Vad händer efter EU-valet?

EU-valet har hållits och nu inleds konstitueringen av det nya parlamentet samt utnämningen av EU-kommissionens ordförande och andra topptjänster. I juli 2024 inleds en ny mandatperiod, och parlamentarikerna fortsätter arbetet med de lagförslag som inte färdigställdes under den föregående perioden. När den nya kommissionen har bildats börjar den föreslå ny lagstiftning.

Nyheter 19.6.2024

Anställd vid EU – samarbete mellan Europaparlamentet och det brittiska parlamentet

Sanna Kangasharju arbetar på Europaparlamentets kontor i London som kontaktperson med uppgift att bygga upp och upprätthålla kontakter mellan Europaparlamentet och det brittiska parlamentet. I denna artikel i serien ”Anställd vid EU” berättar hon om sin karriär och delar med sig av sina tips till alla som är intresserade av att arbeta inom EU.

Anställd vid EU 30.5.2024

Månadens fråga: Vilka följder har brexit haft för unga?

När britterna röstade om sitt lands utträde ur EU år 2016 var valdeltagandet bland unga lägre än bland äldre åldersklasser. Också i Europaparlamentsvalet 2019 röstade bara 23,3 procent av 20–24-åringarna i Finland. Inför nästa Europaparlamentsval frågade vi hur de ungas valdeltagande påverkade resultatet av folkomröstningen i Storbritannien och vilka följder brexit har haft för brittiska ungas liv. Frågan besvarades av Art O'Mahony från den brittiska Europarörelsen.

Månadens fråga 6.5.2024

Uppdaterade EU-material och ny video om hur EU-lagar blir till har publicerats

Det har publicerats uppdaterade versioner av Europainformationens populäraste EU-material: boken EU-basfakta, broschyren EU i korthet, Europakartan och de populära bokmärkena. På Europainformationens Youtube-kanal finns dessutom en ny video om hur EU-lagar blir till. Den lämpar sig utmärkt till exempel för undervisning.

Nyheter 2.5.2024

EU stärker sin konkurrenskraft och effektiviserar den inre marknaden

Europeiska unionen utvecklar sin långsiktiga konkurrenskraft och åtar sig att reformera sin inre marknad. EU-ländernas stats- och regeringschefer kom också överens om att göra EU:s kapitalmarknad midigare. Målen fastställdes vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel torsdagen den 18 april. Statsminister Petteri Orpo företrädde Finland vid mötet.

Nyheter 19.4.2024

Europadagen uppmärksammas med informationstillfällen om Europaparlamentsvalet, kulturprogram och aktiviteter för hela familjen

Europadagen firas traditionellt den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen. I år firas Europadagen med anledning av årets Europaparlamentsval vid två evenemang: lördagen den 4 maj på Narinken i Helsingfors och tisdagen den 7 maj på Helsingfors centrumbibliotek Ode.

Nyheter 19.4.2024

Minister Adlercreutz besöker universitet för att tala om de olika möjligheterna att arbeta i EU

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz kommer under våren att besöka flera finländska universitet för att berätta om och diskutera möjligheterna att arbeta i EU. Syftet med universitetsturnén är att öka de studerandes intresse för en EU-karriär och ge grundläggande information om EU-uppgifter.

Nyheter 5.4.2024

Anställd vid EU – lagstiftning och budgetberedning

Minna Ollikainen arbetar i Europaparlamentet som rådgivare till direktören med ansvar för de utskott som arbetar med budgetfrågor. I denna artikel i serien ”Anställd vid EU” berättar hon om sin karriär och delar med sig av sina tips till alla som är intresserade av att arbeta inom EU.

Anställd vid EU 3.4.2024

Finlands initiativ framskred i Europeiska rådet

EU-ländernas stats- och regeringschefer, som sammanträdde i Bryssel torsdagen den 21 mars, uttryckte sitt starka stöd för Ukraina och främjade Europas försvarsberedskap och försvarsförmåga.

Nyheter 27.3.2024

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2024

Statsrådets kansli har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation. Statsunderstöd har beviljats 19 organisationer för sammanlagt 22 projekt.

Nyheter 14.3.2024

EU-valet 2024 – var, när, hur?

Nästa Europaparlamentsval förrättas i juni 2024. I Finland är valdagen den 9 juni 2024. Vid valet väljs ledamöter av Europaparlamentet för följande femårsperiod 2024–2029. Det väljs sammanlagt 720 ledamöter, det vill säga EU-parlamentariker, varav 15 väljs från Finland.

Nyheter 1.3.2024

Kommissionen lade fram rekommendation om utsläppsminskningsmål för 2040 – målet är att uppnå klimatneutralitet före 2050

Den 6 februari offentliggjorde Europeiska kommissionen ett utsläppsminskningsmål för 2040 och meddelanden om industriell koldioxidhantering. De understryker vikten av rena lösningar och koldioxidbindning för att målen ska uppnås.

Aktuellt 28.2.2024

Månadens fråga: Tänk om Finland hade gjort ett annat val 1994?

I år har det gått 30 år sedan det ordnades en rådgivande folkomröstning om Finlands EU-medlemskap. Ismo Ulvila, som är kommunikationschef vid Europeiska kommissionens representation i Helsingfors, funderar hur saker och ting skulle kunna se ut om Finland hade gjort ett annat val då.

Månadens fråga 22.2.2024

Anställd i EU – den gröna omställningen och jämställdhetsfrågor i fokus

Amaya Einola arbetar i Europeiska kommissionen med temana hållbar utveckling och jämställdhet. Arbetet i enheten för Europeiska fonden för hållbar utveckling omfattar nära samarbete med de europeiska utvecklingsbankerna, och syftet är att skapa fungerande samarbetsmodeller mellan den offentliga och den privata sektorn. Vi frågade Einola vad som motiverar henne i arbetet och hurdana tips hon skulle ge den som är intresserad av en EU-karriär.

Anställd vid EU 21.2.2024

Anställd vid EU – chef för Europeiska kommissionens representation

Europeiska kommissionen har i varje EU-medlemsland en representation som bland annat har till uppgift att föra en dialog om EU med medlemslandets ministerier, andra beslutsfattare och berörda grupper. Representationen sprider information särskilt om kommissionens initiativ och roll och mer allmänt om EU:s verksamhet. Maria Blässar arbetar i Helsingfors som chef för Europeiska kommissionens representation i Finland. Vi frågade henne vad som är det bästa med hennes jobb och vilka tips hon har till den som är intresserad av en karriär inom EU.

Anställd vid EU 6.2.2024

EU bekräftade sitt långvariga stöd till Ukraina – statsminister Orpo är nöjd med beslutet

Statsrådets kommunikationsavdelning, pressmeddelande 1.2.2024

Aktuellt 2.2.2024

Europainformationen deltar i Educa-mässan

Educa 2024-mässan för undervisningssektorn hålls i Helsingfors mässcentrum den 26–27 januari 2024. Europainformationen besöker utrikesministeriets mässmonter 6n50 och delar ut material om aktuella EU-frågor.

Nyheter 23.1.2024

Regeringen fastställde Finlands viktigaste mål för EU-politiken

EU-ministerutskottet fastställde i enlighet med regeringsprogrammet Finlands viktigaste EU-politiska mål för de kommande åren. Målen bidrar till den strategiska agenda som anger EU:s mål för 2024–2029. EU-ländernas stats- och regeringschefer beslutar om agendan efter Europaparlamentsvalet i juni.

Aktuellt 22.1.2024