kansalaiset tutustuivat Eurooppatiedotuksen ja ulkoministeriön toimintaan Merikasarmilla

Utrikesministeriet firade sitt 90-årsjubileum med ett öppet evenemang för allmänheten den 28 augusti 2008 vid Sjöekipaget. Europainformationen presenterade sin verksamhet vid ett eget utställningsbord, där allmänheten fick testa sina kunskaper om EU i ett webbspel och delta i en frågesport med frågor om Europa. Publikationer om EU delades också ut.

Nyheter 7.10.2008

Harhaanjohtavaa markkinointia koskevat säännökset uudistuvat

Konsumenterna kan köpa varor från andra länder och lita på att det enhetliga konsumentskyddet gäller i alla EU-länder. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 1.10.2008

EuroparlTV – Euroopan parlamentti suorana lähetyksenä

Via EuroparlTV kan man se vad som sker i Europaparlamentet i direktsändning på över 20 språk. (Foto: Europaparlamentet)

Nyheter 25.9.2008

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka sai tunnustusta

EU:s energi- och klimatpaket har fått erkänsla av Internationella energiorganisationen. EU:s åtgärder har inte tidigare granskats som en helhet. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 23.9.2008

EU lähettää 200 tarkkailijaa Georgiaan

EU har föresatt sig att lösa krisen i Georgien. Unionen sänder experter och ekonomisk hjälp till Georgien. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 18.9.2008

Finland ratificerar Lissabonfördraget

Pressmeddelande 328/2008

Nyheter 12.9.2008

Utrikesministrarna finslipar EU:s övervakningsuppdrag i Georgien

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 12.9.2008

Diskussionsmöte om ”vad kan EU göra för Östersjön?”

Pressmeddelande 330/2008

Nyheter 12.9.2008

EU-maat yksimielisiä Georgian tilanteesta

Statsminister Matti Vanhanen och Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen på toppmötet i Bryssel 1.9.2008. (Foto: Europeiska unionens råd)

Nyheter 9.9.2008

Pääministeri Matti Vanhanen avasi 20/20 -ministerit maakunnissa -kierroksen Helsingissä

Nato och Ryssland fick känslorna att svalla och orsakade ordväxling bland publiken. (Foto: Europainformationen).

Nyheter 9.9.2008

Allt fler miljömärkta produkter

I kommissionens nya handlingsplan uppmuntras producenterna att tillverka mindre miljöbelastande produkter och få konsumenterna att prioritera dessa. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 2.9.2008

Finland önskar en enig syn inom EU på krisen i Georgien

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 29.8.2008

Europeiska rådet diskuterar läget i Georgien

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 29.8.2008

EU ingriper i vägtrafikens utsläpp

Man vill få de ökande växthusgasutsläppen från vägtrafiken under kontroll inom EU. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 27.8.2008

EU reformerar lagstiftningen om upphovsrätt

Lagreformen syftar till att ge musikerna ersättning för sina inspelningar i 95 år i stället för tidigare 50 år. (Foto: Europeiska komissionen).

Nyheter 27.8.2008

Julistekilpailu nuorille ”Lasten oikeus suojeluun”

Finlands uttagning till affischtävlingen år 2006 "EU och barnets rättigheter” vanns i serien 15–18-åringar av ett lag från Keuru. Affischens budskap är att barnen beskyddas av EU-stjärnorna. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 20.8.2008

Nuorten avustajien työ Euroopan parlamentissa on intensiivistä ja antoisaa

Plenarsammanträdet i Bryssel (Foto: Europaparlamentet)

Nyheter 18.8.2008

EU-komissaareja huolestuttaa inflaation kiihtyminen

EU-kommissionärer diskuterade den ekonomiska utvecklingen i Europa under sitt Finlandsbesök

Nyheter 11.8.2008

EU öppnade ny ekowebbplats

EU:s märke för ekoodling ger konsumenterna säkerhet om varans ursprung och kvalitet. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 11.8.2008

EU puuttuu tekstiviestien hintoihin

Kommissionär Viviane Reding vill ha rimliga priser på teletjänsterna i alla EU-länder. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 8.8.2008

EU satsar på förnybar energi

I EU:s klimat- och energipaket uppställdes målet att minst 20 procent av all den energi som förbrukas i EU år 2020 ska komma från förnybara energikällor. Direktivet om en ökning av förnybara energiformer (RES) inbegriper också ett mål för biobränslen: År 2020 ska upp till 10 procent av trafikens bränsleförbrukning produceras med biobränsle. Målen har väckt en livlig debatt om för- och nackdelarna med förnybara energiformer. Man har ifrågasatt särskilt biobränslets nytta för klimatet.

Nyheter 5.8.2008

Porissa kuulosteltiin kansalaisten mielipiteitä EU:sta – hintojen nousu ja Lissabonin sopimus puhuttivat eniten

Europainformationen deltog i juli i Finlandsarenan, ett samhälleligt diskussionsevenemang i fyra dagar i Björneborg. I samband med det kartlades också medborgarnas åsikter om Europeiska unionen. Regioninformatörerna besvarade människors frågor om EU och samlade in deras synpunkter på unionen, till exempel den fortsatta behandlingen av Lissabonfördraget.

Nyheter 4.8.2008

EU:n tulliliitto täytti 40 vuotta

Det har skett en hel del förändringar vid EU-ländernas gränser på 40 år. (Bild: Europeiska kommission)

Nyheter 1.8.2008

Bulgariaa ja Romaniaa moitittiin EU:n rahojen haaskaamisesta

Enligt EU:s rapporter Bulgarien och Rumänien har misslyckats med att bekämpa korruptionen. (Foto: Europeiska komission)

Nyheter 29.7.2008

Välimeren unionin perustamishuippukokous pidettiin Pariisissa

Medelhavsunionens syfte är att fördjupa relationerna mellan EU och länderna kring Medelhavet. (Foto: Europeiska Unionens Råd)

Nyheter 24.7.2008

Kiistelty ja kiitelty rahaliitto 10 vuotta

Alla länder i euroområdet lanserar i början av år 2009 ett enhetligt jubileumsmynt med valören 2 euro, för att fira 10-årsjubileet av euron och den ekonomiska och monetära unionen EMU. Myntet har utformats av den grekiska myntmodellören George Stamatopoulos. (Bild: Europeiska komissionen)

Nyheter 14.7.2008

Avoimuutta lobbaukseen

Bakgrunden till registret är det europeiska öppenhetsinitiativet vars syfte är att skapa klarhet i EU:s ansvarsfördelning och informera om användningen av EU-medlen. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 11.7.2008

Alueiden väliset tulo- ja työllisyyserot supistuvat

Enligt EU:s färska kohesionsrapport har stödområdena bland annat gagnats av byggnadsbranschens kraftiga tillväxt. (Bild: Europeiska kommissionen)

Nyheter 8.7.2008

Talan mot Finland i ett ärende gällande flyktingar

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 8.7.2008

Hyödyllistä tietoa matkaa Euroopassa suunnitteleville

Också i sommar kommer tusentals finländare att semestra i ett annat EU-land. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 8.7.2008

Suomen uimavedet hyvälaatuisia

Europeiska kommissionen är tillfreds med kvaliteten på badvattnet i Finland. Foto: Helsingfors stad/Juhani Seppovaara

Nyheter 2.7.2008

EU:n puheenjohtajuus vaihtui

Det franska ordförandeskapets logo symboliserar landets strävan att främja Europas gemensamma intressen. Logon tar upp alla språk i EU och färgerna i medlemsstaternas flaggor. Logon återspeglar också den starka relationen mellan Frankrike och EU. Foto: ue2008.fr

Nyheter 2.7.2008

Eurobarometri: suomalaisten mielipiteet EU:sta ennallaan

Enligt opinionsundersökningen Eurobarometern som publicerades tisdagen den 24 juni 2008 är finländarnas åsikter om EU-medlemskapet och dess fördelar i det närmaste oförändrade. Av de finländska svarandena ansåg 44 % att EU-medlemskapet är en positiv sak, 20 % ansåg det vara en dålig sak och 35 % var neutrala i frågan.

Nyheter 27.6.2008

EU-ländernas och Medelhavsländernas toppmöte i Paris

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 25.6.2008

Pitkän työpäivän päätteeksi EU-maat pääsivät sopuun uusista työaikasäännöistä

Arbetsministrarnas möte i Luxemburg 9.6.2008. Arbetsminister Tarja Cronberg och Coreper I-ambassadör Nina Vaskunlahti representerade Finland i ministerrådet. (Källa: Europeiska unionens råd.)

Nyheter 25.6.2008

Brysselissä keskusteltiin EU:n tulevaisuudesta

Europeiska rådet diskuterade Lissabonfördraget och prisökningen på mat och olja. Foto: Europeiska unionens råd

Nyheter 24.6.2008

EU:ssa kaivataan vahvaa sosiaalista ulottuvuutta

Enligt minister Hyssäläs mening behövs speciellt tvärsektoriella åtgärder för att göra socialpolitiken till en stark sektor inom EU. Foto: UM.

Nyheter 19.6.2008

Eduskunta hyväksyi Lissabonin sopimuksen

Medlemsstaternas stats- och regeringschefer undertecknade officiellt Lissabonfördraget den 13 juni 2007, varefter ratificeringen inleddes i medlemsländerna.

Nyheter 18.6.2008

EP-vaalit, Itämeri ja Ahvenanmaan vaikutusmahdollisuudet esillä Maarianhaminassa

Ålands påverkningsmöjligheter i EU diskuterades under Medborgartorget i Mariehamns stadsbibliotek.

Nyheter 16.6.2008

EU:s säkerhetsgarantier har stark politisk och principiell betydelse för Finland

Klausulen om skyldighet till ömsesidigt stöd och bistånd i EU:s Lissabonfördrag, de så kallade säkerhetsgarantierna, förpliktar uttryckligen medlemsstaterna, ansåg utrikesministeriets politiska statssekreterare Teija Tiilikainen då hon den 10 april offentliggjorde sin utredning om säkerhetsgarantierna. Utredningen nämns också i regeringsprogrammet. Säkerhetsgarantierna kan på lång sikt vara en grund för att utveckla unionens försvarssamarbete, men de har inga omedelbara verkningar på EU:s militära samarbetsarrangemang eller på medlemsländernas gemensamma beredskap, ansåg Tiilikainen.

Nyheter 12.6.2008

Uusi sivusto yleiseurooppalaiselle hätänumerolle 112

Det gemensamma europeiska larmnumret ersätter inte de lokala larmnumren, utan fungerar vid sidan av dessa. (Foto: Europeiska kommissionen)

Nyheter 12.6.2008

Euroopan kemikaalivirasto vihittiin virallisesti toimintaan

Kemikaliemyndigheten verkar i arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas hus på Annegatan i Helsingfors. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 5.6.2008

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan väliarviointi

Jordbruksministermötet i Slovenien var informellt, men samtidigt höll EU:s jordbrukskommitté ett officiellt möte, där även EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fisher Boel var närvarande. Ordförandelandet representerades av jord- och skogsbruksminister Iztok Jarc.

Nyheter 30.5.2008

EU sai valtuudet aloittaa neuvottelut yhteistyösopimuksesta Venäjän kanssa

Utrikesministrarna behandlade även bland annat situationen på Västra Balkan och i Mellanöstern. På bilden samtalar utrikesminister Stubb med ordförandelandet Sloveniens utrikesminister Rupel. Foto: Europeiska kommissionen

Nyheter 29.5.2008

EU inleder förhandlingar om nytt samarbete med Ryssland

Pressmeddelande 180/2008

Nyheter 27.5.2008

Pelikenttänä EU

Nyheter 26.5.2008

Euroopan uusi ulkosuhdehallinto on suuri mahdollisuus

EU:s nya avdelning för yttre åtgärder, som ska inrättas genom Lissabonfördraget, är en möjlighet både för Europeiska unionen och för Finland. Avsikten med avdelningen är att stärka Europas roll i den internationella politiken.

Nyheter 23.5.2008

EU:s utrikes-, försvars- och utvecklingsministrar sammanträder i Bryssel

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 23.5.2008

Ungdomar i livlig EU-diskussion med statsministern

Statsminister Matti Vanhanen diskuterade EU-frågor med ungdomar och medier då utrikesministeriets Europainformation på torsdagen firade utgivningen av en videoserie avsedd att stödja undervisningen i EU-frågor. På plats var 65 gymnasieelever, och de ställde statsministern frågor som gällde allt från människorättssituationen i Turkiet till skyddet av Östersjön. Många elever sade sig i framtiden sikta på jobb inom EU.

Nyheter 22.5.2008

EU:n perusoikeuskirja ja lapsen oikeudet

Ledamoten av Europaparlamentet Satu Hassi och planeraren av internationella ärenden Maarit Kuikka inledde seminariet som Europainformationen i Birkaland arrangerade på Europadagen.

Nyheter 22.5.2008

Från kontinentens norra utkant till Europas hjärta

Tjugo studerande och deras lärare vid Lapin ammattiopistos Sodankylä-instituutti fick en inbjudan till ett Euroscolamöte och möjligheten att besöka Europaparlamentet i Strasbourg i Frankrike.

Nyheter 15.5.2008

Klimat- och energifrågor intresserade Villmanstrandsborna

EU:s framtida utmaningar diskuterades i Villmanstrand. Foto: Europainformationen.

Nyheter 13.5.2008

Tal av utrikesminister Stubb på Europadagen

Utrikesminister Alexander Stubbs tal vid Europadagens huvudevenemang i Verkatehdas i Tavastehus den 9 maj 2008.

Nyheter 9.5.2008

Eurooppa-päivän pääjuhlaa vietetään Hämeenlinnassa

Europadagen firas den 9 maj till minne av Schumandeklarationen, som startade den europeiska integrationen. Europainformationen medverkar i Europadagsevenemang på olika håll i Finland.

Nyheter 6.5.2008

Jubileumsseminariet Utrikesministeriet 90 år i Tammerfors

Pressmeddelande 143/2008

Nyheter 5.5.2008

EU allekirjoitti yhteistyösopimuksen Serbian kanssa

Kommissionär Rehn, utrikesminister Stubb och ambassadör Kosonen var synnerligen nöjda med det samarbetsavtal som undertecknades med Serbien. Foto: Europeiska unionens råd

Nyheter 2.5.2008

Henrik Lax keskittyy Euroopan parlamentissa Itämereen

Henrik Lax sade på Europainformationens informationsmöte i Tammerfors att också hans efternamn förpliktigar honom att dra försorg om Östersjön.

Nyheter 2.5.2008

EU gav Serbien positiv signal inför valet

Europeiska unionen undertecknade stabiliserings- och associationsavtalet, eller SAA-avtalet, med Serbien den 29 april. ”Lösningen bäddar för Serbiens anslutning till EU och EU-familjen, dit landet hör. Dessutom visade EU att unionen kan fatta beslut i trängda lägen” sade en belåten utrikesminister Alexander Stubb i Luxemburg efter rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser hade sammanträtt.

Nyheter 30.4.2008

Diskussion om EU och europeiskhet i Helsingfors

Pressmeddelande 139/2008

Nyheter 29.4.2008

Euroopan kevät 2008 suomalaisissakin kouluissa

Kampanjen Vår i Europa pågår i år den 25 mars till den 30 juni.

Nyheter 24.4.2008

Komissio kerää palautetta EU:n ruoka-avusta

Framtiden för EU:s program för livsmedelsbistånd behandlas för närvarande. Kommissionen har utarbetat ett frågeformulär som du kan fylla i till och med den 14 maj.

Nyheter 21.4.2008

Ruotsalaiset Eurooppatiedottajat lukiolaisten tentissä

Tvärtemot utvecklingen i Finland, har understödet för EU ökat något i Sverige. Europainformatörerna i Sverige har det alltså något lättare än sina finländska kolleger. För att svenskarna inte ska ha det allt för lätt, fick de en inbjudan till Åbo och gymnasiet Aurajoen lukio.

Nyheter 21.4.2008

Medborgarforum diskuterade medborgarnas och Finlands möjligheter att påverka i EU

Hur ska EU höra medborgarna? Vid ett medborgarforum i Helsingfors konstaterades det att i EU med nästan 500 miljoner invånare är detta en stor utmaning, eftersom det ibland också är svårt för alla i en familj att få sin röst hörd.

Nyheter 14.4.2008

EU:s säkerhetsgarantier har stark politisk och principiell betydelse för Finland

Klausulen om skyldighet till ömsesidigt stöd och bistånd i EU:s Lissabonfördrag, de så kallade säkerhetsgarantierna, förpliktar uttryckligen medlemsstaterna, ansåg utrikesministeriets politiska statssekreterare Teija Tiilikainen då hon den 10 april offentliggjorde sin utredning om säkerhetsgarantierna. Utredningen nämns också i regeringsprogrammet. Säkerhetsgarantierna kan på lång sikt vara en grund för att utveckla unionens försvarssamarbete, men de har inga omedelbara verkningar på EU:s militära samarbetsarrangemang eller på medlemsländernas gemensamma beredskap, ansåg Tiilikainen.

Nyheter 11.4.2008

Axplock ur Eurobarometrarna

Enligt undersökningar som publicerades i början av året ser 82 % av EU-medborgarna sammanhållning som det grundläggande målet för regionalpolitiken, 96 % anser att miljöskydd är viktigt och 90 % tycker att jordbruket och landsbygden är viktiga för Europas framtid.

Nyheter 11.4.2008

Schengen-alueen viimeiset sisärajatarkastukset poistuivat

Gränskontrollerna vid flygplatser slopades 30 mars 2008 också i Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjecken och Ungern, vilka blev EU-medlemmar 2004. Nu tillämpar 22 EU-länder Schengenavtalet fullt ut.

Nyheter 4.4.2008

EU:n ensimmäinen kuluttajapalkinto Suomeen

Det finländska konsumentverkets kampanj ”Galactor and the Code-breakers” har vunnit EU:s konsumentpris.

Nyheter 4.4.2008

Kesällä Eurooppaan – turvallisen matkan aakkoset

Finländarna reser allt flitigare både i Finland och utomlands. Enligt statistikcentralens uppgifter gjorde finländarna i fjol somras, dvs. under tiden maj-augusti över 1,7 miljoner utlandsresor. De flesta resor gick till grannländerna eller andra länder i Europa.

Nyheter 31.3.2008

Forum om medborgarnas möjligheter att påverka i EU

Pressmeddelande 105/2008

Nyheter 28.3.2008

EMU:s 10-årsjubileumsmynt valt

Länderna i euroområdet sätter i början av 2009 i omlopp ett två euros jubileumsmynt med anledning av att det förflutit 10 år sedan den ekonomiska och monetära unionen EMU bildades och euron togs i bruk. Myntet har samma utformning i alla länder.

Nyheter 28.3.2008

Diskussion om Lissabonfördraget

Pressmeddelande 91/2008

Nyheter 19.3.2008

Ilmasto- ja energiapaketti sekä talousaiheet esillä EU:n huippukokouksessa

Europeiska rådet anser att de viktigaste lagstiftningsförslagen i klimat- och energipaketet bör godkännas senast i början av år 2009. Genomförandet av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning som förnyades 2005 är den viktigaste uppgiften under perioden 2008–2010.

Nyheter 19.3.2008

Euroopan parlamentti täyttää 50 vuotta

Europaparlamentet firar sitt 50-årsjubileum vid sin plenarsession i Strasbourg onsdagen den 12 mars. Tal hålls av parlamentets talman Hans-Gert Pöttering, premiärministern i rådets ordförandeland Slovenien, Janek Janša, och kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Talmännen i de nationella parlamenten har också inbjudits till festligheterna.

Nyheter 19.3.2008

EU samarbetar för att utveckla Östersjöregionen

EU planerar att utarbeta en egen Östersjöstrategi. För närvarande pågår den första ansökningsomgången inom utvecklingsprogrammet för Östersjöregionen 2007-2013, som EU delvis finansierar.

Nyheter 17.3.2008

Ministrarna förberedde Europeiska rådet i mars

Utrikesministeriet

Nyheter 11.3.2008

Ministrarna bereder Europeiska rådets möte i mars

Statsrådets kommunikationsenhet

Nyheter 7.3.2008

Officiellt kommissionsbeslut om 141-stödet

Europeiska gemenskapernas kommission gav den 27 februari sitt beslut om Södra Finlands nationella stöd. Beslutet ligger i linje med det politiska förhandlingsresultat som jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila och kommissionär Mariann Fischer Boel nådde i slutet av november.

Nyheter 5.3.2008

EU:s största civila krishanteringsinsats inleds i Kosovo

Rättsstatsinsatsen EULEX stärker rättsstaten i Kosovo.

Nyheter 5.3.2008

Postinjakelu avoimeksi kilpailulle EU:ssa – Suomelle ei suuria muutoksia

Europaparlamentet godkände i slutet av januari kommissionens förslag till direktiv om att öppna postsektorn för konkurrens. Det lagstiftningsförslag som nu godkänts öppnar alla posttjänster för konkurrens inom unionens område senast 2011. De medlemsländer som anslutit sig till EU efter 2004 samt Cypern och Luxemburg fick dock en tilläggstid på två år, de måste öppna sina posttjänster för konkurrens senast 2013.

Nyheter 27.2.2008

EU:s temaår uppmuntrar till interkulturell dialog

Temaåret syftar till att öka medvetenheten om nyttan och nödvändigheten av interkulturell dialog i vardagen för alla EU-medborgare och alla som är bosatta i Europeiska unionen, särskilt bland ungdomar.Målet är också att visa respekt för kulturell mångfald, i enlighet med EU:s gemensamma värderingar.

Nyheter 27.2.2008

Diskussionsserie om Lissabonfördraget

Utrikesministeriets Europainformation arrangerar en serie öppna diskussioner om Lissabonfördraget. Diskussionerna inleds av riksdagsledamöter, Europaparlamentariker och EU-sakkunniga vid statsrådets EU-sekretariat, utrikesministeriet och olika universitet.

Nyheter 22.2.2008

EU beslutade att inleda rättsstatsinsatsen EULEX Kosovo

Pressmeddelande 53/2008

Nyheter 20.2.2008

Diskussion om EU:s krishantering

Pressmeddelande 57/2008

Nyheter 20.2.2008

Var med och välj minnesmynt!

 

Nyheter 13.2.2008

Slovenien tog över ordförandeskapet i EU

Slovenien övertog ordförandeskapet i Europeiska unionen den 1 januari efter Portugals halvår som ordförande. Slovenien är det första av länderna som anslöt sig till unionen år 2004 som ska axla ordförandeskapet.

Nyheter 7.2.2008

Det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA togs i användning

Bankerna har officiellt tagit det första SEPA-betalinstrumentet, SEPA-gireringen, i användning.Under en övergångsperiod som planerats pågå i tre år inför man ett hemmamarknadsområde för betalningsförmedling i 31 länder och nationella betalningsrörelsetjänster ersätts stegvis med nya SEPA-betalinstrument.

Nyheter 6.2.2008

I gymnasiet i Säkylä studerar man Europa på fullt allvar

Abiturienterna i Säkylän lukio valde en Europakurs för att bättre förstå hur Europeiska unionen fungerar. I slutskedet av kursen började EU bli allt mer intressant, eftersom unionen hela tiden förändras.

Nyheter 5.2.2008

Kommissionen föreslår ett omfattande energi- och klimatpaket

Med paketet försöker EU minska utsläppen av växthusgaser med 20 % fram till 2020 jämfört med utsläppsmängden 1990. Dessutom höjs andelen förnybar energi av den totala energianvändningen i EU med en femtedel.

Nyheter 5.2.2008

Cypern och Malta gick över till euron

Euroområdet växte vid årsskiftet med två nya medlemsländer då Cypern och Malta, medlemmar i Europeiska unionen sedan 2004, tog i bruk euromynt och -sedlar.

Nyheter 7.1.2008

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen 2008_sv

Syftet är att öka kunskaperna om EU i Finland. Foto: Europeiska gemenskaperna

Nyheter 2.1.2008