EU uppdaterar sin utvecklingspolitik

Hållbar utveckling ska prioriteras i EU:s utvecklingspolitik.

Nyheter 1.12.2016

Arbeta i Bryssel: Tiina Astola – för likabehandling och öppenhet

Dörrarna till Bryssel öppnade sig för Tiina Astola första gången redan på 1980-talet när hon avlade sina magisterstudier i Europarätt. Efter en lång karriär i Finland hittade Astola tillbaka till sina gamla kvarter i Bryssel våren 2016, denna gång för att inleda sin nya tjänst som generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor.

Nyheter 22.11.2016

Seminarium: Arktisk tillväxtkaravan

Under den regionala seminarieturnén Tillväxtkaravanen har det diskuterats hur man kan främja tillväxt och skapa arbetstillfällen. Andra frågor som behandlats är investeringar, bättre regional konkurrenskraft och betydelsen av olika EU-stöd. I turnén deltog Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, Europainformationen, riksdagen och olika regionala aktörer.

Nyheter 18.11.2016

Arktiskt smörgåsbord

 

Nyheter 3.11.2016

Kolumn: Investeringar i Afrika och grannländerna ska stödja hållbar utveckling

EU söker innovativa lösningar för att stödja hållbar utveckling i sina partnerländer i Afrika och i EU:s grannskap. Syftet är att svara mot de utmaningar som den globala migrationen ställer, skapa arbetstillfällen och uppnå bättre resultat i utvecklingssamarbetet i samarbete med den privata sektorn. Vi kan uppnå hållbarare resultat bland annat genom att förbättra förhållandena i migrationens ursprungsländer och stödja deras utveckling. För att stödja EU:s partnerländer håller man på att upprätta en europeisk fond för hållbar utveckling.

EU-kolumn 2.11.2016

Europeiska rådet diskuterade handelsfrågor

Statsrådets kommunikationsavdelning 21.10.2016 14.51 | Publicerad på svenska 21.10.2016 kl. 17.08

Nyheter 24.10.2016

Hur mycket arktisk havsis smälter du?

Klimatförändringen är ett globalt fenomen som berör oss alla. Var och en är delaktig i dess uppkomst. Havsisen i Arktis hotas av den globala uppvärmningen. Arktis avsmältning innebär ett allvarligt hot. Du kan mäta hur du själv bidrar till den arktiska havsisens avsmältning genom ett lekfullt test som har som syfte att väcka tankar om våra konsumtionsvanor. Gör även du testet här (på finska)!

Nyheter 21.10.2016

Minna Kivimäki återvände till Bryssel som Coreper I-ambassadör

Den grekiska filosofen Herakleitos brukar tillskrivas orden att man aldrig kliver ner i samma flod två gånger. I floden flyter det nytt vatten och inte heller människan som tar klivet är oförändrad. Efter en paus på tio år klev Minna Kivimäki åter ned i floden i Bryssel när hon började arbeta som den ständiga representantens ställföreträdare och så kallad Coreper I-ambassadör från och med den 1 september. Hon representerar Finland i de ständiga representanternas kommitté, kallad Coreper I, som bereder besluten i Europeiska unionens råd.

Nyheter 20.10.2016

Iso-Britannia ja Euroopan unioni

Den 23 juni 2016 hölls en folkomröstning i Storbritannien om landets EU-medlemskap. Britterna fick rösta om landet skulle förbli medlem i Europeiska unionen eller om det skulle gå ur unionen. Av väljarna röstade 52 procent för att lämna EU och 48 procent för att stanna. Storbritannien har inte ännu lämnat in sin anmälan om utträde. Efter att den lämnats in har landet två år på sig att förhandla med EU om villkoren för utträdet.

Nyheter 17.10.2016

Britannia ja Brexit: Sata päivää äänestyksen jälkeen

De hundra första dagarna efter folkomröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap har varit oroväckande tysta. Mycket lite ärlig debatt om konsekvenserna av att gå ut ur EU har hörts. Nu är tystnaden bruten och följderna av Brexit håller sakta på att klarna.

Nyheter 17.10.2016

Är en karriär i EU något för dig?

Europeiska unionen sysselsätter kring 40 000 människor varav ca tusen är finländare. EU söker hela tiden nya människor med kunskaper inom olika områden. För närvarande är Finland med tanke på sin folkmängd en aning bättre representerat i EU:s institutioner än medlemsländerna i medeltal. Finland anser att det är viktigt att den goda representationen i EU-institutionerna består eftersom de beslut som bereds och fattas av Europeiska unionen påverkar hela det finländska samhället.

Nyheter 3.10.2016

En kompass i dimman – ny strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik

I juni antog Europeiska rådet en ny global strategi som drar upp riktlinjerna för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik i en allt osäkrare värld. Strategin innehåller ambitiösa målsättningar: att utveckla unionens försvar, påverka grannskapet, förebygga kriser och stärka internationell rätt. Utrikes- och säkerhetspolitiken måste visa vad den går för i en tid när nyttan med EU ifrågasätts allt oftare. Att stärka medlemsländernas och medborgarnas säkerhet måste stå i centrum för EU:s verksamhet och det finns stora förväntningar. EU:s trovärdighet i världspolitiken måste utgå från unionens förmåga att bygga upp sin egen säkerhet och agera för säkerheten i sitt grannskap.

Nyheter 29.9.2016

Leader 2030: pop up-deltagande och utvecklingsexpertis

Instrumentet för lokal utveckling Leader är ett bra exempel på hur EU:s inflytande kan synas i vardagen. Finland tog i bruk Leader-metoden strax efter anslutningen till EU. Påverkansarbetet på gräsrotsnivå passade bra in i det finländska samhället och det kommer att ha en stor betydelse också i framtiden. Under de första åren lyckades Leader övertyga också de EU-kritiska rösterna på landsbygden.

Nyheter 23.9.2016

Arktiska rådet: Ett forum för fred och samarbete

Den 19 september 1996 grundades Arktiska rådet i Ottawa som ett mellanstatligt högnivåforum för att främja samarbete, samordning och kommunikation om arktiska frågor mellan de arktiska staterna och med aktivt deltagande av ursprungsfolken och andra invånare i Arktis. Idag firar vi det arktiska samarbetets tjugoårsjubileum och ser fram emot en lång gemensam framtid med fred och stabilitet i den arktiska regionen.

Nyheter 19.9.2016

I EU:s globala strategi förenas realism och idealism

EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor Federica Mogherini presenterade den globala strategin för EU:s utrikes och säkerhetspolitik ”Delade visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare Europa” för Europeiska rådet i juni. Den föregående motsvarande strategin, Europas säkerhetsstrategi, är från 2003. Det var med andra ord hög tid för en ny global strategi.

Nyheter 19.9.2016

Överleva eller förnyas ? vad kan vi förvänta oss av det inofficiella mötet i Bratislava?

av Miroslav Lajčák, utrikes- och Europaminister, Slovakien

Nyheter 16.9.2016

Arktinen kattaus –videosarjassa kurkistetaan arktiseen arkeen ja osaamiseen

Utrikesministeriets Europainformation och Arktiska centret vid Lapplands universitet har tillsammans producerat en videoserie som berättar olika historier on vardagen i Arktis och om arktiskt specialkunnande. Videorna har filmats och regisserats av Northlight Pictures i Rovaniemi. De finns textade till engelska och svenska.

Nyheter 30.8.2016

Kuukauden kysymys: Miten Britannian Brexit-neuvottelut vaikuttavat EU:n päätöksentekoon lähivuosina?

Förhandlingarna mellan Storbritannien och Europeiska unionen om det brittiska utträdet ur EU, som sannolikt inleds nästa år, kommer ofrånkomligen att inverka på EU:s verksamhet de närmaste åren. Förlamas då EU:s beslutsfattande helt? Och vilken ställning har Storbritannien i beslutsfattandet inom EU innan utträdet officiellt träder i kraft? Dessa frågor ställde vi EU-forskaren Tapio Raunio:

Nyheter 17.8.2016

EUE-kolumni: EU ja Afrikka – kohti tasavertaisempaa kumppanuutta

EU och Afrika – mot ett mer jämlikt partnerskap

EU-kolumn 8.8.2016

Slovakia aloittaa EU-puheenjohtajamaana

Slovakien inledde sin första period som ordförande i EU den 1 juli. Landet har varit medlem av Europeiska unionen i 12 år. Slovakien anslöt sig både till EU och Nato 2004, till Schengen 2008 och till euron 2009.

Nyheter 5.7.2016

Britannia ja EU: Osa 5

Harold Wilson, tidigare brittisk premiärminister, sade en gång ”en vecka är en lång tid i politiken”. Just nu känns det snarast som en evighet. Att premiärministern meddelar att han eller hon ämnar avgå skulle vanligtvis få stor och ihärdig uppmärksamhet i internationella medier. Men så mycket har hänt sedan förra torsdagen den 23 juni, när över 17 miljoner människor röstade för att lämna Europeiska unionen, att David Camerons avgång snabbt har överskuggats av andra, mer seismiska händelser.

Nyheter 4.7.2016

Kesäreissaajan muistilista – 4 M:ää

Årets livligaste semestersäsong pågår. Under de kommande veckorna reser tusentals finländare till Europa och andra håll i världen. Utrikesministeriet rekommenderar fyra R för en säker resa: resemeddelande, reseanmälan, reseförsäkring och resedokument. Här har vi samlat några goda råd och information om resenärens rättigheter som det lönar sig att ha koll både när du reser i Europa och längre bort.

Nyheter 28.6.2016

Britannian EU-kansanäänestyksen oikeudelliset ulottuvuudet

Professorn i Europarätt Jukka Snell ger en överblick av de rättsliga aspekterna av Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskap – både om det blir ja eller nej till EU.

Nyheter 23.6.2016

Britannia ja EU: Osa 4

Storbritanniens folkomröstning om fortsatt medlemskap i Europeiska unionen närmar sig. Medan opinionsundersökningarna tyder på ett ytterst tight race och medan omkring en femtedel av väljarna ännu inte bestämt sig för hur de ska rösta, kan varken ja- eller nej-sidan vila på sina lagrar.

Nyheter 15.6.2016

Kuukauden kysymys: Millainen on EU:n rooli Itämeren turvallisuuspolitiikassa?

I och med att Östersjöregionens säkerhetssituation har förändrats, har också EU:s roll i regionen förändrats. Vi frågade professor Hanna Ojanen på vilket sätt detta har skett.

Månadens fråga 31.5.2016

Britannia ja EU: Osa 3

Nu är det bara fyra veckor kvar tills Storbritannien ska rösta om huruvida landet ska vara kvar i EU eller inte. Vid vår förra krönika visade opinionsundersökningarna på ett nästan helt jämnt resultat, men mycket har hänt sedan dess. Själva kampanjarbetet har inletts, vilket har inneburit att fler och fler politiker uttalar sig om riskerna eller fördelarna med att stanna kvar i EU.

Nyheter 31.5.2016

EU:n rekrytointikilpailut ovat käynnissä – hae kansainväliselle uralle

Statsrådets kommunikationsavdelnings nyhet, publicerat 19.5.2016.

Nyheter 25.5.2016

Parempaa palvelua netissä – sopu verkkosivujen esteettömyydestä löytyi

Den 3 maj 2016 nåddes politiskt samförstånd mellan EU-rådet och Europaparlamentet gällande direktivet om tillgängligheten till den offentliga sektorns webbplatser. Speciellt syn- och hörselskadade personer kommer i fortsättningen lättare att kunna utnyttja den offentliga sektorns webbplatser och mobilapplikationer. Direktivet är heltäckande och endast t.ex. rundradiobolag och direkta webbsändningar står utanför.

Nyheter 20.5.2016

Suomi, EU ja arktinen alue

Finland är en aktiv arktisk aktör, som på ett hållbart sätt kan förena de krav som den arktiska miljön ställer och de möjligheter till näringsverksamhet som området erbjuder genom att utnyttja internationellt samarbete. Finland anser även att det är viktigt att utveckla EU:s politik i den arktiska regionen. På denna webbplats samlar vi nyheter om arktiska ärenden.

Nyheter 16.5.2016

Britannia ja EU – Osa 2

I slutet av april inträffade två högst betydelsefulla händelser i Storbritannien. Den första, drottningens 90-årsdag, inföll den 21 april. Den andra, kanske lite mindre viktiga, var Barack Obamas sista besök i Storbritannien som USA:s president. Storbritanniens långvarigaste monark firades bland annat genom att en eld tändes i närheten av Windsor Castle, den första av 900 liknande eldar som tänds över hela samväldet. Festligheterna kulminerar i juni med en gatufest längs The Mall i centrala London med 10 000 gäster.

Nyheter 4.5.2016

Yhteistyötä merellä – tavoitteena parempi rajavalvonta

Mängden fartyg med sikte på Europa bara ökar – fartyg med last och resenärer som vi inte vet något om. Detta är knappast irrelevant när Europeiska kommissionen vill effektivera övervakningen vid Europas

Nyheter 2.5.2016

Tietosuoja-asetus – uutta ja vanhan vahvistamista

Nu är den här, över 400 sidor text om uppgiftsskydd: EU:s uppgiftsskyddsförordning. Resultatet av de intensiva förhandlingarna som pågick i nästan fyra år och de invecklade kompromisslösningarna är totalt 99 artiklar som preciseras i skälen ─ med sina oundvikliga skönhetsfläckar. Förordningen börjar tillämpas 2018.

Nyheter 18.4.2016

Europadagen

Nyheter 15.4.2016

Britannia ja EU Osa 1

Torsdagen den 23 juni genomför Storbritannien en folkomröstning för att besluta om landet ska vara kvar i EU. Frågan de ska ta ställning till är ”Ska Storbritannien stanna kvar i Europeiska unionen?”.

Nyheter 13.4.2016

Euroopan Meripäivä 2016 toukokuussa Turussa

Åbo stad står värd för konferensen Havets dag i Europa (European Maritime Day, EMD) den 18–19 maj 2016 i Logomo i samarbete med Europeiska kommissionen och finska staten.

Nyheter 8.4.2016

Kiertotalous – puhdasta bisnestä?

I cirkulär ekonomi strävar man efter att tillverka material och produkter så att de är hållbara, att de går att reparera och återanvända så länge som möjligt utan att förlora sitt värde. Produkter ska inte genast bli avfall. I den cirkulära ekonomin fattas stora beslut angående produktion, material och kvalitet innan det uppstår något avfall. I december 2015 offentliggjorde kommissionen sitt förslag till paket om cirkulär ekonomi.

Nyheter 8.4.2016

Onko rauha sittenkin mahdollinen?

Kolumn

Nyheter 3.2.2016

Eurooppa 2016 -kartta

Nyheter 12.1.2016