Europeiska rådet har fattat ett historiskt beslut om att öppna förhandlingar om Ukrainas och Moldaviens framtida EU-medlemskap

Under Europeiska rådets sista toppmöte 2023 fattade EU-ländernas stats- och regeringschefer det historiska beslutet att inleda anslutningsförhandlingar med Ukraina och Moldavien. Samtidigt beviljades Georgien status som kandidatland. Anslutningsförhandlingar kommer att inledas med Bosnien och Hercegovina så snart landet i nödvändig grad uppfyller kriterierna för medlemskap.

Nyheter 20.12.2023

Europainformationen blir en del av statsrådets kansli – vad kommer att förändras?

Europainformationen som nu hör till enheten för Europa- och närområdeskommunikation vid utrikesministeriet övergår till statsrådets kansli den 1 januari 2024. Statsrådets kansli ansvarar för statsrådets kommunikation om och samordning av EU-ärenden. Europainformationens nya plats i kansliets organisation motsvarar således arbetsfördelningen inom statsförvaltningen. Europainformationen kommer också i fortsättningen att vara en tillförlitlig källa till EU-information.

Aktuellt 19.12.2023

Statsunderstöd för Europainformation för 2024 kan nu sökas

Statsrådets kommunikationsavdelning, pressmeddelande 10.11.2023

Nyheter 10.11.2023

EU-medlemskapet kostade Finland 144 euro per invånare i fjol

Finansministeriet, pressmeddelande 15.9.2023

Nyheter 15.9.2023

Anställd vid EU: internationella operationer

Tidigare officeren vid Gränsbevakningsväsendet och Tullens generaldirektör Antti Hartikainen har under sin karriär också deltagit i flera EU-uppdrag. Han har bland annat varit chef för EU:s rådgivande uppdrag i Ukraina, EU:s gränsförvaltningsuppdrag i Libyen och EU:s rådgivande grupp för Armenien.

Aktuellt 7.7.2023

EU-ländernas stats- och regeringschefer: Det starka stödet till Ukraina fortsätter

Statsrådets kommunikationsavdelning Utgivning30.6.2023

Aktuellt 30.6.2023

Prioriteringarna under det spanska ordförandeskapet i EU är industri, teknik och grön omställning

Spaniens femte period som EU-ordförande börjar den 1 juli 2023  då ordförandeskapet övergår från Sverige till Spanien. Prioriteringarna under Spaniens ordförandeskapsperiod handlar om att minska EU:s beroende och arbeta för social och ekonomisk rättvisa och sammanhållning i Europa. Spanien är ordförande fram till utgången av december.

Aktuellt 26.6.2023

Blev det strul på resan – EU kan kanske hjälpa dig

När semestern närmar sig är det många som planerar på en tåg-, flyg- eller båtresa. Om din resa blir inställd eller försenad har du som resenär vissa EU-rättigheter. De nya reglerna för tågresenärers rättigheter som just trätt i kraft förbättrar också bland annat tillgängligheten och gör det enklare att ta med sig en cykel på tåg.

Aktuellt 14.6.2023

På hösten blir det ändringar i ansökan om statsunderstöd som beviljas av utrikesministeriet

I samband med projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten ska ministeriet stegvis ta i bruk nya webbtjänster. Hösten 2023 ska statsunderstödet till civilsamhällesorganisationers Europainformation och statsunderstödet till civilsamhällesorganisationers verksamhet i anslutning till utrikes- och säkerhetspolitiken sökas i den nya tjänsten. Ändringen kräver åtgärder av sökandena. Ansökningsomgångarna kommer att ordnas om riksdagen beviljar anslag.

Aktuellt 13.6.2023

Månadens fråga: Det blir obligatoriskt med företags samhällsansvar – vad innebär det?

EU arbetar just nu med ett nytt direktiv som gäller företags samhällsansvar. Det innebär att företagen ska respektera internationellt identifierade mänskliga rättigheter och ingångna miljöavtal också i sådana länder vars lagstiftning inte förutsätter det. Vi frågade Linda Piirto vid utrikesministeriets enhet för hållbar handel vad företags samhällsansvar och EU:s nya direktiv innebär.

Månadens fråga 24.5.2023

Lagen om företagens samhällsansvar som är under beredning väcker frågor

Om den nya lagen om företagens samhällsansvar som är under beredning i EU genomförs, innebär den omvälvande förändringar i de europeiska företagens sätt att köpa produkter och tjänster i utvecklingsländer. Den nya lagen förväntas förbättra de lokala arbetstagarnas rättigheter och minska miljöbrott.

Nyheter 11.5.2023

Europadagen firas den 9 maj – allt viktigare med fred och sammanhållning i Europa

Europadagen firas traditionellt den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen. Det är en dag för europeisk fred och gemenskap. I år uppmärksammas Europadagen i Helsingfors centrumbibliotek Ode och på webben. På programmet står flera aktuella diskussioner om Finlands och Europas framtid, musik och visningar av finalistfilmerna till LUX-publikpriset på Kino Regina.

Aktuellt 2.5.2023

Föregripande påverkansarbete och förhandlingar på en kompromissfabrik – en intervju med ambassadör Tuuli-Maaria Aalto

Tuuli-Maaria Aalto arbetar som  Coreper I-ambassadör vid Finlands ständiga representation i Bryssel. ”Min huvudsakliga uppgift är att bevaka Finlands intressen i EU”, säger Tuuli-Maaria Aalto. En typisk arbetsvecka består av att representera Finland vid EU-möten, såsom Coreper och ministerråden, och att delta i olika träffar för att driva på Finlands ståndpunkter. Vi ställde en fråga till ambassadören om vad som händer i Coreper och varför det är viktigt att påverka EU-lagstiftningen på förhand.

Aktuellt 25.4.2023

Från ministeriet till jordbävningsområdet – civilt bistånd till Turkiet och Syrien

I februari sände Finland både experthjälp och materiellt bistånd till jordbävningsområdet i Turkiet och Syrien. Pekka Tiainen som arbetar som specialsakkunnig vid inrikesministeriet ryckte snabbt ut till Turkiet för att leda ett europeiskt räddningsteam. EU:s internationella civila bistånd levereras på ett samordnat sätt via EU:s civilskyddsmekanism. Alla länder och till exempel FN-organisationer kan begära hjälp via denna mekanism vid katastrofer som inte går att klara på egen hand. Vi frågade Pekka Tiainen hur han upplevde arbetet i krisområdet och hur EU:s civilskyddsmekanism fungerar i praktiken.

Aktuellt 24.4.2023

Månadens fråga: Varför är riksdagsval också EU-val?

Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleds den 22 mars och den egentliga valdagen infaller söndagen den 2 april. Det är kanske många som inte kommer att tänka på att när de röstar i riksdagsvalet kan de också påverka EU:s politik och beslut. Varför är riksdagsval också EU-val? Månadens fråga besvaras av Laura Nordström, doktorand vid Helsingfors universitet.

Månadens fråga 23.3.2023

Anställd vid EU: från ministeriet till EU

Europeiska unionen har över 40 000 anställda, och drygt tusen av dem är finländare. Mikko Hakkarainen arbetar bland annat med Schengenfrågor vid kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor. Europainformationen frågade Hakkarainen hur han kommit att arbeta vid EU och vilka tips han har för dem som drömmer om en EU-karriär.

Anställd vid EU 21.3.2023

Snabbare och enklare ansökningsförfarande för EU-karriärer

Statsrådets kommunikationsavdelning 10.3.2023

Nyheter 10.3.2023

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2023

Utrikesministeriet har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer för Europainformation. Denna ansökningsomgång fick 22 organisationer stöd för 24 olika projekt.

Nyheter 8.2.2023

Vad är EU-sanktioner?

Internationella sanktioner är åtgärder för att begränsa ekonomiskt samarbete och till exempel trafik-, transport- och kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förbindelser med det utpekade landet eller de utpekade grupperna.

Nyheter 7.2.2023

Månadens fråga: Förbättrar det utvidgade Schengenområdet säkerheten?

Månadens fråga besvaras av överdirektör Laura Yli-Vakkuri från inrikesministeriet.

Månadens fråga 19.1.2023

Undervisning i krisområden som tema för utrikesministeriet på Educa-mässan

Educa 2023-mässan för undervisningssektorn hålls i Helsingfors mässcentrum den 27 – 28 januari 2023. I utrikesministeriets mässmonter 6n50 delar Europainformationen ut uppdaterat material om aktuella EU-frågor. Besökarna får också höra intressanta anföranden om hur Finland och EU stöder undervisningen i världens krisområden.

Nyheter 19.1.2023

Praktikplatser vid EU-delegationerna 2023–2025

Europeiska utrikestjänsten och kommissionen söker praktikanter till 140 delegationer runt om i världen. Ansökan pågår 4–31 januari 2023.

Nyheter 9.1.2023

Kroatien inför euron

Kroatien övergick till euro den 1 januari 2023. Efter Kroatiens anslutning består euroområdet av 20 stater.

Nyheter 3.1.2023