Tillgänglighetsverktyg

Ett år kvar till EU-valet – vad förändras?

Följande val till Europaparlamentet hålls om mindre än ett år. Storbritanniens utträde ur EU medför förändringar i valet.

Nyheter 11.6.2018

EU:s utvecklingsprogram för offentlig förvaltning Twinning fyller 20 år

EU-programmet Twinning stöder utvecklingen av fungerande offentlig förvaltning. Genom Twinning-projekt hjälper EU:s medlemsländer varandra eller målländerna för EU:s grannskapspolitik, att utveckla den offentliga förvaltningen och lagstiftningen eller att stärka den ekonomiska och samhälleliga stabiliteten.

Nyheter 5.6.2018

Chat fiction-serie utmanar unga att fundera på sin relation till EU

Kommer förhållandet mellan följa-reglerna-Finland och ta-allt-på-allvar-EU att hålla? Deras relation testas i en chat fiction-serie i tre delar som skrivits och producerats av studerande vid Åbo yrkeshögskola. I serien hamnar Finland och andra länder på en frestelsernas ö där Finlands och EU:s relation sätts på prov. Den humoristiska serien har uppstått i samarbete mellan Europainformationen och en kurs i kommunikationslära vid Åbo yrkeshögskola.

Nyheter 30.5.2018

EU:s direktiv om konsulärt skydd har trätt i kraft – vad ändras?

Som EU-medborgares har du rätt att få hjälp av ett annat EU-lands ambassad eller konsulat när du reser utanför EU, i det fall att ditt eget land inte har en ambassad eller konsulat i landet. Ändringarna i vår finländska lag om konsulära tjänster, som EU-direktivet förutsätter, trädde i kraft den 1 maj 2018. Nu är det tydligare hurudant konsulärt skydd EU-medborgare ska erbjudas i tredjeländer.

Nyheter 23.5.2018

Europadagen firas runtom i Finland den 9 maj

Europadagen firas varje år den 9 maj. Det är en dag för europeisk fred och gemenskap. Det är också årsdagen för den så kallade Schumandeklarationen. År 1950 höll Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman ett tal där han föreslog ett nytt politisk samarbete i Europa som skulle göra krig mellan de europeiska nationerna omöjligt.

Nyheter 8.5.2018

Det europeiska medborgarinitiativet – en direkt kanal för påverkan i EU:s politik

Möjligheten att väcka och underteckna medborgarinitiativ är redan för många finländare ett bekant sätt att påverka politiska beslut. Det är dock färre som vet att man också i Europeiska unionen kan starta ett medborgarinitiativ. Trots att både det finländska och europeiska medborgarinitiativet trädde i kraft 2012 har det senare förblivit ett mer främmande påverkningsalternativ för finländarna. Vad är således ett europeiskt medborgarinitiativ och hur skiljer det sig från sin finländska motsvarighet?

Nyheter 30.4.2018

Finlands tredje period som EU-ordförande infaller i ett brytningsskede

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan medlemsstaterna var sjätte månad. Finland är ordförande i rådet från den 1 juli till den 31 december 2019. Finland övertar ordförandeskapet efter Rumänien.

Nyheter 25.4.2018

Europainformationen får ny profil

Utrikesministeriets Europainformation får en ny visuell identitet. Den förmedlar bilden av en organisation som i aktiv interaktion med allmänheten främjar kommunikation och debatt om EU-relaterade ämnen.

Nyheter 7.3.2018

Reformen av EU:s asylsystem går vidare

Arbetet med att reformera Europeiska unionens asylsystem fortskrider. De sju förslag som kommissionen gav sommaren 2016 har behandlats och flera av dem har kommit långt. Nu är förväntningarna höga på att reformen ska bli klar under sommaren.

Nyheter 22.2.2018

Följ oss