EU kamppailee kasvihuonekaasujen vähentämisen puolesta

Ilmastonmuutos tulee olemaan suurin yhteiskuntien toimintaedellytyksiä muuttava tekijä. EU pyrkii aktiivisesti soveltamaan ja kehittämään olemassa olevia välineitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. EU:n toimenpiteiden taustalla ovat Kioton pöytäkirjan velvoitteet ja huoli ilmastonmuutoksen aiheuttamista kustannuksista. Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam puhui 15.11. YK:n ilmastokokouksessa Nairobissa EU:n puheenjohtajamaan ministerin roolissa. Puheessaan hän mm. korosti, että vaihtoehtoja kunnianhimoisille päästövähennystavoitteille ei ole. Kuva: ulkoasianministeriöIlmastotutkijoiden mukaan kasvihuonekaasujen kasvu ilmakehässä vaikuttaa koko ilmastojärjestelmän toimintaan. Ilmaston muuttuessa lämmön ja kosteuden kierrot muuttuvat globaalisti, ja säätilan vaihtelun tyypit muuttuvat paikallisesti. Ilmastonmuutos mm. muuttaa maataloustuotannon ehtoja, vähentää juomavesivarojen määrää ja asettaa infrastruktuurille uusia vaatimuksia.

Uutinen 22.12.2006

Suomen puheenjohtajakausi huipentui Eurooppa-neuvoston kokoukseen

14. - 15. joulukuuta pidetty huippukokous päätti käytännössä Suomen kauden Euroopan unionin puheenjohtajana. Brysseliin kokoontuneet EU:n päämiehet keskustelivat laajentumispolitiikasta ja yhteistyöstä oikeus- ja sisäasioissa. Huippukokouksen asialistalla oli myös kariutuneen perustuslain tulevaisuus. Neuvoston kokousrakennuksen, Justus Lipsiuksen, sisäänkäyntiä koristi lippurivistön lisäksi suomalainen talvimaisema. Kuva: Valtioneuvoston kanslia/LehtikuvaLaajentuminen säilyy EU:n painopisteenä

Uutinen 22.12.2006

Onko energiapolitiikasta tullut liian keskeinen tekijä EU:n Venäjä-suhteissa?

Uudenmaan Eurooppa-tiedotus järjesti 15. marraskuuta keskustelutilaisuuden aiheesta "Määrääkö energiapolitiikka EU:n ja Venäjän suhteista?". Tilaisuudessa esiintyivät kansanedustaja Heidi Hautala ja Ulkopoliittisen instituutin tutkija Hiski Haukkala. Tilaisuuden päätteeksi kansanedustaja Heidi Hautala ja tutkija Hiski Haukkala vastasivat yleisön kysymyksiin. Kuva: Eurooppa-tiedotusAjankohtaista aihetta oli saapunut kuuntelemaan viitisenkymmentä ihmistä; eduskunnan lisärakennuksen esitystilasta löytyi vain muutama tyhjä tuoli. Haukkala kertoikin, että viimeaikaiset kansainväliseen energiapolitiikkaan liittyvät kiistakysymykset ovat lisänneet Venäjästä kiinnostuneiden tutkijoiden suosiota. Mitä EU:n ja Venäjän välisistä energiakysymyksistä kiinnostuneelle yleisölle sitten kerrottiin?

Uutinen 22.12.2006

Eduskunta hyväksyi Euroopan perustuslakisopimuksen

Eduskunta hyväksyi itsenäisyyspäivän aattona Euroopan perustuslakisopimuksen ja sen voimaansaattamislain, kuten jo viisitoista muuta EU:n jäsenvaltiota on tehnyt. Kuva: ulkoasiainministeriöEduskunnan päätöksen jälkeen presidentillä on kolme kuukautta aikaa jatkaa ratifiointiprosessia. Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Viro ja nyt myös Suomen eduskunta osoittavat tukensa ajatukselle Euroopan perustuslakisopimuksesta riippumatta siitä, astuuko sopimus koskaan voimaan. Sopimuksen ovat ratifioineet myös vuoden 2007 alusta unioniin liittyvät Romania ja Bulgaria.

Uutinen 22.12.2006

Eurooppa-tiedotuksen asiakaspalvelupisteiden sähköpostiosoitteet muuttuvat

Ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksen asiakaspalvelut maakunnissa liittyvät 1.12. ministeriön sähköpostijärjestelmään. Aluetiedottajien sähköpostiosoitteet muuttuvat samassa yhteydessä. He palvelevat asiakkaita 1. joulukuuta alkaen sähköpostiosoitteista: etunimi.sukunimi@formin.fi Kuva: Eurooppa-tiedotusLisätietoja: Eurooppa-tiedotuksen aluetiedottajat maakunnissa, valtakunnallinen puhelinnumero 010 3456 700.

Uutinen 18.12.2006

Schengen-alue laajennee runsaan vuoden päästä

Tiistaina 5.12. päätettiin Schengen-alueen laajentumisaikataulusta Brysselissä EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa sisäministeri Kari Rajamäen johdolla. Jos uudet Schengen-maat täyttävät kaikki laajentumisen ehdot, sisärajatarkastukset poistuisivat vanhojen ja uusien maiden väliltä maa- ja merirajoilla runsaan vuoden päästä 31.12.2007 ja lentoasemilla viimeistään 29.3.2008 alkaen. Kuva: Euroopan komissioLaajeneminen poistaisi rajatarkastukset mm. kaikilta Saksan maarajoilta, koska sen jälkeen Saksa olisi Schengen-alueen sisällä.

Uutinen 14.12.2006

Mitä iloa EU:sta on minulle? -kirjoituskilpailun voittajat valittu

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki luovutti palkinnot Suomen lukiolaisille alkusyksystä järjestetyn Mitä iloa EU:sta on minulle? -kirjoituskilpailun voittajille tiistaina 28. marraskuuta ulkoministeriössä järjestetyssä tilaisuudessa. Kirjoituskilpailun voittajat Lotta Punkanen, Teresa Komu ja Antto Saarenmaa yhteiskuvassa. Kuva: Eurooppa-tiedotusKilpailuun osallistui satoja lukiolaisia, joista asiantuntijaraati valitsi kolme voittajaa. He ovat Teresa Komu Pyhäjärven lukiosta, Lotta Punkanen Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta ja Antto Saarenmaa Kuninkaanhaan lukiosta Porista.

Uutinen 4.12.2006

Euromed kiinnosti Tampereella

Pirkanmaan Eurooppa-tiedotuksen perjantaina 24. marraskuuta järjestämä avoin yleisötilaisuus Euromed-kokouksen teemoista houkutteli paikalle runsaasti tiedotusvälineiden edustajia ja aiheesta kiinnostuneita kansalaisia. Keskustelua herättivät erityisesti Lähi-itä, kulttuurien välinen vuoropuhelu, kansalaisyhteiskunnan kehittyminen arabimaissa sekä unionin alueelle saapuvat laittomat siirtolaiset. Osastopäällikkö Aapo Pölhö; taustalla toimittaja Liisa Liimatainen. Kuva: Eurooppa-tiedotusSuomen puheenjohtajuus tuo toimivia ratkaisuja ja lisää rahaa lähialueyhteistyöhön

Uutinen 30.11.2006

EU:n ja Välimeren ulkoministerit kokoontuvat Tampereella

Euromed eli EU:n ja Välimeren alueen kumppanuusmaiden ulkoministerikokous (Conference of European Union and Mediterranean Foreign Ministers) tuo Tampere-taloon 27.–28. marraskuuta lähes 40 maan edustajat. Komission puheenjohtaja Barroso edellisessä Euromed-kokouksessa Barcelonassa marraskuussa 2005. Kuva: Euroopan komissioKyseessä on niin kutsutun Barcelonan prosessin tärkein sääntömääräinen tapaaminen, johon 25 EU-maan ja vuonna 2007 liittyvien Romanian ja Bulgarian ulkoministereiden lisäksi saapuvat Kroatian, Makedonian ja kymmenen Välimeren eteläpuolella sijaitsevan rantamaan (Marokko, Algeria, Tunisia, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Syyria, Turkki ja palestiinalaishallinto) edustajat. Libya ja Mauritania ovat mukana tarkkailijoina. Kokouksen puheenjohtajana toimii ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Uutinen 23.11.2006

Euroopan parlamentti sinetöi palvelumarkkinoiden avautumisen

Yksi Suomen puheenjohtajakauden painopisteistä saatiin päätökseen keskiviikkona 15. marraskuuta, kun Euroopan parlamentti hyväksyi palveluiden avautumista koskevan lakiesityksen Strasbourgissa. Direktiivin myötä suuri osa kaupallisista palveluista vapautuu rajat ylittävään avoimeen kilpailuun vuoteen 2010 mennessä. Euroopan parlamentti päätti palveludirektiivistä täysistunnossaan Strasbourgissa. Kuva: Euroopan parlamenttiDirektiiviä on valmisteltu yhteispäätösmenettelyssä. Nyt tehtyä päätöstä edelsi EU:n kilpailukykyministereiden toukokuussa 2006 hyväksymä yhteinen kanta, jonka parlamentti hyväksyi vain vähäisin teknisin muutoksin. Palvelutarjonnan esteitä karsiva laki kattaa muun muassa rakennusalan, vähittäiskaupan, matkailun, ravitsemusliikkeet, metsäalan sekä ympäristöpalvelut. Lähes kolme vuotta kestäneessä käsittelyssä lakiesityksestä muotoutui kompromissi, jonka ulkopuolelle jäävät muun muassa terveys- ja sosiaalipalvelut, rahapelit, kuljetukset, satamat, taksit, ambulanssit, verotus, vuokratyöfirmat sekä turvapalvelut.

Uutinen 21.11.2006

Europarlamentaarikko Stubb puhui laajentumisesta ja ”integraatiokyvystä” Tampereella

Pirkanmaan Eurooppa-tiedotus järjesti 10. marraskuuta meppikahvit, joiden vieraana oli europarlamentaarikko Alexander Stubb. Lähes sata EU:n laajentumisesta kiinnostunutta kansalaista kuunteli suomalaisvaikuttajan mietteitä. Alexander Stubb (vasemmalla) kohtasi Pirkanmaan Eurooppa-tiedotuksen meppikahveilla 10. marraskuuta lähes 100 EU:n laajentumisesta kiinnostunutta kansalaista. Kuva: Eurooppa-tiedotusKuluvalla viikolla Euroopan parlamentissa on äänestetty Stubbin mietinnöstä, joka hyväksytään lopullisesti joulukuun täysistunnossa. Mietinnössä käsitellään unionin valmiutta integroida uusia jäsenvaltioita ja lanseerataan sana ”integraatiokyky” (engl. integration capacity). Termillä halutaan korostaa laajentumiseen liittyvien ongelmien käytännöllistä luonnetta. Nizzan sopimuksen mukaan komission kokoonpanoa on supistettava ennen kuin 28. jäsenmaa voi liittyä unioniin, joten juridisesta näkökulmasta uudet laajentumiset eivät ole mahdollisia ilman institutionaalisia muutoksia. Stubbin mukaan laajentumisen vaatimien muutosten tekeminen EU-instituutioihin on kuitenkin ehto unionille, ei hakijamaille.

Uutinen 20.11.2006

Komissio julkaisi kriittisen arvion Turkista

Euroopan komissio julkaisi 8. marraskuuta raportin Turkin edistymisestä. Komissio ei esitä Turkin jäsenyysneuvottelujen keskeyttämistä, mutta arvostelee maata Kypros-kiistasta ja useiden uudistusten hitaudesta. Kuva: Euroopan komissioTurkin jäsenyysneuvotteluja on käyty vuoden verran. Raportin mukaan uudistuksia on aloitettu ja tehty, mutta tahti on hidastunut. Turkin toivotaan panostavan erityisesti sananvapauden ja muiden perusoikeuksien kehittämiseen. Raportissaan komissio arvostelee lisäksi voimakkaasti Turkin haluttomuutta normalisoida suhteitaan EU:hun kuuluvaan Kyproksen kreikkalaisosaan. Taustalla on kiista Turkin satamista, joihin Turkki ei päästä Kyproksen aluksia, vaikka tullisopimus niin edellyttäisi.

Uutinen 16.11.2006

Euroopan unioni varautuu väestörakenteen muutoksiin

Euroopan unionin tasolla on herätty eurooppalaisen ikärakenteen muutokseen. Euroopan ensimmäinen väestötieteellinen foorumi järjestettiin 30.- 31.10.2006 Brysselissä. Foorumissa mietittiin 400 jäsenvaltioiden edustajan ja asiantuntijan voimin toimenpiteitä, joilla ikääntyneen väestön ja supistuvan työvoiman aiheuttamia vaikutuksia kyettäisiin hallitsemaan. Kuva: Euroopan komissioEU koordinoi, jäsenvaltiot toteuttavat

Uutinen 9.11.2006

Eurooppa-tiedotus julkaisi kirjan EU:n kriisinhallinnasta

Eurooppa-tiedotus julkaisi tiistaina 24. lokakuuta kirjan Yhteisten arvojen puolesta? Suomi ja EU:n kriisinhallinta. Kirjan ovat kirjoittaneet Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta, Tiina Jortikka-Laitinen ja Kimmo Lähdevirta ulkoministeriöstä, Heikki Savola eduskunnan puolustusvaliokunnasta ja Teija Tiilikainen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Julkistustilaisuudessa avauspuheenvuoron käyttänyt alivaltiosihteeri Markus Lyra totesi, että nyt julkaistu yleisteos toimii myös hyvänä käsikirjana asiantuntijoille. Se yhdistää ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkijat ja poliittiset toimijat. Puolustusministeriön viestintäjohtaja Jyrki Iivonen kiittelikin kommenttipuheenvuorossaan kirjan olevan erinomainen esimerkki hallinnon ja akateemisen yhteisön yhteistyön tarpeellisuudesta.

Uutinen 9.11.2006

Euroopan katseet kääntyvät Lahteen

Lahdessa järjestetään perjantaina 20. lokakuuta Eurooppa-neuvoston epävirallinen huippukokous, jonka pääaiheina ovat unionin innovaatiopolitiikka ja energiaulkosuhteet. Päämiestapaamista edeltää Eurooppa-tiedotuksen Lahdessa torstaina 19. lokakuuta järjestämä avoin keskustelutilaisuus. EU:n päämiehet kokoontuvat Vesijärven rannalla sijaitsevaan Sibeliustaloon 20. lokakuuta. Kuva: Lahden kaupunkiEU:n päämiehet pohtivat innovaatio- ja energiapolitiikkaa

Uutinen 31.10.2006

Huippukokous sai lahtelaiset liikkeelle

Eurooppa-tiedotuksen Lahdessa torstaina 19. lokakuuta järjestämä keskustelutilaisuus Lahden epävirallisesta huippukokouksesta keräsi runsaat 200 kuulijaa. Kokouksen aattona pidetyssä tilaisuudessa kansalaisilla oli mahdollisuus kuulla ja keskustella päämiestapaamisen teemoista ja kokousjärjestelyistä. Teollisuusneuvos Arto Lepistö (vasemmalla), suurlähettiläs Harry Helenius ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki. Kuva: Eurooppa-tiedotusLahden tapaamisella tärkeä asema

Uutinen 25.10.2006

Eurooppa-kurssin avulla kohti aktiivisempaa kansalaisuutta

Eurooppa-kurssista on uuden opetussuunnitelman myötä tullut syventävä lukiokurssi, jonka tarjoaminen on kouluille pakollista. Eurooppa-kursseja jo vuosikymmenen vetänyt lehtori Harri Päiväsaari Tampereen yhteiskoulun lukiosta kertoi Eurooppa-tiedotuksen, eduskunnan ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ry:n järjestämässä seminaarissa reseptin onnistuneelle kurssille. Lehtori Harri Päiväsaari Tampereen yhteiskoulun lukiosta. Kuva: Eurooppa-tiedotusMonet Pirkanmaan lukiot järjestävät tänä syksynä ensimmäisen Eurooppa-kurssinsa, mutta Tampereen yhteiskoulun lukiossa kurssia on muodossa tai toisessa järjestetty jo vuodesta 1996 lähtien. Koulun ulkopuolisena kerhona aloittaneella kurssilla on ollut tarjota nuorille jopa konkreettinen päämäärä: osallistuminen Euroopan nuorten parlamentin (European Youth Parliament, EYP) valintakokeisiin. “Osallistuminen EYP:n toimintaan on motivoinut oppilaita aivan alusta lähtien”, lehtori Harri Päiväsaari kertoi kollegoilleen syksyn ensimmäisessä “Kansalaisvaikuttaminen ja Euroopan unioni” -seminaarissa Tampereella. Kerhotoiminta on sittemmin saanut yhteiskuntaopin syventävän kurssin muodon, mutta EYP on yhä kaiken ytimessä: tykkiläisten menestys kokeissa on ollut loistavaa, ja kokoustamassa ollaan käyty muun muassa Pariisissa. Tänä vuonna TYK itse toimii kansallisen valintakokeen järjestäjänä, eikä lehtori Päiväsaaren innostusta vähennä edes se, että koe osuu onnettomasti juuri koulujen syyslomaviikolle.

Uutinen 25.10.2006

Europassi helpottaa liikkuvuutta

Eurooppalaisten valtioiden koulujärjestelmät ja työmarkkinat eroavat toisistaan monin tavoin, mikä vaikeuttaa Euroopan sisäistä liikkuvuutta. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovatkin päättäneet tutkintoja ja pätevyyttä esittelevien dokumenttien kirjon yhtenäistämisestä Europassin avulla. Mikä?

Uutinen 17.10.2006

Bussikiertue kannustaa nuoria ulkomaille töihin

Euroopan komissio on nimennyt vuoden 2006 teemaksi eurooppalaisten työntekijöiden liikkuvuuden. Teemavuoden takia syyskuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin työvoiman kansainvälistä liikkuvuutta edistäviä tapahtumia eri puolilla Eurooppaa. Tapahtumien yhteisenä tavoitteena oli tiedottaa kansalaisille työskentelymahdollisuuksista Euroopassa. European mobility road show -bussikiertue kiertää Pariisin, Kielin, Helsingin, Riian, Varsovan, Prahan, Pécsin, Milanon ja päätyy lopulta Brysseliin. Kuva: Eurooppa-tiedotus29.-30.9. Helsingin Narinkkatorilla vieraili Pariisista liikkeelle lähtenyt bussi, jossa työnvälitysverkosto Eures esitteli palvelujaan. Eures-neuvoja Tuula Kinnunen Helsingin kluuvin työvoimatoimistosta kertoi, että työnvälitysverkoston tavoitteena on työvoiman vapaan liikkuvuuden edistäminen jakamalla tietoa sekä työntekijöille että työnantajille. Bussikiertueella paikalliset Eures-neuvojat ja internet -päätteet tarjoavat tietoa eurooppalaisista työpaikoista sekä työntekemiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Helsingin tapahtuma oli suunnattu erityisesti nuorille, joten tietoa jaettiin myös eurooppalaisista opiskelu- ja työharjoittelumahdollisuuksista. Eurooppa-tiedotus osallistui Narinkkatorilla järjestettyyn tapahtumaan. Kuva: Eurooppa-tiedotusTyövoiman liikkumisen tukemisen toivotaan edesauttavan myös työmarkkinoiden toimintakykyä, sillä työntekijät ja työpaikat eivät kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla. Euroopassa on samanaikaisesti miljoonia työttömiä ja melkein yhtä paljon avoimia työpaikkoja. Liikkuvuuden teemavuoden tietosivut

Uutinen 12.10.2006

Valmispakkausdirektiivi ei tuo muutoksia pakkauskokoihin Suomessa

EU:n kilpailukykyministerit ovat päässeet sopimukseen siitä, etteivät eräissä jäsenvaltioissa käytössä olevat pakkauskoot muutu jatkossa pakollisiksi ja sanele, minkä kokoisissa valmispakkauksissa mm. maito ja sokeri ja monet muut tuotteet päätyvät kaupan hyllylle eri jäsenmaissa. Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen (keskellä) ja komissaari Günter Verheugen

Uutinen 10.10.2006

Vuosi 2007 on Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi

Ensi vuosi on nimetty Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodeksi. "Tulevan teemavuoden valmistelut ovat täydessä käynnissä. Juuri nyt yhdistysten ja järjestöjen on aika osallistua ja lähteä mukaan", kertoo erikoissuunnittelija Sinikka Keskinen työministeriöstä. EU:n teemavuoden tavoitteena on oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Kuva: Euroopan komissioTeemavuoden tavoitteena oikeudenmukaisempi yhteiskunta

Uutinen 6.10.2006

Sisä- ja oikeusministerit kokoontuvat Tampereella

Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioista vastaavat ministerit kokoontuvat Tampereella 20.-22. syyskuuta epäviralliseen ministerineuvoston kokoukseen. Tampere-talossa pidettävässä kokouksessa tavoitellaan uutta Tampereen henkeä oikeus- ja sisäasioiden yhteistyöhön. Ministerit kokoontuvat Tampere-taloon 20.-22.syyskuuta. Kuva: Tampere-taloMinisterit palaavat Tampereelle

Uutinen 6.10.2006

Euroalue laajenee Sloveniaan vuonna 2007

EU-maiden talous- ja valtiovarainministerit päättivät kokouksessaan Luxemburgissa Slovenian liittymisestä euro-alueeseen vuoden 2007 alussa. Slovenia on siten ensimmäinen itälaajentumisen yhteydessä liittynyt maa, josta tulee talous- ja rahaliiton jäsen. Liettua ja Viro eivät vielä täytä kriteerejä, ja niiden osalta jäsenyys on mahdollinen aikaisintaan vuonna 2008. Liettuan talousministeri Zigmantas Balcytis (vas.) ja Suomen valtiovarainministeri Eero Heinäluoma keskustelivat Ecofin-kokouksessa Luxemburgissa. Kuva: Euroopan unionin neuvostoSloveniasta tulee 13. euromaa

Uutinen 6.10.2006

Suomen EU-puheenjohtajuus näkyy myös YK:ssa

Suomen YK-suurlähettiläs Kirsti Lintonen kertoi ajatuksiaan Suomen toiminnasta EU-puheenjohtajan roolissa Yhdistyneissä kansakunnissa puheenjohtajakauden kynnyksellä. Suomen YK-suurlähettiläs Kirsti Lintonen. Kuva: UM.YK-reformin edistäminen puheenjohtajakauden keskeinen tavoite

Uutinen 6.10.2006

Turkin jäsenyysneuvottelut alkoivat kompromissin siivittämänä

Turkin ja Kroatian jäsenyysneuvottelut pyörähtivät käyntiin maanantaina 12.6. Luxemburgissa. Turkin neuvotteluja vastustanut Kypros tyytyi puheenjohtajamaa Itävallan avustuksella löydettyyn kompromissiin, joka sisälsi muiden EU-maiden lupauksen kovistella Turkkia täyttämään velvollisuutensa. Laajenemiskomissaari Olli Rehn, Turkin pääministeri Abdullah Gül, Itävallan ulkoministeri Ursula Plassnik ja EU:n korkea edustaja Javier Solana olivat tyytyväisiä neuvotteluiden käynnistymisestä. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Turkin tunnustettava Kypros tänä vuonna

Uutinen 6.10.2006

EU:n laajentuminen hallitsee Suomen puheenjohtajakautta

Perjantaina 16.6. Brysselissä päättynyt huippukokous ei tehnyt suuria päätöksiä. Ratkaisua perustuslain umpikujaan ei löytynyt. Suomen heinäkuussa alkavan puheenjohtajuuden teemaksi on nousemassa mm. unionin laajentuminen ja vastaanottokyky. Suomen tehtäväksi tuli aloittaa vastaanottokyvyn määritteleminen. EU-puheenjohtajuus siirtyy heinäkuun alussa Itävallalta Suomelle. Kuvassa Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja, Itävallan ulkoministeri Ursula Plassnik, Suomen presidentti Tarja Halonen sekä Itävallan liittokansleri Wolfgang Schuessel.EU:n perustuslaki ei etene Suomen kaudella

Uutinen 6.10.2006

Vuoden 2006 teemana on työvoiman liikkuvuus

Vuosi 2006 on nimetty Euroopan työntekijöiden liikkuvuuden teemavuodeksi. Yksi teemavuoden merkittävimmistä tapahtumista on syksyn aikana noin sadassa Euroopan kaupungissa järjestettävät European Job Fair -työpaikkamessut. Tapahtuma järjestetään Suomessa neljällä paikkakunnalla: Kouvolassa 29.9., Helsingissä 29.-30.9., Jyväskylässä 5.-6.10. ja Turussa 11.-12.10. Messujen tavoitteena on tiedon välittäminen eurooppalaisista työmahdollisuuksista työnhakijoille, työnantajille, opiskelijoille ja sidosryhmille. Messujen järjestelyistä pääosin vastaava EU:n työnvälitysverkosto EURES on avannut verkkosivut, joilla julkaistaan unioninlaajuisesti kaikkien julkisten työvoimatoimistojen työpaikkailmoitukset. Sivuilta löytyy myös ohjeita työnhakijoille.

Uutinen 6.10.2006

Unioni laajenee jo vuoden 2007 alussa

Euroopan komission tiistaina 26.9. julkaiseman raportin mukaan Bulgaria ja Romania ovat valmiita liittymään Euroopan unionin jäsenmaiksi 1. tammikuuta 2007. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso (oikealla) ja laajentumiskomissaari Olli Rehn Euroopan parlamentin istunnossa Strasbourgissa 26.9.2006. (Kuva: Euroopan parlamentti)Komission suositus tarkoittaa, ettei maakaksikon EU-jäsenyydelle ole käytännössä enää esteitä. Vielä toukokuussa 2006 komissio varoitti, että se voi lykätä maiden liittymistä vuoden 2008 alkuun, mikäli syksyyn mennessä ei tapahdu edistystä.

Uutinen 6.10.2006

Ruohonjuuritaso on keskeinen osa ASEM-prosessia

Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus ja ASEM 6-sihteeristö järjestivät ASEM-kokouksen alla 8. syyskuuta keskustelutilaisuuden EU:n ja Aasian maiden välisestä yhteistyöstä, sen tulevaisuudesta ja odotuksista. Ministeri Paula Lehtomäki puhui kansalaistilaisuudessa, joka keräsi runsaat sata kuulijaa Pikkuparlamentin auditorioon. Kuva: Eurooppa-tiedotus

Uutinen 15.9.2006

Vaalimaa on EU:n portti itään

Vaalimaa on vilkkain Suomen ja Venäjän välisistä rajanylityspaikoista. Samalla se on myös suurin ja merkittävin ylityspaikka Euroopan Unionin jäsenmaasta suoraan Venäjälle. Vuonna 1958 avatun raja-aseman kautta kulkee vuosittain noin 2,5 miljoonaa matkustajaa. Matkustajien ja rekka-autojen määrä on ollut huikeassa kasvussa viime vuosina ja tahdin uskotaan jatkossa vain kiihtyvän. Toiminnan alettua vuonna 1958 raja-asema oli auki vain kolme kesäkuukautta, joiden aikana Vaalimaan kautta matkasi vähemmän matkustajia kuin nykyisin yhdessä päivässä.2,5 miljoonaa matkustajaa vuodessa

Uutinen 13.9.2006

Lappeenrannan ulkoministerikokous aloittaa epävirallisten kokousten virran

Euroopan unionin maiden ulkoministerit, korkea edustaja Javier Solana ja ulkosuhteista vastaava komissaari Benita Ferrero-Waldner kokoontuvat Lappeenrantaan 1.-2. syyskuuta epäviralliseen ministerikokoukseen keskustellakseen ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä. Ulkoministerikokous pidetään Lappeenrannan linnoituksessa. Kuva: Lappeenrannan kaupunki/Raimo SuomelaNiin sanottu Gymnich-kokous, jonka kutsumanimi periytyy ensimmäisen Gymnich-tapaamisen kokouspaikasta Saksan Gymnich-linnasta, järjestetään säännöllisesti kerran puheenjohtajakaudessa.

Uutinen 4.9.2006

ASEM 6 -huippukokous tuo yli 2 000 kokousosanottajaa Helsinkiin

Kuudes ASEM-huippukokous järjestetään 10.-11. syyskuuta Messukeskuksessa. Kokouksen yhteydessä järjestetään lisäksi tapahtumia, joiden tarkoituksena on edistää aasialaisten ja eurooppalaisten liike-elämän toimijoiden, kansalaisjärjestöjen, tavallisten kansalaisten ja tutkimuslaitosten keskeistä vuorovaikutusta. Kuudes ASEM-huippukokous Aasian ja Euroopan päämiehille järjestetään 10.-11. syyskuuta Messukeskuksessa. ASEM-yhteistyössä ovat mukana kaikki EU:n 25 jäsenmaata, kymmenen Kaakkois-Aasian maiden järjestön (Asean) maata, Kiina, Japani, Etelä-Korea ja Euroopan komissio. Huippukokous tuo päämiesten lisäksi noin 2000 muuta kokousvierasta Aasiasta ja Euroopasta Suomeen viikonlopun tienoilla, ja on siten suurin koskaan Suomessa järjestetty päämiestason tapaaminen. Huippukokouksen yhteydessä järjestetään lisäksi tapahtumia, joiden tarkoituksena on edistää aasialaisten ja eurooppalaisten liike-elämän toimijoiden, kansalaisjärjestöjen, tavallisten kansalaisten ja tutkimuslaitosten keskeistä vuorovaikutusta.

Uutinen 4.9.2006

EU:n ulkoministerit vaativat vihollisuuksien lopettamista Lähi-idässä

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen tiistaina 1. elokuuta. Brysselissä järjestetyn kokouksen ajankohta oli poikkeuksellinen, sillä elokuu on normaalisti EU:n kesälomakuukausi. Neuvoston kokouksen puheenjohtajana toimi ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Uutinen 22.8.2006

Kansalaiset voivat osallistua EU:n päätöksentekoon Internetissä

Euroopan komissio on kiinnostunut kuulemaan kansalaisten mielipiteen koe-eläimien käytöstä. Komissio on muuttamassa vuodelta 1986 peräisin olevaa direktiiviä, joka ohjaa eläinkokeiden käyttöä unionissa ja haluaa saada selville, mitä uuden direktiivin tulisi kansalaisten mielestä sisältää. Kansalaiset voivat osallistua EU:n päätöksentekoon Internetin avulla. Kuva: Euroopan komissioUuden direktiivin tarkoituksena on parantaa eläinten hyvinvointia ja sisäisten markkinoiden toimintaa eläinkokeiden alueella. Kaikki kiinnostuneet kansalaiset ja eläinkokeiden asiantuntijat voivat vastata kyselyyn 18. elokuuta 2006 mennessä.

Uutinen 22.8.2006

Euroopan komissio haluaa kieltää harhaanjohtavan lentohinnoittelun

Euroopan komissio pyrkii tekemään lentojen mainostamisesta kuluttajaystävällisempää: tulevaisuudessa lentoyhtiön mainostama hinta täytyy komission uuden aloitteen mukaan olla myös se hinta, jonka kuluttaja matkastaan todella maksaa. Jos Euroopan parlamentti ja EU:n 25 jäsenmaata hyväksyvät komission aloitteen, Euroopan lentoyhtiöiden täytyy tulevaisuudessa ilmoittaa lipun kokonaishinta mainostaessaan matkojaan. Kuva: Euroopan komissioEuroopan komissio on ehdottanut kieltoa mainoksille, joissa ilmoitetaan todella halvoista lentojen hinnoista, mutta ei selkeästi informoida sellaisista lisäkuluista kuin lentokenttävero ja palvelumaksut. Nämä mainokset ovat komission mielestä harhaanjohtavia ja tekevät hintojen vertailusta vaikeaa. Liikennekomissaari Jacques Barrot'n mukaan on tärkeää, että kansalaiset voivat vertailla hintoja, jotta he hyötyvät yhteisistä markkinoista. Lentomatkoja myyvät yhtiöt joutuvat siten ilmoittamaan koko lennon hinnan, eli kaikki verot, maksut ja ylimääräiset korotukset on sisällytettävä mainostettuun hintaan.

Uutinen 9.8.2006

Suomen uimarantojen veden laatu täyttää EU:n vaatimukset

Lähes kaikki Suomen uimarannat täyttivät viime vuonna Euroopan unionin uimaveden laadulle asettamat vaatimukset. Komission kesäkuun alussa julkaisema vuoden 2005 uimavesiraportti kertoo uimaveden laadun olevan hyvä paitsi Suomessa myös koko Euroopan unionissa. Puhtain uimavesi löytyy Kreikasta. Suomen uimakausi määriteltiin vuoden 2005 raportissa kestäneen kesäkuun ensimmäisestä päivästä elokuun 15. päivään. Kuvassa Hietaniemen ranta Helsingissä. Kuva: Helsingin kaupunki/Paul WilliamsRaportin mukaan Suomen rannikon uimarantojen veden laatu oli viime kesän uimakaudella yleisesti ottaen hyvä. Sisävesien uimarantojen osalta komission uimavesiraportti ei ollut yhtä positiivinen: vedenlaatu oli hieman huonontunut. Edellisiin uimakausiin verrattuna vähimmäisarvot täyttävien uimarantojen prosenttiosuus notkahti hieman vuonna 2005 ja uimarantoja, jotka täyttivät korkeammat arvot, oli 2,5 prosenttia vähemmän. Harmittavasta trendistä huolimatta 98,2 prosenttia sisävesiemme uimarannoista täyttää edelleen vähimmäisraja-arvot ja 72,9 prosenttia jopa tiukemmat suositukset. Koko EU:n tasolla vähimmäisraja-arvot täyttyivät 85,6 prosentissa sisävesistöjen uimapaikoista.

Uutinen 2.8.2006

Keskustelu Itämerestä jatkuu Turussa

Itämeri on jälleen aiheena 19. - 21.7., kun lähes kaksisataa osallistujaa keskustelee Turun kaupungin kutsumana EU:n komission kesäkuussa julkaisemasta meripolitiikan vihreästä kirjasta. Vihreät kirjat toimivat keskustelun herättäjinä ja ne on suunnattu kyseisen sektorin toimijoille, organisaatioille ja yksityishenkilöille. Ne antavat myös viitteitä EU-lainsäädännön tulevasta suunnasta. Turun kaupunki isännöi konferenssia EU:n meripolitiikasta 19.-21.7. Kuva: Eurooppa-tiedotusMeripolitiikan vihreän kirjan osalta on käynnissä vuoden pituinen kuulemisvaihe. Turun konferenssi on ensimmäisiä, jossa vihreää kirjaa meripolitiikasta käsitellään kansainvälisesti. Osallistujakaarti koostuu pääasiassa Itämeren valtioiden ja eri alojen etujärjestöjen edustajista. Kutsuttuna on myös kansalaisjärjestöjä. Konferenssin alustajina kuullaan muun muassa meriasioista vastaavaa komissaari Joe Borgia, komission meripolitiikkaosaston johtaja John Richardsonia ja valtiosihteeri Stefan Wallinia ympäristöministeriöstä.

Uutinen 31.7.2006

Suomen EU-puheenjohtajakauden suomen- ja ruotsinkieliset verkkosivut on avattu

Eurooppa-tiedotuksen suomen- ja ruotsinkieliset EU-puheenjohtajakauden verkkosivut avattiin torstaina 29.6.2006. Puheenjohtajuuden uutisvirta on luettavissa suomeksi ja ruotsiksi ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksen verkkosivuilla osoitteessa www.eurooppa-tiedotus.fi/eu2006. Eurooppa-tiedotuksen puheenjohtajasivut esiteltiin Vanhalla ylioppilastalolla. Kuva: Eurooppa-tiedotusPuheenjohtajuusaineiston lisäksi suomen- ja ruotsinkieliset verkkosivut sisältävät kansalaisille suunnattua tietoa puheenjohtajuuden työmenetelmistä ja toimintatavoista sekä Euroopan unionin toiminnasta yleensä.

Uutinen 31.7.2006

Lähi-idän tilanne hallitsi neuvoston kokousta

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa Suomen EU-puheenjohtajakaudella 17. heinäkuuta Brysselissä. Neuvoston puheenjohtajana toimi ulkoministeri Erkki Tuomioja. Neuvoston keskustelua hallitsi viime viikkoina huonontunut Lähi-idän tilanne. EU:n korkea edustaja Javier Solana ja neuvoston puheenjohtajana toimiva Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja. Kuva: Euroopan unionin neuvostoPuheenjohtajamaa Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja sanoi pelkäävänsä, että on vain ajan kysymys milloin eurooppalaiset joutuvat iskujen uhreiksi, mikäli tilanne alueella ei parane. Kokouspäätelmissään EU-maat toivoivat Israelin välttävän kohtuuttomia voimatoimia. Samalla jäsenmaat vaativat siepattujen israelilaissotilaiden vapauttamista ja Israeliin kohdistuvien raketti-iskujen lopettamista. Tuomiojan mukaan EU-maat ovat valmiit lähettämään kriisinhallintajoukkoja Libanonin eteläosiin, mikäli YK päättää käynnistää operaation alueella.

Uutinen 26.7.2006

Komissio esittää huomattavaa alennusta verkkovierailumaksuihin

Euroopan komissio hyväksyi keskiviikkona 12.7.2006 esityksen, joka toteutuessaan alentaisi ulkomaanpuheluiden hintaa jopa 70 %. Esityksen tavoitteena on varmistaa, etteivät kuluttajien EU-alueella maksamat verkkovierailu- eli roaming-maksut olisi kohtuuttoman paljon kotimaassa maksettavia hintoja korkeampia. Komission esityksen toteutuessa EU-maiden kuluttajat maksaisivat verkkovierailupalveluistaan noin viisi miljardia euroa vähemmän. Helsingin kaupunki/Comma Image OyVerkkopalvelumaksut perustuvat siihen, että operaattorit vuokraavat verkkoa paikallisilta operaattoreilta ja matkapuhelin yhdistyy ulkomailla itsestään siihen paikalliseen verkkoon, jonka kuuluvuus on paras. Verkkojen välillä on kuitenkin huomattavia hintaeroja. Komission mukaan alan yrityksiä on toistuvasti varoitettu kohtuuttoman korkeista hinnoista.

Uutinen 24.7.2006

Palveludirektiivi vain muodollista päätöstä vailla

Jo yli kaksi vuotta sitten ehdotettu palveludirektiivi on nyt vihdoin ratkaisuvaiheessa. Suomea edeltänyt puheenjohtajamaa Itävalta onnistui saattamaan neuvoston kilpailukykyministerit poliittisen yhteisymmärrykseen direktiivistä 29.5.2006. Direktiivin valmistelua sävyttivät erimielisyydet ja uudistettu esitys on kompromissiratkaisu. Rakentaminen kuuluu yritysten määrällä mitaten suurimpiin palvelualoihin, joita palveludirektiivi koskettaa. Kuva: Mika Lappalainen/Helsingin kaupunki Pienestä asiasta ei olekaan kysymys, sillä palvelusektori kattaa eräiden arvioiden mukaan jopa 70 prosenttia koko EU-alueen bruttokansantuotteesta. Suomalaiset palvelumarkkinat ovat kuitenkin jo tällä hetkellä valtaosin avoimet. Sen sijaan suomalaisten yritysten markkinoillepääsy on monissa unionin jäsenmaissa vaikeaa. Direktiivi helpottaa siten suomalaisten palveluyritysten, jotka usein ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kansainvälistymistä.

Uutinen 20.7.2006

Lapissa pidetään seitsemän puheenjohtajakauden kokousta

Lapissa järjestetään Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana seitsemän kokousta, joista merkittävin on lokakuussa Kittilän Levillä pidettävä puolustusministerikokous. Ensimmäiset kokousvieraat saapuvat jo heinäkuussa, kun maksajavirastojen päälliköt kokoontuvat Rovaniemellä 5.-7.7.2006. Kittilä isännöi lokakuussa puolustusministereiden kokousta. Kuva: UM/Matti TirriPuolustusministerit tapaavat Levillä

Uutinen 20.7.2006

Suomen EU-puheenjohtajakausi näkyy Jyväskylässä heinä- ja marraskuussa

EU:n kilpailukykyministereille esitellään muun muassa suomalaisen metsäteollisuuden osaamista. Myöhemmin syksyllä tapaavat elinikäisen ohjauksen asiantuntijat pohtivat kansainvälisen yhteistyön tehostamista. Jyväskylä Paviljonki toimii kokouspaikkana Jyväskylässä. Kuva: Jyväskylän kaupunki/Hanna Korhonen.EU:n kilpailukykyministerit pohtivat innovaatioympäristöä Jyväskylä Paviljongissa

Uutinen 20.7.2006

Ministerineuvoston kokouksen julkiset osuudet välitettiin Internetissä

Valtiovarainministerien Ecofin-neuvoston kokous oli ensimmäinen ministerineuvoston kokous, joka välitettiin Internetissä. Kokouksen julkisia osuuksia saattoi seurata tiistaina 11. heinäkuuta Suomen EU-puheenjohtajakauden verkkopalvelussa englanniksi ja ministerineuvoston verkkosivuilla viidellä kielellä. Kansalaiset saattoivat ensimmäistä kertaa seurata Euroopan unionin ministerineuvoston kokousta Internetin välityksellä 11. heinäkuuta. Kuva: Euroopan unionin neuvostoEuroopan unionin jäsenmaat sopivat kesäkuussa, että ministerineuvoston kokousten julkisia osuuksia ryhdytään välittämään Internetissä. Suorat lähetykset peilaavat myös puheenjohtajamaa Suomen ajamaa avoimuuspolitiikkaa.

Uutinen 18.7.2006

Suomi siirtyi EU:n johtoon

Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtajakausi alkoi lauantaina 1. heinäkuuta. Unionin vetovastuun siirtymistä Itävallalta Suomelle juhlistettiin Brysselin keskusaukiolla Grand Placella, jossa suomalaisyhtye Apocalyptica esiintyi monituhatpäisen yleisön edessä. Puheenjohtajakauden ilme näkyy lipuissa Helsingin Senaatintorilla. Kuva: Eurooppa-tiedotusSuomen tavoitteena on tehokkaampi ja avoimempi unioni

Uutinen 12.7.2006

Puheenjohtajakauden kokoukset keskittyvät pääkaupunkiseudulle

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi tuo kesän ja syksyn aikana kokousvieraita parillekymmenelle paikkakunnalle. Helsingissä pidetään 75 Suomessa pidettävistä 130 kokouksesta. Helsinkiläisillä on mahdollisuus tutustua puheenjohtajakauden teemoihin ja tavoitteisiin kaksi päivää ennen kauden alkua järjestettävässä kansalaistilaisuudessa. Asem-kokous syyskuussa 2006 on suurin Suomessa koskaan järjestetty kokous.Helsingissä pidetään kauden suurin kokous

Uutinen 7.7.2006

Vaasassa pidetään Suomen puheenjohtajakauden ensimmäinen virkamieskokous

EU:n kalatalouspääjohtajat aloittavat Suomessa puolen vuoden aikana pidettävien noin 130 kokouksen virran. Kokouksessa puheenjohtajan nuija siirtyy Itävallalta Suomelle. Vaasaan odotetaan noin 70 - 80 kokousvierasta.

Uutinen 22.6.2006

EU-puheenjohtajakausi ei ole vain huippukokouksia

Myös työryhmien työskentely on suomalaisjohtoista puheenjohtajakaudella. Brysselissä kokoontuu päivittäin lähes kaksikymmentä eri alan työryhmää valmistelemaan unionin päätöksentekoa.

Uutinen 22.6.2006

Eurooppa-tiedotukselta perustietopaketti EU-puheenjohtajakaudesta

Eurooppa-tiedotus julkaisi esitteen Suomi EU:n puheenjohtajana 2006 samalla kun valtioneuvoston viestintäyksikkö ja EU-puheenjohtajuussihteeristö julkistivat EU-puheenjohtajakauden visuaalisen ilmeen ja verkkosivuston 31.5. Suomi EU:n puheenjohtajana 2006 esitteen kannen on suunnitellut graafikko Mika Launis.

Uutinen 5.6.2006

Ministeri Lehtomäki: Perustuslakisopimusta ei olla hiljaa hautaamassa

Lehtomäen mukaan uuden sopimuksen ansiot ovat kiistattomat. Perustuslakisopimus selkiyttäisi ja tehostaisi unionin tilannetta. Ministeri Paula Lehtomäki kertoi Tampereella 30.5. näkemyksiään perustuslakisopimuksesta.

Uutinen 5.6.2006

EU näkyy syksyllä Etelä-Karjalassa

Lappeenranta ja Imatra ovat syksyllä EU-vieraiden kokous- ja kohtauspaikkana.

Uutinen 2.6.2006

Suomen EU-puheenjohtajakauden asialista tarkentui

EU-ministerivaliokunta hyväksyi 24. toukokuuta tarkennetun asialista-arvion heinäkuussa alkavan puheenjohtajakauden teemoista ja tavoitteista. Suomi keskittyy EU-puheenjohtajakaudellaan ajankohtaisiin haasteisiin.

Uutinen 31.5.2006

EU:n maatalousministerit astuvat näyttämölle Oulussa

Suomen puolivuotisella EU-puheenjohtajakaudella heinä-joulukuussa 2006 Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa järjestetään neljä EU-kokousta Oulussa ja yksi Kuusamossa. Lisäksi Helsingissä kokoustava budjettikomitea vierailee Kuusamossa tutustumassa muun muassa Oulangan kansallispuistoon heinäkuun lopulla. Oulun kaupunginteatterissa järjestetään syyskuun lopulla rinnakkain kaksi EU-kokousta.

Uutinen 28.5.2006

Suomi tulevana EU-puheenjohtajana kiinnosti EU-LAC -huippukokouksessa

EU:n, Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden johtajat kokoontuivat Wienissä 11.–13.5. keskustelemaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta Kokous oli järjestyksessä neljäs EU-LAC -huippukokous. Edelliset kokoukset järjestettiin 1999 Rio de Janeirossa Brasiliassa, 2002 Madridissa ja 2004 Guadalajarassa Meksikossa. Suomen valtuuskunnasta löytyi naisenergiaa.Suomea Wienin huippukokouksessa edustivat presidentti Tarja Halonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki. Tarja Halonen on osallistunut myös kaikkiin aiempiin EU-LAC -huippukokouksiin, näistä Rio de Janeiron kokoukseen ulkoministerinä.

Uutinen 24.5.2006

Lahdessa valmistaudutaan huippukokoukseen sekä virkamieskokouksiin

Lahdessa järjestetään Suomen puheenjohtajakaudella kaksi virkamieskokousta sekä epävirallinen EU-maiden päämiestapaaminen. Huippukokous pidetään perjantaina 20. lokakuuta Sibeliustalossa. Kokouksen yhteydessä järjestetään ylimääräinen kolmikantainen sosiaalihuippukokous, johon osallistuvat Suomen lisäksi kaksi seuraavaa puheenjohtajamaata eli Saksa ja Portugali sekä Euroopan tason työmarkkinajärjestöt. Sibeliustalon vanha tehdasmiljöö kylpi auringonvalossa perjantaina 12.5., kun vahvistus EU:n epävirallisen päämiestapaamisen kokouspaikasta saapui.Sibeliustalolla jännitystä ilmassa

Uutinen 22.5.2006

Joensuukin isännöi Suomen EU-puheenjohtajakauden virkamieskokouksen

Suomen EU –puheenjohtajakausi tuo Joensuuhun CREST –komitean sekä tutkimus- ja atomiasioiden yhteistyöryhmän heinäkuussa. Kokousvieraille esitellään myös Kolin huikeaa kansallismaisemaa.

Uutinen 19.5.2006

Päätös Bulgarian ja Romanian liittymisajankohdasta lykkääntyi syksyyn

Euroopan komissio julkaisi 16.5. raporttinsa Bulgarian ja Romanian kelpoisuudesta EU:n jäseniksi. Komission mukaan maiden liittyminen unioniin vuoden 2007 alussa edellyttää, että ne jatkavat vaadittuja uudistuksia. Muussa tapauksessa maakaksikon jäsenyyttä voidaan lykätä vuoteen 2008. Euroopan parlamentille Strasbourgissa 16.5.2006 Bulgarian ja Romanian edistysmisraportit esittelivät komission puheenjohtaja José Barroso ja laajentumiskomissaari Olli Rehn.

Uutinen 19.5.2006

Savolaiset kielikylvyssä Euroscolassa

Leppävirran lukion 30-henkinen iskujoukko mursi rohkeasti kielimuuria Euroopan parlamentin järjestämässä Euroscolassa. Mukana oli noin 350 opiskelijaa kolmestatoista EU-maasta. Leppävirran lukion Euroscola –ryhmä haki EU-tietoa Euroopan parlamentista.- Kuulin Euroscholasta kolleegaltani ja pistin paperit vetämään parlamentin Suomen tiedotustoimistoon, kertoo matkan organisaattoori, historianopettaja Markus Harard. Leppävirtalaiset suunnistivat Strasbourgiin Pariisin kautta, johon he tutustuivat kolmen päivän ajan.

Uutinen 19.5.2006

Euroopan oikeusasiamies sai viime vuonna lähes 4 000 kantelua

Tavallisimmat valituksen aiheet olivat tiedon panttaus, vallan väärinkäyttö, menettelyvirheet ja hidas toiminta. Eurooppa-tiedotuksen Kansalaisen mahdollisuudet valittaa ja vedota -tietosivuun on koottu eurooppalaisia valitusteitä. Euroopan oikeusasiamiehenä on vuoden 2003 huhtikuusta toiminut kreikkalainen Nikiforos Diamandouros.

Uutinen 16.5.2006

Vuonna 2006 myönnetyt valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen

Vuoden 2006 valtion talousarviossa varattiin 505 000 € kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Tästä summasta oli eduskunnan päätöksen mukaisesti osoitettu 219.000 € Eurooppalainen Suomi ry:lle ja 51.000 € Vaihtoehto EU:n tiedotuskeskus ry:lle. Muille kansalaisjärjestöille jäi jaettavaksi 235.000 €.

Uutinen 10.5.2006

Suomi valmistautuu ottamaan vetovastuun EU:ssa

Suomen 1.7.2006 alkava EU-puheenjohtajakausi lähestyy. EU-edustustomme Brysselissä tulee olemaan keskeisessä roolissa puheenjohtajakauden hoidossa. Suurlähettiläs Eikka Kosonen kirjasi mietteitään puheenjohtajakauden alla. EU-puheenjohtajuus on vaativa haaste, sen onnistunut läpivieminen edellyttää kaikkien mukanaolevien panosta niin kotimaassa kuin Brysselissä toteaa Eikka Kosonen.

Uutinen 8.5.2006

Eurooppa-päivää vietetään 9. toukokuuta

Eurooppa-päivän viettäminen pohjautuu 9. toukokuuta 1950 lausuttuihin Euroopan yhteisön syntysanoihin, niin sanottuun Schuman julistukseen. Eurooppa-päivän pääjuhlaa vietettiin vuonna 2005 Helsingissä Esplanadin puistossa.

Uutinen 8.5.2006

Finland’s EU Presidency during the latter half of 2006

Ministers discussed the preliminary agenda for Finland’s EU Presidency. Picture: European Commission. Government Communications Unit

Uutinen 28.4.2006

EU:n rahoituskehykset 2007-2013 mietityttävät

Eurooppa-tiedotuksen rahoitusseminaarit ovat herättäneet maakunnissa vilkasta keskustelua rahoitusasioista. Salmi toteaa, että olennaista on miten rahoja käytetään ja mitä uutta niillä saadaan aikaan.Suomen maakunnissa pohditaan parhaillaan, miten valmistautua Euroopan unionin uuteen ohjelmakauteen 2007 - 2013. Ulkoasianministeriön Eurooppa-tiedotus on kantanut kortensa kekoon keskusteluun ja järjestänyt maakunnissa seminaareja, joissa on pohdittu uuden rahoituspaketin vaikutuksia Suomelle ja maakunnille.

Uutinen 21.4.2006

Maakunnat 10 vuotta Euroopan unionissa – Kanta-Häme

”Kun Suomi valmistautui EU-jäsenyyteen, Hämeen maakunta oli muun maan tavoin syvässä lamassa”, muistelee Hämeen liiton aluekehityspäällikkö Hannu Saarinen. Hämeen Linna.

Uutinen 21.4.2006

Uusi .eu-päätteinen verkko-osoite haastaa .com-tunnuksen

Yritysten ja organisaatioiden lisäksi nyt myös unionin alueella vakituisesti asuvat henkilöt voivat hakea .eu-aluetunnuksella varustettuja verkko-osoitteita. Berlaymont rakennus Brysselissä sai 7.4. seinäänsä .eu-tunnuksen.

Uutinen 18.4.2006

Yleisö keskusteli vilkkaasti EU:n nopean toiminnan joukoista

Erityisesti se, miten unionin 27 jäsenmaata voivat olla yksimielisiä joukkojen lähettämisestä mietitytti yleisöä. EUFORin päivittäistä toimintaa Bosnia-Herzegovinassa.

Uutinen 18.4.2006

Minkälaisen Euroopan unionin sinä haluat?

Nyt voit keskustella unionin tulevaisuudesta eurooppalaisella tasolla. Euroopan komission on 27.3. avannut sivuston EU:sta käytävää laajaa keskustelua varten. Verkkosivustolla "Debate Europe" voi käydä keskustella Euroopan unionin tulevaisuudesta kaikilla unionin virallisilla kielillä (20).

Uutinen 11.4.2006

Yhtenäinen EU-ajokortti vuoteen 2012 mennessä

Tarkoituksena on vähentää ajokorttien väärentämistä ja parantaa liikenneturvallisuutta unionin alueella. Uusi ajokortti tulee voimaan jäsenmaissa vuoteen 2012 mennessä ja se tulee korvaamaan 110 erilaista ajokorttia. Liikennekomissaari Jacques Barrot ja 110 ajokorttia.

Uutinen 10.4.2006

EU:n energiapolitiikka vahvasti esillä Eurooppa-neuvostossa

Jäsenmaat keskustelivat laajasti energiakysymyksistä sekä päättivät, miten energia-asioita tullaa käsittelemään. Unioni hyväksyi myös erityistoimia Lissabonin strategian toteuttamiseksi. Energia-asioiden lomassa Eurooppa-neuvosto juhlisti komission puheenjohtaja José Barroson syntymäpäivää kakulla.

Uutinen 31.3.2006

"Varaslähtö" Suomen EU-puheenjohtajakaudelle Wienissä

Matkailuministerit keskustelivat matkailun merkityksestä EU:ssa kasvun ja työllisyyden tuojana. Erkki Virtanen, Günter Verheugen, Evelyne Huytebroeck, Fanny Palli-Petralia ja Martin Bartenstein hevosajelulla Wienissä Hofburgin linna lähistöllä.

Uutinen 29.3.2006

EU:n ulkoministerit pohtivat Länsi-Balkanin tilannetta

EU:n epävirallisessa ulkoministerikokouksessa (Gymnich) tehtiin selväksi, että Länsi-Balkanin maat halutaan unionin jäseniksi. Seuraavan kerran Gyminich kokoontuu syyskuussa Lappeenrannassa. YK:n erityislähettiläs, presidentti Martti Ahtisaari, laajentumiskomissaari Olli Rehn ja EU:n puheenjohtajamaa Itävallan ulkoministeri Ursula Plassnik lehdistötilaisuudessa Salzburgissa.

Uutinen 24.3.2006

Siirtymäaika EU:n uusista jäsemaista umpeutuu 1.5.2006

Hallituksen selonteossa esitetään, että siirtymäaikaa työvoiman liikkumiselle EU:n uusista jäsenmaista ei jatketa. Vappuna 2004 EU sai 10 uutta jäsentä. Päivää juhlistettiin erilaisilla tapahtumilla ympäri Eurooppaa.

Uutinen 21.3.2006

Maakunnat 10 vuotta Euroopan unionissa; Ahvenanmaa

Ahvenanmaakin voi vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon. Tämä tapahtuu muun muassa Alueiden komiteassa pohtii Ahvenanmaan maakuntahallituksen EU-asioiden ministeri Britt Lundberg. Kastelholman linna, Ahvenanmaan ainoa keskiaikainen linna, on

Uutinen 15.3.2006

Euroopan kevään päivä 2006

Eurooppalainen kouluverkko on jälleen kutsunut koulut ja oppilaitokset mukaan viettämään Euroopan kevään päivää 21.3. ja 9.5.2006. Euroopan kevään päivä - Spring Day in Europe tapahtuman tarkoituksena on lisätä koululaisten ja opiskelijoiden tietämystä Euroopan unionista ja sen päätöksenteosta.

Uutinen 14.3.2006

EU Tampereella – katse tulevan puheenjohtajakauden kokouksiin

Tampereella Suomen puheenjohtajakaudella järjestettävistä kokouksista merkittävimmät ovat epävirallinen oikeus- ja sisäasioiden ministerikokous sekä Barcelonan prosessin ulkoministerikokous. Kokousten pitopaikkana toimii Tampere-talo. Tampere-talo toimii kokousten pitopaikkana Tampereella.

Uutinen 8.3.2006

Spring Day in Europe 2006

Spring Day in Europe held on 21 March and On 9 May invites young people to learn about European issues. Spring Say in Europe was launched in 2003 to raise awareness amongst young people on the future of Europe. It has since then become citizen-driven event on democracy and citizenship. This year the event is held on 21 March and on 9 May. The theme for Spring Day in Europe 2006 is "Debate Our Future". It invites young people to learn about European issues and also offers them the possibility to debate and make their voices heard.

Uutinen 7.3.2006

The Government’s report to Parliament on the Constitutional Treaty of the EU

On Friday, 25 November, the Government submitted a report to Parliament on the Treaty establishing a Constitution for the European Union. In addition to a detailed examination of the Constitutional Treaty, the report also provides a general overview of the ways in which to develop the Union in the future. Photo: European CommissionGovernment Communications Unit Press release 360/2005

Uutinen 7.3.2006

Europarlamentaarikot hyväksyivät kiistellyn direktiiviehdotuksen palveluiden vapauttamisesta

Euroopan parlamentin täysistunnossa torstaina 16.2. hyväksyttiin palvelumarkkinoita vapauttava direktiiviehdotus. Komission alkuperäisen ehdotuksen pohjalta tehty kompromissi hyväksyttiin äänin 394–215. Seuraavan kerran palveludirektiiviä käsitellään maaliskuussaPalveludirektiivin tarkoitus on vapauttaa palveluja EU-maiden välillä siten, että unionin alueella toimiva yritys voi tarjota palveluja kaikissa jäsenmaissa. Euroopan komission alkuperäinen ehdotus olisi vapauttanut palveluja parlamentin kompromissia enemmän. Nyt direktiivin ulkopuolelle jäivät muun muassa julkiset terveys- ja sosiaalipalvelut, rahapelit, satamat, vuokratyöfirmat sekä turva- ja oikeudelliset palvelut. Suomi on kannattanut palveluiden vapauttamista, sillä Suomen lait sallivat jo nyt muiden jäsenmaiden palveluja tarjoavien yritysten tulon Suomen markkinoille.

Uutinen 3.3.2006

Maakunnat kymmenen vuotta Euroopan unionissa; Keski-Pohjanmaa

Maataloudella on edelleen merkittävä asema Keski-Pohjanmaalla, pohtii Keski-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Altti Seikkula. Keski-Pohjanmaalla maatalouselinkeino on keskittynyt pääosin lypsykarjatuotantoon ja perunanaviljelyyn.

Uutinen 28.2.2006

Ecofin käsitteli talouden rakenteiden uudistamista

Ministerikokouksessa esillä työllisyyttä ja tuottavuuden kasvua edistävä politiikka sekä vakaus- ja lähentymisohjelmien hyväksyminen. Ecofin-neuvostossa pohdittiin väestön ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä. Kuva:Euroopan unionin neuvostoTalous- ja valtionvarainministerit kokoontuivat 14.2. Brysselissä keskustelemaan Eurooppa-neuvoston valmisteluihin liittyvistä kysymyksistä. Käsiteltävänä oli talouden kasvuun ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä Lissabonin strategia. Komission laatiman strategian edistymisraportin perusteella Suomi vauhdittaisi edelleen tuottavuuden kasvua ja tukisi työllisyysasteen nostamista. Myös julkisen talouden kestävyyttä tulee vahvistaa pitkällä aikavälillä. Kansallisten Lissabon-ohjelmien puitteissa useissa jäsenmaissa on jo ryhdytty eläkejärjestelmien ja työmarkkinoiden rakenteiden uudistamiseen. Suomi aikoo puheenjohtajuuskaudellaan jatkaa rakenneuudistusten seurantaa. Neuvostossa hyväksyttiin myös väestön ikääntymistä koskevat päätelmät, joissa on tehty vuoteen 2050 ulottuvat menolaskelmat eläkkeistä, terveydenhuollosta, pitkäaikaishoidosta, opetuksesta ja työttömyydestä. Päätelmien perusteella ikääntymiseen tulee varautua työllisyyttä ja talouskasvua tukevalla politiikalla. Jäsenmaiden tulee myös vähentää julkista velkaantumista ja kehittää etuus- ja palvelujärjestelmiään. Kaikissa jäsenmaissa tehdään myös lähentymisohjelma yhteisvaluutta euroa ajatellen. Tämänkertaisessa kokouksessa hyväksyttiin Viron, Latvian ja Slovenian lähentymisohjelmat. Ecofin-neuvosto Brysselissä 14.2. 2006 -lopputiedote (VM:n tiedote 12/2006)Ecofin-neuvoston lehdistötiedotteetRaportti EU-maiden väestön ikääntymisen vaikutuksista esillä Ecofinissa (VM:n tiedote 10/2006)Lissabonin strategia - Suomen kansallinen toimenpideohjelma (VM)

Uutinen 16.2.2006

Eurooppa-tiedotuksen uusi aineistopiste Lasipalatsissa

Aineistopisteestä saa maksuttomia EU-aiheisia julkaisuja suomen- ja ruotsinkielellä. Piste on avoinna ma - pe kello 11 - 18, osoitteessa Mannerheimintie 22 - 24, 2 krs. Kohtaaamispaikka@lasipalatsissa on nyt saatavilla myös tietoa Euroopan unionista.

Uutinen 15.2.2006

EU:n ulkoministerit linjasivat Lähi-idän suhteita

Maanantaisen ministeritapaamisen asialistalla Länsi-Balkanin ja Lähi-idän tilanne. Ulkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli itävaltalaisen kollegansa Ursula Plassnikin kanssa. Kuva: Euroopan unionin neuvostoEU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontui maanantaina pohtimaan muun muassa Länsi-Balkanin tilannetta sekä Palestiinan taloudellisen tuen jatkamista. Komissaari Olli Rehn esitteli neuvostolle tiedonannon, jossa tarkastellaan Länsi-Balkanin kehitystä ja käytännön toimia alueen lähentämiseksi Eurooppaan. Korkea edustaja Javier Solana esitteli Kosovon tilannekatsauksen. Ministerit totesivat että, alueen yhtenäisyydessä ja statusprosessissa on edettävä.

Uutinen 14.2.2006

Salzburgissa pohdittiin unionin tulevaisuutta

Salzburgissa viritettiin viikonloppuna keskustelua siitä, miten ihmisten luottamusta unioniin voitaisiin parantaa. Itävallan liittokansleri Wolfgang Schüssel avasi Sound of Europe konferenssin.

Uutinen 3.2.2006

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen haettavana

Hakuaika päättyy 31. tammikuuta. Painopisteenä tänä vuonna on EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta ja tulevaisuudesta käytävän kansalaiskeskustelun edistäminen sekä Suomen EU-puheenjohtajuus. Avustusten tavoitteena on EU-tietouden lisääminen Suomessa.

Uutinen 1.2.2006

ALV-kokeilu ei edennyt Ecofin-neuvostossa

Ministerit eivät päässeet poliittiseen sopuun alennetuista ALV-kannoista. Ponnisteluja yhteisymmärryksen löytämiseksi jatketaan tämän viikon loppuun. Brysselissä kokoontunut Ecofin-neuvosto keskusteli muun muassa alennetuista ALV-kannoista. Kuva: Euroopan unionin neuvostoEU:n talous- ja valtionvarainministerit kokoontuivat tiistaina 24.1. Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti valtionvarainministeri Eero Heinäluoma.

Uutinen 25.1.2006

Palveludirektiivi liikahti askeleen eteenpäin

Poliittinen keskustelu palveludirektiivin sisällöstä ja vielä useammin sen luullusta sisällöstä on hiukan vaimentunut ainakin keväisestä, jolloin Eurooppa-neuvoston ja Ranskan kansanäänestyksen jälkimainingeissa puhuttiin jopa ehdotuksen ”hautaamisesta”. Nyt julkista keskustelua käydään pääosin oikeilla argumenteilla. Palveludirektiivistä äänestetään parlamentin täysistunnossa aikaisintaan tammikuun lopulla.Jo kohta kaksi vuotta vireillä ollutta valmistelua vaivasi tietty ylivarovaisuus, mutta tämä syksy muutti tilanteen. Brittipuheenjohtaja eteni neuvotteluissa ennakkoluulottomasti ja tarttui ongelmallisiksi koettuihin kysymyksiin soveltamisalasta, lähetettyjen työntekijöiden suojelumääräyksistä ja alkuperämaaperiaatteesta. Näistä teemoista keskusteltiin myös marraskuun kilpailukykyneuvostossa.

Uutinen 25.1.2006

Määräaikainen aluetiedottaja Eurooppa-tiedotuksen Etelä-Savon asiakaspalvelupisteeseen Mikkeliin ajalle 1.2.2006-31.1.2007

Aluetiedottajan tehtäviin kuuluu aktiivinen tiedottaminen maakunnassa Euroopan unionista ja Suomen jäsenyydestä unionissa.

Uutinen 24.1.2006

EU:lle energiatehokkuusdirektiivi

Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuun täysistunnossaan direktiivin energiatehokkuudesta, jonka tarkoituksena on parantaa energian loppukäytön tehokkuutta ja siten säästää energiaa. Eräänlaisena kattodirektiivinä se täydentää ja parantaa muuta olemassa olevaa EU:n energia-alan lainsäädäntöä, joihin kuuluvat mm. rakennusten energiatehokkuutta sekä laitteiden energiamerkintöjä koskevat direktiivit.

Uutinen 23.1.2006

Schengen Euroopan unionissa

Schengenin yleissopimuksella lakkautettiin henkilöiden rajatarkastukset Schengen-alueen maiden välillä. Tämän vuoden aikana tehdään uusien jäsenmaiden maakohtaiset Schengen-arviot. Näiden perusteella päätetään sisärajatarkastusten poistamisesta uusien jäsenmaiden suhteen aikaisintaan vuonna 2007. Luxemburgin Schengenin kylässä sovittiin vuonna 1985 henkilöiden vapaan liikkuvuuden esteiden poistamisesta.Euroopan yhteisön perustajavaltioista viisi (Ranska, Saksa, Belgia, Luxemburg ja Alankomaat) sopivat vuonna 1985 Luxemburgin Schengenissä poistavansa henkilöiden vapaata liikkuvuutta rajoittavat esteet valtioidensa väliltä. Tämän jälkeen valmisteltiin yleissopimus, jonka samat viisi maata allekirjoittivat 19. kesäkuuta 1990. Sopimus tuli voimaan vuonna 1995 poistaen allekirjoittajamaiden väliltä sisäiset rajat ja loi yhteisen ulkorajan. Amsterdamin huippukokouksessa 1997 Schengen-säännöstö päätettiin sulauttaa Euroopan unioniin.

Uutinen 20.1.2006

Turkin ja Kroatian EU-jäsenyysneuvottelut alkavat

EU-jäsenmaiden ulkoministerit sopivat Luxemburgissa 3. lokakuuta Turkin ja Kroatian EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta. Ihmisvilinää IstanbulissaViime hetkellä ennen neuvottelujen aloittamista Itävalta esitti Turkin täysjäsenyydelle vaihtoehtona löyhempää yhteistyötä. Turkki ilmoitti neuvottelevansa ainoastaan täysjäsenyydestä. Sopuun päästiin, kun Kroatian jäsenyysneuvottelujen aloittamiselta poistuivat esteet Haagin sotarikostuomioistuimen todettua Kroatian toimivan yhteistyössä sen kanssa. Kroatian jäsenyysneuvottelujen aloittaminen oli ollut Itävallan tavoitteena.

Uutinen 19.1.2006

Itävallan EU-puheenjohtajakausi alkaa 1.1.2006

Itävalta toimii EU:n puheenjohtajamaana puoli vuotta 1. tammikuuta alkaen. Itävallan jälkeen puheenjohtajana jatkaa Suomi 1.7. alkaen vuoden 2006 loppuun. Itävallan ulkoministeri Ursula Plassnik. Kuva: Euroopan unionin neuvostoItävallan EU-puheenjohtajakauden tavoitteina tulee olemaan ennen kaikkea neljä asiaa: luoda työpaikkoja ja vahvistaa talouskasvua; edelleenkehittää ja turvata eurooppalaista elämänmallia; vahvistaa kansalaisten luottamusta Eurooppa-projektiin; sekä vahvistaa Euroopan unionin roolia kansainvälisessä toiminnassa.

Uutinen 11.1.2006

Maakunnat 10 vuotta Euroopan unionissa; Kainuu

Kainuussa eletään tällä hetkellä Suomessa täysin uuden hallintokokeilun aikaa. Hallintokokeilun yksi tavoite on hakea kokemusta "keski-eurooppalaisesta" vahvasta alueiden itsehallinnosta. Kainuun hallintomallissa valtaa on siirretty valtion keskus- ja aluehallinnolta eurooppalaiseen tapaan enemmän alueelle itselleen. Huurteiset Kajaanin linnan rauniot.

Uutinen 4.1.2006