Ministrar ut på resa – ”Europa är vi”-turnén inleds i höst

Statsrådets kommunikationsavdelning 

Nyheter 13.7.2021

Det slovenska EU-ordförandeskapet främjar EU:s återhämtning och beredskap inför kriser

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd övergår från Portugal till Slovenien den 1 juli 2021. Detta blir Sloveniens andra gång som EU-ordförande. Under sitt ordförandeskap har landet framför allt som mål att främja EU:s återhämtning och beredskap inför kriser av olika slag samt att säkerställa att EU har tillräckliga verktyg för att trygga sina medborgares hälsa.

Nyheter 1.7.2021

Konferensen om Europas framtid sammanträder till det första plenarmötet i Strasbourg

Det första plenarmötet för konferensen om Europas framtid ordnas i Strasbourg den 19 juni. Vid det konstituerande mötet förs en diskussion om konferensens syfte, förväntningarna på den och tidschemat.

Nyheter 18.6.2021

Genom en karriär i EU är det möjligt att påverka EU:s framtid – se inspelningen av diskussionen

”I EU uppskattas initiativförmåga och nya idéer. Jag föreslår att man petar föråldrade arbetssätt”, sade Ville Majamaa som deltog i diskussionen.

Nyheter 10.6.2021

Anställd vid EU: lobbare Wilhelmiina Koivuniemi

Europeiska unionen sysselsätter mer än 40 000 personer, varav drygt tusen är finländare. Wilhelmiina Koivuniemi bistår som sakkunnig vid Finlands Näringslivs kontor i Bryssel. Vi frågade Koivuniemi hur hon började arbeta vid EU och vilka tips hon har för den som drömmer om en karriär vid EU.

Nyheter 17.5.2021

Anställd vid EU: EU-korrespondent Jenni Virtanen

Europeiska unionen sysselsätter över 40 000 personer, varav drygt tusen är finländare. Ett ännu större antal personer arbetar med uppgifter som har en nära koppling till unionen. Jenni Virtanen arbetar som EU-korrespondent för Helsingin Sanomat i Bryssel. I Bryssel arbetar drygt 1 000 EU-journalister, för närvarande är åtta av dessa finländare. Vi frågade Jenni Virtanen hur hon började arbeta med EU och hurdana tips hon kan ge till dem som drömmer om en EU-karriär.

Anställd vid EU 6.5.2021

EU arbetar för att lösa krisen i Etiopien – utrikesminister Haavisto som budbärare i Tigray

Utrikesminister Pekka Haavisto reste till Addis Abeba i Etiopien på mandat av EU:s höga representant Josep Borrell i början av april. Det var minister Haavistos andra resa med samma uppdrag. Under sin resa diskuterade utrikesministern läget i Etiopien och särskilt krisen i Tigray och dess följder för hela regionen. Det har pågått ett krig i Tigray sedan början av november 2020, och hjälpbehovet är enormt.

Nyheter 5.5.2021

Anställd vid EU: kommissionärens medarbetare Suvi Leinonen

EU har verksamhet inom en mångd olika politikområden och sysselsätter över 40 000 personer. Drygt tusen av dessa är finländare. Suvi Leinonen arbetar vid kommissionär Jutta Urpilainens kansli och får främja målen för hållbar utveckling enligt sina egna värderingar. Europainformationen frågade Suvi Leinonen hur hon började arbeta vid Europeiska unionen och hurdana tips hon kan ge till dem som drömmer om en EU-karriär.

Anställd vid EU 5.5.2021

På Europadagen diskuteras karriärmöjligheter i EU och EU:s framtid

I år firas Europadagen i dagarna tre med ett evenemang på webben den 7–9 maj. En deklaration av Frankrikes utrikesminister Robert Schuman den 9 maj räknas idag som startskottet för dagens Europeiska union. Idén var att förena kol- och stålproduktionen och genom europeisk enhet främja fred och välfärd. Under toppmötet i Milano 1985 kom EU-ländernas stats- och regeringschefer överens om att Europadagen skulle firas den 9 maj.

Aktuellt 3.5.2021

Anställd vid EU: specialsakkunnig Mikael Kekkonen

Det arbetar över 40 000 personer vid Europeiska unionen, drygt tusen av dem är finländare. Antalet finländare minskar på grund av pensioneringar och det finns ett behov av nya rekryteringar till EU. Mikael Kekkonen arbetar som specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation vid EU och ansvarar bland annat för att främja rekryteringen av finländare till EU. Europainformationen frågade Kekkonen hur det kom sig att han började arbeta vid EU och vilka tips han har för dem som drömmer om en karriär vid Europeiska unionen.

Anställd vid EU 23.4.2021

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2021

Utrikesministeriet har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd till 15 civilsamhällesorganisationer (CSO) för att sprida information om Europeiska unionen. Denna ansökningsomgång fick 21 organisationer för 23 olika projekt.

Nyheter 22.2.2021

Europainformationen deltar i år för första gången i utbildningsevenemanget Educa på webben

Europainformationen deltar i utbildningsevenemanget Educa på webben med utrikesministeriets egen virtuella monter. Educa ordnas på webben den 29–30 januari. Vår mässmonter är i praktiken en webbsida där vi presenterar undervisningsmaterial som utrikesministeriet producerat. Vi förevisar det material som Europainformationen producerat särskilt för skolorna, till exempel EU-spelet 2.0 och boken EU-basfakta.

Nyheter 26.1.2021

BREXIT-TIPS 3.0: Hälsovård för resenärer i Storbritannien

Efter brexit-övergångsperiodens slut, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Det medför förändringar i hälsovården för resenärer i Storbritannien och gällande det europeiskt sjukvårdskortet.

Nyheter 19.1.2021

BREXIT-TIPS 3.0: Studier i Storbritannien

Efter brexit-övergångsperiodens slut, det vill säga från och med den 1 januari 2021, upphör den fria rörligheten mellan EU-länderna och Storbritannien. Det innebär ändringar i EU-medborgarnas möjligheter att studera i Storbritannien.

Nyheter 7.1.2021