Turun vuosi Euroopan kulttuuripääkaupunkina päättyy – Guimarães ja Maribor jatkavat

– Turku on noussut merkittäväksi eurooppalaiseksi kulttuurikaupungiksi ja on äärimmäisen tärkeää, että kulttuuriin panostetaan tulevaisuudessakin sekä Turussa että koko Suomessa ja Euroopassa, toteaa Turku 2011 -säätiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Taxell.

Uutinen 27.12.2011

EU:n maatalouspolitiikka muutoksessa

Euroopan unionin eri jäsenmaissa olosuhteet maatalouden harjoittamiseen eroavat suuresti. Luonnonolot, tuotannon tekninen aste, tilarakenne, demografia sekä maatalouden osuus kansantaloudessa vaihtelevat maittain.

Uutinen 16.12.2011

Matkailijan muistilista

Passi on varmin matkustusasiakirja. Kuva: Eurooppatiedotus.

Uutinen 16.12.2011

Miten Suomi selviää EU:n talouskriisistä?

Tiedote 333/2011

Uutinen 13.12.2011

Talouspoliittinen liitto syntyy

Euroopan valtionjohtajat neuvottelivat 8. ja 9. joulukuuta Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa Brysselissä tarvittavista toimista Euroopan talous- ja finanssikriisin torjumiseksi. Keskusteluiden tuloksena päätettiin muodostaa talouspoliittinen liitto, joka tiukentaa EU-maiden talouskuria ja vahvistaa kriisimekanismeja.

Uutinen 12.12.2011

Turussa keskustellaan Euroopan tulevaisuudesta 12. joulukuuta

HUOM! Tilaisuus on täynnä eikä siihen enää oteta ilmoittautumisia. 

Uutinen 7.12.2011

Sijoittajat valmistautuvat euron kaatumiseen

Euroopan talouskriisi syvenee päivä päivältä. Kriisin pelästyttämät sijoittajat ovat alkaneet valmistautua euron kaatumiseen. – En näe tilanteeseen muuta ratkaisua kuin Euroopan keskuspankin voimakkaan väliintulon, toteaa rahoituksen professori Vesa Puttonen.

Uutinen 7.12.2011

Rikkidirektiivi jakaa mielipiteitä

EU:n rikkidirektiivi puhuttaa paitsi Suomessa myös muissa jäsenvaltioissa. Rikkidirektiivin uudistamisessa on kyse alusten polttoaineiden rikkipitoisuuden sallituista enimmäismääristä. Uudistuksen tarkoituksena on, että vuodesta 2015 alkaen alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 prosenttia niin sanotuilla rikkipäästöjen kontrollialueilla (SECA). Tällä hetkellä raja on yksi prosenttia.

Uutinen 2.12.2011

Jäsenmaiden pysyttävä eurossa

– Ei kannata puhua vain euron kriisistä, joutuihan Unkari marraskuun puolivälissä kääntymään IMF:n puoleen ja aiemmin saman teki Latvia – molemmat ovat EU-maita, mutteivät vielä euromaita, toteaa kansanedustaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri.

Uutinen 1.12.2011

Missä mennään talouskriisissä?

Valtionvarainministeriön Martti Salmi keräsi täyden tuvan luennoidessaan aiheesta ’Kreikka, Italia ja vivutukset - mitä uutta eurokriisistä?’. Salmi toimii VM:n kansainvälisten ja EU-asioiden sihteeristön apulaispäällikkönä ja on tässä tehtävässä ollut valmistelemassa Suomen tekemiä linjauksia EU:n talouskysymyksiin.

Uutinen 28.11.2011

Ulkoasiainministeriö uudistaa EU-kansalaisviestintää

Ulkoasiainministeriö uudistaa EU-kansalaisviestintää

Uutinen 22.11.2011

Valtaosa kymenlaaksolaisista suosii henkilöautoa julkisen liikenteen sijaan

Kymenlaaksolaisista vain 23 prosenttia käyttää liikkumiseen mieluummin julkista liikennettä, kun taas 66 prosenttia suosii henkilöautoa. Silti liikenteen kehittämisen kannalta tärkeimpänä asiana pidetään panostamista julkiseen liikenteeseen. Uusien autojen päästörajoja oltaisiin valmiita entisestään tiukentamaan ja lähes kolmasosa vastaajista olisi valmis hankkimaan maakaasu- tai sähköauton mikäli ajomatka yhdellä latauksella olisi riittävän pitkä ja kustannukset samaa luokkaa kuin bensa- ja dieselautoissa.

Uutinen 21.11.2011

Euroopan tulevaisuudesta keskustellaan Tampereella 7.11.

Valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriön Eurooppatiedotus ja Tampereen yliopisto järjestävät keskustelutilaisuuden Euroopan tulevaisuudesta maanantaina 7.11.2011 Tampereen yliopiston juhlasalissa kello 11.00 - 12.30.

Uutinen 9.11.2011

Komissiolta ehdotus yhteiseksi eurooppalaiseksi kauppalaiksi

Euroopan komissio on esitellyt asetusehdotuksensa yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista. Toteutuessaan kauppalaki loisi kansallisen lainsäädännön rinnalle vaihtoehtoisen järjestelmän, jossa rajat ylittävää kauppaa tehtäessä myyjä ja ostaja voisivat sopia käytettävän eurooppalaista kauppalakia kuluttajan kansallisen lainsäädännön asemesta. Asetusehdotus saattaisi joissain tapauksissa heikentää suomalaisen kuluttajan turvaa.

Uutinen 3.11.2011

EU:n superviikon tuloksena Kreikalle velkahelpotus

EU-maiden päämiehet kokoontuivat kahteen otteeseen Brysselissä lokakuun lopulla. 23.lokakuuta Eurooppa-neuvoston asialistalla oli euroalueen talouden ohjauksen ja hallinnan parantaminen. Tuolloin päämiehet korostivat jäsenmaiden rakenneuudistukseen ja julkisen talouden tasapainottamiseen liittyvien jo sovittujen toimien ensisijaisuutta.

Uutinen 2.11.2011

Kroatiassa lähestyvällä EU-jäsenyydellä enemmistön tuki

Kroatian EU-jäsenyysneuvottelut saatiin päätökseen viime kesäkuussa. Vielä tämän vuoden puolella odotetaan Euroopan parlamentin kantaa ja liittymissopimuksen allekirjoittamista. Sen jälkeen jäsenvaltioissa alkaa Kroatian liittymissopimuksen ratifioiminen, joka Suomessa menee eduskuntaan.

Uutinen 28.10.2011

Suomen jäsenmaksut laskivat vuonna 2010

Komission julkaisemien tietojen mukaan Suomen nettomaksuosuus vuonna 2010 oli 300,2 miljoonaa euroa. Suomen väkiluvulla jaettuna nettomaksuja kertyi 57 euroa asukasta kohden. Nettomaksu oli 244,1 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2009, jolloin se oli 544,2 miljoonaa euroa. Suomen bruttokansantulosta nettomaksuosuus on 0,16 %.

Uutinen 25.10.2011

EU:n koheesiopolitiikkaa tehostetaan

Euroopan komissio hyväksyi 6. lokakuuta ehdotuksen koheesiopolitiikkaa eli alue- ja rakennepolitiikkaa käsittelevästä lainsäädäntöpaketista. Paketissa määritellään koheesiopolitiikan linjauksia vuosille 2014-2020. Ehdotusten taustalla on EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian eli ns. Eurooppa 2020 –strategian tavoitteiden tukeminen.

Uutinen 25.10.2011

Euroopan komission laajentumiskatsaus 2011

Euroopan komission tuore laajentumisstrategia sisältää katsauksen unionin jäseniksi haluavien maiden edistymisestä EU-jäsenyystiellä. Katsauksen mukaan muun muassa Serbia ja Montenegro ovat askeleen lähempänä Euroopan unionia.

Uutinen 20.10.2011

EU-rahoituksen opas 2011-2013

 

Uutinen 18.10.2011

EU:n visio: vuonna 2050 kaupunkiliikenteessä ei käytetä tavanomaisia polttoaineita

Euroopan unionin perusvapauksiin kuuluu olennaisesti liikkumisen vapaus, niin ihmisten kuin tavaroiden. Molempiin tarvitaan erilaisia välineitä ja Euroopan komissio korostaakin liikenteen vahvaa merkitystä Euroopan sisämarkkinoille. EU:n liikenne 2050 –ohjelma antaa suuntaa tulevaisuuden eurooppalaisille liikenneratkaisuille. Uusilla ratkaisuilla olisi tarkoitus vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Uutinen 10.10.2011

”Euroopan unioni on historiansa suurimman haasteen edessä”

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso piti linjapuheen Euroopan unionin tilasta 28. syyskuuta. Euroopan parlamentille suunnatussa puheessaan Barroso arvioi rehellisesti kriisin syitä. Hänen mukaansa ei ole kysymys vain talouskriisistä, vaan myös sosiaalisesta kriisistä sekä luottamuskriisistä suhteessa EU:n päättäjiin.

Uutinen 5.10.2011

Vaasassa pohdittiin pohjoismaisen yhteistyön merkitystä

Pohjoismaisen yhteistyön ministerien tapaamisen yhteydessä 8.9 Vaasassa järjestettiin paneelikeskustelu ”Mahdollisuuksien Pohjoismaat”. Keskustelu oli osa ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön ja Eurooppatiedotuksen järjestämää tapahtumakiertuetta. Tavoitteena on lisätä tietoa pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sen mahdollisuuksista Suomen hoitaessa Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuutta vuonna 2011.

Uutinen 21.9.2011

Väki Euroopan unionissa vanhenee nopeaa tahtia

Väestön ikääntyminen tuottaa monia haasteita myös Suomelle. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 20.9.2011

EU arjessa –tapahtuma herätti ajatuksia monikulttuurisuudesta Oulussa

Kaikki Suomen maakunnat kiertävä EU arjessa -tapahtuma saapui Ouluun perjantaina 2. syyskuuta. Päivän kestävän tapahtuman ohjelma koostui oppilaitosvierailuista, kulttuurikirjastosta, ”Me oululaiset”-tapahtumasta, kaikille avoimesta keskustelutilaisuudesta sekä toritapahtumasta Oulun Kauppatorilla. Tapahtuma järjestettiin Oulun Päivien yhteydessä.

Uutinen 16.9.2011

Eurooppalaiset haluavat tiiviimpää yhteistyötä raha- ja talouspolitiikassa

Euroopan keskuspankin neuvosto kokoontui toukokuussa Portugalissa. Kuva: EKP

Uutinen 8.9.2011

EU ryhtyy toimiin Itämeren lohikantojen turvaamiseksi

Euroopan unioni on kieltänyt lohen ajoverkkokalastuksen Itämeren alueella vuodesta 2008 alkaen. Luonnonlohikantojen turvaamiseksi komissio on myös antanut asetusehdotuksen Itämeren lohikannan kestävästä hoidosta. Ehdotusta käsitellään vielä Euroopan parlamentissa ja Euroopan unionin neuvostossa.

Uutinen 6.9.2011

Lissabonin sopimus

Uutinen 5.9.2011

Euroopan rikas kielikartta

Eurooppa on kielellisesti rikas ja monimuotoinen maanosa. Laajentuvassa Euroopan unionissa on jouduttu miettimään paljon myös kielikysymyksiä.

Uutinen 5.9.2011

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013

EU-kansalaisuuden mukanaan tuomat oikeudet ja kansalaisten asema on vielä yli puolelle unionin kansalaisista tuntematon asia. Siksi Euroopan komissio on päättänyt nimetä vuoden 2013 Euroopan unionin kansalaisten teemavuodeksi.

Uutinen 31.8.2011

Lasten oikeudet paremmin esiin Euroopan unionissa

Euroopan unioni haluaa parantaa lasten suojelua ja oikeuksia uusin konkreettisin toimin. Euroopan komissio hyväksyi helmikuussa 2011 lapsen oikeuksia koskevan toimintasuunnitelman, joka sisältää 11 eri toimenpidettä lasten oikeuksien edistämiseksi.                                  

Uutinen 26.8.2011

Uusi direktiivi selkeyttää EU-kansalaisen oikeuksia saada hoitoa ulkomailla

EU-kansalaisilla on mahdollisuus hakeutua sairaanhoitoon myös muihin jäsenmaihin. Hoidon järjestelyt ja korvauskäytännöt vaihtelevat tapauksesta riippuen. Helmikuussa hyväksytty direktiivi potilaiden oikeuksista rajatylittävässä terveydenhuollossa selventää oikeuksia hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan.

Uutinen 24.8.2011

Elämää EU-instituutioiden katveessa

Etelä-Savon Eurooppatiedotus tarjosi elokuun alussa mikkeliläisille mahdollisuuden lähteä nojatuolimatkalle Brysseliin kirjailija-kolumnisti Merja Rehnin opastuksella. Jo 11 vuotta Brysselissä perheineen asunut Rehn avasi  illan aikana elämäänsä EU-instituutioiden katveessa. Kirjaston Mikkeli-sali täyttyi innokkaista kuulijoista. Kevyemmän EU-kerronnan ohessa lomaansa Puulaveden rannoilla viettävä Rehn kantoi huolta suomalaisen EU-viestinnän tulevaisuudesta ja EU-keskustelun tasosta.

Uutinen 19.8.2011

Kroatian tie Euroopan unioniin

Kroatiasta on tulossa Euroopan unionin 28. jäsenvaltio heinäkuun alussa 2013. Jäsenyysneuvottelut saatiin päätökseen puheenjohtajamaa Unkarin toimesta kesäkuun lopussa ja varsinainen liittymissopimus allekirjoitettaneen joulukuussa.

Uutinen 16.8.2011

Twinningin uudet tuulet

Uutinen 16.8.2011

EU:n maatalouspolitiikka

 

Uutinen 8.8.2011

EU-edustustot eivät korvaa Suomen lähetystöjä maailmalla

Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unionille alettiin rakentaa ulkosuhdehallintoa (EUH), joka yhteistyössä jäsenmaiden kanssa hoitaa EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. EUH perustettiin vuosi Lissabonin sopimuksen voimaantulosta eli 1.12.2010. Lissabonin sopimuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on yhtenäistää EU:n ulkopolitiikka ja vahvistaa näin unionia globaalina toimijana. Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisesta huolimatta päätökset yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvista kysymyksistä tehdään edelleen yksimielisesti. Lissabonin sopimus ei siis ole merkinnyt kansallisten ulkoasianhallintojen tai niiden edustustoverkkojen - Suomi mukaan lukien - merkityksen vähenemistä.

Uutinen 4.8.2011

Turun ja Tallinnan kulttuuripääkaupunkivuosi ehtinyt puoliväliin

Turku ja Tallinna ovat tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunkeja. Alkuvuoden näyttävien avajaisten jälkeen vuoden muut huipputapahtumat ja kohokohdat ajoittuvat kesään. Turussa kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumien odotetaan houkuttelevan arviolta yli miljoona kävijää loppuvuoden aikana.

Uutinen 4.8.2011

Puola johtaa Euroopan unionia

Euroopan neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Puolalle 1. heinäkuuta. Kuvassa Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek, Puolan pääministeri Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy, Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. Kuva: Euroopan komissio.

Uutinen 3.8.2011

Ura EU:n palveluksessa (tietosivu 1/2011)

Tietosivu 1/2011

Uutinen 21.7.2011

EU-rahalla kokemuksia uusiutuvasta energiasta

Harakan luontokeskuksessa on meneillään uusiutuvan energian käyttöön liittyvä EU-hanke. Hiilineutraali Harakka -hankkeen avulla kerätään tietoa ja kokemuksia uusiutuvan energian käytöstä ja energiatehokkuudesta, sekä jaetaan tietoa näistä mahdollisuuksista. Luontokeskuksen kävijät voivat ottaa sovelluksista mallia esimerkiksi kesämökin energiaratkaisuihin.

Uutinen 18.7.2011

EU:n uimarannat turvallisia

Vilkkaita uimarantoja koskee EU:n uimavesidirektiivi, jonka tarkoitus on tiedottaa kansalaisille vesien laadun mahdollisesta heikkenemisestä. Kuva: Visit Finland.

Uutinen 14.7.2011

Kohti yhteistä turvapaikkajärjestelmää

 EU-maat asettivat yhteisen turvapaikkapolitiikan luomisen tavoitteeksi jo vuonna 1999 Tampereen huippukokouksessa. Turvapaikkamenettelyille on sittemmin sovittu tiettyjä vähimmäisvaatimuksia, mutta turvapaikanhakijoiden kohtelussa on edelleen suuria eroja jäsenmaiden välillä. Tavoitteena on yhteisen turvapaikkajärjestelmän käyttöönottaminen vuonna 2012. 

Uutinen 12.7.2011

Unionin uudet huippuvirat

EU-puheenjohtajamaa Ruotsi on ollut mielenkiintoisen haasteen edessä valmistellessaan EU:n nimityspakettia Lissabonin sopimuksen pohjalta.

Uutinen 4.7.2011

Youth in Action

Kiinnostaako vapaaehtoistyö merikilpikonnasairaalassa Kreikassa, samanhenkisten nuorten ryhmätapaaminen tai vaikkapa rock-konsertin järjestäminen paikkakunnallasi? Youth in Action tarjoaa nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöön, hankkia kansainvälisiä kokemuksia ja tutustua muihin nuoriin Suomessa ja muualla Euroopassa.

Uutinen 30.6.2011

Ulkopolitiikka 2020 kiinnosti Turussa

Ulkoasiainministeriö julkaisi vuoden viime vuoden lopulla Ulkopolitiikka 2020 –tulevaisuuskatsauksen. Turussa keskusteltiin sen pohjalta Suomen haasteista lähivuosina Euroopassa ja maailmassa Eurooppatiedotuksen kesäkuisessa tilaisuudessa. Niin euro ja talouskriisi, nuorisotyöttömyys EU:ssa, liittovaltiokehitys, kuin Venäjä ja Palestiinakin puhuttivat turkulaisyleisöä.

Uutinen 17.6.2011

Matkalla Eurooppaan? Lähtijän muistilista

Passi on varmin matkustusasiakirja. Kuva: Eurooppatiedotus.

Uutinen 17.6.2011

Turkin EY-jäsenyyden haasteet Kypros ja ihmisoikeudet

Turkin EU-jäsenyysneuvottelut ovat polkeneet paikallaan jo vuoden. Uusia askeleita on luvassa mahdollisesti vasta kesäkuussa pidettävien parlamenttivaalien jälkeen.

Uutinen 3.6.2011

EU-tietokilpailun parhaat palkittiin Helsingissä

Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen EU-aiheinen tietokilpailu yhdeksäsluokkalaisille. Kilpailu järjestettiin Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) ja Eurooppatiedotuksen yhteistyönä. Kolme parasta koululaista palkittiin 30.05. Pikkuparlamentin kansalaisinfossa Helsingissä.

Uutinen 31.5.2011

EU:n talous

EU-maiden johtajat kokoontuivat EU-huippukokoukseen Brysseliin jälleen 24.-25.3. Talousasiat olivat yksi kokouksen pääteemoista. Hallitusten päämiehet pääsivät yhteisymmärrykseen talouden kokonaispaketista.

Uutinen 25.5.2011

Peruskoulun historianopetus

Muutama vuosi sitten eräs tuttavani istutti minut alas ja leväytti peruskoulun historiaopukset eteeni. Aikajanattomilla, irrallisilla tapahtumaotannoilla historiasta ei hänen mukaansa saanut tolkkua. Sen sijaan, että koululaisille olisi opetettu järjestelmällisesti menneisyyden tärkeistä tapahtumista, opetus keskittyi tiedon etsimisen opettamiseen. Lisäksi oppilaat joutuivat pohtimaan menneisyyden tapahtumia joskus hyvinkin henkilökohtaisella tasolla. Peruskouluhistoria poikkesi täysin siitä opetuksesta, jonka tuttavani oli itse saanut nuoruudessaan. Hän ei pitänyt suomalaisen historianopetuksen kehityksestä.

Uutinen 24.5.2011

EU-perusteos tarjoaa selkeää tietoa – myös talouskriisistä

Eurooppatiedotuksen EU-perusteoksen uusittu painos julkistettiin Helsingissä keskiviikkona 27. huhtikuuta. Kirja julkistettiin keskustelutilaisuuden ”Euromaiden kriisi: kestääkö EU – entä Suomi? ” yhteydessä Helsingin yliopiston Porthaniassa.

Uutinen 11.5.2011

Euroopan komissio antoi talousarvioesityksensä vuodelle 2012

Komissio hyväksyi keskiviikkona 20.4.2011 talousarvioesityksen vuodelle 2012. Talousarvioesitys vastaa 500 miljoonan EU-kansalaisen tarpeisiin tiukan talouden aikana. Budjettikomissaari Janusz Lewandowskin mukaan leikkaukset ovat tarpeen, jotta EU voisi täyttää velvollisuutensa veronmaksajia kohtaan. ”Säästöjä tehtäessä toimintaa on arvioitava perusteellisesti ja samalla on selvitettävä, saako koko Eurooppa todellista hyötyä toimistamme”, Lewandowski toteaa komission lehdistötiedotteessa. Myös jäsenvaltioissa toteutetaan tällä hetkellä tiukkoja säästötoimia.

Uutinen 11.5.2011

Euroopan unionin arktinen tiedotuskeskus Rovaniemelle?

Euroopan unioni valmistelee arktista toimintaohjelmaansa. Pohdinnassa on myös se, tulisiko unionille perustaa arktinen tiedotuskeskus. Rovaniemi on noussut vahvaksi ehdokkaaksi keskuksen sijoituspaikaksi. Lisätietoa saataneen kesäkuussa, jolloin odotetaan Euroopan komission väliaikakatsauksen valmistuvan.

Uutinen 18.4.2011

Foreign Minister Stubb: An important week with regard to Libya

Foreign Minister Alexander Stubb attended the EU Foreign Ministers’ Meeting on Tuesday, where the situation in Libya rose to be the most followed topic. “Gaddafi must understand that he is not part of the solution, but that he must go,” Foreign Minister Stubb said, condensing the acute political situation. “A difficult international operation is in progress, which is quite different to that in Tunisia or Egypt, where the leaders themselves relinquished power rather quickly,” the Foreign Minister continued.

Uutinen 13.4.2011

Ulkoministeri Stubb: Tärkeä viikko Libyan kannalta

Ulkoministeri Alexander Stubb osallistui tiistaina EU:n ulkoministerikokoukseen, jonka seuratuimmaksi aiheeksi nousi Libyan tilanne. ”Gaddafin on ymmärrettävä, että hän ei ole osa ratkaisua, vaan hänen on lähdettävä”, kiteytti ulkoministeri Stubb akuuttia poliittista tilannetta. ”Meneillään on vaikea kansainvälinen operaatio, joka on aivan erilainen kuin Tunisiassa tai Egyptissä, joiden johtajat luopuivat itse vallasta nopeasti”, arvioi ulkoministeri.

Uutinen 13.4.2011

Foreign Ministers to discuss Libyan situation

Press release 127/2011

Uutinen 11.4.2011

Ulkoministerit keskustelevat Libyan tilanteesta

Tiedote 127/ 2011

Uutinen 11.4.2011

Peruseurooppalainen Luxemburg

Luxemburg oli vuoden 2004 EU-laajentumiseen saakka unionin pienin jäsenmaa. Läntisessä Keski-Euroopassa ”Euroopan sydämessä” sijaitsevalla suurherttuakunnalla on historiallisesti tiiviit siteet sekä germaaniseen että frankofoniseen kulttuurialueeseen. Luxemburgilaiset tunnistaakin yleensä siitä, että heillä on ranskalainen etunimi ja saksalainen sukunimi. 

Uutinen 6.4.2011

ERVV ja EVM – EU:n talous askarruttaa

EU:n talousasiat kiinnostavat kansalaisia tällä hetkellä ennen näkemättömällä tavalla ja voidaan olettaa, että EU nousee aikaisempaa enemmän esille myös vaaliteemana tämän kevään eduskuntavaaleissa. Tietoa EU:n talouden kriisijärjestelmistä ja niiden vaikutuksista Suomeen on tarjolla Eurooppatiedotuksen tilaisuuksissa, joista ensimmäinen pidettiin tiistaina 29.3. Helsingissä.

Uutinen 30.3.2011

Irlanti kriisissä

Irlanti on nyt ajautunut tilanteeseen, jossa se tarvitsee selviytyäkseen hätärahoitusta. Tätä ovat tarjonneet Europan unioni ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.

Uutinen 29.3.2011

Eurooppa-neuvosto sopi talouden vakauttamisesta

Eurooppa-neuvosto kokoontui Brysselissä 24.-25. maaliskuuta. Kokouksessa sovittiin talouden kokonaispaketista sekä tuettiin YK:n toimia Libyan kriisin ratkaisemiseksi.

Uutinen 28.3.2011

Talous vaatii EU:lta päätöksiä

Talous vaatii EU:lta päätöksiä

Uutinen 28.3.2011

Peruseurooppalainen Luxemburg

Peruseurooppalainen Luxemburg

Uutinen 28.3.2011

EU:n kalastuspolitiikan uudistus käynnissä

Monien muiden politiikkalohkojen tapaan myös kalastuspolitiikka on EU:ssa parhaillaan uudistuksen alla. Nykyinen kalastuspolitiikkaa koskeva asetus on voimassa vuoden 2012 loppuun. Yhteisen kalastuspolitiikan eli YKP:n uudistuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2013 alusta.

Uutinen 23.3.2011

MIKSI SIIRRÄMME KELLOA KESÄ- JA TALVIAIKAAN?

Kesäajan käyttöönottoa on kokeiltu jo viime vuosisadan alkupuolella ensimmäisen kerran. Saksa ja Iso-Britannia ottivat kesäajan käyttöön jo 1916.  1970-luvulla kesäaikaa alettiin käyttää muuallakin. Suomi kokeili ensimmäisen kerran kesäaikaan siirtymistä  jo 1942. Kellojen siirtelystä eivät kaikki pitäneet ja asiaa vastustettiin muun muassa maaseudulla viljelijöiden parissa. Kesäaikaan siirtyminen vakiintui Suomessa kuitenkin 1981, lähes viimeisenä Euroopassa. Käytännön mukaisesti kesäaikaan siirrytään maaliskuun viimeisenä sunnuntaina aamuyöllä ja talviaikaan lokakuun viimeisenä sunnuntaina. Siirtyminen tapahtuu kaikissa EU-maissa samalla kellonlyömällä eli klo 03.00. Kesäaikaa ei sovelleta kuitenkaan Euroopan unionin merentakaisilla alueilla.

Uutinen 22.3.2011

Foreign Minister Stubb on Libya: EU recognises states only

In the informal meeting of EU Foreign Ministers on Thursday, 10 March, the issue of recognising the opposition council of Libya became the centre of attention. According to Foreign Minister Alexander Stubb “Finland and the 25 other EU Member States were of the opinion that only states can be granted recognition”. The Foreign Ministers meeting was laying foundations for Friday’s extraordinary European Council Summit on Libya, where the heads of state aim to issue a strong declaration on the situation in Libya. According to Stubb, the message the EU as a whole wants to send now is that “Muammar Gaddafi must go, and he must go soon”.

Uutinen 11.3.2011

Ulkoministeri Stubb Libyasta: EU ei tunnusta kuin valtioita

Kysymys Libyan kapinallisneuvoston tunnustamisesta nousi etualalle EU:n ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa torstaina 10. maaliskuuta. Ulkoministeri Alexander Stubbin mukaan ”Suomi ja 25 muuta EU-maata olivat sitä mieltä, että vain valtioita voi tunnustaa”. Ulkoministerikokous pohjusti EU:n huomista ylimääräistä Libya-huippukokousta, jossa valtionpäät tähtäävät yhteiseen voimakkaaseen julistukseen Libyan tilanteesta. Stubbin mukaan koko EU:n selkeä viesti oli nyt, että ”Muammar Gaddafin on mentävä, ja mentävä pian”.

Uutinen 11.3.2011

OLAF – EU:n ase petoksia ja rötöksiä vastaan

Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen ja EU-kansalaisten verovarojen asianmukainen käyttö on yksi EU:n toimielinten tärkeimmistä tehtävistä. Näitä taloudellisia etuja turvaamaan perustettiin vuonna 1999 Euroopan Petostentorjuntavirasto – OLAF. Virasto koordinoi ja tukee EU-jäsenmaiden toimintaa petosten torjunnassa sekä vastaa siitä, että 500 miljoonan asukkaan sisämarkkinoilla käydään rehtiä kauppaa.

Uutinen 9.3.2011

Yleiseurooppalainen 112 juhlii 20-vuotispäiväänsä

Perjantaina 11. helmikuuta vietetään valtakunnallista ja eurooppalaista hätänumeropäivää. Suomesta poiketen monissa EU-maissa on käytössä myös muita hätänumeroja, mutta matkailijalle riittää kun muistaa hätänumeron 112. Yleiseurooppalainen hätänumero 112 otettiin käyttöön vuonna 1991 Euroopan parlamentin aloitteesta.

Uutinen 15.2.2011

The European Grouping of Territorial Cooperation makes it easier with cross-border cooperation

The European Grouping of Territorial Cooperations (EGTC) charter was created in 2006 to give a legal framework for minimizing administration in cross-border projects. Today 16 cross-border regions have started EGTC-groups involving more than 320 public authorities in all of Europe.

Uutinen 9.2.2011

Eurooppalainen alueellinen yhteistyön yhtymä helpottaa rajanylittävää yhteistyötä

Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) oikeudellinen asiakirja luotiin 2006. Sen tarkoituksena oli saada oikeudellinen kehys hallinnon vähentämiseksi rajanylittävässä yhteistyössä. Tänä päivänä 16 rajanylittävää aluetta on perustanut EAYY-yhtymiä, jotka koostuvat yli 320 julkisesta viranomaisesta koko Euroopassa.

Uutinen 9.2.2011

EU entistä vahvemmaksi?

Tiedote 37/2011

Uutinen 9.2.2011

Kohti urheilun omaa EU-ohjelmaa 2014

EU:n urheiluohjelman tarkoituksena on tukea eurooppalaisia yhteistyö- ja koulutushankkeita sekä verkostoja. Kuva: Euroopan parlamentti

Uutinen 4.2.2011

Suomi osallistuu taistelujoukkojen päivystysvuoroon

Joukkueenjohtaja saa neuvoja kouluttajalta. Kuva: Puolustusvoimat

Uutinen 28.1.2011

Unkari siirtyi EU:n johtoon

Belgian pääministeri Yves Leterme luovutti EU-neuvoston puheenjohtajuuden Unkarin pääministeri Viktor Orbánille. Kuva: Euroopan komissio

Uutinen 26.1.2011

Viro siirtyi euroon

Kaikissa kolikoissa toistuu sama kuva-aihe eli maan kartta ja teksti ”Eesti”. Kolikot on suunnitellut virolainen taiteilija Lembit Lõhmus ja kolikot painaa Suomen Rahapaja. Kuva: EKP

Uutinen 26.1.2011

Tiilikainen: Kriisistä on otettava opiksi

Jotkut ekonomistit uskovat, että rahaliitto hajoaa jo muutaman vuoden sisällä. Ulkopoliittisen instituutin johtajan Teija Tiilikaisen mukaan kriisistä on kuitenkin otettava opiksi. Yhteiset säännöt, rangaistusmenettely, parempi jäsenvaltioiden sitouttaminen ja kaiken päällä nykyistä parempi politiikkasuunnittelu - siinä lääkkeitä tulevaisuutta varten. Raskaat poliittiset päätökset edellyttävät valitettavasti kriisiä, Tiilikainen kiteytti.

Uutinen 21.1.2011

Eurooppalainen tiedeyhteistyö on Suomelle tärkeää

Dosentti Kimmo Elo ja EU-tiedeasiantuntija Rami Nissilä pohtivat EU:n tiedepolitiikan ja suomalaisen Eurooppa-tutkimuksen näkymiä. Kuva: Eurooppatiedotus

Uutinen 20.1.2011

Objektiivista EU-tietoa kaivataan Kroatiassakin

Leena Halonen, Marja Aspelund ja Kroatian ulkoministeriön Andrej Plenkovic vaihtoivat kokemuksia EU-kansalaistiedotuksen mahdollisuuksista. Kuva: Suomen suurlähetystö Zagrebissa.

Uutinen 20.1.2011

Turusta vuoden kulttuuripääkaupunki

Komissaari Vassillioun mukaan EU:ssa ei ole kyse vai sisämarkkinoista, vaan tarkoituksena on myös edistää eurooppalaista kulttuuria ja identiteettiä.  Kuva: Turku 2011

Uutinen 20.1.2011

Unkari siirtyi EU:n johtoon

Belgian pääministeri Yves Leterme luovutti juhlallisesti puheenjohtajuuden Unkarin pääministeri Viktor Orbánille. Kuva: Euroopan komissio

Uutinen 19.1.2011

Viro siirtyi euroon

Eurostarttipussi oli suosittu joululahja Virossa. Kuva: Wikicommons

Uutinen 4.1.2011