Frankrike inleder sitt EU-ordförandeskap – målet är ett starkare Europa

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd övergår från Slovenien till Frankrike den 1 januari 2022. Det är rentav trettonde gången som Frankrike innehar EU-ordförandeskapet. Frankrikes ordförandeskap pågår till slutet av juni.

Nyheter 28.12.2021

Ministrarna Haavisto och Skinnari diskuterar ett globalt starkare EU och möjligheter till civil påverkan under turnén Europa är vi

Utrikesminister Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari ska diskutera Europas framtid vid varsitt offentligt diskussionsmöte i november under ministerturnén Europa är vi. Utrikesminister Pekka Haavisto ska dryfta EU:s globala roll vid ett diskussionsmöte i Tankehörnan vid Helsingfors universitet den 9 november. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari ska diskutera möjligheter till civil påverkan i Lahtis huvudbibliotek den 16 november. Avsikten med diskussionsmötena är att höra allmänhetens tankar och förhoppningar angående Europas framtid.

Aktuellt 8.11.2021

Utlysning: Statsunderstöd för Europainformation 2022

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Ansökningstiden pågår fram till den 3 december 2021.

Nyheter 6.11.2021

Utlysning: Statsunderstöd för Europainformation 2022

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Ansökningstiden pågår fram till den 3 december 2021.

Nyheter 6.11.2021

Europeiska unionens riktning: Kriser utvecklar unionens säkerhet

Säkerheten har varit en del av EU:s grundtankar ända sedan unionen grundades. Utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik styrs av grundfördragen, men olika kriser spelar också en central roll.

Europeiska unionens riktning 3.11.2021

Europas framtid diskuteras på Helsingfors bokmässa

Helsingfors bokmässa ordnas i den 28–31 oktober i Helsingfors mässcentrum. Europainformationen bjuder på information om aktuella EU-frågor och ett urval avgiftsfria publikationer i sin monter 6g10. På mässan ges den nya boken Moninaisuudessaan yhtenäinen? Euroopan unionin suunta ut (på svenska 2022: ”Förenade i mångfalden? Europeiska unionens riktning”). Dessutom ordnar Europainformationen en paneldiskussion om Europas framtid efter coronapandemin söndagen den 31 oktober.

Nyheter 25.10.2021

Europeiska unionens riktning: Det är viktigt att medborgarna deltar i EU-debatten också när det pågår en kris

Kriser har upprepade gånger prövat Europeiska unionen, men de har också förenat den. Samtidigt oroar sig medborgarna för att beslutsfattandet sker allt längre bort från den vanliga väljaren.

Europeiska unionens riktning 22.10.2021

Hur kommer Europa att se ut efter coronan? – se diskussion under Europaforum

Under Europaforum i Åbo diskuterades den fria rörlighetens framtid i Europeiska unionen. Frågor som väckte diskussion var bland annat coronapasset och vad EU lärt sig av pandemin.

Nyheter 30.9.2021

Vilka EU-frågor vill du diskutera?

Din röst behövs. Konferensen om Europas framtid ger EU-medborgarna ett unikt tillfälle att diskutera Europas mål och framtid.

Aktuellt 1.9.2021

Hur ser framtiden ut för ett öppet Europa? Delta i diskussionen under Europaforum i Åbo!

Den 25–27 augusti 2021 ordnas Europaforum i Åbo som samlar påverkare och vanliga finländare för att diskutera EU:s framtid och Finlands roll i Europa. Fredagen den 27 augusti ordnar utrikesministeriets Europainformation en diskussion om den fria rörlighetens framtid i EU efter coronapandemin. Allt program under Europaforum går att följa på nätet. I år ingår Europaforum också i programmet för konferensen om Europas framtid.

Nyheter 18.8.2021

Den pensionerande EU-ambassadören Marja Rislakki tror på ett enhetligt Europa

Chefen för Finlands EU-representation, ambassadör Marja Rislakki, har sett hela Finlands EU-medlemskap från första parkett. När Finland förhandlade om EES-avtalet och därefter anslutningsavtalet var hon huvudförhandlaren minister Salolainens tjänstemannasekreterare. 2017 tog vägarna henne återigen till EU och Bryssel, då man sökte en ny chef för EU-representationen.

EU-kolumn 10.8.2021

Ministrar ut på resa – ”Europa är vi”-turnén inleds i höst

Statsrådets kommunikationsavdelning 

Nyheter 13.7.2021

Det slovenska EU-ordförandeskapet främjar EU:s återhämtning och beredskap inför kriser

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd övergår från Portugal till Slovenien den 1 juli 2021. Detta blir Sloveniens andra gång som EU-ordförande. Under sitt ordförandeskap har landet framför allt som mål att främja EU:s återhämtning och beredskap inför kriser av olika slag samt att säkerställa att EU har tillräckliga verktyg för att trygga sina medborgares hälsa.

Nyheter 1.7.2021

Konferensen om Europas framtid sammanträder till det första plenarmötet i Strasbourg

Det första plenarmötet för konferensen om Europas framtid ordnas i Strasbourg den 19 juni. Vid det konstituerande mötet förs en diskussion om konferensens syfte, förväntningarna på den och tidschemat.

Nyheter 18.6.2021

Genom en karriär i EU är det möjligt att påverka EU:s framtid – se inspelningen av diskussionen

”I EU uppskattas initiativförmåga och nya idéer. Jag föreslår att man petar föråldrade arbetssätt”, sade Ville Majamaa som deltog i diskussionen.

Nyheter 10.6.2021

Anställd vid EU: lobbare Wilhelmiina Koivuniemi

Europeiska unionen sysselsätter mer än 40 000 personer, varav drygt tusen är finländare. Wilhelmiina Koivuniemi bistår som sakkunnig vid Finlands Näringslivs kontor i Bryssel. Vi frågade Koivuniemi hur hon började arbeta vid EU och vilka tips hon har för den som drömmer om en karriär vid EU.

Nyheter 17.5.2021

Anställd vid EU: EU-korrespondent Jenni Virtanen

Europeiska unionen sysselsätter över 40 000 personer, varav drygt tusen är finländare. Ett ännu större antal personer arbetar med uppgifter som har en nära koppling till unionen. Jenni Virtanen arbetar som EU-korrespondent för Helsingin Sanomat i Bryssel. I Bryssel arbetar drygt 1 000 EU-journalister, för närvarande är åtta av dessa finländare. Vi frågade Jenni Virtanen hur hon började arbeta med EU och hurdana tips hon kan ge till dem som drömmer om en EU-karriär.

Anställd vid EU 6.5.2021

EU arbetar för att lösa krisen i Etiopien – utrikesminister Haavisto som budbärare i Tigray

Utrikesminister Pekka Haavisto reste till Addis Abeba i Etiopien på mandat av EU:s höga representant Josep Borrell i början av april. Det var minister Haavistos andra resa med samma uppdrag. Under sin resa diskuterade utrikesministern läget i Etiopien och särskilt krisen i Tigray och dess följder för hela regionen. Det har pågått ett krig i Tigray sedan början av november 2020, och hjälpbehovet är enormt.

Nyheter 5.5.2021

Anställd vid EU: kommissionärens medarbetare Suvi Leinonen

EU har verksamhet inom en mångd olika politikområden och sysselsätter över 40 000 personer. Drygt tusen av dessa är finländare. Suvi Leinonen arbetar vid kommissionär Jutta Urpilainens kansli och får främja målen för hållbar utveckling enligt sina egna värderingar. Europainformationen frågade Suvi Leinonen hur hon började arbeta vid Europeiska unionen och hurdana tips hon kan ge till dem som drömmer om en EU-karriär.

Anställd vid EU 5.5.2021

På Europadagen diskuteras karriärmöjligheter i EU och EU:s framtid

I år firas Europadagen i dagarna tre med ett evenemang på webben den 7–9 maj. En deklaration av Frankrikes utrikesminister Robert Schuman den 9 maj räknas idag som startskottet för dagens Europeiska union. Idén var att förena kol- och stålproduktionen och genom europeisk enhet främja fred och välfärd. Under toppmötet i Milano 1985 kom EU-ländernas stats- och regeringschefer överens om att Europadagen skulle firas den 9 maj.

Aktuellt 3.5.2021

Anställd vid EU: specialsakkunnig Mikael Kekkonen

Det arbetar över 40 000 personer vid Europeiska unionen, drygt tusen av dem är finländare. Antalet finländare minskar på grund av pensioneringar och det finns ett behov av nya rekryteringar till EU. Mikael Kekkonen arbetar som specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation vid EU och ansvarar bland annat för att främja rekryteringen av finländare till EU. Europainformationen frågade Kekkonen hur det kom sig att han började arbeta vid EU och vilka tips han har för dem som drömmer om en karriär vid Europeiska unionen.

Anställd vid EU 23.4.2021

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2021

Utrikesministeriet har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd till 15 civilsamhällesorganisationer (CSO) för att sprida information om Europeiska unionen. Denna ansökningsomgång fick 21 organisationer för 23 olika projekt.

Nyheter 22.2.2021

Europainformationen deltar i år för första gången i utbildningsevenemanget Educa på webben

Europainformationen deltar i utbildningsevenemanget Educa på webben med utrikesministeriets egen virtuella monter. Educa ordnas på webben den 29–30 januari. Vår mässmonter är i praktiken en webbsida där vi presenterar undervisningsmaterial som utrikesministeriet producerat. Vi förevisar det material som Europainformationen producerat särskilt för skolorna, till exempel EU-spelet 2.0 och boken EU-basfakta.

Nyheter 26.1.2021

BREXIT-TIPS 3.0: Hälsovård för resenärer i Storbritannien

Efter brexit-övergångsperiodens slut, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Det medför förändringar i hälsovården för resenärer i Storbritannien och gällande det europeiskt sjukvårdskortet.

Nyheter 19.1.2021

BREXIT-TIPS 3.0: Studier i Storbritannien

Efter brexit-övergångsperiodens slut, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Det innebär ändringar i EU-medborgarnas möjligheter att studera i Storbritannien.

Nyheter 7.1.2021