Finlands mål inför Greklands och Italiens ordförandeskapsperioder (VNK)

Regeringens EU-ministerutskott behandlade den 20 december Finlands mål under Greklands och Italiens ordförandeskapsperioder i EU. I enlighet med Europeiska rådets beslut i Sevilla antar ordförandeskapsländerna för första gången ett gemensamt åtgärdsprogram för hela året. De centrala punkterna i Greklands och Italiens åtgärdsprogram är EU:s utvidgning och framtidsarbetet, Lissabonstrategin, rättsliga och inrikes frågor samt yttre relationer. Finland anser målen för åtgärdsprogrammet för år 2003 vara goda.

Nyheter 20.12.2002

Europeiska rådet välkomnade 10 nya länder

Europeiska rådet som sammanträdde den 12-13 december i Köpenhamn konstaterade att medlemsförhandlingarna avslutats med tio kandidatländer som ansökt om medlemskap i Europeiska unionen. Europeiska rådet hälsar dessa länder välkomna i unionen den 1 maj 2004. Länderna är Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Avsikten är att underteckna anslutningsfördragen med de nya medlemsländerna i Aten den 16 april 2003. Därefter skall fördragen ratificeras i alla medlems- och kandidatländer och senast då måste man också ha fått Europaparlamentets godkännande. De flesta kandidatländer ordnar också folkomröstning om fördraget.

Nyheter 17.12.2002

EU och Nato överens om samarbete (FNB)

Europeiska unionen och militäralliansen Nato har kommit överens om samarbete, sade utrikesminister Erkki Tuomioja tidigt på fredagen i Köpenhamn. EU ska enligt lösningen vid behov kunna använda Natos resurser i krishanteringsoperationer.

Nyheter 17.12.2002

Tuomioja: Turkiet kunde möjligen inleda förhandlingar 2005 (FNB)

Utrikesminister Erkki Tuomioja (sdp) lutar mot att Turkiet kunde få ett villkorligt löfte om ett datum när landet kan inleda sina förhandlingar om ett medlemskap i EU. Enligt Tuomioja har tidpunkten inte officiellt diskuterats i Finland, men han såg året 2005 som en möjlighet. Han sade dock att man inte kan ge något slutgiltigt datum för när Turkiet kan inleda sina förhandlingar.Enligt Tuomioja ser EU-länderna ut att så småningom nå enighet om ett slags "datum för datum"-system. Detta innebär att man slår fast ett datum då Turkiets reformer dryftas och då man samtidigt fattar beslut om huruvida förhandlingarna kan inledas eller ej.- Det hänger på vad som händer i Cypernfrågan och ett antal andra frågor före torsdagen, sade Tuomioja.

Nyheter 17.12.2002

Rådet för allmänna ärenden och utrikesrelationer förbereder Köpenhamn

EU:s råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer sammanträder i Bryssel den 9 och 10 december. Angående de allmänna frågorna i rådet ligger tyngdpunkten på förberedelserna för Europeiska rådet som sammanträder 12-13.12. i Köpenhamn. I rådet antas den slutgiltiga dagordningen för Europeiska rådet. Vid rådets möte representeras Finland av utrikesminister Erkki Tuomioja och minister Jari Vilén.

Nyheter 5.12.2002

Danmarks stasminister Fogh Rasmussen till Finland

Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen besöker Finland den 4 december inom ramen för EU-ordförandelandets s.k. huvudstadsrunda inför Europeiska rådet. Statsminister Fogh Rasmussen besöker alla EU-länder för att diskutera Europeiska rådet i Köpenhamn, som sammanträder den 12-13 december. Statsminister Fogh Rasmussen träffar statsminister Paavo Lipponen och republikens president Tarja Halonen.

Nyheter 3.12.2002

Europeiska rådet i Köpenhamn

Statsrådet beslöt tisdagen den 3 december om Finlands representation vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn den 12 och den 13 december. Finland företräds vid mötet av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet vid behandlingen av ärenden som faller inom området för hennes befogenheter.

Nyheter 3.12.2002

Finland överväger sin representation i EU-konventet ,

konstaterade utrikesminister Tuomioja i en intervju för MTV3 på fredagen i Prag. Utrikesminister Tuomioja konstaterade i en intervju för MTV3 på fredagen i Prag att då Tyskland och även Frankrike beslutat höja sin representation i EUs framtidskonvent till utrikesministernivå, bör även Finland överväga på nytt hur man skall bli representerad. Konventets arbete har klart ändrat karaktär i riktning mot regeringskonferens.

Nyheter 26.11.2002

Nato-utvidgningen förändrar inte Finlands ställning

Halonen påpekade betydelsen av samarbetet mellan EU och Nato i kampen mot terrorismen. Utvidgningen av Nato är en logisk fortsättning på det kalla krigets slut, konstaterade republikens president Tarja Halonen på en presskonferens på fredagen i som hölls efter det euroatlantiska rådets toppmöte i Prag. Länder som tidigare var en del av eller militärt allierade med en större statshelhet får nu lösa sina säkerhetspolitiska behov som de själva önskar. Det gläder vi oss för i Finland, sade Halonen, men hon påminde om att Finland inte är en del av samma grupp och att Nato-utvidgningen sålunda inte förändrar vår ställning. Hon uteslöt inte möjligheten att Finland kunde ansluta sig till Nato, om hotbilderna i framtiden förändras. Halonen försäkrades om att dörrarna även i framtiden hålls öppna för Finland.

Nyheter 26.11.2002

Minister Viléns tal vid Union International Club i Frankfurt 19.11.2002

From bust to boom: the Finnish economic recovery in the 1990’s. Minister for Foreign Trade Jari Vilén: From bust to boom: the Finnish economic recovery in the 1990’s

Nyheter 26.11.2002

Globalisering, ojämlikhet, otrygghet och intolerans – hot mot demokratin i Europa?

Inledningsanförande av utrikesminister Erkki Tuomioja vid Stockholmsseminariet ”Vad kan hota demokratin i Europa” Demokrati är inte ett begrepp som endast hör hemma inom den politiska terminologin. Min uppfattning om ett demokratiskt samhälle utgår från att centrala innehållsmässiga kriterier skall vara uppfyllda. Jämlika mänskliga rättigheter för alla och en fungerande rättsstat är viktiga beståndsdelar. I en fungerande demokrati skall människorna ha en tryggad grundläggande utkomst och de skall uppleva att de har möjligheter att påverka samhället.

Nyheter 21.11.2002

Utrikeshandelsminister Vilén på arbetsbesök i Frankrike

Utrikeshandelsminister Jari Vilén reser på torsdag kväll till Paris på inbjudan av Frankrikes europaminister Noelle Lenoir. I samtalen mellan ministrarna behandlas EU-frågor samt bilaterala spörsmål. Av EU-frågorna upptas särskilt EUs utvidgning, Turkiet samt EUs framtid och konventets arbete. Vid sammanträdet diskuteras också kommande vårens Europeiska råd samt Lissabon-strategin med målsättning att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga område till 2010. Bilaterala frågor som behandlas är bl.a bioteknologi och kärnkraftssamarbete.

Nyheter 21.11.2002

EU stramade tidtabellen för anslutningsförhandlingarna

Europeiska Unionen stramade på måndagen tidtabellen för anslutningsförhandlingarna. EU vill att förhandlingarna slutförs redan den 9 december, dvs. nästa gång då medlemsländernas utrikesministrar sammanträder. Ministern ansvarig för utvidgningsfrågor, Jari Vilén berättade i Bryssel på måndagen att EU nästa vecka skall ge ansökarländerna sitt slutgiltiga "specialerbjudande". Det innebär att varje land skilt för sig erhåller av EU villkor, enligt vilka länderna kan ansluta sig till unionen. Kandidatländerna har en vecka tid på sig att svara. Sedan återstår ännu en vecka förhandlingstid. Enligt Vilén önskar EU att förhandlingarna kan slutföras innan toppmötet i Köpenhamn 12-13 december.

Nyheter 21.11.2002

Boken Suomen kansanäänestys 1994 på Internet

Suomen kansanäänestys 1994. Raportti äänestäjien kannanotoista (Finlands folkomröstning 1994. En rapport om röstarnas ställningstaganden), som publicerades av Europainformationen 1994, har utkommit som en internetversion. Boken har en resumé på engelska. Den av Pertti Pesonen redigerade boken har sedan länge varit slut. Boken har varit efterfrågad och Europeiska unionens kommande utvidgning har medfört ett ökat intresse för tiden före Finlands och Sveriges medlemskap i unionen. De kandidatländer, som kan bli medlemmar 2004, har varit intresserade av bokens engelskspråkiga resumé.

Nyheter 21.11.2002

Statsminister Lipponen deltar i forumet för den nordliga dimensionen i Björneborg

Statsminister Paavo Lipponen deltar i det internationella forumet för den nordliga dimensionen i Björneborg den 11-12 november. Forumet behandlar utvecklandet av informationssamhället. Mötet är det fjärde i ordningen av de forum för den nordliga dimensionen som hålls i Finland i år.

Nyheter 6.11.2002

Statsminister Lipponen till Berlin

Statsminister Paavo Lipponen besöker Berlin den 1-3 november på inbjudan av förbundskansler Gerhard Schröder. Under diskussionerna mellan statsministern och förbundskanslern fredagen den 1 november behandlas de bilaterala relationerna mellan länderna, Europeiska unionens utvidgning, unionens framtid och mellangranskningen av unionens jordbrukspolitik, den nordliga dimensionen samt aktuella frågor på det internationella planet.

Nyheter 29.10.2002

Medborgarorganisationsforumet diskuterar EU:s utvidgning

Det av regeringen sammankallade medborgarorganisationsforumet samlas torsdagen den 31 oktober i utrikesministeriet för att diskutera utvidgningen av Europeiska unionen. Forumets ordförande är minister Jari Vilén och vice ordförande utrikesminister Erkki Tuomioja.

Nyheter 25.10.2002

Ekonomierna i EU och USA allt mera beroende av varandra

Trots de senaste tidernas problem i de ekonomiska relationerna mellan USA och EU har det ömsesidiga beroendet mellan de två ökat, säger utrikeshandelsminister Vilén. De nu pågående förhandlingarna inom världshandelsorganisationen WTO har får mycket mera publicitet än tidigare förhandlingsrundor som siktat till liberalisering av handeln. Intresset har ökat inom medborgarorganisationerna och i media. Uppmärksamheten har riktat sig gentemot demonstrationer, WTOs påstådda odemokratiska karaktär och utvecklingsländernas ställning inom handelssystemet. Men element av globaliseringen kan ändå bäst kontrolleras just i organisationer som WTO och FN, konstaterade utrikeshandelsminister Jari Vilén på industrins och arbetsgivarnas (TT)

Nyheter 21.10.2002

Rådet förbereder Europeiska rådet i Bryssel

EU:s råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer sammanträder i Luxemburg 21-22 oktober. Det mest centrala temat i rådet är utvidgningen, som även utgör huvudtema för Europeiska rådet som sammanträder i Bryssel 24-25.10. Europeiska rådet har för avsikt att fatta de nödvändiga beslut som skall möjliggöra EU att framföra sina slutliga ståndpunkter i de ännu öppna frågorna till ansökarländerna senast i början av november och slutföra förhandlingarna inom överenskommen tidtabell.

Nyheter 21.10.2002

Minister Vilén nöjd med irländarnas beslut

Irländarna har sagt ja till Nice-fördraget. Utrikeshandelsminister Jari Vilén, som inom den finländska regeringen ansvarar för EUs utvidgningsförhandlingar, är mycket nöjd över resultatet i den irländska folkomröstningen. Irländarna har sagt ja till Nice-fördraget. Irland godkände avtalet efter folkomröstning i en tid fp alla andra EU-länder redan ratificerat avtalet i vanlig parlamentarisk ordning.

Nyheter 21.10.2002

Utrikesministeriet presenterar sig i Kajana

Utrikesministeriet presenterar sig i Kajana under ledning av utrikesminister Erkki Tuomioja söndagen den 20 oktober kl. 15-17. Det är fritt inträde till evenemangen som hålls i stadsbiblioteket i Kajana.

Nyheter 18.10.2002

Europeiska rådet i Bryssel 24-25.10.2002

Statsrådet beslutade torsdagen den 17 oktober om Finlands representation i Europeiska rådet i Bryssel den 24-25 oktober. Finland representeras av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Nyheter 18.10.2002

Eero Rantala blir utredningsman

Verkställande direktör Eero Rantala har utsetts till utredningsman med uppgift att undersöka samarbetet mellan Finland och Tyskland för främjandet av åtgärdsprogrammet för Europeiska unionens nordliga dimension. Statsrådets informationsenhet Pressmeddelande 258/2002

Nyheter 17.10.2002

De unga har bra möjligheter att påverka Europas framtid

Tillställningen, som arrangerades av Europainformationen, intresserade ungdomar och ungdomsarbetare i Salo med omnejd. Påverkingsmöjligheterna på EU-nivå beror på ungdomarnas lokala hobby- och föreningsverksamhet, berättade Satu Arsalo, medlem av EU:s ungdomskonvent, under EU-kvällen som arrangerades i Salo stadsbibliotek den 23 september. Vägen till en påverkning av ärenden på EU-nivå börjar med intresset för frågor som berör hembygden och en vilja att ta del i beslutsfattandet.

Nyheter 17.10.2002

Enare-deklarationen: Växelverkan betydelsefull för arktisk miljö

I rådets deklaration poängteras behovet av ökat samarbete med Europeiska unionen. Som avslutning på Arktiska rådets konferens antogt den sk. Enare-deklarationen, enligt vilken deltagarländernas representanter poängterar vikten av fortsatt samarbete och växelverkan för att klara klimatförändringarna. Ökad växthuseffekt kan enligt rådet innebära stora förändringar i de arktiska områdena.

Nyheter 17.10.2002

Danmarks statsminister Fogh Rasmussen till Finland

Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen besöker Finland den 17 oktober inom ramen för EU-ordförandelandets s.k. huvudstadsrunda inför Europeiska rådet. Statsrådets informationsenhet Pressmeddelande 260/2002

Nyheter 15.10.2002

Statsminister Lipponen till Danmark

Statsminister Paavo Lipponen reser den 13 oktober till Köpenhamn där de tre nordiska EU-ländernas statsministermöte hålls. Statsminister Lipponen, Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen och Sveriges statsminister Göran Persson dryftar ärenden som tas upp i Europeiska rådet den 24-25 oktober i Bryssel. Dessa är bl.a. utvidgningen av Europeiska unionen och relationerna mellan EU och Ryssland.

Nyheter 8.10.2002

Utrikesministeriet presenterar sig i Karleby

Utrikesministeriet presenterar sig under ledning av ministern för nordiskt och närområdesamarbete Jan-Erik Enestam i Karleby stadsbibliotek, Storgatan 3, måndagen den 7 oktober kl. 16-18. Tillställningen är öppen för allmänheten. Ministeriet inledde presentationsrundan i regionerna senaste höst och hittills har dess representanter besökt 12 städer, till sist Mariehamn i början av september. Nu står Karleby och Mellersta-Österbotten i turen.

Nyheter 3.10.2002

Statsminister Paavo Lipponen i Hanken

EU och Finlands konkurrenskraft Företagens och ekonomins internationalisering har inneburit att utvecklingen av en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företagen har lyfts fram som ett viktigt ekonomisk-politiskt mål. Länderna försöker på olika sätt skapa sådana verksamhetsbetingelser för företagen som lockar nya företag att förlägga sina funktioner till området och redan fungerande företag att hållas kvar i området. Konkurrensen om företagsetableringarna har blivit hårdare och Finland kan inte stå utanför.

Nyheter 2.10.2002

Europainformationens färggranna höst

På Europainformationens höstprogram står livsmedelssäkerhet, Afrika, EU:s utvidgning samt utrikesministeriets presentationsrunda i landskapen. Europainformationens kundservicekontor ordnar många olika evenemang under höstens lopp. Det blir bl.a. information och evenemang om livsmedelssäkerhet, Europeiska unionens utvidgning, EU-informationssökning samt Afrika.

Nyheter 1.10.2002

EU-medborgarorganisationsforumet diskuterar med Valéry Giscard d’Estaing

Det medborgarorganisationsforum som dryftar Europeiska unionens framtid sammankommer onsdagen den 25 september i Ständerhuset. I forumet deltar också Europeiska konventets ordförande Valéry Giscard d'Estaing samt konventets finländska ledamöter. Ordförande för forumet är statsminister Paavo Lipponen. Företrädare för mer än 80 organisationer har inbjudits till medborgarorganisationsforumet. Diskussionsämnena är reformen av Europeiska unionen samt de utmaningar och de möjligheter som hänför sig härtill. Ordförande Giscard d'Estaing inleder forumet med att berätta om Europeiska konventets arbete samt om sin syn på EU:s framtid.

Nyheter 25.9.2002

Europarlamentariker tentades under Glaspalatsets infovecka

Under Glaspalatsets infovecka 27.-29.8 hade medborgarna möjlighet att träffa europarlamentariker. Informationscentren i Glaspalatset har under flera år organiserat en infovecka i samband med Helsingfors festspel. Förutom Europainformationen deltog i år Kompassen, Luckan, Osviitta och FRK. Programmet pågick från tisdag till torsdag. Bord hade placerats utanför informationscentren och dessa dignade av material, vilket lockade människor att stanna och fråga om den kommande säsongens verksamhet. Vid Europainformationens bord var intresset störst för utvidgningen och den nationella sidan av euromynten.

Nyheter 18.9.2002

Mänskliga rättigheter och säkerhetspolitiken var frågor som intresserade på Åland

Utrikesministeriets (UM) presentationsrunda för hösten fick sitt startskott i Finlands sydligaste landskap Åland söndagen den 8 september. UM:s presentationsrunda för hösten fick sitt startskott i Finlands sydligaste landskap Åland söndagen den 8 september. Före den allmänna tillställningen fördes diskussioner mellan utrikesminister Tuomioja och landskapsstyrelsens representanter. I samband med överläggningarna överlät lantrådet Roger Nordlund självstyrelsens jubileumsmedalj till utrikesministern.

Nyheter 18.9.2002

Utrikesminister Tuomioja: EU och USA rätt ense om Irak

"Irak måste följa FNs tidigare resolutioner", poängterade utrikesminister Erkki Tuomioja 13.9. i New York. "Irak måste följa FNs tidigare resolutioner", poängterade utrikesminister Erkki Tuomioja 13.9. på en presskonferens i New York. Tuomioja poängterade att EU och USA i denna grundläggande fråga har en gemensam linje. EUs utrikesministrar träffade separat de amerikanska och ryska utrikesministrarna Colin Powell och Igor Ivanov i New York. Enligt Tuomioja skall kraven på Irak i tidigare resolutioner sammanföras till en eller flera ny resolutioner i säkerhetsrådet. De viktigaste frågorna härvid är FNs vapeninspektörers rätt att komma in Irak samt Iraks kapacitet att skapa massförstörelsevapen. Tuomioja trodde inte att nya element som demokratiseringen av Irak skulle bli aktuella ännu.

Nyheter 18.9.2002

Nya studeranden var intresserade av Europa och EU

Europainformationen medverkade den 4 september på den i Åbo arrangerade studentmässan Ready, Steady, Go. Europainformationen medverkade den 4 september på den i Åbo arrangerade studentmässan Ready, Steady, Go. Mässan riktade sig till nya studeranden i Åboregionens högskolor och yrkeshögskolor. På mässan fanns det information om allt från hälsovårdstjänster och hobbyn till Europeiska unionen. Mässan besöktes under dagens lopp av ca 2500 personer.

Nyheter 12.9.2002

Utrikesministeriet presenterar sig på Åland

Utrikesministeriet presenterar sig under ledning av utrikesminister Erkki Tuomioja i lagtingets auditorium söndagen den 8 september kl. 15.00–17.00. Utrikesministeriet presenterar sig under ledning av utrikesminister Erkki Tuomioja i lagtingets auditorium söndagen den 8 september kl. 15.00–17.00. Tillställningen är öppen för allmänheten. Ministeriet inledde presentationsrundan i Rovaniemi i november 2001 och höstens presentationsrunda börjar i Mariehamn. Genom evenemangen i regionerna vill man göra medborgarnas bild av ministeriets uppgifter och verksamhet klarare samt erbjuda medborgarna även utanför Helsingfors en möjlighet att diskutera med utrikesministeriets representanter och bekanta sig med dess omfattande verksamhetsfält.

Nyheter 9.9.2002

EU:s framtid diskuteras i diskussionsforumet Mitt Europa

Den livliga diskussionen om EU:s framtid har pågått i olika fora redan en längre tid. Medborgarna har i samband med olika evenemang som behandlat Europeiska unionen samt på diskussionsspalter i Internet uppmuntrats att delta i debatten. Diskussionsforumet Mitt Europa (www.mitteuropa.fi) för EU-framtidsdiskussion öppnades i oktober 2001 i samarbete mellan statsrådets kansli och utrikesministeriet. Sidornas huvudteman är unionen utvidgas och förnyas samt ett tryggt Europa. Hittills har man debatterat bl.a. för och emot utvidgningen, man har kommit med förslag om vilket resultat det på våren inrättade EU:s framtidskonvent borde komma fram till och bedömt vilka säkerhetspolitiska avgöranden Finland i framtiden fattar.

Nyheter 6.9.2002

Små stater och förvaltning av globalisation

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll en föreläsning om små stater och förvaltning av globalisation på Estlands utrikespolitiska institut den 27 augusti 2002. Utrikesminister Erkki Tuomiojas engelskspråkiga föreläsning "Small states and the management of globalisation" på Estlands utrikespolitiska institut den 27 augusti 2002.

Nyheter 5.9.2002

Mötet i Johannesburg inleddes konstruktivt

Enligt miljöminister Jouni Backman har förhandlingarna börjat konstruktivt. Enligt miljöminister Jouni Backman har förhandlingarna börjat konstruktivt. Backman representerade Finland i öppningen av FN-konferensen om hållbar utveckling i Johannesburg på måndagen. Ett positivt exempel är att enhällighet nåddes om ytterligare finansiering av världens miljöfond GEF, vilket betyder att fonden kan finansiera nya aktivitetsmål, som förvaltning av farliga kemikalier och förebyggandet av utarmandet av jordmånen - speciellt ökenspridningen. De svåraste ärenden där överenskommelse ännu fattas är enligt Backman förknippade till finansiering, handelshinder och globalisering. I Johannesburg syftar man till att bekräfta förpliktelserna av Världshandelsorganisation WTO:s arbetsprogram, som avtalades om i Doha i november, samt av Monterreydokumentet, som godkändes i FN:s möte om utvecklingens finansiering i mars. Likaså skall Johannesburg skynda på verkställandet av dessa förbindelser.

Nyheter 5.9.2002

Utrikesminister Tuomioja om läget i Mellan-Östern 23.7.

Utrikesminister Erkki Tuomioja instämmer i utlåtandena från EU-ordförandelandet Danmark samt EUs höga representant, i vilka Israels attack mot Gaza senaste natt fördöms. Allt våld försvårar strävandena att få igång reella förhandlingar för att lösa krisen i Mellan-Östern.

Nyheter 22.8.2002

EU-ståndpunkter finslipas inför toppmötet i Johannesburg

EU:s miljöministrar sammanträder för att diskutera toppmötet om hållbar utveckling som arrangeras i augusti-september. EU:s miljöministrar sammanträder under veckoslutet till ett inofficiellt ministermöte i Sönderborg i Danmark för att diskutera toppmötet om hållbar utveckling som arrangeras i augusti-september i Johannesburg. Avsikten är att i Johannesburg få till stånd en politisk deklaration som definierar de centrala principerna och förpliktelserna för befrämjande av hållbar utveckling, konkreta åtgärder och verksamhetsplaner med tidtabell samt partnerskapsavtal mellan olika aktörer som skall komplettera och stöda mellanstatliga förpliktelser och målsättningar. I Finland koordineras toppmötesförberedelserna av utrikesministeriet. Finland anser det vara viktigt att EU visar att man förbinder sig att arbeta för ett gott resultat på toppmötet och att man vill förverkliga mötets beslut.

Nyheter 22.8.2002

Finlands EU-politik under det danska ordförandeskapet

Den 16 augusti behandlade regeringens EU-ministerutskott målen för Finlands EU-politik under Danmarks ordförandeskapsperiod. Finland stöder Danmarks linje. Finland anser att utvidgningen av Europeiska unionen är det främsta målet för EU-politiken under senare hälften av 2002. Man bör hålla fast vid tidtabellen och principerna för utvidgningen. EU skall ha beredskap att slutföra förhandlingarna med de tio kandidatländerna före utgången av 2002 och de kandidatländer som slutför förhandlingarna skall uppfylla medlemskapskraven.

Nyheter 21.8.2002

Utvidgningen och Mellanöstern centrala teman i rådet för allmänna ärenden

EU:s råd för allmänna ärenden sammanträder i Bryssel den 22 juli 2002. EU:s råd för allmänna ärenden sammanträder i Bryssel den 22 juli 2002. Vid rådets möte representeras Finland av utrikesminister Erkki Tuomioja och utrikeshandelsminister Jari Vilén.

Nyheter 19.8.2002

Finland och Italien utvecklar samarbete inom Rysslandshandeln

Finlands möjlighet att fungerera som samarbetspartner i affärer med Ryssland blev en central fråga vid utrikeshandelsminister Jari Viléns arbetsbesök i Italien. Finlands möjlighet att fungerera som investeringsobjekt, transport- och logistikcentrum samt samarbetspartner i affärer med Ryssland blev en central fråga vid utrikeshandelsminister Jari Viléns arbetsbesök i Italien 11-12 juli. Under besöket träffade minister Vilén bl.a biträdande ministern för produktion Adolfo Urso och Europaministern Rocco Buttiglione.

Nyheter 19.7.2002

Finlands konkurrenskraft beror på hur EUs konkurrenskraft utvecklas

Utrikeshandelsminister Jari Vilén tillbakavisar påståendena att ett eventuellt finländskt Nato-medlemskap i försvarsalliansen Nato skulle förbättra Finlands konkurrenskraft Utrikeshandelsminister Jari Vilén tillbakavisar påståendena att ett eventuellt finländskt Nato-medlemskap i försvarsalliansen Nato skulle förbättra Finlands konkurrenskraft. Däremot anser han att EUs utveckling är av största betydelse för finländskt näringsliv. "Det finns inget samband meddlan Finlands ekonomiska konkurrenskraft och Nato-medlemskap. Vår konkurrenskraft beror på hur EUs konkurrenskraft utvecklas", säger Vilén i en tidningsintervju 17.7.

Nyheter 19.7.2002

Utrikeshandelsminister Vilén nöjd med Cyperns framsteg

Utrikeshandelsminister Jari Vilén som besökt Cypern uttryckte sin belåtenhet över Cyperns utomordentliga framgång i medlemsförhandlingarna. Ministern bekräftade att Finland och EU politiskt förbundit sig vid att slutföra utvidgningsförhandlingarna till EUs toppmöte i Köpenhamn i december.

Nyheter 17.7.2002

Miljöminister Backman:

Finland deltar med 10 miljoner euro i den nordliga dimensionens miljöpartnerskapsfond. UtrikesministerietMiljöministeriet

Nyheter 17.7.2002

Minister Villén gör en arbetsresa till Italien

Utrikeshandelsminister jari Vilén besöker Italien den 11-13 juli. Ministern träffar under sin resa den för Italiens utrikeshandel ansvarige biträdande produktionsminister Adolfo Urso samt Italiens Europaminister Rucco Buttiglione.

Nyheter 15.7.2002

Utrikeshandelsminister Vilén besöker Cypern och Malta

Utrikeshandelsminister Jari Vilén fortsätter sin serie arbetsbesök till de ansökarländer som för tillfället för förhandlingar om medlemskap. Utrikeshandelsminister Jari Vilén som i regeringen ansvarar för EU- utvidgningsförhandlingarna fortsätter sin serie arbetsbesök till de ansökarländer som för tillfället för förhandlingar om medlemskap. Minister Vilén besöker Cypern 8-9 juli och Malta den 10 juli. Avsikten med besökena är att diskutera framför allt medlemsförhandlingarnas nuläge, unionens framtid, EU-information och folkomröstning. På Cypern hör minister Vilén även parternas synpunkter om hur enhetsarbetet fortskrider.

Nyheter 10.7.2002

Vilén uppmanade Rumänien att förbättra romernas ställning

Utrikeshandelsminister Jari Vilén uppmanade på onsdagen Rumänien att förbättra levnadsförhållandena för landets romska befolkning. Vilén träffade Rumäniens premiärminister Adrian Nastase och integrationsminister Hildegard Puwak i Bukarest.

Nyheter 10.7.2002

Europeiska rådet i Sevilla diskuterade invandrings- och asylpolitik

Europeiska rådet sammanträdde den 21-22 juni i Sevilla i Spanien. Mötets centrala teman var invandrings- och asylfrågor, utvecklandet av rådets verksamhet och utvidgningen av unionen. Europeiska rådet beslutade att påskynda genomförandet av samtliga aspekter av det program som antogs av Europeiska rådet år 1999 i Tammerfors under Finlands ordförandeskap, beträffande skapandet av ett område som grundar sig på frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen. Rådet uppmanar medlemsstaterna att omgående inrätta ett gemensamt organ för förvaltning av de yttre gränserna. Organet skulle bestå av cheferna för medlemsstaternas gränskontroll. Före utgången av år 2002 skall det inrättas ett nätverk av sambandsmän för invandring i medlemsstaterna. Före juni 2003 skall också de europeiska reglerna gällande gränser konsolideras, och en kommissionsundersökning skall genomföras om ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna och unionen vid förvaltningen av de yttre gränserna.

Nyheter 9.7.2002

Mångsidigare samarbete mellan Singapore och Finland

Singapores handels- och industriminister George Yong-Boon Yeo besökte Finland 29.6.-1.7. på inbjudan av utrikeshandelsminister Jari Vilén. Singapores handels- och industriminister George Yong-Boon Yeo besökte Finland 29.6.-1.7. på inbjudan av utrikeshandelsminister Jari Vilén. Han gästade bl.a julgubben i Rovaniemi. I Helsingfors träffade minister Yeo även trafik- och kommunikationsminister Kimmo Sasi och förde officiella samtal med minister Vilén på måndag. På en presskonferens sade minister Yong-Noon Yeo sig stöda Finlands förslag om ett mångsidigare samarbete mellan Europeiska Unionen och Singapore. Ministrarna såg goda möjligheter att utveckla samarbetet inom utbildningssektor, turism, försvarsmaterielanskaffning och handel.

Nyheter 9.7.2002

Utrikeshandelsminister Vilén besöker Rumänien

Utrikeshandelsminister Jari Vilén som i regeringen ansvarar för Eus utvidgningsförhandlingar fortsätter sina arbetsbesök till de länder som vill ansluta sig till EU. Vilén besöker den 2-3 juli Bukarest. Avsikten med besöket är att diskutera framför allt hur EU-medlemsförhandlingarna har fortskridit och unionens framtid.

Nyheter 3.7.2002

Danmark presenterar sina EU-teman

Utrikesministrarna Per Stig Møller och Erkki Tuomioja diskuterade under en videokonferens på tisdagen vilka teman Danmark kommer att ta upp under sitt EU-ordförandeskap. Danmark tar i början av juli över ordförandeskapet för EU efter Spanien. Den absoluta toppfrågan under halvårsperioden kommer att vara utvidgningen av EU, varvid den mest problematiska frågan kommer att vara finansieringen av och de direkta stöden åt lantbruket. Avsikten är att komma överens om EU:s gemensamma ståndpunkt vid Europeiska rådets möte i Bryssel i höst. Efter det kan man gå in för att avsluta medlemsunderhandlingarna med de längst hunna kandidatländerna vid toppmötet i Köpenhamn i december. Avsikten är att de första kandidatländerna skulle ansluta sig till unionen i början av år 2004.

Nyheter 3.7.2002

Utrikeshandelsminister Jari Vilén: EU:s utvidgning vidhåller tidtabellen

I Sevilla uppnådde man ett slutresultat som visade de nuvarande medlemländernas förbindelse till att slutföra utvidgningsprocessen enligt den ursprungliga tidtabellen, sade utrikeshandelsminister Jari Vilén på ett pressmöte tisdag morgon i Helsingfors. Beslutet om nya medlemsländer kommer att göras i Köpenhamn och anslutning förverkligas så att nya medlemsländer kan delta i parlamentsval sommaren 2004.

Nyheter 28.6.2002

Europeiska rådet i Sevilla 21-22.6

Statsrådet beslutade den 13 juni om Finlands representation i Europeiska rådet i Sevilla den 21-22 juni. Finland representeras av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som hör till presidentens behörighet. Finansminister Sauli Niinistö deltar i mötet till den del det behandlar frågor som gäller den ekonomiska och monetära unionen. Mötets mest centrala tema torde vara migrations- och asylpolitiken. Målsättningen är att diskutera utvecklandet av en gemensam migrations- och asylpolitik samt påskynda de gemensamma åtgärderna på området. Ämnet är en del av uppföljningen av Europeiska rådet i Tammerfors under Finlands ordförandeskap.

Nyheter 14.6.2002

Ungdomskonventets finländska medlemmar utsedda

Finlands medlemmar har utsetts till det ungdomskonvent som ordnas av konventet om EU:s framtid. De är Satu Arsalo, Antti Hytti, Minna Miettinen, Anna Mikkola, Anna Pollari och Olai Voionmaa. Ungdomskonventet sammanträder i Europaparlamentets lokaliteter i Bryssel den 9-12 juli. Framtidskonventet beslöt på sin session i april att ordna ett ungdomskonvent för att höra ungdomars synpunkter på Europeiska unionens framtid. Varje medlem och suppleant i konventet utser sin representant till ungdomskonventet. Det blir sammanlagt sex ungdomar från varje medlemsstat och kandidatstat. EU:s institutioner och konventets presidium utser också sina egna ungdomsrepresentanter. Ungdomskonventet består av sammanlagt 210 representanter i åldern 18-25 år.

Nyheter 24.5.2002

EU:s framtidskonvent diskuterar unionens behörighet

Konventet som dryftar Europeiska unionens framtid sammanträder den 23-24 maj i Europaparlamentets lokaliteter i Bryssel. Mötets teman är de olika regleringsmekanismer som Europeiska unionen och Europeiska gemenskaperna har till sitt förfogande, institutionernas arbetssätt och kvaliteten på lagstiftningen. På konventets möte dryftas vem som kan utöva viss behörighet på unionens vägnar, hur behörigheten utövas och de juridiska konsekvenserna av utövandet av behörigheten.

Nyheter 23.5.2002

EU:s utrikes- och försvarsministrar sammanträder i rådet för allmänna ärenden

EUs råd för allmänna ärenden håller sammanträde 13.5. i Bryssel. EUs försvarsministrar sammanträder för första gången till ett officiellt möte i samband med rådet för allmänna ärenden. Försvarsministrarna behandlar frågan om hur utveckla de resurser som krävs för unionens krishanteringsförmåga. Dessutom behandlas vid utrikes- och försvarsministrarnas gemensamma session frågor som tangerar Europas säkerhets- och försvarspolitik, bl.a situationen på Balkan samt samarbetsarrangemangen mellan EU och Nato. Förberedelserna för EUs polisoperation EUPM i Bosnien har kommit igång. Medlemsländerna väntar sig att vederbörande planeringsgrupp kommer med en preliminär begäran om deltagare i polisoperationer. Även Finland förbereder sig på att delta.

Ajankohtaista 22.5.2002

Statsminister Lipponen till Bryssel

Statsminister Paavo Lipponen reser till Bryssel onsdagen den 22 maj och besöker där Europeiska kommissionen. Statsminister Lipponen träffar kommissionens ordförande Romano Prodi och deltar i kommissionsledamöternas veckomöte. Dessutom träffar statsminister Lipponen kommissionens vice ordförande Neil Kinnock och kommissionsledamöterna Erkki Liikanen, Antonio Vitorino och Mario Monti.

Ajankohtaista 21.5.2002

Medborgarorganisationsforumet diskuterar Europeiska rådet i Sevilla

Det av regeringen sammankallade medborgarorganisations- forumet sammanträder tisdagen den 28 maj för att diskutera aktuella frågor gällande EU:s framtid och särskilt teman för Europeiska rådet i Sevilla i juni. Forumets ordförande är statsminister Paavo Lipponen och vice ordförande är utrikesminister Erkki Tuomioja och minister Jari Vilén.

Ajankohtaista 21.5.2002

Europainformationen offentliggjorde sina förnyade webbsidor 6.5.2002

Utrikesministeriets Europainformation offentliggjorde i dag sina förnyade webbsidor planerade av Axel Group Oy på adressen www.eurooppa-tiedotus.fi. Utrikesministeriets Europainformation offentliggjorde i dag sina förnyade webbsidor planerade av Axel Group Oy på adressen www.eurooppa-tiedotus.fi

Ajankohtaista 10.5.2002

Pirkko Hämäläinen tillträdde 15.4 som chef för Europainformationen

Pirkko Hämäläinen tillträdde 15.4 som chef för Europainformationen. Hon arbetade tidigare vid utrikesministeriets administrativa avdelning. Pirkko Hämäläinen

Ajankohtaista 10.5.2002

Utrikesministeriet beviljar statsbidrag för medborgarorganisationernas Europainformation år 2002

I statsbudgeten för år 2002 har det reserverats 505 000 euro för medborgarorganisationernas Europainformation. Från denna summa har i enlighet med riksdagens beslut 219 000 euro beviljats Det Europeiska Finland och 51 000 euro till Informationscentralen Alternativ till EU. För övrig Europainformation som berivs av medborgarorganisationerna beviljades 235 000 euro. I statsbudgeten för år 2002 har det reserverats 505 000 euro för medborgarorganisationernas Europainformation. Från denna summa har i enlighet med riksdagens beslut 219 000 euro beviljats Det Europeiska Finland och 51 000 euro till Informationscentralen Alternativ till EU. För övrig Europainformation som berivs av medborgarorganisationerna beviljades 235 000 euro.

Ajankohtaista 10.5.2002

EUs och de latinamerikanska och karibiska ländernas toppmöte i Madrid 17.5.

EUs och de latinamerikanska och karibiska ländernas toppmöte hålls i Madrid den 17 maj. I toppmötet deltag 15 EU-länder, EU-kommissionen samt 33 latinamerikanska eller karibiska stater. Det förberedande ministermötet hålls i Madrid den 16 maj.

Ajankohtaista 6.5.2002

Utrikeshandelsminister Vilén: Estlands EU-spurt glädjande

"Estland har under sin nya regering på ett glädjande sätt ökat på takten i EU-förhandlingarna och ligger igen bland de främsta ansökarländerna", sade utrikeshandelsminister Jari Vilén, som i statsrådet ansvarar för EUs utvidgning, inför riksdagens stora utskott på torsdagen i Helsingfors.

Ajankohtaista 6.5.2002

Ett eget konvent för ungdomar om EU:s framtid

Statsrådets informationsenhet

Ajankohtaista 4.5.2002

EU:s framtidskonvent diskuterar EU:s uppgifter och behörighet

Statsrådets informationsenhet

Ajankohtaista 3.5.2002