Föregripande påverkansarbete och förhandlingar på en kompromissfabrik – en intervju med ambassadör Tuuli-Maaria Aalto

Tuuli-Maaria Aalto arbetar som  Coreper I-ambassadör vid Finlands ständiga representation i Bryssel. ”Min huvudsakliga uppgift är att bevaka Finlands intressen i EU”, säger Tuuli-Maaria Aalto. En typisk arbetsvecka består av att representera Finland vid EU-möten, såsom Coreper och ministerråden, och att delta i olika träffar för att driva på Finlands ståndpunkter. Vi ställde en fråga till ambassadören om vad som händer i Coreper och varför det är viktigt att påverka EU-lagstiftningen på förhand.

Aktuellt 25.4.2023

Från ministeriet till jordbävningsområdet – civilt bistånd till Turkiet och Syrien

I februari sände Finland både experthjälp och materiellt bistånd till jordbävningsområdet i Turkiet och Syrien. Pekka Tiainen som arbetar som specialsakkunnig vid inrikesministeriet ryckte snabbt ut till Turkiet för att leda ett europeiskt räddningsteam. EU:s internationella civila bistånd levereras på ett samordnat sätt via EU:s civilskyddsmekanism. Alla länder och till exempel FN-organisationer kan begära hjälp via denna mekanism vid katastrofer som inte går att klara på egen hand. Vi frågade Pekka Tiainen hur han upplevde arbetet i krisområdet och hur EU:s civilskyddsmekanism fungerar i praktiken.

Aktuellt 24.4.2023

Månadens fråga: Varför är riksdagsval också EU-val?

Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleds den 22 mars och den egentliga valdagen infaller söndagen den 2 april. Det är kanske många som inte kommer att tänka på att när de röstar i riksdagsvalet kan de också påverka EU:s politik och beslut. Varför är riksdagsval också EU-val? Månadens fråga besvaras av Laura Nordström, doktorand vid Helsingfors universitet.

Månadens fråga 23.3.2023

Anställd vid EU: från ministeriet till EU

Europeiska unionen har över 40 000 anställda, och drygt tusen av dem är finländare. Mikko Hakkarainen arbetar bland annat med Schengenfrågor vid kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor. Europainformationen frågade Hakkarainen hur han kommit att arbeta vid EU och vilka tips han har för dem som drömmer om en EU-karriär.

Anställd vid EU 21.3.2023

Snabbare och enklare ansökningsförfarande för EU-karriärer

Statsrådets kommunikationsavdelning 10.3.2023

Nyheter 10.3.2023

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2023

Utrikesministeriet har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer för Europainformation. Denna ansökningsomgång fick 22 organisationer stöd för 24 olika projekt.

Nyheter 8.2.2023

Vad är EU-sanktioner?

Internationella sanktioner är åtgärder för att begränsa ekonomiskt samarbete och till exempel trafik-, transport- och kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förbindelser med det utpekade landet eller de utpekade grupperna.

Nyheter 7.2.2023

Månadens fråga: Förbättrar det utvidgade Schengenområdet säkerheten?

Månadens fråga besvaras av överdirektör Laura Yli-Vakkuri från inrikesministeriet.

Månadens fråga 19.1.2023