Europainformationens kundservicekontor får nya e-postadresser

Utrikesministeriets Europainformation ansluter sina kundservicekontor i landskapen till ministeriets e-postsystem den 1 december. Samtidigt ändras regioninformatörernas e-postadresser. Från och med den 1 december betjänar de sina kunder på e-postadressen fornamn.efternamn@formin.fi. Foto: EuropainformationenNärmare upplysningar: Europainformationens regioninformatörer i landskapen, riksomfattande telefonnummer 010 3456 700

Nyheter 18.12.2006

Riksdagen godkände EU:s konstitutionella fördrag

Riksdagen godkände dagen före självständighetsdagen EU:s konstitutionella fördrag och den lag som sätter fördraget i kraft, såsom femton andra medlemsländer i EU redan gjort. Foto: utrikesministerietEfter riksdagens beslut har presidenten tre månader på sig att fortsätta ratifikationsprocessen. Belgien, Cypern, Estland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern, Österrike och nu även Finlands riksdag visar sitt stöd för tanken på EU:s konstitutionella fördrag, oavsett om fördraget någonsin träder i kraft. Fördraget har ratificerats också av Rumänien och Bulgarien som ansluter sig till unionen i början av 2007.

Nyheter 18.12.2006

Schengenområdet utvidgas förmodligen om drygt ett år

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor fattade tisdagen den 5 december i Bryssel under ledning av inrikesminister Kari Rajamäki beslut om tidtabellen för en utvidgning av Schengenområdet. Om de nya Schengenländerna uppfyller alla villkor för utvidgningen, kommer kontrollerna vid de inre gränserna att avskaffas mellan de gamla och nya länderna vid land- och sjögränser om drygt ett år 31.12.2007 och på flygplatser senast från och med 29.3.2008. Foto: Europeiska kommissionenUtvidgningen skulle avskaffa gränskontrollerna bl.a. vid Tysklands alla landgränser, eftersom Tyskland efter det skulle finnas inom Schengenområdet.

Nyheter 15.12.2006

Vinnarna utsedda i uppsatstävlingen Vad har EU gjort för mig?

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki överräckte tisdagen den 28 november vid ett evenemang på utrikesministeriet priserna till vinnarna i uppsatstävlingen Vad har EU gjort för mig? Uppsatstävlingen för finländska gymnasister arrangerades i början av hösten. Vinnarna i uppsatstävlingen Lotta Punkanen, Teresa Komu och Antto Saarenmaa. Foto: EuropainformationenI tävlingen deltog hundratals gymnasister, bland vilka en expertjury utsåg tre vinnare. Vinnarna är Teresa Komu från Pyhäjärven lukio, Lotta Punkanen från Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu och Antto Saarenmaa från Kuninkaanhaan lukio i Björneborg. Vinnarna och deras lärare fick som pris en resa till Europeiska rådets toppmöte i Bryssel i mitten av december. Under resan träffar de bland annat Europeiska kommissionens vice ordförande Margot Wallström och kommissionär Olli Rehn.

Nyheter 5.12.2006

Euromed väckte intresse i Tammerfors

Det öppna diskussionsmöte för allmänheten som Europainformationen i Birkaland arrangerade fredagen den 24 november kring Euromed-mötets teman lockade ett stort antal representanter för massmedierna och andra intresserade. Det var framför allt Mellanöstern, dialogen mellan kulturerna, utvecklingen av medborgarsamhället i arabländerna och de illegala invandrarna som kommer till EU som väckte diskussion. Avdelningschef Aapo Pölhö, i bakgrunden journalisten Liisa Liimatainen. Foto: EuropainformationenDet finländska ordförandeskapet ger närområdessamarbetet fungerande lösningar och mer pengar

Nyheter 5.12.2006

EU:s och Medelhavsländernas utrikesministrar möts i Tammerfors

Euromed eller mötet för utrikesministrarna i EU och i Medelhavsregionens partnerländer (Conference of European Union and Mediterranean Foreign Ministers) samlar representanter för nästan 40 länder i Tammerforshuset den 27 och 28 november. EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso vid det föregående Euromed-mötet i Barcelona år 2005. Bild: Europeiska kommissionenDet är frågan om den så kallade Barcelonaprocessens viktigaste regelmässiga möte, i vilket deltar utrikesministrarna från 25 EU-länder och från Rumänien och Bulgarien som skall ansluta sig till EU 2007, samt representanter för Kroatien och Makedonien liksom för tio länder vid södra och östra Medelhavet (Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet, och den palestinska myndigheten). Libyen och Mauretanien deltar som observatörer. Mötet leds av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Nyheter 24.11.2006

Har energipolitiken blivit en alltför central faktor i relationerna mellan EU och Ryssland?

Europainformationen i Nyland ordnade den 15 november en sammankomst med diskussion under temat "Bestämmer energipolitiken relationerna mellan EU och Ryssland?". Vid sammankomsten talade riksdagsledamoten Heidi Hautala och Hiski Haukkala, forskare vid Utrikespolitiska institutet. Sammankomsten avslutades med att riksdagsledamoten Heidi Hautala och forskaren Hiski Haukkala svarade på allmänhetens frågor. Foto: EuropainformationenEtt femtiotal personer hade kommit för att lyssna på det aktuella temat; i föreläsningssalen i riksdagens tillbyggnad fanns bara ett fåtal tomma stolar. Men så berättade Haukkala också att tvistefrågorna i anslutning till den senaste tidens internationella energipolitik har gjort forskare med intresse för Ryssland populärare. Vad fick då publiken som var intresserade av energifrågorna mellan EU och Ryssland egentligen veta?

Nyheter 24.11.2006

Europarlamentariker Stubb talade om utvidgningen och ”integrationsförmågan” i Tammerfors

Europainformationen i Birkaland arrangerade den 10 november en diskussion med europarlamentarikern Alexander Stubb som gäst. Närmare hundra personer som var intresserade av EU:s utvidgning hade samlats för att lyssna till Stubbs tankar. Alexander Stubb (till vänster) träffade nästan 100 medborgare som var intresserade av EU:s utvidgning vid en diskussion arrangerad av Europainformationen i Birkaland den 10 november. Foto: EuropainformationenDen här veckan har Europaparlamentet röstat om Stubbs betänkande, som slutligen skall godkännas vid sessionen i december. Betänkandet behandlar unionens förmåga att integrera nya medlemsstater och i det lanseras ordet ”integrationsförmåga” (integration capacity på engelska). Med termen vill man betona de praktiska problemen i anslutning till utvidgningen. Enligt Nicefördraget måste kommissionens sammansättning skäras ner innan det 28:e medlemslandet kan anslutas till unionen, så ur ett juridiskt perspektiv är inte nya utvidgningar möjliga utan institutionella reformer. Enligt Stubbs åsikt är de ändringar som utvidgningen kräver i EU-institutionerna dock ett villkor för unionen, inte för kandidatländerna.

Nyheter 23.11.2006

Europeiska unionen förbereder sig för demografiska förändringar

Europeiska unionen har vaknat till insikt om förändringar i den europeiska åldersstrukturen. Bryssel stod värd för det första europeiska demografiforumet den 30-31 oktober 2006. Forumet samlade 400 representanter från medlemsstaterna och experter för att diskutera olika sätt att ta itu med effekterna av den åldrande befolkningen och den krympande arbetskraften. Foto: Europeiska kommissionenEU samordnar, medlemsstaterna genomför

Nyheter 16.11.2006

Kommissionen presenterade kritisk rapport om Turkiet

Europeiska kommissionen presenterade en framstegsrapport om Turkiet den 8 november. Kommissionen föreslår inte att Turkiets förhandlingar om medlemskap skall avbrytas, men kritiserar landet för Cyperntvisten och det långsamma genomförandet av reformer. Foto: Europeiska kommissionenTurkiets förhandlingar om EU-medlemskap har pågått i ett år. Landet har enligt rapporten påbörjat och genomfört reformer, men takten har avtagit. Förhoppningen är att Turkiet skall satsa i synnerhet på att utveckla yttrandefriheten och andra grundläggande rättigheter. Kommissionen kritiserar i sin rapport dessutom kraftigt Turkiets ovilja att normalisera sina relationer med den grekiska delen av Cypern, som tillhör EU. Bakom frågan ligger tvisten om de turkiska hamnarna, som Turkiet inte öppnar för cypriotiska fartyg även om tullavtalet skulle förutsätta det.

Nyheter 16.11.2006

Europaparlamentet godkände öppen tjänstemarknad

Finland fick se en av ordförandeskapets prioriteringar gå i uppfyllelse onsdagen den 15 november då Europaparlamentet antog lagförslaget om fri rörlighet för tjänster i Strasbourg. Enligt direktivet skall de kommersiella tjänsterna ha fri rörlighet och öppen konkurrens över gränserna år 2010. Europaparlamentet beslutade om tjänstedirektivet vid sitt plenarmöte i Strasbourg. Foto: EuropaparlamentetDirektivet har behandlats i enlighet med medbeslutandeförfarandet. Före det aktuella beslutet antog EU:s konkurrenskraftsministrar i maj 2006 en gemensam ståndpunkt som parlamentet antog efter endast små tekniska ändringar. Lagen skall avskaffa hinder för tillhandahållande av tjänster och den omfattar bland annat byggbranschen, detaljhandeln, turism, restauranger, skogsbranschen och miljötjänster. Den nästan tre år långa behandlingen av lagförslaget resulterade i en kompromiss, som bland annat utesluter hälsovårdstjänster, sociala tjänster, spelverksamhet, transporter, hamnar, taxitjänster, ambulanstrafik, beskattning, bemanningsföretag och säkerhetstjänster.

Nyheter 16.11.2006

Europainformationen gav ut boken om EU:s krishantering

Utrikesministeriets Europainformation gav den 24 oktober ut boken För gemensamma värden? Finland och EU:s krishantering. Författare till boken är Tuomas Forsberg, Helsingfors universitet, Tiina Jortikka-Laitinen, utrikesministeriet, Kimmo Lähdevirta, utrikesministeriet, Heikki Savola, riksdagens försvarsutskott och Teija Tiilikainen, nätverket för Europaforskning vid Helsingfors universitet. Understatssekreterare Markus Lyra höll ett anförande vid utgivningen där han konstaterade att verket också är en god handbok för experter. Den för samman utrikes- och säkerhetspolitiska forskare och politiska aktörer. Försvarsministeriets informationsdirektör Jyrki Iivonen berömde vid utgivningen boken för att den skapat en dialog mellan förvaltningen och den akademiska gemenskapen.

Nyheter 13.11.2006

Europakurs syftar till aktivare medborgarskap

Europakursen har i den nya läroplanen blivit en fördjupad gymnasiekurs som skolorna måste erbjuda. För eleverna är kursen dock fortfarande frivillig. Lektor Harri Päiväsaari vid gymnasiet Tampereen yhteiskoulun lukio har hållit Europakurser redan i ett decennium. Vid ett seminarium arrangerat av Europainformationen, riksdagen och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära rf avslöjade han sitt recept för en lyckad kurs. Lektor Harri Päiväsaari från Tampereen yhteiskoulun lukio. Foto: EuropainformationenMånga gymnasier i Birkaland arrangerar denna höst sin första Europakurs, medan Tampereen yhteiskoulun lukio i en eller annan form har arrangerat kursen sedan 1996. Kursen började som en klubb utanför skolan i syfte att erbjuda ungdomarna ett konkret mål: att delta i uttagningen till Europeiska ungdomsparlamentet EUP (European Youth Parliament, EYP). "Medverkan i EUP-verksamheten har gett eleverna motivation ända från början", berättade lektor Harri Päiväsaari för sina kolleger vid höstens första seminarium i serien "Medborgarinflytande och Europeiska unionen" i Tammerfors. Klubbverksamheten har sedermera övergått i en fördjupad kurs i samhällslära, men EUP står fortfarande i centrum: Tammerforseleverna har haft stor framgång i proven och deltagit i möten bland annat i Paris. I år arrangerar Tammerforsskolan själv den nationella uttagningen, och lektor Päiväsaari låter sig inte nedslås ens av att provet olyckligtvis infaller under höstlovsveckan.

Nyheter 31.10.2006

Lahtis står i blickfånget för Europas intresse

Europeiska rådet håller ett informellt toppmöte i Lahtis fredagen den 20 oktober. Mötets huvudteman är unionens innovationspolitik och yttre energipolitik. Inför toppmötet arrangerar Europainformationen en öppen diskussion torsdagen den 19 oktober i Lahtis, där allmänheten har möjlighet att informera sig och ställa frågor om mötets agenda och om Finlands förberedelser inför toppmötet. EU:s stats- och regeringschefer samlas i Sibeliushuset vid Vesijärvis strand den 20 oktober. Foto: Lahtis stadEU:s stats- och regeringschefer dryftar innovations- och energipolitiken

Nyheter 31.10.2006

Toppmötet intresserade lahtisborna

Den diskussion för allmänheten som Europainformationen arrangerade torsdagen den 19 oktober i Lahtis om det informella toppmötet i Lahtis samlade drygt 200 åhörare. Vid diskussionen som hölls kvällen före toppmötet hade allmänheten möjlighet att diskutera och få information om toppmötets teman och mötesarrangemangen. Industrirådet Arto Lepistö (till vänster), ambassadör Harry Helenius och utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki. Foto: EuropainformationenLahtismötet viktigt

Nyheter 26.10.2006

Bussturné uppmuntrar unga att jobba utomlands

Europeiska kommissionen har utnämnt 2006 till det europeiska året för arbetstagares rörlighet. Under det sista veckoslutet i september hedrades året med en rad evenemang i olika delar av Europa i syfte att främja arbetskraftens internationella rörlighet. Det gemensamma syftet med evenemangen var att informera medborgarna om arbetsmöjligheter i Europa. Bussturnén European mobility road show besöker Paris, Kiel, Helsingfors, Riga, Warszawa, Prag, Pécs, Milano och avslutas i Bryssel. Foto: EuropainformationenEn buss som startat i Paris besökte Narinken i Helsingfors den 29-30 september för att förevisa arbetsförmedlingsnätverket Eures tjänster. Euresrådgivaren Tuula Kinnunen vid arbetskraftsbyrån i Gloet i Helsingfors berättade att avsikten med arbetsförmedlingsnätverket är att främja arbetskraftens fria rörlighet genom att sprida information till såväl arbetstagare som arbetsgivare. Under bussturnén erbjuder lokala Euresrådgivare och Internetterminaler information om jobb i Europa samt rättigheter och skyldigheter i anslutning till arbetet. Evenemanget i Helsingfors riktade sig främst till ungdomar och erbjöd därför även information om europeiska studie- och praktikmöjligheter. Europainformationen deltog i evenemanget på Narinken. Foto: EuropainformationenFörhoppningen är att en ökad rörlighet för arbetskraft även skall bidra till en mer dynamisk arbetsmarknad, eftersom utbudet av arbetskraft inte möter efterfrågan på bästa möjliga sätt. I Europa finns det miljontals arbetslösa samtidigt som det finns nästan lika många lediga jobb. Informationssidor om det europeiska året för arbetstagares rörlighet

Nyheter 19.10.2006

Europasset underlättar rörligheten

Europeiska staters skolsystem och arbetsmarknader skiljer sig från varandra på många sätt, vilket försvårar rörligheten inom Europa. Europaparlamentet och rådet har p.g.a. detta fattat beslut om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter med tillhjälp av Europasset. Vad?

Nyheter 19.10.2006

År 2007 är Europeiska året för lika möjligheter för alla

Nästa år är Europeiska temaåret för lika möjligheter för alla. ”Förberedelserna för det kommande temaåret är i full gång. Nu är rätt tid för föreningar och organisationer att komma med”, säger specialplanerare Sinikka Keskinen på arbetsministeriet. Målet för EU:s temaår är ett rättvisare samhälle. Foto: Europeiska kommissionenTemaårets mål är ett rättvisare samhälle

Nyheter 13.10.2006

Unionen utvidgas redan i början av 2007

Enligt den rapport som Europeiska kommissionen publicerade 26.9 är Bulgarien och Rumänien färdiga att bli medlemmar i Europeiska unionen den 1 januari 2007. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso (till höger) och utvidgningskommissionär Olli Rehn vid Europaparlamentets session i Strasbourg 26.9.2006. Foto: EuropaparlamentetKommissionens rekommendation betyder att det i praktiken inte längre finns några hinder för de två ländernas EU-medlemskap. Ännu i maj 2006 påpekade kommissionen att den kan skjuta upp ländernas anslutning till början av 2008, om framsteg inte sker före hösten.

Nyheter 9.10.2006

Direktivet om färdigförpackade varor medför inga ändringar i förpackningsstorlekarna i Finland

EU:s konkurrenskraftsministrar har nått en överenskommelse om att de förpackningsstorlekar som används i en del av medlemsstaterna inte blir obligatoriska eller dikterar i hur stora färdigförpackningar t.ex. mjölk och socker och många andra produkter säljs i de olika medlemsländerna. Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen (i mitten) och EU:s kommissionär för företags- och industrifrågor

Nyheter 6.10.2006

Experter inom hälsosektorn samlas i Kuopio

Kuopio står värd för det viktigaste evenemanget inom hälsosektorn, Hälsa i all politik (Health in All Policies) -konferens. Mötesplatsen är Kuopio Musikcenter. Foto: Europainformationen/Martti Ruokolainen

Nyheter 6.10.2006

Vaalimaa är EU:s port till öst

Vaalimaa är den livligaste gränsövergången mellan Finland och Ryssland. Den är samtidigt den viktigaste övergången från Europeiska unionen direkt till Ryssland. Gränsstationen öppnades 1958 och utnyttjas årligen av cirka 2,5 miljoner resenärer. Antalet resenärer och långtradare har ökat enormt under de senaste åren och takten väntas öka ytterligare i fortsättningen. Då verksamheten inleddes 1958 var gränsstationen endast öppen under de tre sommarmånaderna.

Nyheter 6.10.2006

Europas justitie- och inrikesministrar möts i Tammerfors

EU:s ministrar med ansvar för rättsliga och inrikes frågor samlas till informellt ministerrådsmöte i Tammerfors den 20-22 september. Avsikten med mötet i Tammerforshuset är att skapa en ny Tammerforsanda i samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. Ministrarna sammanträder i Tammerforshuset den 20-22 september. Foto: Utrikesministeriet/Matti TirriMinistrarna återvänder till Tammerfors

Nyheter 6.10.2006

Slovenien går med i euroområdet 2007

EU-ländernas ekonomi- och finansministrar fattade vid sitt möte i Luxemburg beslut om Sloveniens anslutning till euroområdet i början av 2007. Slovenien blir därmed det första nya landet efter utvidgningen österut som ansluter sig till den ekonomiska och monetära unionen. Litauen och Estland uppfyllde ännu inte alla kriterier och kan ansluta sig tidigast år 2008. Litauens ekonomiminister Zigmantas Balcytis (t.v.) och Finlands finansminister Eero Heinäluoma diskuterade vid Ekofinmötet i Luxemburg. Foto: Europeiska unionens råd.Slovenien blir det trettonde eurolandet

Nyheter 6.10.2006

Turkiets medlemskapsförhandlingar började med kompromiss

Turkiet och Kroatien inledde medlemskapsförhandlingar med EU i Luxemburg den 12 juni. Cypern, som motsatt sig förhandlingar med Turkiet, accepterade ordförandelandet Österrikes kompromiss som innehöll löften av de övriga EU-länderna att uppmana Turkiet att uppfylla sina förpliktelser. Utvidgningskommissionär Olli Rehn, Turkiets premiärminister Abdullah Gül, Österrikes utrikesminister Ursula Plassnik och EU:s höge representant Javier Solana var nöjda då förhandlingarna inleddes. Foto: Europeiska unionens råd.

Nyheter 6.10.2006

Temat för år 2006 är arbetstagares rörlighet

År 2006 har utnämnts till det Europeiska året för arbetstagares rörlighet. Ett av årets viktigaste evenemang blir European Job Fair -mässan som under höstens lopp ordnas i ungefär hundra europeiska städer. I Finland arrangeras mässan på fyra orter: I Kouvola den 29.9., i Helsingfors mellan den 29.– 30.9., i Jyväskylä mellan den 5.-6.10. och i Åbo den 11.– 12.10. Syftet med mässan är att informera arbetssökande, arbetsgivare, studerande och andra intressentgrupper om möjligheter till arbete inom Europa. EU: s nätverk för arbetsförmedling, EURES, ansvarar främst för mässan. EURES har nu öppnat en Internet-sida, där unionens alla offentliga arbetskraftsbyråer publicerar sina arbetsplatsannonser. Sidorna innehåller även anvisningar för arbetssökande.

Nyheter 6.10.2006

ASEM 6 -toppmötet samlar över 2 000 mötesdeltagare till Helsingfors

Det sjätte ASEM-toppmötet för asiatiska och europeiska stats- och regeringschefer hålls i Helsingfors Mässcentrum den 10-11 september. I samband med toppmötet arrangeras dessutom flera evenemang som syftar till att främja dialogen mellan asiatiska och europeiska medborgarorganisationer, vanliga medborgare, forskningsinstitutioner och aktörer inom affärslivet. Det sjätte ASEM-toppmötet för asiatiska och europeiska stats- och regeringschefer hålls i Helsingfors Mässcentrum den 10-11 september. I ASEM-samarbetet deltar alla 25 EU-länder, de tio länderna i de sydostasiatiska ländernas samarbetsorganisation Asean samt Kina, Japan, Sydkorea och Europeiska kommissionen. Toppmötet samlar förutom stats- och regeringscheferna även omkring 2 000 övriga mötesdeltagare från Asien och Europa till Finland kring veckoslutet och är således det största mötet på stats- och regeringschefsnivå som någonsin ordnats i Finland. I samband med toppmötet arrangeras dessutom flera evenemang som syftar till att främja dialogen mellan asiatiska och europeiska medborgarorganisationer, vanliga medborgare, forskningsinstitutioner och aktörer inom affärslivet.

Nyheter 12.9.2006

Utrikesministermötet i Villmanstrand drar igång ett flöde av informella möten

EU-ländernas utrikesministrar, den höge representanten Javier Solana och kommissionären Benita Ferrero-Waldner som ansvarar för de yttre förbindelserna samlas i Villmanstrand den 1.-2. september för att diskutera aktuella internationella frågor. Utrikesministermötet hålls på Villmanstrands fästningsområde. Foto: Villmanstrands stad/Raimo SuomelaDetta så kallade Gymnichmöte, som fick sitt namn efter sammanträdesplatsen för det första informella utrikesministermötet, Gymnich-slottet i Tyskland, arrangeras regelbundet en gång per ordförandeskapsperiod.

Nyheter 1.9.2006

Medborgarna kan delta i EU:s beslutsfattande via Internet

Europeiska kommissionen är intresserad av att höra medborgarnas åsikt om användningen av försöksdjur. Kommissionen håller på att ändra det direktiv från 1986 som styr djurförsök i unionen och vill få reda på vad direktivet enligt medborgarna borde innehålla. Medborgarna kan spela en aktiv roll i EU:s beslutsprocess med hjälp av Internet. Foto: Europeiska kommissionenSyftet med det nya direktivet är att förbättra djurens välbefinnande och den inre marknadens funktion på djurförsöksområdet. Alla intresserade medborgare och djurförsöksexperter kan svara på enkäten fram till den 18 augusti 2006.

Nyheter 22.8.2006

EU:s utrikesministrar krävde omedelbart avbrott i fientligheterna i Mellanöstern

Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser samlades till ett extra möte tisdagen den 1. augusti. Tidpunkten för mötet var exceptionell, eftersom augustimånad normalt innebär sommarlov för EU:s del. Utrikesminister Erkki Tuomioja fungerade som ordförande för rådets möte i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Nyheter 22.8.2006

Europeiska kommissionen vill förbjuda vilseledande flygreklam

Europeiska kommissionen strävar efter att göra flygreklam mer konsumentvänliga: i framtiden skall det annonserade priset enligt ett nytt kommissionsförslag också vara det pris som konsumenten faktiskt betalar för sin resa. Ifall Europaparlamentet och EU:s 25 medlemsländer godkänner kommissionens förslag, måste Europas flygbolag i framtiden ange hela kostnaden för biljetten när de marknadsför sina resor. Foto: Europeiska kommissionenEuropeiska kommissionen har föreslagit en illegalisering av reklam som annonserar mycket låga priser för flyg men informerar inte tydligt om sådana extra kostnader som flygplatsskatt och serviceavgifter. Kommissionen anser att reklamen är vilseledande och gör det svårt för konsumenter att jämföra de verkliga flygkostnaderna. Enligt transportkommissionär Jacques Barrot är det viktigt att det går att jämföra priserna för att medborgarna skulle kunna dra fördel av den gemensamma marknaden. De som säljer flygresor måste därmed ange hela biljettpriset, det vill säga att alla skatter, avgifter och extra påslag måste inkluderas i det avgivna priset, när de gör reklam för sina resor.

Nyheter 17.8.2006

Vattenkvaliteten vid Finlands badstränder uppfyller EU:s krav

Nästan alla Finlands badstränder uppfyllde Europeiska unionens krav på badvattenkvalitet förra året. Badvattensrapporten för år 2005 som kommissionen publicerade i början av juni visar att vattenkvaliteten vid badstränderna är god förutom i Finland också i Europeiska unionen i sin helhet. Det renaste badvattnet finns i Grekland. Enligt rapporten för år 2005 räckte badsäsongen i Finland från den 1 juni till den 15 augusti. I bilden Sandudds badstrand i Helsingfors. Foto: Helsingfors stad/Paul WilliamsEnligt rapporten var kvaliteten på badvattnet vid Finlands kuster i stort sett god under förra sommarens badsäsong. När det gäller sjöar och vattendrag i inlandet var kommissionens badvattensrapport inte lika positiv: vattenkvaliteten hade försämrats något. I jämförelse med de förra badsäsongerna hade andelen badstränder som överskred minimigränsvärdena minskat lite och andelen badstränder som uppfyllde de högre värdena blivit 2,5 procent mindre. Oavsett denna dystra trend uppfyller 98,2 procent av våra sjöar och vattendrag i inlandet fortfarande minimigränsvärdena och 72,9 procent till och med de strängare värdena. På hela unionens nivå uppfyllde 85,6 procent av inlandets badstränder minimigränsvärdena.

Nyheter 4.8.2006

Diskussionen kring Östersjön fortsätter i Åbo

Östersjön står åter igen på agendan den 19-21 juli när nästan tvåhundra deltagare på kallelse av Åbo stad sammanträder för att diskutera den grönbok om havspolitik som EU:s kommission publicerade i juni. Grönböckerna stimulerar till debatt och riktar sig till aktörer, organisationer och enskilda individer inom den ifrågavarande sektorn. De antyder också de framtida riktlinjerna för EU:s lagstiftning. Åbo stad står som värd för en konferens om EU:s havspolitik den 19-21 juli. Foto: EuropainformationenGrönboken om EU:s havspolitik är för närvarande under diskussion. Denna fas pågår i ett år. Konferensen i Åbo är en av de första konferenserna där grönboken om havspolitiken behandlas internationellt. Deltagarna består huvudsakligen av representanter för Östersjöområdets länder och för olika sektorers intresseorganisationer. Även några medborgarorganisationer är inbjudna. Evenemangets inledare är bland annat kommissionär Joe Borg, som ansvarar för EU:s fiske och sjöfartsfrågor, chefen för kommissionens avdelning för havspolitik John Richardson och miljöministeriets statssekreterare Stefan Wallin.

Nyheter 31.7.2006

Situationen i Mellanöstern dominerade rådets möte

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträdde för första gången under Finlands ordförandeskap den 17 juli i Bryssel. Utrikesminister Erkki Tuomioja var rådets ordförande. Situationen i Mellanöstern, som försämrats under de senaste veckorna, dominerade rådets diskussion. Den höge representanten Javier Solana och rådets ordförande Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja. Foto: Europeiska unionens rådOrdförandelandet Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja sade att han befarar att det endast är en tidsfråga innan européer utsätts för attacker om situationen inte förbättras snabbt. I mötets slutsatser önskade EU-länderna att Israel avhåller sig från det oproportionella användandet av våld. Samtidigt krävde medlemsländerna ett frisläppande av de kidnappade israeliska soldaterna samt ett slut på raketskjutandet in i Israel. Enligt Tuomioja är EU-länderna beredda att bidra med fredsbevarande styrkor till södra Libanon om FN besluter om att börja operationen i området.

Nyheter 26.7.2006

Kommissionen vill sätta tak för höga roamingavgifter

Europeiska kommissionen lade den 12.7.2006 fram ett förslag till en EU-förordning som kan sänka kostnaderna för användning av mobiltelefoner utomlands med upp till 70 %. Med detta förslag önskar kommissionen garantera att de priser konsumenterna betalar för mobiltelefonsamtal vid resor inom EU, det vill säga för roaming-tjänster, inte är omotiverat högre än priserna i hemlandet. Ifall kommissionens förslag träder i kraft betalar EU-ländernas konsumenter fem miljarder euro mindre för roaming-tjänster. Bild: Helsingfors stad/Comma Image OyMobiltelefonoperatörerna hyr nätverk av inhemska operatörer och mobiltelefonen ansluts sålunda utomlands automatiskt till det inhemska nätverk som har den bästa hörbarheten. Kommissionens förslag begränsar de grossistavgifter mobiltelefonoperatörerna kräver av varandra för att vidarebefordra samtal från utländska nätverk. Det finns nämligen avsevärda prisskillnader mellan olika nätverk. Kommissionen har upprepade gånger varnat mobiltelefonoperatörerna för de orimligt höga priserna.

Nyheter 24.7.2006

Tjänstedirektivet saknar endast en formell avslutning

Tjänstedirektiv som föreslogs redan för över två år sedan är nu äntligen i det avslutande skedet. Det föregående ordförandelandet Österrike lyckades uppnå ett politiskt samförstånd bland rådets konkurrrensministrar den 29.5.2006. Beredningen av direktivet präglades av meningsskiljaktigheter och den reformerade framställningen är en kompromisslösning. Byggverksamheten är ett av de största tjänsteområden som direktivet angår när man mäter antalet företag. Foto: Mika Lappalainen/Helsingfors stadDet är inte en fråga om en liten sak eftersom tjänstesektorn enligt vissa beräkningar är till och med 70 procent av hela EU-områdets bruttonationalprodukt. Den finska tjänstemarknaden är ändå redan för närvarande till största delen öppen. Däremot har de finska företagen svårt att ta sig in på marknaden i flera av EU:s medlemsländer. Direktivet underlättar därmed de finska tjänsteföretagens, som ofta är små eller medelstora, internationalisering.

Nyheter 20.7.2006

De öppna delarna av ministerrådsmötet sändes via Internet

Mötet för finansministrarnas Ecofinråd var det första ministerrådsmöte som sändes via Internet. De öppna delarna av mötet kunde ses tisdagen den 11 juli på webbtjänsten för Finlands EU-ordförandeskap på engelska och på ministerrådets webbplats på fem språk. Medborgarna kunde för första gången följa Europeiska unionens ministerrådsmöte via Internet den 11 juli. Foto: Europeiska unionens rådEuropeiska unionens medlemsländer beslutade i juni att man kommer att börja sända de öppna delarna av ministerrådsmötena via Internet. Direktsändningarna speglar också den öppenhetspolitik som ordförandelandet Finland driver.

Nyheter 20.7.2006

Finlands EU-ordförandeskap syns i Jyväskylä i juli och november

EU:s konkurrenskraftsministrar får bland annat bekanta sig med den finländska skogsindustrins kunnande. Senare under hösten möts experter för livslång vägledning för att fundera över hur internationellt samarbete kan effektiveras. Jyväskylä paviljong fungerar som mötesplats i Jyväskylä. Foto: Jyväskylä stad/Hanna Korhonen.

Nyheter 20.7.2006

Borgå värd för två möten under Finlands EU-ordförandeskap

Östra Nyland är värd för två möten under Finlands EU-ordförandeskap. I juli sammanträder kulturkommittén i Borgå för att förbereda kulturministermötet. I oktober får Borgå besök av CCA-kommittén, vars uppgift är att främja genomförandet av Sevesodirektivet och förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser samt utveckla forskningen inom sektorn. Mötesdeltagarna besöker Gamla stan i Borgå. Bild: Hanna Õunap.Kulturkommittén sammanträder i juli

Nyheter 20.7.2006

Miljöministrarna samlas i Åbo 14.-16.7.

Ekoeffektivitet och ny miljöpolitik diskuteras under denna vecka när Europas miljöministrar träffar i Finlands äldsta stad. Bitema är skyddet av Östersjön. Åbo står värd för miljöministrarnas tre dagliga möte. Foto: Åbo stadDags för det tredje inofficiella ministermötet

Nyheter 18.7.2006

Finland tog över EU-ordförandeskapet

Finlands ett halvt år långa EU-ordförandeskap inleddes lördagen den 1 juli. Ordförandeskapets övergång från Österrike till Finland firades på Bryssels centrala torg Grand Place där det finländska bandet Apocalyptica spelade inför flera tusen människor. Ordförandeskapets uttryck syns i flaggorna på Senatstorget i Helsingfors. Foto: Europainformationen

Nyheter 12.7.2006

EU:s utvidgning dominerar Finlands ordförandeskap

Toppmötet i Bryssel, som avslutades fredagen den 16 juni, fattade inga stora beslut. Mötet fann ingen lösning på återvändsgränden i fråga om konstitutionen. Teman för Finlands ordförandeskap med början i juli ser ut att bli bland annat unionens utvidgning och absorptionsförmåga. Finland fick i uppdrag att börja definiera absorptionsförmågan. I början av juli tar Finland över ordförandeskapet av Österrike. På bilden Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja, Österrikes utrikesminister Ursula Plassnik, Finlands president Tarja Halonen och Österrikes förbundskansler Wolfgang Schüssel.EU-konstitutionen framskrider inte under Finlands ordförandeskap

Nyheter 7.7.2006

Möten under ordförandeskapet koncentreras till huvudstadsområdet

Finlands EU-ordförandeskap bringar mötesgäster till ett tjugotal kommuner under sommaren och hösten. I Helsingfors hålls 75 stycken av de 130 möten som arrangeras i Finland. Helsingforsborna har en möjlighet att bekanta sig med ordförandeskapsperiodens program och målsättningar vid ett medborgarevenemang som anordnas två dagar innan ordförandeskapsperioden börjar. Asem-mötet i september 2006 är det största möte som någonsin ordnats i Finland.Ordförandeskapets största möte hålls i Helsingfors

Nyheter 7.7.2006

Finsk- och svenskspråkig webbplats för Finlands EU-ordförandeskap har öppnats

Europainformationens finsk- och svenskspråkiga webbplats för EU-ordförandeskapet öppnades torsdagen den 29 juni 2006. Ordförandeskapets nyhetsflöde kan läsas på finska och svenska på utrikesministeriets Europainformations webbplats på adressen www.eurooppa-tiedotus.fi/eu2006/sv. Europainformationens webbplats för ordförandeskapet offentliggjordes i Gamla studenthuset. Foto: EuropainformationenFörutom material om ordförandeskapet innehåller den finsk- och svenskspråkiga webbplatsen information för medborgarna om ordförandeskapets arbetsmetoder och förfaringssätt och om Europeiska unionens verksamhet i allmänhet.

Nyheter 4.7.2006

Finlands EU-ordförandeskap märks även i FN

Finlands FN-ambassadör Kirsti Lintonen skildrade inför ordförandeskapet sina tankar om Finlands verksamhet i rollen som EU-ordförande inom Förenta Nationerna. Finlands FN-ambassadör Kirsti Lintonen. Foto: Utrikesministeriet.

Nyheter 29.6.2006

Tavastehus värd för möten redan i juni

Tavastehus är under Finlands EU-ordförandeskap värd för två tjänstemannamöten och en konferens. Den 19 juni blir det tjuvstart för ordförandeskapet då tjänstemännen som förbereder Asem-toppmötets beslut sammanträder i Aulanko. Aulanko ingår i Finlands första nationella stadspark och är med sitt naturskyddsområde och utsiktstorn ett populärt resmål. Foto: Europainformationen/Tiina Järvelä.Asem-mötet förbereds i juni

Nyheter 22.6.2006

Europainformationen gav ut informationsbroschyr om EU-ordförandeskapet

Europainformationen publicerade broschyren Finlands EU-ordförandeskap 2006 samtidigt som statsrådets kommunikationsenhet och sekretariatet för EU-ordförandeskapet publicerade webbplatsen och det visuella uttrycket för EU-ordförandeskapet den 31 maj. Grafikern Mika Launis har designat omslaget till broschyren Finlands EU-ordförandeskap 2006.Europainformationens broschyr innehåller 22 sidor med grundläggande information om EU-ordförandeskapet och agendan för Finlands ordförandeskap, som inleds den 1 juli. Broschyren redogör bland annat för vad ordförandelandet gör, i vilka frågor och hur ordföranden kan påverka och hur mycket ordförandeskapet kostar.

Nyheter 12.6.2006

Minister Lehtomäki: Det konstitutionella fördraget blir inte begravt i stillhet

Enligt Lehtomäki har det nya fördraget sina obestridliga fördelar. Det konstitutionella fördraget skulle göra unionens situation klarare och effektivare. Minister Paula Lehtomäki redogjorde för sina synpunkter på det konstitutionella fördraget i Tammerfors den 30 maj.Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki deltog den 30 maj i en diskussion om EU:s framtid och Finlands EU-politik och huruvida Finland kommer att ratificera EU:s konstitutionella fördrag. Europainformationen i Birkaland arrangerade diskussionen. Vid den öppna diskussionen i Tammerfors stadsbibliotek Metso berättade minister Lehtomäki för publiken bland annat att det inte alls är säkert att EU kommer att förkasta det konstitutionella fördraget i sin helhet. Det handlar alltså enligt Lehtomäki inte om en begravning i stillhet och Finland vill därför nu inför sitt ordförandeskap bidra till att driva frågan framåt. Regeringen föreslår på fredagen i en proposition till riksdagen att fördraget skall ratificeras.

Nyheter 12.6.2006

EU gästar Södra Karelen i höst

Villmanstrand och Imatra står värd för flera EU-möten i höst. Den 1-2 september samlas EU:s utrikesministrar till ett informellt utrikesministermöte i Villmanstrand. Deltagarna i den nordliga dimensionens tjänstemannamöte sammanträder i Imatra i slutet av oktober. Viborgsporten leder gästerna till Villmanstrands fästningsområde, där mötet äger rum.

Nyheter 9.6.2006

Agendan för Finlands EU-ordförandeskap preciserad

EU-ministerutskottet godkände den 24 maj en preciserad agenda med teman och mål för Finlands EU-ordförandeskap som börjar i juli. Under sitt EU-ordförandeskap koncentrerar sig Finland på aktuella utmaningar. Foto: Europeiska kommissionen.Den färska agendan preciserar den agenda som EU-ministerutskottet godkände i november 2005.

Nyheter 5.6.2006

EU:s jordbruksministrar intar scenen i Uleåborg

Under Finlands halvår som EU-ordförande i juli-december 2006 är Norra Österbotten värd för fyra EU-möten i Uleåborg och ett i Kuusamo. Budgetkommittén, som sammanträder i Helsingfors, åker dessutom till Kuusamo för att bland annat besöka Oulanka nationalpark i slutet av juli. I slutet av september står Uleåborgs stadsteater värd för två EU-möten samtidigt. Foto: Uleåborgs stad.Jordbruksministrarna diskuterar jordbrukssektorns framtida utmaningar

Nyheter 1.6.2006

I Lahtis pågår förberedelserna för toppmötet och tjänstemannamötena

I Lahtis arrangeras under Finlands ordförandeskap två tjänstemannamöten samt ett inofficiellt möte för EU-ländernas stats- och regeringschefer. Toppmötet hålls fredagen den 20 oktober i Sibeliushuset. I samband med mötet ordnas ett extra trepartstoppmöte på det sociala området, i vilket deltar förutom Finland också de två följande ordförandeländerna, dvs. Tyskland och Portugal samt arbetsmarknadsorganisationer på europeisk nivå. Den gamla fabriksmiljön kring Sibeliushuset badade i solljus fredagen den 12.5, när bekräftelsen på platsen för EU:s inofficiella möte för stats- och regeringscheferna kom. Spänning i luften i Sibeliushuset

Nyheter 30.5.2006

Beslut om anslutningsdatum för Bulgarien och Rumänien uppskjuts till hösten

EU-kommissionen lade 16.5 fram sin rapport om hur Bulgarien och Rumänien uppfyller kriterierna för ett EU-medlemskap. Enligt kommissionen förutsätter ländernas anslutning till EU i början av 2007 att de går vidare med de reformer som krävs. I annat fall kan de två ländernas medlemskap skjutas upp till 2008. De största bristerna för Bulgariens och Rumäniens del hör speciellt samman med rättsliga och inrikes frågor. Av Bulgarien i synnerhet krävs fortsatta reformer inom rättssystemet och åtgärder för att bekämpa korruption och organiserad brottslighet. Kommissionens ordförande Barroso anser att EU måste respektera de förbindelser som gjorts, men samtidigt måste man se till att de länder som ansluter sig uppfyller anslutningskriterierna.

Nyheter 29.5.2006

Även Joensuu står värd för ett tjänstemannamöte under Finlands EU-ordförandeskap

Finlands EU-ordförandeskap hämtar CREST-kommittén samt samarbetsgruppen för forsknings- och atomärenden till Joensuu i juli. Mötesdeltagarna får också se det fantastiska nationallandskapet i Koli. Foto: Rauno Kokko.CREST-kommittén (Kommittén för vetenskaplig och teknisk forskning) samt samarbetsgruppen för forsknings- och atomärenden samlas i Joensuu 4–7 juli 2006 – alldeles i början av Finlands EU-ordförandeskap. CREST-kommittén är en rådgivande kommitté som på vetenskapens och teknologins område biträder rådet och kommissionen. Generaldirektören för kommissionens generaldirektorat för forskning sitter som ordförande. Samarbetsgruppen för forsknings- och atomärenden är underställd EU:s ministerråd och bereder forskningsärenden som skall behandlas i rådet.

Nyheter 24.5.2006

EU-ordförandeskapet är mer än toppmöten

Också arbetsgrupperna leds av finländare under Finlands EU-ordförandeskap. Varje dag sammanträder nästan tjugo olika arbetsgrupper i Bryssel för att bereda beslutsfattandet i unionen. Foto: Europeiska unionens råd.Merparten av EU-mötena under EU-ordförandeskapet är tjänstemannamöten mellan medlemsländerna. Vid mötena bereds framtida lagstiftning som ministrarna skall fatta beslut om. Drygt 200 arbetsgrupper och kommittéer med representanter för medlemsstaterna bereder unionens beslutsfattande.

Nyheter 22.5.2006

Europeiska ombudsmannen mottog i fjol nästan 4000 klagomål

De vanligaste orsakerna till klagomålen var vägran att ge information, maktmissbruk, felaktigt förfarande och onödig försening. Europainformationens infoblad Medborgarnas vädjorätt och möjligheter att anföra klagomål presenterar olika sätt att anföra klagomål i Europa. Nikiforos Diamandouros från Grekland har varit Europeisk ombudsman sedan april 2003. Foto: Europeiska kommissionen.Europeiska ombudsmannens kontor undersökte i fjol 627 av nästan 4 000 klagomål från enskilda personer, företag och organisationer. Europeiska ombudsmannen behandlar endast klagomål om missförhållanden i verksamheten inom EU:s organ eller institutioner. Två tredjedelar av klagomålen avsåg frågor som föll utanför ombudsmannens behörighet.

Nyheter 22.5.2006

Savolaxare språkbadade i Euroscola

En trupp på trettio gymnasister från Leppävirran lukio bröt modigt igenom språkmuren i Europaparlamentets Euroscola. Sammanlagt deltog cirka 350 studerande från tretton EU-länder. Euroscolagruppen från Leppävirran lukio skaffade EU-information från Europaparlamentet.– Jag hörde om Euroscola av en kollega och skickade en ansökan till Europaparlamentets informationskontor i Finland, berättar historielärare Markus Harard som organiserat resan. Leppävirtagruppen gav sig av till Strasbourg via Paris, där de tillbringade tre dagar.

Nyheter 19.5.2006

Vasa står värd för det finländska ordförandeskapets första tjänstemannamöte

EU:s generaldirektörer för fiskeri håller det första av cirka 130 möten under Finlands halvår som ordförande. Vid mötet tar Finland över ordförandeklubban av Österrike. Cirka 70-80 personer väntas delta i mötet i Vasa. I bilden stadshuset i Vasa. Foto: EuropainformationenDet informella mötet för generaldirektörerna för fiskeri hålls i Åbo Akademis lokaler i Vasa den 30 juni-1 juli 2006. Vid mötet övergår ordförandeskapet i nya händer, eftersom Österrike fortfarande innehar ordförandeskapet under den första mötesdagen. Finland har därför förberett mötet i samarbete med Österrike.

Nyheter 19.5.2006

Europadagen firas den 9 maj

Europadagen firas den 9 maj eftersom Schumandeklarationen, som innebar startskottet för Europeiska gemenskapen, framfördes denna dag år 1950. Europadagsfirandet kulminerade 2005 i en fest i Esplanadparken i Helsingfors. Foto: Europainformationen.Den 9 maj 1950 klockan 18.00 hade pressen sammankallats till Frankrikes utrikesministerium i Paris för att delges en "kommuniké av högsta vikt". Den så kallade Schumandeklarationen, som hade författats av Jean Monnet, framfördes och kommenterades av Frankrikes utrikesminister Robert Schuman.

Nyheter 11.5.2006

Finland förbereder sig för att ta över ordförandeskapet för EU

Finlands EU-ordförandeskap som inleds 1.7.2006 närmar sig. Vår EU-representation i Bryssel kommer att spela en central roll vid handhavandet av ordförandeskapet. Ambassadör Eikka Kosonen vid Finlands EU-representation berättar här om sina tankar inför ordförandeskapet. EU-ordförandeskapet är en stor utmaning. För att vi med framgång skall klara av det krävs alla medverkandes insatser både i Finland och i Bryssel, konstaterar Eikka Kosonen. Foto: Europainformationen.Förberedelserna för Finlands andra EU-ordförandeskap inleddes redan för flera år sedan. Takten har intensifierats såväl i fråga om de praktiska arrangemangen som i sakfrågorna ju närmare ordförandeskapet har kommit. Tidigare erfarenheter har visat att den brådaste tiden är ett halvt år före dagen D.

Nyheter 11.5.2006

Landskapen 10 år i Europeiska unionen – Egentliga Tavastland

"När Finland förberedde sig för EU-medlemskapet befann sig landskapet Tavastland, liksom övriga landet, i en djup lågkonjunktur", minns regionutvecklingschef Hannu Saarinen vid Tavastlands förbund. Tavastehus slott.

Nyheter 2.5.2006

EU:s finansieringsram 2007-2013 väcker debatt

Europainformationens seminarieserie om finansieringsramarna har väckt livlig diskussion i landskapen. Salmi anser att det viktiga är hur pengarna används och om de kan få något nytt till stånd.I de finländska landskapen pågår för tillfället en diskussion om hur man bäst kan förbereda sig inför Europeiska unionens nya programperiod 2007-2013. Utrikesministeriets Europainformation har dragit sitt strå till stacken och bidragit till debatten genom att arrangera regionala seminarier som behandlat finansieringspaketets inverkan på Finland och landskapen. Finansieringsturnén är redan i full gång och har mottagits väl i de olika regionerna.

Nyheter 2.5.2006

Livlig diskussion om EU:s snabbinsatsstyrkor

Publiken undrade särskilt hur unionens 27 medlemsländer kan enas om att skicka ut styrkor. EUFOR-verksamhet i Bosnien-Herzegovina. Foto: Europeiska unionens rådEuropainformationen i Nyland arrangerade måndagen den 3 april en diskussion kring EU:s säkerhets- och försvarspolitik och snabbinsatsstyrkorna. Riksdagsledamot Eero Lankia och överdirektör Pauli Järvenpää vid försvarsministeriet berättade om styrkornas sammansättning, uppdrag och användningsmöjligheter samt om förnyandet av den nationella krishanteringslagstiftningen.

Nyheter 25.4.2006

Den nya .eu internet adressen utmanar .com prefixet

Förutom företag och organisationer kan nu individer som är fastbosatta inom unionen ansöka om webbadresser med .eu-områdesprefixet. Berlaymont byggnaden i Bryssel fick den 7.4 på sin fasad .eu-prefix. Bild: Europeiska Unionens kommissionI december 2005 tillkom den nya .eu-prefixet som kunde sökas av företag och orgnisationer. Hittills har ca 320 000 företag och organisationer samt andra sökande med ett etablerat namn sökt en webbadress med prefixet .eu. Det egna europeiska prefixet antas intressera människor och man förväntar sig flera hundratusen nya ansökare för prefixet. Kommissionen tror även att .com-prefixet får en utmanare i .eu-prefixet. Berlaymont byggnaden iklädd .eu-prefixet. Bild: Europeiska Unionens KommissionDet nya .eu-prefixet kan sökas via en officiell registerupprätthållare på nätet. Ansökningarna behandlas i tur och ordning enligt när de är inlämnade och namnen registreras utan formaliteter inom loppet av några timmar. Det nya områdesprefixet administreras av EURid-sammanslutlingen som verkar utan vinstintressen.

Nyheter 21.4.2006

Vilket slags EU vill vi ha?

Nu kan du diskutera unionens framtid på europeisk nivå. Europeiska kommissionen öppnade den 27 mars en webbplats för en omfattande debatt om EU. På webbplatsen "Debate Europe" kan man diskutera Europeiska unionens framtid på unionens tjugo officiella språk.

Nyheter 18.4.2006

Enhetligt EU-körkort införs senast 2012

Avsikten är att förhindra förfalskning av körkort och förbättra trafiksäkerheten i unionen. Det nya körkortet träder i kraft i medlemsländerna senast år 2012 och det kommer att ersätta 110 olika körkort Transportkommissionär Jacques Barrot och de 110 körkorten. Foto: Europeiska unionens råd.EU:s transportministrar godkände det nya gemensamma körkortet i Bryssel måndagen den 27 mars. "EU-körkortet är av avgörande betydelse för trafiksäkerheten och för bedrägeribekämpning. Det kommer att göra det lättare att resa i Europa utan att stöta på byråkratiska hinder", kommenterade EU:s transportkommissionär Jacques Barrot.

Nyheter 13.4.2006

Europeiska rådet fokuserade på EU:s energipolitik

Medlemsländerna diskuterade energifrågor ingående och beslutade hur energifrågor i fortsättningen skall behandlas. Unionen antog också särskilda åtgärder för att genomföra Lissabonstrategin. Vid sidan om debatten kring energifrågorna firade Europeiska rådet kommissionsordföranden José Barrosos födelsedag med en tårta. Foto: Sekretariatet för Österrikes ordförandeskap.Vårens Europeiska råd diskuterade energifrågor ingående. På agendan stod bland annat utvecklingen av den inre marknaden för energi, främjande av energieffektivitet, förnybara energikällor och trygg energiförsörjning. Europeiska kommissionen och den höge representanten Javier Solana ombads bereda en strategi för de externa energiförbindelserna. Mötet beslutade också hur energifrågor i fortsättningen skall behandlas i Europeiska rådet. Kommissionen kommer regelbundet att utarbeta en strategisk energiöversyn för unionen. Den första föreläggs Europeiska rådet våren 2007. Man kommer att återkomma till energifrågorna under Finlands ordförandeskap.

Nyheter 6.4.2006

"Tjuvstart" för Finlands EU-ordförandeskap i Wien

Ministrar med ansvar för turismfrågor diskuterade turismens betydelse för tillväxten och sysselsättningen i EU. Erkki Virtanen, Günter Verheugen, Evelyne Huytebroeck, Fanny Palli-Petralia och Martin Bartenstein åker hästskjuts i Wien i närheten av slottet Hofburg. Foto: Österrikes utrikesministerium.Finland och Österrike arrangerade en ministerkonferens om turism i Wien den 20 och 21 mars 2006. Konferensen syftade till att stärka turismens betydelse för tillväxt och sysselsättning. Dessutom diskuterades Europeiska kommissionens förslag till EU:s nya turismpolitik för första gången.

Nyheter 30.3.2006

EU:s utrikesministrar diskuterade situationen på västra Balkan

EU:s informella utrikesministermöte (Gymnich) gjorde klart att EU vill se länderna på västra Balkan som medlemmar i unionen. Gymnich sammanträder nästa gång i september i Villmanstrand. FN:s särskilda sändebud, president Martti Ahtisaari, utvidgningskommissionär Olli Rehn och EU-ordförandelandet Österrikes utrikesminister Ursula Plassnik vid en presskonferens i Salzburg. Foto: Österrikiska EU-ordförandeskapets webbplats.Det huvudsakliga temat för EU-utrikesministrarnas informella möte i österrikiska Salzburg den 10-11 mars 2006 var situationen på västra Balkan och regionens relationer till Europeiska unionen. FN:s särskilda sändebud, president Martti Ahtisaari, som förhandlar om Kosovos framtid, inledde diskussionen om Kosovo med att redogöra för situationen i regionen. Kommissionen förelade ministrarna sitt meddelande "Västra Balkans väg mot EU: stärkt stabilitet och välstånd". I samband med mötet träffade EU:s utrikesministrar också Albaniens, Bosnien-Hercegovinas, Kroatiens, Serbien och Montenegros och Turkiets utrikesministrar.

Nyheter 28.3.2006

Övergångstiden för EU:s nya medlemsländer löper ut den 1 maj

Regeringen föreslår i sin redogörelse att Finland inte skall förlänga övergångstiden för arbetskraftens rörlighet från EU:s nya medlemsländer. Den 1 maj 2004 fick EU tio nya medlemsländer. Dagen firades på många sätt runtom i Europa. Foto: Europeiska kommissionen.Regeringen föreslår i samband med en redogörelse till riksdagen som statsrådet godkände den 8 mars att Finland inte förlänger den övergångstid som antogs den 1 maj 2004 för arbetskraftens rörlighet från EU:s nya medlemsländer. Slopandet av övergångstiden antas inte väsentligt påverka utbudet av arbetskraft från nya EU-länder i Finland.

Nyheter 24.3.2006

Vår i Europa 2006

Europeiska skoldatanätet har igen inbjudit skolor och läroanstalter att fira Vår i Europa den 21 mars och den 9 maj 2006. Syftet med Vår i Europa - Spring Day in Europe är att ge skolelever och studerande ökad kunskap om Europeiska unionen och dess beslutsprocess.

Nyheter 17.3.2006

Landskapen 10 år i Europeiska unionen; Åland

Även Åland kan påverka Europeiska Unionens beslutsfattande. Detta sker bland annat i regionkommittén säger Ålands landskapsregerings minister för EU-frågor, Britt Lundberg. Kastelholms slott, Ålands enda medeltida slott, har under århundradena

Nyheter 10.3.2006

EU i Tammerfors – en inblick i mötena under det kommande ordförandeskapet

Bland EU-mötena i Tammerfors under Finlands ordförandeskap är det informella ministermötet för rättsliga och inrikes frågor och utrikesministermötet om Barcelonaprocessen de mest väsentliga. Mötesplatsen är Tammerforshuset. Tammerforshuset är mötesplatsen för EU-mötena i Tammerfors. Foto: UM/Matti TirriDen 14 februari höll Europainformationen i Birkaland ett seminarium som blickade mot Finlands ordförandeskap som inleds i juli, och mötena som hålls i Tammerfors.

Nyheter 7.3.2006

Ekofin diskuterade ekonomiska strukturreformer

Ekonomi- och finansministrarna sammanträdde den 14 februari i Bryssel för att diskutera frågor kring förberedelserna av Europeiska rådet. Ekofinrådet diskuterade frågor kring den åldrande befolkningen. Foto: Europeiska unionens rådMinistrarna behandlade Lissabonstrategin som syftar till ekonomisk tillväxt och förbättrad konkurrenskraft. Enligt kommissionens framstegsrapport om Lissabonstrategin skall Finland ytterligare öka produktiviteten och höja sysselsättningsgraden. Finland skall dessutom stärka den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt. Inom ramen för de nationella Lissabonprogrammen har flera medlemsländer redan börjat reformera sina pensionssystem och arbetsmarknadsstrukturer. Finland skall under sitt ordförandeskap fortsätta med uppföljningen av de strukturella reformerna.

Nyheter 3.3.2006

Landskapen 10 år i Europeiska unionen; Mellersta Österbotten

Jordbruket har fortfarande en viktig ställning i Mellersta Österbotten, anser landskapsdirektören för Mellersta Österbottens förbund Altti Seikkula. I Mellersta Österbotten är jordbruksnäringen i huvudsak koncentrerad till mjölkboskapsskötsel och potatisodling. Foto: Europeiska kommissionen.Inställningen till Finlands medlemskap i Europeiska unionen varierade mellan kommunerna i Mellersta Österbotten. Allmänt taget motsatte sig en majoritet av befolkningen EU-medlemskapet i folkomröstningen.

Nyheter 23.2.2006

Europainformationens nya materialpunkt i Glaspalatset

Materialpunkten erbjuder kostnadsfria publikationer om EU på finska och svenska. Materialpunkten är öppen måndag-fredag klockan 11.00-18.00. Adressen är Mannerheimvägen 22-24, andra våningen. Träffpunkt@lasipalatsi erbjuder nu också information om Europeiska unionen. Foto: Europainformationen.Utrikesministeriets Europainformation öppnade en materialpunkt i Träffpunkt@lasipalatsi torsdagen den 26 januari. Europainformationens informatörer var på öppningsdagen i Glaspalatset för att svara på medborgarnas frågor om EU. De nya publikationerna intresserade besökarna som bland annat ställde frågor om EU-finansiering.

Nyheter 20.2.2006

EU:s utrikesministrar diskuterade relationerna till Mellanöstern

Måndagens ministermöte behandlade situationen i västra Balkan och Mellanöstern. Utrikesminister Erkki Tuomioja diskuterade med sin österrikiska kollega Ursula Plassnik. Foto: Europeiska unionens rådEU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträdde i måndags för att diskutera bland annat situationen i västra Balkan och Mellanöstern samt det ekonomiska stödet till Palestina i fortsättningen. Kommissionär Olli Rehn förelade rådet ett meddelande om utvecklingen i västra Balkan och praktiska insatser för att föra regionen närmare Europa. Den höge representanten Javier Solana presenterade en lägesrapport om Kosovo. Ministrarna konstaterade att framsteg måste göras när det gäller enhetligheten och statusprocessen i regionen.

Nyheter 15.2.2006

Unionens framtid diskuterades i Salzburg

Möjligheterna att förbättra människors förtroende för unionen togs upp till diskussion i Salzburg i helgen. Österrikes förbundskansler Wolfgang Schüssel öppnade konferensen The Sound of Europe. Foto: Österrikes ordförandeskap/Hopi-Media/Georges Schneider.EU:s ordförandeland Österrike arrangerade den 27-28 januari tillsammans med kommissionen konferensen The Sound of Europe i Salzburg i Österrike. Vid evenemanget firades också 250-årsjubileet av Wolfgang Amadeus Mozarts födelse.

Nyheter 3.2.2006

Moms – försöket framskred inte i Ecofin-rådet

Ministrarna kunde inte enas politiskt om sänkta moms – satser. Ansträngningar för att nå samförstånd fortsätter att göras under resten av den här veckan. Den i Bryssel samlade Ecofin-rådet diskuterade bland annat om sänkta moms – satser.

Nyheter 2.2.2006

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation

Ansökan skall inlämnas senast den 31 januari. Under 2006 betonas särskild främjandet av medborgardiskussionen om EU:s konstitutionella fördrag och framtidsutsikt samt Finlands EU-ordförandeskap. Bild: Syftet med understöden är att öka kunskaperna om EU i Finland.

Nyheter 1.2.2006

Schengen i Europeiska Unionen

I och med Schengens generalfördrag avskaffades individers gränsformaliteter mellan Schengen-områdets länder. Under det här året görs landsenliga Schengen bedömningar för de nya medlemsländerna. Baserat på dessa bedömningar görs beslut om avlägsnande av de inre gränsformaliteterna för de nya medlemsländerna tidigast år 2007. De fem grundarmedlemmarna beslöt i Luxemburgs Schengen år 1985 att avlägsna hindren för individers fria rörlighet mellan staterna. Bild: Staden Schengen.Europeiska Gemenskapens fem grundarmedlemmar (Frankrike, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna) beslöt år 1985 i Luxemburgs Schengen att avlägsna de hinder som begränsar individers fria rörlighet mellan länderna. Efter det här sammanställdes ett generalfördrag, vilken undertecknades av samma fem länder den 19 juni 1990. Fördraget trädde i kraft år 1995 och avlägsnade därmed de undertecknade nationernas inre gränser och skapade en gemensam yttre gräns. I Amsterdams toppmöte 1997 beslöts Schengen – regelverket infogas i Europeiska unionen.

Nyheter 27.1.2006

Tjänstedirektivet tog ett steg framåt

Den politiska diskussionen om innehållet i tjänstedirektivet och ännu oftare om det man trodde direktivet innehåller har avmattats något sedan förra våren då man i efterdyningarna av Europeiska rådet och den franska folkomröstningen till och med talade om att "begrava" förslaget. Nu förs den offentliga debatten för det mesta med rätt argument. Parlamentet röstar om tjänstedirektivet i plenum tidigast i slutet av januari.Beredningen, som snart pågått i två år, led av ett slags överdriven försiktighet, men förra hösten medförde en ny situation. Den brittiska ordföranden förde diskussionerna fördomsfritt framåt och tog tag i frågor som upplevts som problematiska såsom direktivets tillämpningsområde, skyddsreglering för utsända arbetstagare och principen om ursprungsland. Dessa teman diskuterades även i konkurrenskraftsrådet i november.

Nyheter 27.1.2006

Österrikes EU-ordförandeskap inleds den 1 januari 2006

Österrike är EU:s ordförandeland i ett halvt år från och med den 1 januari. Efter Österrike tar Finland över som ordförande från den 1 juli till slutet av år 2006. Österrikes utrikesminister Ursula Plassnik. Foto: Europeiska unionens råd.Österrikes EU-ordförandeskap har fyra huvudsakliga mål: att skapa arbetsplatser och stärka den ekonomiska tillväxten; utveckla och säkra den europeiska sociala modellen; stärka européernas förtroende för det europeiska projektet; främja Europas roll i den globala verksamheten.

Nyheter 16.1.2006

Europeiska rådet kom överens om unionens finansieringsram för 2007-2013

Europeiska rådet, som sammanträdde i Bryssel den 15 och 16 december, nådde politisk enighet om unionens finansieringsram för åren 2007 - 2013. I och med budgetöverenskommelsen kunde även Makedonien beviljas kandidatlandsstatus. Efter långa diskussioner kom man överens om finansieringsramarna.

Nyheter 4.1.2006

Publikationer och Internet de populäraste källorna till information om EU

Allmänheten hoppas dessutom få information om EU via tidningar och tv. Informationen skall helst ges på ett lättfattligt och förståeligt språk. Detta framgick av Europainformationens opinionsundersökning. Nylands Europainformation på Helsingfors bokmässa 27-30 oktober 2005.

Nyheter 4.1.2006

Beredningen av EU:s kemikaliemyndighet i Helsingfors framskrider

EU:s konkurrenskraftsråd nådde enighet om förslaget till kemikalieförordningen Reach den 13 december. Samförståndet ger fart åt förberedelserna inför kemikaliemyndigheten som skall grundas i Helsingfors. Konkurrenskraftsrådet nådde enighet om Reach-förordningen den 13 december. Foto: Europeiska unionens råd.I december 2003 beslutade Europeiska rådet om placeringen av 10 EU-myndigheter och beslutade då placera den europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors.

Nyheter 2.1.2006

Landskapen 10 år i Europeiska unionen; Kajanaland

Kajanaland genomgår för tillfället som första landskap i Finland ett förvaltningsförsök. Ett av förvaltningsförsökets syften är att skaffa erfarenhet av ett "mellaneuropeiskt" starkt regionalt självstyre. I Kajanalands förvaltningsmodell har en del av makten på europeiskt vis överförts från statens central- och regionalförvaltning till själva regionen. Kajaneborgs slottsruin i rimfrost. Foto: Kajana stad.Svårt utgångsläge

Nyheter 2.1.2006