Tillgänglighetsverktyg

EU-valet 2019 – var, när, hur?

Nästa val till Europaparlamentet hålls i maj 2019. Då väljs parlamentsledamöter för den kommande femårsperioden. Parlamentet är det enda EU-organet vars medlemmar väljs genom direkt val. Valet genomförs i varje medlemsstat enligt landets egen vallagstiftning. I Finland infaller valdagen den 26 maj och förhandsröstningen pågår den 15–21 maj i hemlandet och den 15–18 maj utomlands.

Nyheter 18.9.2018

Brexit och Finlands EU-ordförandeskap överst på ambassadörens bord

Finlands EU-ambassadör Marja Rislakki förbereder sig på en bråd höst i Bryssel – och nästa år blir om möjligt ännu mer hektiskt. Finland tar över ordförandeskapet i EU i juli 2019. Med redan från och med januari arbetar vi i en så kallad trio med de länder som är ordförande före och efter Finland, det vill säga Rumänien och Kroatien.

Nyheter 11.9.2018

Finländsk ambassadör utsedd till ordförande för EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik

EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini har den 3 september 2018 utnämnt ambassadör Sofie From-Emmesberger till permanent ordförande för EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik.

Nyheter 6.9.2018

Arbeta i Bryssel: Päivi Wood – ett kreativt kaos och mångkulturell vardag

Det sjudande, lättsamma och kaotiska Bryssel svepte med sig Päivi Wood för åtta år sedan. Nu arbetar hon som expert vid Europeiska kommissionen. Flera år tjänstgjorde hon vid Finlands ständiga representation vid EU, men sedan flyttade hon över till kommissionens generaldirektorat för transport. Snart är det åter dags att gå vidare då Päivi med familj återvänder till Finland. ”Jag kommer att sakna Bryssels kreativa kaos.”

Arbeta i Bryssel 13.8.2018

Europainformationen deltar i Europaforum Åbo

Europaforum Åbo äger rum på flera olika ställen i Åbo centrum från torsdagen den 30 augusti till lördagen den 1 september. Evenemanget erbjuder finländska påverkare och vanliga medborgare ett öppet forum för diskussion om Finlands roll i Europa och EU. Europaforum Åbo ordnas nu för första gången, och avsikten är att evenemanget i framtiden varje höst ska inleda den politiska och ekonomiska diskussionen i Finland.

Nyheter 6.8.2018

Europaparlamentets politiska grupper och de europeiska partierna

Europaparlamentet är det enda EU-organet dit medborgarna väljer sina representanter genom direkt val. Nu håller kampanjerna på att sätta igång runtom i Europa inför vårens val till Europaparlamentet. Fastän det är nationella partier som ställer upp kandidater i medlemsländerna, arbetar de som blir invalda i parlamentet i parlamentets egna politiska grupper.

Nyheter 6.7.2018

Periferi eller centrum? finns nu som gratis e-bok!

Längtar du efter sommarläsning om EU? Boken Periferi eller centrum? Förändring och kontinuitet i Finlands EU-politik, som redigerats av Tapio Raunio och Juho Saari, finns nu som gratis e-bok i Elisa Kirja. E-boken finns både på finska och på svenska.

Nyheter 5.7.2018

Mer EU-finansiering till säkerhet och studentutbyte

Europeiska kommissionen lämnade i maj sitt förslag till nästa fleråriga budgetram. I början av juni ordnade Europaparlamentets informationskontor i Finland ett seminarium om detta aktuella ämne. Seminariets huvudtalare var kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

Nyheter 26.6.2018

Österrike framhåller säkerhetsfrågor under sitt tredje EU-ordförandeskap

Österrike anslöt sig till Europeiska unionen samtidigt som Finland och Sverige, i början av 1995. I juli 2018 inleder landet sin tredje period som EU-ordförande. Österrike har tidigare varit ordförande under andra halvan av 1998 och första halvan av 2006.

Nyheter 26.6.2018

Följ oss